Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zending stages. 7 april WISA helpdesk"

Transcriptie

1 Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Zending stages Inleiding Op wie heeft de zending betrekking Wanneer moet de zending verstuurd worden Waar kan je de gegevens, nodig voor de zending, ingeven Ingave bedrijven Ingave contracten Waar stagecontracten ingeven? Stagecontracten Andere verplichte velden in de zending (Secundair onderwijs) Aanmaken van de zending Bijkomende informatie Secundair Onderwijs

3 1 Zending stages 1.1 Inleiding Vanaf het schooljaar moeten de KSO-TSO-BSO-scholen en de BUSO-scholen via een zending een aantal gegevens over de door de leerlingen gevolgde stages meedelen. Vanaf het schooljaar moeten de CVO s via een zending een aantal gegevens over de door de cursisten gevolgde stages meedelen. 1.2 Op wie heeft de zending betrekking Alle voltijdse scholen (hoofdstructuren 311 en 321) waarvan de leerlingen in de loop van het schooljaar een stage hebben gelopen, moeten via een zending een aantal gegevens over de gevolgde stages meedelen. Het betreft: * voor het gewoon voltijds secundair onderwijs, de leerlingen van: de 2e en 3e graad KSO, TSO (inclusief Se-n-Se) of BSO; hoewel leerlingen van het ASO ook stage kunnen volgen, moeten deze NIET worden ingestuurd het modulair onderwijs de 4e graad BSO HBO5 opleiding verpleegkunde * voor het BUSO, de leerlingen van: OV1: enkel de stages met een productief karakter moeten worden meegedeeld. Sociaalmaatschappelijke trainingen met een niet productief karakter moeten niet worden meegedeeld OV2: OV3: leerlingen uit de tweede fase die stage doen leerlingen die reeds 16 jaar zijn en in de tweede fase zitten, en die extramurale BGV (beroepsgerichte vorming) doen in het kader van werkplekleren, gelijkgesteld aan stage 2

4 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 3 leerlingen uit de kwalificatiefase (4e en 5e leerjaar en modulair onderwijs) en uit de integratiefase (alternerende beroepsopleiding) leerlingen die reeds 16 jaar zijn en die extramurale BGV (beroepsgerichte vorming) doen in het kader van werkplekleren, gelijkgesteld aan stage OV4: leerlingen van de 2e en de 3e graad KSO, TSO of BSO. het secundair onderwijs kent alternerende stages en blokstages; in beide gevallen meldt de school het aantal HALVE dagen stage! Alle centra (hoofdstructuren 317 en 417) waarvan de cursisten in de loop van het schooljaar een stage hebben gelopen, moeten via een zending een aantal gegevens over de gevolgde stages meedelen. 1.3 Wanneer moet de zending verstuurd worden Voor het secundair onderwijs : De zending moet opgestuurd worden tussen 1 mei en 31 augustus, en moet ALLE in de loop van het schooljaar gevolgde stages bevatten! Dit betekent dat ook van de leerlingen die in de loop van het schooljaar de school verlaten hebben, en werden uitgeschreven met een zending van een vroege uitschrijving, de stagegegevens moeten verstuurd worden. Voor het volwassenenonderwijs: De zending moet opgestuurd worden van zodra alle stages van het schooljaar gekend zijn, en ten laatste op 31 oktober van het volgende schooljaar, en moet ALLE in de loop van het schooljaar gevolgde stages bevatten! Dit betekent dat ook van de cursisten die in de loop van het schooljaar de school verlaten hebben, en werden uitgeschreven, de stagegegevens moeten verstuurd worden. 1.4 Waar kan je de gegevens, nodig voor de zending, ingeven Voordat de zending van de stages aangemaakt kan worden, dienen de nodige gegevens ingevuld te worden. Dit bestaat enerzijds uit de ingave van de bedrijven 1.4.1, anderzijds uit de ingave van de stage (contracten) Voor het secundair onderwijs geef je deze contractgegevens in bij de loopbaan van de leerling of via de optie Leerlingen - Stages. Voor de cursisten geef je de contractgegevens in bij Stages/Contracten van een geselecteerde cursist Ingave bedrijven Via de module Schoolstructuur - Keuzelijsten - Bedrijven(leerlingcontract) kunnen de bedrijven ingegeven worden. De velden die nodig zijn voor de zending van de stage worden hieronder besproken.

5 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 4 Figuur 1.1: Lijst bedrijven Je kan een bedrijfsfiche van het geselecteerde bedrijf selecteren. Dit doe je door te dubbelklikken op de lijn van het bedrijf in de voorgestelde lijst. Je kan ook de bedrijfsfiche openen door het bedrijf te selecteren en daarna in het lokaal menu te klikken op Fiche bedrijf. Figuur 1.2: Fiche Bedrijf ALGEMEEN Hier kunnen de algemene gegevens van het bedrijf ingegeven worden. De velden

6 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 5 naam en gemeente zijn verplicht in te geven. Postcode stagegever: VERPLICHT als de landcode van de stagegever België of een van de buurlanden is. Het gebruik van een koppelteken is voor de Nederlandse postnummers niet toegestaan; het Nederlandse postnummer bestaat uit 4 cijfers - spatie - twee letters. Structuur: Belgïe: 4 cijfers Nederland: 4 cijfers spatie 2 letters. Frankrijk en Duitsland: 5 cijfers Luxemburg: 4 cijfers Indien het vinkje Publiek maken aangevinkt wordt, zullen gebruikers die behoren tot een andere instelling dit bedrijf kunnen selecteren bij ingave van de stage bij de leerling/cursist. Toch zien zij het bedrijf niet staan in dit scherm met het overzicht van de bedrijven. Enkel als het vinkje Actief geselecteerd is, kan je het bedrijf selecteren bij ingave van de stage bij de leerling/cursist! IDENTIFICATIES: Hier kunnen extra gegevens ingegeven worden m.b.t. het bedrijf. Enkel de velden die opgenomen worden in de zending worden besproken. Paritair comité-nummer, RSZ-werkgeverskengetal, NACE-code: Deze drie velden bepalen in welke sector de leerling/cursist wordt tewerkgesteld. Minstens één van de drie velden moet worden ingevuld. In volgorde van belangrijkheid wordt gevraagd: het paritair comité-nummer indien mogelijk aangevuld met: het RSZ-werkgeverskengetal (code werkgeverscategorie) de NACE-code als geen van bovenstaande kan worden ingevuld Als code 999 (lokale besturen) wordt ingevuld bij paritair comité-nummer, dan moet aanvullend ook de NACE-code worden ingevuld. Std paritair nr: Nummer van het paritair (sub)comité van de stagegever, rekening houdend met de stageactiviteiten van de leerling/cursist. Bedrijven met personeel hebben 1 of meerdere paritair comité-nummers. Het nummer hangt af van de functie van de werknemer. Elke werknemer valt maar onder 1 paritair comité-nummer. Dit zal automatisch overgenomen worden wanneer een stage wordt ingegeven voor een leerling/cursist in dit bedrijf. RSZ-werkgeverskengetal (of code werkgeverscategorie): Keuzelijst met de beschikbare werkgeverskengetallen. Indien het paritair comiténummer niet gekend is, dien je dit in te vullen indien gekend. Het RSZ-kengetal van de werkgever is een code van 3 cijfers waarmee werkgevers volgens hun activiteit worden ingedeeld in werkgeverscategorieën.

7 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 6 Std Nace code: Als de stagegever geen paritair comité-nummer en geen RSZwerkgeverskengetal heeft, moet de NACE-code van het bedrijf ingegeven worden. Deze zal dan gebruikt worden wanneer een stage wordt ingegeven voor een leerling/cursist in dit bedrijf. Ondernemingsnummer: is optioneel in te geven. Het ondernemingsnummer is het nummer toegekend aan de onderneming door de KBO (kruisbank van ondernemingen), en kan opgezocht worden via onderstaande link: De officiële codes kan je raadplegen via volgende link: http: // www. ond. vlaanderen. be/ edison/ Wie/ Schoolauto/ Download/ Stages_ codes_ xls De nace-codes 2008 zijn tot op heden geldig. BEGELEIDERS/MENTOR: Hier kan je de naam, het telefoonnummer en de van 5 begeleiders en een mentor binnen het bedrijf invoeren Bij het bedrijf kan je ook vrije velden ingeven. Figuur 1.3: Vrije velden bedrijf De omschrijving van de vrije velden kan je aanpassen via Extra - Systeemgegevens - Parameters (type BDVVC). Deze omschrijvingen zijn geldig voor ALLE instellingen in de databank. Figuur 1.4: Benamingen vrije velden bedrijf

8 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES Ingave contracten Waar stagecontracten ingeven? De stages van de leerling (secundair) kunnen op twee verschillende manieren ingevoerd worden: Via Leerlingen - steekkaarten - contracten kunnen de stagegegevens per leerling ingevoerd worden. Dit is uitgelegd in Via Leerlingen - Stages kan je alle stages ophalen waarvoor je zelf een coördinator of een begeleider bent. Je kan aanduiden of een personeelslid een stage coördinator of een stage begeleider is bij het Dienstverband van het personeelslid. Figuur 1.5: Menu stages Via Leerlingen - Stages - Mijn stages kan je alle leerlingen ophalen waarvoor je een stage coördinator of een stage begeleider bent. Je kan de lijst van deze leerlingen beperken door een aantal filtervelden in te geven en de gegevens op te halen. Figuur 1.6: Mijn stages Na het selecteren van een leerling krijg je via Mijn contracten een overzicht van al zijn/haar stagecontracten. De gegevens van de stagecontracten kan je verder invullen zoals uitgelegd in

9 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 8 via Leerling contactgegevens een scherm met de contactgegevens van de leerling. Deze contactgegevens kan je hier enkel maar raadplegen. Figuur 1.7: Leerling - Contactgegevens Via Leerlingen - Stages - Nieuwe stages moet je eerst de leerling selecteren om een stagecontract te kunnen toevoegen. Automatisch worden de begeleiders van het stagecontract toegekend. De gegevens van de stagecontracten kan je verder invullen zoals uitgelegd in Stagecontracten Op de tabbladen Contract-algemeen en Stage kunnen de gegevens die nodig zijn voor de zending ingegeven worden. Figuur 1.8: Leerling Contract - Algemeen

10 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 9 Figuur 1.9: Leerling Contract - Stage De stages van de cursist (volwassenenonderwijs) kunnen ingegeven worden via VWO - Ingeschreven cursisten - Stages/contracten. Op de tabbladen Contract-algemeen en Stage kunnen de gegevens die nodig zijn voor de zending ingegeven worden. Figuur 1.10: Cursist Contract - Algemeen

11 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 10 Figuur 1.11: Cursist Contract - Stage Van: Datum waarop volgens het contract de stage aanvangt. De datum moet liggen in het lopende schooljaar (van 1/9 tot 31/8) en de leerling/cursist moet ingeschreven zijn op de begindatum van de stage. Tot: Datum waarop volgens het contract de stage eindigt. De datum moet vallen na de begindatum van het stagecontract en binnen het lopende schooljaar (van 1/9 tot 31/8). Adm.groep: (Volwassenenonderwijs) Administratieve groep waarin de cursist les volgt op de begindatum van de stage. Bedrijf: Selecteer hier het bedrijf waar de leerling/cursist een stageplaats heeft. Je krijgt in de selectie alle Actieve bedrijven te zien die aangemaakt zijn voor uw instelling en al de bedrijven die het kenmerk publiek maken hebben. Zie punt voor meer info over bedrijven. Project: Als de stage gebeurt in het kader van een project, kan je hier een project selecteren. Een project moet je definiëren in het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Projecten(leerlingcontract) Figuur 1.12: Projecten

12 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 11 Paritair comité: Nummer van het paritair comité waarin de leerling/cursist tewerkgesteld wordt. Indien dit reeds ingegeven is op de fiche van het bedrijf (zie punt 1.4.1), wordt dit nummer overgenomen. Dit kan hier nog gewijzigd worden. Je kan de lijst met paritaire comité nummers openen met de knop Lijst en hieruit je selectie maken. RSZ-werkgeverskengetal: Selecteer hier het RSZ-werkgeverskengetal uit de lijst. NACE Code: Indien er geen paritair comiténummer en RSZ-werkgeverskengetal kan worden toegekend, moet de NACE code waarin de leerling/cursist tewerkgesteld wordt, ingevuld worden. Indien dit reeds ingegeven is op de fiche van het bedrijf, wordt deze code overgenomen. Dit kan hier nog gewijzigd worden. Halve dagen per week: Hier wordt het totaal aantal halve dagen ingevuld dat de leerling tijdens deze stage werkt. Bij een blokstage en bij een niet-overlappende alternerende stage, is dit het aantal W-codes in het aanwezigheidsregister tussen de begin- en de einddatum van de stage. Bij twee of meer overlappende alternerende stages moet het aantal W-codes per stage doorgegeven worden. Merk ook op dat het aantal W-codes het hele schooljaar moet beslaan (tot 31 augustus). Toegelaten waarden liggen tussen 1 en 400. Het aantal halve dagen mag niet groter zijn dan de (einddatum - de begindatum + 1) x 2 Gezondheidstoezicht: Geeft aan of, en door wie, het gezondheidstoezicht werd uitgevoerd: G: er was geen gezondheidstoezicht voorafgaand aan de stage vereist A: gezondheidstoezicht uitgevoerd door de Arbeidsgeneeskundige dienst van de stagegever P: gezondheidstoezicht uitgevoerd door de externe dienst voor Preventie en bescherming op het werk van de school Het gezondheidstoezicht dient normaal te gebeuren voor de aanvang van de eerste stage. Bij volgende stages is het uitvoeren van het gezondheidstoezicht afhankelijk van een risico-analyse. Voortijdig einde: Als de leerling/cursist het contract niet voleindigt, moet hier de datum waarop de leerling/cursist de stage stopzet, worden ingevuld. Opnemen in zending: Vink dit aan indien de stage dient opgenomen te worden in de zending. 1.5 Andere verplichte velden in de zending (Secundair onderwijs) Hierna volgt een opsomming van de velden, die opgenomen worden in de zending en zeker ingevuld moeten zijn bij de leerling om een correcte zending te kunnen aanmaken. Nummer administratieve groep: Het nummer van de administratieve groep van de leerling op de startdatum van de stage. Je kan dit controleren op de loopbaan van de leerling. Financierbaarheid: Is enkel verplicht voor hoofdstructuren 311 en 321 (Secundair), dus niet voor volwassenenonderwijs. De financierbaarheidscode van de leerling op de startdatum van de stage kan je invullen / aanpassen bij de Historiekelementen van de loopbaan van de leerling.

13 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES Aanmaken van de zending Het zendingsbestand (HS 311 en 321) kan je aanmaken via Leerlingen - Edison - Secundair onderwijs - Telling stages. Figuur 1.13: Secundair onderwijs - Telling Stages Voor HS 317 en 417 is dit via Cursisten - Edison tellingen - Telling stages aanmaken. Figuur 1.14: Cursisten - Telling Stages Kies de Instelling waarvoor je de telling wil aanmaken. Controleer de contactpersoon (deze wordt automatisch ingevuld met de edison-contactpersoon als je deze naam (type EDIS) hebt ingevuld in de Module Schoolstructuur - Instellingen -

14 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 13 contactpersonen). Ook de Edison-directory wordt automatisch ingevuld als je de verwijzing naar de juiste mappen hebt ingegeven bij Schoolstructuur - Instellingen - Fiche - tabblad Ministerie/Edison. Meestal zal hier de map C:\Edison.win\tosend ingevuld staan. Dit wil zeggen dat het zendingsbestand zal bewaard worden in deze map. Deze map is de standaardmap waar het Edison programma zoekt of er bestanden zijn die moeten doorgestuurd worden naar het Departement Onderwijs. Kies het correcte Schooljaar De tellingdatum zelf kan je niet wijzigen. Dit is steeds 31/08 van het schooljaar dat je kiest. Als alles correct ingevuld is, kan je op de knop aanmaken klikken. Indien alles correct verlopen is, krijg je de boodschap dat de zending werd weggeschreven. Indien de zending niet kon worden aangemaakt, krijg je een foutmelding. Op het tabblad resultaat vind je een overzicht van de fouten.

15 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES 14 Verbeter deze fouten. Merk op dat je aan de linkerzijde dadelijk de leerlinggegevens/cursistgegevens kan raadplegen en verbeteren. Je gaat als volgt te werk: Selecteer de naam van de leerling/cursist waarvoor een rood stopbord staat. Onderaan bij fouten kan je de fout raadplegen. Naargelang de fout kan je aan de linkerzijde navigeren naar de Leerling, inschrijving, loopbaan, contracten of Cursist, bezochte scholen, curricula, stages Zodra alle fouten zijn verbeterd kan je de zending opnieuw aanmaken. LET OP! Als je ergens een fout hebt opgelost moet je de telling opnieuw aanmaken. Indien het vorige resultaat nog op het scherm staat, ga je terug naar het tabblad Zending en klik je opnieuw op aanmaken.

16 HOOFDSTUK 1. ZENDING STAGES Bijkomende informatie Secundair Onderwijs In de bibliotheek zijn een aantal standaardformulieren voorzien waarmee je overzichten kan afdrukken in verband met de leerlingcontracten die in uw databank werden ingegeven. Je vindt deze formulieren in de standaardcategorie LEERLINGEN - stages. Figuur 1.15: Bibliotheek Afdruk Stages Aan het scherm Leerlingen - Contracten, is een standaardformulier voor afdruk van een stageovereenkomst (stageovereenkomst.arf) gekoppeld. In de map C:\WISA\CSWisAdmin\Client\Forms\Wisa zijn echter ook de formulieren voorzien om een stageovereenkomst af te drukken met de vroegere Deal -layout (StageovereenkomstDeal.arf) en de layout VVKSO (StageovereenkomstVVKSO.arf). Als je deze layout wil gebruiken, kan je deze formulieren koppelen aan het scherm (Via Voorkeuren - Formulieren).

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Stagebeheer Versie 04 september 2014

Stagebeheer Versie 04 september 2014 Stagebeheer Versie 04 september 2014 Inhoud Vooraf... 2 1.1 Bedrijven... 2 1.2 Bedrijven koppelen... 4 1.3 Periodes toekennen... 5 1.4 Stages... 6 1.5 Stages Modulair... 8 1.6 Etiketten... 9 1.7 Documenten...

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Stagebeheer Versie 22 december 2015

Stagebeheer Versie 22 december 2015 Stagebeheer Versie 22 december 2015 Inhoud 1.1 Bedrijven... 3 1.2 Periodes toekennen... 6 1.3 Stages... 7 1.4 Stages Modulair... 10 1.5 Werklijst... 11 1.6 Werklijst met tijdstippen... 11 1.7 Etiketten...

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Afdrukken van gegevens

Afdrukken van gegevens Afdrukken van gegevens 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afdrukken van gegevens 2 1.1 Een afdruk maken................................ 3 1.1.1 Afdrukken vanuit een scherm......................

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Zending Studiebewijzen - Secundair

Zending Studiebewijzen - Secundair Zending Studiebewijzen - Secundair Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen. Op

Nadere informatie

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar g e b r u i k e r s juli 2014 STAP 1 Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn. Via school/schooljaar wijzigen kan u nagaan of het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd is. STAP 2 Kopiëren

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be HANDLEIDING Dmfa Atlas www.pdos.fgov.be 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie 2 1.1 Modellen..................................... 5 1.1.1 Vakonderdelen.............................. 7 1.1.2 Criteria..................................

Nadere informatie

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar g e b r u i k e r s augustus 2016 STAP 1 Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn. Via school/schooljaar wijzigen kan u nagaan of het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd is. STAP 2 Kopiëren

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk Busvervoer 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Busvervoer 2 1.1 Opzetten van een busrit............................. 3 1.2 Aanmaken van busvervoer............................ 5 1.2.1 Leerling

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders.

Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders. Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders. Dit stappenplan helpt u om de benodigde voorbereidingen in ESIS uit te voeren om met ESIS Groepsplannen te kunnen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Fiche Gebruikt voor ondersteuning LARScoaches Laatst aangepast november 2012 Vervaldag nvt. Verantwoordelijke LARS-projectteam AANMAKEN

Nadere informatie

FAQ Databank Internaat jan. 2015

FAQ Databank Internaat jan. 2015 Beste Informatgebruiker, Op 1 februari (en facultatief op 1 oktober) dient u jaarlijks de databank voor internen aan te maken. Met dit document bieden wij u een handig overzicht van de meestgestelde vragen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Schoolstructuur 2 1.1 Organisatie m.b.t. het departement....................... 2 1.1.1 Administratieve groepen......................... 2 1.1.1.1 Zelf een

Nadere informatie

Leerlingvolgsysteem. 5 maart WISA helpdesk

Leerlingvolgsysteem. 5 maart WISA helpdesk Leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Eigen interventies en begeleidingen....................... 4 1.1.1 Filters................................... 5

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Activiteiten & Evenementen

Activiteiten & Evenementen v.1.12 Verenigingenweb Handleiding Activiteiten & Evenementen Hoe te gebruiken met voorbeelden Inhoud Activiteiten...3 Voorbeeld 1: Activiteit zonder inschrijving...3... 3 Voorbeeld 2: Activiteit met besloten

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school.

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school. Gebruikers toevoegen en verwijderen in iomniwize Deze handleiding is bedoeld voor scholen die enkel iomniwize gebruiken en niet Informat. Het aanmaken van een gebruiker verloopt altijd in twee stappen:

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Versie 2.0 November 2014 Inhoud 1 Inloggen 2 Beheren 2.1. Houders 2.2. Zendende partners 2.3. Ontvangende partners 2.4. Competentiesets

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.24

Release Note -V2 Versie 1.24 Release Note -V2 Versie 1.24 Datum van publicatie Release Note:. 2015 Datum van inproductiestelling Dimona :. 2015 Contact: Eranova Telefoon: + 32 (0)2 511.51.51 Fax: + 32 (0)2 788.51.58 RSZ - DIBISS Page

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN 23 NOVEMBER 2015 SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN WIS@D ERIC VAN EYNDE SGKVOBAO Correspondentieadres: Kapelsesteenweg 72 2930 Brasschaat Inhoudsopgave 1. Aanmelden:... 2 2. Aanwezigheden:...

Nadere informatie

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Onze Leerlingen Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerlingen zien. Je kan op het leerjaar drukken om dat leerjaar te openen of te sluiten en op de

Nadere informatie

NASCHOLINGSTOEPASSING

NASCHOLINGSTOEPASSING Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel NASCHOLINGSTOEPASSING VVKSO 1 Publieke website http://www.nascholing.be vrije consultatie van het aanbod zoeken doorheen

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Startscherm Client Export...2 Beheren bedrijfsgegevens - Basisgegevens relatie...3 Beheren bedrijfsgegevens - Export

Nadere informatie

Handleiding Scholen VCA inschrijvingen 2014-2015

Handleiding Scholen VCA inschrijvingen 2014-2015 Handleiding Scholen VCA inschrijvingen 2014-2015 Deze handleiding geeft een overzicht van de online inschrijvingsprocedure. Bij het ontwikkelen van deze online inschrijvingstoepassing is zorg besteed aan

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Handleiding inloggen www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als instelling... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent reeds geregistreerd... 4 Gebruik van de website... 4 Uw gegevens beheren... 4 Wijzigen wachtwoord... 4 Contracten...

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie