Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht"

Transcriptie

1 Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

2 Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen de unieke mgelijkheid m samenhang aan te brengen tussen samen werken en samen leren. Wilt u alles weten ver tepassingsmgelijkheden en inrichtingsprincipes van Micrsft Office 365 vr uw nderwijsinstelling, schrijft u zich dan in vr de Masterclass Office 365 in het nderwijs. Tijdens de masterclass leert u he u Office 365 effectief en efficiënt kan inrichten als infrmatie- en cmmunicatieprtaal. Tijdens de masterclass kmen de vlgende aspecten aan bd: Ledenadministratie SharePint Online Websites Intranet Del De masterclass Office 365 in het nderwijs heeft als del deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen vr het inrichten en implementeren van Office 365 in het nderwijs. Wat leert u U leert Office 365 in te richten en te beheren zdat de nderwijsrganisatie kan beschikken ver een effectief en efficiënt infrmatie- en cmmunicatieprtaal. De fcus daarbij ligt p het inrichten van de basis ledenadministratie, publieke sites vr de nderwijsrganisatie, het intranet vr de nderwijsrganisatie, het extranet vr de nderwijsrganisatie en het inrichten van de Mijn site. Daarnaast leert u he en p welke wijze Office 365 in het nderwijs effectief en efficiënt geïmplementeerd wrdt, waardr management, leerkrachten en leerlingen het maximale rendement halen uit het infrmatie- en cmmunicatieprtaal. De pgedane kennis en vaardigheden zrgen ervr dat een prfessinele dialg geverd kan wrden met leveranciers die de technische implementatie van Office 365 in het nderwijs willen ndersteunen. Delgrep De Masterclass Office 365 in het nderwijs is bedeld vr diegenen die werkzaam zijn in het nderwijs (primair nderwijs, vrtgezet nderwijs, reginale pleiding centra en hger nderwijs) en kennis en vaardigheden willen pden bij de implementatie van Office 365 in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht 1

3 Opbuw prgramma De masterclass is pgebuwd rndm de vlgende nderdelen: Inhud Ledenadministratie (Active Directry) SharePint Online Websites intranet SharePint Online InfPath SharePint Designer Tijdens de masterclass verkrijgt u kennis van en vaardigheden in het inrichten en beheren van de ledenadministratie (Active Directry). Dit dient als fundament vr de mailvrziening p basis van Exchange 2010 nline, het infrmatie- en cmmunicatieprtaal p SharePint 2010 Online en het cmmunicatieplatfrm p basis van Lync 2010 Online. Daarnaast leert u effectief en efficiënt infrmatiestrmen in te richten, waarmee het maken, bewerken, pslaan en delen van dcumenten bijdraagt aan een prfessinele nderwijsrganisatie. Ledenadministratie (Active Directry) Ledenadministratie (Active Directr) Eindprduct Inhud SharePint 2010 Online U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het inrichten van de ledenadministratie p basis van he nderwijsrganisaties zijn ingericht als fundament vr de mailvrziening, de samenwerkingsmgeving en het cmmunicatieplatfrm. U leert bestaande ledenadministraties en hybride plssingen te kppelen. U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het rllen en rechten mdel in cmbinatie met SharePint Online. De inhud bestaat uit: Het inrichten van de active directry met medewerkers en grepen medewerkers Het kppelen van bestaande active directry s Het implementeren van hybride scenari s Kennis en vaardigheden ver Single Sign On (SSO) Het rllen en rechten mdel p basis van de inrichting van de ledenadministratie in cmbinatie met SharePint Online. APS IT-diensten, Utrecht 2

4 Opbuw website Applicatie Maken en beheren Pagina s en Sites Gebruik Widgets Opbuw Intranet Applicatie Beheer van sites.b.v. Sitesjablnen Ontwerpen Navigatiestructuur Beheer van Sitecntent (Biblitheken en Lijsten) Tepassen van rechten en rllen MySite APS IT-diensten, Utrecht 3

5 SharePint 2010 Online functinaliteit en inrichtingsprincipes Eindprduct U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het inrichten van het infrmatie- en cmmunicatieprtaal p basis van SharePint 2010 Online. U leert websites maken vr schlbesturen en schlen p basis van de beschikbare functinaliteiten binnen SharePint 2010 Online. Inhud U kunt vr uw instelling een intranet maken p basis van de beschikbare functinaliteit binnen SharePint 2010 Online. De inhud bestaat uit: Publicerende pagina's Op basis van publicerende pagina's biedt SharePint 2010 Online de mgelijkheid een website te realiseren. Webnderdelen in de vrm van gadgets bieden extra functinaliteit. Teamsites Teamsites bieden de mgelijkheid binnen SharePint 2010 Online een intranet te realiseren. De teamsites dienen als samenwerkingsmgeving binnen de nderwijsrganisatie. Bijvrbeeld een mgeving vr bestuur, management van schlen en teams van leerkrachten f een prjectmatige samenwerking. Publicerende sites Met publicerende sites kunt u binnen SharePint 2010 een intranet realiseren. Sitecllecties bieden mgelijkheden als bijvrbeeld nieuwsvrzieningen ten beheve van de nderwijsrganisatie. Webnderdelen Zwel p teamsites als p publicerende sites is het mgelijk webnderdelen te gebruiken en te cnfigureren m extra functinaliteit te te vegen. Rechten De functies beveiligingsgrepen, machtigingsniveaus en de vername van machtigingen, werken achter de schermen m te bepalen welke sites en inhud gebruikers kunnen en mgen zien en gebruiken. Gezamenlijk wrdt naar deze functies verwezen als machtigingsinstellingen. Cntent Dcumenten maken, bewerken en pslaan p een gestructureerde manier zrgen ervr dat deze eenvudig weer terug te vinden zijn. Het beheren en categriseren van inhud en het greperen van inhud p basis van metadata functinaliteit, zrgen er k vr dat dcumenten eenvudig weer terug te vinden zijn. Metadata Dcumenten vrzien van metadata heeft veel vrdelen. Ls van gestructureerd beheer en het effectief en efficiënt mgaan met infrmatie en cmmunicatie, zijn er veel tepassingsmgelijkheden denkbaar. Z kan er bijvrbeeld een handbek wrden samengesteld vr persneel en huisvesting maar k een educatieve leermiddelenbiblitheek. APS IT-diensten, Utrecht 4

6 Werkstrmen Werkstrmen (wrkflw) bieden een krachtige mgelijkheid dcumenten p de juiste manier te publiceren en te beheren dr meerdere persnen. Mediabeheer Binnen SharePint 2010 Online kan gebruik wrden gemaakt van verschillende media. Huisstijlbiblitheken, vide en pdcasts maken sites functineel vr leerlingen en dcenten. Samenwerken p basis van BLOG en WIKI Via BLOGS en WIKI's kan infrmatie p een site gedeeld wrden znder dat geavanceerde hulpmiddelen f expertise ndig is. Blgs en wiki's zijn eenvudiger bij te werken dan een frmeel dcument f een traditinele website. Binnen SharePint 2010 Online is de functinaliteit wiki beschikbaar. Leerlingen en leerkrachten beschikken ver de mgelijkheden kennis te delen en kennis p te buwen. Ok de functinaliteit blg is binnen SharePint 2010 Online beschikbaar. Blg's wrden nderwijskundig tegepast als dagbek f klassenbek. SharePint 2010 Online InfPath & SharePint Designer Eindprduct U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het inrichten van het infrmatie- en cmmunicatieprtaal p basis van SharePint 2010 Online in cmbinatie met InfPath. U leert frmulieren ntwerpen p basis van InfPath in cmbinatie met SharePint Online. U kunt het infrmatie- en cmmunicatieprtaal p basis van SharePint 2010 Online in cmbinatie met SharePint Designer inrichten. Inhud U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het ntwerpen van werkstrmen en het tepassen van grafische vrmgevingselementen p basis van SharePint Designer, in cmbinatie met SharePint Online De inhud bestaat uit: InfPath 2010 Frmulieren bieden de gebruikers de mgelijkheid infrmatie gestructureerd in te veren, te beheren en te gebruiken. Z is het mgelijk m p eenvudige wijze een ziektemeldingsfrmulier, een declaratiefrmulier f bijvrbeeld reserveringsfrmulieren te maken. Met InfPath 2010 zal gewerkt wrden rndm: Werking van InfPath 2010 Ontwerp van een frmulier Offline gebruik van frmulieren SharePint Designer 2010 Met SharePint Designer 2010 kunt u pagina's en webnderdelen aanpassen. We behandelen: APS IT-diensten, Utrecht 5

7 Werking van SharePint Designer 2010 Nieuwe inhud maken Pagina bewerken Lijstgegevens Externe gegevens aan de site tevegen Wrkflws Zeken en vinden Vinden van infrmatie binnen SharePint 2010 Online draagt bij aan effectief gebruik. Aan bd kmt de manier waarp het zeken gecnfigureerd kan wrden: Zeken in SharePint 2010 Online Zek web nderdelen Zek scpes Aanpassen van zek web nderdelen Scial Search Scial Search Fast Search Verdieping van zekresultaten Srteren van zekresultaten Dashbard Met SharePint 2010 Online is het mgelijk dashbards te maken die actuele infrmatie bevatten p een tegankelijke lcatie. Met de hulpmiddelen van SharePint 2010 Online maakt u dashbards die geschikt zijn vr individuen, teams, grepen f de nderwijsrganisatie. Mijn site Mijn site is een persnlijke site en vrmt een centrale lcatie waarp u uw dcumenten, inhud, kppelingen en cntactpersnen kunt pslaan en beheren. Mijn site is een plek waarp andere gebruikers in uw rganisatie infrmatie ver u en uw vakkennis en interesses kunnen vinden. Implementatie De implementatie van SharePint 2010 Online kenmerkt zich dr een aantal factren. Z dient vrafgaand aan een SharePint implementatie rekening te wrden gehuden met licenties, technische implementatie en de inhudelijke implementatie dr nderwijsinhudelijke ndersteunende partners. In samenhang zullen een aantal implementatiescenari's aan bd kmen met referenties uit de nderwijspraktijk. Trainingsmgeving Tijdens de masterclass krijgt u de beschikking ver een eigen werkplek vrzien van alle bendigde sftware, waarnder een eigen Office 365 in het nderwijs -mgeving. APS IT-diensten, Utrecht 6

8 Cursusmateriaal U krijgt tijdens de masterclass de beschikking ver alle aan de Masterclass Office 365 in het nderwijs gerelateerde cursusmaterialen. Certificering De Masterclass Office 365 in het Onderwijs zal wrden afgeslten met een zgenaamd meesterstuk (masterpiece). Als het meesterstuk tt een ged einde is gebracht en de deelnemer alle dagen van de masterclass bijgewnd heeft, zal aan het einde van de masterclass een certificaat Office 365 in het nderwijs wrden uitgereikt dr APS IT-diensten te Utrecht. Data en lcatie De masterclass Office 365 in het nderwijs zal plaatsvinden p: Dnderdag 1 nvember 2012 van uur tt uur en Vrijdag 2 nvember 2012 van uur tt uur De training Alles weten ver Office 365 in het nderwijs wrdt gegeven in de ruimtes van ns Trainingsen AdviesCentrum, Zwarte Wud 2 te Utrecht. Deze lcatie is vrzien van gratis parkeerplaatsen en is zeer ged bereikbaar met het penbaar verver (statin Lunetten p 4 minuten lpafstand). Inschrijven Inschrijven kan via het inschrijffrmulier. Ksten De ksten vr de tweedaagse Masterclass Office 365 in het nderwijs zijn 1.000,- per persn. Instellingen die twee persnen afvaardigen naar de Masterclass krijgen krting. De tweede persn betaalt geen 1.000,- maar 800,-. Schlbesturen die drie persnen afvaardigen naar de masterclass krijgen krting. De derde persn betaalt geen 1.000,- maar 700,-. Alle genemde prijzen zijn exclusief BTW. APS IT-diensten, Utrecht 7

9 Cursusleiding De cursus zal wrden geleid dr: Albert Scht Albert-Jan Scht Jan Ligtenberg Infrmatie Vr meer infrmatie ver de masterclass SharePint 2010 in het nderwijs kunt u cntact pnemen met: Organisatie: SLBdiensten E T Inhudelijk: Albert Scht E M APS IT-diensten, Utrecht 8