Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk"

Transcriptie

1 Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw cliëntdossier... 6 H2. Casus AMW H2.1. Aanmaken Casus AMW...10 H2.2. Openen van een bestaande casus...11 H2.3. Traject AMW...12 H2.4. Contacten en gespreksverslagen...16 H2.4.1 Contact/gespreksverslag aanmaken...16 H2.4.2 Contacten en verslagen archiveren...17 H2.4.3 Contacten openen en bewerken...18 H3. Werken met de caseloads H3.1 Mijn Caseload...19 H3.2 Casus overdragen aan een collega...21 H3.3 Casus overnemen van een collega...21 H4. Zoeken via de algemene zoekfunctie Pagina 2

3 Inleiding Deze handleiding beschrijft de stappen die doorlopen dienen te worden bij het registreren van een Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) dossier in Central Station (hierna te noemen CS). De inrichting is gebaseerd op het Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2011 (versienummer 1.0). Aangezien CS op maat gemaakt kan worden, is het mogelijk dat de schermen in uw organisatie afwijken van de schermen die u in deze handleiding ziet. De werking van het systeem blijft echter hetzelfde waardoor u toch een goede indruk krijgt van het systeem. Pagina 3

4 H1. Cliëntdossier Voordat een cliëntdossier wordt aangemaakt is het van belang om na te gaan of de cliënt nog niet bekend is in het systeem. Paragraaf 1.1 beschrijft hoe gezocht kan worden naar cliënten in CS. Vervolgens beschrijft paragraaf 1.2 het aanmaken van een nieuwe cliënt in CS. H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier Een cliënt kunt u in CS zoeken door in het hoofdmenu op de knop cliëntdossier te klikken. Deze vindt u boven in de werkbalk, en is hiernaast afgedrukt. Nadat u hierop hebt geklikt verschijnt het volgende scherm: U kunt nu de velden invullen die bekend zijn van de cliënt. Klik vervolgens op Zoeken. Pagina 4

5 In onderstaand voorbeeld is de achternaam en de postcode ingegeven. Alle cliënten met deze achternaam en/of deze postcode verschijnen nu in het scherm. De kleur groen betekent dat de gegevens overeenkomen met hetgeen is ingegeven in de zoekcriteria, en de rode kleur betekent dat deze niet overeenkomen. Selecteer met de muis de cliënt waar u mee wilt gaan werken. Zodra u deze selecteert veranderd de regel van kleur. Hierna klikt u op de knop Gebruik de geselecteerde cliënt. Pagina 5

6 Via de knop Uitgebreid zoeken kunt u ook op andere bekende gegevens van de cliënt zoeken. Voorbeelden zijn gemeente, telefoonnummer en adres. Aan de linkerkant in het scherm kunt u de gewenste opties aanvinken. H1.2. Aanmaken van een nieuw cliëntdossier Net als bij het zoeken naar een cliënt kunt u ook bij het aanmaken van een nieuwe cliënt klikken op de knop Cliëntdossier. U kunt nu het Burger service nr., de geboortedatum, de achternaam en de postcode ingeven. Indien u bepaalde gegevens niet hebt laat u de betreffende velden leeg. In onderstaand voorbeeld zijn de achternaam, de geboortedatum en de postcode van de persoon ingegeven. Klik vervolgens op de knop Zoeken. Pagina 6

7 Pas nadat u op Zoeken hebt geklikt is het mogelijk om op Volgende te klikken. Het is dus niet mogelijk om een cliëntdossier aan te maken zonder eerst te zoeken in het systeem. Door deze beveiliging wordt het aanmaken van dubbele cliëntdossiers zoveel mogelijk voorkomen. Er verschijnt nu een nieuw scherm. De geboortedatum, achternaam en postcode die we al eerder hadden ingegeven is hier alvast meegenomen. Pagina 7

8 Vul de gegevens van uw cliënt verder zo volledig mogelijk in. Als u de postcode ingeeft en u klikt op het vergrootglas achter dit veld, dan wordt de straat en plaats automatisch ingevuld. In het scherm zijn twee velden onderstreept, namelijk Tel en . De velden zijn niet verplicht maar het is wel raadzaam om deze in te vullen. In eerste instantie kunt u maar 1 telefoonnummer en adres invullen. Nadat het cliëntdossier is aangemaakt is het mogelijk om extra telefoonnummers en adressen toe te voegen. Met een dropdownbox kunt u kiezen uit een lijstje met opties. U doet dit door op het pijltje naast het tekst veld te klikken. Deze lijstjes zijn door uw applicatiebeheerder gedefinieerd. Mist u hier een optie mist dan kunt u uw eigen tekst ingeven. U vindt bijvoorbeeld zo n lijstje bij het veld Titel of soort. De geboortedatum van uw cliënt kunt u op verschillende manieren ingeven. Indien u hier bijvoorbeeld ingeeft, zal de applicatie dit automatisch voor u omzetten naar woensdag 8 mei U kunt ook de betreffende dag selecteren door op het kalender icoon te klikken achter dit veld. Er verschijnt een pop-up waar u vervolgens de datum kunt selecteren door deze aan te klikken en op OK te klikken. De datum wordt dan in het scherm geplaatst. Zodra u klaar bent met het invoeren van de gegevens, klikt u op de knop Volgende om de overige gegevens van de cliënt in te vullen. Pagina 8

9 Er verschijnt een nieuw scherm. De gegevens die u al ingegeven heeft zijn hier overgenomen ter controle. Zijn bepaalde gegevens niet correct zijn kunt u deze hier alsnog aanpassen. In bovenstaand scherm zijn diverse velden aangeduid met vetgedrukte tekst. Dit zijn verplichte velden, die ingevuld moeten zijn voordat u de cliëntkaart op mag slaan. Het veld Etniciteit is een dergelijk verplicht veld. Als u niet weet wat u hier moet ingeven kunt u kiezen voor de optie Onbekend. Bent u klaar met het invoeren van de gegevens klik dan op Voltooien. De cliënt is nu toegevoegd aan CS. Gegevens kunnen later altijd nog worden aangepast of toegevoegd aan de cliëntkaart. Pagina 9

10 H2. Casus AMW H2.1. Aanmaken Casus AMW Nadat de cliëntmap is geopend vind u bovenin het menu een icoon om een AMW casus aan te maken. Het onderstaande scherm verschijnt vervolgens. Enkele velden zijn al voor u ingevuld. Het veld datum aanmelding wordt automatisch gevuld met de datum van vandaag. Het veld medewerker aanmelding wordt gevuld met de naam van de medewerker die de AMW casus aanmaakt. Daarnaast wordt het veld werkeenheid opgehaald uit de medewerkerskaart van degene die de casus aanmaakt. Vul een nieuwe casus verder zo volledig mogelijk in. Velden die vetgedrukt zijn moet u verplicht invullen. Een voorbeeld hiervan is Samenlevingsvorm. Dit veld bevat een keuzelijst. U kunt dit zien door het zwarte pijltje en het vergrootglas in het veld. Als u op het vergrootglas klikt, verschijnt er een pup-up met de lijst van onderwerpen. Zie ook onderstaande afbeelding. Pagina 10

11 Indien de lijst met onderwerpen te lang is, kunt u makkelijk zoeken naar het gewenste onderwerp door achter het veld Filter het onderwerp (of een gedeelte ervan) te typen. Zodra u het onderwerp gevonden hebt, selecteert u deze en klik op OK. Daarnaast valt op dat de AMW casus uit verschillende tabbladen bestaat, namelijk aanmelding, intake, hulpverlening en afsluiting. Dit zijn de verschillende fasen die een AMW casus bevat. U kunt de casus opslaan met de OK of Opslaan knop. Indien u op OK klikt wordt het scherm direct afgesloten. Bij het klikken op Opslaan blijft u in het betreffende scherm. De casus wordt nu automatisch toegevoegd in de boom. H2.2. Openen van een bestaande casus Aangemaakte casussen kunt u openen via het cliëntdossier. Zie ook onderstaande afbeelding. Pagina 11

12 Door met de muis te dubbelklikken op de betreffende casus kunt u deze openen. In bovenstaande afbeelding is te zien dat er twee typen casussen zijn aangemaakt op deze cliënt. De casus AMW is degene die we zojuist hebben aangemaakt. Daarnaast ziet u ook nog een casus SRL (sociaal raadslieden). Deze kunt u echter niet openen omdat u hier niet de juiste rechten voor hebt. H2.3. Traject AMW In een AMW casus kunnen we een traject voor de cliënt starten. We doen dit door in de casus op de knop AMW traject te klikken (zie onderstaande afbeelding). Door de muis even op het knopje te houden wordt een hint getoond waarin de actie van de knop wordt aangegeven. Pagina 12

13 Nadat u op de knop hebt geklikt verschijnt het volgende scherm: Enkele velden zijn alvast voor u ingevuld. Vul de ontbrekende gegevens zo volledig mogelijk in. Enkele velden zijn vetgedrukt. Deze velden moet u wederom verplicht invullen. Zie bijvoorbeeld het veld problematieken waarbij u één of meerdere problematieken dient toe te voegen. U kunt dit doen door op het aanmaak icoontje te klikken bij het betreffende veld. Er verschijnt vervolgens een pop-up met alle problematieken waar u uit kunt kiezen. Pagina 13

14 Selecteer een problematiek en klik vervolgens op OK. Het scherm sluit en de problematiek wordt nu toegevoegd aan het traject. Zodra u de pop-up met de problematieken opnieuw opent ziet u de eerder geselecteerde onderwerpen lichtgrijs gekleurd. Door de <Ctrl> toets vast te houden op uw toetsenbord en vervolgens met uw muis enkele problematieken te selecteren kunt u deze, door op OK te klikken, tegelijk toevoegen aan het traject. Dit kan gemakkelijk zijn indien meerdere problematieken ingevuld dienen te worden. Als u klaar bent met het traject klik dan op OK of Opslaan. Het traject wordt nu toegevoegd aan de boom, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Pagina 14

15 U kunt het traject ook terugvinden in de casus. U gaat dan in de casus naar het tabblad Hulpverlening. Als u het traject niet direct ziet, klik dan op de ververs knop. Pagina 15

16 H2.4. Contacten en gespreksverslagen H2.4.1 Contact/gespreksverslag aanmaken Een belangrijk onderdeel het registreren van contacten. Contacten kunnen in elke fase van de hulpverlening geregistreerd worden. Op een AMW-casus kunnen standaard een aanmeld-, intake-, hulpverlening- en eindverslag worden geregistreerd, die gedurende de betreffende fase van de casus kunnen worden aangemaakt. De verslagen kunt u aanmaken met de knoppen in de werkbalk. Daarnaast kan op een traject een contactnotitie worden geregistreerd. Een contactnotitie wordt aangemaakt in het geval dat er een contact betreffende het traject heeft plaatsgevonden met of over de cliënt. Na het klikken op het icoontje voor een contactnotitie verschijnt onderstaand scherm: Pagina 16

17 Net zoals op de casus en het traject zijn er een aantal vetgedrukte (verplichte) velden. Zo is het verplicht een onderwerp mee te geven. Rede hiervoor is dat het bericht later gemakkelijk is terug te vinden. In het onderste deel van het venster kan de inhoud van het contact of gesprek beschreven worden. In het linkerdeel is aangegeven in welke mappen een snelkoppeling naar het contact wordt opgeslagen. In dit geval is dat de cliëntkaart, de AMW casus en het AMW traject. Om het contact op te slaan klikt u op OK. H2.4.2 Contacten en verslagen archiveren Alle verslagen en contacten die u aanmaakt worden tevens in uw eigen mailbox opgeslagen (bij verzonden berichten), aangezien u het bericht hebt aangemaakt. Dubbelklik op de map verzonden om deze te zien. Het is niet de bedoeling dat deze verslagen en contacten uit uw eigen mailbox worden verwijderd. Doet u dit wel dan zal het verslag of contact voor u nergens meer zichtbaar zijn, dus ook niet meer in de casus of het traject. In plaats van verwijderen kunnen verslagen en contacten daarom beter gearchiveerd worden. Dit kunt u doen door in de mailbox het bericht te selecteren. Klik vervolgens op het volgende icoontje:. Pagina 17

18 H2.4.3 Contacten openen en bewerken Contacten, verslagen, mails en brieven worden allemaal opgeslagen onder de tab Berichten van de map waarin deze gearchiveerd zijn. In het voorbeeld uit paragraaf is dit in de cliëntkaart, in de casus en in het traject. U kunt hier berichten zoeken openen en bekijken. Links naast de tab Berichten staan een aantal iconen onder elkaar die de verschillende postvakken weergeven van het betreffende mapje. Rechtsboven ziet u een veld waarin aangegeven kan worden van welke periode de berichten getoond moeten worden. In het onderste deel van het venster is een preview van het geselecteerde bericht te zien. Een contact of verslag is te bewerken door dit te openen (dit kan door te dubbelklikken op het bericht). Klik vervolgens op het volgende icoontje: Pagina 18

19 H3. Werken met de caseloads H3.1 Mijn Caseload In CS kunt u de dossiers zien die in behandeling zijn via de map Caseload. Ook afgesloten dossiers en trajecten zijn hier op te vragen. Door te dubbelklikken op Caseload kunt u het mapje openen en is het onderstaande zichtbaar. De Caseload zal openen met de dossiers die op dit moment bij u in behandeling zijn. Het is ook mogelijk om in de caseload van collega s te kijken door een andere naam op te geven in het medewerker veld. Dit kunt u doen door vanuit de boom een andere medewerker in het veld te slepen of door op het loepje te klikken en een andere medewerker te zoeken en selecteren. Hierna dient op de ververs knop te worden geklikt. Behalve het veld Medewerker bevat de caseload ook filters voor de status, het Product en het team. In het veld Status kunt u kiezen om alleen de dossiers weer te geven die zich in een bepaalde fase bevinden. Indien geen enkele status is aangevinkt worden alle openstaande dossiers getoond. Met het filter Product kan worden bepaald welk type map getoond moet worden. Een voorbeeld is Casus AMW of Traject AMW. Pagina 19

20 Het filter team is gemaakt om dossiers op te vragen van alle medewerkers van een specifieke werkeenheid. Zo kunnen dus eenvoudig de dossiers van een specifiek team worden getoond. De werkeenheid is ingesteld in de medewerkerskaart door uw applicatiebeheerder. Let op dat het veld medewerker in dit geval leeg dient te zijn. Anders zullen alleen de dossiers van de betreffende medewerker worden getoond. Eventueel kan op het tabblad instellingen een datumtraject worden meegeven waarin een casus of traject is aangemeld of afgesloten. Om een casus te openen kunt u dubbelklikken op de betreffende regel, of klik met de rechtermuisknop op de regel, en kies voor eigenschappen map. Pagina 20

21 H3.2 Casus overdragen aan een collega Het is mogelijk een casus over te dragen aan een collega. U hebt bijvoorbeeld de aanmelding gedaan, maar het is logischer dat een collega de intake en verdere hulpverlening verricht. Na de aanmelding kunt u dan op de volgende tab (in dit geval Intake) in het veld Medewerker intake de naam van de betreffende collega invullen. Zie de onderstaande afbeelding als voorbeeld. De casus staat nu zowel in de caseload bij uzelf als bij uw collega. De casus blijft in uw Caseload zichtbaar, omdat hij nog steeds bij u in behandeling is. Pas als een datum wordt ingevuld op de tab Intake of Trajecten zal deze uit uw Caseload verdwijnen. Vervang nooit de naam van de medewerker die de casus in behandeling heeft!! H3.3 Casus overnemen van een collega Om een casus van een collega over te nemen, kunt u in de map Caseload het veld Medewerker leegmaken (of de bewuste collega invullen in het veld Medewerker) en op de knop verversen klikken. Dubbelklik op de regel die u in behandeling wil nemen en zet uw naam in het veld Medewerker op de tab <Intake> of <Trajecten>. Hiermee wordt de casus zichtbaar in uw caseload en kunt u hem op een later tijdstip in behandeling nemen. Wilt u de casus meteen in behandeling nemen, vul dan een datum in op de juiste tab. Pagina 21

22 H4. Zoeken via de algemene zoekfunctie Boven uw boom vindt u de zoekfunctie van CS. Zie ook de afbeelding hiernaast. In ons voorbeeld maken we gebruik van de cliënt Jansen. We geven nu de achternaam in, of een gedeelte ervan. Als we vervolgens op <Enter> drukken verschijnt het volgende scherm met de gevonden waarden. Pagina 22

23 U kunt de zoekactie eventueel verder specificeren. Een handige optie kan zijn om bij Categorie voor Cliëntdossier te kiezen. Als we daarna weer op het vergrootglas klikken, worden alleen alle cliënten getoond die aan onze zoekwaarde voldoen. Als we nu de lijst doorlopen vinden we vrij snel onze cliënt. Onder in het scherm ziet u nog extra gegevens van de geselecteerde regel. Selecteer nu de juiste regel en klik op OK. De cliënt wordt nu onderaan in de boom geplaatst. Als de cliënt al in de boom stond dan wordt de boom geopend en de cliënt getoond. Afhankelijk van het vinkje Automatisch map openen wordt de map direct geopend of alleen geplaatst in de boom. Via deze zelfde manier kunt u natuurlijk ook snel een AMW casus of AMW traject zoeken. Kies in dit geval niet voor de categorie cliëntdossier maar voor AMW casus of AMW traject. Pagina 23

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Instructie. SimPC Webmail. Algemene versie 1.1. Ga verder naar bladzijde 2

Instructie. SimPC Webmail. Algemene versie 1.1. Ga verder naar bladzijde 2 Instructie SimPC Webmail Algemene versie 1.1 Ga verder naar bladzijde 2 Stap 1 Algemeen overzicht van de webmail Eenmaal ingelogd, is het scherm van SimPC webmail verdeeld in verschillende onderdelen die

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie Balie VIVA2.0 VIVA2.0 Balie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Correspondentie Deze module omvat: 1. Rapportages 2. Brieven 3. Zorgmail

Correspondentie Deze module omvat: 1. Rapportages 2. Brieven 3. Zorgmail Correspondentie Deze module omvat: 1. Rapportages 2. Brieven 3. Zorgmail Inhoudsopgave: Openen van de correspondentie 2 Algemene uitleg over het scherm correspondentie 3 Een geadresseerde selecteren voor

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: januari 2012 Versie: 1.1.0 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een mailbox

Nadere informatie

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor Formulieren In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor de Functioneel beheerder. Ter verduidelijking zijn op relevante onderdelen eveneens schermvoorbeelden

Nadere informatie

Het kunnen maken van acties is een belangrijk onderdeel binnen CRMcorner. U kunt acties aanmaken via:

Het kunnen maken van acties is een belangrijk onderdeel binnen CRMcorner. U kunt acties aanmaken via: Instructiekaart: Gebruik Acties. Kaartnummer: 08 Versie: 1005 Inleiding: Het kunnen maken van acties is een belangrijk onderdeel binnen CRMcorner. U kunt acties aanmaken via: - De stamkaarten en het icoontje

Nadere informatie

Digitale dossiers. Inhoudsopgave:

Digitale dossiers. Inhoudsopgave: Digitale dossiers Inhoudsopgave: Inleiding Openen van een dossier De werking van de dossiers Toelichting van de knoppen in het hoofdmenu Invoeren van gegevens Selecteren van hulpmiddelen en zorgverleners

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie 6a Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie Datum Juni 2012 V3.0 Inhoudsopgave 1. Naar CareAssist internet urenregistratie 3 1.1 Toegang tot CareAssist internet urenregistratie 3 1.2 Toevoegen

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Microsoft Outlook 365

Microsoft Outlook 365 Microsoft Outlook 365 Een e-mail versturen met Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Regas handleiding nieuwe interface 25/02/2016 1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Vanaf eind februari 2016 zal men direct starten op de nieuwe interface. De knop naar oude interface zal

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm:

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm: CMS Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 7 Een link toevoegen... 8 Een afbeelding toevoegen... 10 Foto s plaatsen op de fotopagina... 12 Media...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Inleiding 1. Nieuwe extractie maken in Medicom 1.1 Nieuwe extractie maken Patiënten 1.2 Nieuwe extractie maken Medicatie 1.3 Nieuwe extractie maken Journaal

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Inloggen. In samenwerking met Stijn Berben.

Inloggen. In samenwerking met Stijn Berben. Inloggen Ga naar www.hetjongleren.eu. Heb je al een gebruikersnaam en wachtwoord, log dan in op deze pagina (klik op deze link ): Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN E-MAILEN MET OUTLOOK E-MAILEN MET OUTLOOK Op www.seniorenweb.nl vind je tips en tricks over het werken met Outlook. Op http://www.gratiscursus.be/outlook_2010/ staat een gratis cursus Outlook. Beide zijn

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: februari 2012. Versie: 1.2.1

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: februari 2012. Versie: 1.2.1 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: februari 2012 Versie: 1.2.1 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie