Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs"

Transcriptie

1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inleiding Voorbereidend werk Voorrangsperiodes Capaciteiten Inschrijven van leerlingen Live-inschrijving Later en in groep inschrijven Details van een leerling in het inschrijvingsregister Verwerken einde voorrangsperiode Registers bekijken Leerlingen in registers Wijzigingen in het register Bijwerken registers

3 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 1.1 Inleiding Vanaf versie is er bij de module leerlingen het onderdeel Inschrijvingsregister bijgekomen. Hierdoor wordt het mogelijk dat voor schooljaar het inschrijvingsregister digitaal aangemaakt wordt. Deze versie is volledig vrijblijvend aangezien het departement nog steeds de keuze bij de scholen legt of ze dit digitaal of door middel van een papieren versie invullen. Voor meer informatie rond het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures kan je terecht op: docid= Informatie betreffende het inschrijvingsregister kan je steeds raadplegen op ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid= Voorbereidend werk Voor je de eerste leerlingen kan inschrijven moeten er nog enkele voorbereidende stappen ondernomen worden. Voor het basisonderwijs maken we gebruik van de schermen Voorrangsperiodes en Capaciteiten om het inschrijvingsregister op te zetten. Voor je hieraan begint vul je de schoolstructuur voor het volgende schooljaar reeds in. (Schoolstructuur - Hulpschermen - Overdracht klassen/klasgroepen) Figuur 1.1: Locatie Voorbereidende werk 2

4 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS Voorrangsperiodes Voorrangsperiodes instellen doe je per instelling en per schooljaar. Tijdens het inschrijvingsproces moet rekening worden gehouden met groepen die voorrang krijgen. In volgorde van inschrijving: Kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen) Kinderen van personeel Kinderen van ouders die het Nederlands voldoende machtig zijn Kinderen die schoollopen op eenzelfde campus Indicator- en niet -indicatorleerlingen Als de vastgelegde voorrangsperiodes afgelopen zijn gaat het programma er automatisch vanuit dat hierna de vrije inschrijvingsperiode begint. Figuur 1.2: Voorrangsperiodes Capaciteiten Hou er bij de ingave rekening mee dat er geen controles gedaan worden in dit scherm. We gaan er vanuit dat je zelf weet hoe lang elke voorrangsperiode kan en mag duren en welke je wel of niet mag organiseren. Na het instellen van de voorrangsperiodes breng je de capaciteiten in. Hou rekening met de veplicht in te stellen capaciteiten, deze zijn voor het basisonderwijs op niveau van de school, vestigingsplaats en de hoofdstructuur. Deze niveaus zijn onderliggend aan mekaar, vandaar ook de weergave in een boomstructuur in het scherm.

5 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS 4 Figuur 1.3: Invoegen capaciteit op niveau van de vestigingsplaats Via de knop Invoegen kan je een capaciteit instellen. In dit voorbeeld wordt er een capaciteit ingesteld op de vestigingsplaats. Let er goed op dat je alle verplichte velden invult. Figuur 1.4: Contingentering op het laagste niveau Contingentering is enkel verplicht voor scholen in een LOP-gebied, voor andere scholen is dit optioneel. De contingentering kan enkel gebeuren op het laagste niveau dus de velden in verband met het aantal indicatorleerlingen mag je niet invullen op bovenliggende niveaus. // Bij het toevoegen van een capaciteit die hoort bij een bovenliggende capaciteit selecteer je eerst deze bovenliggende capaciteit en klik je daarna op Invoegen. In onderstaand voorbeeld zie je hoe de structuur er kan uitzien.

6 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS 5 Figuur 1.5: Mogelijke structuur van de capaciteiten Nadat je al je capaciteiten hebt ingegeven kan je met de knop nakijken nagaan of er zich nog fouten voordoen. Wanneer je bijvoorbeeld contingenten hebt ingesteld op een te hoog niveau of fouten hebt gemaakt in de structuur zal je in dit scherm een waarschuwing krijgen. Figuur 1.6: Mogelijke fouten bij het nakijken van de capaciteiten Van zodra een voorrangsperiode gestart is, is het niet meer mogelijk om vrij de capaciteiten te verhogen en verlagen. Enkel verhogen is nog toegelaten en elke aanpassing zal automatisch worden bijgehouden. Het verhogen van de capaciteit doe je door gebruik te maken van de knop Verhogen. Je kan ook het aantal zittende leerlingen verhogen, dit doe je in het scherm Registers. (zie 1.5) Figuur 1.7: Verhogen van de capaciteit

7 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS Inschrijven van leerlingen Wanneer je gebruik wil maken van het inschrijvingsregister heb je twee manieren om leerlingen in te schrijven. Ofwel schrijf je de leerlingen live in, dit wil zeggen op het zelfde moment dan dat ze zich komen inschrijven op school. Ofwel doe je de inschrijving in Wisa op een later moment dan wanneer de ouders hun kind kwamen inschrijven in de school. Wanneer je het op deze tweede manier doet, moet je steeds goed genoteerd hebben op welk tijdstip (dag, uur, minuut én seconde) de ouders hun kind kwamen inschrijven aangezien je dit achteraf zelf zal moeten ingeven. Bij een live-inschrijving zal het tijdstip automatisch worden ingevuld. De keuze tussen het live en niet-live inschrijven van leerlingen is een vrije keuze die je kan instellen in het scherm Schoolstructuur - Instellingen - Fiche onder het tabblad Ministerie / Edison. Wanneer je je inschrijvingen op een later tijdstip wil doen duid je hier Inschrijvingen worden later en in groep ingebracht aan Live-inschrijving Wanneer je een leerling inschrijft zal je tijdens het doorlopen van de inschrijvingswizard merken dat er een nieuw scherm bijgekomen is. In dit scherm krijg je een overzicht van het aantal vrije plaatsen voor elke relevante capaciteit zodat je kan nakijken of de inschrijving nog gerealiseerd kan worden. Zoals je zal opmerken worden datum en tijdstip automatisch ingevuld en zal ook het te selecteren type voorrang afhankelijk zijn van de voorrangsperiodes die op het moment van inschrijving in werking zijn. Figuur 1.8: Live-inschrijving van een leerling in het tweede leerjaar In uitzonderlijke gevallen kan de school, indien de capaciteit bereikt werd, toch beslissen om een leerling in te schrijven maar dan in overcapaciteit. Ook de reden wanneer de school beslist een leerling niet in te schrijven, kan je aanduiden in dit scherm. Na het afronden van de inschrijving krijg je de melding of de leerling al dan niet gerealiseerd werd en kan je rechtstreeks navigeren naar de details van zijn inschrijving in het inschrijvingsregister.

8 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS 7 Figuur 1.9: De inschrijving werd gerealiseerd Later en in groep inschrijven Wanneer je een vinkje hebt gezet bij het later en in groep inschrijven van leerlingen kan je zelf de datum en het tijdstip ingeven. De informatie over het aantal vrije plaatsen is hier niet relevant. Figuur 1.10: Inschrijving van een leerling in het derde leerjaar Na het afronden van de inschrijving zal de leerling geen status (gerealiseerd, niet-gerealiseerd of uitgesteld) krijgen, maar zal deze pas toegekend worden na het gebruik van de knop hermaak registers. (zie 1.5) Het grote voordeel van het live-inschrijven is dat het systeem tijdens het inschrijven van een leerling bijhoudt hoeveel vrije plaatsen er nog zijn. De meerwaarde van het systeem wordt kleiner wanneer je niet live zou inschrijven. Een leerling met een gerealiseerde inschrijving zal ook een inuit en een loopbaan record krijgen. Voor een leerling met uitgestelde of niet-gerealiseerde inschrijving zal er geen inuit of loopbaan record aangemaakt worden.

9 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS Details van een leerling in het inschrijvingsregister Figuur 1.11: Detailweergave van de inschrijving in het inschrijvingsregister In dit scherm kan je per leerling raadplegen in welke registers hij/zij werd ingeschreven, of de inschrijving gerealiseerd werd, wat de reden is waardoor de inschrijving eventueel niet-gerealiseerd werd,... Behalve al deze informatie te bekijken kan je hier ook kiezen om leerlingen met een uitgestelde of niet-gerealiseerde inschrijving dan toch in te schrijven. De datum waarop dit gebeurt is van belang want er wordt een historiek van de status bijgehouden. Onderaan krijg je hiervan een vermelding met het tijdstip van de realisatie. In dit scherm heb je ook de kans om de inschrijving in het register te verwijderen na een administratieve vergissing. 1.4 Verwerken einde voorrangsperiode Dit scherm wordt uitsluitend gebruikt wanneer men met contingentering werkt. Indien hier niet mee gewerkt wordt, ga dan verder naar punt 1.5. Het scherm toon de uitgesteld ingeschreven leerlingen die in aanmerking komen om in het andere contingent ingeschreven te worden. Na consultatie van de ouders, schrijf je ze alsnog uit indien ze niet meer geïnteresseerd zijn of je realiseert ze alsnog met een druk op de knop.

10 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS Registers bekijken Figuur 1.12: Bekijken van de registers In het scherm Registers kan je bekijken welke registers je hebt en welke leerlingen er in het geselecteerde register staan. Figuur 1.13: De inhoud van het register van het 3e leerjaar. Door op de knop Ophalen te klikken kan je de leerlingen bekijken die in het geselecteerde register een inschrijving hebben. Ook de meest recente status van hun inschrijving staat hier vermeld. Onder de knop Ophalen vind je ook de knop (her)maak registers terug. Met deze knop plaats je alle leerlingen die je niet-live hebt ingeschreven in het juiste register en worden de statussen van de leerlingen correct gezet. Zo krijgen onder andere de leerlingen met een uitgestelde inschrijving een (niet-)gerealiseerde inschrijving wanneer hun voorrangsperiode gepasseerd is. Eenmaal de voorrangsperiodes begonnen zijn is het niet meer mogelijk om het aantal zittende leerlingen vrij te verhogen of te verlagen. Elke

11 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS 10 aanpassing aan de zittende leerlingen moet geregistreerd worden. Na het selecteren van een register kan je, nadat je op de knop Wijzig aantal zittende LL klikt, het aantal wijzigen. Figuur 1.14: Het aantal zittende leerlingen te verhogen of te verlagen Figuur 1.15: Het aantal zittende leerlingen te verhogen of te verlagen 1.6 Leerlingen in registers Het scherm Leerlingen in registers toont, zoals de naam reeds verduidelijkt, alle leerlingen die opgenomen zijn in een register. Je kan dit bekijken met een selectie op school en schooljaar. Figuur 1.16: Alle leerlingen die in een register voorkomen van de geselecteerde school

12 HOOFDSTUK 1. INSCHRIJVINGSREGISTER VOOR HET BASISONDERWIJS Wijzigingen in het register Na het inschrijven van een leerling, nog voor de start van het schooljaar, bestaat de kans dat de ouders toch beslissen om deze leerling niet in te schrijven in de school. Wanneer dit gebeurt, zijn er enkele stappen die ondernomen moeten worden. Naast de administratieve uitschrijving van de leerling, moet deze ook uitgeschreven worden uit het register. Het administratieve uitschrijven doe je door naar de in- en uitschrijvingen van deze leerlingen te gaan en onderaan, op het tabblad uitschrijving, te kiezen voor Verwijderen: Annuleren voor inschrijvingsdatum. Na het gebruik van deze knop zullen het inuit record en het loopbaan record verwijderd zijn. Ook in het inschrijvingsregister moet deze leerling worden uitgeschreven. Het uitschrijven uit het inschrijvingsregister doe je door gebruik te maken van de knop uitschrijven in het detailscherm. (Leerling - Inschrijvingsregister - Leerlingen in registers - Leerling details). Nadat je een manuele wijziging hebt gedaan in het inschrijvingsregister moet je het register hermaken, dit doe je met behulp van de knop (her)maak registers. (Leerling - Inschrijvingsregister - Registers - Hermaak registers). Doordat een leerling werd uitgeschreven komt er een nieuwe plaats vrij in het register. Indien er nog een leerling met uitgestelde of niet gerealiseerde inschrijving was wordt deze na het hermaken van de registers wel gerealiseerd. Opgelet: een leerling die op deze manier gerealiseerd werd heeft nog geen inuit en loopbaan record. Deze records moet je aanmaken door naar de details van zijn inschrijving in het inschrijvingsregister te gaan en van hieruit de inschrijvingswizard te openen. 1.8 Bijwerken registers Wanneer er wijzigingen zijn gebeurd in een register kan je via het scherm bijwerken registers onder andere nagaan welke gerealiseerde leerlingen nog geen inuit record hebben, welke niet gerealiseerde leerlingen nog gerealiseerd zouden kunnen worden,... Door de gewenste taak aan te duiden en na het klikken op de knop ophalen krijg je geen of meerdere leerlingen te zien. Afhankelijk van de geselecteerde taak zal je de weergegeven leerlingen moeten realiseren, een inuit record toevoegen, een inuitrecord verwijderen,... De verschillende taken zijn: Capaciteiten nakijken en vrije plaatsen tellen Capaciteiten met vrije plaatsen nakijken op niet-gerealiseerde leerlingen Gerealiseerde leerlingen die geen inuit record hebben Niet gerealiseerde leerlingen of uitgeschreven leerlingen die een inuit record hebben

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Samenvatting van het inschrijvingsrecht voor basisscholen, gelegen buiten LOP-gebied

Samenvatting van het inschrijvingsrecht voor basisscholen, gelegen buiten LOP-gebied Bijlage 1 bij omzendbrief BaO/2012/01 Samenvatting van het inschrijvingsrecht voor basisscholen, gelegen buiten LOP-gebied Deze samenvatting is specifiek voor scholen uit het gewoon basisonderwijs die

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school.

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. LESVERDELING 1. Wat is een lesverdeling 2. Doel van de lesverdeling 3. Hoe een lesverdeling aanmaken 3.1. Ingave urenpakket 3.2. Aanmaken lesverdeling simulatie 3.3. Ingave deelnemende scholen 3.4. Uurverdeling

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

Wat moet u doen om uw kind digitaal te kunnen inschrijven:

Wat moet u doen om uw kind digitaal te kunnen inschrijven: Wat moet u doen om uw kind digitaal te kunnen inschrijven: 1. Profiel aanmaken op inschrijvingen.halle.be 2. Bevestigingsmail openen die u in uw mailbox ontvangt en bevestigen door op de linck te klikken

Nadere informatie

stappenplannen icursisten - Inschrijvingen

stappenplannen icursisten - Inschrijvingen g e b r u i k e r s dec 2014 Beste icursisten-gebruiker, Om u een houvast te geven bij het invoeren en wijzigen van de gegevens van cursisten bundelden we deze informatie in deze handige stappenplannen..

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk Busvervoer 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Busvervoer 2 1.1 Opzetten van een busrit............................. 3 1.2 Aanmaken van busvervoer............................ 5 1.2.1 Leerling

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

FAQ Databank Internaat jan. 2015

FAQ Databank Internaat jan. 2015 Beste Informatgebruiker, Op 1 februari (en facultatief op 1 oktober) dient u jaarlijks de databank voor internen aan te maken. Met dit document bieden wij u een handig overzicht van de meestgestelde vragen

Nadere informatie

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Schoolstructuur 2 1.1 Organisatie m.b.t. het departement....................... 2 1.1.1 Administratieve groepen......................... 2 1.1.1.1 Zelf een

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stap 1: Surf naar: http://81.82.226.240:800 of http://afwezigheden.sgrkempen.be Stap 2: Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de enter-toets om in te

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur.

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur. Maximumfactuur Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Opzet in Count-e... 2 2.1 Bedragen maximumfactuur... 2 2.2 Aanduiden kleuter of lager onderwijs... 2 2.3 Beheer artikelen... 3 3 Rapportering en opvolging bedragen

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2016-2017 Inschrijvingsrecht 1. Uitgangspunten 2. VOOR: Hoe de inschrijvingen organiseren? 3. TIJDENS de inschrijvingsperiode 4. NA de start van de inschrijvingsperiode

Nadere informatie

Zending stages. 1. Op wie heeft de zending betrekking. 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden. 3. Welke stages moeten gemeld worden

Zending stages. 1. Op wie heeft de zending betrekking. 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden. 3. Welke stages moeten gemeld worden Zending stages 1. Op wie heeft de zending betrekking 2. Wanneer moet de zending verstuurd worden 3. Welke stages moeten gemeld worden 4. Welke velden moeten verplicht ingevuld zijn 5. Hoe kan ik de gegevens

Nadere informatie

Handleiding GO!Fixit 2.0 Web voor de Melder V 17

Handleiding GO!Fixit 2.0 Web voor de Melder V 17 Handleiding GO!Fixit 2.0 Web voor de Melder V 17 Inhoud 1. Inloggen in het GO!Fixit webportaal... 3 2. Meldingen maken... 3 2.1. Een andere melder ingeven... 6 2.2. Het Type werk... 7 2.3. Prioriteit...

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

1 april 2019, 9.30 uur 3 mei 2019, 16 uur montfortcollege.schrijfjein.be

1 april 2019, 9.30 uur 3 mei 2019, 16 uur montfortcollege.schrijfjein.be aarschotsesteenweg 39 3110 rotselaar www.montfort.be info@montfort.be tel. 016/35 91 20 AANMELDINGSPROCEDURE 1A - SCHOOLJAAR 2019-2020 1 april 2019, 9.30 uur 3 mei 2019, 16 uur montfortcollege.schrijfjein.be

Nadere informatie

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope?

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen volop bezig om alles weer in gereedheid te brengen voor het volgende schooljaar. Zo ook

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Versie: juni 2016 Aandachtspunten - Plan de jaarovergang vroegtijdig in. Je hoeft dus niet te wachten tot de laatste schoolweek. - Het nieuwe schooljaar (en dus de nieuwe

Nadere informatie

Kluwer Office Seminarie Workshop P&C.

Kluwer Office Seminarie Workshop P&C. Kluwer Office Seminarie 2015 Workshop P&C www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave TIPS & TRICKS... 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT: SELECTIE OP DEELOPDRACHT & TAAK... 2 DEADLINES... 4 Op taakniveau...

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING

Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING Index 1. Toegang tot het programma... 3 2. Module te gebruiken door klanten via internet... 4 2.1 Registratie door de klant... 4 2.1.1 Scherm 2 Algemeen Registratiescherm...

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Handleiding Deel 1: aan de slag met het scholenportaal pagina Deel 2: acties voor de start van de aanmeldingen pagina 4

Handleiding Deel 1: aan de slag met het scholenportaal pagina Deel 2: acties voor de start van de aanmeldingen pagina 4 https://meldjeaanbasis.gent.be Handleiding 2018 1. Deel 1: aan de slag met het scholenportaal pagina 2 1. Inloggen 2. Bent u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten? 3. Wachtwoord veranderen 4. Raadplegen

Nadere informatie

ivoorinschrijvingen Voor dagscholen, CVO s en DKO s

ivoorinschrijvingen Voor dagscholen, CVO s en DKO s ivoorinschrijvingen Voor dagscholen, CVO s en DKO s Versie 2 maart 2015 Principe ivoorinschrijvingen is een webapplicatie die het mogelijk maakt dat gebruikers zich online inschrijven voor studierichtingen.

Nadere informatie

Formele inschrijving

Formele inschrijving Welkom Alle leerlingen waarvan de ouders kiezen voor het pedagogisch project van de steinerscholen en voor de manier waarop de middelbare school de belangrijkste basisprincipes van deze pedagogie in vult,

Nadere informatie

Handleiding. Datums en statussen

Handleiding. Datums en statussen Handleiding Datums en statussen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Datums... 4 Aanmelddatum... 4 Inschrijfdatum... 4 Uitschrijfdatum... 4 4. Statussen... 5 Toekomstig... 5 Aangemeld...

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie 2 1.1 Modellen..................................... 5 1.1.1 Vakonderdelen.............................. 7 1.1.2 Criteria..................................

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie Gebruikers- handleiding Module Reporting Rekeninginformatie A. ALGEMEEN 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE Module Reporting Rekeninginformatie voor BelfiusWeb-klanten met uitvoerige behoeften op vlak

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Rapportering derdengelden Toegang tot module Overzicht derden- en rubriekrekeningen Rekening publiceren op website...

Rapportering derdengelden Toegang tot module Overzicht derden- en rubriekrekeningen Rekening publiceren op website... Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Module derdengelden Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Rapportering derdengelden

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Formele inschrijving

Formele inschrijving Welkom Alle leerlingen waarvan de ouders kiezen voor het pedagogisch project van de steinerscholen en voor de manier waarop de middelbare school de belangrijkste basisprincipes van deze pedagogie in vult,

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Versie 1.1

COMMUNICATIE. Versie 1.1 M@TRIX COMMUNICATIE Versie 1.1 Dit programma zorgt ervoor dat de M@trix-zendingen vanuit de databank op de FTP-server van M@trix terecht komen. En omgekeerd dat zendingen vanop de FTP-server in de WISAdatabank

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

GREENBRIDGE INTRANET GEBRUIKERSHANDLEIDING 0. VOORWOORD 1. REGISTRATIE ALS NIEUWE GEBRUIKER VAN HET SYSTEEM. Door Argus Technologies

GREENBRIDGE INTRANET GEBRUIKERSHANDLEIDING 0. VOORWOORD 1. REGISTRATIE ALS NIEUWE GEBRUIKER VAN HET SYSTEEM. Door Argus Technologies GREENBRIDGE INTRANET GEBRUIKERSHANDLEIDING Door Argus Technologies 0. VOORWOORD In deze handleiding gaan we er van uit dat u een Nederlandstalige webbrowser gebruikt. Indien u een Engelstalige webbrowser

Nadere informatie

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE Versie 3-04/10/2005 Dit document is de handleiding voor de poststukregistratie e2e nv pagina 1/20 1 Index 1 INDEX... 2 2 ROLLEN... 3 3 VERWERKER... 4 3.1 OVERZICHT... 4

Nadere informatie

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN 23 NOVEMBER 2015 SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN WIS@D ERIC VAN EYNDE SGKVOBAO Correspondentieadres: Kapelsesteenweg 72 2930 Brasschaat Inhoudsopgave 1. Aanmelden:... 2 2. Aanwezigheden:...

Nadere informatie

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk Afwezigheden 27 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afwezigheden 3 1.1 Kalenders..................................... 4 1.1.1 Afwezigheidscodes............................. 4 1.1.2 Definiëren van een

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

EPOS DOCENTENHANDLEIDING

EPOS DOCENTENHANDLEIDING EPOS DOCENTENHANDLEIDING 2. ACTIVITEITENATTEST Versie 1.02 28 oktober 2013 1. Wat is een activiteitenattest?... 2 2. Hoe maak in een activiteitenattest aan?... 3 3. Hoe definieer ik activiteitentypes voor

Nadere informatie

ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 10-09-2018 Table of Contents... 3 : algemene informatie... 4 : configuratie... 6 : instellingen en inschakeling bij een cliënt...12 : audits

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen.

Nadere informatie

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar Word 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar Word 2 1.1 Seriebrief..................................... 3 1.1.1 Aanmaak startdocument......................... 3 1.1.2

Nadere informatie

De stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven

De stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven De 10.000- stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven 2 Inhoudstafel - Beheerder worden van de groep van uw bedrijf - Subgroepen aanmaken binnen uw bedrijfsgroep - Subgroepen beheren - Personen

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE VLAAMSE WETENSCHAPSWEEK 2016

HANDLEIDING WEBSITE VLAAMSE WETENSCHAPSWEEK 2016 HANDLEIDING WEBSITE VLAAMSE WETENSCHAPSWEEK 2016 Inleiding De URL van de website is http://beheer.wetenschapsweek.be. De loginnaam van een coördinator of activiteitenbeheerder is als volgt samengesteld:

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Controle van het GTB-overzicht. Stappenplan

Controle van het GTB-overzicht. Stappenplan Controle van het GTB-overzicht Stappenplan DUO Versie 0.5 31 mei 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Controleren GTB voor regulier basisonderwijs (bo)... 6 Hoofdstuk 3 Controleren

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

Draaiboek inschrijvingsbeleid Basisonderwijs regio Temse

Draaiboek inschrijvingsbeleid Basisonderwijs regio Temse Draaiboek inschrijvingsbeleid 2015-2016 Basisonderwijs regio Temse Datum: 5 juni 2014 Doelgroep: Leden van de algemene vergadering 1. Inleiding De uitgangspunten van het huidige GOK-decreet en het vernieuwde

Nadere informatie

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs 1. Recht op inschrijving a. Basisprincipe Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats gekozen door zijn

Nadere informatie

Het is noodzakelijk dat iedere (kandidaat)duiker correct geregistreerd is bij Nelos met een uniek adres.

Het is noodzakelijk dat iedere (kandidaat)duiker correct geregistreerd is bij Nelos met een uniek  adres. DIVES Doel van deze handleiding is jullie wegwijs te maken in het digitaal verificatie systeem genaamd DIVES. STAP 1 : Registratie Het is noodzakelijk dat iedere (kandidaat)duiker correct geregistreerd

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Activatie van fietsvergoedingen via het web... 3 2.1 Zichtbaar maken van fietsvergoedingen in de webtoepassing... 3 2.2 Aanmaak

Nadere informatie