ONDERNEMINGSPLAN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2013"

Transcriptie

1 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1

2 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng: prcessen 7 Operatele planng: prgramma s/prjecten 13 Versterken van de entiteiten bnen het beleidsdme Bestuurszaken 28 Persneel 30 Fancieel 32 versie 22/02/2013 2

3 Inleidg In het Ondernemgsplan van de entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) vdt u een verzicht van de prcessen enerzijds en de prgramma s en prjecten anderzijds, die wrden gezet m de peratele rganisatiedelstellgen van e-ib te behalen vr Verder wrden de geplande rganisatiewijziggen tegelicht die meten bijdragen tt de versterkg van e-ib bnen het beleidsdme Bestuurszaken, met name de prichtg van de DAB Infrmatie Vlaanderen en de Vlaamse Dienstentegratr. Tt slt leest u meer ver de persnele en fanciële middelen die e-ib 2013 zet m haar delstellgente behalen. De peratele rganisatiedelstellgen van e-ib zijn gebaseerd p de missie, de strategische rganisatiedelstellgen en de kernwaarden van e-ib en de hierp afgestemde meerjarenbegrtg van e-ib. De specifieke busessbeheften van de verschillende klantenrganisaties wrden maximaal meegenmen. Ok wrdt er rekeng gehuden met de technlgische en maatschappelijke evluties en de cntuïteit de dienstverleng (zie figuur p p. 4). Zwel de strategische als de peratele rganisatiedelstellgeri van e-ib zijn afgestemd p de strategische en peratele beleidsdelstellgen zals vervat respectievelijk de Beleidsnta Bestuurszaken en de Beleidsbrief Bestuurszaken versie 22/02/2013 3

4 la-beleid, la-mister Beleidsnta Bestuurszaken (legislatuur) 8 Beleidsbrief Bestuurszaken (jaarlijks) 8 Strategische en peratele ICT beleidsdelstellgen 8 Uitverg Strategische en peratele rganisatiedelstellgen entiteit e-gvernment en ICT Beheer ICT-meerja renprgram ma s entiteit e-gvernment en ICT Beheer Technlgische & Klanten, maatschappelîjke EE Evlutie evluties ICT-Prjecten entiteit e-gvernment en ICT-Beheer beheften 4cr Cntuïteit (grei & ptimalisatie) versie 22/02/2013 4

5 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden Missie De entiteit e-gvernment en la-beheer wil alle entiteiten van de Vlaamse verheid maximaal ndersteunen dr het aanbieden van ICT- en e-gvernmentdiensten, -prducten en -advies, m p die manier bij te dragen tt de ptimale werkg van de Vlaamse verheid als geheel. He den wij dit: Wij leveren vanuit nze expertise een bijdrage tt het beleid m.b.t. het gemeenschappelijk ICT en e-gvernmentdienstverlengsaanbd, de gemeenschappelijke ICT- en e-gvernment mgevgen, en de ICT- en e-gvernmentsamenwerkg bnen de Vlaamse verheid en met haar partners. Wij bieden een ruime waaier aan ICT- en e-gvernmentdiensten p het niveau van de Vlaamse verheid. Wij vesteren gemeenschappelijke 1Cr- en e-gvernmentmgevgen p het niveau van de Vlaamse verheid met het g p schaalvrdelen en betere tegratie bnen de Vlaamse verheid en met haar partners. Wij verlenen advies p basis van terne pgebuwde expertise. Strategische rganisatiedelstellgen Optimalisatie en verdere uitbuw van gemeenschappelijke la-dienstverleng Optimalisatie en verdere uitbuw van gemeenschappelijke ICT-mgevgen e-gvernment Grene ICT Optimalisatie van de terne cntrle en rganisatiebeheersg van e-ib Adviesverleng p basis van tern pgebuwde expertise Ondersteunen van het beleid p vlak van het ICT-dienstverlengsaanbd, de gemeenschappelijke ICT-mgevgen, en de ICT-samenwerkg bnen de Vlaamse verheid versie 22/02/2013 5

6 Kern waarden Samenwerken als partners Uw busessnden bepalen het ICT-aanbd Optimaliseren van ICT-uitgaven Uw vertruwen verdienen met rbuuste en veilige diensten Fcussen p uw kerntaken Anticiperen dr nveren versie 22/02/2013 6

7 Operatele planng: prcessen De uitverg van de rganisatiedelstellgen van de entiteit e-gvernment en enerzijds via meerjarenprgramma s. een vlgend hfdstuk aan bd. het uitveren van prcessen en anderzijds In via ICT-Beheer de uitverg van gebeurt dit hfdstuk wrden de prcessen belicht, de prgramma s kmen ICT Relatiebeheer Klanten frmeren Kennis van de (ptentiële) klanten pbuwen en nderhuden Kennis van het gemeenschappelijk ICT dienstenaanbd pbuwen en nderhuden Prmten van het gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbd Practief klantenplssgen aanbieden en spelen p tekmstige nden De belangen van klanten bnen aanbd dr: e-ib behartigen m te kmen tt een cmpetitief f uniek Trend watchg van de afzetmarkt Aanbrengen van nden en beheften Klantentevredenheidsanalyse Het detecteren van de gemeenschappelijke klantenbeheften tenede het gemeenschappelijke ICT-dienstenaanbd af te stemmen p de evlutie van de klantenbeheften. gebeurt Beheer. Deze afstemmg van het gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbd samenwerkg met de andere cellen van de entiteit e-gvernment en ICT Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. de nden en beheften van de klanten Cntractbeheer Kwaliteitscntrle van de bestaande ICT-dienstverlengsprcessen en ndersteunende prcessen tenede de ndige bijsturgen te kunnen den (prces Uitveren kwaliteitscntrle bestaande ICT-dienstverleng prcessen VOPS). versie 22/02/2013 7

8 Cntu verbeteren van de dienstverleng Onderzek en advies m.b.t. diverse juridische nderwerpen (tellectuele eigendm, verheidspdrachten, persneelsaangelegenheden, verbtenissenrecht, frmaticarecht, Ondersteunen van e-ib p het vlak van tegriteitsbeleid privacy,...) Ondersteunen van Ondersteunen van e-ib e-ib p het p het vlak van rganisatiebeheersg vlak van e-ib-prcessen Kwaliteitscntrles p e-ib-prcessen p vraag kwaliteitscntrle e-lb prcessen VOPS) van de Staf e-ib (zie prces Uitveren Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. gemeenschappelijke ICT-dienstverleng In 2013 zal de pririteit van de persneelsleden van de uitveren van de gunngsprcedures cel het kader van het prgramma betekent dat de zet vr de dagdagelijkse prcessen beperkt Cntractbeheer gelegd wrden p het zal wrden. ICT-cntract Dit Fancieel en admistratief beheer Grndige cntrle van de kstenmdellen vr nieuwe f gewijzigde prijzen Realiseren van de uitgaande facturatie en het pvlgen van de ntvangsten Opstellen, pvlgen en bijsturen van de ICT-begrtg van e-ib Vastleggen m.b.t. de dr de entiteit e-gvernment en Cntrleren en betalg stellen van aan e-lb ICT-Beheer Verzrgen van de fanciële rapprtergen p het niveau van beheerde kredieten gerichte vrdergsstaten en facturen e-lb Beleidsndersteung en adviesverleng p fancieel vlak Architectuur Aansturen van de ICT-dienstverleners en het sensibiliseren van klanten ver architectuurcncepten bnen de gemeenschappelijke ICT-dienstverleng Beheren van de architectuur van de gemeenschappelijke ICT-platfrmen en -buwstenen Beheren van ICT-standaarden, -architectuurcncepten en -richtlijnen, vereenstemmg met het ICT-standaardenbeleid vr de beleidsdmeen van de Vlaamse verheid Bestuderen van de evlutie van technlgie en trends p het vlak van ICT architectuur versie 22/02/2013 8

9 Evalueren en bijsturen van de architectuur bnen de gemeenschappelijke ICT-dienstverleng, via nafhankelijke audits, analyserapprten, cnfrmiteitsrevisies en de resultaten van peratele audits en revisies dr de gemeenschappelijke ICT-dienstverlener Rapprteren aan en adviseren van alle betrkkenen rnd ICT-architectuur en het verschaffen van managementduidg Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. architecturale thema s Netwerk en Veiligheid Evalueren en bijsturen van het ICT-veiligheidsniveau bnen de gemeenschappelijke ICT dienstverleng d.m.v. nafhankelijke audits, analyses, cnfrmiteitrevisies, en peratele audits en revisies dr de gemeenschappelijke ICT-dienstverlener Rapprteren aan - en adviseren (mcl. bewustmakg) van alle betrkkenen p vlak van ICT veiligheid en verschaffen van de ndige managementduidg Zrgen vr het tt stand brengen van een veiligheidscultuur bnen de gemeenschappelijke ICT-dienstverleng, met bijzndere aandacht p het gede evenwicht tussen flexibiliteit en veiligheid Nauwgezet pvlgen van telecmcntracten p juridisch en fancieel vlak, dr.a. marktcnfrmiteit en eenheidsprijzen te bewaken Nauwgezet pvlgen van cntracten p technisch vlak dr de kwaliteit van de telecm dienstverleners p het vlak van servicelevel agreements te meten, te bewaken en bij te sturen Beheren van ICT-veiligheidsbeleidslijnen, -methdieken en - richtlijnen, vereenstemmg met het ICT-veiligheidsbeleid vr de beleidsdmeen van de Vlaamse verheid Bestuderen van de evlutie van technlgie en trends p het vlak van ICT-veiligheid, clusief nieuwe wet- en regelgevg Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. netwerk- en veiligheidsaspecten Cördatiecel Vlaams e-gvernment (CORVE) Ontwikkelen van kennis de Vlaamse verheidsdiensten ver e-gvernment dr: Bepalen van strategische delstellgen en krachtlijnen zake e-gvernment Adviserend en ndersteunend participeren zake e-gvernment Aanbieden van methdlgische ndersteung zake de Organisatie van de back-ffice versie 22/02/2013 9

10 Ondersteunen van e-gvernment itiatieven bnen de Vlaamse verheid Ondersteunen van de diensten van de Vlaamse verheid met betrekkg tt het gebruik van gegevens uit authentieke gegevensbrnnen bij andere verheden en derde partijen Opzetten, cörderen en faciliteren van het verleg tussen de verschillende beleidsdmeen ver de aanpak en de uitrl van e-gvernment en geïntegreerde dienstverleng Opvlgen van e-gvernment ntwikkelgen bnen de Eurpese Unie en bij buitenlandse verheden Peridieke metg en cmmunicatie m.b.t. de stand van zaken van de geïntegreerde dienstverleng en e-gvernment bnen Vlaanderen Sensibiliseren, samenwerken en signaleren betreffende e-gvernment dr: Frmuleren van adviezen ver e-gvernment Cörderen van de mdaliteiten vr gegevensextractie uit de authentieke gegevensbrnnen (.a. het Rijksregister, de Kruispuntbank Sciale zekerheid en de Kruispuntbank ndernemgen) bij de federale verheid Participatie de terbestuurlijke e-gvernment verlegrganen met de federale verheid, de prvciale en lkale verheden Intern en extern cmmuniceren ver de resultaten van de geïntegreerde dienstverlengsitiatieven bnen de Vlaamse verheid Cmmuniceren en sensibiliseren ver e-gvernment bnen de Vlaamse verheid Beleidsndersteung en adviesverleng m.b.t. de verschillende itiatieven m.b.t. e-gvernment Vlaamse Tezichtcmmissie De tezichtcmmissie verleent machtiggen vr de elektrnische mededelg van persnsgegevens bnen zestig dagen na de aanvraag. De tezichtcmmissie verleent, p verzek f p eigen itiatief, advies aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regerg, de stanties en belanghebbenden ver de beschermg van de persnlijke levenssfeer het kader van het e-gvernment decreet en de uitvergsbepalgen ervan. Stafdienst Algemene ndersteungsactiviteiten ten dienste van de entiteit (typische taken dit verband zijn..m. prikklkbeheer, admistratieve en rganisatrische ndersteung van management versie 22/02/

11 en verlegrganen, specifieke ndersteung naar de diverse cellen, verzamelen en verwerken van gegevens waar verschillende actren bij betrkken zijn...) Interne en externe cmmunicatie van de entiteit Uitbuwen van een specifieke dienstverleng p vlak van persneel en Organisatie Adviseren en ndersteunen zake niet IT-gerelateerde materies zals het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid, het welzijnsbeleid Opmaken van het jaarrapprt e-ib Opmaken en pvlgen van de e-ib serviceprtfli. Interne IT-dienstverleng (CIP) Beheer van het cmplementair gezet persneel (CIP): Bepalen en bijsturen van de gebieden waar en de wijze waarp het tern IT-persneel wrdt gezet vr de uitefeng van cmplementaire taken Bepalen van de strategische kennis en het niveau van de cmpetenties tenede de begeleidg en de vrmg van de terne IT-medewerkers bij te sturen en als dusdanig hun marktwaarde te actualiseren Bepalen van de delstellgen en de pdrachten vr de dividuele IT-persneelsleden Adviseren en ndersteunen m.b.t. het cmplementair zetten van IT-persneel Het ptimaal laten verlpen van de cntractuele afspraken, met zrg vr de belangen van het IT-persneel van de Vlaamse verheid Opvlgen van de activiteiten van het tern IT-persneel Analyseren van mgelijke cnflictsituaties tussen de terne- en de externe ITdienstverleners, het zeken en vrstellen van plssgen vr deze cnflictsituaties Rapprteren ver de vullg en de vrtgang van de activiteiten Taken van het cmplementair gezet persneel (CIP), dit persneel wrdt gezet bij de externe IT-dienstverlener bnen de vlgende dmeen: Ontwikkelen van bedrijfskritische tepassgen (vrnamelijk Weddensysteem O&V en Elektrnisch Persneelsdssier) Beheren van de wdws mgevg, mcl. het antivirusgebeuren Beheren van de mailmgevg Beheren van de databankplatfrmen Beheren van edgebruikersfrastructuur (service delivery, technische ndersteung) versie 22/02/

12 Beheren van de maframemgevg, en meer bepaald de flws van de verschillende uitvergskettgen Verzekeren van de beschikbaarheid gemeenschappelijke ICT-mgevgen Verzekeren van de beschikbaarheid van de bestaande gemeenschappelijke ICT- mgevgen Kwaliteitsbewakg van de peratele prcessen van de ICT dienstverleng m.b.t. ICT mgevgen Verzekeren van de cntuïteit van de gemeenschappelijke ICT- mgevgen Verzekeren van de grei van de gemeenschappelijke ICT- mgevgen Mimaliseren van de ICT-explitatiekst dr kstenbesprende prjecten Prgramma- en prjectmanagement De pvlgg van de gestelde bjectieven wrdt structureel pgevlgd bnen het kader van het prgramma- en prjectmanagement. Elk prject (als nderdeel van een breder prgramma) wrdt eenduidig gedefieerd via een prjectscpe defitie (met begrip van functele bjectieven, planngen en bendigde middelen) dat als basis dient vr een peridieke mnitrg en, dien ndig, een bijsturg. Het maandelijks pvlgen van de specifieke mijlpalen, gekppeld aan een hudelijke evaluatie van de pgeleverde (tussen) resultaten en de reeds gespendeerde kredieten, garandeert een adequate vrtgangsbewakg. In parallel wrden de ndzakelijke rapprtergen naar het departement vr cnslidatiedeleden uitgeverd. De prgramma- en prjectmanagementaanpak is een essentieel en structureel element bnen de e IB-werkg. Vr elk busess -bjectief wrdt een cncrete vertalg gemaakt naar een prjectdefitie. Deze defitie legt niet alleen de functele scpe vast (wat als plssg dient afgewerkt te wrden), maar k een gedetailleerde planng (timg van de verschillende p te leveren prducten! te bereiken mijlpalen) samen met een cncrete psmmg van de bendigde middelen (persneel en kredieten). Tijdens de uitvergsfase van elk prject wrdt de vruitgang peridiek gemeten, gerapprteerd en gevalideerd. Indien ndig wrden de ndzakelijke bijsturgen tegepast. versie 22/02/

13 Operatele planng: prgramma s/prjecten De uitverg van nze rganisatiedelstellgen gebeurt enerzijds via het uitveren van de hiervr beschreven prcessen en anderzijds via de uitverg van ICT-meerjarenprgramma s. Elk prgramma bestaat uit één f meerdere nderliggende prjecten. Vr 2013 wrden vlgende specifieke delstellgen gerealiseerd: Afsluiten ICT-cntract 2015 (prgrammamanager: Benny Vansprge!) Op 14 december 2012 keurde de Vlaamse Regerg het vrstel van de krachtlijnen en de gunngswijze ged en besliste dat de realisatie van het gemeenschappelijke ICT dienstverlengsaanbd ten beheve van de diensten van de Vlaamse verheid na het beëdigen van de lpende ICT-dienstverlengsvereenkmst met HP-Belgacm, zal gebeuren middels de uitverg van 4 aparte raamvereenkmsten: raamvereenkmst Explitatiegebnden ICT-diensten en tegratie ;te gunnen via een nderhandelgsprcedure met bekendmakg aan 1 dienstverlener vr de duur van 7 jaar raamvereenkmst Ontwikkelgsprjecten te gunnen via een nderhandelgsprcedure met bekendmakg aan 3 dienstverleners, vr een duur van 4 jaar (verlengbaar met 3 jaar) raamvereenkmst Technische ndersteung dr ICT-prfielen, te gunnen via een beperkte fferteaanvraag aan 1 dienstverlener vr de duur van 4 jaar raamvereenkmst Aankp van diverse ICT-prducten te gunnen via een beperkte fferteaanvraag aan 1 dienstverlener vr de duur van 4 jaar In het najaar 2012 werd k reeds gestart met de vrbereidg van de bestekken. Hierbij werden maandelijkse nieuwe versies van de ntwerpteksten vrgelegd aan de vraagzijde vr nazicht en eventuele cmmentaar. Onmiddellijk na de gedkeurg dr de Vlaamse Regerg werd de prcedure tt gunng van de raamvereenkmst Explitatiegebnden ICT-diensten pgestart met de publicatie van de prep tt deelnemg het Bullet der Aanbestedgen p 17 december De drie verige prcedures zullen 2013 pgestart wrden. Hierbij wrdt pgemerkt dat de pstart van de prcedure vr Ontwikkelgsprjecten pas kan gebeuren na de werkgtredg van de nieuwe wetgevg verheidspdrachten. versie 22/02/

14 De gunngsprcedures meten leiden tt een vrstel tt gunng het vrjaar van Realisatie nieuw datacenter en cmputerzalen (prgrammamanager: Dirk De Beule) In 2012 werden de eerste prjecten pgestart vr de migratie van de cmputerzaal het Budewijngebuw. Deze vrbereidende fase gaat verder 2013: ntwerpstudies wrden uitgeverd en de eerste fase vr realisatie van het datacentrum is vrzien: Vrstudie van de migratie van het datacentrum Budewijngebuw: verkrijgen van een cncreet beeld ver de aanpak van de migratie van de IT-frastructuur, applicaties en gegevens het Budewijn datacentrum, pstellen van een migratieplan p hg niveau met validatie van de migratiepties en schattgen Uitwerken van een nieuwe architectuur vr het datacentrum (netwerk, virtualisatie, serverprvisg) Cnnectiviteit van het nieuwe datacentrum: tegratie de logbit netwerkbackbne (netwerk/beveiligg) Actualiserg van de cmputerzaalcapaciteit: nderhud en uitbreidg (richtg Clt ki4 + Ferraris) Strage en backupmgevg (prgrammamanager: Dirk De Beule) Actualiserg van de SAN-strage: drgend ndzakelijk m de jaarlijkse greibeheften te kunnen pvangen en een explsie van nderhudsksten te vermijden Vernieuwg van het strage-aanbd: studie en Prf Of Cncept van strage the clud Vernieuwg van het back-up-aanbd: studie van back-up the clud Uitwerken van een aanbd rnd digitale archiverg: studie van archiverg (fileservg, dcumentum, lgfiles,...) + uitwerken van een cludgebaseerd aanbd Architectuur (prgrammanager: Wim Martens) Er wrdt verder gewerkt aan de regelg en uitrl van de architectuurtl BizzDesign Architect bnen de Vlaamse verheid vr het dcumenteren van de e-ib generieke buwstenen, gemeenschappelijke platfrmen en referentie architecturen enerzijds en het dcumenteren van de specifieke plssgen van de VO entiteiten anderzijds. versie 22/02/

15 Enterprise Cntent Management (Dcumentaire en samenwerkgsplatfrmen) (prgrammamanager: Baidw Van Sande) SharePt the clud: uitbuwen van een clud-based SharePt 2013 aanbd vr cllabrat het nieuwe werken (Teamsites). Fasel: ntwerp, POC, pilt, tegratie met AD, Lync en mail (als eerste fase het glbaal UCC Unified Cmmunicat and Cllabrat prject). Dcumentum mnitrg: verdere ptimaliserg van de systemen en platfrmen (diagnse en pr-actieve platfrm mnitrg) Kfax, evlutief nderhud & uitbreidg pririteit 1: wegwerken van EOSL-cmpnenten van de Kfax-mgevg. ECM-tegratie dr kppelg van SharePt- en Dcumentumplatfrmen. Prf f Cncept (POC) was afgernd 2012 samenwerkg met DAR. Database (DB) en Busess Intelligence (BI) gemeenschappelijke mgevgen (prgrammamanager: Baidw Van Sande) Uitbreidg van de capaciteit van de databankmgevg functie van de grei: extra licenties, extra server-resurces, verdere cnslidaties en herschikkgen, end-f-service-life (EOSL) gedreven migraties Diversificatie en uitbreidg van de gemeenschappelijke databasediensten i.f.v. platfrm gebruiksnden (SL s, technlgie) PstgresSQL: standaardiseren vr nieuwe prjecten en shared aanbd vrzien NSQL: POC-uitveren VOBIP - farm vernieuwg en upgrades: upgrade naar CgnslO (vervlg prject 2012) VOBIP: verdere upgrade en verbeterg van Datastage (via versie 8.7 f 8.9). Dit geeft uitgebreidere mgelijkheden vr beheer dr meerdere gebruikers gedeelde mgevgen. VOBIP: pen surce BI - fasel (nderzek, POC, vrbereidg realisatie) vr het uitbuwen van pen surce alternatief versie 22/02/

16 Gemeenschappelijke test- en tegratiemgevg en verificatievrziengen (prgrammamanager: Baldw Van Sande) Een actualiserg van een gedeelte van de veruderde huidige testware (.a. test-pc s) Datacmmunicatie vr lkale besturen (prgrammamanager: Wai-Kng Yu) Uitbreiden van het Managed File Transfer -platfrm m ad-hc bestandsuitwisselg mgelijk te maken De efficiëntie van de mgevg verhgen dr: Afsplitsg van de Sentel mnitrg mgevg Actualiserg naar hgere platfrmversie Verbeteren van de rutgfunctaliteit p basis van de meegeleverde metadata Onderzek m de ftp drpservermgevg naar dit platfrm ver te zetten Mailmgevg en geïntegreerde cmmunicatie (prgrammamanager: Wai-Kng Yu) De capaciteit uitbreiden functie van de evlutie van de afname (.b.v. Capacity-management rapprten): Tevegen van een additele Exchange cluster ten gevlge van de sterke grei aantal mailbxen en strage verbruik De efficiëntie van de mgevg verhgen: Afrnden van het piltprject m.b.t. -dienstverleng via een externe clud plssg Daarp verder buwend wrden de verschillende alternatieven vr geïntegreerde cmmunicatieplssgen geëvalueerd en wrdt een start genmen met de implementatie van de geselecteerde plssgen. Opzet van een Mbile Device Management (MDM) platfrm ndig m het beheer van mbiele mail en mbiele testellen efficiënter en beter gecntrleerd en beheerd te laten verlpen versie 22/02/

17 Verbeteren van het veiligheidsniveau (prgrammamanager: Paul De Vrede) De zijn mgevg technlgisch up-t-date huden van de beheerde mgevgen) (cf. metrieken/rapprten m.b.t. het up-t-date Migratie van de centrale LDAP server naar OpenDi De Implementatie nieuwe Active Directry 2008 capaciteit uitbreiden management-rapprten) functie van de evlutie van de afname (.b.v. Capacity Verhgen van het aantal licentie vr antivirus functie van de grei Verhgen van de veiligheid van ternet ntslten tepassgen tegen Malware en drgers (hackers). Dr de trductie van een extra datastrmen naar de DMZ Systeem verhgd wrden, en en Hstnet, kan kan firewall van de nieuwe generatie de beschikbaarheid van het IntrusDetect vergeschakeld wrden p trusprtect, waardr de autmatisch wrdt gegrepen wanneer abnrmale datastrmen gedetecteerd wrden. Verhuisbeweggen en nieuwe VAC s (prgrammamanager: Paul De Vrede) Realisatie van de ndige generieke ICT-frastructuur vr VAC aansluitgen), cnslidatie decentrale servers, prject management. Verdere gefaseerde uitrl van gebuwen van de Vlaamse verheid WLAN (draadls netwerk) Gent (LAN, WLAN en WAN grte gemeenschappelijke Telecmcntracten 2011 (prgrammanager: André Van Vyve) Afspraken maken met de leverancier Mbistar ver het vlt laten verlpen van het tetredgsprces vr lkale/prvciale verheden en nderdelen van de Vlaamse verheid tt de aankpcentrale van telecmdiensten Verbeteren van de bnenhuisntvangst (dr cverage) dr peratr Mbistar - - samen met de telecm te bekijken welke aanpassgen vr een betere ntvangstkwaliteit kunnen zrgen vr mbiele telefnie en mbiele datacmmunicatie, vr een beperkt aantal priritaire gebuwen (Ellipsgebuw, VAC Leuven, VAC Brugge) versie 22/02/

18 Netwerk (prgrammamanager: Harr Vertn) Realisatie van de ntdubbelde fiber verbdg naar Clt Nssegem, de bijbehrende ptische laag en netwerkcmpnenten ndig vr de nieuwe cre frastructuur van datacenter het nieuwe Vervangg/upgrade netwerkcmpnenten met een end f service life t/m Q4 2012, clusief ndzakelijke vervanggen datacentra Internet Prtcl versie 6 (lpv6): het netwerk geschikt maken vr lpv6, ndzakelijk vanaf juli 2012 vr een vlledige bereikbaarheid p het ternet Verder uitwerken van nieuwe diensten m.b.t. netwerken, samenspraak met het beleidsdme Mbiliteit en Openbare werken (MOW),.b.v. de piltprjecten wrden de WAN-netwerkdiensten verder gecncretiseerd Ndige vrbereidgen treffen vr het verplaatsen van het fiberknppunt Budewijn i.v.m. het verlaten van Budewijngebuw en de gebruikname van de nieuwe cmputerzaal Ferarris Vervangen van de bestaande WAN-lijn back-ups (nu ISDN) i.v.m. het uitfaseren van de ISDN technlgie bij Belgacm Vice ver IP (VlP): studie naar LAN/WAN/DC-architectuur aanpassgen kader van trductie VIP SOA-platfrm (prgrammamanager: Stefaan Becu) De capaciteit (licenties) van het SOA-platfrm (Oracle SOA Suite) uitbreiden functie van de evlutie van de afname (.b.v. Capacity-management-rapprten) De capaciteit van het Applicatie Mnitrg Platfrm uitbreiden functie van de vraag van klantzijde Een kstenbesparend prject itiëren m het cnfiguratiebeheer te autmatiseren en het wijziggsbeheer te ptimaliseren De service repsitry, die staat vr het beheer van service defities, verder richten en ter beschikkg stellen van ntwikkelteams, m het hergebruik van services te faciliteren en m de ksten van applicatientwikkelg te vermderen versie 22/02/

19 Server ptimalisatie prgramma (prgrammamanager: Stefaan Becu) De zijn mgevg technlgisch up-t-date huden van de beheerde mgevgen) (cfr. metrieken/rapprten m.b.t. het up-t-date Actualiserg van de Budewijn naar Clt VMWARE T&I data center servers: upgrade naar Vsphere 4.1 en migratie van Verder activeren van de klanten m uitgedfde ( end f service life ) shared servers te verlaten en ver te schakelen naar het gebruik van up-t-date shared servers dr het uitveren van een applicatie migratie. Slaris 6 en 8 servers, Wdws Het gaat cncreet m applicaties p NT4, Veruderde en niet-ndersteunde server hardware 2000 en Wdws 2003 Servers De Ontwerp van de serversfrastructuur p basis van capaciteit uitbreiden rapprten): Slaris 11 functie van de evlutie van de afname en (.b.v. LDOMs capacity-management Uitbreidg van de serveraanbd (COD Unix en X86 servercapaciteit m de cntuïteit van het shared server aanbd) te verzekeren en m de vraag naar capaciteit, verbeterde perfrmantie en beschikbaarheid van applicaties p te vangen beleidsbrief 2013, rubriek 4.2.2). het nieuwe data center, als delplatfrm vr klanten Deze servercapaciteit wrdt bij vrkeur vrzien (cfr. nderdeel van de realisatie van dit data center, en vrmt een die verschakelen naar up-t-date servers De Vrzien van de ndige Wdws 2012 server CAL (dient access) licenties Uitveren van een aantal vrbereidende prjecten vr de ptimale Wdws 2012 efficiëntie van de mgevg verhgen vr de explitatiediensten) (cf. metrieken/rapprten m.b.t. de prijs uitrl van per eenheid Afrnden van de verschakelg naar best shrg m te kmen tt een verlagg van de explitatiekst per eenheid Opstellen van de busess case en itiatie van een prject m dr autmatiserg de kstprijs vr stallatie en beheer van servers, middleware en applicaties te verlagen Verlagen van de explitatieksten en garanderen van de cntuiteit dr migratie van EOSL-systemen p basis van: Wdws 2000 servers Wdws 2003 servers versie 22/02/

20 Maframe (prgrammamanager: Wuter Van Den Bsch) Upgrade van systeemsftware en middieware pdat de maframe mgevg up-t-date zu blijven: zos, DB2, CICS, Clgen, Guardien, cnversie van statisch lken naar dynamisch lken en van plan bdg naar package bdg, Herrichtg prductie-pvlgg batch verwerkg Vereenvudigen maframe-mgevg: IMS, IDMS, ex-mvgo3 tepassgen, Gemeenschappelijke ICT-dienstverleng Ondersteunende ICT-Systemen (GIOS) (prgrammamanager: Dirk Vergauwen) Ariba kppelg van Ariba met CMDB2 zdat de gebruiker niet langer frmatie die mmenteel reeds ter beschikkg is CMDB2 pnieuw met geven bij het aanmaken van een werkaanvraag Ariba Verder aanpassen van de tepassg aan de gebruikersbeheften (werkgrep Ariba) CMDB2: Verder aanpassen van de tepassg aan de gebruikersbeheften m.b.t. gebruikersfrastuur, bedrijfstepassgen, licentiebeheer, systeemfrastructuur, (werkgrep CMDB2) Tegangscntrle en e-signg (prgrammamanager: Erik Van Zuuren): Algemeen: het verder uitwerken van een haalbaar meerjarenprgramma dat, rekeng hudend met de uderdm van het beheerde park en de beschikbare kredieten, deze diensten verder uitbuwt as a service en telaat m de mgevg structureel up-t-date te kunnen huden Luik Tegangsbeheer: Het migreren van alle applicaties en de sslvpn-mgevgen van ACM2 naar ACM3 (en het bereiken van SSO met bv webmail, sharept, etc) Het begnen tepassen van federat en het kppelen van eerste applicaties the clud Luik Gebruikersbeheer: versie 22/02/

21 Het uitfaseren van IDM1 en WebIDM1 naar WebIDM2 (en vrbereiden van migratie naar WeblDMv3) Het faliseren van het design van (web)idmv3 en aanvatten met het buwen van (web)idmv3 Integratie beheer van resurces, van generieke accunts : iitfaserg van de veruderde mgevgen vr het beheer van file- en prtresurces en vr het beheer van paswrden (BOB en SUM) en vervangen dr één centraal shared IDM-platfrm (BOBv3) Luik Digitaal Tekenplatfrm: Vrbereiden van een gemeenschappelijke tl vr het verkrijgen van certificaten, met het g p het beveiligd ntsluiten van tepassgen en web services, dit evenwel p basis van de eigen VO-certificaten-mgevg Het realiseren van DTP-Wl (web-terface) vr eenvudiger tegratie van DTP applicaties en het nle kunnen tekenen van dcumenten De upgrade van het DTP-platfrm naar een meer recentere versie van de back endsftware m nieuwe standaarden zals PDFA2 te kunnen ndersteunen Wdws 8 (Piet Verhenne) Met het uitbrengen van Micrsft Wdws 8 zal 2013 de IT-mgevg van de Vlaamse verheid aangepast wrden m deze systemen te kunnen laten werken. Magda 2.0 (prgrammamanager: Hans Arents) In het kader van de verdere uitbuw van e-gvernment bij de Vlaamse verheid, meer bepaald de ntsluitg van de MAGDA-diensten ver het ternet naar de lkale besturen, gaat de vernieuwg van het MAGDA 2.0-sftwareplatfrm 2013 verder, met extra nadruk p een sterkere beveiligg. Alle vr het MAGDA-platfrm vrgestelde studies en prjecten blijven 2013 dus verder vlledig ten dienste staan van de verdere uitbuw van het MAGDA-platfrm, ni. het uitveren van de verdere absluut ndzakelijke aanpassgen aan het MAGDA-platfrm die vereist zijn m te kunnen vlden aan het decreet m.b.t. Vlaamse Dienstentegratr (VDI) (gedgekeurd 4 juli 2012), het implementeren van verdere verbetergen aan de werkg en het beheer van het MAGDA-platfrm (vral p het vlak van beveiligg), en het mgelijk maken van het uitbreiden van de MAGDA versie 22/02/

22 diensten naar de lkale verheden te (plitieke pririteit van mister Burgeis). Dit mvat een aantal studies en prjecten: Oracle en WLS-applicatiemigratie p alle mgevgen (prject): applicatiemigratie van alle bestaande Magda-diensten en platfrmcmpnenten het kader van de vereiste End Of service Life (EOSL)-upgrade van Oracle 10 naar Oracle 11 en de vereiste vervangg van de SJAS applicat server dr de Oracle WLS f Tmcat applicat server. Deze applicatiemigratie is ndzakelijk m te vermijden dat cruciale cmpnenten van het MAGDA-platfrm bnenkrt znder vendr-ndersteung vallen bij ernstige prblemen Vrstudie MAGDA-bestandstransfer beveiligen via Managed File Transfer (MTF): nagaan heverre het haalbaar is m het MAGDA-platfrm aan te passen aan het grtschalig gebruik van het MFT-platfrm vr bestandstransfer beveiligd met dient-certificaten. Dergelijke vrm van beveiligg is wettelijk verplicht bij de uitwisselg van privacygevelige gegevens ver het ternet en dient dus pgezet te wrden m de uitwisselg van authentieke persnsgegevens met de lkale verheden mgelijk te maken Aanpassg beveiligg MAGDA-platfrm dr bestandstransfer via MR (prject): aanpassen van het MAGDA-platfrm aan het grtschalig gebruik van het MR-platfrm vr bestandstransfer beveiligd met dient-certificaten,.a. aanpassen MAGDA bestandstransfer gateways, aanpassen MAGDA-schedulers en service dispatchers,... Dit hudt dat de bestaande (s)ftp frastructuur geheel f gedeeltelijk zal dienen vervangen te wrden dr het MFT platfrm m z de lkale verheden te kunnen bedienen Update bestaande MAGDA-diensten fase 2 (prject): aanpassen van alle verblijvende MAGDA diensten aan de nieuwe MAGDA 2.0-standaarden, zdat er geen extra beheers- en nderhudsksten meer verbnden zijn aan het draaiende huden van de 1.x diensten Uitbreidgen MAGDA-platfrmcmpnenten ter ntsluitg naar lkale verheden, nieuwe Vlaamse authentieke gegevensbrnnen (DBA, KBI,...) (prvisie) - nieuwe Vlaamse authentieke gegevensbrnnen (DBA, KBI,...) (prvisie) - Capaciteitsuitbreidgen en eventuele aanpassgen & verbetergen aan lggg / publicatieframewrk / gegevensstrmverwerker / schedulers en service dispatchers... / De blijvende sterke grei van het aantal MAGDA diensten en van het aantal afnemers van deze diensten vereist vrtdurende vestergen. Ok de ntsluitg 2013 van bijkmende Vlaamse authentieke gegevensbrnnen vereist verdere vestergen Functele analyse en technisch ntwerp gecmbeerde repertria en repertriumdiensten (studie): functele analyse en technisch ntwerp vr een nieuw VDI schrijvgsrepertrium (met bijhrende diensten) dat de centrale brn zal wrden van verwijzgsfrmatie naar de versie 22/02/

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie