BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )"

Transcriptie

1 DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder of een andere professionele adviseur te raadplegen. BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) Statutaire zetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxemburg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (elk afzonderlijk een Fonds en samen de Fondsen ) Geachte Aandeelhouder, 8 februari 2013 De Raad van Bestuur schrijft u deze brief om u op de hoogte te stellen van een aantal voorgestelde veranderingen binnen de Fondsen. Alle veranderingen die in deze brief aan de orde komen, worden van kracht per 21 maart 2013 (de Ingangsdatum ) en zullen worden opgenomen in het Prospectus van de Onderneming. Deze brief vormt de kennisgeving aan de Aandeelhouders die met deze veranderingen te maken krijgen. 1. Kennisgeving van belangrijke Fondsspecifieke veranderingen 1.1 Veranderingen met betrekking tot het Emerging Europe Fund, het Emerging Markets Bond Fund, het Emerging Markets Equity Income Fund, het Emerging Markets Fund, het Global SmallCap Fund en het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Verandering van de definitie van opkomende en zich ontwikkelende markten of landen De definitie van zich ontwikkelende en opkomende markten of landen in het Prospectus, onder Beleggingsdoelstellingen en -beleid, zal worden verduidelijkt teneinde helderder weer te geven hoe de emergingmarkets -fondsen binnen de Onderneming worden beheerd. Aangezien zich ontwikkelende of opkomende markten en landen een constant veranderende groep omvatten, hebben de Bestuurders besloten dat een ruimere definitie in het Prospectus geschikter is dan een definitie die refereert aan een specifieke index. Deze verandering heeft geen invloed op de manier waarop de Fondsen worden beheerd. De aangepaste definitie van zich ontwikkelende en opkomende markten of landen is te vinden in Bijlage A van deze brief. Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de Fondsen waar dit punt 1.1 betrekking op heeft, is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1

2 1.2 Veranderingen met betrekking tot het Emerging Markets Equity Income Fund, het Emerging Markets Fund, het Global Equity Fund, het Global Equity Income Fund en het Global SmallCap Fund Verandering van de definitie van ontwikkelde markten en ontwikkelde landen De definitie van ontwikkelde markten en ontwikkelde landen in het Prospectus, onder Beleggingsdoelstellingen en -beleid, zal worden verduidelijkt teneinde helderder weer te geven hoe de fondsen binnen de Onderneming die beleggen in ontwikkelde markten en landen, worden beheerd. Aangezien ontwikkelde markten en landen een constant veranderende groep omvatten, hebben de Bestuurders besloten dat een ruimere definitie in het Prospectus geschikter is dan een definitie die refereert aan een specifieke index. Deze verandering heeft geen invloed op de manier waarop de Fondsen worden beheerd. De aangepaste definitie van ontwikkelde markten en ontwikkelde landen is te vinden in Bijlage A van deze brief. Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de Fondsen waar dit punt 1.2 betrekking op heeft, is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1.3 Het Emerging Markets Bond Fund Vanaf de Ingangsdatum zal het Fonds een herziene beleggingsaanpak hanteren teneinde de strategie beter te positioneren, zodat we Aandeelhouders een meer evenwichtige beleggingsoplossing kunnen bieden ten aanzien van de mate waarin het Fonds in een enkel land mag beleggen. Als onderdeel van deze geherpositioneerde strategie zal de huidige benchmark voor het Fonds, de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global, worden vervangen door de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Beide indexen zijn emerging market sovereign / quasi sovereign benchmarks met een gewicht van ongeveer 60% aan investment grade obligaties en 40% aan hoogrentende obligaties. De huidige benchmark voorziet evenwel niet in een beperking van het gewicht van een enkel land. Daardoor kan een dergelijke index worden gedomineerd door een paar individuele landen (mogelijk bijvoorbeeld landen met een hoge schuldenlast en/of een grote afhankelijkheid van schulden). De Bestuurders stellen voor over te gaan op een benchmark die het gewicht van een enkel land maximeert, opdat de benchmark van het Fonds voldoende gediversifieerd is. De nieuwe benchmark, de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, limiteert het gewicht van de exposure aan een enkel indexland tot maximaal 10% van de totale index, wat ertoe zou moeten leiden dat het Fonds een meer gediversifieerde benchmark heeft. Voorts is de nieuwe benchmark-index de standaard benchmark in de branche geworden voor dergelijke fondsen, gehanteerd door de meerderheid van de vermogensbeheerders. Het algehele risicoprofiel van het Fonds zal niet wijzigen als gevolg van deze verandering van benchmark. Deze verandering kan leiden tot een meer gediversifieerde portefeuille. De wijziging wordt van kracht per de Ingangsdatum. Voor alle duidelijkheid, de Bestuurders zijn van mening dat de geherpositioneerde strategie in overeenstemming is met de naam, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds, zoals opgenomen in het huidige Prospectus, en dat dienovereenkomstig alleen de verandering van benchmark zal worden opgenomen in het Prospectus (in de context van een risicobeheer-benchmark). Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1.4 Het India Fund Per de Ingangsdatum zal het Fonds een andere benchmark-index aannemen. De bestaande benchmark, de S&P IFC Emerging Markets Investible India Index, zal worden vervangen door de MSCI India Index. Deze benchmarks lijken erg op elkaar, maar de huidige benchmark heeft thans meer dan 200 componenten, terwijl de nieuwe benchmark thans minder dan 100 componenten heeft. De nieuwe benchmark heeft ook een iets hoger percentage deelnemingen in large-cap-ondernemingen. Toen het Fonds net werd opgericht, werd de huidige benchmark geschikt geacht in vergelijking met concurrerende fondsen in die tijd. Vandaag de dag is het concurrentie-universum veel breder en de meerderheid van de op India gerichte fondsen gebruiken de MSCI India Index als hun benchmark. De MSCI India Index is naar het oordeel van de Bestuurders dan ook een geschiktere benchmark voor het Fonds, waardoor beleggers de resultaten van het Fonds beter kunnen vergelijken met andere op India gerichte fondsen. Voor alle duidelijkheid: deze verandering van benchmark heeft geen invloed op de manier waarop het Fonds wordt beheerd en Aandeelhouders ondervinden geen gevolgen van de verandering. De beleggingsstrategie, de portefeuille en het algehele risicoprofiel van het Fonds blijven ongewijzigd. 2

3 De verandering van benchmark wordt van kracht op de Ingangsdatum en zal worden opgenomen in het bijgewerkte Prospectus (in de context van een risicobeheer-benchmark). Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1.5 Het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (gewijzigde naam: Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Het beleggingsbeleid van het Fonds zal worden gewijzigd teneinde de bestaande beperking waardoor het Fonds uitsluitend mag beleggen in vastrentende overdraagbare effecten met een looptijd van minder dan vijf jaar en met een gemiddelde looptijd binnen de portefeuille van niet meer dan twee jaar, op te heffen. De looptijd is een maatstaf voor de gemiddelde tijd die het Fonds nodig heeft om zijn rendement te behalen (zowel vermogen als inkomsten) op de beleggingen die het aanhoudt. Dankzij deze herziene beleggingsaanpak kan het Fonds beleggen in vastrentende overdraagbare effecten met alle mogelijke looptijden en de gemiddelde looptijd van de portefeuille van het Fonds zal dienovereenkomstig toenemen. Naar verwachting zal hierdoor ook het algehele risicoprofiel van het Fonds toenemen, aangezien langer lopende obligaties over het algemeen meer zijn blootgesteld aan het risico van renteveranderingen dan korter lopende obligaties. De Bestuurders zijn van oordeel dat de geherpositioneerde strategie zal zorgen voor ruimere beleggingsmogelijkheden en een potentieel hoger rendement zal geven. In combinatie met de wijzigingen in het beleggingsbeleid van het Fonds zijn de Bestuurders van mening dat de naam van het Fonds en de benchmark van het Fonds eveneens moeten worden herzien teneinde de geherpositioneerde strategie weer te geven. De huidige benchmark, de JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index, zal worden vervangen door de JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. De huidige benchmark volgt het totaalrendement van in lokale valuta uitgedrukte geldmarktinstrumenten van opkomende markten, terwijl de nieuwe benchmark het totaalrendement volgt van in lokale valuta uitgedrukte staatsobligaties van opkomende markten. Gezien de groei van de markt voor in lokale valuta uitgedrukte staatsobligaties, die nu goed is voor ruim de helft van het schuldpapieruniversum van opkomende markten, zijn de Bestuurders van mening dat de nieuwe benchmark het huidige schuldpapieruniversum van opkomende markten beter reflecteert en derhalve een geschiktere benchmark voor het Fonds is. Deze wijzigingen worden van kracht op de Ingangsdatum. Alle veranderingen met betrekking tot dit Fonds zullen worden opgenomen in het bijgewerkte Prospectus, daarbij inbegrepen de verandering van benchmark (die wordt genoemd in de context van een risicobeheer-benchmark). De gewijzigde naam en beleggingsbeleid van het Fonds zijn te vinden in Bijlage C van deze brief. 1.6 Het World Resources Equity Income Fund (gewijzigde naam: Natural Resources Growth & Income Fund ) De tekst van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal worden gewijzigd teneinde de aard van het rendement uit beleggingen in de natuurlijke hulpbronnensector beter weer te geven. De beleggingsstrategie van het Fonds heeft de potentie om zowel kapitaalgroei op lange termijn als bovengemiddelde inkomsten uit zijn beleggingen te genereren. De voorgestelde verandering in de tekst van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal verduidelijken dat de doelstelling van het Fonds tevens is het behalen van kapitaalgroei. Het beleggingsbeleid van het Fonds blijft ongewijzigd. In combinatie met de wijziging in de beleggingsdoelstelling van het Fonds zijn de Bestuurders van mening dat de naam van het Fonds eveneens moet worden herzien. Voor alle duidelijkheid: deze veranderingen hebben geen invloed op de manier waarop het Fonds wordt beheerd en Aandeelhouders ondervinden geen gevolgen van de veranderingen. De beleggingsstrategie en het algehele risicoprofiel van het Fonds blijven ongewijzigd, evenals de benchmark. De wijzigingen worden van kracht op de Ingangsdatum. De veranderingen met betrekking tot dit Fonds zullen worden opgenomen in het bijgewerkte Prospectus. De gewijzigde naam en de gewijzigde tekst van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zijn te vinden in Bijlage C van deze brief. 1.7 Het BGF Euro Reserve Fund en het BGF US Dollar Reserve Fund (samen de BGF Reserve Funds ) Gezien het huidige klimaat van lage rentetarieven in de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk, zijn de bruto rendementen (dus vóór aftrek van kosten) van de BGF Reserve Funds relatief laag. Het netto rendement (na aftrek van kosten) is nu voor veel van de Aandelen negatief, of zal negatief kunnen worden als het klimaat van lage rentetarieven voortduurt. BlackRock heeft daarom besloten dat het, naar zijn oordeel, volledige of gedeeltelijke ontheffing van de beheervergoeding voor de BGF Reserve Funds kan verlenen teneinde het risico dat de BGF Reserve Funds geconfronteerd worden met 3

4 negatieve netto fondsrendementen te verkleinen. Ofschoon de ontheffing van de beheervergoeding is bedoeld ter voorkoming van een negatief netto fondsrendement op alle Aandelen van de BGF Reserve Funds, dienen beleggers te beseffen dat de toegepaste ontheffing van de beheervergoeding wellicht niet altijd zal volstaan om een negatief rendement voor beleggers te vermijden. Om deze doelstellingen te bereiken kan de hoogte van de ontheffing van de beheervergoeding voor een bepaalde Aandelenklasse van dag tot dag variëren en te allen tijde worden stopgezet. 1.8 Nadere informatie ten aanzien van de exposure van de Fondsen aan non-investment grade overheidsobligaties Het onderdeel Investment Objectives and Policies in het op de Ingangsdatum actuele Prospectus zal nadere informatie bevatten ten aanzien van de exposure van de Fondsen aan non-investment grade overheidsobligaties. Zo zal er worden vermeld welke van de Fondsen, per de datum van het Prospectus, meer dan 10% van hun Intrinsieke Waarde kunnen beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden in elk van de betreffende landen die een beoordeling non-investment grade hebben. Deze wijziging in het Prospectus is uitsluitend bedoeld als nadere informatie en heeft geen invloed op de manier waarop de Fondsen worden beheerd. De tekst van deze nadere informatie is te vinden in Bijlage D van deze brief. 2. Te ondernemen actie Houders van Aandelen in de hierboven genoemde Fondsen hoeven geen actie te ondernemen als zij tevreden zijn met de op handen zijnde veranderingen aan het Fonds/de Fondsen. Zo niet, dan kunnen zij hun effectenbezit hetzij zonder kosten converteren in een ander Fonds van de Onderneming, hetzij zonder kosten doen terugkopen (conform de in het Prospectus voorgeschreven procedure) op elk moment tot aan de Ingangsdatum, indien van toepassing (wij willen u er echter op attent maken dat door wederverkopers in rekening gebrachte uitgestelde verkoopkosten wel van toepassing kunnen zijn), of enige andere datum waarop de specifieke verandering van kracht wordt. De conversie zal plaatsvinden uiterlijk op de Handelsdag volgend op ontvangst van de opdracht daartoe. De opbrengst van de terugkoop zal op de derde werkdag na die opdracht aan de verkoper worden overgemaakt, mits alle benodigde schriftelijke betalingsinstructies zijn ontvangen en verscheidene documenten ter identificatie zijn overgelegd. Bijzonderheden over de vereiste documenten zijn verkrijgbaar bij het plaatselijke Investor Servicing team. Beleggers dienen evenwel advies in te winnen bij hun financieel of andere professioneel adviseur over de mogelijke fiscale of andere gevolgen van het kopen, houden, overdragen, omwisselen, converteren, doen terugkopen of anderszins handelen in Aandelen van de Onderneming onder de wetten van de landen waar zij verblijven, ingeschreven staan of domicilie hebben. 3. Verantwoordelijkheid van de Bestuurders De Raad van Bestuur van de Onderneming aanvaardt verantwoordelijkheid voor deze brief en de inhoud ervan. Naar beste weten van de Raad van Bestuur (die zich alle redelijke moeite heeft getroost om ervoor te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in deze brief in overeenstemming met de feiten en is er niets weggelaten dat enige invloed kan hebben op de strekking van deze informatie. 4. Nieuw Prospectus Alle veranderingen die hierboven worden genoemd, zullen zijn terug te vinden in het bijgewerkte Prospectus, dat vanaf de Ingangsdatum verkrijgbaar zal zijn bij het plaatselijke Investor Servicing team. Conform de vereisten zal tevens een herziene versie van de Essentiële Beleggersinformatie ten aanzien van de betreffende Fondsen worden gepubliceerd op de Ingangsdatum. Voor alle duidelijkheid: de in deze brief gebruikte termen met beginhoofdletter hebben de betekenis als gedefinieerd in het Prospectus. Indien u enige nadere informatie wenst, gelieve contact op te nemen met het plaatselijke Investor Servicing team via +44 (0) of met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Met vriendelijke groet, Nicholas C.D. Hall Voorzitter 4

5 BIJLAGE A WIJZIGING VAN DE DEFINITIE VAN ZICH ONTWIKKELENDE EN OPKOMENDE MARKTEN EN LANDEN EN WIJZIGING VAN DE DEFINITIE VAN ONTWIKKELDE MARKTEN EN ONTWIKKELDE LANDEN, ZOALS BEDOELD ONDER 1.1 EN 1.2 HUIDIGE TEKST IN HET PROSPECTUS, ONDER BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID } Als in het beleggingsbeleid van een bepaald Fonds wordt verwezen naar beleggen in ontwikkelde markten of ontwikkelde landen, kan dat Fonds beleggen in markten of landen die zijn opgenomen in de MSCI World Index voor Aandelenfondsen of de JP Morgan Government Bond Index Broad voor Obligatiefondsen. Dienovereenkomstig heeft elke verwijzing naar opkomende markten of landen betrekking op markten of landen die niet zijn opgenomen in de betreffende index. HERZIENE TEKST } Waar wordt verwezen naar ontwikkelde markten of landen, wordt hiermee gedoeld op markten of landen die op grond van criteria als economische welvaart, mate van ontwikkeling, liquiditeit en toegankelijkheid van de markt worden beschouwd als geavanceerde of volgroeide markten of landen. Welke markten en landen voor een Fonds kunnen worden geclassificeerd als ontwikkeld, is aan verandering onderhevig; hiertoe kunnen behoren (maar dit is niet limitatief) landen en regio s als Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en West-Europa. } Waar wordt verwezen naar zich ontwikkelende of opkomende markten of landen, wordt hiermee gedoeld op markten van arme of weinig ontwikkelde landen, met een laag ontwikkelingsniveau van de economische en/of kapitaalmarkten. Welke markten en landen voor een Fonds kunnen worden geclassificeerd als zich ontwikkelend of opkomend, is aan verandering onderhevig; hiertoe kunnen behoren (maar dit is niet limitatief) elk land en elke regio behalve Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en West-Europa. 5

6 BIJLAGE B BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN BELEID VAN DE FONDSEN Emerging Europe Fund De doelstelling van het Emerging Europe Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten in Europa. Het kan ook beleggen in bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in en om het Middellandse-Zeegebied. Emerging Markets Bond Fund De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden en instellingen van, en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in, opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Emerging Markets Equity Income Fund De doelstelling van het Emerging Markets Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten die belangrijke activiteiten in opkomende markten hebben. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. Emerging Markets Fund De doelstelling van het Emerging Markets Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten die belangrijke activiteiten in deze opkomende markten hebben. Global SmallCap Fund De doelstelling van het Global SmallCap Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie. Als bedrijven met relatief kleine marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich bij aankoop bevinden in de onderste 20% van wereldwijde effectenbeurzen qua marktkapitalisatie. Hoewel het waarschijnlijk is dat het Fonds overwegend zal beleggen in bedrijven in ontwikkelde markten wereldwijd, kan het Fonds ook beleggen in de opkomende markten in de wereld. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Global Equity Fund De doelstelling van het Global Equity Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Ten minste 51% van de totale activa wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Global Equity Income Fund De doelstelling van het Global Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Zie Bijlage C. India Fund De doelstelling van het India Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in India. (Het Fonds kan beleggen via de Dochteronderneming.) World Resources Equity Income Fund Zie Bijlage C. 6

7 BIJLAGE C WIJZIGING VAN DE NAAM, DE BELEGGINGSDOELSTELLING EN HET BELEGGINGSBELEID VAN HET LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND, ZOALS BEDOELD ONDER 1.5 HUIDIGE TEKST IN HET PROSPECTUS, ONDER BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan vijf jaar, uitgegeven door overheden en instellingen van, en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in, opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. HERZIENE TEKST De doelstelling van het Emerging Markets Local Currency Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan vijf jaar, uitgegeven door overheden en instellingen van, en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in, opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. WIJZIGING VAN DE NAAM EN BELEGGINGSDOELSTELLING VAN HET WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND, ZOALS BEDOELD ONDER 1.6 HUIDIGE TEKST IN HET PROSPECTUS, ONDER BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID De doelstelling van het World Resources Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals maar niet beperkt tot bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. HERZIENE TEKST De doelstelling van het Natural Resources Growth & Income Fund is het genereren van kapitaalgroei en bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals maar niet beperkt tot bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. 7

8 BIJLAGE D NADERE INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE BELEGGINGEN VAN DE FONDSEN IN NON-INVESTMENT GRADE OVERHEIDSOBLIGATIES, ZOALS BEDOELD ONDER 1.8 Naar verwachting kunnen de volgende Fondsen, zoals aangegeven in onderstaande tabel, meer dan 10% van hun Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden in elk van de betreffende landen die, per de datum van het Prospectus, een non-investment grade beoordeling hebben. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat deze tabel weliswaar de verwachte maximale exposure aan deze landen vermeldt, maar dat deze cijfers niet gaan over de huidige deelnemingen van de Fondsen in deze landen - die kunnen variëren. Asian Local Bond Fund Het Fonds streeft naar exposure aan de plaatselijke obligatiemarkt in Azië, uitgezonderd Japan. Dit omvat ook exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van landen in Azië, uitgezonderd Japan, waarvan sommige een non-investment grade beoordeling kunnen hebben. Uitsluitend van toepassing op: Indonesië en de Filippijnen Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 35%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. Per de datum van dit Prospectus vertegenwoordigen de overheidsobligatiemarkten van elk van de bovengenoemde landen een aanzienlijk gewicht van het universum van opkomende-markten-obligaties binnen de benchmark van het Fonds, de HSBC Asian Local Bond Index. Hoewel dit Fonds geen index-tracking fund is, zal de vermogensbeheerder bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met de samenstellende weging van de benchmark, en kan er dus meer dan 10% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds in elk van deze landen worden belegd. Asian Tiger Bond Fund Het Fonds streeft naar exposure aan schuldpapier van emittenten binnen de Asian Tiger Countries. Dit omvat ook exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van Asian Tiger Countries, waarvan sommige een non-investment grade beoordeling kunnen hebben. Uitsluitend van toepassing op: Indonesië en de Filippijnen Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 35%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. Per de datum van dit Prospectus vertegenwoordigen de overheidsobligatiemarkten van elk van de bovengenoemde landen een aanzienlijk gewicht van het universum van opkomende-markten-obligaties binnen de benchmark van het Fonds, de JP Morgan Asian Credit Index. Hoewel dit Fonds geen index-tracking fund is, zal de vermogensbeheerder bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met de samenstellende weging van de benchmark, en kan er dus meer dan 10% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds in elk van deze landen worden belegd. Emerging Markets Bond Fund Het Fonds streeft naar exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van opkomende markten, die door hun aard een grotere kans op een non-investment grade beoordeling hebben dan ontwikkelde markten. Uitsluitend van toepassing op: Indonesië, de Filippijnen, Turkije, Oekraïne en Venezuela Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 20%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. 8

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.9.2013 SWD(2013) 316 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie