Leerling Inschrijfwizard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling Inschrijfwizard"

Transcriptie

1 Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard Stap 1 - Inschrijvingsdata school + Zoeken leerling Stap 2 - Selectie leerling Stap 3 - Personalia Stap 4 - Broer/zus Stap 5 - Adres/Gezin Stap 6 - Vorig schooljaar Stap 6 - vorige loopbaan zelfde schooljaar (optioneel) Stap 7 - Huidige loopbaan Stap 8 - Inschrijvingsregister Stap 9 - Aanmaken Opmerking : zebra-printer en vingerafdruklezer

3 1 Leerling Inschrijfwizard Inleiding In deze handleiding worden de verschillende mogelijkheden beschreven om de inschrijfwizard op te starten. Ook de verschillende stappen, die je in de inschrijfwizard moet doorlopen, worden beschreven. 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard De inschrijfwizard kan op verschillende manieren gestart worden. Deze worden in onderstaande puntjes besproken. Wijze 1: Via Leerlingen - Hulpprogramma s - Inschrijvingen/Loopbanen - Inschrijvingen wizard. Op deze manier kan je de wizard altijd starten, ongeacht of het een nieuwe leerling of een reeds bestaande leerling uit de databank betreft. Bij een nieuwe leerling zal je de gegevens steeds zelf moeten ingeven. Voor een bestaande leerling zullen de gekende gegevens opgehaald worden. Deze kunnen dan aangepast of aangevuld worden. Figuur 1.1: wizard Leerlingen - Hulpprogramma s - Inschrijvingen/loopbanen - Inschrijvingen 2

4 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 3 Wijze 2: Vanuit de fiche van de leerling. Bijvoorbeeld via Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht oud-leerlingen of via de verrekijker. Hier gaat het dus over een bestaande leerling. Je moet de steekkaart van de leerlingfiche openen. Van hieruit kan je de inschrijfwizard opstarten. Er zal dus geen nieuwe leerlingfiche gemaakt worden. De inschrijving wordt aan de bestaande leerlingfiche opgehangen. In stap 3, 4 en 5 (personalia, adres en gezin) kan je wel nog bestaande gegevens aanvullen of verbeteren. Figuur 1.2: Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht oud-leerlingen 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school + Zoeken leerling In deze eerste stap moet je de inschrijvingsgegevens van de school invullen. Je vult als inschrijvingsdatum de datum in waarop de leerling start in uw school. Voor de start van een schooljaar is dat bijvoorbeeld 01/09/jjjj. Je geeft ook de code van uw instelling en het type van de inschrijving in. Alle scholen gebruiken Gewone inschrijving als type. De internaten en de ziekenhuisscholen zijn hierop een uitzondering en hebben hun eigen inschrijvingstype. Voor de leerlingen die GON-onderwijs (samenwerkingsverband tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs) volgen moet er door de instelling van het buitengewoon onderwijs een inschrijving aangemaakt worden van het type GON inschrijving.

5 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 4 Figuur 1.3: Inschrijfwizard - stap 1 Om de leerling op te zoeken, kan je de geboortedatum en/of het rijksregisternummer van de leerling ingeven. Als je Geboortedatum ongekend selecteert, moet je toch het geboortejaar invullen. (01/01 van het geboortejaar). Je kan geen fout rijksregisternummer invullen want er wordt getest op het controlegetal (Modulo 97). Als je gebruik maakt van het -icoontje krijg je een nieuw scherm (zie Fig. 1.4 op p. 4) te zien. In dit scherm druk je, nadat je de e-id kaart in de kaartlezer gestoken hebt, op de tekst in de witte kader om de gegevens van de identiteitskaart in te lezen. De geboortedatum en het rijksregisternummer worden dan in de zoekvelden van de inschrijfwizard ingevuld. Figuur 1.4: Ingave via elektronische identiteitskaart

6 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD Stap 2 - Selectie leerling In de tweede stap worden alle leerlingen opgehaald die geboren zijn op de datum die je in de eerste stap van de inschrijfwizard hebt ingevuld. Als je een rijksregisternummer hebt ingevuld, kunnen zich volgende scenario s voordoen. Er wordt een leerling gevonden met dit rijksregisternummer Je krijgt dan enkel deze leerling te zien. Je kan niet meer kiezen om deze leerling als nieuwe leerling in te schrijven. Er wordt geen leerling gevonden met dit rijksregisternummer Je krijgt een overzicht van alle leerlingen uit de databank die geboren zijn op de geboortedatum die je hebt ingevuld en waarvoor nog geen rijksregisternummer bestaat.(zie Fig. 1.5 op p. 5). Figuur 1.5: Inschrijfwizard - stap 2 De leerling die je wil inschrijven, kan een een nieuwe leerling zijn voor de databank. Deze leerling kan echter ook een bestaande leerling zijn. Een bestaande leerling is ooit ingeschreven in een school van jullie databank. Nieuwe leerling Als de leerling nog niet voorkomt in de getoonde lijst, selecteer je de optie Nieuwe leerling. Alle gegevens voor deze nieuwe leerling moeten nog ingevuld worden. Bestaande leerling Als de leerling die je wil inschrijven een bestaande leerling is, ben je verplicht om de optie Bestaande leerling te selecteren. Je selecteert dan deze leerling uit de lijst en in de volgende stappen kan je meteen personalia-, adres- en gezinsgegevens nakijken.

7 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD Stap 3 - Personalia In deze stap moet je de personalia invullen Nieuwe leerling Figuur 1.6: Inschrijfwizard - stap 3 - Nieuwe leerling Voor een nieuwe leerling kan je de personalia zelf intypen of gebruik maken van het -icoontje. Let op de schrijfwijze van de naam en de voornaam van de leerling (hoofdletters en kleine letters zoals in het bevolkingsregister). Elke Belgische geboortegemeente staat in de Wisa-databank en kan dus geselecteerd worden. Een buitenlandse geboortegemeente kan je eventueel toevoegen. Bijkomende uitleg om zo een buitenlandse gemeente toe te voegen aan de databank vind je in de handleiding over de algemene werking van Wisa op onze website. Het GSM-nummer en het adres die in deze stap worden ingevuld, zijn wel degelijk het GSM-nummer en het adres van de leerling zelf. Bestaande leerling Voor een bestaande leerling worden de personalia automatisch opgehaald. Deze gegevens kunnen niet gewijzigd worden (behalve GSM en ) tijdens het doorlopen van de wizard. Je kan dit uiteraard wel nadat de wizard doorlopen is en de leerling een inschrijving gekregen heeft in uw school. Als de leerling op de inschrijvingsdatum al een inschrijving en een loopbaan heeft in de gekozen instelling, kan je deze leerling niet meer inschrijven. Dan krijg je een scherm met de keuze om via de wizard een nieuw record aan te maken in het inschrijvingsregister of om de wizard te verlaten zodat je de leerling in een andere klas kan plaatsen.(zie Fig. 1.7 op p. 7).

8 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 7 Figuur 1.7: Inschrijfwizard - stap 3 - Bestaande leerling met bestaande loopbaan 1.5 Stap 4 - Broer/zus Als je weet dat er voor de leerling die je wil inschrijven al een broer of een zus bestaat in de databank, kan je bij het ingeven van de personalia deze broer of zus opzoeken. Als de broer of de zus toch niet in de lijst voorkomt, MOET je het het vinkje Geen broer of zus gevonden selecteren. (zie Fig. 1.8 op p. 7). Wanneer je een selectie maakt van een bestaande broer of zus worden de adres- en gezinsgegevens uit de fiche van de broer of zus opgehaald en ingevuld bij de nieuwe leerling. Figuur 1.8: Inschrijfwizard - stap 4 - Broer/zus opzoeken

9 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD Stap 5 - Adres/Gezin In deze stap kan je de gegevens van het officieel adres en de gezinsgegevens invullen. Als de vader, de moeder of de voogd een ander adres hebben dan het officieel adres kan je dit aanduiden. Daarna kan je de gegevens voor het andere adres ook invullen. Let op dat je de straat en het huisnummer in het juiste veld invult. Als het huisnummer leeg blijft omdat je het huisnummer bij de straat hebt ingevuld, zal je een foutmelding terugkrijgen van Discimus. Figuur 1.9: Inschrijfwizard - stap 5 - Adres/Gezin 1.7 Stap 6 - Vorig schooljaar In deze stap kan je gegevens over het vorig schooljaar ingeven. Dit is het schooljaar voorafgaand aan de gekozen startdatum van de leerling. Indien de leerling uit een school komt van jullie databank worden de gegevens van vorig schooljaar automatisch ingevuld. Wanneer een leerling vorig schooljaar op een school heeft gezeten die niet in de databank zit, kan je op het vergrootglas klikken om de school uit de officiële tabel te selecteren. Dit is de lijst van alle onderwijsinstellingen erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als de school niet in het seletiescherm voorkomt, moet je aan de beheerder van de databank vragen om de scholen te importeren uit de officiële tabellen van het ministerie. Mocht de school dan nog niet in de tabel voorkomen, kan je een nieuwe school toevoegen bij Extra - Officiële Tabellen - Scholen. Voor een buitenlandse of Waalse school laat je dit scherm leeg.

10 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 9 Deze gegevens over het vorig schooljaar kunnen later ook nog ingevuld worden want ze worden niet uitgewisseld met Discimus. Voor het secundair onderwijs is het belangrijk om de school en de administratieve groep van het vorig schooljaar correct in te vullen. In de loopbaan van het vorig schooljaar moet je namelijk in het tabblad Extra het veld Studies opvullen met de vorige studies van de leerling. Dit wordt dan gebruikt bij het afdrukken van de vorige studies op de individuele steekkaart van de leerling. Dit is een officieel document Probeer zo veel mogelijk om ten minste de school waar de leerling het vorig schooljaar les heeft gevolgd in te vullen. Het is dan gemakkelijker om met die school contact op te nemen om het dossier van die leerling op te vragen. Figuur 1.10: Inschrijfwizard - stap 6 : Vorig schooljaar Geef vervolgens de vorige administratieve groep in en klik op volgende Stap 6 - vorige loopbaan zelfde schooljaar (optioneel) Wanneer de inschrijfdatum na 1 september ligt, zal je een extra scherm te zien krijgen. Wanneer de leerling in dezelfde school zat als vorig schooljaar kan je het vinkje zetten bij Gebruik dezelfde inschrijving als vorig jaar. Zoniet kan je naar analogie met vorige stap de gegevens invullen.

11 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD Stap 7 - Huidige loopbaan Figuur 1.11: Inschrijfwizard - stap 7 : Huidige loopbaan In deze stap geef je de gegevens in voor de huidige loopbaan. Je moet deze gegevens zo volledig mogelijk invullen. Zo kunnen ze rechtstreeks en zonder fouten naar Discimus verstuurd worden. Als je een klas(groep) kiest, wordt het vakkenpakket en de administratieve groep automatisch ingevuld. Als je de administratieve groep voor het kleuteronderwijs selecteert, wordt de levensbeschouwing automatisch ingevuld met de correcte waarde Als je de administratieve groep van het buitengewoon onderwijs selecteert, kan je ook de verblijfsregeling en het type buitengewoon onderwijs invullen. Voor de secundaire scholen kan je ook het veld Basisonderwijs in NL onderwijs invullen. Dit is enkel van toepassing voor het 1e lj B of het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Als Administratief OK voor Discimus geselecteerd is, zal er voor een nieuwe leerling automatisch een stamboeknummer aangemaakt worden. Ook de datum Administratief OK voor Discimus zal bij de inschrijving bewaard worden. Als deze datum niet is ingevuld, zullen de gegevens niet naar Discimus verstuurd worden. Voor een oud-leerling wordt het oud stamboeknummer opnieuw toegekend. De gegevens van de leerling zullen ook automatisch naar DISCIMUS verstuurd worden. Dit lukt natuurlijk enkel als alle gegevens voor de school juist geregistreerd staan.

12 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 11 Als Administratief OK voor Discimus niet geselecteerd is, kan je een stamboeknummer altijd nog op een later tijdstip toekennen : Voor een individuele leerling kan je via Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht per instelling - In-uitschrijvingen op het tabblad inschrijvingen de datum Administratief OK voor Discimus invullen. Je kan ook de stamboeknummers gegroepeerd toekennen. Dit doe je via Leerlingen - Stamboekregister - Toekennen stamboeknummers. Figuur 1.12: Toekennen stamboeknummers Je kan de stamboeknummers gegroepeerd toekennen voor Inschrijvingen met een toekomstige inschrijfdatum Inschrijvingen met verstreken inschrijfdatum De geselecteerde leerlingen zonder stamboeknummer krijgen een nieuw stamboeknummer en de datum Administratief OK voor Discimus wordt ingevuld. Voor de geselecteerde leerlingen met een stamboeknummer zonder datum Administratief OK voor Discimus wordt deze datum ingevuld. De datum Administratief OK voor Discimus mag liggen tussen de datum van aanmelding en de inschrijvingsdatum. Deze mag echter niet liggen na de datum van inschrijving. Als je de dienst Office 365 wil activeren, zal je eerst contact moeten opnemen met Wisa. Als deze dienst geactiveerd is, kan je in de inschrijfwizard voor de leerling een Office 365 gebruiker aanmaken. Met deze gebruiker kan hij dan inloggen in het Office 365 portaal. Naast het voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden is in het buitengewoon onderwijs een verslag vereist waaruit blijkt naar welk type van het buitengewoon onderwijs het kind wordt georiënteerd. Een kind waarvoor een verslag is opgesteld, heeft recht op buitengewoon onderwijs. De school voor het buitengewoon onderwijs vult de datum en het type verslag in.

13 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 12 Deze kinderen kunnen ook (M-decreet) in het gewoon onderwijs worden ingeschreven. Dan vul je de datum en het type verslag in. Leerlingen die recht hebben op GON-begeleiding moeten een gemotiveerd verlag hebben. Deze informatie wordt ook ingevuld bij de inschrijving (datum verslag en type gemotiveerd verslag) Anderstalige jongeren die onlangs in België zijn aangekomen, kunnen in België beroep doen op het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Dit onthaalonderwijs heeft tot doel deze leerlingen op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van de anderstalige nieuwkomer. In de inschrijfwizard kan je aanduiden of de leerling een anderstalige nieuwkomer is. Alle gegevens die je invoert in dit scherm (zie Fig op p. 10) kunnen achteraf aangepast worden bij de inschrijving en/of de loopbaan van de ingeschreven leerling. 1.9 Stap 8 - Inschrijvingsregister Figuur 1.13: Schoolstructuur - Instellingen - Instelling Inschrijvingsregister Als in de instellingsfiche van je school is aangeduid om het inschrijvingsregister in Wisa bij te houden (zie Fig op p. 12), krijg je in deze stap de mogelijkheid om de gegevens van het inschrijvingsregister in te vullen. Als bij de instelling is gekozen om de inschrijvingen later en in groep in te brengen, moet je zelf het inschrijvingsmoment (datum en uur) invoeren. In het andere geval wordt de systeemdatum en de systeemtijd als inschrijvingsmoment voorgesteld. Dit inschrijvingsmoment kan dan ook niet meer gewijzigd worden.

14 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 13 Figuur 1.14: Inschrijfwizard - stap 8 : Inschrijvingsregister Je krijgt een overzicht van het aantal vrije plaatsen voor elke relevante capaciteit zodat je kan nakijken of de inschrijving nog gerealiseerd kan worden. Het te selecteren type voorrang is afhankelijk van de voorrangsperiodes die op het moment van het inschrijvingsmoment in werking zijn. Je kan ook aanduiden of de leerling een indicatorleerling is. In deze stap kan je ook de motivering aanduiden waarom de school beslist om een leerling niet in te schrijven. In uitzonderlijke gevallen kan de school, indien de capaciteit bereikt werd, toch beslissen om een leerling in overcapaciteit in te schrijven. Dit kan ook aangeduid worden Stap 9 - Aanmaken In stap 9 krijg je een overzicht van alle gegevens die je in de vorige stappen hebt ingegeven. Als je hier nog fouten opmerkt, kan je met behulp van de knop Vorige de gegevens gaan corrigeren.

15 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 14 Figuur 1.15: Inschrijfwizard - stap 9 : Aanmaken Indien de gegevens correct zijn, kan je nog eerst de formulieren aanvinken die samen met de inschrijving zullen afgedrukt worden. Naast de standaardformulieren kan je ook Extra formulieren selecteren. Hiervoor moet je eerst voor het huidig venster een bijkomend formulier toevoegen. Dit doe je via Voorkeuren - Formulieren. De procedure om een formulier aangemaakt in de formuliergenerator te koppelen aan een scherm van het WISA programma wordt beschreven in een handleiding op onze website (Ondersteuning - Handleidingen - Formulieren - Handleiding Formulieren aan scherm koppelen). Nadat je het gewenste formulier aan de inschrijfwizard hebt gekoppeld, moet je via Voorkeuren - Voorkeurinstellingen huidig scherm de formulieren selecteren die je wil afdrukken.(zie Fig op p. 15). In het voorbeeld was het formulier Leerlingfiche met overzicht loopbanen aan het scherm gekoppeld en kan dus geselecteerd worden.

16 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 15 Figuur 1.16: Voorkeurinstellingen Inschrijfwizard In het scherm (zie Fig op p. 14) moet je klikken op de knop Uitvoeren om de leerling in te schrijven. Wanneer de gegevens goed zijn verwerkt door de server is de leerling correct ingeschreven en krijg je volgend scherm te zien.(zie Fig op p. 15) Figuur 1.17: Inschrijfwizard - stap 9 : verwerkt Na het verwerken van de gegevens kan je het lokaal menu gebruiken om eventueel gegevens op de fiche van de leerling aan te vullen. Je kan bijvoorbeeld de leerlingkenmerken toevoegen indien deze op het moment van inschrijven gekend zijn.

17 HOOFDSTUK 1. LEERLING INSCHRIJFWIZARD 16 Figuur 1.18: Inschrijfwizard - stap 9 : verwerkt - extra gegevens Na het drukken op de knop Leegmaken kom je automatisch terug in het eerste scherm van de inschrijfwizard en kan je een nieuwe leerling inschrijven Opmerking : zebra-printer en vingerafdruklezer In de laatste stap van de inschrijfwizard zijn er nog twee functionaliteiten die je eventueel kan gebruiken na een succesvolle inschrijving: Zebra-icoon: Dit icoon kan aangeklikt worden indien er een zebra-printer is geïnstalleerd en aangesloten op de computer. Deze printer kan dan op basis van de ingegeven gegevens, een studentenkaart aanmaken voor deze leerling. Vingerafdruk-icoon : Dit icoon zal opgelicht worden indien er de Bio-Mini vingerafdruklezer is geïnstalleerd en aangesloten op de computer. Deze kan dan voor de ingeschreven leerling een vingerafdruk registeren zodat de leerling hiermee gekend is.

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Versturen van elektronische facturen

Versturen van elektronische facturen Versturen van elektronische facturen 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 versturen van elektronische facturen 2 1.1 Van start gaan.................................. 2 1.1.1 Mail instellingen op

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

DIGITAAL KANTOOR BWP. 1. Algemeenheden... 2. 2. Digitaal kantoor openen... 2. 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren...

DIGITAAL KANTOOR BWP. 1. Algemeenheden... 2. 2. Digitaal kantoor openen... 2. 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren... Geboorte aangifte DIGITAAL KANTOOR BWP Inhoud 1. Algemeenheden... 2 2. Digitaal kantoor openen... 2 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren... 2 4. Het geboortebericht invullen... 3 5.

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Handleiding voor vormingsverstrekkers

Handleiding voor vormingsverstrekkers www.fbz-pc314.be Handleiding voor vormingsverstrekkers Inhoudstafel 1. REGISTREREN... 3 2. AANMELDEN... 5 3. WACHTWOORD VERGETEN... 7 4. WACHTWOORD WIJZIGEN... 7 5. UW VORMINGEN BEHEREN... 8 5.1. EEN NIEUWE

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Gebruikersregistratie

Gebruikersregistratie Handleiding voor gebruikers 8 januari 2018 Versie 2.1 INHOUDSOPGAVE 1. Over deze handleiding 4 1.1 Voor wie 4 1.2 Gebruik iconen 4 2. Aan de slag met 5 3. Gebruikersprofiel zoeken 6 3.1 Zoeken 6 3.2 Zoekresultaten

Nadere informatie

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM)

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) datum 21/06/2016 onderwerp Hoe kan ik het gebruikersbeheer voor mijn organisatie in orde brengen in ehealth? VTE Toegang aanvragen bij ehealth Als

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

HANDLEIDING UiTPAS BALIE APPLICATIE HOE WERK JE MET DE UiTPAS BALIE APP?

HANDLEIDING UiTPAS BALIE APPLICATIE HOE WERK JE MET DE UiTPAS BALIE APP? HANDLEIDING UiTPAS BALIE APPLICATIE HOE WERK JE MET DE UiTPAS BALIE APP? INHOUD 1. BALIE APPLICATIE 2. UITPAS INLEZEN 3. UITPAS REGISTREREN 4. PASHOUDER ZOEKEN 5. UITPAS BLOKKEREN EN VERVANGEN 6. PUNT

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins).

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). SNS zelf: http://interactief.plantyn.com/sns Beheersmodule: http://interactief.plantyn.com/sns/adminacc Na het inloggen met een docentenaccount

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Fiche Gebruikt voor ondersteuning LARScoaches Laatst aangepast november 2012 Vervaldag nvt. Verantwoordelijke LARS-projectteam AANMAKEN

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

De knop Nieuw (inschrijfwizard)

De knop Nieuw (inschrijfwizard) De knop Nieuw (inschrijfwizard) Voor het inschrijven van nieuwe leden en relaties hebben wij de inschrijfwizard ontwikkeld. Deze heeft als doel het inschrijven van nieuwe leden en relaties eenvoudiger

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Link: www.rechtopleerlingenvervoer.be Inleiding:... 1 Account aanmaken (enkel administrators)... 2 Aanvragen indienen (zowel aanvragers als

Nadere informatie

1 april 2019, 9.30 uur 3 mei 2019, 16 uur montfortcollege.schrijfjein.be

1 april 2019, 9.30 uur 3 mei 2019, 16 uur montfortcollege.schrijfjein.be aarschotsesteenweg 39 3110 rotselaar www.montfort.be info@montfort.be tel. 016/35 91 20 AANMELDINGSPROCEDURE 1A - SCHOOLJAAR 2019-2020 1 april 2019, 9.30 uur 3 mei 2019, 16 uur montfortcollege.schrijfjein.be

Nadere informatie

HANDLEIDING EID/SIS-module

HANDLEIDING EID/SIS-module HANDLEIDING EID/SIS-module INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. Inlezen van een kaart... 5 1.2. Gebruik van de SAM-kaart... 5 1.3. Beschikbare gegevens... 6 1.3.1. Elektronische identiteitskaart...

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Afdrukken van gegevens

Afdrukken van gegevens Afdrukken van gegevens 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afdrukken van gegevens 2 1.1 Een afdruk maken................................ 3 1.1.1 Afdrukken vanuit een scherm......................

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding. ibasis & ileerlingen: import van leerlingen. Gebruikers april

Handleiding. ibasis & ileerlingen: import van leerlingen. Gebruikers april Handleiding ibasis & ileerlingen: import van leerlingen Gebruikers april 2018 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be In dit document staat beschreven waar

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Quicklearn Nieuwe medewerker in dienst (niet- Social Profit)

Quicklearn Nieuwe medewerker in dienst (niet- Social Profit) Surf naar acerta.be/myacerta/nl Geef je gebruikersnaam en paswoord in Bevestig met de knop Aanmelden Klik op Acerta Connect Is de medewerker al in dienst geweest? Zie hieronder voor uitleg over hoe een

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 20/12/ 13 Doel van de handleiding Via deze handleiding wordt u geholpen om op het Mestbankloket in te loggen en krijgt u tips om eventuele problemen met het inloggen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen

Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in of gebruik uw elektronische identiteitskaart. Dit scherm wordt enkel getoond wanneer u nog niet gekend

Nadere informatie

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan.

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan. 1 INLEIDING WELKOM Vooraleer de medewerkers van een ME toegang kunnen krijgen tot de sterk beveiligde applicatie Heracles dient een éénmalige identificatieprocedure doorlopen te worden. Deze procedure

Nadere informatie

BMW Handleiding Mobility Card Navision

BMW Handleiding Mobility Card Navision 1 BMW Handleiding Mobility Card Navision Mei 2007 Navision Mobility Card 2 1. Start applicatie Er zijn in Navision twee mogelijkheden om de Mobility Card applicatie te starten: 1.1. Via geboekte facturen

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden)

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) Inhoud A. INLOGGEN... 2 B. VERLENGEN van je club naar het volgende jaar één maal per jaar... 4

Nadere informatie

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Schoolstructuur 2 1.1 Organisatie m.b.t. het departement....................... 2 1.1.1 Administratieve groepen......................... 2 1.1.1.1 Zelf een

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Website voor DKO. 5 maart WISA helpdesk

Website voor DKO. 5 maart WISA helpdesk Website voor DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor DKO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Inloggen...................................... 2 1.3 DKO evaluatie..................................

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Overdrachts Dossier

Handleiding. Digitaal Overdrachts Dossier Handleiding Digitaal Overdrachts Dossier 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Procesbeschrijving Verhuizing van basisonderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)... 4 4. Procesbeschrijving

Nadere informatie

Quicklearn Social Profit Nieuwe medewerker in dienst of bijkomende overeenkomst

Quicklearn Social Profit Nieuwe medewerker in dienst of bijkomende overeenkomst Quicklearn Social Profit Nieuwe medewerker in dienst of bijkomende Surf naar acerta.be/myacerta/nl Geef je gebruikersnaam en paswoord in Bevestig met de knop Aanmelden Klik op Acerta Connect Identificeer

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school.

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school. Gebruikers toevoegen en verwijderen in iomniwize Deze handleiding is bedoeld voor scholen die enkel iomniwize gebruiken en niet Informat. Het aanmaken van een gebruiker verloopt altijd in twee stappen:

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming?

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren...

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie