Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent"

Transcriptie

1 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni

2 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek Blik op Werk. Dit rapport bevat de responscijfers en de rapportcijfers per cluster en (sub)segment. Er is berekend of de onderzoeksresultaten voor uw bedrijf publicabel zijn in de zoekmachine van Blik op Werk. Het al dan publiceren is afhankelijk van het behaalde responspercentage, in combinatie met de 95%-betrouwbaarheidsmarge rond het gemiddelde rapportcijfer. aangeschreven cliënten/werknemers en opdrachtgevers per cluster / (sub)segment Minimale vereiste respons voor publicatie < 20 50% 20 t/m 29 45% 30 t/m 49 35% 50 of meer 30% Indien de respons aan bovenstaande eisen heeft voldaan, is naar de 95%- betrouwbaarheidsmarge gekeken. Als deze marge kleiner dan 1,05 is en het aantal respondenten op drie of meer ligt, dan worden de resultaten alsnog gepubliceerd. Wilt u meer informatie over de responseisen? Kijk dan op de website van Blik op Werk ( Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek. In de periode januari tot maart 2009 is zowel aan werknemers/cliënten als opdrachtgevers van dienstverleners gevraagd naar hun tevredenheid over de dienstverlening. De deelnemende bedrijven hebben de vragenlijsten en inlogcodes verstuurd aan hun cliënten en opdrachtgevers. Het onderzoek onder werknemers/cliënten is uitgevoerd door middel van een schriftelijke enquête, waarbij de respondenten ook de mogelijkheid hadden de vragenlijst via internet in te vullen; opdrachtgevers konden de vragenlijst uitsluitend via internet invullen. UWV heeft het invullen van de vragenlijsten onder UWV als opdrachtgever zelf intern georganiseerd. De accounthouder van de afdeling Inkoop Re-integratie heeft de vragenlijsten ingevuld indien er door een deelnemend bedrijf in de onderzoeksperiode ten minste één traject/dienst is afgerond én de desbetreffende dienstverlening onder het leveranciersmanagement van UWV valt. Dit laatste is (nog) van toepassing op dienstverlening die in het kader van de voorziening jobcoaching wordt uitgevoerd (onderdeel van cluster 2). De trajecten/diensten van UWV zijn, voor zover van toepassing, onderverdeeld naar de volgende segmenten: - IRO (betreft alle IRO's, ongeacht de uitkeringsachtergrond van de klant). - Wajong (heeft uitsluitend betrekking op dienstverlening die is uitgevoerd op grond van reguliere Wajongcontracten). - Overig (heeft betrekking op trajecten/diensten die voor de klantgroepen AG en WW zijn uitgevoerd). 2

3 De resultaten van deze segmenten worden in deze rapportage afzonderlijk weergegeven maar in de zoekmachine van Blik op Werk worden ze gepresenteerd. Gebruikers van de zoekmachine zien alleen het totaaloordeel van UWV. Clusters De resultaten zijn uitgesplitst naar type dienstverlening, ingedeeld in zogenoemde clusters. Per cluster zijn de contracten die hetzelfde doel én dezelfde uitgangssituatie van de werknemer/cliënt hanteren, bij elkaar gebracht. De volgende clusters worden onderscheiden: - Cluster 1: Gezond blijven werken (doel: het bevorderen van de vitaliteit in organisaties en het voorkomen van verzuim bij werknemers). - Cluster 2: Inzetbaarheid bevorderen (doel: werknemers ondersteunen bij het behouden van werk, al dan bij de eigen werkgever). - Cluster 3: Werk verkrijgen (doel: cliënten aan werk te helpen vanuit de situatie dat ze geen werk hebben en in de meeste gevallen een uitkering ontvangen). - Cluster 4: Maatschappelijk meedoen (doel: cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een situatie dat ze actief zijn in de maatschappij; dit hoeft geen betaald werk te betekenen). Resultaten Er wordt eerst een samenvatting van de resultaten per cluster en (subsegment) gepresenteerd waarin de responscijfers en de gemiddelde rapportcijfers zijn weergegeven. Bij de gemiddelde rapportcijfers wordt de 95%-betrouwbaarheidsmarge gegeven. De rapportcijfers van de accounthouders van UWV worden altijd gepubliceerd. U vindt in deze rapportage verder de antwoorden van cliënten en opdrachtgevers, per cluster en (sub)segment. De rapportage is automatisch gegenereerd. Het kan hierdoor voorkomen dat er tabellen zijn opgenomen die voor uw bedrijf zijn gevuld. Alle resultaten zijn weergegeven in percentages. Verder staat bij iedere vraag het totaal aantal personen dat antwoord heeft gegeven op deze vraag. Voor de analyses hebben we alleen vragenlijsten gebruikt van respondenten die een rapportcijfer hebben gegeven. Indien, van deze groep respondenten, iedere respondent alle vragen heeft beantwoord, kan het zijn dat het absolute aantal bij een afzonderlijke vraag kleiner is dan het algehele responsaantal. Aan de accounthouders van de afdelingen Inkoop Re-integratie van UWV is gevraagd of ze de dienstverleners zouden aanraden bij collega s en relaties. Aan hen is ook gevraagd welke drie aspecten van de dienstverlening zij het belangrijkst vinden. De tabellen over deze vragen zijn daarom leeg voor het opdrachtgeversonderzoek binnen UWV. De directie van UWV heeft centraal besloten dat UWV de behaalde resultaten, maatwerk en het nakomen van afspraken de drie belangrijkste aspecten van de dienstverlening vindt. Weging Cluster 3 cliënten bestaat uit vijf (sub)segmenten. De gepresenteerde uitkomsten voor cluster 3 totaal (cliënten) zijn gewogen indien de dienstverlener binnen dit cluster in meer (sub)segmenten actief is. Dit houdt in dat bij de berekening van de resultaten rekening is gehouden met de totale aantallen cliënten in het klantenbestand in de 3

4 verschillende (sub)segmenten binnen cluster 3. Naarmate er in een (sub)segment meer cliënten zijn, krijgt dat (sub)segment een groter gewicht mee bij de bepaling van het totaalcijfer voor het cluster. Het gewicht van een (sub)segment wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal cliënten dat een bedrijf heeft in dat (sub)segment en de feitelijke respons in dat (sub)segment. De resultaten van deze (sub)segmenten worden in deze rapportage afzonderlijk weergegeven maar in de zoekmachine van Blik op Werk worden ze gepresenteerd. Gebruikers van de zoekmachine zien alleen het totaaloordeel van de cliënten in cluster 3. 4

5 Rapportage: Samenvatting Cliënten Ingevulde vragenlijsten aangeschreven Responspercentage Gem. rapportcijfer Publicatie Cluster Cluster Cluster 3 Totaal ,8 Ja Cluster 3 IRO ,7 Ja (UWV) Cluster Wajong (UWV) Cluster 3 Overig UWV Cluster ,2 Ja Gemeenten Cluster 3 Overig ,0 Nee Cluster ,7 Ja Totaal Opdrachtgevers excl. UWV Ingevulde vragenlijsten aangeschreven Responspercentage Gem. rapportcijfer Publicatie Cluster Cluster Cluster ,0 Nee Gemeenten Cluster 3 Overig ,5 Nee Cluster ,9 Nee Totaal Opdrachtgevers: UWV Ingevulde vragenlijsten aangeschreven Responspercentage Gem rapportcijfer Publicatie UWV Totaal ,5 Ja IRO ,5 Ja Wajong Overig UWV

6 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 3 TOTAAL Rapportage: Cliënten ingevulde vragenlijsten: 20 Publicatie cijfers: Ja Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 7, ,0 0,5 7,5 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle cliënten van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Oordeel over aspecten van de dienstverlening (in %) Hoe ging het bedrijf om met uw eigen ideeën en wensen? Hoe klantvriendelijk vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Hoe deskundig vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Wat vindt u van de gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor u heeft gedaan)? Vindt u dat u snel genoeg voor een eerste gesprek mocht komen? Hoe vindt u dat het bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens? Wat vindt u van de snelheid waarmee de medewerker(s) reageren op uw telefoontjes, en brieven? Hoe vindt u dat de medewerker(s) zich houden aan de afspraken die ze met u hebben gemaakt? Wat vindt u van het resultaat van de begeleiding tot nu toe? Onvoldoende Voldoende Goed

7 Segment: CLUSTER 3 TOTAAL Oordeel over aspecten van de dienstverlening - vervolg (in %) Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat ze voor u gingen doen? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw rechten waren? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw plichten waren? Paste de begeleiding door het bedrijf goed bij u? Hoe serieus namen de medewerkers van het bedrijf u? Vindt u dat u vaak genoeg contact heeft gehad met het bedrijf? Heeft het bedrijf u goed geholpen? Onvoldoende Voldoende Goed Vaste contactpersoon (in %) Had u bij dit bedrijf één vaste contactpersoon? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 5 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 5 belangrijkste (%): Hoe een bedrijf omgaat met mijn eigen ideeën en wensen 45 Dat ik een vaste contactpersoon heb bij een bedrijf 75 Dat de begeleiding goed bij mij past 53 Hoe deskundig de medewerkers zijn 41 Het resultaat van de begeleiding 62 Dat de medewerkers van een bedrijf mij serieus nemen 48 De gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor mij doet) 11 7

8 Segment: CLUSTER 3 TOTAAL Belangrijkste aspecten vervolg (in %) Genoemd (%) Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat ze voor mij gaan doen 31 Of de medewerkers zich houden aan afspraken die ze met mij 33 hebben gemaakt Hoe klantvriendelijk de medewerkers zijn 20 Hoe een bedrijf met mijn persoonlijke gegevens omgaat 16 Of de medewerkers snel reageren op mijn telefoontjes, 16 en brieven Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn rechten zijn 11 Of ik snel voor een eerste gesprek kan komen 11 Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn plichten zijn 5 Dat ik vaak genoeg contact heb met een bedrijf 9 8

9 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 3 IRO Rapportage: Cliënten ingevulde vragenlijsten: 12 Publicatie cijfers: Ja Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 7, ,0 0,6 7,8 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle cliënten van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Oordeel over aspecten van de dienstverlening (in %) Hoe ging het bedrijf om met uw eigen ideeën en wensen? Hoe klantvriendelijk vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Hoe deskundig vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Wat vindt u van de gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor u heeft gedaan)? Vindt u dat u snel genoeg voor een eerste gesprek mocht komen? Hoe vindt u dat het bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens? Wat vindt u van de snelheid waarmee de medewerker(s) reageren op uw telefoontjes, en brieven? Hoe vindt u dat de medewerker(s) zich houden aan de afspraken die ze met u hebben gemaakt? Wat vindt u van het resultaat van de begeleiding tot nu toe? Onvoldoende Voldoende Goed

10 Segment: CLUSTER 3 IRO Oordeel over aspecten van de dienstverlening - vervolg (in %) Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat ze voor u gingen doen? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw rechten waren? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw plichten waren? Paste de begeleiding door het bedrijf goed bij u? Hoe serieus namen de medewerkers van het bedrijf u? Vindt u dat u vaak genoeg contact heeft gehad met het bedrijf? Heeft het bedrijf u goed geholpen? Onvoldoende Voldoende Goed Vaste contactpersoon (in %) Had u bij dit bedrijf één vaste contactpersoon? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 5 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 5 belangrijkste (%): Hoe een bedrijf omgaat met mijn eigen ideeën en wensen 58 Dat ik een vaste contactpersoon heb bij een bedrijf 83 Dat de begeleiding goed bij mij past 58 Hoe deskundig de medewerkers zijn 42 Het resultaat van de begeleiding 50 Dat de medewerkers van een bedrijf mij serieus nemen 25 De gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor mij doet) 17 10

11 Segment: CLUSTER 3 IRO Belangrijkste aspecten vervolg (in %) Genoemd (%) Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat ze voor mij gaan doen 33 Of de medewerkers zich houden aan afspraken die ze met mij 33 hebben gemaakt Hoe klantvriendelijk de medewerkers zijn 25 Hoe een bedrijf met mijn persoonlijke gegevens omgaat 25 Of de medewerkers snel reageren op mijn telefoontjes, 25 en brieven Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn rechten zijn 17 Of ik snel voor een eerste gesprek kan komen 8 Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn plichten zijn 8 Dat ik vaak genoeg contact heb met een bedrijf 8 11

12 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 3 GEMEENTEN Rapportage: Cliënten ingevulde vragenlijsten: 6 Publicatie cijfers: Ja Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 8, ,2 0,8 7,1 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle cliënten van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Oordeel over aspecten van de dienstverlening (in %) Hoe ging het bedrijf om met uw eigen ideeën en wensen? Hoe klantvriendelijk vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Hoe deskundig vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Wat vindt u van de gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor u heeft gedaan)? Vindt u dat u snel genoeg voor een eerste gesprek mocht komen? Hoe vindt u dat het bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens? Wat vindt u van de snelheid waarmee de medewerker(s) reageren op uw telefoontjes, en brieven? Hoe vindt u dat de medewerker(s) zich houden aan de afspraken die ze met u hebben gemaakt? Wat vindt u van het resultaat van de begeleiding tot nu toe? Onvoldoende Voldoende Goed

13 Segment: CLUSTER 3 GEMEENTEN Oordeel over aspecten van de dienstverlening - vervolg (in %) Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat ze voor u gingen doen? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw rechten waren? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw plichten waren? Paste de begeleiding door het bedrijf goed bij u? Hoe serieus namen de medewerkers van het bedrijf u? Vindt u dat u vaak genoeg contact heeft gehad met het bedrijf? Heeft het bedrijf u goed geholpen? Onvoldoende Voldoende Goed Vaste contactpersoon (in %) Had u bij dit bedrijf één vaste contactpersoon? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 5 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 5 belangrijkste (%): Hoe een bedrijf omgaat met mijn eigen ideeën en wensen 33 Dat ik een vaste contactpersoon heb bij een bedrijf 67 Dat de begeleiding goed bij mij past 17 Hoe deskundig de medewerkers zijn 33 Het resultaat van de begeleiding 100 Dat de medewerkers van een bedrijf mij serieus nemen 83 De gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor mij doet) 0 13

14 Segment: CLUSTER 3 GEMEENTEN Belangrijkste aspecten vervolg (in %) Genoemd (%) Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat ze voor mij gaan doen 17 Of de medewerkers zich houden aan afspraken die ze met mij 50 hebben gemaakt Hoe klantvriendelijk de medewerkers zijn 17 Hoe een bedrijf met mijn persoonlijke gegevens omgaat 0 Of de medewerkers snel reageren op mijn telefoontjes, 0 en brieven Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn rechten zijn 0 Of ik snel voor een eerste gesprek kan komen 0 Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn plichten zijn 0 Dat ik vaak genoeg contact heb met een bedrijf 17 14

15 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 3 OVERIG Rapportage: Cliënten ingevulde vragenlijsten: 2 Publicatie cijfers: Nee Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 8, ,0 1,8 7,4 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle cliënten van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Oordeel over aspecten van de dienstverlening (in %) Hoe ging het bedrijf om met uw eigen ideeën en wensen? Hoe klantvriendelijk vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Hoe deskundig vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Wat vindt u van de gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor u heeft gedaan)? Vindt u dat u snel genoeg voor een eerste gesprek mocht komen? Hoe vindt u dat het bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens? Wat vindt u van de snelheid waarmee de medewerker(s) reageren op uw telefoontjes, en brieven? Hoe vindt u dat de medewerker(s) zich houden aan de afspraken die ze met u hebben gemaakt? Wat vindt u van het resultaat van de begeleiding tot nu toe? Onvoldoende Voldoende Goed

16 Segment: CLUSTER 3 OVERIG Oordeel over aspecten van de dienstverlening - vervolg (in %) Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat ze voor u gingen doen? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw rechten waren? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw plichten waren? Paste de begeleiding door het bedrijf goed bij u? Hoe serieus namen de medewerkers van het bedrijf u? Vindt u dat u vaak genoeg contact heeft gehad met het bedrijf? Heeft het bedrijf u goed geholpen? Onvoldoende Voldoende Goed Vaste contactpersoon (in %) Had u bij dit bedrijf één vaste contactpersoon? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 5 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 5 belangrijkste (%): Hoe een bedrijf omgaat met mijn eigen ideeën en wensen 0 Dat ik een vaste contactpersoon heb bij een bedrijf 50 Dat de begeleiding goed bij mij past 100 Hoe deskundig de medewerkers zijn 50 Het resultaat van de begeleiding 50 Dat de medewerkers van een bedrijf mij serieus nemen 100 De gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor mij doet) 0 16

17 Segment: CLUSTER 3 OVERIG Belangrijkste aspecten vervolg (in %) Genoemd (%) Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat ze voor mij gaan doen 50 Of de medewerkers zich houden aan afspraken die ze met mij 0 hebben gemaakt Hoe klantvriendelijk de medewerkers zijn 0 Hoe een bedrijf met mijn persoonlijke gegevens omgaat 0 Of de medewerkers snel reageren op mijn telefoontjes, 0 en brieven Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn rechten zijn 0 Of ik snel voor een eerste gesprek kan komen 50 Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn plichten zijn 0 Dat ik vaak genoeg contact heb met een bedrijf 0 17

18 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 4 Rapportage: Cliënten ingevulde vragenlijsten: 73 Publicatie cijfers: Ja Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 7, ,3 0,2 7,5 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle cliënten van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Oordeel over aspecten van de dienstverlening (in %) Hoe ging het bedrijf om met uw eigen ideeën en wensen? Hoe klantvriendelijk vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Hoe deskundig vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Wat vindt u van de gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor u heeft gedaan)? Vindt u dat u snel genoeg voor een eerste gesprek mocht komen? Hoe vindt u dat het bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens? Wat vindt u van de snelheid waarmee de medewerker(s) reageren op uw telefoontjes, en brieven? Hoe vindt u dat de medewerker(s) zich houden aan de afspraken die ze met u hebben gemaakt? Wat vindt u van het resultaat van de begeleiding tot nu toe? Onvoldoende Voldoende Goed

19 Segment: CLUSTER 4 Oordeel over aspecten van de dienstverlening - vervolg (in %) Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat ze voor u gingen doen? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw rechten waren? Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw plichten waren? Paste de begeleiding door het bedrijf goed bij u? Hoe serieus namen de medewerkers van het bedrijf u? Vindt u dat u vaak genoeg contact heeft gehad met het bedrijf? Heeft het bedrijf u goed geholpen? Onvoldoende Voldoende Goed Vaste contactpersoon (in %) Had u bij dit bedrijf één vaste contactpersoon? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 5 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 5 belangrijkste (%): Hoe een bedrijf omgaat met mijn eigen ideeën en wensen 48 Dat ik een vaste contactpersoon heb bij een bedrijf 29 Dat de begeleiding goed bij mij past 56 Hoe deskundig de medewerkers zijn 34 Het resultaat van de begeleiding 37 Dat de medewerkers van een bedrijf mij serieus nemen 59 De gekozen aanpak (de dingen die het bedrijf voor mij doet) 40 19

20 Segment: CLUSTER 4 Belangrijkste aspecten vervolg (in %) Genoemd (%) Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat ze voor mij gaan doen 33 Of de medewerkers zich houden aan afspraken die ze met mij 29 hebben gemaakt Hoe klantvriendelijk de medewerkers zijn 38 Hoe een bedrijf met mijn persoonlijke gegevens omgaat 37 Of de medewerkers snel reageren op mijn telefoontjes, 8 en brieven Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn rechten zijn 23 Of ik snel voor een eerste gesprek kan komen 12 Dat een bedrijf duidelijk uitlegt wat mijn plichten zijn 18 Dat ik vaak genoeg contact heb met een bedrijf 16 20

21 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 3 GEMEENTEN Rapportage: Opdrachtgevers ingevulde vragenlijsten: 1 Publicatie cijfers: Nee Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 5,0 5,0 5,0 1-2,9 7,3 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle opdrachtgevers van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Tevredenheid over aspecten van de dienstverlening (in %) N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers Het nakomen van afspraken De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever De prijs/kwaliteit verhouding De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) De doorlooptijden Het bieden van maatwerk De bekendheid bij het bedrijf met vacatures in de regio (indien van toepassing)

22 Segment: CLUSTER 3 GEMEENTEN Tevredenheid over resultaten van de dienstverlening - vervolg (in %) *) met als doel interventie met als doel werk behouden (jobcoaching / begeleid werken) met als doel diagnose / assessment met als doel voorbereiding op een reintegratietraject (voorschakeltrajecten) met als doel plaatsing met als doel sociale activering De behaalde resultaten in het algemeen N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden * Aan gemeenten en UWV is de vraag voorgelegd naar hun tevredenheid over het resultaat van specifieke vormen van dienstverlening, aan overige opdrachtgevers alleen de vraag over het resultaat van behaalde resultaten in het algemeen. 22

23 Segment: CLUSTER 3 GEMEENTEN Tevredenheid - aanraden bij collega's en relaties (in %) Zou u dit bedrijf aanraden bij collega s of andere relaties? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 3 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 3 belangrijkste (%): De prijs/kwaliteit verhouding 0 Het nakomen van afspraken 100 De doorlooptijden 0 Indien van toepassing: de bekendheid bij het bedrijf met 0 vacatures in de regio De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers 100 De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever 0 De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de 0 werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) Het bieden van maatwerk 100 De behaalde resultaten 0 23

24 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 3 OVERIG Rapportage: Opdrachtgevers ingevulde vragenlijsten: 2 Publicatie cijfers: Nee Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 7,5 7,0 8,0 2 0,7 1,8 7,4 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle opdrachtgevers van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Tevredenheid over aspecten van de dienstverlening (in %) N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers Het nakomen van afspraken De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever De prijs/kwaliteit verhouding De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) De doorlooptijden Het bieden van maatwerk De bekendheid bij het bedrijf met vacatures in de regio (indien van toepassing)

25 Segment: CLUSTER 3 OVERIG Tevredenheid over resultaten van de dienstverlening - vervolg (in %) *) met als doel interventie met als doel werk behouden (jobcoaching / begeleid werken) met als doel diagnose / assessment met als doel voorbereiding op een reintegratietraject (voorschakeltrajecten) met als doel plaatsing met als doel sociale activering De behaalde resultaten in het algemeen N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden * Aan gemeenten en UWV is de vraag voorgelegd naar hun tevredenheid over het resultaat van specifieke vormen van dienstverlening, aan overige opdrachtgevers alleen de vraag over het resultaat van behaalde resultaten in het algemeen. 25

26 Segment: CLUSTER 3 OVERIG Tevredenheid - aanraden bij collega's en relaties (in %) Zou u dit bedrijf aanraden bij collega s of andere relaties? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 3 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 3 belangrijkste (%): De prijs/kwaliteit verhouding 50 Het nakomen van afspraken 100 De doorlooptijden 0 Indien van toepassing: de bekendheid bij het bedrijf met 0 vacatures in de regio De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers 50 De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever 100 De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de 0 werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) Het bieden van maatwerk 0 De behaalde resultaten 0 26

27 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: CLUSTER 4 Rapportage: Opdrachtgevers ingevulde vragenlijsten: 5 Publicatie cijfers: Nee Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 6,9 6,0 8,0 5 0,7 1,1 7,7 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle opdrachtgevers van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Tevredenheid over aspecten van de dienstverlening (in %) N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers Het nakomen van afspraken De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever De prijs/kwaliteit verhouding De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) De doorlooptijden Het bieden van maatwerk De bekendheid bij het bedrijf met vacatures in de regio (indien van toepassing)

28 Segment: CLUSTER 4 Tevredenheid over resultaten van de dienstverlening - vervolg (in %) *) met als doel interventie met als doel werk behouden (jobcoaching / begeleid werken) met als doel diagnose / assessment met als doel voorbereiding op een reintegratietraject (voorschakeltrajecten) met als doel plaatsing met als doel sociale activering De behaalde resultaten in het algemeen N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden * Aan gemeenten en UWV is de vraag voorgelegd naar hun tevredenheid over het resultaat van specifieke vormen van dienstverlening, aan overige opdrachtgevers alleen de vraag over het resultaat van behaalde resultaten in het algemeen. 28

29 Segment: CLUSTER 4 Tevredenheid - aanraden bij collega's en relaties (in %) Zou u dit bedrijf aanraden bij collega s of andere relaties? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 3 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 3 belangrijkste (%): De prijs/kwaliteit verhouding 20 Het nakomen van afspraken 40 De doorlooptijden 0 Indien van toepassing: de bekendheid bij het bedrijf met 0 vacatures in de regio De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers 80 De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever 20 De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de 0 werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) Het bieden van maatwerk 60 De behaalde resultaten 40 29

30 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: UWV TOTAAL Rapportage: Opdrachtgevers ingevulde vragenlijsten: 1 Publicatie cijfers: Ja Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 7,5 7,5 7, ,3 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle opdrachtgevers van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Tevredenheid over aspecten van de dienstverlening (in %) N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers Het nakomen van afspraken De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever De prijs/kwaliteit verhouding De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) De doorlooptijden Het bieden van maatwerk De bekendheid bij het bedrijf met vacatures in de regio (indien van toepassing)

31 Segment: UWV TOTAAL Tevredenheid over resultaten van de dienstverlening - vervolg (in %) *) met als doel interventie met als doel werk behouden (jobcoaching / begeleid werken) met als doel diagnose / assessment met als doel voorbereiding op een reintegratietraject (voorschakeltrajecten) met als doel plaatsing met als doel sociale activering De behaalde resultaten in het algemeen N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden * Aan gemeenten en UWV is de vraag voorgelegd naar hun tevredenheid over het resultaat van specifieke vormen van dienstverlening, aan overige opdrachtgevers alleen de vraag over het resultaat van behaalde resultaten in het algemeen. 31

32 Segment: UWV TOTAAL Tevredenheid - aanraden bij collega's en relaties (in %) Zou u dit bedrijf aanraden bij collega s of andere relaties? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 3 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 3 belangrijkste (%): De prijs/kwaliteit verhouding - Het nakomen van afspraken - De doorlooptijden - Indien van toepassing: de bekendheid bij het bedrijf met - vacatures in de regio De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers - De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever - De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de - werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) Het bieden van maatwerk - De behaalde resultaten - 32

33 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Segment: IRO (AG en WW) Rapportage: Opdrachtgevers ingevulde vragenlijsten: 1 Publicatie cijfers: Ja Algemene tevredenheid (rapportcijfer) Gemiddeld cijfer Laagste Hoogste Standaarddeviatie 95%-betrouwbaarheidsmarge Marktgemiddelde *) 7,5 7,5 7, ,4 *) Het marktgemiddelde is het gemiddelde rapportcijfer dat alle opdrachtgevers van de deelnemende bedrijven samen hebben gegeven in dit cluster / (sub)segment. Tevredenheid over aspecten van de dienstverlening (in %) N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers Het nakomen van afspraken De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever De prijs/kwaliteit verhouding De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) De doorlooptijden Het bieden van maatwerk De bekendheid bij het bedrijf met vacatures in de regio (indien van toepassing)

34 Segment: IRO (AG en WW) Tevredenheid over resultaten van de dienstverlening - vervolg (in %) *) met als doel interventie met als doel werk behouden (jobcoaching / begeleid werken) met als doel diagnose / assessment met als doel voorbereiding op een reintegratietraject (voorschakeltrajecten) met als doel plaatsing met als doel sociale activering De behaalde resultaten in het algemeen N.V.T./ ontevreden Ontevreden Tevreden tevreden * Aan gemeenten en UWV is de vraag voorgelegd naar hun tevredenheid over het resultaat van specifieke vormen van dienstverlening, aan overige opdrachtgevers alleen de vraag over het resultaat van behaalde resultaten in het algemeen. 34

35 Segment: IRO (AG en WW) Tevredenheid - aanraden bij collega's en relaties (in %) Zou u dit bedrijf aanraden bij collega s of andere relaties? ik Nee Ja Welke aspecten van de dienstverlening vindt men het belangrijkste? (weergegeven is het % van de respondenten dat een bepaald aspect als één van de 3 belangrijkste noemt) Genoemd als één van de 3 belangrijkste (%): De prijs/kwaliteit verhouding - Het nakomen van afspraken - De doorlooptijden - Indien van toepassing: de bekendheid bij het bedrijf met - vacatures in de regio De deskundigheid (vakbekwaamheid) van de medewerkers - De klantgerichtheid tegenover u als opdrachtgever - De manier waarop het bedrijf verantwoording aflegt over de - werkzaamheden (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) Het bieden van maatwerk - De behaalde resultaten - 35

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 1 juni 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Klantgerichtheid Werkzoekenden Werkpleinen

Klantgerichtheid Werkzoekenden Werkpleinen Klantgerichtheid Werkzoekenden Werkpleinen Periode-rapport Werkplein Oost Achterhoek (Gelderland Midden en Zuid) tweede meting 2010 2 Resultaten werkzoekenden 1. Uw rapportcijfers vergeleken met de landelijke

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Loopbaankamer Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Loopbaankamer De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak!

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! D A T U M 17 juni 2010 P A G I N A 1 van 14 Onafhankelijk onderzoek re-integratiebranche door Re-integratiePartner Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! Tussen 27 mei en

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Werkelijk B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015. Werkelijk B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Werkelijk B.V. Zoetermeer, zondag 31 januari 2016 In opdracht van Werkelijk B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Thatcher & Aalderink Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Nieuw inkoopkader UWV

Nieuw inkoopkader UWV Nieuw inkoopkader UWV INGANG PER 1 JULI 2009 PRESENTATIE: PETER VAN DEN KIEBOOM Wijzigingen inkoopkader 1. vanaf 1 juli 2009 nog maar één inkoopkader voor: Re-integratietrajecten (inclusief IRO s) Re-integratiediensten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. GGMD meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. GGMD meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek GGMD meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van GGMD Zoetermeer, maandag 21 augustus 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Werktraject Noord-Holland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie