Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs"

Transcriptie

1 Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen Studiebewijzen Definitie van de studiebewijzen Standaard clausuleringen tot schooljaar Standaard clausuleringen vanaf schooljaar Niet toegelaten tot onderwijsvorm(en) Niet toegelaten tot onderverdeling Standaard teksten klassenraad Competenties (modulair) Clausuleringen B-Attest Samenstellen clausulering Communicatie met Discimus Inleiding Studiebewijzen versturen naar Discimus Registratie OK X Registratie mislukt Te versturen

3 1 Studiebewijzen Inleiding Tot en met schooljaar 2015 diende de uitwisseling van de studiebewijzen officieel nog met een Edison zending te gebeuren. Vanaf schooljaar 2016 kan deze uitwisseling enkel nog via Discimus. Belangrijke wijziging vanaf Wisad versie in dit kader, is de koppeling van de studiebewijzen aan een Discimuscode, de werkwijze om clausuleringen toe te voegen bij een B-attest en het feit dat je niet meer klassikaal een B-attest kan toekennen. 2

4 HOOFDSTUK 1. STUDIEBEWIJZEN Studiebewijzen Definitie van de studiebewijzen Via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Studiebewijzen, bepaalde je reeds welke studiebewijzen uitgereikt kunnen worden in je instelling. Elk studiebewijs dat moet meegedeeld worden via Discimus, krijgt een officiële code bij Discimus. Bij de omschakeling naar versie werden deze codes reeds automatisch opgevuld bij de meeste studiebewijzen. Je vindt deze codes ook op onze website, bij de handleidingen, in het rekenblad met instelbare eigenschappen studiebewijzen. Figuur Standaard clausuleringen tot schooljaar 2015 In het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen tot schooljaar 2015, krijg je het overzicht van de oude clausuleringen die je gebruikte in je instelling.

5 HOOFDSTUK 1. STUDIEBEWIJZEN 4 Figuur 1.2 Je kan deze overnemen, overzetten naar de nieuwe versie van de clausuleringen via de knop of de knop. OPGELET: de clausuleringen voor het eerste jaar zet je NIET over. Hiervoor werden automatisch al 3 standaard clausuleringen voorzien. Enkel deze standaardclausuleringen zijn toegelaten in het 1e jaar. Na de omzetting dien je nog wel een aantal zaken verder aan te vullen via het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen vanaf schooljaar Figuur 1.3 De overgenomen clausuleringen (zowel onderwijsvorm als onderverdeling) verdwijnen uit het oude scherm en worden enkel nog getoond in het nieuwe.

6 HOOFDSTUK 1. STUDIEBEWIJZEN Standaard clausuleringen vanaf schooljaar 2015 In het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen vanaf schooljaar 2015, zie je in eerste instantie een aantal (4) verplichte clausuleringen. Figuur 1.4 Voor het eerste leerjaar A zijn er slechts 3 vastgelegde (door Discimus) clausuleringen mogelijk. Deze werden voor alle instellingen met hoofdstructuur 311 automatisch toegevoegd en zijn niet wijzigbaar. Indien je in de vorige stap alle clausuleringen hebt omgezet met de knop Alles omzetten, kan het zijn dat hier eigen clausuleringen voor het eerste jaar zijn terechtgekomen. Die haal je best terug weg vermits enkel de 3 vastgelegde clausuleringen toegelaten zijn. Er is ook een vaste, standaard clausulering voor het 5e leerjaar in TSO. Deze leerlingen mogen naar het BSO gaan. Dit is een uitzondering. In totaal worden er dus 4 clausuleringen standaard toegevoegd. De overige clausuleringen die je wenst te gebruiken, kan je zelf toevoegen via. Of je kan ook de oude clausuleringen overnemen via het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard clausuleringen tot schooljaar Bij de overgenomen clausuleringen dien je zelf nog het leerjaar en een korte omschrijving verder aan te vullen. Het veld clausulering voor leerjaar heeft betrekking op het leerjaar waarin de leerling zit als het het B-attest krijgt. Voor bv. een leerling uit het 4e leerjaar, zullen straks enkel de standaard clausuleringen getoond worden die hier gekoppeld werden aan het 4e. En er zullen enkel administratieve groepen uit het 5e vermeld worden.

7 HOOFDSTUK 1. STUDIEBEWIJZEN 6 Figuur 1.5 Via de knop Bewerk details krijg je 2 tabbladen waarin je de onderwijsvormen en onderverdelingen (administratieve groepen) waartoe de leerling niet meer wordt toegelaten, moet toevoegen aan je standaard Niet toegelaten tot onderwijsvorm(en) Niet toegelaten tot onderwijsvorm(en) laat toe om uit te sluiten voor een volledige onderwijsvorm, eventueel met vermelding van enkele uitzonderingen in diezelfde onderwijsvorm. Dat betekent dan concreet dat een leerling bijvoorbeeld niet toegelaten is tot alle onderverdelingen ASO behalve Humane wetenschappen. Gebruik en om toe te voegen of te verwijderen. Figuur 1.6

8 HOOFDSTUK 1. STUDIEBEWIJZEN Niet toegelaten tot onderverdeling In dit tabblad kan je nog bijkomend de administratieve groepen selecteren van de ANDERE onderwijsvormen waarvoor men OOK wil uitsluiten. Bijvoorbeeld: alle onderverdelingen ASO behalve Humane Wetenschappen en Industrieële Wetenschappen TSO. Het eerste deel vink je dus aan in tab Niet toegelaten onderwijsvormen, waar je kiest voor ASO met uitzondering van humane wetenschappen. De IW kies je bijkomend in het tabblad Niet toegelaten tot onderverdeling. Figuur 1.7 Zodra je op OK klikt, worden de omschrijvingen van de gekozen onderwijsvorm(en) en onderverdeling(en) overgenomen in het veld Tekst clausulering.

9 HOOFDSTUK 1. STUDIEBEWIJZEN 8 Figuur 1.8 Merk op dat je geen kenmerk onderwijsvorm of onderverdeling meer moet instellen. Het programma weet zelf waar dit moet afgedrukt worden op het papieren studiebewijs Standaard teksten klassenraad In het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Standaard teksten klassenraad, kan je standaard teksten voor de klassenraad (adviezen en motiveringen) nakijken en eventueel aanvullen Competenties (modulair) Organiseer je modulair onderwijs, dan kan je in het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Competenties (modulair), standaard teksten voor competenties invullen. In een latere fase kan je deze dan selecteren bij het toekennen van studiebewijzen waarop verworven competenties vermeld dienen te worden.

10 2 Clausuleringen B-Attest Inleiding Op het B-attest wordt vermeld tot welke onderwijsvorm of onderverdeling de leerling niet meer wordt toegelaten. Het is de bedoeling dat deze informatie ook door Discimus gekend is, o.a. onder de vorm van administratieve groepen waartoe de leerling geen toegang meer heeft. De schermen om de clausuleringen te bepalen werden omwille van deze reden aangepast. In de schoolstructuur heb je reeds de standaarden kunnen vastleggen. Bij het toekennen van een B-attest kan je kiezen uit deze standaarden. Merk op dat het toekennen van een B-attest niet meer mogelijk is via Leerlingen - Hulpprogramma s - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen. Het toekennen gebeurt dus individueel per leerling via de delibererende klassenraad of via de loopbaan van de leerling. 9

11 HOOFDSTUK 2. CLAUSULERINGEN B-ATTEST Samenstellen clausulering Het toekennen van het B-attest gebeurt nog steeds gewoon door te klikken op de knop. Figuur 2.1 open je het scherm waarin je de clausulering kan samen- Via de knop stellen.

12 HOOFDSTUK 2. CLAUSULERINGEN B-ATTEST 11 Figuur 2.2 Selecteer aan de linkerkant van het scherm eventueel een standaard clausulering en klik op de knop Selecteer standaard. Het scherm toont nu tabblad Niet toegelaten tot onderverdeling(en) met daarin de administratieve groepen uit de gekozen standaard clausulering. Gebruik de en om indien nodig onderverdelingen toe te voegen of weg te halen. Figuur 2.3

13 HOOFDSTUK 2. CLAUSULERINGEN B-ATTEST 12 Je kan enkel de wettelijk toegelaten clausuleringen selecteren. Lichten de pijltjes om een clausulering toe te voegen niet op, dan wil dit zeggen dat het niet toegelaten is om voor de administratieve groep waarin de gekozen leerling zit, een andere of een bijkomende clausulering te kiezen. Zodra je op OK klikt, worden de omschrijvingen van de gekozen onderwijsvorm(en) en onderverdeling(en) overgenomen in het veld Clausulering. Figuur 2.4 Heb je foutieve clausuleringen aangeduid, dan kan je via de knop wijzigingen aanbrengen. Je kan ook het B-attest verwijderen en opnieuw toevoegen om met een schone lei te herbeginnen. Merk op dat het niet meer mogelijk is om in het veld Clausulering nog manueel wijzigingen aan de tekst zelf aan te brengen. Het is niet deze tekst die naar Discimus gestuurd wordt, maar de achterliggende administratieve groepen of onderwijsvorm waartoe de leerling niet wordt toegelaten. Wijzigingen kunnen dus enkel via de knop.

14 3 Communicatie met Discimus 3.1 Inleiding Tot en met schooljaar 2015 diende de uitwisseling van de studiebewijzen nog met een Edison zending te gebeuren. Vanaf schooljaar 2016 kan deze uitwisseling enkel nog via Discimus. Vooraleer je studiebewijzen naar Discimus gaat versturen, ga je naar Schoolstructuur - Instellingen - Fiche, tabblad Ministerie/Edison, en vul je de datumgrenzen in. Figuur Studiebewijzen versturen naar Discimus Zodra je de studiebewijzen hebt toegekend, ga je naar Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen. 13

15 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS 14 Figuur 3.2 Kies voor Nieuwe, gewijzigde of verwijderde studiebewijzen of voor Alle studiebewijzen en klik op Ophalen. Als je kiest voor Nieuwe, gewijzigde of verwijderde studiebewijzen, worden enkel de leerlingen opgehaald waarvoor iets gewijzigd of nieuw is sinds de laatste versturing. De eerste keer dat je dit doet, zullen dus alle studiebewijzen opgehaald worden. Kies je voor Alle studiebewijzen, dan worden alle leerlingen met al hun studiebewijzen voor het gekozen schooljaar opgehaald.

16 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS 15 Figuur 3.3 Een overzicht van de leerlingen wordt getoond, met vermelding van het studiebewijs dat behaald werd. Selecteer de leerlingen waarvan je het studiebewijs wenst te versturen, eventueel gebruik makend van de knoppen Selectie alles en Selectie niets. Klik op de knop Versturen. Indien er fouten zijn, dan zal een venster getoond worden met een gepaste melding. Figuur 3.4 Zodra je OK klikt, wordt het tabblad met fouten getoond. Dit zijn de fouten die Wisa reeds kan detecteren bij de toegekende studiebewijzen.

17 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS 16 Figuur 3.5 Voor elke leerling waarvoor een fout gevonden werd, wordt een lijn getoond. Klik op de leerling, en onderaan in het scherm wordt de bijhorende foutmelding weergegeven. Vanuit dit scherm kan je rechtstreeks naar de loopbaan van de desbetreffende leerling navigeren en van daaruit de nodige aanpassingen aan het studiebewijs doen.

18 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS 17 Figuur 3.6 Zodra je de fouten verbeterd hebt, kan je de selectie leegmaken, opnieuw ophalen, en opnieuw versturen. Op het tabblad Leerlingen zonder offcieel studiebewijs, worden de leerlingen getoond waarvoor het programma geen officieel studiebewijs vindt in de databank. Dit kan OK zijn, omdat deze leerlingen in dat jaar inderdaad geen studiebewijs moeten krijgen. Maar het kan ook zijn dat er leerlingen vergeten werden. Kijk dit alleszins even na.

19 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS 18 Figuur 3.7 Op het tabblad Reeds gekende communicatie, kan je de stand van de Discimus calls bekijken. Als je net de studiebewijzen verstuurd hebt, klik je eerst op Leegmaken en vervolgens terug op Ophalen om de meest recente communicatie te tonen. Figuur 3.8

20 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS Registratie OK Gebruik het vinkje Toon enkel fouten om enkel de leerlingen te tonen waarvoor Discimus het verzonden studiebewijs niet kon verwerken. Klik op de leerling met fouten, en onderaan in het scherm wordt de bijhorende foutmelding weergegeven. Ook vanuit dit scherm kan je rechtstreeks naar de loopbaan van de desbetreffende leerling navigeren en van daaruit de nodige aanpassingen aan het studiebewijs doen alvorens het opnieuw te versturen. Als de status bij de leerling Registratie OK is, is de versturing correct verlopen en werd het studiebewijs bij Discimus aanvaard. Je kan dan nog enkele steekproeven doen via de steekkaart van de leerling, via het pijltje bij de discimusknop: Figuur 3.9 Via deze knop kan je rechtstreeks in de Discimus databank kijken. Als je hier ook het getuigschrift te zien krijgt, is de zending OK voor deze leerling X Indien de foutcode X is, staat de zending nog in de wachtrij. Haal de gegevens enkele ogenblikken later opnieuw op Registratie mislukt Indien de foutcode F is, zie je in de kolom Foutboodschap welke fout er opgetreden is. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: Een leerling mag geen 2x hetzelfde studiebewijs krijgen. Als je een leerling bv. 2x een G2G (getuigschrift 2e graad) geeft, zal je hier een foutmelding op krijgen. Verwijder dan 1 getuigschrift. Een leerling in het secundair onderwijs kan in bepaalde gevallen meer dan één studiebewijs hebben. Vb een A-attest én een Getuigschrift eerste graad. De combinaties moeten echter officieel toegelaten zijn. Uitreikingsdatum: voor de meeste studiebewijzen moet de uitreikingsdatum 30/06 zijn.

21 HOOFDSTUK 3. COMMUNICATIE MET DISCIMUS 20 Foutmelding op de inschrijving bij discimus : de discimus communicatie van de leerlinggegevens zijn nog niet volledig correct (geregistreerd persoon, inschrijving, loopbaan). Na te kijken via Leerlingen - Discimus - Synchronisatie. De leerlingen zijn niet zichtbaar op het tabblad Selectie: vermoedelijk is de discimus code niet goed ingevuld bij het studiebewijs (schoolstructuur) De leerling is uitgeschreven maar wordt toch mee verstuurd : vermoedelijk heb je aan deze leerling toch een studiebewijs toegekend op 30/06. Dit studiebewijs moet weg bij deze leerling Foutmelding op administratieve groep : mogelijk is een studiebewijs toegevoegd aan een vroegere loopbaan van deze leerling. Het programma gaat alle studiebewijzen ophalen waarvan uitreikingsdatum ligt tussen begin- en einddatum van schooljaar Te versturen Blijft de status van het studiebewijs ondanks meerdere versturingen, toch staan op Te versturen? Controleer dan via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Studiebewijzen, of de code Discimus correct is ingevuld. Is de leerling vroegtijdig uitgeschreven? Deze leerling wordt niet verstuurd, de status Te versturen is (voorlopig) normaal. Controleer de datum van uitreiking van het studiebewijs. Voor de meeste studiebewijzen is dit 30/6, maar er zijn uitzonderingen in vb. Se-n-se, Onthaaljaar, Verpleegkunde, Modulair, Deeltijds en Buso. Controleer de gebruikersnaam waarmee je bent aangemeld: is dit de login waarmee ook de registratie/inschrijving van de leerlingen bij Discimus gebeurt? Je moet voldoende rechten hebben om gegevens naar Discimus te versturen.

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Zending Studiebewijzen - Secundair

Zending Studiebewijzen - Secundair Zending Studiebewijzen - Secundair Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen. Op

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen.

Nadere informatie

Handleiding. Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs. Gebruikers mei

Handleiding. Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs. Gebruikers mei Handleiding Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs Gebruikers mei 2018 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Versturen van de studiebewijzen naar Discimus

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stap 1: Surf naar: http://81.82.226.240:800 of http://afwezigheden.sgrkempen.be Stap 2: Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de enter-toets om in te

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Zending stages. 1. Op wie heeft de zending betrekking. 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden. 3. Welke stages moeten gemeld worden

Zending stages. 1. Op wie heeft de zending betrekking. 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden. 3. Welke stages moeten gemeld worden Zending stages 1. Op wie heeft de zending betrekking 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden 3. Welke stages moeten gemeld worden 4. Welke velden moeten verplicht ingevuld zijn 5. Hoe kan ik de gegevens

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie 2 1.1 Modellen..................................... 5 1.1.1 Vakonderdelen.............................. 7 1.1.2 Criteria..................................

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Inhoudsopgave Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid... 3 Account aanmaken... 4 Gegevens invullen... 5 Home pagina... 6 Mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

FAQ Databank Internaat jan. 2015

FAQ Databank Internaat jan. 2015 Beste Informatgebruiker, Op 1 februari (en facultatief op 1 oktober) dient u jaarlijks de databank voor internen aan te maken. Met dit document bieden wij u een handig overzicht van de meestgestelde vragen

Nadere informatie

STAP 1 Een eenheid toevoegen

STAP 1 Een eenheid toevoegen g e b r u i k e r s sep. 2016 Om nieuwe activiteiten toe te voegen en klaar te zetten voor gebruik zijn er twee bewerkingen nodig: 1) Een eenheid toevoegen STAP 1 Een eenheid toevoegen Eenheden worden

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Interventies en begeleidingen

Interventies en begeleidingen Interventies en begeleidingen 1) Interventies vs begeleidingen 1.1) Begeleidingen Vanaf het schooljaar 2013-2014 zal er conform de afspraken- gewerkt worden met een hoofdgroep begeleidingen waaraan telkens

Nadere informatie

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk Afwezigheden 27 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afwezigheden 3 1.1 Kalenders..................................... 4 1.1.1 Afwezigheidscodes............................. 4 1.1.2 Definiëren van een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Handleiding voor vormingsverstrekkers

Handleiding voor vormingsverstrekkers www.fbz-pc314.be Handleiding voor vormingsverstrekkers Inhoudstafel 1. REGISTREREN... 3 2. AANMELDEN... 5 3. WACHTWOORD VERGETEN... 7 4. WACHTWOORD WIJZIGEN... 7 5. UW VORMINGEN BEHEREN... 8 5.1. EEN NIEUWE

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Om een nieuw lid toe te voegen, is een combinatie van lid in de horizontale werkbalk en informatie in de verticale werkbalk de startpositie.

Om een nieuw lid toe te voegen, is een combinatie van lid in de horizontale werkbalk en informatie in de verticale werkbalk de startpositie. ALABUS Tabblad Lid Aansluiten nieuwe leden Om een nieuw lid toe te voegen, is een combinatie van lid in de horizontale werkbalk en informatie in de verticale werkbalk de startpositie. Dit scherm geeft

Nadere informatie

2.07. MASSAWIJZIGING : ALGEMEEN

2.07. MASSAWIJZIGING : ALGEMEEN 2.07. MASSAWIJZIGING : ALGEMEEN Wat Moet u voor meerdere werknemers tegelijkertijd een vast gegeven wijzigen, dan kan u dit via een massawijziging doen. Overzicht bestaande massawijzigingen De rubriek

Nadere informatie

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6 CGMWINDOC en efac 01 november 2015 Pagina 2 van 16 Inhoud Voorbereiding... 3 Aanpassingen in de gebruikersfiche.... 3 Gebruik efacturatie.... 3 Factuur door praktijk.... 3 UCP.... 3 Supplement.... 4 Automatisch

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding schoolware ouders

Handleiding schoolware ouders Vrije Basisschool De Wegwijzer Handleiding schoolware ouders Inloggen Ga naar de website van de school en klik bovenaan in het menu op Schoolware. Er zal een nieuw venster openen. Uw gebruikersnaam is

Nadere informatie

Tabblad documenten

Tabblad documenten 4.3.14. Tabblad documenten Hierin hebben we de mogelijkheid om documenten aan het pand toe te voegen of te verwijderen. Het scherm ziet er als volgt uit: Bovenaan zien we de knopen toevoegen, bekijken

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ileerlingenvervoer Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Voorbereidend werk 3 1.1. Traject aanmaken 3 1.2. Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Einde - Begin schooljaar secundair onderwijs

Einde - Begin schooljaar secundair onderwijs Einde - Begin schooljaar secundair onderwijs 11 mei 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Einde schooljaar: Toekennen studiebewijzen 3 1.1 Voorbereidend werk............................... 3 1.1.1 Bijwerken

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Schoolstructuur 2 1.1 Organisatie m.b.t. het departement....................... 2 1.1.1 Administratieve groepen......................... 2 1.1.1.1 Zelf een

Nadere informatie

Handleiding Octopusverantwoordelijke:

Handleiding Octopusverantwoordelijke: Handleiding Octopusverantwoordelijke: Digitaal leerplatform www.octopusverkeersland.be Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw Verkeerspedagogisch Instituut vzw) Generaal Capiaumontstraat 11b1 2600 Antwerpen-Berchem

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Documentatie voor update HOPwin 8.00

Documentatie voor update HOPwin 8.00 Documentatie voor update HOPwin 8.00 I. Programma-instellingen... 3 1. Kantoorgegevens... 3 2. Instellingen knoppenbalk... 3 2.1 Een knop toevoegen... 4 2.2 Een spatie toevoegen... 4 2.3 Een knop/spatie

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Versie 1.1

COMMUNICATIE. Versie 1.1 M@TRIX COMMUNICATIE Versie 1.1 Dit programma zorgt ervoor dat de M@trix-zendingen vanuit de databank op de FTP-server van M@trix terecht komen. En omgekeerd dat zendingen vanop de FTP-server in de WISAdatabank

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Verzuimloket tbv DUO melding

Verzuimloket tbv DUO melding KRD gebruikers info: Verzuimloket tbv DUO melding Onderstaand de juiste werkwijze met als voorbeeld een 16/4 melding. Klik op het verzuimsignaal van de student, u komt dan op de deelnemerkaart van de student.

Nadere informatie

Handleiding Projectnet. 1. Een account aanmaken. Hoofdmenu

Handleiding Projectnet. 1. Een account aanmaken. Hoofdmenu Handleiding Projectnet 1. Een account aanmaken ProjectNet is een persoonsgebonden systeem. Daarom moet u zich inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u nog nooit met ProjectNet

Nadere informatie

Afdrukken van gegevens

Afdrukken van gegevens Afdrukken van gegevens 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afdrukken van gegevens 2 1.1 Een afdruk maken................................ 3 1.1.1 Afdrukken vanuit een scherm......................

Nadere informatie

Handleiding : Werken met klassen/klasgroepen

Handleiding : Werken met klassen/klasgroepen Handleiding : Werken met klassen/klasgroepen Principe Klassen uiten zich binnen een cursus als groepen, daardoor kunt u per klas: Aankondigingen sturen Documenten bijhouden Een wiki bijhouden Fora opzetten

Nadere informatie

Activiteiten in Fidura

Activiteiten in Fidura Activiteitenmodule starten De Activiteitenmodule kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op de knop onderin de taakbalk. rechts (Bulk)Import inkomende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 30-01-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.2 1. Inleiding De module Gegevens wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK INHOUD INLOGGEN + OPZOEKEN SELECTIE... 2 OVERZICHT TABBLADEN + CRITERIA INGEVEN... 4 DETAIL RESULTATEN INSCHRIJVINGEN... 10 MIJN SELOR... 16 ONLINE SOLLICITEREN... 16 Handleiding

Nadere informatie

Webshop Snelstartgids www.fordspecialtools.com

Webshop Snelstartgids www.fordspecialtools.com Ford of Europe Special Service Tools & Equipment Webshop Snelstartgids www.fordspecialtools.com 1 Inhoud Voorkeuren selecteren Pagina 3 Gebruikersregistratie & Login Pagina 4&5 Producten zoeken Pagina

Nadere informatie

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken...

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken... Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inhoud Handleiding Cyberlab... 1 Uw labo-aanvragen via Cyberlab... 1 Inleiding... 2 Inloggen... 2 Een Laboratoriumaanvraag maken... 3 Zoeken en selecteren

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Handleiding Applicatie- en gebruikersbeheer. Voor hoofdgebruikers

Handleiding Applicatie- en gebruikersbeheer. Voor hoofdgebruikers Handleiding Applicatie- en gebruikersbeheer Voor hoofdgebruikers 01/03/2017 Inhoudstafel Applicatie- en gebruikersbeheer... 3 1. Dashboard... 3 2. Mijn Profiel... 4 3. Mijn bedrijf... 5 4. Mijn Gebruikers...

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Gedeelde mailbox koppelen in Outlook voor beheerders

Gedeelde mailbox koppelen in Outlook voor beheerders Als je beheerder bent van een gedeelde mailbox, wil je mail kunnen versturen vanuit dat account en machtigingen daarop beheren. Daarvoor moet die mailbox op de hieronder beschreven manier in Outlook gekoppeld

Nadere informatie

LSP-gebruik in Scipio

LSP-gebruik in Scipio LSP-gebruik in Scipio (Tekst: Helma van der Linden) Gebruik UZI-pas Om de LSP-acties uit te voeren, moet de gebruiker ingelogd zijn met zijn/haar UZI-pas. De UZI-pasgegevens moeten daarvoor eerst in Scipio

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek Academiejaar 2019-2020 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar 2019-2020 gebeurt elektronisch

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie