BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )"

Transcriptie

1 DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder of een andere professionele adviseur te raadplegen. BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) Statutaire zetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg R.C.S. Luxemburg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (elk afzonderlijk een Fonds en samen de Fondsen ) Geachte Aandeelhouder, 8 februari 2013 De Raad van Bestuur schrijft u deze brief om u op de hoogte te stellen van een aantal voorgestelde veranderingen binnen de Fondsen. Alle veranderingen die in deze brief aan de orde komen, worden van kracht per 21 maart 2013 (de Ingangsdatum ) en zullen worden opgenomen in het Prospectus van de Onderneming. Deze brief vormt de kennisgeving aan de Aandeelhouders die met deze veranderingen te maken krijgen. 1. Kennisgeving van belangrijke Fondsspecifieke veranderingen 1.1 Veranderingen met betrekking tot het Emerging Europe Fund, het Emerging Markets Bond Fund, het Emerging Markets Equity Income Fund, het Emerging Markets Fund, het Global SmallCap Fund en het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Verandering van de definitie van opkomende en zich ontwikkelende markten of landen De definitie van zich ontwikkelende en opkomende markten of landen in het Prospectus, onder Beleggingsdoelstellingen en -beleid, zal worden verduidelijkt teneinde helderder weer te geven hoe de emergingmarkets -fondsen binnen de Onderneming worden beheerd. Aangezien zich ontwikkelende of opkomende markten en landen een constant veranderende groep omvatten, hebben de Bestuurders besloten dat een ruimere definitie in het Prospectus geschikter is dan een definitie die refereert aan een specifieke index. Deze verandering heeft geen invloed op de manier waarop de Fondsen worden beheerd. De aangepaste definitie van zich ontwikkelende en opkomende markten of landen is te vinden in Bijlage A van deze brief. Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de Fondsen waar dit punt 1.1 betrekking op heeft, is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1

2 1.2 Veranderingen met betrekking tot het Emerging Markets Equity Income Fund, het Emerging Markets Fund, het Global Equity Fund, het Global Equity Income Fund en het Global SmallCap Fund Verandering van de definitie van ontwikkelde markten en ontwikkelde landen De definitie van ontwikkelde markten en ontwikkelde landen in het Prospectus, onder Beleggingsdoelstellingen en -beleid, zal worden verduidelijkt teneinde helderder weer te geven hoe de fondsen binnen de Onderneming die beleggen in ontwikkelde markten en landen, worden beheerd. Aangezien ontwikkelde markten en landen een constant veranderende groep omvatten, hebben de Bestuurders besloten dat een ruimere definitie in het Prospectus geschikter is dan een definitie die refereert aan een specifieke index. Deze verandering heeft geen invloed op de manier waarop de Fondsen worden beheerd. De aangepaste definitie van ontwikkelde markten en ontwikkelde landen is te vinden in Bijlage A van deze brief. Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de Fondsen waar dit punt 1.2 betrekking op heeft, is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1.3 Het Emerging Markets Bond Fund Vanaf de Ingangsdatum zal het Fonds een herziene beleggingsaanpak hanteren teneinde de strategie beter te positioneren, zodat we Aandeelhouders een meer evenwichtige beleggingsoplossing kunnen bieden ten aanzien van de mate waarin het Fonds in een enkel land mag beleggen. Als onderdeel van deze geherpositioneerde strategie zal de huidige benchmark voor het Fonds, de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global, worden vervangen door de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Beide indexen zijn emerging market sovereign / quasi sovereign benchmarks met een gewicht van ongeveer 60% aan investment grade obligaties en 40% aan hoogrentende obligaties. De huidige benchmark voorziet evenwel niet in een beperking van het gewicht van een enkel land. Daardoor kan een dergelijke index worden gedomineerd door een paar individuele landen (mogelijk bijvoorbeeld landen met een hoge schuldenlast en/of een grote afhankelijkheid van schulden). De Bestuurders stellen voor over te gaan op een benchmark die het gewicht van een enkel land maximeert, opdat de benchmark van het Fonds voldoende gediversifieerd is. De nieuwe benchmark, de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, limiteert het gewicht van de exposure aan een enkel indexland tot maximaal 10% van de totale index, wat ertoe zou moeten leiden dat het Fonds een meer gediversifieerde benchmark heeft. Voorts is de nieuwe benchmark-index de standaard benchmark in de branche geworden voor dergelijke fondsen, gehanteerd door de meerderheid van de vermogensbeheerders. Het algehele risicoprofiel van het Fonds zal niet wijzigen als gevolg van deze verandering van benchmark. Deze verandering kan leiden tot een meer gediversifieerde portefeuille. De wijziging wordt van kracht per de Ingangsdatum. Voor alle duidelijkheid, de Bestuurders zijn van mening dat de geherpositioneerde strategie in overeenstemming is met de naam, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds, zoals opgenomen in het huidige Prospectus, en dat dienovereenkomstig alleen de verandering van benchmark zal worden opgenomen in het Prospectus (in de context van een risicobeheer-benchmark). Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1.4 Het India Fund Per de Ingangsdatum zal het Fonds een andere benchmark-index aannemen. De bestaande benchmark, de S&P IFC Emerging Markets Investible India Index, zal worden vervangen door de MSCI India Index. Deze benchmarks lijken erg op elkaar, maar de huidige benchmark heeft thans meer dan 200 componenten, terwijl de nieuwe benchmark thans minder dan 100 componenten heeft. De nieuwe benchmark heeft ook een iets hoger percentage deelnemingen in large-cap-ondernemingen. Toen het Fonds net werd opgericht, werd de huidige benchmark geschikt geacht in vergelijking met concurrerende fondsen in die tijd. Vandaag de dag is het concurrentie-universum veel breder en de meerderheid van de op India gerichte fondsen gebruiken de MSCI India Index als hun benchmark. De MSCI India Index is naar het oordeel van de Bestuurders dan ook een geschiktere benchmark voor het Fonds, waardoor beleggers de resultaten van het Fonds beter kunnen vergelijken met andere op India gerichte fondsen. Voor alle duidelijkheid: deze verandering van benchmark heeft geen invloed op de manier waarop het Fonds wordt beheerd en Aandeelhouders ondervinden geen gevolgen van de verandering. De beleggingsstrategie, de portefeuille en het algehele risicoprofiel van het Fonds blijven ongewijzigd. 2

3 De verandering van benchmark wordt van kracht op de Ingangsdatum en zal worden opgenomen in het bijgewerkte Prospectus (in de context van een risicobeheer-benchmark). Een korte omschrijving van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in Bijlage B van deze brief. 1.5 Het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (gewijzigde naam: Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Het beleggingsbeleid van het Fonds zal worden gewijzigd teneinde de bestaande beperking waardoor het Fonds uitsluitend mag beleggen in vastrentende overdraagbare effecten met een looptijd van minder dan vijf jaar en met een gemiddelde looptijd binnen de portefeuille van niet meer dan twee jaar, op te heffen. De looptijd is een maatstaf voor de gemiddelde tijd die het Fonds nodig heeft om zijn rendement te behalen (zowel vermogen als inkomsten) op de beleggingen die het aanhoudt. Dankzij deze herziene beleggingsaanpak kan het Fonds beleggen in vastrentende overdraagbare effecten met alle mogelijke looptijden en de gemiddelde looptijd van de portefeuille van het Fonds zal dienovereenkomstig toenemen. Naar verwachting zal hierdoor ook het algehele risicoprofiel van het Fonds toenemen, aangezien langer lopende obligaties over het algemeen meer zijn blootgesteld aan het risico van renteveranderingen dan korter lopende obligaties. De Bestuurders zijn van oordeel dat de geherpositioneerde strategie zal zorgen voor ruimere beleggingsmogelijkheden en een potentieel hoger rendement zal geven. In combinatie met de wijzigingen in het beleggingsbeleid van het Fonds zijn de Bestuurders van mening dat de naam van het Fonds en de benchmark van het Fonds eveneens moeten worden herzien teneinde de geherpositioneerde strategie weer te geven. De huidige benchmark, de JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index, zal worden vervangen door de JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. De huidige benchmark volgt het totaalrendement van in lokale valuta uitgedrukte geldmarktinstrumenten van opkomende markten, terwijl de nieuwe benchmark het totaalrendement volgt van in lokale valuta uitgedrukte staatsobligaties van opkomende markten. Gezien de groei van de markt voor in lokale valuta uitgedrukte staatsobligaties, die nu goed is voor ruim de helft van het schuldpapieruniversum van opkomende markten, zijn de Bestuurders van mening dat de nieuwe benchmark het huidige schuldpapieruniversum van opkomende markten beter reflecteert en derhalve een geschiktere benchmark voor het Fonds is. Deze wijzigingen worden van kracht op de Ingangsdatum. Alle veranderingen met betrekking tot dit Fonds zullen worden opgenomen in het bijgewerkte Prospectus, daarbij inbegrepen de verandering van benchmark (die wordt genoemd in de context van een risicobeheer-benchmark). De gewijzigde naam en beleggingsbeleid van het Fonds zijn te vinden in Bijlage C van deze brief. 1.6 Het World Resources Equity Income Fund (gewijzigde naam: Natural Resources Growth & Income Fund ) De tekst van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal worden gewijzigd teneinde de aard van het rendement uit beleggingen in de natuurlijke hulpbronnensector beter weer te geven. De beleggingsstrategie van het Fonds heeft de potentie om zowel kapitaalgroei op lange termijn als bovengemiddelde inkomsten uit zijn beleggingen te genereren. De voorgestelde verandering in de tekst van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal verduidelijken dat de doelstelling van het Fonds tevens is het behalen van kapitaalgroei. Het beleggingsbeleid van het Fonds blijft ongewijzigd. In combinatie met de wijziging in de beleggingsdoelstelling van het Fonds zijn de Bestuurders van mening dat de naam van het Fonds eveneens moet worden herzien. Voor alle duidelijkheid: deze veranderingen hebben geen invloed op de manier waarop het Fonds wordt beheerd en Aandeelhouders ondervinden geen gevolgen van de veranderingen. De beleggingsstrategie en het algehele risicoprofiel van het Fonds blijven ongewijzigd, evenals de benchmark. De wijzigingen worden van kracht op de Ingangsdatum. De veranderingen met betrekking tot dit Fonds zullen worden opgenomen in het bijgewerkte Prospectus. De gewijzigde naam en de gewijzigde tekst van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zijn te vinden in Bijlage C van deze brief. 1.7 Het BGF Euro Reserve Fund en het BGF US Dollar Reserve Fund (samen de BGF Reserve Funds ) Gezien het huidige klimaat van lage rentetarieven in de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk, zijn de bruto rendementen (dus vóór aftrek van kosten) van de BGF Reserve Funds relatief laag. Het netto rendement (na aftrek van kosten) is nu voor veel van de Aandelen negatief, of zal negatief kunnen worden als het klimaat van lage rentetarieven voortduurt. BlackRock heeft daarom besloten dat het, naar zijn oordeel, volledige of gedeeltelijke ontheffing van de beheervergoeding voor de BGF Reserve Funds kan verlenen teneinde het risico dat de BGF Reserve Funds geconfronteerd worden met 3

4 negatieve netto fondsrendementen te verkleinen. Ofschoon de ontheffing van de beheervergoeding is bedoeld ter voorkoming van een negatief netto fondsrendement op alle Aandelen van de BGF Reserve Funds, dienen beleggers te beseffen dat de toegepaste ontheffing van de beheervergoeding wellicht niet altijd zal volstaan om een negatief rendement voor beleggers te vermijden. Om deze doelstellingen te bereiken kan de hoogte van de ontheffing van de beheervergoeding voor een bepaalde Aandelenklasse van dag tot dag variëren en te allen tijde worden stopgezet. 1.8 Nadere informatie ten aanzien van de exposure van de Fondsen aan non-investment grade overheidsobligaties Het onderdeel Investment Objectives and Policies in het op de Ingangsdatum actuele Prospectus zal nadere informatie bevatten ten aanzien van de exposure van de Fondsen aan non-investment grade overheidsobligaties. Zo zal er worden vermeld welke van de Fondsen, per de datum van het Prospectus, meer dan 10% van hun Intrinsieke Waarde kunnen beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden in elk van de betreffende landen die een beoordeling non-investment grade hebben. Deze wijziging in het Prospectus is uitsluitend bedoeld als nadere informatie en heeft geen invloed op de manier waarop de Fondsen worden beheerd. De tekst van deze nadere informatie is te vinden in Bijlage D van deze brief. 2. Te ondernemen actie Houders van Aandelen in de hierboven genoemde Fondsen hoeven geen actie te ondernemen als zij tevreden zijn met de op handen zijnde veranderingen aan het Fonds/de Fondsen. Zo niet, dan kunnen zij hun effectenbezit hetzij zonder kosten converteren in een ander Fonds van de Onderneming, hetzij zonder kosten doen terugkopen (conform de in het Prospectus voorgeschreven procedure) op elk moment tot aan de Ingangsdatum, indien van toepassing (wij willen u er echter op attent maken dat door wederverkopers in rekening gebrachte uitgestelde verkoopkosten wel van toepassing kunnen zijn), of enige andere datum waarop de specifieke verandering van kracht wordt. De conversie zal plaatsvinden uiterlijk op de Handelsdag volgend op ontvangst van de opdracht daartoe. De opbrengst van de terugkoop zal op de derde werkdag na die opdracht aan de verkoper worden overgemaakt, mits alle benodigde schriftelijke betalingsinstructies zijn ontvangen en verscheidene documenten ter identificatie zijn overgelegd. Bijzonderheden over de vereiste documenten zijn verkrijgbaar bij het plaatselijke Investor Servicing team. Beleggers dienen evenwel advies in te winnen bij hun financieel of andere professioneel adviseur over de mogelijke fiscale of andere gevolgen van het kopen, houden, overdragen, omwisselen, converteren, doen terugkopen of anderszins handelen in Aandelen van de Onderneming onder de wetten van de landen waar zij verblijven, ingeschreven staan of domicilie hebben. 3. Verantwoordelijkheid van de Bestuurders De Raad van Bestuur van de Onderneming aanvaardt verantwoordelijkheid voor deze brief en de inhoud ervan. Naar beste weten van de Raad van Bestuur (die zich alle redelijke moeite heeft getroost om ervoor te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in deze brief in overeenstemming met de feiten en is er niets weggelaten dat enige invloed kan hebben op de strekking van deze informatie. 4. Nieuw Prospectus Alle veranderingen die hierboven worden genoemd, zullen zijn terug te vinden in het bijgewerkte Prospectus, dat vanaf de Ingangsdatum verkrijgbaar zal zijn bij het plaatselijke Investor Servicing team. Conform de vereisten zal tevens een herziene versie van de Essentiële Beleggersinformatie ten aanzien van de betreffende Fondsen worden gepubliceerd op de Ingangsdatum. Voor alle duidelijkheid: de in deze brief gebruikte termen met beginhoofdletter hebben de betekenis als gedefinieerd in het Prospectus. Indien u enige nadere informatie wenst, gelieve contact op te nemen met het plaatselijke Investor Servicing team via +44 (0) of met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Met vriendelijke groet, Nicholas C.D. Hall Voorzitter 4

5 BIJLAGE A WIJZIGING VAN DE DEFINITIE VAN ZICH ONTWIKKELENDE EN OPKOMENDE MARKTEN EN LANDEN EN WIJZIGING VAN DE DEFINITIE VAN ONTWIKKELDE MARKTEN EN ONTWIKKELDE LANDEN, ZOALS BEDOELD ONDER 1.1 EN 1.2 HUIDIGE TEKST IN HET PROSPECTUS, ONDER BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID } Als in het beleggingsbeleid van een bepaald Fonds wordt verwezen naar beleggen in ontwikkelde markten of ontwikkelde landen, kan dat Fonds beleggen in markten of landen die zijn opgenomen in de MSCI World Index voor Aandelenfondsen of de JP Morgan Government Bond Index Broad voor Obligatiefondsen. Dienovereenkomstig heeft elke verwijzing naar opkomende markten of landen betrekking op markten of landen die niet zijn opgenomen in de betreffende index. HERZIENE TEKST } Waar wordt verwezen naar ontwikkelde markten of landen, wordt hiermee gedoeld op markten of landen die op grond van criteria als economische welvaart, mate van ontwikkeling, liquiditeit en toegankelijkheid van de markt worden beschouwd als geavanceerde of volgroeide markten of landen. Welke markten en landen voor een Fonds kunnen worden geclassificeerd als ontwikkeld, is aan verandering onderhevig; hiertoe kunnen behoren (maar dit is niet limitatief) landen en regio s als Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en West-Europa. } Waar wordt verwezen naar zich ontwikkelende of opkomende markten of landen, wordt hiermee gedoeld op markten van arme of weinig ontwikkelde landen, met een laag ontwikkelingsniveau van de economische en/of kapitaalmarkten. Welke markten en landen voor een Fonds kunnen worden geclassificeerd als zich ontwikkelend of opkomend, is aan verandering onderhevig; hiertoe kunnen behoren (maar dit is niet limitatief) elk land en elke regio behalve Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en West-Europa. 5

6 BIJLAGE B BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN BELEID VAN DE FONDSEN Emerging Europe Fund De doelstelling van het Emerging Europe Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten in Europa. Het kan ook beleggen in bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in en om het Middellandse-Zeegebied. Emerging Markets Bond Fund De doelstelling van het Emerging Markets Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden en instellingen van, en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in, opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Emerging Markets Equity Income Fund De doelstelling van het Emerging Markets Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten die belangrijke activiteiten in opkomende markten hebben. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. Emerging Markets Fund De doelstelling van het Emerging Markets Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten die belangrijke activiteiten in deze opkomende markten hebben. Global SmallCap Fund De doelstelling van het Global SmallCap Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie. Als bedrijven met relatief kleine marktkapitalisatie worden beschouwd bedrijven die zich bij aankoop bevinden in de onderste 20% van wereldwijde effectenbeurzen qua marktkapitalisatie. Hoewel het waarschijnlijk is dat het Fonds overwegend zal beleggen in bedrijven in ontwikkelde markten wereldwijd, kan het Fonds ook beleggen in de opkomende markten in de wereld. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Global Equity Fund De doelstelling van het Global Equity Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Ten minste 51% van de totale activa wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Global Equity Income Fund De doelstelling van het Global Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen zonder dat dit ten koste gaat van de vermogensgroei op lange termijn. Het Fonds belegt tenminste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Zie Bijlage C. India Fund De doelstelling van het India Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in India. (Het Fonds kan beleggen via de Dochteronderneming.) World Resources Equity Income Fund Zie Bijlage C. 6

7 BIJLAGE C WIJZIGING VAN DE NAAM, DE BELEGGINGSDOELSTELLING EN HET BELEGGINGSBELEID VAN HET LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND, ZOALS BEDOELD ONDER 1.5 HUIDIGE TEKST IN HET PROSPECTUS, ONDER BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan vijf jaar, uitgegeven door overheden en instellingen van, en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in, opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. HERZIENE TEKST De doelstelling van het Emerging Markets Local Currency Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan vijf jaar, uitgegeven door overheden en instellingen van, en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in, opkomende markten. De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. WIJZIGING VAN DE NAAM EN BELEGGINGSDOELSTELLING VAN HET WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND, ZOALS BEDOELD ONDER 1.6 HUIDIGE TEKST IN HET PROSPECTUS, ONDER BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID De doelstelling van het World Resources Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals maar niet beperkt tot bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. HERZIENE TEKST De doelstelling van het Natural Resources Growth & Income Fund is het genereren van kapitaalgroei en bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals maar niet beperkt tot bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. 7

8 BIJLAGE D NADERE INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE BELEGGINGEN VAN DE FONDSEN IN NON-INVESTMENT GRADE OVERHEIDSOBLIGATIES, ZOALS BEDOELD ONDER 1.8 Naar verwachting kunnen de volgende Fondsen, zoals aangegeven in onderstaande tabel, meer dan 10% van hun Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden in elk van de betreffende landen die, per de datum van het Prospectus, een non-investment grade beoordeling hebben. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat deze tabel weliswaar de verwachte maximale exposure aan deze landen vermeldt, maar dat deze cijfers niet gaan over de huidige deelnemingen van de Fondsen in deze landen - die kunnen variëren. Asian Local Bond Fund Het Fonds streeft naar exposure aan de plaatselijke obligatiemarkt in Azië, uitgezonderd Japan. Dit omvat ook exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van landen in Azië, uitgezonderd Japan, waarvan sommige een non-investment grade beoordeling kunnen hebben. Uitsluitend van toepassing op: Indonesië en de Filippijnen Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 35%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. Per de datum van dit Prospectus vertegenwoordigen de overheidsobligatiemarkten van elk van de bovengenoemde landen een aanzienlijk gewicht van het universum van opkomende-markten-obligaties binnen de benchmark van het Fonds, de HSBC Asian Local Bond Index. Hoewel dit Fonds geen index-tracking fund is, zal de vermogensbeheerder bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met de samenstellende weging van de benchmark, en kan er dus meer dan 10% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds in elk van deze landen worden belegd. Asian Tiger Bond Fund Het Fonds streeft naar exposure aan schuldpapier van emittenten binnen de Asian Tiger Countries. Dit omvat ook exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van Asian Tiger Countries, waarvan sommige een non-investment grade beoordeling kunnen hebben. Uitsluitend van toepassing op: Indonesië en de Filippijnen Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 35%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. Per de datum van dit Prospectus vertegenwoordigen de overheidsobligatiemarkten van elk van de bovengenoemde landen een aanzienlijk gewicht van het universum van opkomende-markten-obligaties binnen de benchmark van het Fonds, de JP Morgan Asian Credit Index. Hoewel dit Fonds geen index-tracking fund is, zal de vermogensbeheerder bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met de samenstellende weging van de benchmark, en kan er dus meer dan 10% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds in elk van deze landen worden belegd. Emerging Markets Bond Fund Het Fonds streeft naar exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van opkomende markten, die door hun aard een grotere kans op een non-investment grade beoordeling hebben dan ontwikkelde markten. Uitsluitend van toepassing op: Indonesië, de Filippijnen, Turkije, Oekraïne en Venezuela Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 20%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. 8

9 BIJLAGE D Uitsluitend van toepassing op: Indonesië, de Filippijnen, Turkije en Venezuela Per de datum van dit Prospectus vertegenwoordigen de overheidsobligatiemarkten van elk van de bovengenoemde landen een aanzienlijk gewicht van het universum van opkomende-markten-obligaties binnen de benchmark van het Fonds, de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Hoewel dit Fonds geen index-tracking fund is, zal de vermogensbeheerder bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met de samenstellende weging van de benchmark, en kan er dus meer dan 10% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds in elk van deze landen worden belegd. Van toepassing op: Oekraïne De vermogensbeheerder kan menen dat het in het belang van beleggers is meer dan 10% aan door de Oekraïense overheid uitgegeven schuldpapier aan te houden, mocht de economie van de Oekraïense obligatiemarkt daartoe nopen, bijvoorbeeld door een verwachte toename van de vraag naar Oekraïense overheidsobligaties als gevolg van positieve herbeoordelingen. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund** Het Fonds streeft naar exposure aan schuldpapier dat is uitgegeven door overheden, openbare of plaatselijke autoriteiten van opkomende markten, die door hun aard een grotere kans op een non-investment grade beoordeling hebben dan ontwikkelde markten. Uitsluitend van toepassing op: Hongarije, Indonesië en Turkije Naar verwachting zal het Fonds meer dan 10% (maar niet meer dan 20%) van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van de hierboven genoemde landen die per de datum van dit Prospectus een non-investment grade beoordeling hebben. Als gevolg van zowel marktbewegingen als veranderingen van de kredietbeoordeling en de beleggingsclassificatie, kan de exposure na verloop van tijd veranderen. De hierboven genoemde landen zijn zuiver indicatief bedoeld en kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de beleggers. Per de datum van dit Prospectus vertegenwoordigen de overheidsobligatiemarkten van elk van de bovengenoemde landen een aanzienlijk gewicht van het universum van opkomende-markten-obligaties binnen de benchmark van het Fonds, de JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Hoewel dit Fonds geen index-tracking fund is, zal de vermogensbeheerder bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met de samenstellende weging van de benchmark, en kan er dus meer dan 10% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds in elk van deze landen worden belegd. * Vanaf de Ingangsdatum zal de benchmark van het Fonds zijn: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Verwijzingen in deze passage naar de benchmark hebben betrekking op beide benchmarks. ** Vanaf de Ingangsdatum zal de naam van het Fonds luiden: Emerging Markets Local Currency Bond Fund. # Vanaf de Ingangsdatum zal de benchmark voor het Fonds zijn: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Verwijzingen in deze passage naar de benchmark hebben betrekking op beide benchmarks. Er wordt niet verwacht dat een van de Fondsen, behalve die in bovenstaande tabel staan vermeld, meer dan 10% van zijn Intrinsieke Waarde zal beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van een land dat per de datum van het Prospectus een non-investment grade beoordeling heeft. Ingeval het schuldpapier dat is uitgegeven en/of wordt gegarandeerd door overheden van een land waarin een van de Fondsen belegt na de datum van het Prospectus wordt verlaagd naar non-investment grade, kan het betreffende Fonds, afhankelijk van zijn beleggingsdoelstelling en -beleid, meer dan 10% van zijn Intrinsieke Waarde in die effecten beleggen en zal de tabel hierboven dienovereenkomstig worden bijgewerkt in de volgende update van het Prospectus. PRISMA 12/1334 BGF PRO SHL DUT 0213

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 13 oktober 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund: een unieke diversificatie binnen

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund: een unieke diversificatie binnen Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund: een unieke diversificatie binnen Fixed Income Presentatie van Mieke Hofman Senior wholesale Sales Manager België Inhoud 1. Fixed Income in het algemeen 2. Invesco

Nadere informatie

Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV

Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV Merrill Lynch International Investment Funds Een Luxemburgse SICAV Verkort Prospectus dd 14 oktober 25 Aandelen Fondsen Merrill Lynch International Investment Funds ( de Onderneming ) is opgericht in Luxemburg

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie