Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met"

Transcriptie

1 Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten In samenwerking met 1

2 uitzendkrachten motieven 2

3 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende clusters van uitzendkrachten 5. De resultaten van de enquête 6. De tevredenheid van uitzendkrachten 7. Algemeen besluit 3

4 1 uitzendarbeid vandaag 4

5 1. Uitzendarbeid vandaag: enkele cijfers Omzet 2011: 4,249 miljard euro 6400 vaste medewerkers 176,4 miljoen gepresteerde uren uitzendkrachten jobstudenten 5

6 2 doel van het onderzoek 6

7 2. Doel van het onderzoek deze studie is een vervolg op - en een update van - het onderzoek de profiel- en tevredenheidsanalyse van de uitzendkrachten dat in 2009 reeds werd uitgevoerd. In deze studie besteden we hoofdzakelijk aandacht aan de profiel- en tewerkstellingskenmerken, het imago en de tevredenheid van uitzendkrachten. Op basis van de resultaten van de profielanalyse is Federgon erin geslaagd vijf clusters van uitzendkrachten te vormen. 7

8 3 de enquête 8

9 3. De enquête Hoe? Online enquête. Wie? Uitzendkrachten aan de slag bij 24 uitzendkantoren. Periode? Van 11 september 2011 tot 11 oktober Aantal uitgenodigden: Totaal aantal antwoorden: Antwoorden niet behouden: 499 = Netto-antwoorden: 7590 Netto respons: 14,1% respondenten vulden de vragenlijst volledig in. 9

10 De enquête: Vergelijking profiel respondenten en bestand Regio: Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal respondenten bestand Aantal % Aantal % , , , , , , % % statuut: Arbeider Bediende Totaal respondenten bestand Aantal % Aantal % , , , , % % geslacht: Man Vrouw Totaal respondenten bestand Aantal % Aantal % , , , , % % 10

11 4 de verschillende clusters van uitzendkrachten 11

12 4. Vijf clusters een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de populatie van uitzendkrachten geen homogene groep is. Naast hun verschillende profielkenmerken maken we een onderscheid tussen vijf clusters van uitzendkrachten, naargelang hun motieven om uitzendarbeid te verrichten: Young professionals: 15% Bijverdieners: 20% Opstappers: 48% Doorstarters: 10% Flex professionals: 7% Er zijn belangrijke verschillen in de profielkenmerken, tewerkstellingskenmerken, het zoeken en vinden van vast werk, de tevredenheid over uitzendarbeid, enz naargelang de cluster waartoe men als uitzendkracht behoort. 12

13 Verdeling arbeiders/bedienden per cluster Totaal Opstappers Bijverdieners Young professionals Doorstarters Flex professionals Arbeiders (N=3.017) Bedienden (N=2.948) 13

14 Verdeling leeftijdscategorieën per cluster Totaal Opstappers Bijverdieners Young professionals Doorstarters Flex professionals <25j (N=2.020) >=25j en <30j (N=914) >=30j en <45j (N=1.819) >=45 (N=1.193) Arbeiders (N=3.017) Bedienden (N=2.948) 14

15 Young professionals Katrien, 26 jaar: alvorens ik ergens vast aan de slag ga, wil ik eerst zoveel mogelijk ervaring opdoen.misschien ga ik zelfs nog enkele maanden reizen. Young professionals verrichten uitzendarbeid om nuttige werkervaring op te doen. Ze zijn gewoonlijk jong, stedelijk en hooggeschoold. ze zijn vaker tewerkgesteld als professionele medewerkers in de dienstensector. Een groot deel onder hen werkte pas in 2011 voor het eerst als uitzendkracht. Young professionals zijn vaak student vóór de aanvang van hun uitzendjob en genieten meer opleidingen dan de uitzendkrachten uit de andere clusters. deze groep uitzendkrachten is gemiddeld meer tevreden over uitzendarbeid dan de gemiddelde uitzendkracht. 15

16 Bijverdieners Els, 48 jaar: Ik heb meer financiële ademruimte, nu ik naast mijn job van administratief bediende ook als uitzendkracht iets bijverdien. deze werknemers verrichten uitzendarbeid als bijverdienste Bijverdieners zijn jonger dan 25 jaar en ouder dan 45 jaar, Belg, hooggeschoold en vrouwelijk. Bijverdieners hebben ook vaker ondersteunende functies zonder leidinggevende rol, ze werken vaker in de dienstensector en voor kortere periodes dan de gemiddelde uitzendkracht. Ze krijgen gemiddeld ook de minste opleidingen. Bijverdieners zijn vaak studenten die als uitzendkracht werken om zelf te kunnen bepalen in welke periodes ze werken. Ze zijn dus gewoonlijk niet op zoek naar vast werk. Bijverdieners zijn gemiddeld meer tevreden over uitzendarbeid dan de gemiddelde uitzendkracht. 16

17 Opstappers Kevin, 22 jaar: Ik hoop via uitzendarbeid een vaste job te vinden. deze werknemers verrichten uitzendarbeid om vast werk te vinden. Ze zijn tussen jaar, eerder laaggeschoold en arbeider. Deze uitzendkrachten zijn gewoonlijk actief in de industriële sector en werken voor langere periodes dan de gemiddelde uitzendkracht. Ze zijn vaker werkzoekend vóór hun laatste uitzendjob. Deze groep uitzendkrachten vindt vaker vast werk dan de andere uitzendkrachten. 17

18 Doorstarters Anne, 38 jaar: nu de kinderen wat ouder zijn, heb ik nood aan een nieuwe uitdaging en wil ik opnieuw aan de slag. Doorstarters verrichten uitzendarbeid om hun loopbaan te herlanceren. Ze zijn ouder dan 30 jaar. Een groot deel onder hen had voordien een contract van onbepaalde duur. Ze zijn gemiddeld langer zonder job (inactief) dan de andere uitzendkrachten. Typerend aan doorstarters is dat zij vaker een leidinggevende functie hebben als professionele medewerker of manager. Ze zien uitzendarbeid voornamelijk als een kanaal voor herintreding op de arbeidsmarkt. Ze hopen dan ook om vast werk te vinden via uitzendarbeid, wat ook vaak het geval is (zelfs nog vaker dan opstappers). Ondanks het feit dat deze groep uitzendkrachten het meest vast werk vindt, staan deze doorstarters over het algemeen kritischer tegenover uitzendarbeid dan de gemiddelde uitzendkracht. 18

19 Flex professionals Hakan, 45 jaar: Werken als uitzendkracht is voor mij een zeer bewuste keuze. Ik hou enorm van de afwisseling. Flex professionals verrichten uitzendarbeid voor de afwisseling. Ze zijn meestal vrouw en iets ouder. Ze wisselen geregeld van uitzendjob. Flex professionals zijn vaak professionele medewerkers, zonder leidinggevende rol, in de dienstensector en ze werken voor kortere periodes dan de gemiddelde uitzendkracht. Opvallend is dat flex professionals het vaakst zelf besloten om zich in te schrijven als uitzendkracht en dat ze bij het grootst aantal uitzendbureaus aan de slag zijn. Ze verrichten uitzendarbeid om zelf te kunnen bepalen welke periodes ze werken. Daarnaast doen ze het voor de afwisseling. Ze zijn dus gewoonlijk niet op zoek naar vast werk. Ze zijn bovendien het meest tevreden over uitzendarbeid in vergelijking met de andere clusters. 19

20 5 de resultaten van de enquête 20

21 5. De resultaten van de enquête Kenmerken van de uitzendkrachten Kenmerken van het werken als uitzendkracht Kenmerken van de uitzendopdracht Professioneel verleden van de uitzendkracht Motieven om als uitzendkracht te werken Uitzendkrachten en de aangeboden opleidingen Uitzendkrachten stromen vlot door naar de arbeidsmarkt 21

22 Kenmerken van de uitzendkrachten De meeste uitzendkrachten zijn: Alleenstaand, zonder personen ten laste (46%) Middengeschoold (44%) 14% is van niet-belgische nationaliteit Het profiel van de uitzendkrachten is ook wat geëvolueerd sinds de laatste profielonderzoeken: Verdere daling van het percentage laaggeschoolden (25% in 2011, 27% in 2009) Stijging van het aandeel uitzendkrachten met uitzendarbeid als bij-activiteit (ruim 1/5)

23 Kenmerken van de uitzendkrachten Tot slot wordt uitzendarbeid eerder als bij-activiteit verricht door volgende categorieën: Het aandeel bijverdieners is groter bij uitzendkrachten die in Vlaanderen wonen. De meeste mensen met een bij-activiteit situeren zich in de categorieën van de jongeren (<25 jarigen) en de 45-plussers. Hooggeschoolden. Belgen

24 Kenmerken van het werken als uitzendkracht % van de bevraagde uitzendkrachten zijn nieuwe uitzendkrachten (personen die in 2011 voor het eerst aan de slag zijn als uitzendkracht). 64% heeft zelf besloten zich in te schrijven als uitzendkracht, 36% deed dit op aanraden/vraag van een persoon/instantie, meestal kozen zij voor een uitzendbureau in de buurt. Meer dan de helft (63%) van de uitzendkrachten werkte in 2011 slechts via 1 bureau. Familie/vrienden, het bedrijf waar ik solliciteerde en een consulent bij VDAB/Actiris/ FOREM/OCMW/werkwinkel zijn de belangrijkste instanties/personen die uitzendarbeid aanraadden. Brusselaars, arbeiders, niet-eu en laaggeschoolden zijn gemiddeld via meer uitzendbureaus aan de slag dan de andere categorieën

25 Kenmerken van de uitzendopdracht Duur van de opdracht: een gemiddelde uitzendopdracht duurt 4 à 6 maanden. Sector waarin uitzendkrachten tewerkgesteld zijn: Diensten (57%) Industrie (37%) Functies waarin uitzendkrachten tewerkgesteld zijn: Arbeiders: magazijnier is de belangrijkste functie (16%) Bedienden: administratief medewerker is de belangrijkste functie (25%) Uitzendkrachten hebben voornamelijk een uitvoerende functie (64%). 8% werkt in een leidinggevende functie (56% hiervan heeft leiding over 0 tot 5 werknemers). de evolutie van 2009, waarbij het belang van de industriële sector (45% in 2003) daalt ten gunste van de tertiaire sector (43% in 2003), zet zich verder in

26 Professioneel verleden van de uitzendkracht Situatie van de uitzendkrachten die uitzendarbeid als hoofdactiviteit verrichten, vóór de huidige uitzendopdracht: werkzoekend: 29, 9% contract van onbepaalde duur: 24,8% uitzendarbeid: 16,1% schoolverlaters: 11,1% Sinds 2009 zijn er enkele opmerkelijke evoluties: Er is een stijging van het aantal personen met een contract voor onbepaalde duur vóór de uitzendopdracht. Er is een stijging van het percentage langdurig werklozen vóór de uitzendopdracht. 26

27 Motieven om als uitzendkracht te werken Dit zijn de belangrijkste motieven in dalende orde voor het verrichten van uitzendarbeid, voor de totale groep uitzendkrachten: Beter dan werkloos te zijn Financiële noodzaak Opstap naar vast werk Werkervaring opdoen Biedt meer mogelijkheden, meer kansen in moeilijke tijden Sinds 2009 nam het motief financiële noodzaak aan belang toe. Opstap naar vast werk daalde in belang. Er zijn echter zeer grote verschillen merkbaar in de motieven naargelang de uitzendkracht zijn uitzendopdracht als hoofd- of nevenactiviteit verricht

28 Aangeboden opleidingen % van de uitzendkrachten genoot in 2011 een opleiding. 42.4% van die opleidingen was van technische aard, 32.9% had betrekking op veiligheid, preventie en hygiëne. Meestal vinden de opleidingen plaats tijdens de uitzendopdracht. Meestal betreffen het interne opleidingen, gegeven door een opleider binnen het bedrijf

29 Uitzendkrachten stromen vlot door op de arbeidsmarkt Van alle uitzendkrachten die tussen 11/9/11 en 11/10/11 aan de slag waren als uitzendkracht, had 1/3 vóór 15 november 2011 een vast contract. 67% van de uitzendkrachten die vast werk hebben gevonden, heeft vast werk gevonden in het bedrijf van tewerkstelling als uitzendkracht. Gemiddeld zijn volgende uitzendkrachten meer op zoek naar vast werk: Uitzendkrachten die uitzendarbeid als hoofdactiviteit verrichten (81,8%) Arbeiders (83,8%) 25- tot 45-jarigen (87%)

30 6 tevredenheid van de uitzendkrachten 30

31 6. Tevredenheid van de uitzendkrachten tevredenheid: werken als uitzendkracht tevredenheid: loon- en arbeidsvoorwaarden tevredenheid: uitzendbureaus 31

32 Tevredenheid: werken als uitzendkracht Hoge tevredenheid over het werken als uitzendkracht: 74% van de uitzendkrachten is tevreden tot zeer tevreden over het werken als uitzendkracht. 80% zou uitzendarbeid aanraden aan familie, vrienden of kennissen. 80,1% zou in de nabije toekomst nog willen werken als uitzendkracht. Alle aspecten in verband met het aangeboden werk, loon- en arbeidsvoorwaarden en de werking van uitzendbureaus worden positief geëvalueerd door uitzendkrachten. Uitzendkrachten zijn het meeste akkoord met volgende stellingen: Uitzendarbeid biedt minder financiële zekerheid. Uitzendarbeid is een geschikt kanaal om vast werk te vinden. Uitzendarbeid vereist sterke sociale vaardigheden. Met uitzendarbeid blijf ik regelmatig aan de slag. Uitzendarbeid biedt meer mogelijkheden in tijden van economische crisis. 32

33 Tevredenheid: werken als uitzendkracht uitzendkrachten blijken het over het algemeen minder eens te zijn met volgende stellingen: Uitzendkrachten verdienen minder. Uitzendkrachten worden minder gewaardeerd. Uitzendarbeid biedt een betere combinatie arbeid-gezin. 33

34 Tevredenheid: loon- en arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten zijn het meest tevreden over volgende aspecten in verband met het aangeboden werk en loon- en arbeidsvoorwaarden: Bereikbaarheid werkplaats/afstand tot werkplaats Werksfeer Uren waarop men werkt Aantal werkuren Uitzendkrachten zijn het minst tevreden over volgende aspecten in verband met het aangeboden werk en loon- en arbeidsvoorwaarden: Loon Aantal jobs Fysieke belasting op het werk 34

35 Tevredenheid: uitzendbureaus uitzendkrachten zijn het meest tevreden over volgende aspecten in verband met de werking van uitzendbureaus: Correcte uitbetaling van het loon Begrip, respect vanwege medewerkers Correctheid van de aangeboden contracten Aantal contacten en begeleiding van de uitzendbureaus Uitzendkrachten zijn het minst tevreden over volgende aspecten in verband met de werking van uitzendbureaus: Informatie over opleidingsmogelijkheden Informatie over sociale zekerheid en overheidsmaatregelen 35

36 7 algemeen besluit 36

37 Algemeen besluit de belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat dé uitzendkracht niet bestaat of met andere woorden dat de populatie van uitzendkrachten zeker geen homogene groep is. De typische uitzendkracht bestaat niet. We maken een onderscheid tussen vijf grote clusters van uitzendkrachten, afhankelijk van hun motieven om uitzendarbeid te verrichten: Young professionals: 15% Bijverdieners: 20% Opstappers: 48% Doorstarters: 10% Flex professionals: 7% Naargelang de cluster waartoe men als uitzendkracht behoort zijn er belangrijke verschillen in de profielkenmerken, tewerkstellingskenmerken, het zoeken en vinden van vast werk, de tevredenheid over uitzendarbeid, enz 37

38 Algemeen besluit het profiel van de uitzendkrachten is geëvolueerd sinds de laatste profielonderzoeken: Daling van het percentage laaggeschoolden (25,3% in 2011, 27% in 2009) Stijging van het aandeel uitzendkrachten dat uitzendarbeid als bij-activiteit uitoefent. 28% van de bevraagde uitzendkrachten zijn nieuwe uitzendkrachten (personen die in 2011 voor het eerst aan de slag zijn als uitzendkracht). De evolutie in 2009, waarbij het belang van de industriële sector (36% in 2009 en 45% in 2003) daalt ten gunste van de tertiaire sector (55% in 2009 en 43% in 2003), zet zich verder in 2011 (57% diensten en 37% Industrie). 38

39 Algemeen besluit sinds 2009 zijn er enkele opmerkelijke evoluties: Er is een stijging van het aantal personen met een contract voor onbepaalde duur vóór de uitzendopdracht. Er is een stijging van het aandeel langdurig werklozen vóór de uitzendopdracht. Sinds 2009 nam het motief financiële noodzaak aan belang toe. Opstap naar vast werk daalde in belang. In totaal kreeg 15% van de uitzendkrachten een opleiding in de loop van Dit is meer dan het dubbele van het totale percentage Belgische werknemers tussen 25 en 64 jaar (7,2%), dat in 2011 een opleiding genoot. (LFS/EAK). 33,6% van de uitzendkrachten, die uitzendarbeid als hoofdactiviteit uitoefenen en niet meer aan de slag waren als uitzendkracht op het moment van de bevraging, heeft vast werk gevonden na het aflopen van zijn uitzendopdracht. 39

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Peeters, A. & Van der Beken, W. (2003), Uitzendkrachten in 2001: profiel- en tewerkstellingskenmerken, IDEA Consult i.o.v. Federgon, Brussel. De heterogeniteit

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Samenvattende nota Juni 2010 De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Op basis van het gelijknamige onderzoeksrapport van IDEA Consult In opdracht van Federgon voerde het

Nadere informatie

Uitzendkrachten in 2006: profiel- en tewerkstellingskenmerken

Uitzendkrachten in 2006: profiel- en tewerkstellingskenmerken Uitzendkrachten in 2006: profiel- en tewerkstellingskenmerken In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: IDEA Consult Dr. Anneleen Peeters An Van Pelt Brussel, maart 2007 IDEA Consult nv Congresstraat

Nadere informatie

2. Kwantitatieve analyse van 45-plus uitzendkrachten p.4 Aandeel in de uitzendpopulatie Instroom via tijdelijke arbeid bij 45-plussers

2. Kwantitatieve analyse van 45-plus uitzendkrachten p.4 Aandeel in de uitzendpopulatie Instroom via tijdelijke arbeid bij 45-plussers Inhoud Inhoud 1. Inleiding p.2 Onderwerp van het onderzoek Data en methodologie 2. Kwantitatieve analyse van 45-plus uitzendkrachten p.4 Aandeel in de uitzendpopulatie Instroom via tijdelijke arbeid bij

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

45-plussers als uitzendkracht

45-plussers als uitzendkracht 45-plussers als uitzendkracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: IDEA Consult: Dr. Anneleen Peeters An Van Pelt Brussel, juli 2004 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282 17 10 Congresstraat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Studenten en uitzendarbeid

Studenten en uitzendarbeid Studenten en uitzendarbeid In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: IDEA Consult Dr. Anneleen Peeters An Van Pelt Brussel, maart 2007 IDEA Consult nv Congresstraat 37-41, bus 3 Tel: (+32) 02 282 17 10

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Uitzending voor derden

Uitzending voor derden Arbeidsmarkt Uitzending voor derden De uitzendsector is een uiterst flexibele vorm van tijdelijke tewerkstelling, zowel voor werkgever als voor de uitzendkracht zelf. Vooral jongeren maken er gebruik van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Preventie en Interim Contact pers NL: Hendrik De Lange hdl@p i.be of 0477 23 97 83 Contact pers FR: Anne Godin: ag@p i.be of 0475 91 63 49 Centrale Preventiedienst

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX

WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX WERKEN TOT 65: HOE DENKT DE KMO HIEROVER? STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN SD WORX DECEMBER 2011 INHOUDSTAFEL 1. METHODOLOGIE 5 2. PROFIEL INVULLERS ENQUETE 7 3. MATE WAARIN DE KMO S 50-PLUSSERS IN DIENST

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Arbeidsongevallen uitzendkrachten Hoofdstuk 2

Arbeidsongevallen uitzendkrachten Hoofdstuk 2 Arbeidsongevallen uitzendkrachten 21 Hoofdstuk 2 2.1 Nationale cijfers 21 De gegevens werden verzameld via de rapporten van de verschillende uitzendbureaus en verwerkt door Preventie en Interim (PI). 2.1.1

Nadere informatie

De loopbaan van een werkloze

De loopbaan van een werkloze De loopbaan van een werkloze Wat zijn de loopbaanpatronen van de werklozen? Wie blijft er werkloos en wie vindt er een job? De analyse van de loopbaanpatronen van de werklozen maakt het mogelijk om profielen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 Mieke Booghmans Voor het tweede jaar op rij kent Vlaanderen een sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Vooral de mannen hebben deel

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Tevredenheid uitzendkrachten

Tevredenheid uitzendkrachten Tevredenheid uitzendkrachten Opdrachtgever: Algemene Bond Uitzendondernemingen ECORYS Peter Donker van Heel Martin van der Ende Rotterdam, 8 juli 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Werkpostfiche: hoe praktisch gebruiken?

Werkpostfiche: hoe praktisch gebruiken? Werkpostfiche: hoe praktisch gebruiken? 22 november 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Uitzendsector Principe uitzendarbeid Werkpostfiche in de uitzendsector

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende

Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende Cevora (2003). Kansen op tewerkstelling in bediendeberoepen. Onderzoek op basis van bestanden van de gewestelijke bemiddelingsdiensten. Brussel.

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

De Arbeider. Arbeidsmarkt. Staken of niet?(p. 4) Werkloosheid in Vlaanderen en Lokeren (p 5) Jobaanbiedingen. De krant voor de economisten.

De Arbeider. Arbeidsmarkt. Staken of niet?(p. 4) Werkloosheid in Vlaanderen en Lokeren (p 5) Jobaanbiedingen. De krant voor de economisten. De Arbeider De krant voor de economisten. Arbeidsmarkt Alles over de Informatie over studentenjobs (p. 3) en de Actualiteit (p. 2). Staken of niet?(p. 4) Werkloosheid in Vlaanderen en Lokeren (p 5) Jobaanbiedingen

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSWENS Hoofdstuk 6

ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSWENS Hoofdstuk 6 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSWENS Hoofdstuk 6 Tom Vandenbrande Doorgaans sluit de arbeidsduur van Vlaamse werknemers goed aan bij wat contractueel werd afgesproken. Toch zijn er ongeveer 126 000 voltijds werkende

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 De arbeidsongevallen in de uitzendsector in 2011 1 Inleiding De arbeidsongevallen van uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd aan de hand van 3 selectiecriteria

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2011 De arbeidsongevallen in de uitzendarbeidsector in 2010 1 Inleiding De arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd op basis van drie selectiecriteria

Nadere informatie

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief Arbeidsmarkt en onderwijs Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief In dit artikel schetsen we eerst een beeld van de arbeidsmarktsituatie van mannen en vrouwen in België, Nederland,

Nadere informatie