DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk"

Transcriptie

1 DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie Modellen Vakonderdelen Criteria Model koppelen aan ingericht vak Toekennen evaluatiefiches Selectie leerlingen Toekennen leerling evaluatiefiches Mijn evaluatiefiches Mijn evaluatiefiches Invullen evaluatiefiches Personeel met evaluatiefiches Personeel met evaluatiefiches Personeel evaluatiefiches Invullen evaluatiefiches Afdrukken evaluatiefiche per personeelslid Toekennen evaluatiefiche volgens ingericht vak Punten evaluatiefiches overbrengen naar cursus Niet afgewerkte fiches Afdrukken rapporten Per klas Klassen Leerlingen Rapporten Per leerkracht Leerkrachten Vakken Leerlingen Rapporten Per administratieve groep Administratieve groepen Leerlingen Rapporten

3 2 2 DKO Evaluaties bij overzicht leerlingen Evaluatiefiches Detail evaluatiefiche DKO Examenlijsten Voorbereidende werken Tabblad Examenlijsten Tabblad Juryleden Tabblad Leerlingen Deliberatie Evaluatiemodellen overzetten 38 5 Data periodes 39

4 1 DKO Evaluatie Inleiding Een evaluatie binnen DKO gebeurt per ingericht vak en per schooljaar. In deze handleiding wordt het beheer van de evaluatiemodellen, vakonderdelen en criteria uitgelegd. Verder komt het koppelen van een leerling aan een evaluatiefiche aan bod, en hoe je de resultaten voor een bepaalde leerling kunt invullen. Er wordt ook uitgelegd hoe je evaluatiefiches kunt opvragen van een leerkracht of jezelf, hoe je evaluatiefiches van leerkrachten kunt afdrukken, en hoe je modellen kunt koppelen aan ingerichte vakken en evaluatiefiches kunt aanmaken via ingericht vak. Hoe je resultaten van een evaluatiefiche kunt overbrengen naar de bijhorende cursus komt ook aan bod. Niet-afgewerkte fiches kunnen worden opgevraagd, en rapporten kunnen worden afgedrukt per klas, leerkracht of administratieve groep. Het samenstellen van examenlijsten en het ingeven van punten bij de deliberatie, wordt hier ook uitvoerig uitgelegd. 3

5 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 4 Figuur 1.1: Evaluatiemodule Hieronder wordt getoond hoe je resultaten kunt invullen voor een bepaalde leerling en ingericht vak in een gekozen periode.

6 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 5 Figuur 1.2: DKO Evaluatie Het volgende voorbeeld toont hoe je een structuur kunt opzetten om leerlingen te evalueren en rapporten af te drukken.

7 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 6 Figuur 1.3: Schema aanmaken DKO Evaluatierapport Een evaluatiemodel is samengesteld uit een aantal vakonderdelen, en elk vakonderdeel kun je beschouwen als een verzameling van evaluatiecriteria. Een model is niet afhankelijk van het schooljaar. Elk jaar wordt een kopij gemaakt van het standaard model, en aangepast voor het huidige schooljaar. De modellen worden gekoppeld aan ingerichte vakken om evaluatiefiches aan te maken. Indien je een leerling wenst te evalueren met dezelfde criteria voor een ander ingericht vak, hoef je geen nieuw evaluatiemodel aan te maken. Je gebruikt dan het bestaande evaluatiemodel en koppelt hieraan het ingerichte vak waarvoor je dezelfde evaluatie wenst te doen. Indien voor een ander vak andere evaluatiecriteria gelden, dan dien je eerst een nieuw evaluatiemodel aan te maken met andere criteria. De evaluaties zijn gekoppeld aan een leerkracht, ingericht vak, model en leerling. Bij het afdrukken van de rapporten kun je verschillende evaluaties per leerling selecteren. 1.1 Modellen Bij de evaluatiemodellen wordt een overzicht getoond van de reeds bestaande modellen. Dit is het overzicht van de evaluatiemodellen voor het schooljaar waarbinnen de werkdatum valt. Als de werkdatum bijv. 30/12/2010 is, worden alle evaluatiemodellen van het schooljaar getoond.

8 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 7 Figuur 1.4: Evaluatiemodel Een nieuw evaluatiemodel wordt aangemaakt door op het icoontje te klikken. Eerst vul je een nieuwe code in. De code is verplicht en moet uniek zijn binnen de instelling en het schooljaar waarin het evaluatiemodel wordt aangemaakt. Vervolgens geef je een omschrijving in. Deze is eveneens verplicht. In de blok Selectie kun je de mogelijke selecties definiëren. Deze kunnen dan later worden geselecteerd bij het invullen van de evaluatiefiche indien het criterium van het type Lijst is. De keuzemogelijkheden moeten lijn per lijn worden ingevuld in de vorm Code=Waarde. Hieronder een voorbeeld van ingave : A=Uitstekend B=Zeer goed C=Goed D=Voldoende E=Zwak F=Onvoldoende De items bestaan uit een code, = -teken en een omschrijving. Bij het wegschrijven wordt hierop gevalideerd. Let op dat je geen dubbele codes aanmaakt! Het invulveld Selectie is niet verplicht. Als je dit veld leeg laat, kun je later alleen punten of commentaar ingeven bij de resultaten van de criteria. De ingegeven items mogen achteraf niet meer worden gewijzigd, tenzij er nog geen evaluatiefiches aan het model hangen. Anders komen de ingegeven keuzes bij de resultaten niet meer overeen met de waarden van de selectie bij het model. Je kunt een bestaand evaluatiemodel kopiëren door te klikken op.

9 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 8 Figuur 1.5: Kopiëren evaluatiemodel Hier geef je eveneens een unieke code in en de omschrijving van het nieuwe model. Bij het klikken op de OK -knop worden de vakonderdelen en criteria van het model waarvan je gestart bent, overgezet naar het het nieuwe model. Bij het kopiëren van een evaluatiemodel mag de nieuwe code nog niet bestaan voor de gekozen instelling en het schooljaar waarin je werkt Vakonderdelen Figuur 1.6: Vakonderdelen Zoals reeds eerder aangegeven, bestaat een evaluatiemodel uit één of meerdere vakonderdelen, bijvoorbeeld sociale vaardigheden, technische vaardigheden, artistieke vaardigheden,... Deze vakonderdelen bepaal je zelf per evaluatiemodel door deze een code, omschrijving en volgorde mee te geven. De volgorde is bepalend voor de sortering bij het ingeven van de resultaten in de evaluatiefiche en de afdrukken. Een model dient minstens één vakonderdeel te bevatten en alle velden zijn verplicht.

10 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 9 Figuur 1.7: Acties bij de vakonderdelen Volgende acties kunnen worden uitgevoerd binnen de vakonderdelen: Kopieer criteria : Figuur 1.8: Kopieer criteria Hier kun je vakonderdelen selecteren waarvan je de daaraan gekoppelde criteria wenst over te nemen. In dit selectiescherm krijg je een overzicht van alle vakonderdelen, uitgezonderd het onderdeel waaraan je de criteria wenst te koppelen. Het is mogelijk om de bestaande criteria van het vakonderdeel eerst te verwijderen. Kopieer uit evaluatiemodel : Figuur 1.9: Kopieer uit evaluatiemodel Hier kun je een evaluatiemodel selecteren waarvan je de vakonderdelen en de criteria wenst over te nemen. Bij de selectie zie alle bestaande modellen, behalve het model dat gekoppeld is aan het geselecteerde vakonderdeel.

11 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 10 Opgelet! De huidige vakonderdelen en criteria worden verwijderd. Snelle ingave : Figuur 1.10: Snelle ingave Je kunt vakonderdelen toevoegen via het icoontje, maar het kan sneller door ze in dit scherm onder elkaar in te geven in het veld Omschrijvingen. Op deze manier kunnen vakonderdelen op een snelle en eenvoudige manier worden toegevoegd. Indien Eerste woord als code gebruiken is aangevinkt, wordt de code automatisch ingevuld. Dit is dan het eerste woord van de omschrijving die in de blok wordt ingegeven. Een code die je hier invult, mag nog niet bestaan. Indien er slechts één woord per lijn wordt invult, zal alleen de omschrijving worden overgenomen, en wordt er automatisch een code toegekend aan het vakonderdeel. De volgorde wordt eveneens automatisch ingevuld, beginnende met 10. Indien er al een vakonderdeel bestaat met 10 als volgorde, moet je één van de twee vakonderdelen een andere volgorde te geven. Deze is zowie zo verplicht, en dient uniek te zijn voor een goede sortering van de afdrukken en de evaluatiefiche. Op database niveau wordt er echter niet nagegaan of deze al dan niet uniek is. Indien er een code en omschrijving is ingevuld, zal het programma alleen rekening houden met de eerste 5 karakters van de code. Indien deze langer is, wordt ze maw. afgekapt. De omschrijving mag niet langer zijn dan 80 karakters. Al deze gegevens kunnen achteraf nog worden aangepast. Pagina sluiten : Bij het klikken op Pagina sluiten verlaat het programma de vakonderdelen en wordt het scherm met de evaluatiemodellen terug actief.

12 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE Criteria Figuur 1.11: Criteria Een vakonderdeel bestaat uit één of meerdere criteria. Een criterium wordt bepaald door code, vakonderdeel en periode. Deze combinatie moet uniek zijn. Elke evaluatie gebeurt op basis van een criterium. Hierop zal de leerkracht de leerling uiteindelijk evalueren. Alle velden zijn verplicht, behalve het gewicht. Deze is alleen van toepassing indien het om punten (type) gaat. De periodes kunnen worden aangemaakt via de parameters (Extra - Parameters). Ze zijn van het type DKEP. Figuur 1.12: Evaluatieperiodes Je kunt dit scherm ook openen via de F7 -knop wanneer je op het invoerveld Periode staat. Er wordt dan een overzicht getoond van de reeds bestaande codes. Je kan hier nieuwe toevoegen of bestaande wijzigen. De code 01 Jury is vast en kan niet worden aangepast.

13 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 12 Een criterium evalueren kan op drie verschillende manieren : Numeriek punt Voor dit type worden punten ingevuld. Het gewicht is alleen actief bij type Punt. Dit is het maximum van de punten waarop het geselecteerde criterium kan worden geëvalueerd, en is later belangrijk voor de deliberatie als alle punten en gewichten bij elkaar worden opgeteld en het uiteindelijke resultaat (percentage) wordt berekend. Je kunt ook meegeven of deze evaluatie al dan wordt opgenomen in het rapport bij het totaal van de leerkracht of de jury. Opnemen in totaal van de jury en Opnemen in totaal van de leerkracht kunnen niet beiden worden aangevinkt. Een evaluatiemodel dient te worden gekoppeld aan een ingericht vak, zodat de punten kunnen worden overgezet naar de cursus van de leerling. Bij het overbrengen van het totaal zal dit herberekend worden naar het maximum van de punten van de leerkracht bij de cursus. Hier een voorbeeld : Een leerling krijgt voor het ingericht vak AMV (algemene muzikale vorming) : Zang : 40 / 50 Theorie : 16 / 20 Dictee : 22 / 30 Totaal : 78 / 100 Als bij de cursus van deze leerling voor het ingerichte vak AMV het maximum van de punten van de leerkracht op 50 staat, zal bij het overbrengen van de punten van de evaluatiefiches (zoals uitgelegd in punt 1.7) het totaal herrekend worden op 50. Hier zal dus 39/50 worden weggeschreven. Opgelet! Het maximum bij de leerkracht dient te zijn ingevuld, anders wordt bij het overzetten van de punten niets herberekend. Lijst Voor dit type kun je bij de evaluatie kiezen uit de lijst die je bij selectie evaluatiemodel hebt ingegeven.(zie Fig. 1.4 op p. 6) Tekst Voor dit type kun je tekst (commentaar) invullen. Bij zo een evaluatie is het mogelijk om opmerkingen of andere nuttige tips mee te geven. Voor het geselecteerde evaluatiemodel kun je per periode één criterium aanduiden als Afgewerkt indien ingevuld. Als dit criterium door de leerkracht is geëvalueerd, wordt de evaluatie beschouwd als afgewerkt. Je kunt via DKO - Evaluatie - Niet afgewerkte fiches, de nog niet afgewerkte fiches van een bepaalde periode opvragen en afdrukken. Het is niet verplicht om een criterium aan te duiden als Afgewerkt indien ingevuld.

14 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 13 Figuur 1.13: Acties bij de criteria In het scherm van de criteria heb je de mogelijkheid om een aantal acties uit te voeren : Kopieer uit vakonderdeel : Figuur 1.14: Kopieer uit vakonderdeel Selecteer in dit scherm het vakonderdeel waarvan je de criteria wenst toe te voegen. Kopieer naar periodes : Figuur 1.15: Kopieer naar periodes

15 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 14 Via dit scherm is het mogelijk om het geselecteerde criterium te kopiëren naar andere periodes. Alle periodes worden getoond, behalve de periode van het geselecteerde criterium. Selecteer de periodes waarnaar je het criterium wenst te copiëren. Pagina sluiten : Bij het klikken op Pagina sluiten verlaat het programma het scherm met de criteria en worden de vakonderdelen terug getoond Model koppelen aan ingericht vak Dit scherm enkel gebruiken indien je een ingericht vak maar aan 1 evaluatiemodel wilt koppelen. Indien je je vakken over meerdere modellen wilt gebruiken zie Toekennen leerling evaluatiefiches Figuur 1.16: Ingerichte vakken Aan elk ingericht vak kan één evaluatiemodel worden gekoppeld. Via dit scherm bepaal je welke evaluatiemodellen aan welke ingerichte vakken hangen. Hierna kun je dan evaluatiefiches toekennen via ingericht vak. Bovenaan kun je een instelling selecteren. Standaard is dit de voorkeurinstelling. Het scherm is opgesplitst in twee delen. De linkerhelft toont alle modellen van het huidige schooljaar en de geselecteerde instelling. De rechterhelft toont alle ingerichte vakken van de geselecteerde instelling en het huidige schooljaar. Voer volgende stappen uit om ingerichte vakken te koppelen aan een model : 1. Selecteer het model dat je wenst te koppelen aan de ingerichte vakken 2. Vink de ingerichte vakken aan waaraan je het geselecteerde model wenst te koppelen 3. Sleep het model naar de ingerichte vakken Om een model te ontkoppelen van een ingericht vak, selecteer je het ingericht vak en klik je op.

16 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 15 Een ingericht vak kan maar aan één evaluatiemodel gekoppeld worden, want anders is het niet mogelijk om de evaluatiefiches toe te kennen per ingericht vak. Dit wordt besproken in punt Toekennen evaluatiefiches In dit scherm kun je voor geselecteerde leerlingen een evaluatiemodel toekennen of verwijderen Selectie leerlingen Figuur 1.17: Selectie leerlingen Maak eerst een selectie van de leerlingen waarvoor je een bepaald evaluatiemodel wenst toe te kennen of te verwijderen. Dit selectiescherm werkt op dezelfde wijze als het scherm voor selectie en export van DKO leerlingen. Via de knop toe aan de lijst. De knop gebeurt via de knop voeg je de selectie maakt de selecties leeg. De lijst leegmaken

17 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE Toekennen leerling evaluatiefiches Figuur 1.18: Toekennen evaluatiefiche leerling Duid eerst een evaluatiemodel aan. Daarna kun je kiezen of je een fiche wenst toe te kennen of te verwijderen. Afhankelijk van deze keuze worden de fiches die nog niet zijn toegekend of reeds zijn toegekend getoond. Dan kun je de fiches aanvinken die je aan dit model wenst te koppelen of te verwijderen. Je kunt het lijstje van de leerlingen kleiner maken door te filteren op vak. Dan worden alleen de fiches die aan het geselecteerde vak hangen, getoond. In de eerste kolom kun je de fiches aanvinken die je wenst toe te kennen of te verwijderen. Je kunt ook de knop knop dan op de knop gebruiken om alle fiches tegelijkertijd te selecteren. Met de deselecteer je alle fiches. Als je de nodige fiches hebt geselecteerd, klik om de evaluatiefiche toe te kennen of te verwijderen. Bij het verwijderen van een evaluatiefiche worden ook de reeds ingegeven resultaten verwijderd die aan de fiche hangen. 1.3 Mijn evaluatiefiches Via dit scherm kun je de evaluatiefiche van een leerling invullen. De gebruiker ziet hier enkel de aan hem/haar toegekende leerlingen. Zo is de evaluatie beperkt tot de eigen leerlingen en blijft alles overzichtelijk.

18 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE Mijn evaluatiefiches Figuur 1.19: Mijn evaluatiefiches Je kunt de lijst van de leerlingen beperken door de selectievelden in te vullen. Bij de instelling wordt standaard de voorkeurinstelling getoond. Bijkomend kun je filteren op vak en klas. Deze mogen leeggelaten worden. De klassen waaruit je kunt kiezen zijn de klassen waarvoor de leerkracht vaktitularis is. Je kunt ook nagaan of een evaluatiefiche van een bepaalde periode afgewerkt is. Dit gebeurt door Afgewerkt aan te vinken, en een periode te kiezen. Een extra kolom Afgewerkt wordt zichtbaar in het overzicht. Een fiche is afgewerkt indien voor de gekozen periode het criterium met vinkje Afgewerkt indien ingevuld is geselecteerd, en dit criterium voor de leerling is geëvalueerd Invullen evaluatiefiches Hier kun je de resultaten invullen van een evaluatiefiche. Je krijgt een overzicht van alle criteria die aan de fiche hangen. De volgorde waarin de vakonderdelen en criteria worden getoond is afhankelijk van hun volgnummer. Indien Andere evaluatiefiches tonen is aangevinkt bij de fiche van de gekozen instelling, worden de fiches, die betrekking hebben tot dezelfde inschrijving en studierichting, van de andere leerkrachten ook getoond. Hiervan kun je de resultaten wel niet aanpassen omdat ze toebehoren tot een andere leerkracht. Standaard zie je alle periodes. Indien je een korter overzicht wenst, selecteer dan een periode uit de lijst. Klik na het inbrengen van de resultaten op de knop om ze te bewaren. Vooraleer de gegevens worden weggeschreven, wordt er bij de Numerieke punten gecontroleerd of de waarden relevant zijn. Deze mogen niet groter zijn dan het gewicht (maximum) van het criterium. Na het wegschrijven wordt automatisch de volgende evaluatiefiche van het overzichtscherm getoond.

19 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 18 Figuur 1.20: Invullen evaluatiefiche Via de knop wordt de score herberekend. De teller is het totaal van de ingegeven punten. De noemer het totaal van de gewichten. 1.4 Personeel met evaluatiefiches De werking van dit scherm is ongeveer hetzelfde als bij Mijn evaluatiefiches. Alleen dien je hier een leerkracht te selecteren waarvan je de evaluatiefiches wenst op te halen Personeel met evaluatiefiches Figuur 1.21: Personeel met evaluatiefiches Hier selecteer je het personeelslid waarvan je de evaluatiefiches wenst in te vullen.

20 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE Personeel evaluatiefiches Figuur 1.22: Personeel evaluatiefiches Kies eerst een leerkracht uit een gekozen instelling. Standaard wordt de voorkeurinstelling getoond. Je krijgt dan een overzicht van alle leerkrachten met een dienstverband in de gekozen instelling op de werkdatum. Je kunt de lijst van de getoonde fiches kleiner maken door vak en klas in te vullen. Hier wordt dan op gefilterd. Deze zijn pas actief als de fiches van de vaktitularis zijn opgehaald via de knop. Alleen de klassen van de vaktitularis worden getoond in de lijst van de klassen. Alleen de vakken die de leerkracht geeft, kunnen worden geselecteerd. Je kunt nagaan of een evaluatiefiche van een bepaalde periode al dan niet is afgewerkt. Een fiche staat op afgewerkt, indien voor de gekozen periode het criterium met vinkje Afgewerkt indien ingevuld is geselecteerd, en dit criterium voor de leerling is geëvalueerd Invullen evaluatiefiches Je kunt de evaluatiefiche invullen door er dubbel op te klikken of via het menu links op Invullen evaluatiefiche te klikken. Dit scherm is besproken in punt Afdrukken evaluatiefiche per personeelslid Dit scherm wordt gebruikt om evaluatiefiches af te drukken van leerkrachten. Selecteer eerst een leerkracht. Alleen leerkrachten met een dienstverband in de geselecteerde instelling worden getoond. Door te klikken op krijg je een overzicht van alle evaluatiefiches van de geselecteerde leerkracht. Standaard worden alle evaluatiefiches van de leerkracht getoond.

21 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 20 Figuur 1.23: Afdruk evaluatiefiches De lijst van de evaluatiefiches kan worden verkleind door te filteren op vak. Deze filter is niet verplicht. In de eerste kolom duid je de leerlingen aan waarvoor je een evaluatiefiche wenst af te drukken. Standaard zijn deze allemaal aangevinkt. Door op de knop te klikken, worden alle leerlingen tegelijkertijd geselecteerd. Met de knop deselecteer je alle leerlingen. Na de selectie kun je klikken op om de evaluatiefiches af te drukken. De knop maakt de lijst leeg, waarna je eventueel een andere leerkracht kunt selecteren waarvan je de evaluatiefiches wenst af te drukken. 1.6 Toekennen evaluatiefiche volgens ingericht vak In dit scherm kun je gegroepeerd evaluatiefiches toekennen volgens ingericht vak. Na de selectie van de instelling, klik je op om de evaluatiefiches van de gekozen instelling op te halen. In punt is besproken hoe een ingericht vak kan worden gekoppeld aan een evaluatiemodel. Figuur 1.24: Toekennen evaluatiefiche volgens ingericht vak De lijst van de evaluatiefiches kun je verkleinen door te filteren op ingericht vak. Deze filter is niet verplicht. In de eerste kolom kun je de fiches aanvinken die je wenst toe te kennen. Reeds toegekende fiches kunnen niet opnieuw worden toegekend. Via de knop

22 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 21 kun je alle fiches tegelijkertijd selecteren. Met de knop deselecteer je alle fiches. Na de selectie klik je op om de evaluatiefiches toe te kennen. Als het toekennen gelukt is, wordt volgende mededeling getoond: Figuur 1.25: Fiches zijn toegekend Hierna kun je de lijst leegmaken en eventueel nieuwe evaluatiefiches toekennen van een andere instelling of andere vakken. Klik hiervoor eerst op. 1.7 Punten evaluatiefiches overbrengen naar cursus Via dit scherm kun je de punten, die zijn ingegeven bij de evaluatiefiche, overbrengen naar de bijhorende cursus. De punten kunnen worden opgehaald aan de hand van een administratieve groep, klas of leerkracht. Je dient eerst één van deze drie te selecteren alvorens ze kunnen worden opgehaald. Per ingericht vak worden de criteria met een numeriek punt, die worden opgenomen in het totaal van de leerkracht, opgeteld. Deze numerieke criteria zijn uitgelegd in Figuur 1.26: Punten verzamelen Via de knop haalt het programma de punten op van de evalutiefiches die gekoppeld zijn aan de geselecteerde administratieve groep, leerkracht of klas. Punten die nog niet zijn ingevuld bij de cursus, wordt gemarkeerd in een andere kleur. Na het klikken op de knop brengt het programma de punten over naar de bijhorende cursussen. De score van de evaluatiefiches wordt herberekend naar het maximum van de punten van de leerkracht bij de cursus. 1.8 Niet afgewerkte fiches Dit scherm toont een overzicht van de nog niet-afgewerkte evaluatiefiches. Een fiche is afgewerkt indien het criterium (zie 1.1.2) Afgewerkt indien ingevuld als eigenschap heeft.

23 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 22 Als voor de geselecteerde periode en schooljaar dit criterium bij de evaluatiefiche niet is ingevuld, is de evaluatiefiche nog niet afgewerkt. Figuur 1.27: Niet afgewerkte fiches Selecteer eerst een instelling, schooljaar en periode. Klik daarna op de knop. Het programma haalt dan de niet-afgewerkte fiches op. Hier kunnen ook afdrukken van worden gemaakt. De knop maakt de de periode leeg. Je kunt dan een nieuwe periode selecteren en voor deze dan de niet-afgewerkte fiches ophalen. 1.9 Afdrukken rapporten Hier kun je de rappporten afdrukken. Hiervoor dien je eerst de leerlingen en de ingerichte vakken aan te duiden waarvoor je de rapporten wenst af te drukken. Je kunt de leerlingen met bijhorende ingerichte vakken ophalen op 3 verschillende manieren: per klas, per leerkracht of per administratieve groep Per klas In dit scherm worden de leerlingen, waarvoor je de rapporten wenst af te drukken, opgehaald per klas. Om deze rapporten af te drukken, dien je eerst een aantal selecties te doorlopen. Deze worden hieronder uitgelegd Klassen Bij het afdrukken van de rapporten per klas dien je eerst de klassen van de geselecteerde instelling op te halen. Klik hiervoor op de knop van de geselecteerde instelling getoond.. Hierna worden alle klassen

24 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 23 Figuur 1.28: Afdruk rapporten per klas Deze lijst kun je verkleinen door te kiezen voor één of meerdere combinaties van graden en leerjaar bij de Filter graad/leerjaar. Het programma selecteert in de eerste kolom automatisch alle klassen. In deze kolom kun je aanduiden voor welke klassen je rapporten wenst af te drukken. Met de knop deselecteer je alle klassen. Klik op de knop om alle klassen tegelijkertijd te selecteren. Door te klikken op wordt het overzicht van de klassen en bijhorende filter leeggemaakt, en kun je een nieuwe selectie maken. Zo kun je nieuwe klassen selecteren waarvoor je rapporten wenst af te drukken. Na de selectie van de klassen kun je de leerlingen met bijhorende ingerichte vakken uit die klassen aanvinken door op het tabblad Leerlingen te klikken Leerlingen In het selectiescherm van de leerlingen worden alle leerlingen getoond die in de geselecteerde klassen zitten. Hoe deze selecteren is uitgelegd in Figuur 1.29: Afdruk rapporten per klas : Leerlingen In de eerste kolom vink je de leerlingen aan waarvan je de rapporten wenst af te drukken. Het programma selecteert automatisch alle leerlingen. Na de selectie van de leerlingen kunnen de rapporten worden afgedrukt door te klikken op het tabblad Rapporten Rapporten Hier worden de rapporten afgedrukt van de geselecteerde leerlingen.

25 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 24 Figuur 1.30: Afdruk rapporten Bij de afdruk van de rapporten kun je kiezen uit drie verschillende types. Elk type groepeert de rapportgegevens op een andere manier. Zo krijg je bij het afdrukken voor elk type een ander document. De drie types zijn: Vak: de gegevens worden gegroepeerd per leerling, per ingericht vak en per leerkracht. Administratieve groep: de gegevens worden gegroepeerd per leerling, per administratieve groep, per ingericht vak en per leerkracht. Studierichting: de gegevens worden gegroepeerd per leerling, per studierichting, per administratieve groep, per ingericht vak en per leerkracht. Het programma stelt de periodes voor die bij de parameters (Extra - Parameters) van het type DKEP zijn aangemaakt. Hier kun je de periode(s) selecteren waarvoor je de ingevoerde evaluaties wenst op te halen en af te drukken. Bij Actie selecteer je hoe het rapport dient te worden afgedrukt. Ook hier kun je kiezen uit drie verschillende types: Afdruk naar printer: de rapporten worden afgedrukt op de printer. Voorbeeld op scherm: de rapporten worden eerst op het scherm getoond. kunnen ze worden afgedrukt. Hierna Export als pdf: de rapporten worden geëxporteerd naar een pdf-bestand. Klik op de knop om de rapporten af te drukken Per leerkracht In dit scherm worden de leerlingen, waarvoor je de rapporten wenst af te drukken, opgehaald per leerkracht. Om deze af te drukken, dien je eerst een aantal selecties te doorlopen. Deze worden hieronder beschreven Leerkrachten Bij het afdrukken van de rapporten per leerkracht, dien je eerst de leerkrachten van de geselecteerde instelling op te halen. Dit doe je door op de knop te klikken.

26 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 25 Hierna worden de dienstverbanden van de leerkrachten in de geselecteerde instelling gecontroleerd. Een personeelslid met een dienstverband binnen de geselecteerde instelling op de werkdatum wordt opgenomen in het overzicht. Figuur 1.31: Afdruk rapporten per leerkracht Alle leerkrachten worden automatisch geselecteerd. In de eerste kolom duid je aan voor welke leerkrachten je rapporten wenst af te drukken. Met de knop deselecteer je alle leerkrachten. Met de knop selecteer je alle leerkrachten. Door te klikken op de knop wordt het overzicht van de leerkrachten leeggemaakt en kun je een nieuwe selectie ingeven. Zo kan je nieuwe leerkrachten selecteren waarvoor je rapporten wenst af te drukken. Na de selectie van de leerkrachten kun je de vakken van de leerkrachten selecteren door te klikken op het tabblad Vakken Vakken In het selectiescherm van de vakken worden alle vakken getoond die door de geselecteerde leerkrachten worden gegeven. Hoe deze selecteren werd besporken in

27 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE 26 Figuur 1.32: Afdruk rapporten per leerkracht : Vakken In de eerste kolom vink je de vakken aan waarvan je de rapporten wenst af te drukken. Het programma selecteert automatisch alle vakken. Met de knop kun je alle vakken tegelijkertijd deselecteren. Gebruik de knop om alle vakken tegelijkertijd te selecteren. Na de selectie van de vakken kun je de leerlingen die deze vakken volgen, en waarvoor je een rapport wenst af te drukken, selecteren door te klikken op het tabblad Leerlingen Leerlingen In het selectiescherm worden alle leerlingen getoond die voldoen aan de selectie in Figuur 1.33: Afdruk rapporten per leerkracht : Leerlingen In de eerste kolom duid je aan voor welke leerlingen je rapporten wenst af te drukken. Het programma selecteert automatisch alle leerlingen met hun ingerichte vakken. Met de knop -knop deselecteer je alle leerlingen. Door op de knop te klikken, selecteer je alle leerlingen. Na de selectie van de leerlingen met bijhorend ingericht vak kun je de rapporten afdrukken door te klikken op het tabblad Rapporten Rapporten Hier worden de rapporten afgedrukt voor de geselecteerde leerlingen. Het afdrukken van de rapporten gebeurt op dezelfde wijze zoals uitgelegd in

28 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE Per administratieve groep In dit scherm worden de leerlingen, waarvoor je de rapporten wenst af te drukken, opgehaald per administratieve groep. Om deze rapporten af te drukken, dien je eerst een aantal stappen te doorlopen. Deze worden hieronder uitgelegd Administratieve groepen Klik eerst op de knop om de administratieve groepen van de geselecteerde instelling op te halen. Deze worden dan in het overzicht getoond. De lijst van de ingerichte administratieve groepen kan je aanpassen via Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Ingerichte adm. groepen. Figuur 1.34: Afdruk rapporten per administratieve groep De lijst van de ingerichte administratieve groepen kun je verkleinen door een studierichting te selecteren. Je kunt enkel een studierichting selecteren die bij de fiche van de geselecteerde instelling is aangevinkt. Deze vind je terug via Schoolstructuur - Instellingen - Fiche. In het tabblad DKO kun je de studierichtingen aanvinken die relevant zijn voor de instelling. Er is nog een extra filter Graad voorzien, zodat je het overzicht nog meer kunt beperken. Automatische worden alle administratieve groepen aangevinkt. In de eerste kolom vink je de administratieve groepen aan, waarvan je de rapporten wenst af te afdrukken. Met de knop deselecteer je alle administratieve groepen tegelijkertijd. Via de knop selecteer je alle administratieve groepen tegelijkertijd. Als je klikt op wordt het overzicht van de administratieve groepen en de bijhorende filters leeggemaakt, en kun je een nieuwe selectie maken. Zo kun je een nieuwe administratieve groepen selecteren waarvoor je de rapporten wenst af te drukken. Na de selectie van de administratieve groepen kun je de leerlingen, die een cursus volgen binnen één van de geselecteerde administratieve groepen, aanvinken. Dit doe je door te klikken op het tabblad Leerlingen.

29 HOOFDSTUK 1. DKO EVALUATIE Leerlingen In het selectiescherm van de leerlingen worden alle leerlingen getoond, die een cursus met één van de geselecteerde administratieve groepen volgen. Deze zijn aangevinkt in Figuur 1.35: Afdruk rapporten per administratieve groep : Leerlingen In de eerste kolom vink je de leerlingen aan waarvoor je de rapporten wenst af te drukken. Het programma selecteert automatisch alle leerlingen. Met de knop deselecteer je alle leerlingen. Met de knop selecteer je alle leerlingen tegelijkertijd. Na de selectie van de leerlingen kan je de rapporten afdrukken door te klikken op het tabblad Rapporten Rapporten Hier worden de rapporten afgedrukt voor de geselecteerde leerlingen. Het afdrukken van de rapporten gebeurt op dezelfde manier zoals uitgelegd in

30 2 DKO Evaluaties bij overzicht leerlingen Inleiding Bij het overzicht van de leerlingen selecteer je een leerling. Klik op Evaluaties in het vertikale menu links om de evaluatiefiches van de leerling op te halen. Figuur 2.1: Evaluatie leerlingen 29

31 HOOFDSTUK 2. DKO EVALUATIES BIJ OVERZICHT LEERLINGEN Evaluatiefiches Figuur 2.2: Evaluatiefiches In het overzicht van de evaluatiefiches van de leerling, kun je de resultaten van de fiche opvragen door er dubbel op te klikken, of in het vertikale menu links te klikken op Detail evaluatiefiche. 2.2 Detail evaluatiefiche Het aanpassen van de detailgegevens gebeurt op dezelfde manier zoals uitgelegd in

32 3 DKO Examenlijsten Inleiding Hier wordt uitgelegd op welke manier examenlijsten kunnen worden samengesteld. Deze worden dan later gebruikt door de juryleden om te delibereren. Figuur 3.1: Examenlijsten 3.1 Voorbereidende werken Vooraleer je kunt delibereren, moeten er eerst examenlijsten worden aangemaakt. Dit doe je door in het scherm DKO - Evaluatie - Examenlijsten op invoegen te klikken en volgende gegevens in te vullen. 31

33 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN Tabblad Examenlijsten Figuur 3.2: Overzicht Examenlijsten Datum : vul hier de datum in wanneer het examen zal plaatsvinden. Code : in de code kun je best een afkorting plaatsen van het type examen (vb. M3KO). Omschrijving: in de omschrijving kun je dan de volledige naam van het examen plaatsen. (vb. MIDDELBARE 3 kopers). Straat, nr, bus en gemeente: hier kun je de locatie invullen waar het examen zal plaats vinden. Met de knop achter Straat is het mogelijk om de adresgegevens van een vestiging van de instelling over te nemen. Locatie : Hier is het mogelijk om de naam van de zaal in te vullen. Door op de knop achter Locatie te klikken, kun je een voorafgedefiniëerde locatie aanduiden. De voorafgedefiniëerde locaties worden aangemaakt via Schoolstructuur - Instellingen - Lokalen Tabblad Juryleden Figuur 3.3: Overzicht Juryleden Hier worden de juryleden getoond die zetelen bij dit examen. Via deze tab worden ook nieuwe juryleden gekoppeld aan de examenlijst.

34 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN 33 De geselecteerde examenlijst vind je terug boven het overzicht. De juryleden zijn contactpersonen van de instelling. Deze worden aangemaakt via Schoolstructuur - Instellingen - Contactpersonen. Indien de directeur ook een jurylid is, hoef je deze niet opnieuw toe te voegen als nieuwe contactpersoon, aangezien deze al contactpersoon van het type DIR is. Juryleden toevoegen doe je via het tabblad Toevoegen. Figuur 3.4: Toevoegen Juryleden Links op het scherm is er een overzicht van alle contactpersonen van de geselecteerde instelling. Er is een mogelijkheid hierop te filteren door een type contactpersoon te kiezen. Hierdoor wordt het overzicht korter. Er zijn vier knoppen voorzien om de geselecteerde contactpersoon of alle contactpersonen te koppelen of ontkoppelen van de examenlijst. Je kunt niet meer juryleden toevoegen dan dat je criteria met als type jury hebt voorzien in het evaluatiemodel.

35 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN Tabblad Leerlingen Figuur 3.5: Toevoegen Leerlingen Via dit tabblad kun je leerlingen koppelen aan de geselecteerde examenlijst. Het zijn de deelnemers van het examen. Bij het toevoegen van een nieuwe leerling aan de examenlijst, wordt er automatisch een nieuw volgnummer toegekend. Dit gebeurt aan de hand van de volgorde waarin ze worden gekoppeld. Bovenaan het scherm zijn er filters voorzien om leerlingen per vestiging, graad, leerkracht, leerjaar, klas en/of vak te selecteren. Zo kun je het overzicht links verkleinen. Zorg ervoor dat het correcte beginuur bij de examenlijst is ingevuld. Indien er nog geen leerlingen aan de examenlijst zijn gekoppeld, wordt er vertrokken van dit beginuur bij het overzetten van de geselecteerde leerlingen naar de examenlijst. Vul eerst het interval in alvorens links leerlingen te selecteren. Het interval is de duurtijd van een examen. Indien het beginuur bijv. 08u30 is, het interval 60 minuten en er zijn nog geen leerlingen overgebracht naar de examenlijst, start het examen voor de 1ste leerling om 08u30, de tweede om 09u00, de derde om 09u30... Vervolgens selecteer je links de leerlingen die deelnemen aan het examen. Je kunt meerdere leerlingen tegelijkertijd selecteren door op de ctrl -toets en de linkermuisknop tegelijkertijd te drukken. Achteraf kunnen er nog leerlingen worden toegevoegd aan de examenlijst, maar vul steeds het interval eerst in. Nadat de gewenste leerlingen zijn geselecteerd, kun je via de knop de leerlingen koppelen aan de examenlijst. Alle leerlingen tegelijkertijd koppelen, gebeurt via de knop.

36 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN 35 Enkel leerlingen met evaluatiefiches kunnen uiteraard worden opgenomen in de examenlijst. Een leerling ontkoppelen van de examenlijst, doe je door op de knop leerling wordt dan uit de examenlijst gehaald. Via de knop te klikken. De maak je de examenlijst leeg. Starturen van de examens kunnen worden verschoven via de knop. Klik op het examen van waar je alle tijdstippen van de volgende examens wenst te verschuiven en klik op de knop. Vervolgens vraagt het programma om het aantal minuten in te vullen dat alles dient te worden opgeschoven. Bij een positief aantal minuten worden de beginuren van de examens die volgen op het geselecteerde naar voor geschoven, bij een negatief aantal naar achter. De knop wordt gebruikt om twee leerlingen te verwisselen in de examenlijst. Na het klikken op deze knop vraagt het programma om het volgnummer in te vullen van de leerling die dient te worden verwisseld met de geselecteerde. Na deze zouden de twee leerlingen moeten zijn verwisseld van uur en volgnummer. De derde knop kun je gebruiken om een leerling te plaatsen voor een andere. Na het drukken op deze knop wordt eveneens een volgnummer gevraagd. Vul hier het nummer in waarvoor de geselecteerde dient te komen. Zorg ervoor dat het correcte interval is ingevuld. De laatste knop kun je gebruiken om de volgnummers van de examenlijst te hernummeren. Deze actie is nuttig wanneer de volgnummers niet meer aansluiten, of wanneer deze niet meer overeenkomen met het tijdstip. Als je op de knop klikt, wordt alleen het overzicht van de examenlijst getoond. Het overzicht links is dan niet meer zichtbaar. Klik op de knop om alles opnieuw zichtbaar te maken.

37 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN Deliberatie Figuur 3.6: Deelnemers Examenlijst Dit scherm scherm is het startpunt om de deliberaties in te geven. Allereerst selecteer je de examenlijst waarvan je de deliberaties wenst in te geven. Vervolgens klik je op om de deelnemers van de examenlijst op te halen. Hierna krijg je een overzicht van de deelnemers gesorteerd op hun volgnummer. Dubbelklik vervolgens op de leerling waarvan je de punten wenst in te geven. Dan kom je in het eigenlijke deliberatiescherm terecht waarin de juryleden hun punten kunnen ingeven, en eventueel studiebewijzen kunnen worden toegekend. Klik op om de lijst van de deelnemers leeg te maken en een andere examenlijst te selecteren. Je kunt vanuit dit scherm ook de studiebewijzen afdrukken. Dit doe je door in de eerste kolom de leerlingen aan te vinken waarvan je het studiebewijs wenst af te drukken. Klik vervolgens op de knop om ze af te drukken. Via de knoppen geselecteerd. en worden respectievelijk alle leerlingen of geen enkele leerling

38 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN 37 Figuur 3.7: Deliberatiescherm Door op de knop te klikken worden de resultaten van de evaluatiefiche van de geselecteerde leerling opgehaald. Enkel de criteria van het evaluatiemodel waar het vinkje Opnemen in totaal leerkracht is aangevinkt, worden getoond bovenaan in het deliberatiescherm. Daaronder worden de criteria van de juryleden getoond, m.a.w. de criteria waar het vinkje Opnemen in jury totaal is aangevinkt. Links onderaan worden de punten van het vak waarvoor de leerling examen aflegt, uit de loopbaan getoond, met daarnaast het procentuele resultaat. Rechts onderaan worden de resultaten van de vakken van de gevolgde optie getoond. Wanneer je de punten van de jury hebt ingegeven, kun je de nieuwe totalen berekenen door op de knop te klikken. Deze worden dan nog niet weggeschreven. Indien de ingegeven punten correct zijn, kun je deze overbrengen naar de cursus door op de knop te klikken. Na het wegschrijven wordt de volgende leerling van de examenlijst getoond, en kun je hiervan de punten ingegeven. Indien je het studiebewijs automatisch wil toekennen, kan je het vinkje Studiebewijs toekennen indien geslaagd aanvinken. Het studiebewijs wordt dan toegekend bij het verwerken van de resultaten. Een leerling wordt beschouwt als geslaagd indien hij/zij MWD : 60% voor ieder vak behaald heeft BK : 50% voor ieder vak behaald heeft Vanuit het overzicht van de deelnemers kun je 2 afdrukken opvragen:

39 HOOFDSTUK 3. DKO EXAMENLIJSTEN 38 Afdrukken studiebewijzen : dit formulier zal de toegekende studiebewijzen afdrukken, zodat deze onmiddellijk ondertekend kunnen worden door de juryleden. PV : overzichtslijst van de deelnemers met hun resultaat.

40 4 Evaluatiemodellen overzetten Figuur 4.1: Evaluatiemodellen overzetten Via dit scherm worden evaluatiemodellen van een schooljaar naar een volgend schooljaar overgebracht. Standaard is dit het huidige schooljaar naar het volgend schooljaar. Bovenaan kun je de instelling selecteren waarvan het evaluatiemodellen wenst over zetten. Standaard is dit de voorkeurinstelling. Hieronder kun je een van jaar selecteren. Standaard is dit het schooljaar op werkdatum. Rechts hiervan kun je een naar jaar selecteren. Standaard is dit het schooljaar volgend schooljaar werkdatum. Beide schooljaren moeten verschillend zijn. Via de knoppen en worden alle over te zetten modellen aangevinkt of uitgevinkt. Als je op de knop klikt, worden de aangevinkte modellen links overgezet naar het schooljaar dat rechts is geselecteerd. De bijhorende vakonderdelen en criteria worden eveneens mee overgezet. 39

41 5 Data periodes Figuur 5.1: Data periode De criteria zijn gekoppeld aan periodes, die worden aangemaakt via de parameters (Extra - Parameters). Ze zijn van het type DKEP. Via dit scherm wordt de begin- en einddatum van een periode bepaald. Bij het invullen van de evaluatiefiche kunnen alleen resultaten gewijzigd/ingegeven worden, indien het criterium binnen de huidige werkdatum ligt. Stel dat de werkdatum 01/06/2011 is, en het criterium is gekoppeld aan periode 01, met als begindatum 01/09/2010 en als einddatum 31/12/2010, kan het resultaat niet worden gewijzigd. Indien de werkdatum 11/12/2010 is, kan deze wel worden ingevuld/gewijzigd. 40

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Website voor DKO. 5 maart WISA helpdesk

Website voor DKO. 5 maart WISA helpdesk Website voor DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor DKO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Inloggen...................................... 2 1.3 DKO evaluatie..................................

Nadere informatie

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Schoolstructuur 2 1.1 Organisatie m.b.t. het departement....................... 2 1.1.1 Administratieve groepen......................... 2 1.1.1.1 Zelf een

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het belgisch staatsblad van 20.12.2007 pag 63112 en volgende. Vakbondspremie

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school.

1. Wat is een lesverdeling - De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. LESVERDELING 1. Wat is een lesverdeling 2. Doel van de lesverdeling 3. Hoe een lesverdeling aanmaken 3.1. Ingave urenpakket 3.2. Aanmaken lesverdeling simulatie 3.3. Ingave deelnemende scholen 3.4. Uurverdeling

Nadere informatie

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ileerlingenvervoer Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Voorbereidend werk 3 1.1. Traject aanmaken 3 1.2. Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

RAPPORT BASISONDERWIJS

RAPPORT BASISONDERWIJS HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan 24 1730 ASSE 02 452 29 52 info@sbosoftware.be www.sbosoftware.be INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier - gesprekkencyclus - inrichting

Bekwaamheidsdossier - gesprekkencyclus - inrichting (2) Bekwaamheidsdossier - gesprekkencyclus - inrichting Inhoud: uitleg over het inrichten van de gesprekkencyclus. Er kunnen meerdere cycli worden aangemaakt, elke cyclus bestaat uit meerdere fases. Er

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Toetsen. 9 juni WISA helpdesk

Toetsen. 9 juni WISA helpdesk Toetsen 9 juni 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toetsen 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend werk............................... 3 1.2.1 Officiële Leergebieden en

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk Busvervoer 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Busvervoer 2 1.1 Opzetten van een busrit............................. 3 1.2 Aanmaken van busvervoer............................ 5 1.2.1 Leerling

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar Word 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar Word 2 1.1 Seriebrief..................................... 3 1.1.1 Aanmaak startdocument......................... 3 1.1.2

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Begroting - meerjarenplan

Begroting - meerjarenplan Begroting - meerjarenplan 1. Begroting en meerjarenplan inbrengen... 2 1.1. Inbrengen van budget en meerjarenplan... 2 1.2. Aanpassen begrotingscijfers van ingelezen Excel bestanden... 3 1.3. Afdrukken

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (mijn) personeelsdossier

Gebruikershandleiding (mijn) personeelsdossier Gebruikershandleiding (mijn) personeelsdossier Inhoud 1. Inleiding (mijn) personeelsdossier... 3 2. Mijn dossier... 3 3. Mijn instellingen... 5 4. Personeelsdossier... 6 5. De taakbalk aan de linkerzijde...

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Surf naar en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Surf naar  en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Surf naar www.sgrein.be en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hier zie je de cursussen waartoe jij toegang hebt. Voorlopig zijn dit cursussen die door Tuur zijn aangemaakt en die toegankelijk zijn

Nadere informatie

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time 1 Verloning Console In dit scherm vind je alle sociaal secretariaten en interimkantoren terug waarvoor er een link aangekocht werd. Knoppen : Ins Bewerken

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten De competentiemeter Handleiding: snel starten Evaluatie van competentieontwikkelend leren Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012 2012 Kris Mostrey ~ 1 ~ 25-nov-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur

Om een eigen groep te zoeken klik je op groep en dan zie je je eigen groepsstructuur LARS4 1. Hoe zoek ik een leerling op 2. Het dossier van een leerling overzicht loopbaan journaalblad medische gegevens personalia documenten 3. Hoe maak ik een activiteit aan 4. Hoe maak ik een gekoppelde

Nadere informatie

Introductie VAVO inrichting

Introductie VAVO inrichting Introductie VAVO inrichting Deze handleiding is opgesteld als naslagwerk voor het inrichten van VAVO opleidingen binnen education online. Snel naar: 1. Vakken aanmaken 2. Profielen inrichten 3. Profielen

Nadere informatie

+32 (0) beeple.eu/support

+32 (0) beeple.eu/support 1 CONTENTS CONTENTS... 2 WELKOM... 3 PROFIELKENMERKEN... 4 IMPORTEREN MEDEWERKERS VANUIT EXCEL... 9 PLANNING...11 PROJECT PUBLICEREN...18 EINDWOORD...21 2 WELKOM Welkom bij de handleiding Starten met Beeple:

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Gebruikersinstructie:

Gebruikersinstructie: Gebruikersinstructie: Delen & Ontsluiten van Aantekeningen en Oplossingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Voor leerkrachten: aantekeningen en oplossingen delen 3 2.1 Pagina s met aantekeningen of oplossingen

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

ivoorinschrijvingen Voor dagscholen, CVO s en DKO s

ivoorinschrijvingen Voor dagscholen, CVO s en DKO s ivoorinschrijvingen Voor dagscholen, CVO s en DKO s Versie 2 maart 2015 Principe ivoorinschrijvingen is een webapplicatie die het mogelijk maakt dat gebruikers zich online inschrijven voor studierichtingen.

Nadere informatie

Kluwer Office CRM. Advanced.

Kluwer Office CRM. Advanced. Kluwer Office CRM Advanced www.kluwersoftware.be Kluwer Office Autorisatie & CRM Contents 1 Kluwer Office - Desktop... 3 1.1 Medewerkers beheren... 3 1.1.1 Tabblad Eigenschappen... 3 1.1.2 Tabblad Autorisatiegroepen...

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Telkens wanneer een dossier wordt opgeslagen in PlanManager zal er in de achtergrond een controle worden uitgevoerd om te bepalen of er een aanpassing

Telkens wanneer een dossier wordt opgeslagen in PlanManager zal er in de achtergrond een controle worden uitgevoerd om te bepalen of er een aanpassing Hoe werkt het digitale BTW-boek? PlanManager beschikt over een aparte pagina om het BTW-boek bij te houden. Deze pagina is echter enkel zichtbaar indien het gebruik van het BTW-boek is ingesteld in de

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

2.07. MASSAWIJZIGING : ALGEMEEN

2.07. MASSAWIJZIGING : ALGEMEEN 2.07. MASSAWIJZIGING : ALGEMEEN Wat Moet u voor meerdere werknemers tegelijkertijd een vast gegeven wijzigen, dan kan u dit via een massawijziging doen. Overzicht bestaande massawijzigingen De rubriek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie Gebruikers- handleiding Module Reporting Rekeninginformatie A. ALGEMEEN 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE Module Reporting Rekeninginformatie voor BelfiusWeb-klanten met uitvoerige behoeften op vlak

Nadere informatie