MKB ICT-onderzoek 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB ICT-onderzoek 2009"

Transcriptie

1 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Nog lang niet iedereen is hiervan overtuigd, want 60% van de bedrijven ziet de ICT als slechts ondersteunend voor het bedrijf. In april 2009 heeft IS Interned Services Nederland een enquête gehouden in samenwerking met bizz over de status van ICT binnen het MKB. IS Interned Services realiseert en managed bedrijfskritische ICT-oplossingen die bijdragen aan het succes van haar klanten. Bizz is een onafhankelijk maandblad voor de ondernemers, dat zich richt op directeur-eigenaren van ondernemingen. Bizz biedt informatie, die de ondernemer helpt bij haar bedrijfsvoering. Waarom het MKB ICT onderzoek? ICT-oplossingen zijn vaak een onmisbaar onderdeel in de bedrijfsvoering. Maar lang niet elke ondernemer haalt het maximale uit zijn ICT-omgeving. Want ICT is voor ondernemers vaak complex en lastig te begrijpen. Bizz en IS Interned Services zijn geïnteresseerd naar de ICT ervaringen van MKB ondernemingen. Wat zijn voordelen van ICT voor bedrijven? Waar liggen uitdagingen? Hoe belangrijk is ICT voor de business? Kan het bedrijf investeringen in ICT uitstellen, of valt de business dan om? Het onderzoek is online uitgevoerd onder ondernemers. Meer dan ondernemers deden mee. De resultaten geven een goed beeld van het belang van ICT binnen het MKB. Resultaten van het onderzoek Wie deden er mee? In totaal hebben respondenten aan het onderzoek mee gedaan, waarvan 254 zzp ers. De respondenten werden geworven via bizz dat zich richt op het MKB. Zoals verwacht kon worden, is tweederde van de steekproef een onderneming met 1 tot 19 medewerkers. Het merendeel van de bedrijven die mee hebben gedaan heeft 0-5 IT-er in dienst. Wat is er bij bedrijven geautomatiseerd? Hoe groter het bedrijf, hoe meer processen binnen het bedrijf geautomatiseerd zijn. Opvallend is dat de facturatie / accountancy processen geautomatiseerd zijn bij bedrijven ongeacht grootte zelfs bij de zzp ers. De bedrijven met 100 of meer werknemers hebben opvallend vaker HRM- en salarisadministratie processen geautomatiseerd vergeleken met de kleinere bedrijven. Binnen bepaalde branches is de mate van automatisering veel hoger dan bij andere branches. Voorbeelden van minder geautomatiseerde branches zijn: detailhandel food, horeca, vrije beroepen. Branches waar alle processen intensief geautomatiseerd zijn: groothandel, zakelijke dienstverlening, IT, industrie

2 Business Intelligence Projectmanagement VoIP Documentmanagement CRM Ordering / oplevering Officesoftware HRM en salaris Facturatie/Admin/Accnt. Logistiek Productie/productdesign ERP Welke processen in het bedrijf geautomatiseerd? 5% 11% 11% 15% 15% 20% 29% 23% 24% 19% 29% 31% Basis: n=2.086 bedrijven met minimaal 1 medewerker 38% 37% 41% 44% 46% 1 < 100 (excl zpp'ers) % 64% 78% 75% 70% ICT kansen = kansen voor de ondernemer Vooral voor de kleine en middelgrote bedrijven liggen er nog kansen om met ICT meer mogelijkheden voor de business te realiseren: 19% van de bedrijven met minder dan 100 werknemers denkt alle mogelijkheden van ICT optimaal te benutten. De overgrote meerderheid denkt dat er nog wel potentie in ICT zit voor het bedrijf. Veel genoemd wordt het beter of meer gebruiken van bestaande software kennelijk worden reeds aangekochte systemen niet altijd optimaal benut. Ook ziet men kansen voor zaken die men nog niet geautomatiseerd heeft: CRM systemen worden genoemd, maar ook automatisering van orderingsprocessen, documentenbeheer, klantbenadering, planningssystemen. Opmerkelijk vaak wordt genoemd het integreren van verschillende systemen: gegevens die nu in 2 of meer systemen moeten worden ingevoerd of geregistreerd worden, zouden in één systeem moeten komen, zodat er minder vaak dubbele handelingen of handmatige bewerkingen gepleegd zouden moeten worden. Ook wordt vaak scholing en training genoemd als een belangrijke stap om ICT beter te benutten. Vindt u uw bedrijf optimaal geautomatieerd? Nee, er zijn nog mogelijkheden op ICT gebied 74% 81% Ja, ik heb het gevoel alle mogelijkheden van ICT optimaal te benutten 19% 26% Basis: n=2.086 bedrijven met minimaal 1 medewerker - 2 -

3 Hoe belangrijk is ICT voor het bedrijf? Aan de hand van elf stellingen krijgen we inzicht in het belang van ICT voor de business. Bijna alle respondenten verwachten dat het belang van ICT voor het MKB in de toekomst toe zal nemen. Voor de helft van de bedrijven met tenminste 1 medewerker betekent het uitvallen van de ICT dat het bedrijf plat ligt, terwijl tegelijkertijd 60% zegt dat de ICT een ondersteunende rol heeft. oneens eens ICT is een vast agendapunt in de MT vergadering 39% 22% Als de ICT binnen ons bedrijf uitvalt, ligt de business plat ICT is bij ons een bedrijfskritisch proces en levert direct een bijdrage aan de omzet 32% 21% 50% 46% ICT kost vooral tijd en geld en levert weinig op Door gebrek aan kennis maken we te weinig gebruik van de vele mogelijkheden op ICT-gebied 58% 12% 41% ICT heeft bij ons bedrijf vooral ondersteunende rol De ICT binnen ons bedrijf levert duidelijk concurrentievoordeel op Ons bedrijf is trots op de ICT-systemen die we hebben draaien 15% 18% 11% 38% 60% 44% Bij ons bedrijf loop de ICT op rolletjes Ons bedrijf investeert alleen in ICT als het bijdraagt aan core business of als het leidt tot kostenbesparingen Het belang van ICT in het MKB neemt in de toekomst alleen maar toe 13% 12% 2% 46% 61% 84% Basis: n=2.086 bedrijven met 1 werknemer of meer Kruistabel: percentages zijn rijpercentages ICT heeft bij ons bedrijf vooral een ondersteunende rol % (helemaal) % (helemaal) mee % neutraal mee eens oneens Totaal Als de ICT binnen % (helemaal) mee eens 63% 18% 19% ons bedrijf % Neutraal 47% 45% 8% 394 uitvalt, ligt de % (helemaal )niet mee business plat eens 62% 23% 14% 673 Totaal % van de respondenten die weet dat het bedrijf plat ligt als de ICT uitvalt, vindt desondanks dat de ICT slechts een ondersteunende rol binnen het bedrijf heeft. Dit lijkt op een ernstige onderschatting van het belang van ICT voor het bedrijf! - 3 -

4 Tegen welke problemen rondom ICT lopen bedrijven aan? 35% van de bedrijven met minimaal één werknemer zegt nooit problemen met ICT te hebben. Het niet in huis hebben van de benodigde ICT kennis wordt het meest genoemd als probleem rondom ICT. Het niet voldoende in huis hebben van ICT kennis houdt ook verband met 3 andere veel voorkomende problemen rond ICT: 1. de gebruikersvriendelijkheid van de soft- en hardware laat te wensen over voor een kleine 30% van de bedrijven kennelijk wordt er van een zeker kennisniveau uitgegaan bij gebruikers die er niet altijd is; 2. daarnaast ervaart 30% van de bedrijven problemen met het netwerk en tenslotte 3. men kampt ook met problemen rondom de integratie van verschillende systemen. Netwerkproblemen Benodigde kennis 42% Gebruiksvriendelijkheid soft- en hardware 29% Leveranciers en de daarbij behorende afspraken (SLA's) 13% Implementatie en integratie van verschillende systemen Te veel tijd kwijt aan ICT (bijzaak) dan waar het echt om draait 22% Applicaties 18% Capaciteit 16% Kostenbeheersing 24% Beveiliging 18% Beschikbaarheid 14% Basis: n=1.352 bedrijven die problemen met ICT ervaren - 4 -

5 Verschillende typen bedrijven en rol ICT daarbinnen ICT speelt niet dezelfde rol voor elk bedrijf, voor het ene bedrijf is het van cruciaal belang en voor een ander bedrijf is het een bijzaak. Op basis van de verzamelde gegevens voor het MKB ICT onderzoek zijn we in staat 4 typen bedrijven te definiëren voor wie ICT een verschillende rol speelt en die er op een verschillende manier mee omgaan. 1 ICT bedrijven (15% van de bedrijven) ICT = de business Hoge ICT aanwezigheid Veel ICT medewerkers in huis ICT is goed geregeld ICT is vast MT agenda punt Deze groep bedrijven laat zich kenmerken door een hoge ICT aanwezigheid binnen het bedrijf, zowel in systemen als ook in it-medewerkers. In dit cluster treffen middelgrote en grote bedrijven in de zakelijke dienstverlening met een accent op IT services - en de IT zelf. Bij deze bedrijven vorm IT een vast MT-agenda issue; het vormt een bedrijfskritische succes factor. Men is trots op de ICT het loopt op rolletjes en men haalt het maximale uit de ICT oplossingen die men in huis heeft. Overigens is bij deze bedrijven bijna alle ICT intern geregeld en wordt minimaal geoutsourced. Als men zaken extern onderbrengt, is dit om uitvalsrisico te beperken. Een IT leverancier kiest men op basis van kwaliteit. 2 Groothandels en industriëlen (31% van de bedrijven) ICT speelt toegevoegde rol Groothandels, industrie, productiebedrijven ICT nog niet optimaal er is meer uit te halen Veel ICT ge-outsourced Ook voor deze groep bedrijven speelt ICT een heel belangrijke rol en is er grote afhankelijkheid van de ICT. Het zijn bedrijven met medewerkers met 1-5 it-medewerkers in dienst. Branches die veel voorkomen in deze groep: groothandels, industrie, productiebedrijven. Bijna alle bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd. Ook bij deze groep vormt ICT een vast agendapunt tijdens de MT vergadering. De ICT brengt een concurrentievoordeel met zich mee en loopt bovendien soepeltjes. Ook is er geen gebrek aan kennis over ICT. Ondanks dit alles ervaart men toch problemen met de ICT in tegenstelling tot de eerste groep bedrijven. Men verwacht dan ook dat er meer uit de ICT te halen is dan dat men op dit moment realiseert. Bijna alle ICT-onderdelen zijn gedeeltelijk extern ondergebracht ( services niet), ICT Project Management in hoge mate. Men belegt zaken extern, omdat de benodigde specialistische kennis niet in huis aanwezig is en om het uitvalsrisico te beperken. Maar ook om de eigen it-medewerkers vrij te houden. 3 Digibete bedrijven (38% van de bedrijven) ICT niet belangrijk Kleine bedrijven (tot 20) ICT is eerder noodzakelijk kwaad Geen it-kennis in huis, dus ICT moet gemakkelijk en gebruikersvriendelijk zijn Dit cluster bestaat uit kleine bedrijven met 1 20 medewerkers die vooral actief zijn in de detailhandel zowel food als non-food, de horeca en de bouwnijverheid. Meestal zijn er geen vaste itmedewerkers in dienst. Voor deze bedrijven speelt ICT geen belangrijke rol: als de ICT plat ligt, is het - 5 -

6 gewoon business as usual. ICT levert dan ook geen concurrentievoordeel op. Wel vindt men dat er geringe ICT kennis in huis is. Dit zal er ook toe leiden dat men ICT tè tijdrovend vindt, terwijl het slechts een bijzaak vormt voor het bedrijf. Voor deze groep moet ICT gemak brengen en gebruiksvriendelijk zijn. 4 Low-IT interest bedrijven (16% van de bedrijven) Middelgrote bedrijven ICT niet top prioriteit, wel nodig ICT doorgaans ge-outsourced Geen it-knowhow in huis Deze kleinere groep bestaat uit middelgrote bedrijven met een nadruk op de automotive en bouwnijverheidsbranche. Net als de 3 e groep speelt ICT voor deze groep geen belangrijke rol, er is veel ICT extern ondergebracht, vooral vanwege de expertise die in huis ontbreekt. Er zijn geen interne it-medewerkers in dienst en het ICT kennisniveau is er laag. Opvallend is dat de HRM en salarisadministratie binnen deze groep relatief vaak geautomatiseerd is. Als men problemen met de ICT heeft, betreft dit vooral de applicaties waar men mee werkt. Men kiest dan ook een ICT-leverancier op gebruiksvriendelijkheid van systemen, zodat er minder kennis voor nodig. Basis: n=1.964 bedrijven i/d cluster analyse - 6 -

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Productiebedrijven

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Handelsbedrijven

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Ondernemen met IT. Security Integratie CRM Efficiency. Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties

Ondernemen met IT. Security Integratie CRM Efficiency. Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties Ondernemen met IT Security Integratie CRM Efficiency Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties ONDERNEMEN MET IT CRM Een onderzoek naar klantstrategie en de

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Management special. Cloud is zo veilig als de zwakste schakel Door: Martijn Kregting

Management special. Cloud is zo veilig als de zwakste schakel Door: Martijn Kregting Management special Cloud is zo veilig als de zwakste schakel Door: Martijn Kregting Cloud is zo veilig als de zwakste schakel Werken in de cloud, data opslaan in de cloud: het brengt voor organisaties

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Speciaal voor MKB zakelijke dienstverlening en groothandels! In deze whitepaper wordt op een heel praktische wijze een aantal tips gegeven hoe ook kleine en middelgrote

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie