Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen."

Transcriptie

1 Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 3 3. Doelstelling onderzoek 8 4. Veldwerk en response 8 5. Resultaten Resultaten t.a.v. potentieel nieuwe afnemers Resultaten t.a.v. de gebruikers van systemen Conclusies en aanbevelingen 28 Bijlagen Overzicht leden VPTU Presentatie René J. Jorna Congres PTU, Reehorst Ede 30 september

3 1. Inleiding De VPTU heeft in 2008 besloten om een marktonderzoek uit te laten voeren. Voor de leden was het van belang om mede door dit marktonderzoek te bepalen welk marktpotentieel er is voor de door de leden van de VPTU geleverde systemen. Daarnaast wilde men de redenen achterhalen waarom organisaties al dan niet hebben gekozen voor de invoering van een personeelsplanningsysteem cq. tijdregistratiesysteem/ tijdschrijfsysteem cq. urenverantwoordingssystemen. Uiteindelijk wil de VPTU de resultaten van dit onderzoek publiceren en breed onder de aandacht brengen, zodat men op deze wijze mogelijk geïnteresseerde potentiële klanten kan bereiken en zo de voordelen van de invoer van een personeelsplanningsysteem cq. tijdregistratiesysteem/ tijdschrijfsysteem cq. urenverantwoordingssystemen onder de aandacht te brengen. Het marktonderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2009 door middel van een telefonische enquête aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. 2. Samenvatting 2.1 Doelstelling onderzoek - Bij potentieel nieuwe afnemers: vaststellen van het marktpotentieel. - Bij bestaande afnemers: - redenen achterhalen waarom bedrijven hebben gekozen voor de invoering van een systeem; - vaststellen welke resultaten zij hebben behaald door het gebruik van dit systeem. 2.2 Veldwerk en respons Het marktonderzoek is telefonisch uitgevoerd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst door Jobcall in Amsterdam. Het veldwerk vond plaats tussen 28 april en 4 juli Uitgangspunt voor het onderzoek was een a-selecte steekproef per branche. Dit is door een bij enkele branches tegenvallende response - helaas niet voor alle branches gerealiseerd. In totaal zijn 714 enquêtes afgerond (+ 20 % response). De verdeling over de branches en bedrijfsgrootten ziet er volgt uit: mdw mdw >500 mdw anders Totaal Financiële dienstverlening Gezondheidszorg Horeca / Entertainmentindustrie Industrie Overheid Retail / Groothandel Anders Totaal Het gaat hierbij zowel om gebruikers als om niet-gebruikers van een personeelsplanningsystemen cq. tijdregistratiesystemen/ tijdschrijfsystemen cq. urenverantwoordingssystemen. 3

4 2.3 Potentieel nieuwe afnemers Response In totaal hebben 123 potentieel nieuwe afnemers (dit zijn dus organisaties, die géén personeelsplanningsysteem cq. tijdregistratiesysteem/ tijdschrijfsysteem cq. urenverantwoordingssysteem hebben ingevoerd in hun organisatie) meegewerkt aan het marktonderzoek. Hierbij is de response helaas niet evenredig verdeeld over de verschillende branches. Opvallend hierbij is het achterblijven van de branches Gezondheidszorg, Retail/Groothandel, Horeca/Entertainmentindustrie en Financiële dienstverlening. De redenen hiervan zijn niet nader onderzocht. De aantallen voor alle branches zijn over het algemeen laag. Er kunnen daarom geen uitspraken gedaan worden per branche, maar uitsluitend voor het geheel van de potentieel nieuwe afnemers. Reden van het niet in gebruik hebben van een systeem Op de vraag waarom de organisatie nog niet werkt met een van de bovengenoemde systemen, wordt geantwoord dat dit vooral te maken heeft met algemene zaken m.b.t. de organisatie (75 %) en zaken m.b.t. het managen van de organisatie (67 %). Doorvragend blijkt dat wat betreft algemene zaken m.b.t. de organisatie, het vooral gaat om het feit dat de organisatie weinig noodzaak kent tot registratie (66 %). T.a.v. het managen van de organisatie, zijn de redenen wat meer divers: - men zegt alle noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen zonder systeem; - er voldoende inzicht is in de tijd en kosten van het personeel; - de kwaliteit van de administratieve processen voldoende is; - de kwaliteit van de HR voldoende is zonder systeem. De overige punten die worden genoemd, hebben te maken met het mogelijk te behalen financieel voordeel. 45 % heeft geantwoord dat dit de voornaamste reden is van het niet hebben van een systeem. Men heeft over het algemeen: - voldoende bezettingsgraad; - heeft weinig noodzaak tot reductie van de loonkosten; - de loonkosten worden bovendien over het algemeen voldoende efficiënt doorbelast. Hetzelfde geldt voor de efficiencyverbetering. Hiervoor is onvoldoende noodzaak bij een groot deel van de respondenten (gemiddeld 40 %). Voor de vergroting van de medewerkerstevredenheid ziet men ook geen noodzaak tot de aanschaf van een systeem. Overweegt men een systeem in te voeren? Des te opvallender is het, dat toch 26 % de invoering van een systeem overweegt. Er is dus een zeker marktpotentieel aanwezig bij deze groep van organisaties. 4

5 2.4 Gebruikers van systemen Response De response van gebruikers van systemen is veel hoger dan de response van de potentieel nieuwe afnemers. In totaal hebben 591 gebruikers van systemen meegewerkt aan het onderzoek. De verdeling over de branches is niet gelijk, maar hier zijn de aantallen per branche én cel groter en kunnen er ook voor een aantal specifieke branches conclusies worden getrokken. Er vallen een aantal zaken op. Er zijn weinig grote bedrijven ondervraagd in de horeca/entertainmentindustrie, financiële dienstverlening en retail/groothandel. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze branches worden gekenmerkt door vele kleine bedrijven en slechte enkele grote bedrijven. Het tegenovergestelde is het geval in de Gezondheidszorg. Het gebruik van systemen Ruim 80% van de bedrijven geeft aan één of meerdere systemen in gebruik te hebben Bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers gaat het om 82 %. Bij bedrijven met tussen de 251 en 500 medewerkers is dat 78 %. En bij de grotere bedrijven 87 %. Bij het doorvragen, blijkt dat 100 % van de organisaties beschikt over een systeem. Daarvan beschikt 38 % over één systeem. Dit kan dan gaan om een tijdregistratiesysteem (19 %), een planningsysteem (10 %) of een urenverantwoordingssysteem (9 %). Hier is dus nog ruimte voor de eventuele verkoop van aanvullende systemen. 32 % van de organisaties beschikt over twee systemen. Het gaat dan om een tijdregistratiesysteem in combinatie met een urenverantwoordingssysteem. Een planningssysteem in combinatie met een urenverantwoordingssysteem of een planningssysteem in combinatie met een tijdregistratiessysteem. 30 % van de organisaties beschikt over drie systemen. Hierbij gaat het om zowel een planningssysteem, een tijdregistratiesysteem als een urenverantwoordingssysteem. Bij de organisaties met meer dan 500 medewerkers is dit zelfs bij 42 % het geval. Als we de gegevens bekijken per branche, zien we dat de percentages bij een aantal branches anders verdeeld zijn: in de financiële dienstverlening beschikt bijna 50 % over slechts één systeem. Dit kan dan gaan om een tijdregistratie-systeem (27 %), een planningsysteem (15 %) of een urenverantwoordingssysteem (6 %). Bij de overheid en in retail/groothandel heeft ongeveer 40 % één systeem. T.a.v. de beschikking over twee systemen, zijn er geen opvallende verschillen tussen de branches. Als we kijken naar organisaties die beschikken over drie systemen, dan zien we dat de gezondheidszorg met 44 % opvallend hoger scoort dan het gemiddelde van alle branches. Ook de financiële dienstverlening scoort hoger met 36 %. Aantal personen dat zich bezighoudt met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording Bij 46 % van de organisaties houden 1 tot 3 medewerkers zich bezig met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording. Bij 22 % van de organisaties zijn dat tussen de 4 en 10 medewerkers. En bij 31 % van de organisaties zijn dat zelfs meer dan 10 medewerkers. Hierin zijn grote verschillen te constateren als we kijken naar de bedrijfsgrootte. Bij 65 % van de organisaties met meer dan 500 medewerkers zijn meer dan 10 5

6 medewerkers actief met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording. En bij de kleinere organisaties ligt de nadruk logischerwijs op 1 tot 3 medewerkers (61 %). Welke afdelingen houden zich bezig met op planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording? Bij 38% van de organisaties houdt met vooral de afdeling P en O zich bezig met op planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording. Bij de organisaties met tussen de 251 en 500 medewerkers is dat zelfs 43%. Bij 26% van de organisaties zijn het vooral de leidinggevenden van de lijnafdelingen, die zich bezig houden met planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording. Bij de bedrijven met meer dan 500 medewerkers is dat zelfs 31%. Bij 13% is het de afdeling planning of het bedrijfsbureau belast met planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording. Dit percentage ligt hoger (16%) bij de organisaties met tussen de 251 en 500 medewerkers. Tenslotte wordt de planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording in 21 % van de organisaties door een ander functionaris of afdeling gedaan. De IT-afdeling speelt hierin nagenoeg geen rol. Implementatiejaar van de systemen 69% van de systemen is vóór 2006 geïmplementeerd. 30% in 2006, 2007 of Reden keuze leverancier De belangrijkste reden waarom men destijds heeft gekozen voor het systeem is het feit dat het systeem perfect bij de eisen en systemen van de organisatie past (45%). Als tweede worden andere redenen genoemd (22%) en als derde een goede prijskwaliteit verhouding (15%). Beslisser bij de aanschaf van het systeem De directie is de voornaamste beslisser bij de aanschaf van het systeem (82%). Alle andere disciplines spelen hierin slechts een zeer beperkte rol. Zelfs bij de grote bedrijven. Redenen om een systeem aan te schaffen Efficiencyverbetering en het beter managen van het bedrijf/werknemers zijn de belangrijkste redenen om een systeem aan te schaffen. Er zijn hierin tussen de branches geen noemenswaardige verschillen. Gerealiseerde verbeteringen De belangrijkste efficiencyverbeteringen zijn: efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd (75%) verlichting van de administratieve last (70%) correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in systemen (70%). Er zijn t.a.v. dit aspect geen noemenswaardige verschillen tussen de organisaties van verschillende omvang. Wel zijn er bij een aantal branches andere zaken gerealiseerd, namelijk: - In de gezondheidszorg is vooral sprake van administratieve lastenverlichting (85%); het efficiënter omgaan met bedrijfstijd (81%); het flexibeler en efficiënter inzetten van personeel (81%) en correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen (81%). - In de retail/groothandel is vooral sprake van het efficiënter omgaan met de (bedrijfstijd) (87%) en de verbetering van de productiviteit waardoor er meer tijd is voor kerntaken (81%). 6

7 De belangrijkste managementverbeteringen zijn: verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (80%) meer inzicht in tijd, kosten (79%) inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (79%). Ook hier treden geen noemenswaardige verschillen op tussen de organisaties van verschillende omvang. Wel zijn er verschillen als we kijken naar de verschillende branches: 1. In de financiële dienstverlening is vooral sprake van: - inzicht in en daardoor beter managen van de arbeidstijd (88%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (85%); - het krijgen van meer inzicht in tijd en kosten (85%); - de vereenvoudiging van arbeidsprocessen (81%). 2. In de gezondheidszorg is er vooral sprake van: - inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (83%); - verbetering van de kwaliteit van administratieve processen (78%). 3. In de horeca/entertainmentindustrie is vooral sprake van: - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (80%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (78%); verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (78%). 4. In de industrie is vooral sprake van: - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (82%); - meer inzicht in tijd, kosten (77%); - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (77%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (76%); 5. Bij de overheid is vooral sprake van: - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (80%); - meer inzicht in tijd, kosten (79%); - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (75%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (74%). 6. In de retail/groothandel is vooral sprake van: - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (88%); - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (81%); - meer inzicht in tijd, kosten (81%); - de vereenvoudiging van arbeidsprocessen (75%). De belangrijkste financiële voordelen zijn: bezettingsgraad van de (productie)afdeling(en) is geoptimaliseerd (71%); aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparing omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd (66%). Hierbij zien we dat vooral de 500+ bedrijven de volgende zaken hebben gerealiseerd: - met behoud van kwaliteit de loonkosten gereduceerd (76%); - efficiëntere doorbelasting van loonkosten (71%). Als we kijken naar de verschillende branches treden er geen noemenswaardige verschillen op. Het belangrijkste voordeel m.b.t. de medewerkerstevredenheid is het feit dat de medewerkers beter geïnformeerd zijn (75%). Hier zien we geen noemenswaardige verschillen als we kijken naar de omvang van de organisaties. Als we echter gaan kijken naar dit aspect en de verschillen tussen de branches, zijn er wel een aantal opvallende zaken, namelijk: - in de gezondheidszorg blijven de scores achter (gemiddeld 54%); - hetzelfde geldt voor de horeca/entertainmentindustrie (gemiddeld 60%). 7

8 Maakt het systeem de verwachtingen waar? De verwachtingen van het systeem zijn grotendeels waargemaakt (88%). Gemiddeld wordt een 7,1 als rapportcijfer gegeven, 84% geeft een 7 of hoger. 3. Doelstelling onderzoek - Bij potentieel nieuwe afnemers: vaststellen van het marktpotentieel. - Bij bestaande afnemers: - redenen achterhalen waarom bedrijven hebben gekozen voor de invoering van een systeem; - vaststellen welke resultaten zij hebben behaald door het gebruik van dit systeem. 4. Veldwerk en respons Het marktonderzoek is telefonisch uitgevoerd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst door Jobcall in Amsterdam. Het adressenbestand is geleverd door Marktselect (en is dus géén klantenbestand). Het veldwerk is uitgevoerd tussen 28 april en 4 juli Er was sprake van veel nonresponse door o.a. de meivakantie. Dat is dan ook de reden dat het onderzoek langer heeft geduurd dan oorspronkelijk gepland. Degenen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, ontvangen gratis een uitnodiging voor het Heliview Congres Planning, Tijdregistratie en Urenverantwoording op 30 september 2009 van de VPTU, waar de onderzoeksresultaten gepresenteerd zullen worden. Uitgangspunt voor het onderzoek is een a-selecte steekproef per branche. Dit is door een bij enkele branches - tegenvallende response helaas niet voor alle branches gerealiseerd. In totaal zijn 714 enquêtes afgerond (+ 20 % response). De verdeling over de branches en bedrijfsgrootten ziet er volgt uit: mdw mdw >500 mdw anders Totaal Financiële dienstverlening Gezondheidszorg Horeca / Entertainmentindustrie Industrie Overheid Retail / Groothandel Anders Totaal Het gaat hierbij zowel om gebruikers als om niet-gebruikers van planningssystemen. 8

9 5. Resultaten 5.1 Resultaten potentieel nieuwe afnemers Response De response van potentieel nieuwe afnemers laat het volgende beeld zien: mdw mdw >500 mdw anders Totaal Financiële dienstverlening Gezondheidszorg Horeca / Entertainmentindustrie Industrie Overheid Retail / Groothandel Anders Totaal Opvallend hierbij is het achterblijven van de branches Gezondheidszorg, Retail/Groothandel, Horeca/Entertainmentindustrie en Financiële dienstverlening. De redenen hiervan zijn niet nader onderzocht. De aantallen voor alle branches zijn over het algemeen laag. Er kunnen daarom geen uitspraken gedaan worden per branche. Reden van het niet in gebruik hebben van een systeem Dit betreft vooral algemene zaken m.b.t. de organisatie (75 %) en zaken m.b.t. het managen van de organisatie (67 %). Wat is de reden van het niet in gebruik hebben van een systeem? Algemene zaken m.b.t. uw organisatie 75% Zaken m.b.t. het managen van uw organisatie 67% Zaken m.b.t. mogelijke efficiencyverbeteringen 46% Zaken t.a.v. het al dan niet behalen van een financieel voordeel 45% Zaken t.a.v. de medewerkerstevredenheid 41% 9

10 Doorvragend blijkt dat de algemene zaken m.b.t. de organisatie blijkt dit vooral te gaan om het feit dat de organisatie weinig noodzaak kent tot registratie (66 %). Organisatie basis: bedrijven die geen systeem hebben nee, speelt helemaal geen rol nee, speelt geen grote rol ja, speelt enigszins een rol ja, speelt een grote rol Organisatie is te klein; n=67 52% 6% 1% 40% Organisatie kent te weinig planningshandelingen/planningsmdw's; n=67 48% 12% 1% 39% Organisatie kent te weinig noodzaak tot tijdregistratie; n=67 25% 6% 3% 66% T.a.v. het managen van de organisatie, blijkt dit te maken te hebben met het feit dat: men alle noodzakelijke beslissingen kan nemen zonder systeem ; er voldoende inzicht is in de tijd en kosten van het personeel ; de kwaliteit van de administratieve processen voldoende is en de kwaliteit van de HR voldoende is zonder systeem. Management basis: bedrijven die geen systeem hebben nee, speelt helemaal geen rol nee, speelt geen grote rol ja, speelt enigszins een rol ja, speelt een grote rol Wij kunnen alle noodzakelijke beslissingen nemen zonder deze systemen; n=59 20% 8% 5% 66% Kwaliteit HR is voldoende zonder deze systemen; n=59 19% 15% 10% 56% Kwaliteit van de administratieve processen is voldoende zonder deze systemen; n=59 19% 19% 7% 56% We hebben al voldoende inzicht in tijd en kosten van personeel; n=59 19% 10% 12% 59% 10

11 Overige punten die worden genoemd, hebben te maken met het mogelijk te behalen financieel voordeel. 45 % heeft geantwoord dat dit de voornaamste reden is van het niet hebben van een systeem. Men heeft over het algemeen voldoende bezettingsgraad ; heeft weinig noodzaak tot reductie van de loonkosten en de loonkosten worden bovendien over het algemeen voldoende efficiënt doorbelast. Financieel voordeel basis: bedrijven die geen systeem hebben nee, speelt helemaal geen rol nee, speelt geen grote rol ja, speelt enigszins een rol ja, speelt een grote rol Bezettingsgraad van (productie) afdeling(en) is voldoende; n=37 27% 8% 5% 59% Geen noodzaak tot reductie van de loonkosten; n=37 30% 11% 22% 38% Loonkosten worden al voldoende efficiënt doorbelast; n=37 30% 11% 16% 43% Hetzelfde geldt voor de efficiencyverbetering. Hiervoor is onvoldoende noodzaak bij een groot deel van de respondenten (gemiddeld 40 %). Efficiencyverbetering basis: bedrijven die geen systeem hebben nee, speelt helemaal geen rol nee, speelt geen grote rol ja, speelt enigszins een rol ja, speelt een grote rol Geen noodzaak tot verbetering arbeidsproductiviteit; n=40 33% 13% 18% 38% Administratieve last hoeft niet te worden verlicht; n=40 43% 13% 8% 38% Geen noodzaak tot efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd; n=40 35% 15% 8% 43% Geen noodzaak tot flexibelere en efficiëntere inzet van personeel. Geen noodzaak tot correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen; n=40 40% 15% 5% 40% 11

12 Voor de vergroting van de medewerkerstevredenheid ziet men ook geen noodzaak tot de aanschaf van een systeem. Medewerkerstevredenheid basis: bedrijven die geen systeem hebben nee, speelt helemaal geen rol nee, speelt geen grote rol ja, speelt enigszins een rol ja, speelt een grote rol Geen noodzaak tot het beter informeren van de medewerkers; n=34 44% 15% 9% 32% Geen noodzaak tot het verbeteren van de tevredenheid en prestatie van medewerkers; n=34 44% 12% 9% 35% Overweegt men een systeem in te voeren? Des te opvallender is het, dat toch 26 % de invoering van een systeem overweegt. Er is dus een zeker marktpotentieel aanwezig. Overweegt u in de toekomst een systeem in te voeren? ja; n=23; 26% nee; n=64; 74% 12

13 5.2 Resultaten t.a.v. gebruikers van systemen Response De response van gebruikers van systemen laat het volgende beeld zien: mdw mdw >500 mdw anders Totaal Financiële dienstverlening Gezondheidszorg Horeca / Entertainmentindustrie Industrie Overheid Retail / Groothandel Anders Totaal Hier zijn de aantallen per branche én cel groter en kunnen er ook voor een aantal specifieke branches conclusies worden getrokken. Er vallen een aantal zaken op. Er zijn weinig grote bedrijven ondervraagd in de horeca/entertainmentindustrie, financiële dienstverlening en retail/groothandel. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze branches worden gekenmerkt door vele kleine bedrijven en slechte enkele grote bedrijven. Het tegenovergestelde is het geval in de Gezondheidszorg. Het gebruik van systemen Ruim 80% van de bedrijven geeft aan één of meerdere systemen in gebruik te hebben Bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers gaat het om 82 %. Bij bedrijven met tussen de 251 en 500 medewerkers is dat 78 %. En bij de grotere bedrijven 87 %. Heeft u een of meerdere van de volgende systemen in gebruik? nee; 18% ja; 82% 13

14 Bij het doorvragen, blijkt dat 100 % van de organisaties beschikt over een systeem. - Daarvan beschikt 38 % over één systeem. Dit kan dan gaan om een tijdregistratiesysteem (19 %), een planningsysteem (10 %) of een urenverantwoordingssysteem (9 %) % van de organisaties beschikt over twee systemen. Het gaat dan om een tijdregistratiesysteem in combinatie met een urenverantwoordingssysteem. Een planningssysteem in combinatie met een urenverantwoordingssysteem of een planningssysteem in combinatie met een tijdregistratiessysteem % van de organisaties beschikt over drie systemen. Hierbij gaat het om zowel een planningssysteem, een tijdregistratiesysteem en een urenverantwoordingssysteem. Bij de organisaties met meer dan 500 medewerkers is dit zelfs bij 42 % het geval. Heeft u een of meerdere van de volgende systemen in gebruik? Plannings/Tijdregistratie-systeem Plannings/Urenverantwoording-systeem Urenverantwoording-systeem Planningssysteem Tijdregistratie-systeem Tijdregistratie/Urenverantwoording-systeem Plannings/Tijdregistratie/Urenverantwoording-systeem Totaal 6% 6% 9% 10% 19% 20% 30% > 500 mdw's 3% 10% 8% 8% 14% 15% 42% mdw's 9% 6% 9% 13% 16% 21% 26% mdw's 7% 5% 9% 9% 23% 21% 26% Als we de gegevens bekijken per branche, zien we dat de percentages bij een aantal branches anders verdeeld zijn: - In de financiële dienstverlening beschikt bijna 50 % over slechts één systeem. Dit kan dan gaan om een tijdregistratiesysteem (27 %), een planningsysteem (15 %) of een urenverantwoordingssysteem (6 %). - Bij de overheid en in retail/groothandel heeft ongeveer 40 % één systeem. T.a.v. de beschikking over twee systemen, zijn er geen opvallende zaken in de branches. 14

15 Als we kijken naar organisaties die beschikken over drie systemen, dan zien we dat de gezondheidszorg met 44 % opvallend hoger scoort dan het gemiddelde van alle branches. Ook de financiële dienstverlening scoort hoger met 36 %. Heeft u een of meerdere van de volgende systemen in gebruik? Plannings/Tijdregistratie-systeem Plannings/Urenverantwoording-systeem Urenverantwoording-systeem Planningssysteem Tijdregistratie-systeem Tijdregistratie/Urenverantwoording-systeem Plannings/Tijdregistratie/Urenverantwoording-systeem Totaal; n=416 5% 6% 7% 11% 20% 21% 30% Retail / Groothandel; n=37 8% 8% 5% 5% 30% 19% 24% Overheid; n=161 4% 4% 7% 9% 24% 26% 25% Industrie; n=113 6% 6% 7% 15% 12% 21% 32% Horeca / Entertainmentindustrie; n=47 6% 11% 9% 6% 19% 17% 32% Gezondheidszorg; n=25 12% 12% 16% 8% 8% 44% Financiële dienstverlening: n=33 6% 6% 15% 27% 9% 36% Aantal personen dat zich bezighoudt met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording Bij 46 % van de organisaties houden 1 tot 3 medewerkers zich bezig met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording. Bij 22 % van de organisaties zijn dat tussen de 4 en 10 medewerkers. En bij 31 % van de organisaties zijn dat zelfs meer dan 10 medewerkers. Hierin zijn grote verschillen te constateren als we kijken naar de bedrijfsgrootte. Bij 65 % van de organisaties met meer dan 500 medewerkers zijn meer dan 10 medewerkers actief met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording. En bij de kleinere organisaties ligt de nadruk logischerwijs op 1 tot 3 medewerkers (61 %). Aantal personen dat zich bezighoudt met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording 1 3 medewerkers 4 10 medewerkers meer dan 10 medewerkers Totaal 46% 22% 31% > 500 mdw's 18% 17% 65% mdw's 38% 26% 35% mdw's 61% 23% 16% 15

16 Welke afdelingen houden zich bezig met op planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording? Bij 38% van de organisaties is dit vooral de afdeling P en O. Bij de organisaties met tussen de 251 en 500 medewerkers is dat zelfs 43%. Bij 26% van de organisaties zijn dit vooral de leidinggevenden van de lijnafdelingen. Bij de bedrijven met meer dan 500 medewerkers is dat zelfs 31%. Bij 13% is het de afdeling planning of het bedrijfsbureau die hiermee belast is. Dit percentage ligt hoger (16%) bij de organisaties met tussen de 251 en 500 medewerkers. Tenslotte wordt het in 21 % van de organisaties door een ander functionaris of afdeling gedaan en speelt de IT-afdeling hierin nagenoeg geen rol. Afdeling die zich bezighoudt met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording IT afdeling Afdeling Planning / Bedrijfsbureau Leidinggevenden van lijnafdelingen PenO afdeling Anders Totaal 1% 13% 26% 38% 21% > 500 mdw's 1% 11% 31% 33% 24% mdw's 3% 10% 25% 43% 20% mdw's 1% 16% 25% 38% 20% Implementatiejaar van de systemen 69% van de systemen is vóór 2006 geïmplementeerd. 30% in 2006, 2007 of Implementatiejaar systeem 2008; 13% 2007; 9% 2006; 8% vóór 2006; 69% 16

17 Reden keuze leverancier Het belangrijkste keuzecriterium is dat het systeem perfect bij de eisen en systemen van de organisatie moet passen (45%). Als tweede worden andere redenen genoemd (22%) en als derde een goede prijs-kwaliteit verhouding (15%). Goede prijs kwaliteit verhouding; 15% Reden keuze leverancier Resultaatgericht; 3% Behulpzaam; 0% Professioneel; 3% Anders; 22% Betrouwbaar; 5% Systeem past perfect bij onze eisen en systemen; 45% Deskundig; 6% Beslisser bij de aanschaf van het systeem De directie is de voornaamste beslisser bij de aanschaf van het systeem (82%). Alle andere disciplines spelen hierin slechts een zeer beperkte rol. Zelfs bij de grote bedrijven. Beslisser aanschaf systemen Directie / bestuur Leidinggevende(n) van lijnafdeling(en) Anders IT afdeling PenO afdeling Afdeling Planning / Bedrijfsbureau Totaal 83% 1% 4% 8% 1% 4% > 500 mdw's 86% 2% 1% 5% 2% 4% mdw's 72% 8% 11% 2% 7% mdw's 85% 1% 3% 7% 3% 17

18 Redenen om een systeem aan te schaffen Efficiencyverbetering en het beter managen van het bedrijf/werknemers zijn de belangrijkste redenen om een systeem aan te schaffen. Wat was de belangrijkste reden om dit systeem aan te schaffen? Totaal; n=608 > 500 mdw's; n= mdw's; n= mdw's; n=333 Efficiencyverbetering 81% 85% 78% 81% Het beter managen van ons bedrijf/onze werknemers 71% 66% 76% 71% Financieel voordeel 50% 50% 49% 50% Verhoging medewerkerstevredenheid 42% 42% 41% 41% Er zijn tussen de branches geen noemenswaardige verschillen. Wat was de belangrijkste reden om dit systeem aan te schaffen? Totaal; n=467 Retail / Groothandel; n=42 Overheid; n=178 Industrie; n=127 Horeca / Entertainmentindustrie; n=54 Gezondheidszorg; n=32 Financiële dienstverlening; n=34 Efficiencyverbetering Het beter managen van ons bedrijf/onze werknemers Financieel voordeel Verhoging medewerkerstevredenheid 56% 50% 52% 42% 54% 47% 53% 43% 40% 46% 37% 54% 38% 35% 83% 76% 80% 87% 89% 81% 85% 72% 76% 67% 75% 83% 76% 65% 18

19 Gerealiseerde verbeteringen De belangrijkste efficiencyverbeteringen zijn: efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd (75%) verlichting van de administratieve last (70%) correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in systemen (70%). Efficiencyverbeteringen ja, zeker gerealiseerd ja, enigzins gerealiseerd nee, niet geheel gerealiseerd nee, helemaal niet gerealiseerd Productiviteit verbeterd: meer tijd voor kerntaken; n=493 34% 32% 16% 18% Administratieve last verlicht; n=493 42% 29% 12% 17% Efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd; n=493 41% 34% 12% 13% Flexibelere en efficiëntere inzet van personeel; n=493 36% 33% 14% 18% Correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen; n=493 46% 24% 11% 19% Er zijn t.a.v. dit aspect geen noemenswaardige verschillen per bedrijfsgrootte. Efficiency naar grootteklasse % ja zeker + enigszins gerealiseerd mdw's;n= mdw's;n=105 > 500 mdw's;n=118 Totaal;n=493 Productiviteit verbeterd: meer tijd voor kerntaken Administratieve last verlicht Efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd Flexibelere en efficiëntere inzet van personeel Correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen 69% 61% 66% 66% 69% 73% 71% 70% 76% 70% 78% 75% 68% 63% 75% 69% 69% 67% 76% 70% 19

20 Wel zijn er bij een aantal branches andere zaken gerealiseerd, namelijk: - In de gezondheidszorg is vooral sprake van administratieve lastenverlichting (85%); het efficiënter omgaan met bedrijfstijd (81%); het flexibeler en efficiënter inzetten van personeel (81%) en correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen (81%). - In de retail/groothandel is vooral sprake van het efficiënter omgaan met de (bedrijfstijd) (87%) en de verbetering van de productiviteit waardoor er meer tijd is voor kerntaken (81%). Efficiency naar branche % ja zeker + enigszins gerealiseerd Financiële dienstverlening; n=29 Gezondheidszorg; n=26 Horeca / Entertainmentindustrie; n=48 Industrie; n=112 Overheid; n=143 Retail / Groothandel; n=31 Totaal; n=389 Productiviteit verbeterd: meer tijd voor kerntaken Administratieve last verlicht Efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd Flexibelere en efficiëntere inzet van personeel Correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen 66% 62% 58% 69% 62% 81% 65% 76% 85% 65% 75% 62% 77% 70% 72% 81% 77% 74% 72% 87% 75% 76% 81% 69% 63% 67% 71% 68% 72% 81% 69% 64% 68% 77% 69% 20

21 De belangrijkste managementverbeteringen zijn: verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (80%) meer inzicht in tijd, kosten (79%) inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (79%). Management ja, zeker gerealiseerd ja, enigzins gerealiseerd nee, niet geheel gerealiseerd nee, helemaal niet gerealiseerd Betere beslissingen mogelijk o.b.v. actuele informatie; n=435 45% 31% 9% 14% Kwaliteit HR verbeterd; n=435 36% 32% 14% 18% Kwaliteit van de administratieve processen verbeterd; n=435 53% 27% 11% 10% Vereenvoudiging van arbeidsprocessen; n=435 38% 29% 15% 19% Meer inzicht in tijd en kosten: nuttige managementinformatie; n=435 52% 27% 10% 11% Inzicht in en daardoor beter managen van de arbeidstijd: betere controle over tijd en geld; n=435 56% 23% 9% 12% Ook hier treden geen noemenswaardige verschillen op per bedrijfsgrootte. Management naar grootteklasse % ja zeker + enigszins gerealiseerd mdw's;n= mdw's;n=104 > 500 mdw's;n=92 Totaal;n=435 Betere beslissingen mogelijk o.b.v. actuele informatie Kwaliteit HR verbeterd Kwaliteit van de administratieve processen verbeterd 58% 78% 69% 82% 77% 69% 74% 68% 82% 74% 82% 80% Vereenvoudiging van arbeidsprocessen Meer inzicht in tijd en kosten: nuttige managementinformatie Inzicht in en daardoor beter managen van de arbeidstijd: betere controle over tijd en geld 64% 64% 74% 66% 79% 79% 80% 79% 79% 78% 80% 79% 21

22 Wel zijn er verschillen als we kijken naar de verschillende branches: 1. In de financiële dienstverlening is vooral sprake van: - inzicht in en daardoor beter managen van de arbeidstijd (88%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (85%); - het krijgen van meer inzicht in tijd en kosten (85%); - de vereenvoudiging van arbeidsprocessen (81%). 2. In de gezondheidszorg is er vooral sprake van: - inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (83%); - verbetering van de kwaliteit van administratieve processen (78%). 3. In de horeca/entertainmentindustrie is vooral sprake van: - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (80%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (78%); verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (78%) 4. In de industrie is vooral sprake van: - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (82%); - meer inzicht in tijd, kosten (77%) - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (77%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (76%); 5. Bij de overheid is vooral sprake van: - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (80%); - meer inzicht in tijd, kosten (79%); - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (75%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (74%); 6. In de retail/groothandel is vooral sprake van: - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (88%); - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (81%); - meer inzicht in tijd, kosten (81%); - de vereenvoudiging van arbeidsprocessen (75%); Management naar branche % ja zeker + enigszins gerealiseerd Financiële dienstverlening: n=26 Gezondheidszorg: n=18 Horeca / Entertainmentindustrie; n=45 Industrie; n=98 Overheid; n=121 Retail / Groothandel; n=32 Totaal; n=340 Betere beslissingen mogelijk o.b.v. actuele informatie Kwaliteit HR verbeterd Kwaliteit van de administratieve processen verbeterd Vereenvoudiging van arbeidsprocessen Meer inzicht in tijd en kosten: nuttige managementinformatie Inzicht in en daardoor beter managen van de arbeidstijd: betere controle over tijd en geld 85% 67% 78% 76% 74% 72% 75% 73% 67% 67% 65% 69% 69% 68% 77% 78% 78% 82% 75% 88% 79% 81% 78% 64% 70% 58% 75% 67% 85% 72% 80% 77% 79% 81% 79% 88% 83% 78% 74% 80% 81% 79% 22

23 De belangrijkste financiële voordelen zijn: Bezettingsgraad van de (productie)afdeling(en) is geoptimaliseerd (71%); Aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparing omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd (66%). Financieel voordeel ja, zeker gerealiseerd ja, enigzins gerealiseerd nee, niet geheel gerealiseerd nee, helemaal niet gerealiseerd Bezettingsgraad (productie) afdeling(en) geoptimaliseerd; n=301 40% 31% 11% 19% Met behoud van kwaliteit de loonkosten gereduceerd; n=301 36% 26% 15% 23% Aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparingen omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd; n=301 35% 31% 15% 20% Efficiëntere doorbelasting van loonkosten; n=301 44% 24% 13% 19% Hierbij zien we dat vooral de 500+ bedrijven de volgende zaken hebben gerealiseerd: - met behoud van kwaliteit de loonkosten gereduceerd (76%); - efficiëntere doorbelasting van loonkosten (71%). 23

24 Financieel naar grootteklasse % ja zeker + enigszins gerealiseerd mdw's;n= mdw's;n=67 > 500 mdw's;n=70 Totaal;n=301 Bezettingsgraad (productie) afdeling(en) geoptimaliseerd 68% 70% 76% 70% Met behoud van kwaliteit de loonkosten gereduceerd 54% 60% 62% 76% Aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparingen omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd 68% 61% 63% 65% Efficiëntere doorbelasting van loonkosten 58% 71% 71% 68% Als we kijken naar de verschillende branches treden er geen noemenswaardige verschillen op. Financieel naar branche % ja zeker + enigszins gerealiseerd Financiële dienstverlening; n=18 Gezondheidszorg; n=15 Horeca / Entertainmentindustrie; n=35 Industrie; n=69 Overheid; n=74 Retail / Groothandel; n=22 Totaal; n=233 Bezettingsgraad (productie) afdeling(en) geoptimaliseerd 56% 73% 74% 77% 70% 68% 72% Met behoud van kwaliteit de loonkosten gereduceerd 44% 60% 71% 67% 54% 64% 61% Aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparingen omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd 61% 67% 64% 64% 59% 65% 77% Efficiëntere doorbelasting van loonkosten 61% 73% 71% 70% 70% 59% 69% 24

25 Het belangrijkste voordeel m.b.t. de medewerkerstevredenheid is het feit dat de medewerkers beter geïnformeerd zijn (75%). Medewerkerstevredenheid ja, zeker gerealiseerd ja, enigzins gerealiseerd nee, niet geheel gerealiseerd nee, helemaal niet gerealiseerd Medewerkers beter geïnformeerd; n=253 47% 28% 15% 10% Tevredenheid en prestatie van medewerkers verbeterd; n=253 38% 33% 17% 12% Hier zien we geen noemenswaardige verschillen als we kijken naar de omvang van de organisaties. Medewerkerstevredenheid naar grootteklasse % ja zeker + enigszins gerealiseerd mdw's;n= mdw's;n=56 > 500 mdw's;n=60 Totaal;n=253 79% Medewerkers beter geïnformeerd 77% 75% 75% 74% Tevredenheid en prestatie van medewerkers verbeterd 75% 72% 72% 25

26 Als we echter gaan kijken naar dit aspect en de verschillen tussen de branches, zijn er wel een aantal opvallende zaken, namelijk: - In de gezondheidszorg blijven de scores achter (gemiddeld 54%); - Hetzelfde geldt voor de horeca/entertainmentindustrie (gemiddeld 60%). Medewerkerstevredenheid naar branche % ja zeker + enigszins gerealiseerd Financiële dienstverlening; n=12 Gezondheidszorg; n=12 Horeca / Entertainmentindustrie; n=29 Industrie; n=49 Overheid; n=81 Retail / Groothandel; n=17 Totaal; n=200 58% 83% Medewerkers beter geïnformeerd 66% 71% 78% 84% 77% 83% Tevredenheid en prestatie van medewerkers verbeterd 50% 55% 76% 81% 71% 74% Maakt het systeem de verwachtingen waar? De verwachtingen van het systeem zijn grotendeels waargemaakt (88%). Maakt het systeem over het algemeen uw verwachting waar? nee; 12% ja; 88% 26

27 Gemiddeld wordt een 7,1 als rapportcijfer gegeven, 84% geeft een 7 of hoger. 50% Rapportcijfer gemiddeld 7,1 45% 44% 40% 37% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 8% 5% 0% 2% 4% 3% 1% 0% 0% 0%

28 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Potentieel nieuwe afnemers 26% van de respondenten overweegt om een systeem in te voeren. Er is dus sprake van een aanzienlijk marktpotentieel voor tijdregistratie-systemen, planningsystemen en urenverantwoordingssystemen. 6.2 Gebruikers van systemen Het gebruik van systemen 38% van de gebruikers werkt slechts met één systeem. Dit kan dan gaan om een tijdregistratie-systeem (19 %), een planningsysteem (10 %) of een urenverantwoordingssysteem (9 %). Dit geldt met name voor de bedrijven in de financiële dienstverlening, de overheid en bedrijven in de retail/groothandel. 32 % van de organisaties beschikt over twee systemen. Het gaat dan om een tijdregistratiesysteem in combinatie met een urenverantwoordingssysteem. Een planningssysteem in combinatie met een urenverantwoordingssysteem of een planningssysteem in combinatie met een tijdregistratiessysteem. 30 % van de organisaties beschikt over drie systemen. Hierbij gaat het om zowel een planningssysteem, een tijdregistratiesysteem en een urenverantwoordingssysteem. Bij de organisaties met meer dan 500 medewerkers is dit zelfs bij 42 % het geval. Vooral in de gezondheidszorg hebben veel organisaties (44%) de beschikking over drie systemen. Aantal personen dat bezighoudt met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording Bij 46 % van de organisaties houden 1 tot 3 medewerkers zich bezig met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording. Bij 22 % van de organisaties zijn dat tussen de 4 en 10 medewerkers. En bij 31 % van de organisaties zijn dat zelfs meer dan 10 medewerkers. Hierin zijn grote verschillen te constateren als we kijken naar de bedrijfsgrootte. Bij 65 % van de organisaties met meer dan 500 medewerkers zijn meer dan 10 medewerkers actief met planning, tijdregistratie en/of urenverantwoording. En bij de kleinere organisaties ligt de nadruk logischerwijs op 1 tot 3 medewerkers (61 %). de stelling gaat dus op: hoe groter de organisatie, hoe meer medewerkers zich bezig houden met planning. Welke afdelingen houden zich bezig met op planning, tijdregistratie en /of urenverantwoording? Leidinggevenden van lijnafdelingen én P en O afdelingen zijn de belangrijkste partijen als het gaat om het gebruik van de door de leden van de VPTU geleverde systemen. Bij 38% van de organisaties is het namelijk vooral de afdeling P en O. Bij 26% van de organisaties zijn dit vooral de leidinggevenden van de lijnafdelingen. Bij 13% is het de afdeling planning of het bedrijfsbureau die hiermee belast is. Tenslotte wordt het in 21 % van de organisaties door een ander functionaris of afdeling gedaan en speelt de ITafdeling hierin nagenoeg geen rol. Implementatiejaar van de systemen 69% van de systemen is vóór 2006 geïmplementeerd. 30% in 2006, 2007 of Reden keuze leverancier Het belangrijkste keuzecriterium is dat het systeem perfect bij de eisen en systemen van de organisatie moet passen (45%). Als tweede worden andere redenen genoemd (22%) en als derde een goede prijs-kwaliteit verhouding (15%). 28

29 Beslisser bij de aanschaf van het systeem De directie is de voornaamste beslisser bij de aanschaf van het systeem (82%). Alle andere disciplines spelen hierin slechts een zeer beperkte rol. Zelfs bij de grote bedrijven. Redenen om een systeem aan te schaffen Efficiencyverbetering en het beter managen van het bedrijf/werknemers zijn de belangrijkste redenen om een systeem aan te schaffen. Er zijn tussen de branches geen noemenswaardige verschillen. Gerealiseerde verbeteringen De belangrijkste efficiencyverbeteringen zijn: efficiënter omgaan met de (bedrijfs)tijd (75%) verlichting van de administratieve last (70%) correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in systemen (70%). Wel zijn er bij een aantal branches andere zaken gerealiseerd, namelijk: - In de gezondheidszorg is vooral sprake van administratieve lastenverlichting (85%); 'het efficiënter omgaan met bedrijfstijd' (81%); 'het flexibeler en efficiënter inzetten van personeel' (81%) en correcte, snelle en eenmalige invoer van gegevens in diverse systemen' (81%). - In de retail/groothandel is vooral sprake van het efficiënter omgaan met de (bedrijfstijd) (87%) en de verbetering van de productiviteit waardoor er meer tijd is voor kerntaken (81%). De belangrijkste managementverbeteringen zijn: verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (80%) meer inzicht in tijd, kosten (79%) inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (79%). Wel zijn er verschillen als we kijken naar de verschillende branches: 1. In de financiële dienstverlening is vooral sprake van: - inzicht in en daardoor beter managen van de arbeidstijd (88%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (85%); - het krijgen van meer inzicht in tijd en kosten (85%); - de vereenvoudiging van arbeidsprocessen (81%). 2. In de gezondheidszorg is er vooral sprake van: - inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (83%); - verbetering van de kwaliteit van administratieve processen (78%). 3. In de horeca/entertainmentindustrie is vooral sprake van: - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (80%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (78%); verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (78%) 4. In de industrie is vooral sprake van: - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (82%); - meer inzicht in tijd, kosten (77%) - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (77%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (76%); 5. Bij de overheid is vooral sprake van: - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (80%); - meer inzicht in tijd, kosten (79%); - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (75%); - het kunnen nemen van betere beslissingen o.b.v.actuele informatie (74%); 29

30 6. In de retail/groothandel is vooral sprake van: - verbetering van de kwaliteit van de administratieve processen (88%); - meer inzicht en daardoor beter managen van de arbeidstijd (81%); - meer inzicht in tijd, kosten (81%); - de vereenvoudiging van arbeidsprocessen (75%); De belangrijkste financiële voordelen zijn: Bezettingsgraad van de (productie)afdeling(en) is geoptimaliseerd (71%); Aanzienlijke en aantoonbare kostenbesparing omdat de personeelskosten beter kunnen worden beheerd en gestuurd (66%). Hierbij zien we dat vooral de 500+ bedrijven de volgende zaken hebben gerealiseerd: - met behoud van kwaliteit de loonkosten gereduceerd (76%); - efficiëntere doorbelasting van loonkosten (71%). Het belangrijkste voordeel m.b.t. de medewerkerstevredenheid is het feit dat de medewerkers beter geïnformeerd zijn (75%). Als we echter gaan kijken naar dit aspect en de verschillen tussen de branches, zijn er wel een aantal opvallende zaken, namelijk: - In de gezondheidszorg blijven de scores achter (gemiddeld 54%); - Hetzelfde geldt voor de horeca/entertainmentindustrie (gemiddeld 60%). Maakt het systeem de verwachtingen waar? De verwachtingen van het systeem zijn grotendeels waargemaakt (88%). Gemiddeld wordt een 7,1 als rapportcijfer gegeven, 84% geeft een 7 of hoger. Dit zijn goede resultaten, die meegenomen kunnen worden in de verkoopargumentatie. 30

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid Tijdplein Focus op Tijd en Arbeid Agenda Focus kerncijfers Het markt onderzoek (opzet, uitvoering) Enige afspraken: waar hebben we het over! Een definitie van Plannen (en van TR en UV) Belangrijke uitkomsten

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

E-mail archivering. Ibt marktonderzoek in opdracht van ZyLAB April 2015

E-mail archivering. Ibt marktonderzoek in opdracht van ZyLAB April 2015 E-mail archivering Ibt marktonderzoek in opdracht van ZyLAB April 2015 Inhoudsopgave Pagina Onderzoeksmethodiek Management samenvatting Resultaten 3 4 6 :ibt marktonderzoek 1 ste Jan Steenstraat 84a 1072

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken samengevat.

Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken samengevat. Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken samengevat. De slechte resultaten van de bedrijven zijn niet alleen het gevolg van de crisis. Managers moeten ook de hand in eigen boezem steken!

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 ALLE GEMEENTEN RESPONS I GEMEENTEN Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 Gemeenten in beweging Annette Tjeerdsma en Jan Veuger 1 Dit artikel bevat de resultaten van het onderzoek Barometer

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Onderzoek. Supply Chain Management 2006. Door I-BR in opdracht van R&G Global Consultants

Onderzoek. Supply Chain Management 2006. Door I-BR in opdracht van R&G Global Consultants Onderzoek Supply Chain Management 2006 Door I-BR in opdracht van R&G Global Consultants Contact Persoon Aart Willem de Wolf R&G Global Consultants CE BV Esdoorn 27 6226 TA Maastricht +31 (0)43 362 7040

Nadere informatie

SpicyLemon Beveiligingsonderzoek

SpicyLemon Beveiligingsonderzoek SpicyLemon Beveiligingsonderzoek Summary + Rapport Specificaties Uitvoerder Webwereld in opdracht van SpicyLemon Periode veldwerk 14-12-2011 t/m 04-01-2012 Response aantal: 274 Beveiligingsonderzoek -

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004

Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004 Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstellingen nova heeft de afgelopen jaren haar dienstenpakket steeds verder uitgebreid. Het was nu tijd

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport elektrisch rijden OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: elektrisch rijden Mei 2013 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie In opdracht van: Josée Boormans, Directie BV, afdeling

Nadere informatie

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers Re-integratie door Keerpunt Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers 9 mei 2017 Levert private WIA verzekering meerwaarde op voor de klant ten opzichte van publieke

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Minder regels, betere dienstverlening

Minder regels, betere dienstverlening Minder regels, betere dienstverlening voor ondernemers in de provincie Groningen Drs. Koop Boer Yannick Abrahams, MSc 23 mei 2013 Management summary In het kader van programma minder regels, betere dienstverlening

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA Februari 2001 drs. Ö. Erdem dr. P. J. M. Martens INHOUDSOPGAVE BLZ. SAMENVATTING 1 INLEIDING 1 2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak!

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! D A T U M 17 juni 2010 P A G I N A 1 van 14 Onafhankelijk onderzoek re-integratiebranche door Re-integratiePartner Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! Tussen 27 mei en

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Inleiding Alarm Control Nederland BV is een door het Ministerie van Justitie erkende Particuliere Alarmcentrale. De dienstverlening van Alarm Control Nederland

Nadere informatie