BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO /30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. Heeft u ng vragen? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. Geef dit geneesmiddel niet dr aan anderen want het is alleen aan u vrgeschreven. Het kan schadelijk zijn vr anderen, k al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. Inhud van deze bijsluiter: 1. Wat is Des 30 en waarvr wrdt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken f met u er extra vrzichtig mee zijn? 3. He gebruikt u dit middel? 4. Mgelijke bijwerkingen 5. He bewaart u dit middel? 6. Inhud van de verpakking en verige infrmatie 1. Wat is Des 30 en waarvr wrdt dit middel gebruikt? Des 30 is een COC, k wel de pil genemd. Het bevat twee srten vruwelijke hrmnen: een prgestageen, desgestrel, en een estrgeen, ethinylestradil, in lage dsering. Zij helpen m te vrkmen dat u zwanger wrdt, net als uw natuurlijke hrmnen vrkmen dat u tijdens de zwangerschap pnieuw bevrucht zu wrden. De COC-pil beschermt u p drie manieren tegen zwangerschap. De hrmnen 1. stppen iedere maand het vrijkmen van een eitje uit de eierstk (vulatie). 2. verdikken het slijm in de baarmederhals waardr het sperma meilijker bij het eitje kan kmen. 3. veranderen de bekleding van de baarmeder waardr een bevrucht eitje zich niet kan hechten. Algemene infrmatie Bij crrect gebruik is de pil een effectieve, mkeerbare anticnceptiemethde. In bepaalde mstandigheden kan de deltreffendheid van de pil echter minder wrden f met u stppen met het gebruik (zie later). In deze gevallen kunt u ervr kiezen m helemaal geen geslachtsgemeenschap te hebben f m extra vrbehedsmiddelen (zals cndms f zaadddende middelen) te gebruiken m zeker te zijn dat u niet zwanger zult wrden. Gebruik niet de kalender- f temperatuurmethde. Die methden kunnen nbetruwbaar zijn, mdat Des 30 de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en de cnsistentie van het slijm in de baarmederhals beïnvledt. Let p: COC-pillen als Des 30 beschermen u niet tegen seksueel verdraagbare aandeningen zals aids. Alleen cndms kunnen u helpen m deze aandeningen te vrkmen. 1/12

2 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken f met u er extra vrzichtig mee zijn? Vrdat u met Des 30 kunt beginnen, zal uw arts u een aantal vragen stellen ver uw gezndheid en die van uw familieleden. De arts neemt k uw bleddruk p en afhankelijk van uw persnlijke situatie zal hij/zij misschien k ng een paar nderzeken den. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - als u een bledstlsel (trmbse) in een bledvat van het been, de lng (emblie) f een ander rgaan hebt, f in het verleden hebt gehad - als u een hartaanval f bererte hebt gehad - als u een ziekte hebt (f hebt gehad) die een vrbde kan zijn van een hartinfarct (zals angina pectris, die ernstige pijn p de brst verrzaakt) f een bererte (zals een TIA, een lichte, vrbijgaande bererte znder restverschijnselen) - als u een ziekte hebt die het risic van een trmbse kan verhgen. Dit is van tepassing p de vlgende ziekten: - diabetes met beschadigde bledvaten - zeer hge bleddruk - een zeer hg vetgehalte in het bled (chlesterl f triglyceriden), - als u een strnis van de bledstlling hebt (bijvrbeeld prteïne C-tekrt) - als u lijdt (f hebt geleden) aan een bepaalde vrm van migraine (met zgenaamde fcale neurlgische symptmen). - als u lijdt (f hebt geleden) aan een ntsteking van de alvleesklier (pancreatitis) - als u lijdt (f hebt geleden) aan een leverziekte en uw leverfunctie ng niet nrmaal is. - als u een tumr in de lever hebt (gehad). - als u brstkanker f kanker van de geslachtsrganen hebt (gehad), f als wrdt vermed dat u dat hebt. - als u nverklaard vaginaal bledverlies hebt. - als u zwanger bent f denkt dat u zwanger kunt zijn, - als u endmetriale hyperplasie hebt (een aandening die wrdt gekenmerkt dr te sterke grei van de bekleding van de baarmeder), - als u allergisch bent vr ethinylestradil f desgestrel f een van de stffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stffen kunt u vinden nder rubriek 6. Dit is te herkennen aan jeuk, huiduitslag f zwelling van de huid. Wanneer met u extra vrzichtig zijn met dit middel? Neem cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit middel gebruikt. In een aantal situaties met u bij het gebruik van Des 30 f een andere cmbinatiepil extra vrzichtig zijn, en sms zijn regelmatige cntrles dr uw arts ndzakelijk. Als een van de vlgende situaties p u van tepassing is, met u uw arts hiervan p de hgte stellen vrdat u met Des 30 begint. Ok als een van de vlgende aandeningen tijdens het gebruik van Des 30 ntstaat f verergert, met u cntact pnemen met uw arts: - als een directe bledverwant brstkanker (gehad) heeft - als u een ziekte van de lever f galblaas hebt - als u diabetes hebt - als u depressief bent - als u lijdt aan de ziekte van Crhn f clitis ulcersa (chrnische ntsteking van de darm) - als u lijdt aan HUS (hemlytisch uremisch syndrm, een bledziekte die nierbeschadiging verrzaakt) - als u lijdt aan sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rde bledlichaampjes) - als u lijdt aan epilepsie (zie Gebruikt u ng andere geneesmiddelen? ) - als u lijdt aan SLE (systemische lupus erythematdes, een aandening van het immuunsysteem) 2/12

3 - als u lijdt aan een ziekte die is begnnen tijdens een zwangerschap f tijdens eerder gebruik van geslachtshrmnen, zals gehrverlies, prfyrie (een bledziekte), zwangerschapsherpes (huiduitslag met vchtblaasjes tijdens de zwangerschap), chrea van Sydenham (een ziekte van de zenuwen waarbij pltselinge lichaamsbewegingen ptreden) - als u chlasma (gehad) hebt (gudbruine pigmentplekken, zgenaamde zwangerschapsvlekken, die vral in het gezicht vrkmen). In dat geval is het verstandig m directe bltstelling aan znlicht f ultravilet licht te vermijden. - Als u lijdt aan erfelijk angi-edeem, kunnen prducten die estrgenen bevatten symptmen van angi-edeem induceren f verergeren. Neem direct cntact p met uw arts als u symptmen hebt van angi-edeem, zals een zwelling van het gezicht, de tng en/f de keel en/f slikprblemen f galbulten in cmbinatie met ademhalingsprblemen. De pil en bledstlsels (trmbse) Veneuze trmbse Vruwen die een cmbinatiepil gebruiken, bijvrbeeld Des 30, hebben een grtere kans p het ntstaan van veneuze trmbse (bledstlsel in de bledvaten) dan vruwen die geen (anticnceptie)pil gebruiken. Uw kansen p het krijgen van een bledstlsel nemen slechts licht te dr het gebruik van de pil. - Van de vruwen die de pil niet gebruiken en die niet zwanger zijn, zullen er ngeveer 5-10 per jaar een bledstlsel krijgen. - Van de vruwen die een pil zals Des 30 nemen zullen er per jaar ngeveer een bledstlsel krijgen. - Van de zwangere vruwen zullen er rnd de 60 per jaar een bledstlsel hebben. De kans p veneuze trmbse bij het gebruik van een cmbinatiepil neemt te: - als u uder wrdt, - als u vergewicht hebt, - als een van uw directe bledverwanten p jnge leeftijd trmbse (een bledstlsel) in het been, de lng f een ander rgaan heeft gehad, - als u een peratie (chirurgische ingreep), een langdurige peride van immbilisatie met ndergaan f als u een ernstig ngeluk hebt gehad. Het is belangrijk dat u uw arts van tevren vertelt dat u Myrzi gebruikt daar de behandeling mgelijk gestpt met wrden. Uw arts zal u zeggen wanneer u weer kunt starten met Myrzi. Dit is gewnlijk twee weken nadat u weer p de been bent. - en mgelijk k met ppervlakkige trmbflebitis (vrming van bledstlsels in en ntsteking van ppervlakkige aderen) en spataderen. Arteriële trmbse Het gebruik van een cmbinatiepil is in verband gebracht met een verhgde kans p arteriële trmbse (verstpping van een slagader), bijvrbeeld in de bledvaten van het hart (hartinfarct) f de hersenen (bererte). De kans p arteriële trmbse bij het gebruik van een cmbinatiepil is grter: - Als u uder wrdt - Als u rkt. U wrdt dringend geadviseerd m te stppen met rken als u Des 30 gebruikt, vral als u uder bent dan 35 jaar. - als u een te hg vetgehalte in het bled hebt (chlesterl f triglyceriden) - als u hge bleddruk hebt - als u migraine hebt - als u vergewicht hebt, - als u hartprblemen hebt (hartklepafwijking, hartritmestrnis) - als een dicht familielid p jnge leeftijd een hartaanval f bererte heeft gehad 3/12

4 Stp met het gebruik van Des 30 en neem direct cntact p met uw arts als u mgelijke symptmen van een trmbse pmerkt, zals: - heftige pijn en/f zwelling in een been - pltselinge heftige pijn p de brst die kan uitstralen naar de linkerarm - pltselinge ademnd - pltselinge hest znder aanwijsbare rzaak - een ngewne, heftige f langdurige hfdpijn f verergering van migraine - gedeeltelijke f ttale blindheid f dubbelzien - meite met praten f niet kunnen praten - duizeligheid f flauwvallen - zwakte, vreemd gevel f gevellsheid in een deel van het lichaam - bewegingsstrnissen - acute-buiksyndrm (dynamisch ntwikkelende symptmen zals maagpijn, misselijkheid en braken waarvr een chirurgische ingreep ndig kan zijn) De pil en kanker Een verhgd risic p baarmederhalskanker bij langdurige gebruiksters van COC s wrdt in smmige epidemilgische nderzeken gerapprteerd, maar het is ng steeds niet duidelijk in welke mate deze bevinding kan wrden tegeschreven aan de verwarrende effecten van seksueel gedrag en andere factren zals humaan papillmavirus (HPV). Bij vruwen die een cmbinatiepil gebruiken, wrdt brstkanker iets vaker gecnstateerd dan bij andere vruwen. Het is echter niet bekend f dat verschil dr deze pil verrzaakt wrdt. Het is bijvrbeeld mgelijk dat er vaker tumren wrden gevnden bij vruwen die een cmbinatiepil gebruiken mdat zij vaker dr de arts nderzcht wrden. Na het stppen met de COC s neemt het verschil geleidelijk af. Het is belangrijk m uw brsten regelmatig te cntrleren. Neem cntact p met uw arts als u een knbbeltje in de brst velt, een verandering van de tepel f intrekking van de huid pmerkt. Bij COC-gebruiksters zijn zeldzame gevallen van gedaardige levertumren en ng zeldzamer gevallen van kwaadaardige levertumren gerapprteerd. Neem cntact p met uw arts als u ngewn heftige buikpijn hebt. Bledingen tussen de menstruaties Tijdens de eerste paar maanden waarin u Des 30 gebruikt, kunt u nverwachte bledingen hebben (bledingen buiten de tussenweek). Wanneer deze bledingen langer duurt dan een paar maanden, f wanneer ze na een paar maanden beginnen, met uw arts de rzaak nderzeken. Wat met u den als er tijdens de tussenweek geen bleding ptreedt Als u alle tabletten p crrecte wijze hebt ingenmen, niet hebt gebraakt f ernstige diarree hebt gehad en u geen andere medicijnen hebt gebruikt, is het zeer nwaarschijnlijk dat u zwanger bent. Wanneerde verwachte bleding twee keer achter elkaar uitblijft, bent u mgelijk zwanger. Neem nmiddelijk cntact p met uw arts. Begin niet met de vlgende strip vrdat u er zeker van bent dat u niet zwanger bent. Kinderen en jngeren tt 18 jaar De veiligheid en werkzaamheid van desgestrel bij jngeren nder de 18 jaar zijn ng niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Gebruikt u ng andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Des 30 ng andere geneesmiddelen, f heeft u dat krt geleden gedaan f bestaat de mgelijkheid dat u in de nabije tekmst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts f aptheker. 4/12

5 Vertel altijd aan de arts die u Des 30 vrschrijft welke geneesmiddelen f kruidengeneesmiddelen u al gebruikt. Ok als een andere arts f uw tandarts u een geneesmiddel vrschrijft, met u hem/haar (f de verstrekkende aptheker) vertellen dat u Des 30 gebruikt. Zij kunnen u vertellen f u extra vrbehedsmiddelen met gebruiken (bijvrbeeld cndms), en z ja, vr he lang. Smmige geneesmiddelen kunnen tt gevlg hebben dat Des 30 minder ged werken. Ok kunnen zij nverwachte bledingen verrzaken. Dit zijn nder andere geneesmiddelen vr de behandeling van: - epilepsie (bijvrbeeld primidn, fenytïne, barbituraten, carbamazepine, xcarbamazepine, tpamiraat, hydantïnen, felbamaat) - tuberculse (bijvrbeeld rifampicine, rifabutine) - HIV-infecties (ritnavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz) f andere infectieziekten (grisefulvine, ampicilline, tetracycline) - bleddrukverhging in de lngaderen (bsentan) - slaapstrnissen (mdafinil) - het kruidengeneesmiddel sint-janskruid spierspasticiteit (tizanidine) hrmndeficiëntie (levthyrxine). Als u kruidenprducten wilt gebruiken die sint-janskruid bevatten terwijl u al Des 30 gebruikt, dient u eerst uw arts te raadplegen. Des 30 kan de werkzaamheid van andere geneesmiddelen verminderen, bijv.geneedmiddelen die ciclsprine bevatten f het anti-epilepticum lamtrigine (dit zu kunnen leiden tt een verhgde frequentie van aanvallen). Vraag uw arts f aptheker m advies vrdat u een geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap en brstveding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger wrden f geeft u brstveding? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker vrdat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag Des 30 niet gebruiken als u zwanger bent. Als u zwanger wrdt f als u denkt dat u zwanger bent, met u stppen met het gebruik van Des 30 en direct cntact pnemen met uw arts. Gebruik Des 30 k niet al u brstveding geeft. Als u brstveding geeft en de pil wilt gebruiken, met u dit eerst bespreken met uw arts. Rijvaardigheid en het gebruik van machines U kunt autrijden en machines bedienen als u Des 30 gebruikt. Des 30 bevat lactse Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan cntact p met de arts vrdat u dit geneesmiddel gebruikt. 3. He gebruikt u dit middel? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zals uw arts u dat heeft verteld. Twijfel u ver het juiste gebruik? Neem dan cntact p met uw arts. Elke verpakking Des 30 bevat 1 kalenderstrip met 21 mhulde tabletten f 3, 6, 13 kalenderstrips met 21 mhulde tabletten. De kalenderstrip is ntwrpen m u te helpen herinneren uw tabletten in te nemen. 5/12

6 Op de strip zijn de dagen van de week vermeld waarp de tabletten meten wrden ingenmen. Neem elke dag, gedurende 21 dagen, een tablet uit de strip in de richting van de pijl, ttdat de strip leeg is. Dan vlgen 7 dagen waarp u geen tablet inneemt. Tijdens deze 7 pilvrije dagen, p dag 2 f 3, krijgt u een menstruatieachtige nttrekkingsbleding, net als uw nrmale maandelijkse ngesteldheid. Op de 8 e dag na de 7 pilvrije dagen begint u met de nieuwe strip, k als de bleding ng niet ver is. Z lang u Des 30 p crrecte wijze gebruikt, kunt u altijd p de zelfde dag van de week met de nieuwe strip beginnen en zal uw maandelijkse bleding k iedere maand (28 dagen) p dezelfde dag van de week ptreden. Prbeer uw tabletten altijd p dezelfde tijd van de dag in te nemen. Het is vr u waarschijnlijk het eenvudigst m de tabletten s avnds laat f s mrgens vreg in te nemen. Slik de pil in zijn geheel dr, z ndig met wat water. De eerste strip Wanneer gedurende de vrgaande cyclus geen rale anticnceptie is gebruikt Neem de eerste tablet p de eerste dag van uw menstruatiecyclus. Dat is de dag waarp de bleding begint. Neem de tablet die bedeld is vr die dag van de week (bijvrbeeld, als uw bleding p dinsdag begint, neem dan de tablet waarbij dinsdag vermeld staat). Neem iedere dag een tablet in de richting van de pijl, ttdat de strip leeg is. Als u p dag 2-5 van uw cyclus begint, met u daarnaast, gedurende de eerste 7 dagen dat u tabletten inneemt, een andere vrm van anticnceptie gebruiken zals een cndm. Dit geldt alleen vr de eerste strip. Overstap naar Des 30 van een ander COC f een gecmbineerde anticnceptiering f -pleister U dient bij vrkeur met Des 30 te beginnen p de dag na de laatste actieve tablet (de laatste tablet die de werkzame stf bevat) van uw vrig COC, maar p zijn laatst p de dag na het gebruikelijke tablet-vrije interval f na de laatste placeb-tablet van uw vrige COC. In het geval dat een vaginale ring f transdermale pleister is gebruikt, dient de vruw bij vrkeur p de dag van verwijdering te beginnen met het gebruik van Des 20, maar uiterlijk wanneer de vlgende aangebracht had meten wrden. Overstap naar Des 30 van een prgestageenprduct (pillen, injecties, implantaten met alleen prgestageen f een spiraaltje dat prgestageen afgeeft) U kunt iedere dag verstappen van een pil met prgestageen alleen (van een implantaat f een spiraaltje p de dag dat het verwijderd wrdt en van een prikpil p de dag dat u de vlgende injectie zu krijgen) maar in al deze gevallen met u gedurende 7 dagen extra beschermende maatregelen nemen (zals een cndm). Na een miskraam Vlg het advies van uw arts. Na een bevalling U kunt 21 tt 28 dagen na de bevalling beginnen met Des 30. Als u begint na dag 28 met u een zgenaamde barrièremethde gebruiken (bijvrbeeld een cndm) gedurende de eerste 7 dagen van het gebruik van Des 30. Als u na de bevalling geslachtsgemeenschap hebt gehad vrdat u (weer) met Des 30 begnnen bent, met u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent. Anders met u wachten tt de vlgende menstruatiebleding. Vraag uw arts m advies als u niet zeker weet wanneer u met beginnen. 6/12

7 Als u na de bevalling brstveding geeft en u wilt (weer) beginnen met Des 30. Lees de rubriek ver Zwangerschap en brstveding. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u te veel van Des 30 heeft ingenmen, neem dan nmiddellijk cntact p met uw arts, aptheker f het Antigifcentrum (070/ ). Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevlgen na het gebruik van te veel Des 30. Als u een aantal tabletten tegelijk inneemt kunt u misselijk wrden en vergeven. Bij jnge meisjes kan vaginaal bledverlies ptreden. Vraag uw arts f aptheker m advies als u te veel Des 30 hebt ingenmen f als u ntdekt dat een kind de tabletten heeft ingenmen. Bent u vergeten dit middel in te nemen? - Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet z snel mgelijk in en neem de vlgende tabletten weer p de gebruikelijke tijd in. - Als u meer dan 12 uur te laat bent, kan de beschermende werking van Des 30 verminderd zijn. He meer tabletten u vergeten bent, he grter de kans wrdt dat de bescherming tegen zwangerschap verminderd is. De kans p nvlledige bescherming tegen zwangerschap is het grtst als u een tablet aan het begin f het einde van de strip vergeet. Daarm met u zich aan de vlgende regels huden (zie k het schema hiernder): Meer dan een tablet van deze strip vergeten Neem cntact p met uw arts. Een tablet vergeten in week 1 Neem de vergeten tablet z snel mgelijk in, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in met nemen. Neem de vlgende tabletten weer p de gebruikelijke tijd in en gebruik de vlgende 7 dagen een extra vrbehedsmiddel, bijvrbeeld een cndm. Als u gemeenschap hebt gehad in de week vóór de vergeten pil f als u vergeten bent m met de nieuwe strip te beginnen na de pilvrije peride, met u er rekening mee huden dat u zwanger kunt wrden. Neem in dat geval cntact p met uw arts. Een tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet z snel mgelijk in, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in met nemen. Neem de vlgende tabletten weer p de gebruikelijke tijd in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd en u heft geen extra vrbehedsmiddelen te gebruiken. Een tablet vergeten in week 3 U kunt kiezen uit twee mgelijkheden: 1. Neem de vergeten tablet z snel mgelijk in, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in met nemen. Neem de vlgende tabletten weer p de gebruikelijke tijd in. Sla de pilvrije peride ver en ga direct verder met de vlgende strip. Waarschijnlijk krijgt u een nttrekkingsbleding na de tweede strip, maar u kunt k tijdens de tweede strip last krijgen van sptting f een drbraakbleding. 2. U kunt k stppen met de strip en direct vergaan p de pilvrije peride van 7 dagen (nteer de dag waarp u de tablet vergeten bent). Als u met de nieuwe strip weer p uw vaste dag wilt beginnen, krt dan de pilvrije peride in tt minder dan 7 dagen. Als u een van beide richtlijnen vlgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap. 7/12

8 Als u een van de tabletten van een strip vergeten bent en geen bleding hebt in de eerstvlgende pilvrije peride, kan dat betekenen dat u zwanger bent. Neem cntact p met uw arts vrdat u met de nieuwe strip begint. 8/12

9 Meer dan 1 tablet van een strip vergeten Vraag uw arts m advies ja in week 1 Gemeenschap gehad in de week vr het vergeten? nee Neem de vergeten tablet in Gebruik een barrièremethde (cndm) gedurende de vlgende 7 dagen Gebruik de strip p Eén tablet vergeten (langer dan 12 uur later ingenmen) in week 2 Neem de vergeten tablet in en Gebruik de strip p Neem de vergeten tablet in en Gebruik de strip p Sla de pilvrije peride ver en ga direct dr met de vlgende strip in week 3 f Stp direct met de strip Begin met de pilvrije peride (niet langer dan 7 dagen, inclusief de vergeten tablet) Ga dan dr met de vlgende strip 9/12

10 Wat u met den bij braken f ernstige diarree Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet braakt f u ernstige diarree hebt, bestaat er een risic dat de werkzame stffen in de tablet niet vlledig zijn geabsrbeerd in uw lichaam. De situatie kmt vereen met wanneer u een tablet bent vergeten. Na braken f diarree met u z snel mgelijk ng een tablet nemen uit een reservestrip. Neem hem indien mgelijk binnen 12 uur na wanneer u uw tablet nrmaal inneemt. Wanneer dit niet mgelijk is f er 12 uur zijn verstreken, dient u het advies nder Bent u vergeten dit middel in te nemen te vlgen. Uitstel van de menstruatie: wat u met weten Zelfs wanneer het wrdt afgeraden, uitstel van uw menstruatie (nttrekkingsbleding) is mgelijk dr meteen dr te gaan met een nieuwe strip Des 30 in plaats van de tabletvrije peride, tt het einde van de tweede strip. U kunt sptting ndervinden (bleddruppeltjes f -vlekjes) f drbraakbleding tijdens het gebruik van de tweede strip. Na de gebruikelijke tabletvrije peride van 7 dagen, drgaan met de vlgende strip. U kunt uw arts m advies vragen alvrens te besluiten uw menstruatie uit te stellen. Verschuiving van de eerste dag van de menstruatie: belangrijke infrmatie Als u uw tabletten vlgens de aanwijzingen inneemt, zal uw menstruatie/nttrekkingsbleding steeds in de pilvrije week beginnen. U kunt de begindag van de menstruatie veranderen dr de pilvrije peride krter te maken (nit langer!). Als uw pilvrije peride bijvrbeeld p een vrijdag begint en u wilt die verschuiven naar een dinsdag (3 dagen vreger), met u 3 dagen vreger dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als u de pilvrije peride sterk verkrt (tt 3 dagen f minder) hebt u mgelijk geen bleding tijdens deze pilvrije peride. U kunt wel te maken krijgen met sptting (druppels f vlekjes bled) f een drbraakbleding. Als u hierver vragen hebt, neem dan cntact p met uw arts. Als u stpt met het gebruik van Des 30 U kunt p ieder gewenst mment stppen met Des 30. Als u niet zwanger wilt wrden, kunt u cntact pnemen met uw arts vr advies ver andere betruwbare vrbehedsmiddelen. Heeft u ng andere vragen ver het gebruik van dit prduct? Neem dan cntact p met uw arts f aptheker. 4. Mgelijke bijwerkingen Zals alle geneesmiddelen kan k dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Ernstige reacties Ernstige reacties bij het gebruik van COC zijn hierbven uitgebreid beschreven in alinea 2 nder De pil en bledstlsels (trmbse) en "De pil en kanker. Lees deze alinea s zrgvuldig dr. Als u vragen hebt, neem dan cntact p met uw arts. Andere mgelijke bijwerkingen De vlgende bijwerkingen zijn gemeld bij vruwen die de pil gebruiken, die kunnen ptreden in de eerste paar maanden na het starten met Des 20, maar zij stppen gewnlijk nadat uw lichaam zich heeft aangepast aan de pil. De meest gerapprteerde bijwerkingen (> 10 %) is nregelmatige bleding. Vaak (kan bij 1 p de 10 mensen ptreden): depressie, stemmingswisseling, geen bleding f verminderde bleding, pijnlijke bleding, premenstrueel syndrm met gevelige brsten, hfdpijn, nervsiteit, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, acne, pijnlijke brsten en gewichtstename. 10/12

11 Sms (kan bij 1 p de 100 mensen ptreden): vergrting van de brsten, verminderd libid (minder zin in vrijen), migraine, braken, diarree, gehrstrnis (tsclerse), uitslag, netelrs (urticaria), vasthuden van vcht, hge bleddruk. Zelden ((kan bij 1 p de mensen ptreden)): vaginale candidiase (schimmelinfectie), veneuze en arteriële trmb-emblie, vergeveligheid, meer zin in seks, girritatie dr cntactlenzen, haaruitval (alpecia), jeuk, huidaandeningen, (erythema ndsum, erythema multifrme), abnrmaal uitstrijkje, afscheiding uit de brsten, gewichtsverlies. De vlgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld bij vruwen die de pil gebruiken: ziekte van Crhn f clitis ulcersa (chrnische darmntstekingsziekten), systemische lupus erythematsus (SLE, een bindweefselziekte), epilepsie, de uitslag bekend als herpes gestatinis, chrea (een bewegingsziekte), een bledaandening hemlytisch uremisch syndrm - HUS (een aandening waarbij bledstlsels nierfalen verrzaken) genemd, bruine vlekken p gezicht en lichaam (chlasma), bewegingsstrnis chrea van sydenham genemd, geel verkleuren van de huid, gynaeclgische afwijkingen (endmetrise, mym van de baarmeder). Vrdat uw bled wrdt nderzcht Vertel uw arts f de labratriummedewerker dat u de pil gebruikt. Orale anticnceptie kan het resultaat van bepaalde blednderzeken namelijk beïnvleden. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan cntact p met uw arts, aptheker f verpleegkundige. Dit geldt k vr mgelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen k rechtstreeks melden de website f het Dr bijwerkingen te melden, kunt u ns helpen meer infrmatie te verkrijgen ver de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. He bewaart u dit middel? Buiten het zicht en bereik van kinderen huden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste hudbaarheidsdatum. Die is te vinden p de ds na (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste hudbaarheidsdatum. Bewaren beneden 30 ºC. Bewaren in de rsprnkelijke verpakking. Spel geneesmiddelen niet dr de gtsteen f de WC en gi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw aptheker wat u met geneesmiddelen met den die u niet meer gebruikt. Ze wrden dan p een verantwrde manier vernietigd en kmen niet in het milieu terecht. 6. Inhud van de verpakking en verige infrmatie Welke stffen zitten er in dit middel? - De werkzame stffen zijn desgestrel en ethinylestradil. Eén filmmhulde tablet bevat 30 micrgram ethinylestradil en 150 micrgram desgestrel. - De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: Aardappelzetmeel; stearinezuur; alfatcferl (racemisch mengsel); lactsemnhydraat; magnesiumstearaat; watervrije, cllïdale silica; pvidn K 30. Omhulling van de tablet: Hyprmellse; Macrgl 6000; prpyleenglycl. 11/12

12 He ziet Des 30 eruit en heveel zit er in een verpakking? Witte f bijna witte, rnde, bicnvexe filmmhulde tabletten met een diameter van 6 mm, met P8 aan de ene kant en RG aan de andere kant. Elk dsje bevat 1, 3, 6 f 13 kalenderstrip(s) met 21 filmmhulde tabletten. Het is mgelijk dat niet alle verpakkingsmaten verkrijgbaar zijn. Huder van de vergunning vr het in de handel brengen Geden Richter Plc Bedapest, Gyömrői út Hngarije Fabrikant: Geden Richter Plc. Gyömrői út Bedapest Hngarije Desgewenst kan u k cntact pnemen met de lkale vertegenwrdiger van de vergunninghuder: N.V. Mithra Pharmaceuticals Rue Saint-Gerges, Luik, Begië Tel. : +32 (0) Registratienummers BE Afleveringswijze Geneesmiddel p medisch vrschrift. Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER nder de vlgende namen: België, Luxemburg: Des 30 Denemarken, Ierland: Leticia Zweden: Desgestrel/Ethinylestradil Geden Richter Verenigd Kninkrijk: Gedarel Deze bijsluiter is vr het laatst gedgekeurd p 09/ /12

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Grainne 30 0,075 mg/0,030 mg mhulde tabletten Gestdeen en Ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva:

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GESTOFEME30 75 microgram/30 microgram omhulde tabletten gestodeen/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GESTOFEME30 75 micrgram/30 micrgram mhulde tabletten gestdeen/ethinylestradil Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Marsim 5 mg filmmhulde tabletten Marsim 10 mg filmmhulde tabletten Marsim 20 mg filmmhulde tabletten Marsim 40 mg filmmhulde tabletten Simvastatine Lees de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vaniqa 11,5% Crème (eflrnithine) LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS,,, Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer ndig. - Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Leidapharm Ibuprofen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht. Ibuprofen Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Mdule 1.3.1.1 Versin 2013_05 Page 1 f 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm Ibuprfen 400mg Liquid Caps, capsules, zacht Vr gebruik

Nadere informatie

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules Ibuprfen Aptex 400 mg Sft Gelatin Capsules Mdule 1.3 Prduct Infrmatin Versin: 2015-01 Mdule 1.3.1 Package Leaflet Replaces : N/A BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprfen Aptex 400 mg capsules,

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruikster

Bijsluiter: Informatie voor de gebruikster Bijsluiter: Infrmatie vr de gebruikster Ethinylestradil/Levnrgestrel 0,02 mg/0,10 mg Fcus, filmmhulde tabletten Ethinylestradil/levnrgestrel Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het innemen

Nadere informatie

1. Wat is Ethinylestradiol/desogestrel Richter en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Ethinylestradiol/desogestrel Richter en waarvoor wordt dit middel gebruikt? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ethinylestradil/desgestrel Richter 0,03 mg/0,15 mg filmmhulde tabletten desgestrel, ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lavinia 0,10 mg/0,02 mg filmomhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lavinia 0,10 mg/0,02 mg filmomhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lavinia 0,10 mg/0,02 mg filmmhulde tabletten levnrgestrel / ethinylestradil Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DESO 30 150/30 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva : Deze middelen

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

POSTINOR 1500 microgram tablet Levonorgestrel tablet van 1500 microgram

POSTINOR 1500 microgram tablet Levonorgestrel tablet van 1500 microgram Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar Desalniettemin dient u POSTINOR 1500 µg tablet zorgvuldig te

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Amoxicilline Mylan 500 mg capsules Amoxicilline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Amxicilline Mylan 500 mg capsules Amxicilline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke infrmatie in vr u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Vr gebruik dr vlwassenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Foster NEXThaler 100/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder. Voor gebruik door volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Fster NEXThaler 100/6 micrgram/dsis, inhalatiepeder Vr gebruik dr vlwassenen. beclmetasndiprpinaat anhydraat/frmterlfumaraatdihydraat. Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Yasmin SPC 1 van 21. Lichtgele, ronde tabletten met convexe zijden, één zijde met de reliëfletters DO in een regelmatige zeshoek.

Yasmin SPC 1 van 21. Lichtgele, ronde tabletten met convexe zijden, één zijde met de reliëfletters DO in een regelmatige zeshoek. 1 van 21 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Yasmin, filmmhulde tabletten, 0,03 mg/3 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 0,030 mg ethinylestradil

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijk informatie in voor u. Bijsluiter: infrmatie vr de gebruik(st)er Cfact 250 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Cfact 500 IE, peder en plsmiddel vr plssing vr injectie. Humaan prtrmbine cmplex = factr II/VII/IX/X Lees

Nadere informatie

1. Wat is Ethinylestradiol/desogestrel Richter en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Ethinylestradiol/desogestrel Richter en waarvoor wordt dit middel gebruikt? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ethinylestradil/desgestrel Richter 0,03 mg/0,15 mg filmmhulde tabletten desgestrel, ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale

Nadere informatie

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip:

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip: De plakpref Inleiding Om meer te weten te kmen ver de rzaak van uw huidklachten heeft uw behandelend arts een plakpref aangevraagd. In deze brchure kunt u nder andere lezen wanneer en waar u wrdt verwacht,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten (ethinylestradiol en levonorgestrel)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten (ethinylestradiol en levonorgestrel) Bijsluiter: infrmatie vr de patiënt Ethinylestradil/Levnrgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmmhulde tabletten (ethinylestradil en levnrgestrel) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Marliesmylan 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten (ethinylestradiol / drospirenon)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Marliesmylan 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten (ethinylestradiol / drospirenon) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Marliesmylan 0,02 mg/3 mg filmmhulde tabletten (ethinylestradil / drspirenn) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Isotretinoïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ISOCURAL 5, 10, 20 mg zachte capsules Istretinïne Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr

Nadere informatie

Deso 20 150/20 microgram filmomhulde tabletten. Desogestrel/ethinylestradiol

Deso 20 150/20 microgram filmomhulde tabletten. Desogestrel/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Des 20 150/20 micrgram filmmhulde tabletten Desgestrel/ethinylestradil Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva: Deze middelen

Nadere informatie

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma.

ABVD. Uw arts heeft u een ABVD-chemotherapie voorgeschreven in het kader van de behandeling van Hodgkin lymfoma. Uw arts heeft u een -chemtherapie vrgeschreven in het kader van de behandeling van Hdgkin lymfma. Wat is? is een cmbinatie van vier verschillende geneesmiddelen: dxrubicine (merknaam: Adriamycine ), blemycine,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xcyst 500 mg, maagsapresistente tabletten Methenamine Amygdalaat Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Perynella 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten. Ethinylestradiol/Drospirenon

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Perynella 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten. Ethinylestradiol/Drospirenon Bijsluiter: infrmatie vr de gebruiker Perynella 0,02 mg/3 mg filmmhulde tabletten Ethinylestradil/Drspirenn Belangrijke dingen die u met weten ver gecmbineerde hrmnale anticnceptiva (CHC s): Deze middelen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Salvacyl 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salvacyl 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor gebruikers

Bijsluiter: informatie voor gebruikers Bijsluiter: infrmatie vr gebruikers BOOSTRIX POLIO, Suspensie vr injectie in vrgevulde spuit Vaccin (geadsrbeerd, antigengereduceerde inhud) tegen difterie, tetanus, kinkhest (accellulaire cmpnent) en

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD VOOR PATIËNTEN

INFORMATIEBLAD VOOR PATIËNTEN Titel: Prtclnummer: Studiespnsr: INFORMATIEBLAD VOOR PATIËNTEN Een fase 3, gerandmiseerd, gecntrleerd, pen-label, multicenter nderzek naar de veiligheid en werkzaamheid van dexamethasn plus MLN9708 f de

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. DorinTEVA 0,03 mg/3 mg FILMOMHULDE TABLETTEN. ethinylestradiol/drospirenon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. DorinTEVA 0,03 mg/3 mg FILMOMHULDE TABLETTEN. ethinylestradiol/drospirenon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DrinTEVA 0,03 mg/3 mg FILMOMHULDE TABLETTEN ethinylestradil/drspirenn Belangrijke zaken die u met weten ver gecmbineerde hrmnale cntraceptiva (CHC's): Ze zijn één

Nadere informatie

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen)

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen) Verwijderen tanden en/f kiezen (kinderen) Inleiding Binnenkrt kmt u met uw kind bij ns vr een ingreep dr de tandarts f de kaakchirurg. Daarbij zullen één f meer tanden f kiezen van uw kind verwijderd wrden.

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. CHAMPIX 0,5 mg filmomhulde tabletten CHAMPIX 1 mg filmomhulde tabletten. varenicline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. CHAMPIX 0,5 mg filmomhulde tabletten CHAMPIX 1 mg filmomhulde tabletten. varenicline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten varenicline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

Trombosebeen (of diep veneuze trombose)

Trombosebeen (of diep veneuze trombose) Trmbsebeen (f diep veneuze trmbse) Inleiding Bij u is een trmbsebeen gecnstateerd en u wrdt hiervr behandeld. In deze flder kunt u infrmatie lezen ver de achtergrnd van diep veneuze trmbse, k wel trmbsebeen

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Postinor 750 microgram tabletten Levonorgestrel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Postinor 750 microgram tabletten Levonorgestrel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Postinor 750 microgram tabletten Levonorgestrel Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Dierenartsenpraktijk Akuut Leuvensesteenweg 355 3070 Krtenberg 0475/581.563 www.akuut.be inf@akuut.be DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Mijn hnd/kat heeft diabetes mellitus... Wat is diabetes mellitus? Bij

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC)

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC) BIJSLUITER (Ref. 11.03.2016) (CCDS 0052-02 + PRAC) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisolvon 8 mg tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BESTRALING BIJ RECTALE EN ANALE TUMOREN

BESTRALING BIJ RECTALE EN ANALE TUMOREN BESTRALING BIJ RECTALE EN ANALE TUMOREN Van uw arts hebt u vernmen dat een bestraling p het bekken ndzakelijk is in het kader van uw behandeling vr een rectale f anale tumr (kanker van de endeldarm f het

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene Richtlijn Klven bij de à terme pasgebrene Juli 2012 Reginale Brstvedingswerkgrep Eindhven e.. Wanneer starten met klven He Afbuwen van klven Als een kind echt niet aan de brst wil drinken. Eerste 24 uur

Nadere informatie

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Versie 5.1 a MSP+MKT -032011 072013 012014-082014 Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik Handleiding Harsen met vleibare Suikerwax in blik Ga je een hars gebruiken die je ng nit eerder hebt gebruikt, test de hars dan eerst uit p een klein deel van de huid 24 uur vrdat je gaat harsen. Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Decapeptyl Sustained Release 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Decapeptyl Sustained Release 11,25 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Decapeptyl Sustained Release 11,25 mg peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie Triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. EXACYL 500 mg/5 ml oplossing voor injectie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. EXACYL 500 mg/5 ml oplossing voor injectie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EXACYL 500 mg/5 ml oplossing voor injectie Tranexaminezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014 Nieuwsbrief Nummer 12, 17 Nvember t/m 19 December 2014 Nieuwsitems 01. Jarige Jppen 08. Terugblik enquête 02. Afscheid 09. Wirre Warre in Sintsfeer 03. Maandagenda 10. Sint Dedag: 26 nv. 04. Kinderziektes

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CETURA 0,5 mg tabletten Estradiol (in de vorm van hemihydraat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CETURA 0,5 mg tabletten Estradiol (in de vorm van hemihydraat) B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CETURA 0,5 mg tabletten Estradiol (in de vorm van hemihydraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat je dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tiorfix 100 mg harde capsules Racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine

Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Package leaflet / 1 van 5

Package leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hoestdrank, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0 BIJSLUITER PIL Isordil 5 20012016 0 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg isosorbidedinitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine

NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Version 2016_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOSCAPINE HCl APOTEX 1 mg/ml, stroop Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling?

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling? Pijnbehandeling 2 Pijnbehandeling Pijn is een ingewikkeld verschijnsel. In het algemeen ntstaat pijn drdat zenuwen in een gebied van weefselbeschadiging signalen (kleine elektrische strmpjes) naar de hersenen

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride)

TRADONAL ODIS 50 mg Orodispergeerbare tabletten (tramadolhydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TRADONAL ODIS 50 mg Ordispergeerbare tabletten (tramadlhydrchlride) Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijlage III. Wijzigingen in de relevante rubrieken van de samenvatting van de productkenmerken en bijsluiters

Bijlage III. Wijzigingen in de relevante rubrieken van de samenvatting van de productkenmerken en bijsluiters Bijlage III Wijzigingen in de relevante rubrieken van de samenvatting van de prductkenmerken en bijsluiters Opmerking: De relevante rubrieken van de Samenvatting van de prductkenmerken en bijsluiter zijn

Nadere informatie

BESTRALING BIJ BORSTKANKER

BESTRALING BIJ BORSTKANKER BESTRALING BIJ BORSTKANKER Van uw arts hebt u vernmen dat een bestraling ndzakelijk is in het kader van uw behandeling vr brstkanker. In deze brchure vindt u een aantal nuttige adviezen die u kunnen helpen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Eleonor 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel/ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Eleonor 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Eleonor 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten levonorgestrel/ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie