Lezersonderzoek Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lezersonderzoek Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud"

Transcriptie

1 Lezersonderzoek Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud Datum: Augustus 2011 Auteur: Theo Mos OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH

2 OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 2 datum:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Doel van het onderzoek Uitvoering van het onderzoek 5 2. Resultaten Achtergrond respondenten Leesintensiteit en bereik Waardering voor het Opleidingsnieuws Onderwerpen in het Opleidingsnieuws Digitaal of papier Suggesties voor het Opleidingsnieuws Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlage 17 OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 3 datum:

4

5 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Savantis geeft voor haar vier sectoren een aantal maal per jaar het Opleidingsnieuws uit. Met het Opleidingsnieuws informeert Savantis haar klanten over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de bedrijfstak. In de zomer van 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder lezers van het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud. Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten weer van dit lezersonderzoek. 1.2 Doel van het onderzoek Het doel van dit lezersonderzoek is om te achterhalen wat de lezers van het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud vinden van het blad. Met deze informatie kan Savantis het Opleidingsnieuws aanpassen zodat het beter aansluit bij de behoefte en wensen van de lezers. In overleg met de sectormanager Schilderen en Onderhoud en het hoofd Communicatie en Marketing is gekozen om het lezersonderzoek te concentreren rondom de volgende onderwerpen: Leesintensiteit Bereik Algemene waardering Keuze van de onderwerpen Voorkeur voor een digitaal of papieren Opleidingsnieuws Nieuwe ideeën voor het blad 1.3 Uitvoering van het onderzoek Voor het lezersonderzoek is in samenwerking met de sectormanager Schilderen en Onderhoud en het hoofd Communicatie en Marketing een schriftelijke vragenlijst ontwikkeld. Het lezersonderzoek is uitgevoerd onder ontvangers van het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud. Het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud wordt aan ruim relaties van Savantis verzonden. Uit dit bestand is een aselecte steekproef getrokken van relaties. Aan deze groep is begin juli een schriftelijke vragenlijst verstuurd, vergezeld van een uitnodigingsbrief en een antwoordenvelop. Twee weken na verzending van het Opleidingsnieuws is de vragenlijst opgestuurd aan de geselecteerde relaties. Uiteindelijk zijn 207 ingevulde vragenlijsten ontvangen; een respons van ruim 10%. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 5 datum:

6 OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 6 datum:

7 2. Resultaten 2.1 Achtergrond respondenten Het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud wordt aan ruim relaties van Savantis verstuurd. Voor het merendeel betreft dit bedrijven, leermeesters en zzp'ers. Een andere belangrijke doelgroep wordt gevormd door de scholen. Onderstaande tabel laat de achtergrond van de respondenten zien. Tabel 1 Achtergrond respondenten (meerdere antwoorden mogelijk) (N=207) Aantal % Bedrijfsleider/ondernemer % Leermeester 47 20% Zelfstandige zonder personeel 47 20% Werkzaam op een school 13 6% Overig % Totaal % 2.2 Leesintensiteit en bereik Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij het Opleidingsnieuws lezen. Tabel 2 Het Savantis Opleidingsnieuws verschijnt driemaal per jaar. Hoe vaak leest u het Savantis Opleidingsnieuws? Aantal % Nooit 14 7% Af en toe 54 26% Regelmatig 57 28% Ik lees elk nummer 79 39% Totaal % Het Opleidingsnieuws wordt door tweederde van de respondenten regelmatig of altijd gelezen. Tabel 3 Bewaart u de nummers van het Savantis Opleidingsnieuws? Aantal % Ja 18 9% Nee % Soms 62 30% Totaal % Savantis geeft het Opleidingsnieuws uit met twee ringetjes waardoor het Opleidingsnieuws makkelijk in een ordner bewaard kan worden. De meerderheid van de respondenten geeft echter aan dat het Opleidingsnieuws niet door hen bewaard wordt. 1 In de bijlage staat de volledige tabel vermeld, waarin de overige functies van de respondenten staan vermeld. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 7 datum:

8 Tabel 4 Hoeveel andere mensen in uw organisatie lezen het Savantis Opleidingsnieuws? Aantal % Niet ingevuld 63 30% Geen 41 20% % % % % Meer dan % Totaal % Aan de ontvangers van het Opleidingsnieuws is gevraagd hoeveel andere mensen in hun organisatie het Opleidingsnieuws lezen. Deze vraag is door 30% van de respondenten niet ingevuld. Waarschijnlijk hebben deze respondenten de vraag overgeslagen omdat zij vonden dat deze vraag niet voor hen van toepassing was omdat er geen anderen in de organisatie zijn die het Opleidingsnieuws lezen. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat het Opleidingsnieuws niet alleen door hen, maar ook door anderen wordt gelezen. Geconcludeerd kan worden dat het Opleidingsnieuws regelmatig door meerdere mensen in een organisatie wordt gelezen. Op basis van deze gegevens is het echter niet goed mogelijk om een goede schatting te geven van het totaal aantal mensen dat het Opleidingsnieuws leest. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 8 datum:

9 2.3 Waardering voor het Opleidingsnieuws Aan de hand van een aantal stellingen is gevraagd naar de mening van respondenten over het Opleidingsnieuws. Tabel 5 Reactie respondenten op stellingen over het Opleidingsnieuws Het Savantis Opleidingsnieuws bevat voor mij voldoende informatie rondom opleidingen in de sector. Dankzij het Savantis Opleidingsnieuws ben ik goed op de hoogte van de activiteiten van Savantis. Ik vind de onderwerpen in het Savantis Opleidingsnieuws afwisselend. Ik lees het merendeel van de artikelen in het Savantis Opleidingsnieuws. Het Savantis Opleidingsnieuws bevat voor mij nieuwe informatie. Naar aanleiding van een artikel kijk ik wel eens voor meer informatie op de website van Savantis. Ik zou ook nieuws willen lezen over de andere sectoren van Savantis (Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; Schoonmaak en Glazenwassen). Het Savantis Opleidingsnieuws verschijnt nu drie keer per jaar. Ik zou graag vaker dit Savantis Opleidingsnieuws willen ontvangen. Naar aanleiding van iets dat ik heb gelezen in het Savantis Opleidingsnieuws neem ik wel eens contact op met iemand van Savantis. Niet mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens 8% 26% 66% 6% 29% 65% 6% 36% 58% 19% 26% 55% 10% 39% 52% 39% 25% 36% 42% 24% 34% 48% 38% 14% 59% 27% 14% De respondenten zijn positief over het Opleidingsnieuws. Tweederde van de respondenten geeft aan dat het blad voldoende informatie bevat over opleidingen in de sector. Ook zijn zij dankzij het Opleidingsnieuws goed op de hoogte zijn van de activiteiten van Savantis. Hiermee komt het blad goed tegemoet aan de doelstellingen van Savantis. Onder de meeste lezers is de belangstelling voor informatie over de andere sectoren beperkt. De lezers zijn tevreden over de frequentie waarin het Opleidingsnieuws verschijnt. Slechts een klein deel van de respondenten zou willen dat het Opleidingsnieuws vaker verschijnt. Een minderheid van de respondenten bezoekt naar aanleiding van het Opleidingsnieuws de website of neemt contact op met Savantis. Overwogen zou moeten worden hoe de relatie tussen het blad en de website / de medewerkers van Savantis zou kunnen worden versterkt. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 9 datum:

10 2.4 Onderwerpen in het Opleidingsnieuws Tabel 6 Welke onderwerpen van het Savantis Opleidingsnieuws vindt u interessant? Niet interessant Enigszins interessant Heel interessant Informatie over ontwikkelingen in de bedrijfstak (bijvoorbeeld over de crisismaatregelen of 6% 26% 69% samenwerkingsverbanden) 2 Informatie over subsidiemogelijkheden 2 6% 36% 58% Onderzoeksresultaten 3 9% 41% 50% Informatie over opleidingen 3 7% 43% 49% Informatie over lesmaterialen in handboeken (bijvoorbeeld het Handboek Houtbescherming) 2 12% 40% 48% Informatie over trainingen (bijvoorbeeld over Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RVO)) 2 12% 44% 44% Achtergrondnieuws (bijvoorbeeld reportages over bedrijven en werknemers) 2 10% 51% 39% Informatie over examens 3 20% 46% 34% Informatie over komende evenementen 3 15% 56% 29% Informatie over de activiteiten van Savantis (bijvoorbeeld de nieuwe website van Savantis) 2 13% 65% 22% Verslagen van evenementen (bijvoorbeeld de Tronenwedstrijd, Verkiezing Beste Leerbedrijf / Beste 18% 62% 21% Praktijkopleider) 2 Informatie over mijn loopbaan 3 20% 59% 21% Informatie van SOSA (de vereniging voor schildersdocenten) 3 35% 48% 17% Lezers van het Opleidingsnieuws zijn het vaakst geïnteresseerd in nieuws over de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Ook informatie over subsidiemogelijkheden en opleidingen wordt gewaardeerd. Informatie die bedoeld is voor specifieke doelgroepen (mijn loopbaan, SOSA) wordt het minst vaak door lezers aangemerkt als 'heel interessant'. Opvallend is dat informatie over evenementen door een minderheid van de respondenten als interessant wordt beoordeeld. Respondenten geven aan graag onderzoeksresultaten te willen lezen. 2 In het laatst verschenen Savantis Opleidingsnieuws (nr 15) 3 In eerdere edities van het Opleidingsnieuws OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 10 datum:

11 Tabel 7 Welke onderwerpen mist u in het Savantis Opleidingsnieuws? Gemiste onderwerpen (geclusterd) Aantal Producten en werkzaamheden 10 uitgebreide informatie over wandafwerking, behang enz. toepassen van bv nieuwe producten c.q. materialen restauratiegerelateerde onderwerpen- regionale activiteiten restauratie, decoratie, speciale technieken meer van de werkvloer, producten waar men mee bezig is het echte doen en laten op de werkvloer dieper ingaan over kleuren, veel schilders kunnen geen kleuradvies geven de moderne schilder is meer dan alleen schilderen, denk aan houtrotproblematiek behangen, wandafwerking textiel, beton als glasleverancier zou ik graag iets over glastoepassingen zien. Opleidingen 7 Het zou leuk zijn om ook achtergrondnieuws over Schilders^cool erin te zetten iedere keer een andere locatie in de schijnwerpers te zetten. Wat vinden leerlingen van de opleidingen en begeleiding in de bedrijven en op school, wat missen zij nog? regelgeving rond het opleiden van jongeren Het percentage geslaagden per opleiding per jaar? Misschien een stimulans voor de opleidingscentra om nog beter op de eindcriteria van de examens in te spelen? Innovatie in het vakgebied, waar gaat onderwijsland naar toe? Onderwijskundige / onderzoeksresultaten / opleiders in het vak aan het woord! Wij hebben van de Nimeto leerlingen voor het inrichten en decoreren van een woning. Hierover zie je niets terug. feedback van oud leerlingen van verschillende leeftijden Industriële lakverwerkingen 2 informatie over de opleidingen in de industriële lakverwerking industrie stralen en spuiten Bedrijfstak 2 meer informatie over schildersbedrijven CAO-gegevens Overig 5 Geen. Andere ondernemingen als A&O Services en de schildersvak houden mij op de hoogte van wat ik wil weten specifieke info sw-sector speciaal iets voor oudere werknemers vanaf 50 jr. b.v. SCS activiteiten Zo nu en dan een historische terugblik, wat is er sindsdien veranderd of beter geworden? De open antwoorden van respondenten op de vraag welke onderwerpen zij in het Opleidingsnieuws missen zijn geclusterd in bovenstaande tabel. Meer 'technische onderwerpen' rondom de toepassing van producten en werkzaamheden wordt door lezers regelmatig genoemd als toevoeging op de onderwerpen van het opleidingsnieuws. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 11 datum:

12 2.5 Digitaal of papier De twee onderstaande tabellen gaan in op de mening van respondenten over een digitaal versus een papieren Opleidingsnieuws. Tabel 8 Savantis overweegt om naast het Savantis Opleidingsnieuws af en toe een digitale nieuwsbrief te sturen om u op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen. Zou u deze willen ontvangen? Aantal % Ja % Nee 94 46% Totaal % De belangstelling voor een digitale nieuwsbrief is beperkt. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan deze nieuwsbrief te willen ontvangen. Tabel 9 Savantis wil graag aansluiten bij uw wensen als lezer. Kunt u aangeven of u het Savantis Opleidingsnieuws liever digitaal of op papier ontvangt? Aantal % Ik heb een sterke voorkeur voor het Savantis Opleidingsnieuws op papier % Ik heb een lichte voorkeur voor het Savantis Opleidingsnieuws op papier % Ik heb een sterke voorkeur voor het Savantis Opleidingsnieuws als digitale nieuwsbrief % Ik heb een lichte voorkeur voor het Savantis Opleidingsnieuws als digitale nieuwsbrief. 7 4% Het maakt mij niet uit hoe ik het Savantis Opleidingsnieuws ontvang. 13 7% Totaal % De meeste respondenten hebben een (sterke) voorkeur voor een papieren versie van het Opleidingsnieuws. Het aandeel dat de voorkeur geeft aan een digitale nieuwsbrief is beperkt (19%). OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 12 datum:

13 2.6 Suggesties voor het Opleidingsnieuws Suggesties Onderstaande tabel geeft een overzicht van de suggesties van respondenten om het Opleidingsnieuws te verbeteren. 4 De suggesties zijn zoveel mogelijk per onderwerp geordend. Opleidingsnieuws als blad 5 Vormgeving uitdagender maken Meer diepgang in artikelen ga zo door, blijf vernieuwend Niet veel tekst en correcte informatie Interactiever maken bijvoorbeeld door acties, prijsvragen, inbouwen wedstrijdelement i, lezer meer betrokken maken door bijv. een ingestuurde rubriek. Aantal keer genoemd Leerlingen / Onderwijs 5 af en toe een verslag van consulent of bedrijfsadviseur en leerling en leermeester uit de praktijk iedere uitgaven een leerling z'n verhaal wat - hoe- waarom- schilderen enkele foto's van zijn werk etc. leerlingen van Nimeto/Zwolle etc. die de decoratieve opleidingen volgen komen helemaal niet aan bod. Zegt u mij maar wanneer hierover is geschreven. Deze opleiding wordt onder belicht. Men moet wel aan de Savantis voorwarden voldoen als ondernemer en leerling maar er is geen enkel support. meer auteurs uit onderwijs betrekken, verwijzingen naar andere literatuur. Examenevaluatie, met name vmbo Papier versus digitaal 4 2x per jaar een papieren versie en 2x per jaar een digitale versie blad of per post of digitaal niet beide! ga digitaal wat mij betreft wordt er alleen nog digitaal nieuws verstuurd, bijvoorbeeld 6x per jaar incl. actuele ontwikkelingen Bedrijven en werknemers 3 In deze branche zijn relatief toch wat oudere werknemers werkzaam. De mensen van jaar of langer werkzaam in de schildersbranche zijn onderhand toch een beetje met hun toekomstige pensioen bezig, kijk of er voor hen nog iets aantrekkelijks wat opleiding betreft aanwezig is. meer branchegerichte informatie en ontwikkelingen in de sector Meer informatie over regelgeving voor bedrijven 4 Opmerkingen van respondenten die niet betrekking hebben op het Opleidingsnieuws zijn niet opgenomen in de tabel. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 13 datum:

14 3. Conclusies en aanbevelingen 3.1 Conclusies In de zomer van 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder lezers van het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud. Het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud wordt aan ruim relaties van Savantis verzonden. Uit dit bestand is een aselecte steekproef getrokken van relaties. Van deze relaties hebben er 207 meegewerkt aan het onderzoek (10%). In het onderzoek zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen; leesintensiteit, bereik, de algemene waardering voor het blad, de onderwerpkeuze, de voorkeur voor een digitaal of papieren Opleidingsnieuws en verbeterpunten voor het blad. Tweederde van de ontvangers die hebben meegewerkt aan het lezersonderzoek lezen het Opleidingsnieuws regelmatig of altijd. Het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud wordt -in algemene zin- gewaardeerd door de lezers. Tweederde van de respondenten geeft aan dat het blad voldoende informatie bevat over opleidingen in de sector en dat zij door het Opleidingsnieuws goed op de hoogte zijn van de activiteiten van Savantis. Hiermee voldoet het blad aan de doelstellingen van Savantis. Savantis overweegt om het Opleidingsnieuws voor de sector Schilderen en Onderhoud digitaal aan te gaan bieden. Onder de lezers van het Opleidingsnieuws is nagegaan in hoeverre dit aansluit op hun wensen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan een digitale nieuwsbrief van Savantis te willen ontvangen. Gevraagd naar hun voorkeur voor een digitale of papieren versie van het Opleidingsnieuws geeft bijna driekwart aan een voorkeur te hebben voor een papieren versie van het Opleidingsnieuws. 3.2 Aanbevelingen Er kan geconstateerd worden dat het Opleidingsnieuws in zijn huidige vorm op veel punten voldoet. Zo is de belangstelling van de meeste lezers over de andere sectoren van Savantis beperkt. Het toevoegen van deze informatie lijkt daarom niet zinvol. Ook biedt het onderzoek geen aanknopingspunten om de verschijningsfrequentie van het Opleidingsnieuws aan te passen of om over te gaan op een digitale versie. Het lezersonderzoek biedt een aantal handvatten om bepaalde aspecten van het Opleidingsnieuws te veranderen. Slechts een klein deel van de respondenten bezoekt naar aanleiding van Het Opleidingsnieuws de website of neemt contact op met Savantis. Het Opleidingsnieuws zou van meer toegevoegde waarde zijn als dit vaker zou gebeuren. Het zou daarom goed zijn als het Opleidingsnieuws meer uit zou nodigen om informatie van Savantis op te zoeken of contact op te nemen met medewerkers van Savantis. Lezers zijn over het algemeen tevreden over de keuze van de onderwerpen in het Opleidingsnieuws. Gezien de interesse van de lezers zou in komende edities wat minder aandacht kunnen worden besteed aan evenementen. Onderzoeksresultaten zouden vaker terug kunnen komen in het OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 14 datum:

15 Opleidingsnieuws. Ook lijkt er behoefte te zijn aan meer vaktechnische onderwerpen rondom de toepassing van producten en werkzaamheden. OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 15 datum:

16 OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 16 datum:

17 4. Bijlage Tabel 1 Achtergrond respondenten (meerdere antwoorden mogelijk) (N=207) Aantal % Bedrijfsleider/ondernemer % Leermeester 47 20% Zelfstandige zonder personeel 47 20% Werkzaam op een school 13 6% Anders, namelijk 24 10% adviseur vastgoed 1 AOW 1 architectenbureau 1 BPV begeleider schilder^scool 1 calculator / werkvoorbereider / administratief 1 coach 1 consulent opleidingen 1 directeur 1 directiesecretaresse 1 examinator 1 hoofd PZ 1 instructeur Schilder^scool 1 manager woningstichting en opleider 1 meewerkend voorman 1 office manager 1 onderhoudsschilder 1 opleidingscoördinator 1 pré-pensioen 1 schilder 1 tweemanszaak zonder personeel 1 uitvoerder 1 uitzendorganisatie 1 voorwerker 1 werknemer bij schildersbedrijf 1 Totaal % OOE lezersonderzoek SenO TMO/PPH/ def bladzijde 17 datum:

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. RESPONDENTEN... 3 3. LEESFREQUENTIE RUBRIEKEN... 3 3.1 Gebra-nieuws... 3 3.2 Personeel & Organisatie... 4 3.3 Thesis... 4 3.4 Favoriete

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010 Resultaten Zorgpanel Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector Maart 2010 Verantwoording Op basis van een a-selecte steekproef afkomstig uit lezersbestanden van ZorgInstellingen,

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Redactie Klein Verzet.

Redactie Klein Verzet. Oldenzaalse Wielerclub Enquete toekomst Klein Verzet: analyse, trends en conclusie. Klein Verzet is het clubblad van de OWC met als doelstelling haar leden en sponsoren te informeren over wat er binnen

Nadere informatie

Gebruik en waardering Waterwijzer Waterschap Peel en Maasvallei

Gebruik en waardering Waterwijzer Waterschap Peel en Maasvallei Gebruik en waardering Waterwijzer Waterschap Peel en Maasvallei Tabellenrapport/ 21 10 007 Maastricht, 31 mei 2010 Anouk Peerboom, Senior projectleider Lezersonderzoek Waterwijzer Voorwoord In opdracht

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM. Lezersonderzoek. juni 2013

TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM. Lezersonderzoek. juni 2013 TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM Lezersonderzoek juni 2013 Inleiding NUL20 is een initiatief van de Dienst Wonen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de stadsdelen en het Amsterdams

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Belangrijkste informatiebronnen

Belangrijkste informatiebronnen De resultaten van het lezersonderzoek U heeft als lezer van de Oculus massaal gereageerd op het lezersonderzoek van de Oculus. Van de 1800 verstuurde enquêtes zijn er 253 (14%) ingevuld. We zijn heel blij

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Rabobank A. Introductievragen Welkom op deze website van Rabobank . Hier willen wij u graag een aantal vragen stellen over ons

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1

Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1 Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Algemene informatie... 5 3.1 Wat is je functie?... 5 3.2 Hoe lang werk je al met Connexys?... 5 3.3 Hoeveel

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Rapportage peiling docentendag Schilderen. Locatie: NOA te Veenendaal d.d. 23 november 2016

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Rapportage peiling docentendag Schilderen. Locatie: NOA te Veenendaal d.d. 23 november 2016 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Rapportage peiling docentendag Schilderen Locatie: NOA te Veenendaal d.d. 23 november 2016 Datum: 1 december 2016 Colofon Vakmanschap en onderwijs verbinden. Kort en krachtig. Dat

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

SLO Netherlands institute for curriculum development RESULTATEN LEZERSONDERZOEK TIJDSCHRIFT TAAL

SLO Netherlands institute for curriculum development RESULTATEN LEZERSONDERZOEK TIJDSCHRIFT TAAL SLO Netherlands institute for curriculum development RESULTATEN LEZERSONDERZOEK TIJDSCHRIFT TAAL SELECTIE VAN GESTELDE VRAGEN Algemeen Functie Sekse Aantal jaar onderwijs Andere tijdschriften Papier of

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie