BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Transcriptie

1 DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder of een andere professionele adviseur te raadplegen. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 6317 Geachte aandeelhouder, 19 juni 2015 De Raad van Bestuur (het Bestuur ) van BlackRock Global Funds (de Vennootschap ) schrijft u deze brief om u op de hoogte te stellen van de navolgende voorgestelde veranderingen aan de Vennootschap en haar subfondsen (de Fondsen ). Alle in deze brief beschreven veranderingen zullen ingaan op 20 juli 2015 (de Ingangsdatum ), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en deze brief vormt de kennisgeving daarvan aan de aandeelhouders. Termen die in het prospectus van de Vennootschap (het Prospectus ) zijn gedefinieerd, hebben in deze brief dezelfde betekenis. Voor alle duidelijkheid: het European Equity Income Fund, het North American Equity Income Fund en het Renminbi Bond Fund, waar in deze brief naar wordt verwezen, hebben geen vergunning gekregen van de Hong Kong Securities and Futures Commission ( SFC ) voor verkoop aan het publiek in Hongkong. De vergunning van de SFC is geen aanbeveling of goedkeuring van de Vennootschap of de Fondsen, noch worden de commerciële verdiensten van de Vennootschap of de Fondsen of hun resultaten erdoor gegarandeerd. De vergunning betekent niet dat de Vennootschap of de Fondsen geschikt zijn voor alle beleggers en is ook geen bevestiging van geschiktheid voor een bepaalde belegger of een bepaalde categorie beleggers. 1. Naamswijziging van benchmark-indexen De naam van de benchmark-indexen zal voor de volgende Fondsen veranderen zoals hieronder aangegeven. Deze veranderingen zijn bedoeld om de benaming van de benchmark-indexen consistenter en accurater te maken. NB: de betreffende benchmark-index voor elk Fonds is niet veranderd. De naamswijziging van de benchmark-index heeft geen gevolgen voor het algehele risicoprofiel van de Fondsen of de manier waarop het betreffende Fonds wordt beheerd. Euro Corporate Bond Fund Huidige naam: BoA ML EMU Corporate Bond Index ; nieuwe naam: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index European Equity Income Fund Huidige naam: MSCI Europe Total Return Index ; nieuwe naam: MSCI Europe Index Global Allocation Fund Huidige naam: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-US World Govt Bond Index ; nieuwe naam: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-USD World Govt Bond Index Global Enhanced Equity Yield Fund Huidige naam: MSCI AC World Index Minimum Volatility ; nieuwe naam: MSCI ACWI Minimum Volatility Global Equity Income Fund Huidige naam: MSCI AC World Index ; nieuwe naam: MSCI ACWI Global Government Bond Fund Huidige naam: Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 100% Hedged (USD) ; nieuwe naam: Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 1

2 Global High Yield Bond Fund Huidige naam: BoA ML Global High Yield Constrained USD Hedged Index ; nieuwe naam: BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index Global Multi-Asset Income Fund Huidige naam: 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged ; nieuwe naam: 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged Global Opportunities Fund Huidige naam: MSCI AC World Index ; nieuwe naam: MSCI ACWI World Financials Fund Huidige naam: MSCI ACWI World Financials Index ; nieuwe naam: MSCI ACWI Financials Index World Healthscience Fund Huidige naam: MSCI World Healthcare Index ; nieuwe naam: MSCI World Health Care Index 2. Veranderingen van beleggingsdoelstelling en -beleid en benoeming subadviseur 2.1 Beleggen in de Volksrepubliek China (de VRC ) Bepaalde Fondsen (vooral de op Azië georiënteerde fondsen, maar ook bepaalde opkomende markten- en wereldwijde fondsen) beleggen indirect in de VRC, voornamelijk via H-aandelen (Aandelen van ondernemingen in de VRC die staan genoteerd aan de Hongkongse effectenbeurs) en Dim Sum-obligaties (obligaties die buiten de VRC worden uitgegeven, maar worden uitgedrukt in Chinese offshore renminbi (CNH) en niet in de lokale munteenheid). Om meer rendabele en gespreide exposure aan de VRC te verkrijgen, wordt het beleggingsbeleid van de betreffende Fondsen per de Ingangsdatum gewijzigd, waardoor de Fondsen via twee programma s (voor zover van toepassing) toegang krijgen tot onshore beleggingen in de VRC: 1. Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ( RQFII ) 2. Shanghai Hong Kong Stock Connect (de Stock Connect ). Bijlage C bevat een overzicht van de Fondsen waarbij het mogelijk is gebruik te maken van Stock Connect en/of RQFII en het maximale vermogen onder beheer per Fonds dat via deze programma s kan worden belegd. RQFII Het RQFII-programma geldt voor gekwalificeerde buitenlandse institutionele beleggers ( Gekwalificeerde Beleggers ) die buiten de VRC renminbi s bijeenbrengen om te beleggen in de effectenmarkt in de VRC. Na het verkrijgen van een RQFII-licentie van de China Securities Regulatory Commission en een beleggingsquotum voor in renminbi uitgedrukte beleggingen ( RQFII-quotum ) van de Chinese overheidsdienst voor deviezen (State Administration of Foreign Exchange oftewel SAFE ), kan een Gekwalificeerde Belegger beleggen in de effectenmarkt van de VRC via het aan de Gekwalificeerde Belegger toegewezen RQFII-quotum. De Gekwalificeerde Belegger zal een dubbele rol op zich nemen, als beleggingsadviseur/-subadviseur voor de betreffende Fondsen en als RQFII-licentiehouder. Benoeming subadviseur BlackRock Asset Management North Asia Limited ( BAMNA ) heeft een RQFII-licentie verkregen en zal zodra het vereiste RQFII-quotum van SAFE is verkregen als Gekwalificeerde Belegger optreden voor de betreffende Fondsen. In dit verband moet BAMNA een beleggingsadviseur/-subadviseur voor de betreffende Fondsen zijn. BAMNA is thans subadviseur voor alle Fondsen die het RQFII-programma aanbieden, behalve het Asian Tiger Bond Fund, het Emerging Markets Local Currency Bond Fund en het Asian Local Bond Fund. Het Asian Tiger Bond Fund en het Asian Local Bond Fund worden thans beheerd door BlackRock (Singapore) Limited als beleggingsadviseur en het Emerging Markets Local Currency Bond Fund wordt thans beheerd door BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock Investment Management (UK) Limited en BlackRock Financial Management, Inc. als beleggingsadviseurs. Teneinde het Asian Tiger Bond Fund, het Asian Local Bond Fund en het Emerging Markets Local Currency Bond Fund de flexibiliteit te geven om rechtstreeks in de VRC te beleggen zodra het vereiste RQFII-quotum door BAMNA is verkregen, zal BAMNA op de Ingangsdatum als subadviseur voor deze Fondsen worden aangesteld. BAMNA wordt gereguleerd door de SFC en treedt thans op als beleggings-subadviseur voor andere door de SFC geautoriseerde fondsen*. De voorgestelde wijzigingen zullen niet leiden tot een verhoging van de vergoedingen en uitgaven die ten laste komen van de betreffende Fondsen en/of hun aandeelhouders. * De vergunning van de SFC is geen aanbeveling of goedkeuring van de Vennootschap of haar subfondsen, noch worden de commerciële verdiensten van de Vennootschap of haar subfondsen of hun resultaten erdoor gegarandeerd. De vergunning betekent niet dat de Vennootschap of haar subfondsen geschikt zijn voor alle beleggers en is ook geen bevestiging van geschiktheid voor een bepaalde belegger of een bepaalde categorie beleggers. 2

3 Per de dagtekening van deze brief moet BAMNA nog RQFII-quota van SAFE verkrijgen voor de Fondsen die staan vermeld in Bijlage C; die Fondsen kunnen niet via het RQFII-programma beleggen totdat hun RQFII-quotum is verkregen. Stock Connect Stock Connect is erop gericht de wederzijdse toegang tot de effectenbeurzen van de VRC en Hongkong te faciliteren. De Stock Connect-handel is begonnen op 17 november In het kader van het Stock Connect-programma hebben de effectenbeurzen van Hongkong en Sjanghai wederkerige ordersystemen opgezet waarmee beleggers in hun respectieve markten bepaalde aangewezen aandelen die aan de andere beurs staan genoteerd, kunnen verhandelen in overeenstemming met van tijd tot tijd vastgestelde regels en richtlijnen en grensoverschrijdende beleggingsquota. Risico s verbonden aan het beleggen via RQFII en Stock Connect Houdt u er rekening mee dat beleggingen via de Stock Connect- en RQFII-programma s gepaard gaan met extra risico s, boven de algemene risico s die zijn verbonden aan beleggen in de VRC. Beide programma s vereisen bijvoorbeeld het gebruik van een quotum voor beleggingen in de VRC, en voor zover er voor het betreffende Fonds geen quotum beschikbaar is, kan het gebeuren dat dat Fonds niet in staat is zijn beleggingsstrategie effectief na te streven. Bovendien zijn beide programma s betrekkelijk nieuw en is de huidige regelgeving nog niet getest, zodat er geen zekerheid is hoe die zal worden toegepast. In dat verband kunnen eventuele veranderingen de bevoegdheid van het betreffende Fonds om via het programma in kwestie rechtstreeks in de VRC te beleggen, negatief beïnvloeden. Risico s die zijn verbonden aan het beleggen in de VRC en specifieke risico s met betrekking tot Stock Connect en RQFII zullen vanaf de Ingangsdatum uitgebreid worden beschreven in het Prospectus. Beleggingen via Stock Connect en RQFII zullen naar verwachting geen wezenlijke gevolgen hebben voor het algehele risicoprofiel of het verwachte niveau van hefboomwerking van de betreffende Fondsen. 2.2 Global Enhanced Equity Yield Fund Verduidelijking ten aanzien van het dividend Ten behoeve van de duidelijkheid zullen de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Global Enhanced Equity Yield Fund in het Prospectus worden aangepast teneinde weer te geven dat het Fonds momenteel inkomsten uitkeert zonder aftrek van kosten. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten zal daaraan worden toegevoegd. Het huidige dividendbeleid van het Fonds en de wijze waarop het Fonds wordt beheerd, blijven ongewijzigd. 3. Verandering van verwachte niveaus van hefboomwerking De Fondsen kunnen gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het markt-, rente- en valutarisico en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Hefboomwerking is de beleggingsexposure van een Fonds als gevolg van het gebruik van derivaten. Het verwachte niveau van hefboomwerking van elk Fonds wordt berekend aan de hand van de som van de denkbeeldige waarden van alle door het betreffende Fonds gehouden derivaten, zonder saldering. Zie de onderdelen Risicobeheer en Hefboomwerking in het Prospectus voor nadere informatie omtrent het beleid van de Vennootschap met betrekking tot risicobeheer en het berekenen van de hefboomwerking. Het verwachte niveau van hefboomwerking is geen limiet en kan in de loop van de tijd variëren. Van bepaalde Fondsen wordt het verwachte niveau van hefboomwerking herzien ten opzichte van de huidige verwachting. Zie Bijlage A voor nadere bijzonderheden ten aanzien van de betreffende Fondsen, de veranderingen van de verwachte niveaus van hefboomwerking en de reden voor de veranderingen daarin. Deze veranderde verwachte niveaus van hefboomwerking zullen geen gevolgen hebben voor de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het algehele risicoprofiel noch de manier waarop de betreffende Fondsen momenteel worden beheerd. 4. Verandering van risicobeheermeting De risicobeheermeting voor het Euro Short Duration Bond Fund zal veranderen van Relatieve Value-at-Risk ( Relatieve VaR ) met de de Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index als de toepasselijke benchmark-index in Absolute Valueat-Risk ( Absolute VaR ). Voor de Relatieve VaR-meting dient de Value at Risk ( VaR ) van een fonds te worden vergeleken met de VaR van een toepasselijke benchmark of referentieportefeuille, waarbij de VaR van dat fonds wordt gelimiteerd tot tweemaal de VaR van zijn benchmark. Absolute VaR wordt daarentegen veel gebruikt voor fondsen waarbij een benchmark of referentieportefeuille niet geschikt is voor risicometing. Volgens de regels mag de VaR-meting voor een dergelijk fonds niet meer bedragen dan 20% van de intrinsieke waarde van dat fonds. De VaR van de huidige benchmark van het Euro Short Duration Bond Fund is sterk verminderd als gevolg van marktomstandigheden. De wereldwijde exposure van het Euro Short Duration Bond Fund wordt beperkt onder invloed van zijn benchmark en als gevolg daarvan is het voor de Investment Adviser steeds moeilijker geworden het Euro Short Duration Bond Fund te beheren in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling, namelijk het maximaliseren van het totaalrendement. Relatieve VaR is in de huidige omstandigheden geen geschikte risicobeheermeting voor het Euro Short Duration Bond Fund, en door over te gaan op Absolute VaR kan een verhoogde VaR-meting worden gebruikt, waardoor het Euro Short Duration Bond Fund zijn wereldwijde exposure kan trachten uit te breiden. En verder zal de verandering van risicobeheermeting zorgen 3

4 voor consistentie met het US Dollar Short Duration Bond Fund, dat een vergelijkbare short-duration-strategie hanteert (gericht op de Verenigde Staten) en Absolute VaR gebruikt als risicobeheermeting. Naar verwachting zal deze verandering het algehele risicoprofiel van het Euro Short Duration Bond Fund niet wezenlijk beïnvloeden en ook het verwachte niveau van hefboomwerking en de manier waarop het Fonds thans wordt beheerd niet veranderen. 5. Veranderingen in de vergoedingen 5.1 Verlaging van de Beheervergoeding De jaarlijkse Beheervergoedingen voor het Euro Corporate Bond Fund en het Natural Resources Growth & Income Fund zullen worden verlaagd naar aanleiding van een herziening van deze Fondsen. Zie Bijlage B voor details over de betreffende Fondsen en de veranderingen van de jaarlijkse Beheervergoedingen. 5.2 Andere vergoedingen juridische kosten in verband met het terugvorderen van bronbelasting van de Europese Unie Sinds 2008 is de Vennootschap bezig met het terugvorderen van door de Europese Unie ( EU ) geheven bronbelasting in een aantal beleggingsmarkten waar de geheven bronbelasting in tegenspraak wordt geacht met de regelgeving van de EU. Tot op heden zijn de juridische kosten van het indienen van deze terugvorderingen van bronbelasting voldaan uit de door BlackRock (Luxembourg) S.A. (de beheermaatschappij van de Vennootschap) ontvangen Administratievergoeding. De afgelopen jaren zijn de terugvorderingen van de Vennootschap erg succesvol geweest en de teruggevorderde belasting overtrof ruimschoots de juridische kosten van het indienen van de terugvorderingen. Met het oog hierop zullen de juridische kosten van het indienen van terugvorderingen met betrekking tot EU-bronbelasting vanaf 20 juli 2015 niet langer worden voldaan uit de Administratievergoeding, maar in plaats daarvan rechtstreeks door de Vennootschap worden betaald. Die kosten worden op een pro rata basis over de betreffende Fondsen verdeeld, hetgeen kan leiden tot een minuscule toename van de vergoedingen die gelden voor de betreffende Fondsen wanneer een terugvordering niet wordt toegewezen. Gevolgen voor Aandeelhouders Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze veranderingen kunnen hun Aandelen zonder terugkoopkosten laten terugkopen op elk tijdstip voorafgaand aan de Ingangsdatum, in overeenstemming met het bepaalde in het Prospectus. De terugkoopopbrengst zal aan Aandeelhouders worden uitbetaald op de derde Werkdag na de betreffende Handelsdag, op voorwaarde dat de relevante documenten (zoals beschreven in het Prospectus) zijn ontvangen. Algemene informatie Te zijner tijd zal er een bijgewerkte versie van het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (niet relevant voor aandeelhouders in Hongkong), informatie voor inwoners van Hongkong en de Product Key Facts Statements voor de betreffende Fondsen beschikbaar zijn voor aandeelhouders. Kopieën van de Statuten van de Vennootschap, jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos op te vragen bij uw plaatselijk vertegenwoordiger of, voor aandeelhouders in Hongkong, via of ten kantore van de Vertegenwoordiger in Hongkong op onderstaand adres. Het Bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze brief. Naar beste weten en overtuiging van het Bestuur (dat zich alle redelijke moeite heeft getroost om ervoor te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in deze brief correct en is er niets weggelaten waarvan het waarschijnlijk is dat het invloed kan hebben op de strekking van deze informatie. Nadere informatie Indien u nadere informatie wenst of vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving, kunt u bellen met +44(0) of contact opnemen met uw plaatselijke Investor Servicing team of het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België). Aandeelhouders in Hongkong kunnen contact opnemen met de vertegenwoordiger in Hongkong, BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hongkong, of telefonisch via

5 Een exemplaar van het Prospectus van de Vennootschap (in het Engels en Frans), het Document met Essentiële Beleggersinformatie (in het Engels, Frans en Nederlands), de Statuten (in het Engels) en het recentste periodieke verslag (in het Engels), kan kosteloos worden verkregen bij het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België). Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op Met vriendelijke groet, Nicholas C.D. Hall Voorzitter 5

6 Bijlage A FONDS HUIDIG VERWACHT NIVEAU VAN HEFBOOMWERKING VERWACHT NIVEAU VAN HEFBOOMWERKING IN VOORGESTELDE PROSPECTUS REDEN VOOR DE VERANDERING Emerging Europe Fund 5% 10% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter hoger dan de huidige genoteerde waarde als gevolg van een toegenomen gebruik van deviezenderivaten en af en toe indexfutures voor een equitization van cash. Emerging Markets Equity Income Fund Fixed Income Global Opportunities Fund 5% 10% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter hoger dan de huidige genoteerde waarde als gevolg van een toegenomen gebruik van deviezenderivaten en af en toe indexfutures voor een equitization van cash. 340% 500% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds zal naar verwachting hoger worden dan de huidige genoteerde waarde, voornamelijk als gevolg van een verwachte toename van het gebruik van derivaten die zijn gekoppeld aan kortetermijnrentetarieven. Global Allocation Fund 80% 140% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds zal naar verwachting hoger worden dan de huidige genoteerde waarde, voornamelijk als gevolg van een verwachte toename van het gebruik van derivaten die zijn gekoppeld aan kortetermijnrentetarieven. Global Dynamic Equity Fund 60% 100% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds zal naar verwachting hoger worden dan de huidige genoteerde waarde, voornamelijk als gevolg van een verwachte toename van het gebruik van aandelenopties en termijncontracten. India Fund 0% 5% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter Japan Small & MidCap Opportunities Fund Japan Flexible Equity Fund North American Equity Income Fund 0% 5% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter 0% 5% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter 0% 5% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter Renminbi Bond Fund 20% 60% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter gebruik maakt van deviezenderivaten. US Basic Value Fund 0% 5% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter US Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% De gemiddelde hefboomwerking voor dit Fonds is normaliter 6

7 Bijlage B EURO CORPORATE BOND FUND HUIDIGE BEHEERVERGOEDING NIEUWE BEHEERVERGOEDING A-aandelen 0,90% 0,80% C-aandelen 0,90% 0,80% D-aandelen 0,45% 0,40% E-aandelen 0,90% 0,80% I-aandelen 0,45% 0,40% J-aandelen 0,00% 0,00% X-aandelen 0,00% 0,00% NATURAL RESOURCES GROWTH & INCOME FUND HUIDIGE BEHEERVERGOEDING NIEUWE BEHEERVERGOEDING A-aandelen 1,75% 1,50% C-aandelen 1,75% 1,50% D-aandelen 1,00% 0,75% E-aandelen 1,75% 1,50% I-aandelen 1,00% 0,75% J-aandelen 0,00% 0,00% X-aandelen 0,00% 0,00% N.B.: D-, E-, I-, J- en X-aandelen van de bovengenoemde Fondsen zijn in Hongkong niet voor het publiek verkrijgbaar. 7

8 Bijlage C Fondsen en maximale belegging onder RQFII / Stock Connect Fonds Programma Maximale belegging ASEAN Leaders Fund Stock Connect en RQFII 10% Asia Pacific Equity Income Fund Stock Connect en RQFII 10% Asian Dragon Fund Stock Connect en RQFII 10% Asian Growth Leaders Fund Stock Connect en RQFII 10% China Fund Stock Connect en RQFII 10% Pacific Equity Fund Stock Connect en RQFII 10% Emerging Markets Equity Income Fund Stock Connect 10% Emerging Markets Fund Stock Connect 10% Global Allocation Fund Stock Connect 10% Global Dynamic Equity Fund Stock Connect 10% Global Multi-Asset Income Fund Stock Connect 10% Global Opportunities Fund Stock Connect 10% Global SmallCap Fund Stock Connect 10% World Financials Fund Stock Connect 10% World Healthscience Fund Stock Connect 10% Asian Local Bond Fund RQFII 10% Asian Tiger Bond Fund RQFII 10% Emerging Markets Local Currency Bond Fund RQFII 10% Renminbi Bond Fund RQFII Onbeperkt PRISMA 15/1173 BGF PRO SHL DUT/BEL 0615

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) DE ACTIEVE EN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) De actieve fondsen van BlackRock BlackRock zet zich in om miljoenen particuliere beleggers, grote instellingen

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

NATIXIS AM FUNDS OPROEPING

NATIXIS AM FUNDS OPROEPING OPROEPING Luxemburg, 7 mei 2014 De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de SICAV ) worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV

Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV Verkort Prospectus dd 14 oktober 25 Aandelen Fondsen Merrill Lynch International Investment Funds ( de Onderneming ) is opgericht in Luxemburg

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

BlackRock Global Funds (BGF) Niet Gecontroleerd Tussentijds Verslag. 28 februari R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Niet Gecontroleerd Tussentijds Verslag. 28 februari R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds (BGF) Niet Gecontroleerd Tussentijds Verslag 28 februari 2010 R.C.S. Luxembourg: B.6317 Inhoud BGF Brief van de Voorzitter 2 Verslag van de Vermogensbeheerder 3 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B KENNISGEVING AAN DE DEELBEWIJSHOUDERS

Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B KENNISGEVING AAN DE DEELBEWIJSHOUDERS Deutsche Invest I, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 86.435 KENNISGEVING AAN DE DEELBEWIJSHOUDERS Met ingang van 24 november 2016 worden de volgende wijzigingen van

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

BlackRock Global Funds. Vereenvoudigd Prospectus dd 1 augustus 2009 Aandelenfondsen

BlackRock Global Funds. Vereenvoudigd Prospectus dd 1 augustus 2009 Aandelenfondsen BlackRock Global Funds Vereenvoudigd Prospectus dd 1 augustus 29 Aandelenfondsen BlackRock Global Funds ( de Onderneming ) is opgericht in Luxemburg als een open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

BlackRock Global Funds. Vereenvoudigd Prospectus dd 31 maart 2010 Aandelenfondsen

BlackRock Global Funds. Vereenvoudigd Prospectus dd 31 maart 2010 Aandelenfondsen BlackRock Global Funds Vereenvoudigd Prospectus dd 31 maart 21 Aandelenfondsen BlackRock Global Funds ( de Onderneming ) is opgericht in Luxemburg als een open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie