ONDERNEMINGSPLAN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2013"

Transcriptie

1 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1

2 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng: prcessen 7 Operatele planng: prgramma s/prjecten 13 Versterken van de entiteiten bnen het beleidsdme Bestuurszaken 28 Persneel 30 Fancieel 32 versie 22/02/2013 2

3 Inleidg In het Ondernemgsplan van de entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) vdt u een verzicht van de prcessen enerzijds en de prgramma s en prjecten anderzijds, die wrden gezet m de peratele rganisatiedelstellgen van e-ib te behalen vr Verder wrden de geplande rganisatiewijziggen tegelicht die meten bijdragen tt de versterkg van e-ib bnen het beleidsdme Bestuurszaken, met name de prichtg van de DAB Infrmatie Vlaanderen en de Vlaamse Dienstentegratr. Tt slt leest u meer ver de persnele en fanciële middelen die e-ib 2013 zet m haar delstellgente behalen. De peratele rganisatiedelstellgen van e-ib zijn gebaseerd p de missie, de strategische rganisatiedelstellgen en de kernwaarden van e-ib en de hierp afgestemde meerjarenbegrtg van e-ib. De specifieke busessbeheften van de verschillende klantenrganisaties wrden maximaal meegenmen. Ok wrdt er rekeng gehuden met de technlgische en maatschappelijke evluties en de cntuïteit de dienstverleng (zie figuur p p. 4). Zwel de strategische als de peratele rganisatiedelstellgeri van e-ib zijn afgestemd p de strategische en peratele beleidsdelstellgen zals vervat respectievelijk de Beleidsnta Bestuurszaken en de Beleidsbrief Bestuurszaken versie 22/02/2013 3

4 la-beleid, la-mister Beleidsnta Bestuurszaken (legislatuur) 8 Beleidsbrief Bestuurszaken (jaarlijks) 8 Strategische en peratele ICT beleidsdelstellgen 8 Uitverg Strategische en peratele rganisatiedelstellgen entiteit e-gvernment en ICT Beheer ICT-meerja renprgram ma s entiteit e-gvernment en ICT Beheer Technlgische & Klanten, maatschappelîjke EE Evlutie evluties ICT-Prjecten entiteit e-gvernment en ICT-Beheer beheften 4cr Cntuïteit (grei & ptimalisatie) versie 22/02/2013 4

5 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden Missie De entiteit e-gvernment en la-beheer wil alle entiteiten van de Vlaamse verheid maximaal ndersteunen dr het aanbieden van ICT- en e-gvernmentdiensten, -prducten en -advies, m p die manier bij te dragen tt de ptimale werkg van de Vlaamse verheid als geheel. He den wij dit: Wij leveren vanuit nze expertise een bijdrage tt het beleid m.b.t. het gemeenschappelijk ICT en e-gvernmentdienstverlengsaanbd, de gemeenschappelijke ICT- en e-gvernment mgevgen, en de ICT- en e-gvernmentsamenwerkg bnen de Vlaamse verheid en met haar partners. Wij bieden een ruime waaier aan ICT- en e-gvernmentdiensten p het niveau van de Vlaamse verheid. Wij vesteren gemeenschappelijke 1Cr- en e-gvernmentmgevgen p het niveau van de Vlaamse verheid met het g p schaalvrdelen en betere tegratie bnen de Vlaamse verheid en met haar partners. Wij verlenen advies p basis van terne pgebuwde expertise. Strategische rganisatiedelstellgen Optimalisatie en verdere uitbuw van gemeenschappelijke la-dienstverleng Optimalisatie en verdere uitbuw van gemeenschappelijke ICT-mgevgen e-gvernment Grene ICT Optimalisatie van de terne cntrle en rganisatiebeheersg van e-ib Adviesverleng p basis van tern pgebuwde expertise Ondersteunen van het beleid p vlak van het ICT-dienstverlengsaanbd, de gemeenschappelijke ICT-mgevgen, en de ICT-samenwerkg bnen de Vlaamse verheid versie 22/02/2013 5

6 Kern waarden Samenwerken als partners Uw busessnden bepalen het ICT-aanbd Optimaliseren van ICT-uitgaven Uw vertruwen verdienen met rbuuste en veilige diensten Fcussen p uw kerntaken Anticiperen dr nveren versie 22/02/2013 6

7 Operatele planng: prcessen De uitverg van de rganisatiedelstellgen van de entiteit e-gvernment en enerzijds via meerjarenprgramma s. een vlgend hfdstuk aan bd. het uitveren van prcessen en anderzijds In via ICT-Beheer de uitverg van gebeurt dit hfdstuk wrden de prcessen belicht, de prgramma s kmen ICT Relatiebeheer Klanten frmeren Kennis van de (ptentiële) klanten pbuwen en nderhuden Kennis van het gemeenschappelijk ICT dienstenaanbd pbuwen en nderhuden Prmten van het gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbd Practief klantenplssgen aanbieden en spelen p tekmstige nden De belangen van klanten bnen aanbd dr: e-ib behartigen m te kmen tt een cmpetitief f uniek Trend watchg van de afzetmarkt Aanbrengen van nden en beheften Klantentevredenheidsanalyse Het detecteren van de gemeenschappelijke klantenbeheften tenede het gemeenschappelijke ICT-dienstenaanbd af te stemmen p de evlutie van de klantenbeheften. gebeurt Beheer. Deze afstemmg van het gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbd samenwerkg met de andere cellen van de entiteit e-gvernment en ICT Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. de nden en beheften van de klanten Cntractbeheer Kwaliteitscntrle van de bestaande ICT-dienstverlengsprcessen en ndersteunende prcessen tenede de ndige bijsturgen te kunnen den (prces Uitveren kwaliteitscntrle bestaande ICT-dienstverleng prcessen VOPS). versie 22/02/2013 7

8 Cntu verbeteren van de dienstverleng Onderzek en advies m.b.t. diverse juridische nderwerpen (tellectuele eigendm, verheidspdrachten, persneelsaangelegenheden, verbtenissenrecht, frmaticarecht, Ondersteunen van e-ib p het vlak van tegriteitsbeleid privacy,...) Ondersteunen van Ondersteunen van e-ib e-ib p het p het vlak van rganisatiebeheersg vlak van e-ib-prcessen Kwaliteitscntrles p e-ib-prcessen p vraag kwaliteitscntrle e-lb prcessen VOPS) van de Staf e-ib (zie prces Uitveren Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. gemeenschappelijke ICT-dienstverleng In 2013 zal de pririteit van de persneelsleden van de uitveren van de gunngsprcedures cel het kader van het prgramma betekent dat de zet vr de dagdagelijkse prcessen beperkt Cntractbeheer gelegd wrden p het zal wrden. ICT-cntract Dit Fancieel en admistratief beheer Grndige cntrle van de kstenmdellen vr nieuwe f gewijzigde prijzen Realiseren van de uitgaande facturatie en het pvlgen van de ntvangsten Opstellen, pvlgen en bijsturen van de ICT-begrtg van e-ib Vastleggen m.b.t. de dr de entiteit e-gvernment en Cntrleren en betalg stellen van aan e-lb ICT-Beheer Verzrgen van de fanciële rapprtergen p het niveau van beheerde kredieten gerichte vrdergsstaten en facturen e-lb Beleidsndersteung en adviesverleng p fancieel vlak Architectuur Aansturen van de ICT-dienstverleners en het sensibiliseren van klanten ver architectuurcncepten bnen de gemeenschappelijke ICT-dienstverleng Beheren van de architectuur van de gemeenschappelijke ICT-platfrmen en -buwstenen Beheren van ICT-standaarden, -architectuurcncepten en -richtlijnen, vereenstemmg met het ICT-standaardenbeleid vr de beleidsdmeen van de Vlaamse verheid Bestuderen van de evlutie van technlgie en trends p het vlak van ICT architectuur versie 22/02/2013 8

9 Evalueren en bijsturen van de architectuur bnen de gemeenschappelijke ICT-dienstverleng, via nafhankelijke audits, analyserapprten, cnfrmiteitsrevisies en de resultaten van peratele audits en revisies dr de gemeenschappelijke ICT-dienstverlener Rapprteren aan en adviseren van alle betrkkenen rnd ICT-architectuur en het verschaffen van managementduidg Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. architecturale thema s Netwerk en Veiligheid Evalueren en bijsturen van het ICT-veiligheidsniveau bnen de gemeenschappelijke ICT dienstverleng d.m.v. nafhankelijke audits, analyses, cnfrmiteitrevisies, en peratele audits en revisies dr de gemeenschappelijke ICT-dienstverlener Rapprteren aan - en adviseren (mcl. bewustmakg) van alle betrkkenen p vlak van ICT veiligheid en verschaffen van de ndige managementduidg Zrgen vr het tt stand brengen van een veiligheidscultuur bnen de gemeenschappelijke ICT-dienstverleng, met bijzndere aandacht p het gede evenwicht tussen flexibiliteit en veiligheid Nauwgezet pvlgen van telecmcntracten p juridisch en fancieel vlak, dr.a. marktcnfrmiteit en eenheidsprijzen te bewaken Nauwgezet pvlgen van cntracten p technisch vlak dr de kwaliteit van de telecm dienstverleners p het vlak van servicelevel agreements te meten, te bewaken en bij te sturen Beheren van ICT-veiligheidsbeleidslijnen, -methdieken en - richtlijnen, vereenstemmg met het ICT-veiligheidsbeleid vr de beleidsdmeen van de Vlaamse verheid Bestuderen van de evlutie van technlgie en trends p het vlak van ICT-veiligheid, clusief nieuwe wet- en regelgevg Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. netwerk- en veiligheidsaspecten Cördatiecel Vlaams e-gvernment (CORVE) Ontwikkelen van kennis de Vlaamse verheidsdiensten ver e-gvernment dr: Bepalen van strategische delstellgen en krachtlijnen zake e-gvernment Adviserend en ndersteunend participeren zake e-gvernment Aanbieden van methdlgische ndersteung zake de Organisatie van de back-ffice versie 22/02/2013 9

10 Ondersteunen van e-gvernment itiatieven bnen de Vlaamse verheid Ondersteunen van de diensten van de Vlaamse verheid met betrekkg tt het gebruik van gegevens uit authentieke gegevensbrnnen bij andere verheden en derde partijen Opzetten, cörderen en faciliteren van het verleg tussen de verschillende beleidsdmeen ver de aanpak en de uitrl van e-gvernment en geïntegreerde dienstverleng Opvlgen van e-gvernment ntwikkelgen bnen de Eurpese Unie en bij buitenlandse verheden Peridieke metg en cmmunicatie m.b.t. de stand van zaken van de geïntegreerde dienstverleng en e-gvernment bnen Vlaanderen Sensibiliseren, samenwerken en signaleren betreffende e-gvernment dr: Frmuleren van adviezen ver e-gvernment Cörderen van de mdaliteiten vr gegevensextractie uit de authentieke gegevensbrnnen (.a. het Rijksregister, de Kruispuntbank Sciale zekerheid en de Kruispuntbank ndernemgen) bij de federale verheid Participatie de terbestuurlijke e-gvernment verlegrganen met de federale verheid, de prvciale en lkale verheden Intern en extern cmmuniceren ver de resultaten van de geïntegreerde dienstverlengsitiatieven bnen de Vlaamse verheid Cmmuniceren en sensibiliseren ver e-gvernment bnen de Vlaamse verheid Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. de verschillende itiatieven m.b.t. e-gvernment Vlaamse Tezichtcmmissie De tezichtcmmissie verleent machtiggen vr de elektrnische mededelg van persnsgegevens bnen zestig dagen na de aanvraag. De tezichtcmmissie verleent, p verzek f p eigen itiatief, advies aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regerg, de stanties en belanghebbenden ver de beschermg van de persnlijke levenssfeer het kader van het e-gvernment decreet en de uitvergsbepalgen ervan. Stafdienst Algemene ndersteungsactiviteiten ten dienste van de entiteit (typische taken dit verband zijn..m. prikklkbeheer, admistratieve en rganisatrische ndersteung van management versie 22/02/

11 en verlegrganen, specifieke ndersteung naar de diverse cellen, verzamelen en verwerken van gegevens waar verschillende actren bij betrkken zijn...) Interne en externe cmmunicatie van de entiteit Uitbuwen van een specifieke dienstverleng p vlak van persneel en Organisatie Adviseren en ndersteunen zake niet IT-gerelateerde materies zals het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid, het welzijnsbeleid Opmaken van het jaarrapprt e-ib Opmaken en pvlgen van de e-ib serviceprtfli. Interne IT-dienstverleng (CIP) Beheer van het cmplementair gezet persneel (CIP): Bepalen en bijsturen van de gebieden waar en de wijze waarp het tern IT-persneel wrdt gezet vr de uitefeng van cmplementaire taken Bepalen van de strategische kennis en het niveau van de cmpetenties tenede de begeleidg en de vrmg van de terne IT-medewerkers bij te sturen en als dusdanig hun marktwaarde te actualiseren Bepalen van de delstellgen en de pdrachten vr de dividuele IT-persneelsleden Adviseren en ndersteunen m.b.t. het cmplementair zetten van IT-persneel Het ptimaal laten verlpen van de cntractuele afspraken, met zrg vr de belangen van het IT-persneel van de Vlaamse verheid Opvlgen van de activiteiten van het tern IT-persneel Analyseren van mgelijke cnflictsituaties tussen de terne- en de externe ITdienstverleners, het zeken en vrstellen van plssgen vr deze cnflictsituaties Rapprteren ver de vullg en de vrtgang van de activiteiten Taken van het cmplementair gezet persneel (CIP), dit persneel wrdt gezet bij de externe IT-dienstverlener bnen de vlgende dmeen: Ontwikkelen van bedrijfskritische tepassgen (vrnamelijk Weddensysteem O&V en Elektrnisch Persneelsdssier) Beheren van de wdws mgevg, mcl. het antivirusgebeuren Beheren van de mailmgevg Beheren van de databankplatfrmen Beheren van edgebruikersfrastructuur (service delivery, technische ndersteung) versie 22/02/

12 Beheren van de maframemgevg, en meer bepaald de flws van de verschillende uitvergskettgen Verzekeren van de beschikbaarheid gemeenschappelijke ICT-mgevgen Verzekeren van de beschikbaarheid van de bestaande gemeenschappelijke ICT- mgevgen Kwaliteitsbewakg van de peratele prcessen van de ICT dienstverleng m.b.t. ICT mgevgen Verzekeren van de cntuïteit van de gemeenschappelijke ICT- mgevgen Verzekeren van de grei van de gemeenschappelijke ICT- mgevgen Mimaliseren van de ICT-explitatiekst dr kstenbesprende prjecten Prgramma- en prjectmanagement De pvlgg van de gestelde bjectieven wrdt structureel pgevlgd bnen het kader van het prgramma- en prjectmanagement. Elk prject (als nderdeel van een breder prgramma) wrdt eenduidig gedefieerd via een prjectscpe defitie (met begrip van functele bjectieven, planngen en bendigde middelen) dat als basis dient vr een peridieke mnitrg en, dien ndig, een bijsturg. Het maandelijks pvlgen van de specifieke mijlpalen, gekppeld aan een hudelijke evaluatie van de pgeleverde (tussen) resultaten en de reeds gespendeerde kredieten, garandeert een adequate vrtgangsbewakg. In parallel wrden de ndzakelijke rapprtergen naar het departement vr cnslidatiedeleden uitgeverd. De prgramma- en prjectmanagementaanpak is een essentieel en structureel element bnen de e IB-werkg. Vr elk busess -bjectief wrdt een cncrete vertalg gemaakt naar een prjectdefitie. Deze defitie legt niet alleen de functele scpe vast (wat als plssg dient afgewerkt te wrden), maar k een gedetailleerde planng (timg van de verschillende p te leveren prducten! te bereiken mijlpalen) samen met een cncrete psmmg van de bendigde middelen (persneel en kredieten). Tijdens de uitvergsfase van elk prject wrdt de vruitgang peridiek gemeten, gerapprteerd en gevalideerd. Indien ndig wrden de ndzakelijke bijsturgen tegepast. versie 22/02/

13 Operatele planng: prgramma s/prjecten De uitverg van nze rganisatiedelstellgen gebeurt enerzijds via het uitveren van de hiervr beschreven prcessen en anderzijds via de uitverg van ICT-meerjarenprgramma s. Elk prgramma bestaat uit één f meerdere nderliggende prjecten. Vr 2013 wrden vlgende specifieke delstellgen gerealiseerd: Afsluiten ICT-cntract 2015 (prgrammamanager: Benny Vansprge!) Op 14 december 2012 keurde de Vlaamse Regerg het vrstel van de krachtlijnen en de gunngswijze ged en besliste dat de realisatie van het gemeenschappelijke ICT dienstverlengsaanbd ten beheve van de diensten van de Vlaamse verheid na het beëdigen van de lpende ICT-dienstverlengsvereenkmst met HP-Belgacm, zal gebeuren middels de uitverg van 4 aparte raamvereenkmsten: raamvereenkmst Explitatiegebnden ICT-diensten en tegratie ;te gunnen via een nderhandelgsprcedure met bekendmakg aan 1 dienstverlener vr de duur van 7 jaar raamvereenkmst Ontwikkelgsprjecten te gunnen via een nderhandelgsprcedure met bekendmakg aan 3 dienstverleners, vr een duur van 4 jaar (verlengbaar met 3 jaar) raamvereenkmst Technische ndersteung dr ICT-prfielen, te gunnen via een beperkte fferteaanvraag aan 1 dienstverlener vr de duur van 4 jaar raamvereenkmst Aankp van diverse ICT-prducten te gunnen via een beperkte fferteaanvraag aan 1 dienstverlener vr de duur van 4 jaar In het najaar 2012 werd k reeds gestart met de vrbereidg van de bestekken. Hierbij werden maandelijkse nieuwe versies van de ntwerpteksten vrgelegd aan de vraagzijde vr nazicht en eventuele cmmentaar. Onmiddellijk na de gedkeurg dr de Vlaamse Regerg werd de prcedure tt gunng van de raamvereenkmst Explitatiegebnden ICT-diensten pgestart met de publicatie van de prep tt deelnemg het Bullet der Aanbestedgen p 17 december De drie verige prcedures zullen 2013 pgestart wrden. Hierbij wrdt pgemerkt dat de pstart van de prcedure vr Ontwikkelgsprjecten pas kan gebeuren na de werkgtredg van de nieuwe wetgevg verheidspdrachten. versie 22/02/

14 De gunngsprcedures meten leiden tt een vrstel tt gunng het vrjaar van Realisatie nieuw datacenter en cmputerzalen (prgrammamanager: Dirk De Beule) In 2012 werden de eerste prjecten pgestart vr de migratie van de cmputerzaal het Budewijngebuw. Deze vrbereidende fase gaat verder 2013: ntwerpstudies wrden uitgeverd en de eerste fase vr realisatie van het datacentrum is vrzien: Vrstudie van de migratie van het datacentrum Budewijngebuw: verkrijgen van een cncreet beeld ver de aanpak van de migratie van de IT-frastructuur, applicaties en gegevens het Budewijn datacentrum, pstellen van een migratieplan p hg niveau met validatie van de migratiepties en schattgen Uitwerken van een nieuwe architectuur vr het datacentrum (netwerk, virtualisatie, serverprvisg) Cnnectiviteit van het nieuwe datacentrum: tegratie de logbit netwerkbackbne (netwerk/beveiligg) Actualiserg van de cmputerzaalcapaciteit: nderhud en uitbreidg (richtg Clt ki4 + Ferraris) Strage en backupmgevg (prgrammamanager: Dirk De Beule) Actualiserg van de SAN-strage: drgend ndzakelijk m de jaarlijkse greibeheften te kunnen pvangen en een explsie van nderhudsksten te vermijden Vernieuwg van het strage-aanbd: studie en Prf Of Cncept van strage the clud Vernieuwg van het back-up-aanbd: studie van back-up the clud Uitwerken van een aanbd rnd digitale archiverg: studie van archiverg (fileservg, dcumentum, lgfiles,...) + uitwerken van een cludgebaseerd aanbd Architectuur (prgrammanager: Wim Martens) Er wrdt verder gewerkt aan de regelg en uitrl van de architectuurtl BizzDesign Architect bnen de Vlaamse verheid vr het dcumenteren van de e-ib generieke buwstenen, gemeenschappelijke platfrmen en referentie architecturen enerzijds en het dcumenteren van de specifieke plssgen van de VO entiteiten anderzijds. versie 22/02/

15 Enterprise Cntent Management (Dcumentaire en samenwerkgsplatfrmen) (prgrammamanager: Baidw Van Sande) SharePt the clud: uitbuwen van een clud-based SharePt 2013 aanbd vr cllabrat het nieuwe werken (Teamsites). Fasel: ntwerp, POC, pilt, tegratie met AD, Lync en mail (als eerste fase het glbaal UCC Unified Cmmunicat and Cllabrat prject). Dcumentum mnitrg: verdere ptimaliserg van de systemen en platfrmen (diagnse en pr-actieve platfrm mnitrg) Kfax, evlutief nderhud & uitbreidg pririteit 1: wegwerken van EOSL-cmpnenten van de Kfax-mgevg. ECM-tegratie dr kppelg van SharePt- en Dcumentumplatfrmen. Prf f Cncept (POC) was afgernd 2012 samenwerkg met DAR. Database (DB) en Busess Intelligence (BI) gemeenschappelijke mgevgen (prgrammamanager: Baidw Van Sande) Uitbreidg van de capaciteit van de databankmgevg functie van de grei: extra licenties, extra server-resurces, verdere cnslidaties en herschikkgen, end-f-service-life (EOSL) gedreven migraties Diversificatie en uitbreidg van de gemeenschappelijke databasediensten i.f.v. platfrm gebruiksnden (SL s, technlgie) PstgresSQL: standaardiseren vr nieuwe prjecten en shared aanbd vrzien NSQL: POC-uitveren VOBIP - farm vernieuwg en upgrades: upgrade naar CgnslO (vervlg prject 2012) VOBIP: verdere upgrade en verbeterg van Datastage (via versie 8.7 f 8.9). Dit geeft uitgebreidere mgelijkheden vr beheer dr meerdere gebruikers gedeelde mgevgen. VOBIP: pen surce BI - fasel (nderzek, POC, vrbereidg realisatie) vr het uitbuwen van pen surce alternatief versie 22/02/

16 Gemeenschappelijke test- en tegratiemgevg en verificatievrziengen (prgrammamanager: Baldw Van Sande) Een actualiserg van een gedeelte van de veruderde huidige testware (.a. test-pc s) Datacmmunicatie vr lkale besturen (prgrammamanager: Wai-Kng Yu) Uitbreiden van het Managed File Transfer -platfrm m ad-hc bestandsuitwisselg mgelijk te maken De efficiëntie van de mgevg verhgen dr: Afsplitsg van de Sentel mnitrg mgevg Actualiserg naar hgere platfrmversie Verbeteren van de rutgfunctaliteit p basis van de meegeleverde metadata Onderzek m de ftp drpservermgevg naar dit platfrm ver te zetten Mailmgevg en geïntegreerde cmmunicatie (prgrammamanager: Wai-Kng Yu) De capaciteit uitbreiden functie van de evlutie van de afname (.b.v. Capacity-management rapprten): Tevegen van een additele Exchange cluster ten gevlge van de sterke grei aantal mailbxen en strage verbruik De efficiëntie van de mgevg verhgen: Afrnden van het piltprject m.b.t. -dienstverleng via een externe clud plssg Daarp verder buwend wrden de verschillende alternatieven vr geïntegreerde cmmunicatieplssgen geëvalueerd en wrdt een start genmen met de implementatie van de geselecteerde plssgen. Opzet van een Mbile Device Management (MDM) platfrm ndig m het beheer van mbiele mail en mbiele testellen efficiënter en beter gecntrleerd en beheerd te laten verlpen versie 22/02/

17 Verbeteren van het veiligheidsniveau (prgrammamanager: Paul De Vrede) De zijn mgevg technlgisch up-t-date huden van de beheerde mgevgen) (cf. metrieken/rapprten m.b.t. het up-t-date Migratie van de centrale LDAP server naar OpenDi De Implementatie nieuwe Active Directry 2008 capaciteit uitbreiden management-rapprten) functie van de evlutie van de afname (.b.v. Capacity Verhgen van het aantal licentie vr antivirus functie van de grei Verhgen van de veiligheid van ternet ntslten tepassgen tegen Malware en drgers (hackers). Dr de trductie van een extra datastrmen naar de DMZ Systeem verhgd wrden, en en Hstnet, kan kan firewall van de nieuwe generatie de beschikbaarheid van het IntrusDetect vergeschakeld wrden p trusprtect, waardr de autmatisch wrdt gegrepen wanneer abnrmale datastrmen gedetecteerd wrden. Verhuisbeweggen en nieuwe VAC s (prgrammamanager: Paul De Vrede) Realisatie van de ndige generieke ICT-frastructuur vr VAC aansluitgen), cnslidatie decentrale servers, prject management. Verdere gefaseerde uitrl van gebuwen van de Vlaamse verheid WLAN (draadls netwerk) Gent (LAN, WLAN en WAN grte gemeenschappelijke Telecmcntracten 2011 (prgrammanager: André Van Vyve) Afspraken maken met de leverancier Mbistar ver het vlt laten verlpen van het tetredgsprces vr lkale/prvciale verheden en nderdelen van de Vlaamse verheid tt de aankpcentrale van telecmdiensten Verbeteren van de bnenhuisntvangst (dr cverage) dr peratr Mbistar - - samen met de telecm te bekijken welke aanpassgen vr een betere ntvangstkwaliteit kunnen zrgen vr mbiele telefnie en mbiele datacmmunicatie, vr een beperkt aantal priritaire gebuwen (Ellipsgebuw, VAC Leuven, VAC Brugge) versie 22/02/

18 Netwerk (prgrammamanager: Harr Vertn) Realisatie van de ntdubbelde fiber verbdg naar Clt Nssegem, de bijbehrende ptische laag en netwerkcmpnenten ndig vr de nieuwe cre frastructuur van datacenter het nieuwe Vervangg/upgrade netwerkcmpnenten met een end f service life t/m Q4 2012, clusief ndzakelijke vervanggen datacentra Internet Prtcl versie 6 (lpv6): het netwerk geschikt maken vr lpv6, ndzakelijk vanaf juli 2012 vr een vlledige bereikbaarheid p het ternet Verder uitwerken van nieuwe diensten m.b.t. netwerken, samenspraak met het beleidsdme Mbiliteit en Openbare werken (MOW),.b.v. de piltprjecten wrden de WAN-netwerkdiensten verder gecncretiseerd Ndige vrbereidgen treffen vr het verplaatsen van het fiberknppunt Budewijn i.v.m. het verlaten van Budewijngebuw en de gebruikname van de nieuwe cmputerzaal Ferarris Vervangen van de bestaande WAN-lijn back-ups (nu ISDN) i.v.m. het uitfaseren van de ISDN technlgie bij Belgacm Vice ver IP (VlP): studie naar LAN/WAN/DC-architectuur aanpassgen kader van trductie VIP SOA-platfrm (prgrammamanager: Stefaan Becu) De capaciteit (licenties) van het SOA-platfrm (Oracle SOA Suite) uitbreiden functie van de evlutie van de afname (.b.v. Capacity-management-rapprten) De capaciteit van het Applicatie Mnitrg Platfrm uitbreiden functie van de vraag van klantzijde Een kstenbesparend prject itiëren m het cnfiguratiebeheer te autmatiseren en het wijziggsbeheer te ptimaliseren De service repsitry, die staat vr het beheer van service defities, verder richten en ter beschikkg stellen van ntwikkelteams, m het hergebruik van services te faciliteren en m de ksten van applicatientwikkelg te vermderen versie 22/02/

19 Server ptimalisatie prgramma (prgrammamanager: Stefaan Becu) De zijn mgevg technlgisch up-t-date huden van de beheerde mgevgen) (cfr. metrieken/rapprten m.b.t. het up-t-date Actualiserg van de Budewijn naar Clt VMWARE T&I data center servers: upgrade naar Vsphere 4.1 en migratie van Verder activeren van de klanten m uitgedfde ( end f service life ) shared servers te verlaten en ver te schakelen naar het gebruik van up-t-date shared servers dr het uitveren van een applicatie migratie. Slaris 6 en 8 servers, Wdws Het gaat cncreet m applicaties p NT4, Veruderde en niet-ndersteunde server hardware 2000 en Wdws 2003 Servers De Ontwerp van de serversfrastructuur p basis van capaciteit uitbreiden rapprten): Slaris 11 functie van de evlutie van de afname en (.b.v. LDOMs capacity-management Uitbreidg van de serveraanbd (COD Unix en X86 servercapaciteit m de cntuïteit van het shared server aanbd) te verzekeren en m de vraag naar capaciteit, verbeterde perfrmantie en beschikbaarheid van applicaties p te vangen beleidsbrief 2013, rubriek 4.2.2). het nieuwe data center, als delplatfrm vr klanten Deze servercapaciteit wrdt bij vrkeur vrzien (cfr. nderdeel van de realisatie van dit data center, en vrmt een die verschakelen naar up-t-date servers De Vrzien van de ndige Wdws 2012 server CAL (dient access) licenties Uitveren van een aantal vrbereidende prjecten vr de ptimale Wdws 2012 efficiëntie van de mgevg verhgen vr de explitatiediensten) (cf. metrieken/rapprten m.b.t. de prijs uitrl van per eenheid Afrnden van de verschakelg naar best shrg m te kmen tt een verlagg van de explitatiekst per eenheid Opstellen van de busess case en itiatie van een prject m dr autmatiserg de kstprijs vr stallatie en beheer van servers, middleware en applicaties te verlagen Verlagen van de explitatieksten en garanderen van de cntuiteit dr migratie van EOSL-systemen p basis van: Wdws 2000 servers Wdws 2003 servers versie 22/02/

20 Maframe (prgrammamanager: Wuter Van Den Bsch) Upgrade van systeemsftware en middieware pdat de maframe mgevg up-t-date zu blijven: zos, DB2, CICS, Clgen, Guardien, cnversie van statisch lken naar dynamisch lken en van plan bdg naar package bdg, Herrichtg prductie-pvlgg batch verwerkg Vereenvudigen maframe-mgevg: IMS, IDMS, ex-mvgo3 tepassgen, Gemeenschappelijke ICT-dienstverleng Ondersteunende ICT-Systemen (GIOS) (prgrammamanager: Dirk Vergauwen) Ariba kppelg van Ariba met CMDB2 zdat de gebruiker niet langer frmatie die mmenteel reeds ter beschikkg is CMDB2 pnieuw met geven bij het aanmaken van een werkaanvraag Ariba Verder aanpassen van de tepassg aan de gebruikersbeheften (werkgrep Ariba) CMDB2: Verder aanpassen van de tepassg aan de gebruikersbeheften m.b.t. gebruikersfrastuur, bedrijfstepassgen, licentiebeheer, systeemfrastructuur, (werkgrep CMDB2) Tegangscntrle en e-signg (prgrammamanager: Erik Van Zuuren): Algemeen: het verder uitwerken van een haalbaar meerjarenprgramma dat, rekeng hudend met de uderdm van het beheerde park en de beschikbare kredieten, deze diensten verder uitbuwt as a service en telaat m de mgevg structureel up-t-date te kunnen huden Luik Tegangsbeheer: Het migreren van alle applicaties en de sslvpn-mgevgen van ACM2 naar ACM3 (en het bereiken van SSO met bv webmail, sharept, etc) Het begnen tepassen van federat en het kppelen van eerste applicaties the clud Luik Gebruikersbeheer: versie 22/02/

21 Het uitfaseren van IDM1 en WebIDM1 naar WebIDM2 (en vrbereiden van migratie naar WeblDMv3) Het faliseren van het design van (web)idmv3 en aanvatten met het buwen van (web)idmv3 Integratie beheer van resurces, van generieke accunts : iitfaserg van de veruderde mgevgen vr het beheer van file- en prtresurces en vr het beheer van paswrden (BOB en SUM) en vervangen dr één centraal shared IDM-platfrm (BOBv3) Luik Digitaal Tekenplatfrm: Vrbereiden van een gemeenschappelijke tl vr het verkrijgen van certificaten, met het g p het beveiligd ntsluiten van tepassgen en web services, dit evenwel p basis van de eigen VO-certificaten-mgevg Het realiseren van DTP-Wl (web-terface) vr eenvudiger tegratie van DTP applicaties en het nle kunnen tekenen van dcumenten De upgrade van het DTP-platfrm naar een meer recentere versie van de back endsftware m nieuwe standaarden zals PDFA2 te kunnen ndersteunen Wdws 8 (Piet Verhenne) Met het uitbrengen van Micrsft Wdws 8 zal 2013 de IT-mgevg van de Vlaamse verheid aangepast wrden m deze systemen te kunnen laten werken. Magda 2.0 (prgrammamanager: Hans Arents) In het kader van de verdere uitbuw van e-gvernment bij de Vlaamse verheid, meer bepaald de ntsluitg van de MAGDA-diensten ver het ternet naar de lkale besturen, gaat de vernieuwg van het MAGDA 2.0-sftwareplatfrm 2013 verder, met extra nadruk p een sterkere beveiligg. Alle vr het MAGDA-platfrm vrgestelde studies en prjecten blijven 2013 dus verder vlledig ten dienste staan van de verdere uitbuw van het MAGDA-platfrm, ni. het uitveren van de verdere absluut ndzakelijke aanpassgen aan het MAGDA-platfrm die vereist zijn m te kunnen vlden aan het decreet m.b.t. Vlaamse Dienstentegratr (VDI) (gedgekeurd 4 juli 2012), het implementeren van verdere verbetergen aan de werkg en het beheer van het MAGDA-platfrm (vral p het vlak van beveiligg), en het mgelijk maken van het uitbreiden van de MAGDA versie 22/02/

22 diensten naar de lkale verheden te (plitieke pririteit van mister Burgeis). Dit mvat een aantal studies en prjecten: Oracle en WLS-applicatiemigratie p alle mgevgen (prject): applicatiemigratie van alle bestaande Magda-diensten en platfrmcmpnenten het kader van de vereiste End Of service Life (EOSL)-upgrade van Oracle 10 naar Oracle 11 en de vereiste vervangg van de SJAS applicat server dr de Oracle WLS f Tmcat applicat server. Deze applicatiemigratie is ndzakelijk m te vermijden dat cruciale cmpnenten van het MAGDA-platfrm bnenkrt znder vendr-ndersteung vallen bij ernstige prblemen Vrstudie MAGDA-bestandstransfer beveiligen via Managed File Transfer (MTF): nagaan heverre het haalbaar is m het MAGDA-platfrm aan te passen aan het grtschalig gebruik van het MFT-platfrm vr bestandstransfer beveiligd met dient-certificaten. Dergelijke vrm van beveiligg is wettelijk verplicht bij de uitwisselg van privacygevelige gegevens ver het ternet en dient dus pgezet te wrden m de uitwisselg van authentieke persnsgegevens met de lkale verheden mgelijk te maken Aanpassg beveiligg MAGDA-platfrm dr bestandstransfer via MR (prject): aanpassen van het MAGDA-platfrm aan het grtschalig gebruik van het MR-platfrm vr bestandstransfer beveiligd met dient-certificaten,.a. aanpassen MAGDA bestandstransfer gateways, aanpassen MAGDA-schedulers en service dispatchers,... Dit hudt dat de bestaande (s)ftp frastructuur geheel f gedeeltelijk zal dienen vervangen te wrden dr het MFT platfrm m z de lkale verheden te kunnen bedienen Update bestaande MAGDA-diensten fase 2 (prject): aanpassen van alle verblijvende MAGDA diensten aan de nieuwe MAGDA 2.0-standaarden, zdat er geen extra beheers- en nderhudsksten meer verbnden zijn aan het draaiende huden van de 1.x diensten Uitbreidgen MAGDA-platfrmcmpnenten ter ntsluitg naar lkale verheden, nieuwe Vlaamse authentieke gegevensbrnnen (DBA, KBI,...) (prvisie) - nieuwe Vlaamse authentieke gegevensbrnnen (DBA, KBI,...) (prvisie) - Capaciteitsuitbreidgen en eventuele aanpassgen & verbetergen aan lggg / publicatieframewrk / gegevensstrmverwerker / schedulers en service dispatchers... / De blijvende sterke grei van het aantal MAGDA diensten en van het aantal afnemers van deze diensten vereist vrtdurende vestergen. Ok de ntsluitg 2013 van bijkmende Vlaamse authentieke gegevensbrnnen vereist verdere vestergen Functele analyse en technisch ntwerp gecmbeerde repertria en repertriumdiensten (studie): functele analyse en technisch ntwerp vr een nieuw VDI schrijvgsrepertrium (met bijhrende diensten) dat de centrale brn zal wrden van verwijzgsfrmatie naar de versie 22/02/

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT I-Mnitr 2015 Deze vragenlijst is bedeld vr gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT OPGELET DIT IS SLECHTS EEN PDF-VERSIE OM U HET INVULLEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN. DE BEVRAGING DIENT

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

1 Netwerkdiensten. 1.1 Omschrijving van de netwerkdiensten

1 Netwerkdiensten. 1.1 Omschrijving van de netwerkdiensten 1 Netwerkdiensten 1.1 Omschrijving van de netwerkdiensten Dit Dienstenpakket bestaat uit verschillende Dienstenpakketten die de cnnectiviteit tussen verschillende lkaties van de Vlaamse verheid en het

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens Rapprt activiteit 3 : realisatie van een agr4c De veiling als regisseur van versketens Inleiding Wat is een crss chain cntrl center (4C)? Een Crss Chain Cntrl Center is een regiecentrum waar meerdere cmplexe

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD000639 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis...

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Principes uitrol ondersteuningsmodel

Principes uitrol ondersteuningsmodel Principes uitrl ndersteuningsmdel De nderwijsbeheften van de leerlingen staan centraal. De middelen kmen daar te waar leerlingen nden hebben, p de klasvler. In het ndersteuningsmdel kmt naast het leerlinggerichte

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie