Protocol behandeling paracetamol intoxicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol behandeling paracetamol intoxicatie"

Transcriptie

1 Prtcl behandeling paracetaml intxicatie 1.Therapie Acute intxicatie: Indien patiënt in cma is: intuberen Extracrprele eliminatie: niet aanbevlen 1-2 uur na inname: maagspeling ng zinvl 4-6 uur na inname: geactiveerde kl (Carbnmix) in cmbinatie met laxans (natriumsulfaat) vlgens figuur 2:. Therapie met acetylcysteïne direct starten bij: Een vermedelijke paracetaml dsis > 100 mg/kg lichaamsgewicht Onbekend tijdstip van inname Inname verspreid ver meerdere uren Acute leverinsufficiëntie Dsering acetylcysteïne: zie nder bekend tijdstip van inname. Onbekend tijdstip van inname? Serumspiegel meten bij binnenkmst ter inschatting van de ptentiële leverschade Direct starten met acetylcysteïne. Dsering acetylcysteïne: zie nder bekend tijdstip van inname. Bekend tijdstip van inname? Serumspiegel meten na 4 uur na inname Raadpleeg Rumack-Matthew nmgram (zie figuur 3, einde dcument) tt 24 uur na inname Serumspiegel nder stippellijn: geen behandeling f evt. stppen van behandeling. Serumspiegel bven stippellijn[5]: plaaddsis 150 mg/kg intraveneus tegediend in 60 min nderhudsdsering 75 mg/kg in 500 ml glucse 5% f NaCl 0,9% in 4 uur. Vrtzetten tt spiegel <10 mg/l is maar tenminste gedurende 24 uur. Bij kinderen: altijd spiegelbepaling uitveren Gebrek aan gegevens dus vrzichtigheid is gebden Bij chrnisch alchlgebruik, leverinsufficiëntie, nderveding en inductie van CYP2E1: Behandelen met acetylcysteïne vanaf serumspiegel 75mg/l (bij 4 uur na inname) Bij rale tediening [4]: blus van 150 mg/kg lichaamsgewicht. elke 4 uur 75 mg/kg lichaamsgewicht tt spiegel <10 mg/l is, maar tenminste gedurende 24 uur. Indien vergeveligheidsreactie p acetylcysteïne: methinine 4 x daags 2,5 g (raal) Chrnische intxicatie: Starten met acetylcysteïne bij: Serumspiegel >10 mg/l Verhging ALAT Maagspeling en geactiveerde kl/laxans: niet zinvl. Antidtumtherapie met acetylcysteïne stppen als: ALAT genrmaliseerd f sterk verbeterd is.

2 1. Del behandeling Het del van de behandeling is, naast algemene ndersteuning van de vitale functies, het vrkmen van levercelnecrse dr de reactieve metabliet N-acetylparabenzchinnimine (NAPQI). Dit wrdt bij nrmaal gebruik van paracetaml mgezet dr gluthatin tt cysteïne en mercaptzuurmetablieten die niet txisch zijn. Echter bij verzadiging van gluthatin wat ptreedt bij een intxicatie, kan NAPQI niet meer mgezet wrden en kan het binden aan hepatcyten wat leidt tt levercelnecrse. [1] Acetylcysteïne wrdt gebruikt bij paracetaml intxicatie m levercelnecrse te vrkmen. Het is een SH-dnr die fungeert als gluthatinprecursr en NAPQI inactiveert dr eraan te binden. Inname van meer dan 70 mg/kg paracetaml leidt tt acute txische effecten, inname van meer dan 140 mg/kg leidt tt matig ernstige txische leverschade en inname van meer dan 200 mg/kg leidt tt ernstige leverschade 2. Acute f chrnische intxicatie? Bij paracetaml intxicaties met er nderscheid gemaakt wrden tussen acute en chrnische intxicaties. Er is sprake van een chrnische intxicatie als [3]: Patiënt <6 jaar Inname van 200 mg/kg in een peride van 24 uur Inname van 150 mg/kg per 24 uur gedurende de vrafgaande 48 uur Inname van 100 mg/kg per 24 uur gedurende de vrafgaande 72 uur Patiënt >6 jaar Inname van meer dan 10 gram f 200 mg/kg in een peride van 24 uur Inname van meer dan 6 gram f 150 mg/kg per 24 uur gedurende de vrafgaande 48 uur f langere peride. Patiënten met een verhgde geveligheid vr paracetamltxiciteit met een inname van meer dan 4 gram f 100 mg/kg per dag. Verhgde geveligheid treedt p bij chrnisch alchlgebruik, leverinsufficiëntie, nderveding en inductie van Cytchrm P450 2E1 (CYP2E1), dr isniazide Bij alle andere gevallen is er sprake van een acute paracetaml intxicatie. 3. Symptmen van paracetaml intxicatie Geen afwijkend klinisch beeld waarneembaar gedurende de tijd dat effectieve behandeling zinvl is Eerste uur: braken, misselijkheid, anrexie, buikpijn en transpiratie 1-4 dagen na inname (bij ernstige intxicatie): leverschade, fulminante leverinsufficiëntie

3 In geval van uitgebreide leverschade: 4-5 dagen na intxicatie, icterus, encefalpathie, stllingsstrnissen en cma 5-7 dagen na inname: nierinsufficiëntie, metable acidse (lactaat verscht) Bewustzijndaling duidt p een intxicatie met andere geneesmiddelen al dan niet in cmbinatie met paracetaml 4. Anamnese Heveelheid ingenmen paracetaml Inname in een keer f meerdere dseringen Heeft de patiënt gebraakt Gebruik ethanl en andere (genees)middelen (m.n. isniazide, carbamazepine, xcarbamazepine fenbarbital, fenytïne, tpiramaat en valprïnezuur) Leverlijden Lichaamsgewicht (i.v.m. berdeling mgelijk risic en dsering acetylcysteïne) Risicfactren Onderveding (anrexia nervsa) Alchlisme Chrnisch gebruik hge dsering paracetaml (3-4g/dag) Syndrm van Crigler-Najjar 5. Diagnstiek Klinisch Chemisch Labratrium Neem bij verdenking mengintxicatie altijd bled en urine af. Bewaar aanwezige tabletresten uit het maagspelsel in een afsluitbare urinebeker Bledafname 5 ml stlbuis 4 uur na tijdstip van inname (bij nbekend tijdstip inname: bij binnenkmst) Het Klinische chemisch labratrium bepaald de paracetamlspiegel in het bled. Paracetaml wrdt k kwalitatief bepaald in de drugscreening test in de urine, deze is echter al bij inname van één tablet paracetaml psitief. Leverenzymen: Verhging van leverenzymen kan al ptreden 4 uur na inname Prthrmbinetijd: Glucse Creatinine Bledgassen Ttaal bilirubine Verdubbeling van transaminasewaarden na 24 duidt p een tegenmen kans p irreversibele leverschade Tename van dag 3 naar dag 4 van meer dan 180 secnden is een indicatr vr hepattxiciteit 6. Aptheek Neem cntact p met de (dienstdende) ziekenhuisaptheker bij vragen ver het te veren beleid, interpretaties van uitslagen f het beleid bij mengintxicaties.

4 7. Achtergrndinfrmatie therapie 4-6 uur na inname kan er vr gekzen wrden m geactiveerde kl (Carbnmix) in cmbinatie met een laxans (natriumsulfaat) te geven. De dsering is te vinden in figuur 2. Herhaald tedienen is niet aanbevlen Cave: aspiratie geneesmiddel Leeftijd (in jaren) Dsering bijznderheden actieve kl (Carbmix) > 12 < 12 < 4 50 g (1 flacn) 25 g (½ flacn) 12,5 g (¼ flacn) natriumsulfaat drank > 12 < g 1 g /levensjaar cncentratie drank 3 g = 10 ml Figuur 2. Therapie bij paracetaml intxicatie 4-6 uur na inname. Intraveneuze tediening van acetylcysteïne heeft de vrkeur bven rale tediening m een sub-ptimale therapie te vrkmen ten gevlge van braken.[4] Het Rumack-Matthew nmgram (zie figuur 3) wrdt gebruikt m de ptentiële leverschade te bepalen. Aan de hand van de serumspiegel en de aantal uren na inname kan er bepaald wrden f een behandeling met acetylcysteïne is geïndiceerd. Bij chrnisch alchlgebruik, leverinsufficiëntie, nderveding, enzyminductie dr geneesmiddelgebruik (isniazide, carbamazepine, xcarbamazepine fenbarbital, fenytïne, tpiramaat en valprïnezuur) en chrnische intxicatie kan een lagere serumspiegel van paracetaml al leverschade verrzaken. Hierdr is therapie met acetylcysteïne al geïndiceerd bij een serumspiegel vanaf 75 mg/l 4 uur na inname. Mechanisme verhgde txiciteit van paracetaml bij chrnisch alchlgebruik: Langdurig alchlgebruik induceert CYP2E1 Chrnisch alchlgebruik verrzaakt vaak nderveding, waardr de glucurnidering van paracetaml afneemt. Alchl remt de glutathinsynthese. Hierdr zal er veel NAPQ1 ntstaan en wrdt er weinig van afgebrken. [2] Bij een metable acidse (ph<6,9) wrdt er k behandeld met natriumwaterstfcarbnaat. Het tekrt aan waterstfcarbnaat kan berekend wrden met: HCO - 3 tekrt = 1 / 3 x lichaamsgewicht x (24 - HCO - 3 gemeten) mml 100 ml NaHCO3 4,2 % bevat 50 mml waterstfcarbnaat. Er wrdt aangeraden m de helft aan de tekrt te te dienen en na 1 uur de arteriële ph te cntrleren.

5 Figuur 3. Rumack-Matthew nmgram bij paracetaml intxicatie. Versie: Auteur: M.J.C. Krenhf, ziekenhuisaptheker Literatuur Prtcl is aangepast van de mngrafie paracetaml intxicatie p (laatst bijgewerkt: 27 januari 2014) 1. Manyike PT, Kharasch ED, Kalhrn TF et al. Cntributin f CYP2E1 and CYP3A t acetaminphen reactive metablite frmatin. Clin Pharmacl Ther 2000;67: Mil AHM, Janssens AR: Paracetaml bij chrnisch alchlgebruik: weinig is vr de lever snel teveel. Ned Tijdschr Geneeskd september; 145(39) 3. Daly FFS, Funtain JS, Murray L, et al. Guidelines fr the management f paracetaml pisning in Australia and New Zeeland explanatin and elabratin. A cnsensus statement. MJA 2008; 188: W OF, Mueller PD, Olsn KR et al. Shrter duratin f N-acetylcysteine therapy fr acute acetaminphen verdse. Ann Emerg Med 2000;35: Infrmatrium Medicamentum geraadpleegd p:

4.1. Therapeutische indicaties

4.1. Therapeutische indicaties 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Sfta-Man 45% / 18%, plssing vr cutaan gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml plssing bevatten: Ethanl 96 %, 47,90 g Prpylalchl 18,00 g. Vr de vlledige

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma.

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma. Uw arts heeft u een -chemtherapie vrgeschreven in het kader van de behandeling van Hdgkin lymfma. Wat is? is een cmbinatie van vier verschillende geneesmiddelen: dxrubicine (merknaam: Adriamycine ), blemycine,

Nadere informatie

Vd: Verdelingsvolume: 0,75-1 L/kg, gelijkmatig over lichaamsvloeistoffen verdeeld.

Vd: Verdelingsvolume: 0,75-1 L/kg, gelijkmatig over lichaamsvloeistoffen verdeeld. Paracetamol Algemeen Paracetamol werkt in therapeutische dosering, waarschijnlijk door een direct effect op de hypothalamus, analgetisch en antipyretisch. Preparaten Paracetamol is onder vele merknamen

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u. Bijsluiter: infrmatie vr de gebruik(st)er Cfact 250 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Cfact 500 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Humaan prtrmbine cmplex = factr II/VII/IX/X Lees

Nadere informatie

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Dierenartsenpraktijk Akuut Leuvensesteenweg 355 3070 Krtenberg 0475/581.563 www.akuut.be inf@akuut.be DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Mijn hnd/kat heeft diabetes mellitus... Wat is diabetes mellitus? Bij

Nadere informatie

Toxicologie behandelinformatie

Toxicologie behandelinformatie Parathin Algemeen Parathin is een rganische fsfrverbinding welke tegepast wrdt als pesticide. Parathin verrzaakt remming van het (pseud-)chlinesterase (AChE) dr cmplexvrming en fsfrylering Bij een gebrek

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Marsim 5 mg filmmhulde tabletten Marsim 10 mg filmmhulde tabletten Marsim 20 mg filmmhulde tabletten Marsim 40 mg filmmhulde tabletten Simvastatine Lees de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Commissie Analyse & Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Commissie Analyse & Toxicologie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapthekers Cmmissie Analyse & Txiclgie Selectieve Sertnine Herpname Remmers Geldt vr Indicatiegebied Mnstermateriaal Afnametijdstip Vlwassenen Depressie en angststrnissen

Nadere informatie

ZUUR-BASE ANALYSE. N. Van Regenmortel, ZNA Campus Stuivenberg, Antwerpen

ZUUR-BASE ANALYSE. N. Van Regenmortel, ZNA Campus Stuivenberg, Antwerpen Jaarbek vr de Intensievezrgenverpleegkundige 2008 ZUUR-BASE ANALYSE N. Van Regenmrtel, ZNA Campus Stuivenberg, Antwerpen Het del van deze bijschlingsmdule is inzicht te bieden in de analyse en behandeling

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule 1.3.1.1 Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik

Nadere informatie

Toxicologie behandelinformatie

Toxicologie behandelinformatie Paracetamol Algemeen Paracetamol werkt in therapeutische dosering, waarschijnlijk door een direct effect op de hypothalamus, analgetisch en antipyretisch. Preparaten Paracetamol is onder vele merknamen

Nadere informatie

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride)

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TRADONAL ODIS 50 mg Ordispergeerbare tabletten (tramadlhydrchlride) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Dossier : drugs in het verkeer

Dossier : drugs in het verkeer Dssier : drugs in het verkeer 1 Enkele gangbare pvattingen ver illegale drugs Ik merk het direct wanneer iemand drugs heeft genmen. Ik lp dus geen risic m mee te rijden met iemand die nder invled rijdt.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amxicilline Mylan 500 mg capsules Amxicilline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar

Nadere informatie

Wetenschappelijke conclusies

Wetenschappelijke conclusies Bijlage II Wetenschappelijke cnclusies en redenen vr de intrekking / wijziging van de vrwaarden van de vergunningen vr het in de handel brengen 37 Wetenschappelijke cnclusies Algehele samenvatting van

Nadere informatie

Twee facetten van perfectionisme: Implicaties voor de behandelingsstrategie

Twee facetten van perfectionisme: Implicaties voor de behandelingsstrategie Twee facetten van perfectinisme: Implicaties vr de behandelingsstrategie Kathleen De Cuyper, PhD LUCAS Centrum vr Zrgnderzek en Cnsultancy, KU Leuven Twee dimensies van perfectinisme Prestatiegerichte

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Belangrijke elementen ter bespreking met de vrouw met zwangerschapswens en haar partner

Belangrijke elementen ter bespreking met de vrouw met zwangerschapswens en haar partner Samenvatting In deze samenvatting wrden de belangrijkste punten van de Richtlijn Diabetes en zwangerschap weergegeven waarbij zwel de medisch-inhudelijke als lgistieke en rganisatrische aspecten aan de

Nadere informatie

Workup Plan Neonatale Erythrodermie EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR ARTSEN. Op basis van de flowchart uit het protocol

Workup Plan Neonatale Erythrodermie EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR ARTSEN. Op basis van de flowchart uit het protocol Wrkup Plan Nenatale Erythrdermie EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR ARTSEN Op basis van de flwchart uit het prtcl Drs. E. Cuperus, dermatlg Prf. Dr. S.G.M.A. Pasmans, kinderdermatlg-immunlg 1 Flwchart aanpak

Nadere informatie

Focus op antimoon. Prof. Dr. Carlo Vandecasteele Dr. Ing. Bram Verbinnen KU Leuven Departement Chemische Ingenieurstechnieken

Focus op antimoon. Prof. Dr. Carlo Vandecasteele Dr. Ing. Bram Verbinnen KU Leuven Departement Chemische Ingenieurstechnieken Fcus p antimn Prf. Dr. Carl Vandecasteele Dr. Ing. Bram Verbinnen KU Leuven Departement Chemische Ingenieurstechnieken Dr. Ing. J Van Caneghem KU Leuven - Grep T Internatinal Engineering Schl Kathlieke

Nadere informatie

erfelijke defecten van de ureumcyclus: 5 autosomaal recessief overerfbaar lactaat acidemie: pyruvaat dehydrogenase deficiëntie, respiratoir

erfelijke defecten van de ureumcyclus: 5 autosomaal recessief overerfbaar lactaat acidemie: pyruvaat dehydrogenase deficiëntie, respiratoir Ureumcyclysdefecten Inleiding, pathway ureumcyclus Orzaken hyperammniemie: transiënt nenataal hyperammniëmie syndrm erfelijke defecten van de ureumcyclus: 5 autsmaal recessief vererfbaar 1 X-gebnden vererfbaar:

Nadere informatie

Enzyme-substitutie (E R T): thuistherapie

Enzyme-substitutie (E R T): thuistherapie De ziekte van Gaucher Geschiedenis Enzyme-substitutie (E R T): thuistherapie Apr Marc Dms U Z Leuven 9de eeuw : ziekte beschreven en benemd: Gaucher disease: due t a deficient enzyme, resulting in accumulatin

Nadere informatie

Lithium en de bipolaire stoornis

Lithium en de bipolaire stoornis Lithium en de biplaire strnis Plikliniek Hfddrp, Academische zrglijn biplair Inleiding Lithium, dat behrt tt de grep stemmingsstabilisatren, vrmt met het meeste bewijs vr effectiviteit, ng steeds de basis

Nadere informatie

Aanpak van Neonatale Erythrodermie. Een praktische handleiding voor artsen Op basis van de flowchart uit het protocol

Aanpak van Neonatale Erythrodermie. Een praktische handleiding voor artsen Op basis van de flowchart uit het protocol Aanpak van Nenatale Erythrdermie Een praktische handleiding vr artsen Op basis van de flwchart uit het prtcl Flwchart aanpak cngenitale en nenatale erythrdermie Cngenitale / nenatale erythrdermie (A) Multidisciplinaire

Nadere informatie

Opname bij Hyperemesis (overmatig braken)

Opname bij Hyperemesis (overmatig braken) Opname bij Hyperemesis (vermatig braken) Gebruik k het prtcl Opname Algemeen Leerdelen Na het drwerken van dit prtcl kan je: De diagnse van hyperemesis stellen. De ndige nderzeken uitveren en drbellen

Nadere informatie

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2015-01 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : N/A BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Aptex 400 mg capsules,

Nadere informatie

Yasmin SPC 1 van 21. Lichtgele, ronde tabletten met convexe zijden, één zijde met de reliëfletters DO in een regelmatige zeshoek.

Yasmin SPC 1 van 21. Lichtgele, ronde tabletten met convexe zijden, één zijde met de reliëfletters DO in een regelmatige zeshoek. 1 van 21 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Yasmin, filmmhulde tabletten, 0,03 mg/3 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 0,030 mg ethinylestradil

Nadere informatie

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO Naam Cliënt: Naam Therapeut: Cntact datum: Datum van invullen: Redenen vr het invullen van de aantekeningen: 1. Acuut (f geschiedenis

Nadere informatie

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen)

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen) Verwijderen tanden en/f kiezen (kinderen) Inleiding Binnenkrt kmt u met uw kind bij ns vr een ingreep dr de tandarts f de kaakchirurg. Daarbij zullen één f meer tanden f kiezen van uw kind verwijderd wrden.

Nadere informatie

Controlelijst 1: Controlelijst voor gebruik vóór opstart van de behandeling met guanfacine

Controlelijst 1: Controlelijst voor gebruik vóór opstart van de behandeling met guanfacine Cntrlelijst 1: Cntrlelijst vr gebruik vóór pstart van de behandeling met guanfacine Deze cntrlelijst is bedeld m u te helpen bij de pstart van behandeling met Intuniv (guanfacinehydrchlride verlengde afgifte,

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik dr vlwassenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Nadere informatie

Nazorg bij een gynaecologische ingreep

Nazorg bij een gynaecologische ingreep Nazrg bij een gynaeclgische ingreep U bent pgenmen geweest p de Dagverpleging van Rijnstate en u gaat weer naar huis. In deze flder vindt u enkele algemene richtlijnen ver de nazrg als u thuis bent. Neem

Nadere informatie

TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM

TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA EN HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM auteur : Sfie Kindts Trmbtische trmbcytpenische purpura (TTP) en hemlytisch uremisch syndrm (HUS): twee niet z frequente aandeningen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Het op een doeltreffende wijze handelen in geval van ziekte van kinderen en bij ongevallen.

Het op een doeltreffende wijze handelen in geval van ziekte van kinderen en bij ongevallen. Cde: Kwa-WVS-2.4-064 Datum: 01-01-2017 Versienummer: 7 Titel: Prtcl Zieke kinderen KOB/HvT Eigenaar: Manager Bedrijfsbureau Auteur: Agnes de Beer Validatie: Directeur Bladnummer: 1 van 7 1. Del Het p een

Nadere informatie

Nascholingsprogramma 2013

Nascholingsprogramma 2013 Naschlingsprgramma 2013 14-2-12 Spagyriek Energetische geneeskunde Klassieke hmepathie In de klassieke hmepathie maken we gebruik van het gelijksrtigheidsprincipe. Hierbij gelden de vlgende uitgangspunten:

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Overdracht Gelet op de aanvraag ingediend op 19/01/2017. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Overdracht Gelet op de aanvraag ingediend op 19/01/2017. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Overdracht Gelet p de aanvraag ingediend p 19/01/2017 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: Eur-O-Tabs - chlrtabletten vr zwembaden is tegelaten in vereenstemming met het artikel

Nadere informatie

Extracorporele Fotoferese. algemene informatie

Extracorporele Fotoferese. algemene informatie Extracrprele Ftferese algemene infrmatie 2 EXTRACORPORELE FOTOFERESE 1 2 Inhud Inleiding 5 Vrbereiding 7 De ftfereseprcedure 7 Bijwerkingen 10 Verklarende wrdenlijst 12 Wanneer cntact pnemen met een hematlg?

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder Vr gebruik dr vlwassenen. beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

BESTRALING BIJ GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

BESTRALING BIJ GYNAECOLOGISCHE TUMOREN BESTRALING BIJ GYNAECOLOGISCHE TUMOREN Van uw arts hebt u vernmen dat een bestraling p het bekken ndzakelijk is in het kader van uw behandeling vr een gynaeclgische tumr (kanker van de baarmeder(hals),

Nadere informatie

PROTOCOL VROEDKUNDE. Techniek van de partus. Leerdoelen. Gebruik ook het protocol Algemeen werkschema. Na de geboorte van de placenta.

PROTOCOL VROEDKUNDE. Techniek van de partus. Leerdoelen. Gebruik ook het protocol Algemeen werkschema. Na de geboorte van de placenta. Gebruik k het prtcl Algemeen werkschema Leerdelen Na het practicum techniek van de met je De technieken aangeleerd in het practicum crrect kunnen uitveren Inzicht hebben in de principes van hygiëne en

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Istretinïne Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr

Nadere informatie

Orchidopexie. bij volwassenen

Orchidopexie. bij volwassenen Orchidpexie bij vlwassenen Inleiding U heeft met de arts afgesprken dat u gepereerd wrdt aan de balzak. Deze flder geeft u meer infrmatie ver de gang van zaken bij deze peratie. 2 De balzak en teelballen

Nadere informatie

Carotisoperatie (C.E.A.)

Carotisoperatie (C.E.A.) Cartisperatie (C.E.A.) Infrmatiebrchure vr patiënten en familie. Vrwrd. Een ziekenhuispname is een ingrijpende gebeurtenis die heel wat vragen en nzekerheden met zich mee kan brengen. Deze brchure wil

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK WET BIG BASISSCHOOL PAUS JOANNES Team Paus Jannes directie@pausjannes.cm 1 1. Del Het vastleggen van afspraken p het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO 30 150/30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Checklist verloskundig hulpverleners bij zwangerschap hepatitis B-draagsters

Checklist verloskundig hulpverleners bij zwangerschap hepatitis B-draagsters Checklist verlskundig hulpverleners bij zwangerschap hepatitis B-draagsters Versie 27-02-08 Samengesteld dr: Natinaal Hepatitis Centrum (NHC) Greet Bland Landelijke Vereniging Entadministraties (LVE /

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

DE BEHANDELING VAN BEWEGINGSPROBLEMEN BIJ DE HOND. Cauda Equina Syndroom*

DE BEHANDELING VAN BEWEGINGSPROBLEMEN BIJ DE HOND. Cauda Equina Syndroom* Een andere kijk p DE BEHANDELING VAN BEWEGINGSPROBLEMEN BIJ DE HOND Deel 1: Cauda Equina Syndrm* Atj Westerhuis, dierenarts WHG Westerhuis Kliniek vr Gezelschapsdieren, Dalwagen 29c, 6669 CA Ddewaard Telefn:

Nadere informatie

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu?

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu? TEST HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? INHOUD: 1. Onderzek het eetgedrag van uw kind 2. In welke fase zit mijn kind nu? 3. Heeft mijn kind een geznd BMI? 4. Tips vr uders www.mijnkindheefteeneetstrnis.nl

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

BIER EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

BIER EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL BIER EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL Matige bier kan passen in een geznde levensstijl en kan een psitief effect hebben p de gezndheid. Matige alchl kan het risic p vrtijdig verlijden verlagen. hger risic nrmaal

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Bloedafname gebeurt bij voorkeur in liggende positie, nooit zittend zonder rugsteun of staand.

Bloedafname gebeurt bij voorkeur in liggende positie, nooit zittend zonder rugsteun of staand. AFNAMERICHTLIJNEN Vrbereiding patiënt Psitie Bledafname gebeurt bij vrkeur in liggende psitie, nit zittend znder rugsteun f staand. Nuchter nderzek Geen vedselinname vanaf 12 uur vóór de afname Vedselinname

Nadere informatie

BESTRALING BIJ BORSTKANKER

BESTRALING BIJ BORSTKANKER BESTRALING BIJ BORSTKANKER Van uw arts hebt u vernmen dat een bestraling ndzakelijk is in het kader van uw behandeling vr brstkanker. In deze brchure vindt u een aantal nuttige adviezen die u kunnen helpen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Pijn in crisis Pijnverpleegkundigen Apotheker Paul Coolen, 22 maart 13

Pijn in crisis Pijnverpleegkundigen Apotheker Paul Coolen, 22 maart 13 Pijn in crisis Pijnverpleegkundigen Aptheker Paul Clen, 22 maart 13 1 Pijn in crisis Pijnverpleegkundigen INHOUD: 1. Merken f generiek, een verstandige beslissing? 2. Bereidingen en pijnmedicatie 3. 4

Nadere informatie

Biopsie van de buik onder CT-geleide

Biopsie van de buik onder CT-geleide Bipsie van de buik nder CT-geleide 2 Inleiding U wrdt vr dit nderzek één dag pgenmen in het ziekenhuis. Het nderzek vindt plaats p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Het del van het nderzek is met

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen - Lasrook

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen - Lasrook Laskennis pgefrist (nr. 13) Gezndheid, veiligheid en het vrkmen van ngevallen bij het lassen - Lasrk In deze aflevering van Laskennis pgefrist wrden de belangrijkste gezndheid- en veiligheidsaspecten van

Nadere informatie

CT-scan van de dikke darm (CT-colon)

CT-scan van de dikke darm (CT-colon) CT-scan van de dikke darm (CT-cln) 2 Inleiding In deze flder leest u infrmatie ver het cmputer tmgrafisch (CT) nderzek, dat plaatsvindt p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Bij een CT-cln wrdt de

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Diabetes Mellitus informatieboek

Diabetes Mellitus informatieboek Diabetes Mellitus infrmatiebek Inhudspgave Inleiding 3 Belangrijke infrmatie 4 Wat is Diabetes Mellitus? 5 De veding 5 De cellen 5 Diabetes Mellitus type 1 6 Diabetes Mellitus type 2 6 Behandeling van

Nadere informatie

Voorkamerfibrillatie na cardiale heelkunde

Voorkamerfibrillatie na cardiale heelkunde Vrkamerfibrillatie na cardiale heelkunde Een multimdale aanpak T. Hninx Prf. Dr. C. Missant Inleiding VKF: meest frequente cmplicatie 30% na CABG 40% na klepchirurgie Gestegen mrbiditeit en mrtaliteit

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

Acne (jeugdpuistjes) Welke factoren zijn van invloed op de ernst van de acne?

Acne (jeugdpuistjes) Welke factoren zijn van invloed op de ernst van de acne? Acne (jeugdpuistjes) Wat is het? Acne is een van de meest algemeen vrkmende aandeningen bij de mens. Het is een ntstekingsziekte van de talgklieren van de huid. Iedereen heeft er in meer f mindere mate

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NLD 17E15 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 MG/ML, 6 MG/ML, 9 MG/ML Cncentraat vr plssing vr infusie pamidrnaatdinatrium Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. Hoe bent u bij het Neurologie Centrum Amsterdam terecht gekomen? o Via de huisarts. namelijk, o Via de apotheek

1. Hoe bent u bij het Neurologie Centrum Amsterdam terecht gekomen? o Via de huisarts. namelijk, o Via de apotheek E.G.M. Cuturier en N. Vlam, neurlgen Berhaave medisch centrum Dintelstraat 60, 1078VV Amsterdam 020 30 500 51 Intake Neurlgie Centrum Amsterdam Naam: m/v Vrletter(s): Adres: Pstcde & Wnplaats Gebrtedatum:

Nadere informatie

Antitrombotische medicatie bij tandheelkundige patiënten

Antitrombotische medicatie bij tandheelkundige patiënten Antitrmbtische medicatie bij tandheelkundige patiënten Leerdelen: Na het lezen van dit artikel weet u Glbaal he het systeem van de bledstelping en bledstlling werkt Welke verschillende antitrmbtische medicijnen

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling?

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling? Pijnbehandeling 2 Pijnbehandeling Pijn is een ingewikkeld verschijnsel. In het algemeen ntstaat pijn drdat zenuwen in een gebied van weefselbeschadiging signalen (kleine elektrische strmpjes) naar de hersenen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pamrelin 11,25 mg, peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie, met verlengde afgifte. Lees deze bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Document ID Versie 2. Titel coiling. Status Goedgekeurd. Autorisator Hoeven, JG van der. Auteur Nienhaus, Johan. Invoer datum

Document ID Versie 2. Titel coiling. Status Goedgekeurd. Autorisator Hoeven, JG van der. Auteur Nienhaus, Johan. Invoer datum Dcumentgebied: Werkinstructies Intensive Care Autrisatr: Heven, JG van der Dcument: 020562 versie 2 Auteur: Nienhaus, Jhan Status: Gedgekeurd Titel: ciling Dcument ID 020562 Versie 2 Titel ciling Status

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten Methenamine Amygdalaat Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Trombosebeen (of diep veneuze trombose)

Trombosebeen (of diep veneuze trombose) Trmbsebeen (f diep veneuze trmbse) Inleiding Bij u is een trmbsebeen gecnstateerd en u wrdt hiervr behandeld. In deze flder kunt u infrmatie lezen ver de achtergrnd van diep veneuze trmbse, k wel trmbsebeen

Nadere informatie

James Boswell Examen Scheikunde Havo

James Boswell Examen Scheikunde Havo Datum: Tijd: 10:00-13:00 Aantal pgaven: 5 Aantal subvragen: 25 Ttaal aantal punten: 81 James Bswell Examen Scheikunde Hav Zet uw naam p alle blaadjes die u inlevert. Laat bij iedere pgave dr middel van

Nadere informatie

Unicondylaire ( halve ) knieprothese

Unicondylaire ( halve ) knieprothese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Anatmie van het kniegewricht Het kniegewricht wrdt mslten dr het kapsel. De binnenbekleding van het kapsel prduceert gewrichtsvcht.

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Ziekte van Peyronie Nesbit operatie

Ziekte van Peyronie Nesbit operatie Ziekte van Peyrnie Nesbit peratie Inleiding Tijdens uw bezek aan de plikliniek Urlgie heeft uw behandelend urlg met u gesprken ver de mgelijkheid m via een peratie de krmstand van uw penis te crrigeren.

Nadere informatie

Dotterbehandeling stent plaatsen (hydratie)

Dotterbehandeling stent plaatsen (hydratie) Dtterbehandeling stent plaatsen (hydratie) Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver de dtterbehandeling en eventuele stentplaatsing. U wrdt vr dit nderzek drie dagen pgenmen (2 nachten) in het ziekenhuis.

Nadere informatie

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Beleidsregel van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 24 maart 2016, nr. WJZ/15136568, hudende kanalisatie van individuele diergeneesmiddelen 2016 De Staatssecretaris van Ecnmische Zaken, Handelend

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Cmmissie verzekschriften 22.4.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzekschrift 959/2006, ingediend dr Michael Zammit (Maltezer natinaliteit), ver de activiteiten van de

Nadere informatie

ED&I TL-2016 [blok2-opdr.1] TL-buis. Meting aan een TL-Armatuur

ED&I TL-2016 [blok2-opdr.1] TL-buis. Meting aan een TL-Armatuur 1 Meting aan een TL-rmatuur ED&I TL-2016 [blk2-pdr.1] Del van de meting: -de werking van een standaard TL-rmatuur. -Tepassing van RLC-cmpnenten. -erder wiskundig inzicht in cmplexe rekenwijze -tepassen

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie