Einde schooljaar basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Einde schooljaar basisonderwijs"

Transcriptie

1 Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen Voorbereidend werk Studiebewijzen definiëren Fiche van de instelling Nakijken ondertekenaars attesten Instelling koppelen aan de inrichtende macht Toekennen en afdrukken van de studiebewijzen In groep Individueel Opnieuw afdrukken van reeds toegekende studiebewijzen In groep Individueel Verwijderen van reeds toegekende studiebewijzen In groep Individueel Bijkomende info afdruk getuigschrift basisonderwijs Studiebewijzen versturen naar Discimus Registratie OK X Registratie mislukt Te versturen Uitschrijven schoolverlaters Via Hulpprogramma s - Inschrijvingen/loopbanen - Uitschrijven in groep Manueel op de leerlingsteekkaart, leerling per leerling

3 1 Toekennen studiebewijzen 1.1 Voorbereidend werk Studiebewijzen definiëren Controleer via Voorkeuren - Administratie instellingen, het type van je school. Type school moet Basisonderwijs zijn. Selecteer het vinkje Buitengewoon onderwijs indien jouw school ook daadwerkelijk buitengewoon onderwijs aanbiedt. Figuur 1.1 Om de studiebewijzen correct te kunnen uitreiken is het belangrijk dat de keuzelijst van mogelijk uit te reiken studiebewijzen correct ingevuld is. Het zijn de studiebewijzen die hier gedefinieerd zijn die je uiteindelijk zal kunnen uitreiken aan de leerlingen. Je kan deze lijst nakijken via het scherm Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen. In dit scherm controleer je of al de studiebewijzen die uitgereikt kunnen worden in de instelling 2

4 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 3 hier gedefinieerd zijn. Volgende studiebewijzen zouden hier opgenomen moeten zijn voor het voltijds gewoon basisonderwijs: Naam officieel en afdruk Code Formulier Getuigschrift basisonderwijs GBAO 211GBASIS.arf Attest van gevolgd leerjaar ATTGLBAO 211ATTGL.arf Attest van gevolgde schooljaren ATTGSBAO 211ATTGS.arf Tabel 1.1: Overzicht mogelijk uit te reiken studiebewijzen basisonderwijs Voor het voltijds buitengewoon basisonderwijs zijn dit: Naam officieel en afdruk Code Formulier Getuigschrift basisonderwijs GBAO 211GBASIS.arf Attest buitengewoon basisonderwijs ATTBUBAO 221ATT.arf Tabel 1.2: Overzicht mogelijk uit te reiken studiebewijzen buitengewoon basisonderwijs Figuur 1.2 Op het tabblad fiche kan je de gegevens verder aanvullen. De code, naam officieel, naam afdruk en formulier kan je uit de tabel hierboven halen. Zie 1.1 voor het voltijds gewoon basisonderwijs en 1.2 voor het voltijds buitengewoon basisonderwijs. Bij het veld hoofdstructuur geef je de hoofdstructuur in waarin het studiebewijs kan worden toegekend. Bij de datum geldig van en geldig tot zet je respectievelijk voor beide attesten best 01/01/1900 en 31/12/2999.

5 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 4 Het tabbladje telling studiebewijzen is niet van toepassing op het basisonderwijs. Daar zal je dus niets moeten in wijzigen. Tot en met schooljaar 2015 was er geen uitwisseling over de getuigschriften basisonderwijs tussen de scholen en Discimus. Vanaf schooljaar 2016 wordt deze informatie echter wél verwacht bij Discimus. Elk studiebewijs dat moet meegedeeld worden via Discimus, krijgt een officiële code bij Discimus. Bij de omschakeling naar versie werden deze codes reeds automatisch opgevuld bij de meeste studiebewijzen. Je vindt deze codes ook op onze website, bij de handleidingen, in het rekenblad met instelbare eigenschappen studiebewijzen, hoofdstructuur 211. Voor het getuigschrift basisonderwijs is de Discimuscode = 474. Voor attesten is dit 284. Controleer of de gegevens hier correct zijn. In de meeste gevallen zul je in dit scherm niets meer moeten aanpassen Fiche van de instelling Vooraleer je studiebewijzen naar Discimus kan versturen, ga je nog naar Schoolstructuur - Instellingen - Fiche, tabblad Ministerie/Edison, en vul je de datumgrenzen in. Figuur 1.3

6 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN Nakijken ondertekenaars attesten Studiebewijzen worden ondertekend door een vertegenwoordiger van de school. De naam van deze ondertekenaar stel je vooraf in via Schoolstructuur - Instellingen - Fiche - Contactpersonen. Figuur 1.4: Ondertekenaar attesten De contactpersoon die instaat voor de ondertekening van de attesten, krijgt het type ONDA. (Is dezelfde persoon als contactpersoon van het type DIR) Vind je dit type nog niet terug in de keuzelijst, dan kan je dit toevoegen door F7 te drukken in het veld Type. Je komt dan in de parametertabel terecht waar je het type alsnog kan toevoegen. Om het getuigschrift basisonderwijs te kunnen afdrukken heb je ook een contactpersoon van het type DIR nodig.

7 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 6 Indien je hier nog geen contactpersoon hebt van het type DIR voeg je een nieuwe contactpersoon toe. Vul hier zeker de velden naam, voornaam en type in. Als type kies je dan DIR. Indien je later bij het afdrukken van het getuigschrift basisonderwijs kiest voor Gemandateerde van het schoolbestuur zal deze persoon afgedrukt worden. Zie punt 1.5 voor meer info. Kijk ook na of een vertegenwoordiger van de inrichtende macht is aangeduid. Dit doe je via het scherm Schoolstructuur - Inrichtende macht - Contactpersonen Indien je hier nog geen contactpersoon hebt van het type VERTIM voeg je een nieuwe contactpersoon toe. Vul hier zeker de velden naam, voornaam en type in. Als type kies je dan VERTIM. Indien je later bij het afdrukken van het getuigschrift basisonderwijs kiest voor Voorzitter van het schoolbestuur zal deze persoon afgedrukt worden. Zie punt 1.5 voor meer info Instelling koppelen aan de inrichtende macht Om het getuigschrift basisonderwijs te kunnen afdrukken dien je na te kijken of je instelling gekoppeld is aan de correcte inrichtende macht. Dit kan je nakijken op de fiche van de instelling.

8 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 7 Schoolstructuur - Instellingen - Fiche.

9 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN Toekennen en afdrukken van de studiebewijzen Het toekennen en afdrukken van studiebewijzen kan zowel in groep, d.w.z. per klas of voor een deel van de klas, als individueel toegekend en - of afgedrukt worden. De werkwijze om studiebewijzen in groep toe te kennen wordt besproken in punt De werkwijze om studiebewijzen individueel toe te kennen wordt besproken in punt Indien je de studiebewijzen reeds toegekend hebt en je wil ze enkel afdrukken kan je meteen naar punt In groep Het toekennen van studiebewijzen in groep kan je doen via het scherm Leerlingen - Hulpprogramma s - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen. Na het openen van dit scherm controleer je best of de datum op 30/06/jjjj staat. Het is op die datum dat de leerlingen opgehaald zullen worden en ook op die datum dat de studiebewijzen toegekend zullen worden. Aan de velden reeks, percent en type aanvulling dien je niets te veranderen. worden niet gebruikt in het basisonderwijs. Deze velden Als de datum correct staat, kan je de klas selecteren waarvoor je studiebewijzen wil uitreiken. Automatisch worden de leerlingen opgehaald die op de eerder ingestelde datum in de

10 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 9 geselecteerde klas zitten. Je kan nu in het keuzeveld studiebewijs het studiebewijs selecteren dat je wil toekennen. Controleer of het keuzerondje Aanmaken is geselecteerd. Indien je aan alle leerlingen in de klas het geselecteerde studiebewijs wil toekennen klik je op de knop Selectie alles Indien je slechts enkele leerlingen wil selecteren houd je de CTRL toets ingedrukt op je toetsenbord en met de muis klik je de leerlingen aan die je wil selecteren. De geselecteerde leerlingen worden in de grid in kleur weergegeven. Indien de selectie van leerlingen ok is, klik je op de knop Toekennen om de studiebewijzen toe te kennen EN op de knop verwerken om de opdracht door te sturen naar de server. Indien je niet op de knop verwerken klikt, worden de studiebewijzen niet toegekend! Nadat je op de knop verwerken geklikt hebt, krijg je normaal gezien de boodschap dat de server de opdracht met succes verwerkt heeft.

11 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 10 Je komt nu op het tabblad details waar je het resultaat ziet. Je kan de toegekende studiebewijzen nu afdrukken via de afdrukknop of via het afdrukvoorbeeld. Kies afdruk 1 voor een overzicht van de attesten, kies afdruk 2 voor een afdruk van het studiebewijs zelf. Al de leerlingen van de klas die het geselecteerde studiebewijs toegekend gekregen hebben, worden afgedukt. Indien je het getuigschrift basisonderwijs afdrukt komt er nog een extra schermpje. Meer info hieromtrent vind je in punt 1.5 Indien je nog studiebewijzen in groep wil toekennen selecteer je terug het tabblad Selectie en voer je terug de stappen uit vanaf selectie klas Individueel Indien je slechts één studiebewijs wil toekennen kan je dit doen via het scherm Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen.

12 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 11 Om een studiebewijs toe te voegen klik je op het invoeg icoontje. Je dient nu volgende zaken in te geven: Studiebewijs: Hier krijg je een keuzelijst met de gedefiniëerde studiebewijzen in de schoolstructuur (zie 1.1 voor meer info). Selecteer hier het studiebewijs dat je wil toekennen. Uitgereikt op: Hier moet steeds 30/06/jjjj ingevuld zijn. De overige velden zijn niet van toepassing op het basisonderwijs. Je kan het toegekende studiebewijs nu afdrukken via de afdrukknop of via het afdrukvoorbeeld. Indien je het getuigschrift basisonderwijs afdrukt komt er nog een extra schermpje. Meer info hieromtrent vind je in punt Opnieuw afdrukken van reeds toegekende studiebewijzen In groep Indien je de studiebewijzen al hebt toegekend en je wil ze nadien in groep afdrukken of herdrukken kan je dit doen via het scherm Leerlingen - Hulpprogramma s - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen.

13 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 12 Je hoeft de studiebewijzen uiteraard niet opnieuw toe te kennen maar je kan ze meteen afdrukken. Om de afdruk te maken selecteer je de instelling, de klas waarvoor je de studiebewijzen wil afdrukken en het studiebewijs dat je wil afdrukken. Je krijgt nu een overzicht van de leerlingen in de klas en het studiebewijs dat ze reeds toegekend hebben gekregen. Je kan deze nu afdrukken via de afdrukknop of via het afdrukvoorbeeld. Kies afdruk 1 voor een overzicht van de attesten, kies afdruk 2 voor een afdruk van het studiebewijs zelf. Indien je het getuigschrift basisonderwijs afdrukt, komt er nog een extra schermpje. Meer info hieromtrent vind je in punt 1.5 Het afdrukken houdt geen rekening met de geselecteerde leerlingen. Voor elke leerling die het geselecteerde studiebewijs uitgereikt gekregen heeft, wordt een afdruk gemaakt.

14 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN Individueel Indien je de studiebewijzen al hebt toegekend en je wil het nadien afdrukken of herdrukken voor één leerling kan je dit doen via het scherm Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen. Je hoeft het studiebewijs uiteraard niet opnieuw toe te kennen maar je kan het meteen afdrukken. Je kan het reeds toegekende studiebewijs afdrukken via de afdrukknop of via het afdrukvoorbeeld. Indien je het getuigschrift basisonderwijs afdrukt, komt er nog een extra schermpje. Meer info hieromtrent vind je in punt Verwijderen van reeds toegekende studiebewijzen In groep Indien je studiebewijzen zou willen verwijderen in groep kan je dit doen via het scherm Leerlingen - Hulpprogramma s - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen.

15 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 14 Selecteer de instelling, klas en studiebewijs dat je wil verwijderen en klik op het bolletje naast verwijderen. Selecteer de leerlingen waarvoor je het studiebewijs wil verwijderen. Je kan eventueel gebruik maken van de knoppen selectie alles en selectie niets. Je kan ook via de Control -knop of de Shift -knop van het toetsenbord een aantal leerlingen tegelijkertijd selecteren. Indien de gewenste leerlingen geselecteerd zijn, klik je op de knop verwijderen en nadien nog op de knop verwerken. Indien je niet op de knop verwerken klikt, wordt er niets uitgevoerd Individueel Indien je een studiebewijs zou willen verwijderen van een leerling kan je dit doen via het scherm Leerlingen - Steekkaarten - Loopbaan - Studiebewijzen.

16 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 15 Controleer of je de juiste loopbaan selecteerde in het bovenliggende scherm en selecteer het studiebewijs dat je wil verwijderen. Druk nu op de knop verwijderen om het studiebewijs te verwijderen. 1.5 Bijkomende info afdruk getuigschrift basisonderwijs Bij het afdrukken van het getuigschrift basisonderwijs wordt er een extra schermpje met keuzemogelijkheden getoond. Hieronder worden de verschillende opties besproken. Indien je dit extra keuzescherm niet krijgt, kijk je best de instellingen van uw studiebewijzen na. Deze instellingen worden besproken in punt 1.1 De keuzemogelijkheden worden hieronder besproken: Voorzitter van het schoolbestuur: Indien je dit kiest wordt bovenaan op het getuigschrift de vertegenwoordiger van de inrichtende macht afgedrukt. Bijvoorbeeld: Het aanmaken van dit type contactpersoon wordt besproken in punt Gemandateerde van het schoolbestuur: Indien je dit kiest wordt bovenaan op het getuigschrift de directeur van de instelling afgedrukt. Bijvoorbeeld: Het aanmaken van dit type contactpersoon wordt besproken in punt Handelingsplan: Indien je kiest voor handelingsplan zal de tekst op het getuigschrift zoals onderstaand voorbeeld verschijnen:

17 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 16 leerplan: Indien je kiest voor leerplan zal de tekst op het getuigschrift zoals onderstaand voorbeeld verschijnen: 1.6 Studiebewijzen versturen naar Discimus Zodra je via Leerlingen - Hulpprogramma s - Klassikaal - Studiebewijzen toekennen, de studiebewijzen (getuigschriften en attesten) hebt toegekend, ga je naar Leerlingen - Discimus - Studiebewijzen versturen. Figuur 1.5 Kies voor Nieuwe, gewijzigde of verwijderde studiebewijzen of voor Alle studiebewijzen en klik op Ophalen. Als je kiest voor Nieuwe, gewijzigde of verwijderde studiebewijzen, worden enkel de leerlingen opgehaald waarvoor iets gewijzigd of nieuw is sinds de laatste versturing. De eerste keer dat je dit doet, zullen dus alle studiebewijzen opgehaald worden. Kies je voor Alle studiebewijzen, dan worden alle leerlingen met al hun studiebewijzen voor het gekozen schooljaar opgehaald.

18 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 17 Figuur 1.6 Een overzicht van de leerlingen wordt getoond, met vermelding van het studiebewijs dat behaald werd. Selecteer de leerlingen waarvan je het studiebewijs wenst te versturen, eventueel gebruik makend van de knoppen Selectie alles en Selectie niets. Klik op de knop Versturen. Indien er fouten zijn, dan zal een venster getoond worden met een gepaste melding. Figuur 1.7 Klik OK. Op het tabblad Leerlingen zonder offcieel studiebewijs, worden de leerlingen getoond waarvoor het programma geen officieel studiebewijs vindt in de databank. Dit kan OK zijn, omdat deze leerlingen in dat jaar inderdaad geen studiebewijs moeten krijgen. Maar het kan ook zijn dat er leerlingen vergeten werden. Kijk dit alleszins even na.

19 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 18 Figuur 1.8 Op het tabblad Reeds gekende communicatie, kan je de stand van de Discimus calls bekijken. Als je net de studiebewijzen verstuurd hebt, klik je eerst op Leegmaken en vervolgens terug op Ophalen om de meest recente communicatie te tonen. Figuur Registratie OK Als de status bij de leerling Registratie OK is, is de versturing correct verlopen. Je kan dan nog enkele steekproeven doen via de steekkaart van de leerling, via het pijltje bij de discimusknop:

20 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 19 Figuur 1.10 Via deze knop kan je rechtstreeks in de Discimus databank kijken. Als je hier ook het getuigschrift te zien krijgt, is de zending OK voor deze leerling X Indien de foutcode X is, staat de zending nog in de wachtrij. Haal de gegevens enkele ogenblikken later opnieuw op Registratie mislukt Indien de foutcode F is, zie je in de kolom Foutboodschap welke fout er opgetreden is. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: Een leerling in het basisonderwijs mag maar één studiebewijs hebben. Bv. 2x het getuigschrift van basisonderwijs toekennen aan een leerling geeft fouten, ook de combinatie van getuigschrift én attest geeft een foutmelding. Uitreikingsdatum: voor de meeste studiebewijzen moet de uitreikingsdatum 30/06 zijn. Foutmelding op de inschrijving bij discimus : de discimus communicatie van de leerlinggegevens zijn nog niet volledig correct (geregistreerd persoon, inschrijving, loopbaan). Na te kijken via Leerlingen - Discimus - Synchronisatie. De leerlingen zijn niet zichtbaar op het tabblad Selectie: vermoedelijk is de discimus code niet goed ingevuld bij het studiebewijs (schoolstructuur) De leerling is uitgeschreven maar wordt toch mee verstuurd : vermoedelijk heb je aan deze leerling toch een studiebewijs toegekend op 30/06. Dit studiebewijs moet weg bij deze leerling Te versturen Gebruik het vinkje Toon enkel fouten om enkel de leerlingen te tonen waarvoor Discimus het verzonden studiebewijs niet kon verwerken. Vanuit dit scherm kan je rechtstreeks naar de loopbaan van de desbetreffende leerling navigeren en van daaruit de nodige aanpassingen aan het studiebewijs doen alvorens het opnieuw te versturen. Blijft de status van het studiebewijs ondanks meerdere versturingen, toch staan op Te versturen?

21 HOOFDSTUK 1. TOEKENNEN STUDIEBEWIJZEN 20 Controleer dan via Schoolstructuur - Keuzelijsten - Studiebewijzen - Studiebewijzen, of de code Discimus correct is ingevuld. Dit moet nummer 474 zijn voor het getuigschrift basisonderwijs, nummer 284 voor het attest van gevolgd leerjaar. Is de leerling vroegtijdig uitgeschreven? Deze leerling wordt niet verstuurd, de status Te versturen is (voorlopig) normaal. Controleer of de datum van uitreiking 30/6 is. Controleer de gebruikersnaam waarmee je bent aangemeld: is dit de login waarmee ook de registratie/inschrijving van de leerlingen bij Discimus gebeurt? Je moet voldoende rechten hebben om gegevens naar Discimus te versturen.

22 2 Uitschrijven schoolverlaters Leerlingen uitschrijven hoeft niet onmiddellijk te gebeuren, niet uitgeschreven leerlingen komen straks vanzelf bovendrijven. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen zij in het overzicht per instelling van de leerlingen bovenaan in het scherm verschijnen als je sorteert op klas. Zij zullen immers geen nieuwe klas gekregen hebben. Leerlingen kunnen op twee manieren uitgeschreven worden. 2.1 Via Hulpprogramma s - Inschrijvingen/loopbanen - Uitschrijven in groep Dit scherm heeft slechts één doel: leerlingen uitschrijven op het einde van het schooljaar. Dit is de snelste manier om een volledige klas uit te schrijven. 21

23 HOOFDSTUK 2. UITSCHRIJVEN SCHOOLVERLATERS 22 Figuur 2.1: Uitschrijveningroep Je kiest je instelling en datum 30/6 van het CORRECTE schooljaar Je kiest een klas Je selecteert de leerlingen die je wil uitschrijven via de knop selectie alles of via de ctrlshift toets Je klikt achtereenvolgens op uitschrijven en verwerken. 2.2 Manueel op de leerlingsteekkaart, leerling per leerling. Deze manier kan je hanteren als bijvoorbeeld een leerling van een andere klas dan het 6e leerjaar, de school verlaat op het einde van het schooljaar. Zoek de uit te schrijven leerling op via Leerlingen - Steekkaarten - Overzicht per instelling, per klas,... Ga naar de in/uitschrijvingen van deze leerling. Klik op het tabblad Uitschrijving

24 HOOFDSTUK 2. UITSCHRIJVEN SCHOOLVERLATERS 23 Figuur 2.2: tabbladuitschrijving Klik op de KNOP Uitschrijven

25 HOOFDSTUK 2. UITSCHRIJVEN SCHOOLVERLATERS 24 Figuur 2.3: knopuitschrijving Kies datum 30/6 van het CORRECTE schooljaar, reden uitschrijving NVT, situatie erna 00 (E en 12 wordt gebruikt indien uitschrijving TIJDENS het schooljaar)) Klik op OK. Je krijgt de informatieve boodschap Opgelet! Het inschrijvingsregister moet waarschijnlijk nog aangepast en bijgewerkt worden.. Indien je werkt met het digitale inschrijvingsregister (Leerlingen - Inschrijvingsregister) moet je de leerling ook uitschrijven uit het digitale inschrijvingsregister als de leerling tijdens het schooljaar wordt uitgeschreven. De leerling wordt nu op 30/06 uitgeschreven, dus hoef je hiervoor nu niets te doen.

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stap 1: Surf naar: http://81.82.226.240:800 of http://afwezigheden.sgrkempen.be Stap 2: Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de enter-toets om in te

Nadere informatie

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen.

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

Handleiding. Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs. Gebruikers mei

Handleiding. Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs. Gebruikers mei Handleiding Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs Gebruikers mei 2018 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Versturen van de studiebewijzen naar Discimus

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken...

Inhoud Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inleiding Inloggen Een Laboratoriumaanvraag maken... Handleiding Cyberlab Uw labo-aanvragen via Cyberlab Inhoud Handleiding Cyberlab... 1 Uw labo-aanvragen via Cyberlab... 1 Inleiding... 2 Inloggen... 2 Een Laboratoriumaanvraag maken... 3 Zoeken en selecteren

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Zending Studiebewijzen - Secundair

Zending Studiebewijzen - Secundair Zending Studiebewijzen - Secundair Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen. Op

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

E-services: Ingave prestaties

E-services: Ingave prestaties Via deze webtoepassing kunt u op de website van uw sociaal secretariaat online de prestaties invullen van uw werknemers. Deze prestaties worden dan ingelezen bij uw sociaal secretariaat en berekend. U

Nadere informatie

Activiteiten in Fidura

Activiteiten in Fidura Activiteitenmodule starten De Activiteitenmodule kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op de knop onderin de taakbalk. rechts (Bulk)Import inkomende

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope?

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen volop bezig om alles weer in gereedheid te brengen voor het volgende schooljaar. Zo ook

Nadere informatie

Handleiding schoolware ouders

Handleiding schoolware ouders Vrije Basisschool De Wegwijzer Handleiding schoolware ouders Inloggen Ga naar de website van de school en klik bovenaan in het menu op Schoolware. Er zal een nieuw venster openen. Uw gebruikersnaam is

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

Einde - Begin schooljaar secundair onderwijs

Einde - Begin schooljaar secundair onderwijs Einde - Begin schooljaar secundair onderwijs 11 mei 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Einde schooljaar: Toekennen studiebewijzen 3 1.1 Voorbereidend werk............................... 3 1.1.1 Bijwerken

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding voor vormingsverstrekkers

Handleiding voor vormingsverstrekkers www.fbz-pc314.be Handleiding voor vormingsverstrekkers Inhoudstafel 1. REGISTREREN... 3 2. AANMELDEN... 5 3. WACHTWOORD VERGETEN... 7 4. WACHTWOORD WIJZIGEN... 7 5. UW VORMINGEN BEHEREN... 8 5.1. EEN NIEUWE

Nadere informatie

Inhoud. Instructie Taken uitvoeren in het Supplier Portal. Handleiding Vendorlink

Inhoud. Instructie Taken uitvoeren in het Supplier Portal. Handleiding Vendorlink Handleiding Vendorlink Inhoud Quick reference card: Inloggen op het Supplier Portal... 2 Stap 1: Een wachtwoord instellen... 3 Stap 2: Inloggen op het Supplier Portal... 5 Quick reference card:... 6 Stap

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Binnen untill ordering software kunt u werken met vast klanten. Hier in zijn er 3 verschillenden manieren, die in deze handleiding

Nadere informatie

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22 1 HANDLEIDING 1. Registreren van klanten / aanmaak account voor het reserveren van sportinfrastructuur blz. 1 A. Werkwijze 1 Registreren: blz. 1 Geregistreerd: blz. 6 Mijn profiel aanpassen en vervolledigen

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Versie 1.1

COMMUNICATIE. Versie 1.1 M@TRIX COMMUNICATIE Versie 1.1 Dit programma zorgt ervoor dat de M@trix-zendingen vanuit de databank op de FTP-server van M@trix terecht komen. En omgekeerd dat zendingen vanop de FTP-server in de WISAdatabank

Nadere informatie

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk

DKO. 5 maart 2012. WISA helpdesk DKO 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Schoolstructuur 2 1.1 Organisatie m.b.t. het departement....................... 2 1.1.1 Administratieve groepen......................... 2 1.1.1.1 Zelf een

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Inhoudsopgave Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid... 3 Account aanmaken... 4 Gegevens invullen... 5 Home pagina... 6 Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie Balie VIVA2.0 VIVA2.0 Balie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

Handleiding i-school. Ik zoek info over: Mij registreren in i-school. Inloggen op i-school. Mijn kind inschrijven. Aanvragen Gekkoo Fonds

Handleiding i-school. Ik zoek info over: Mij registreren in i-school. Inloggen op i-school. Mijn kind inschrijven. Aanvragen Gekkoo Fonds Handleiding i-school Met deze handleiding hoopt Gekkoo je snel op weg te helpen om je kinderen in te schrijven voor een activiteit van Gekkoo. Je vindt in deze handleiding zowel hulp terug bij het inschrijfplatform

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6 CGMWINDOC en efac 01 november 2015 Pagina 2 van 16 Inhoud Voorbereiding... 3 Aanpassingen in de gebruikersfiche.... 3 Gebruik efacturatie.... 3 Factuur door praktijk.... 3 UCP.... 3 Supplement.... 4 Automatisch

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

Documentatie voor update HOPwin 8.00

Documentatie voor update HOPwin 8.00 Documentatie voor update HOPwin 8.00 I. Programma-instellingen... 3 1. Kantoorgegevens... 3 2. Instellingen knoppenbalk... 3 2.1 Een knop toevoegen... 4 2.2 Een spatie toevoegen... 4 2.3 Een knop/spatie

Nadere informatie

Afdrukken van gegevens

Afdrukken van gegevens Afdrukken van gegevens 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afdrukken van gegevens 2 1.1 Een afdruk maken................................ 3 1.1.1 Afdrukken vanuit een scherm......................

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 30-01-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.2 1. Inleiding De module Gegevens wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Stappenplan oudermodule i-school

Stappenplan oudermodule i-school Stappenplan oudermodule i-school Ga naar www.i-school.be/login. Of klik op de link op www.vorselaar.be op de pagina van kinderclub De Regenboog. Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in. Klik

Nadere informatie

Toetsen. 9 juni WISA helpdesk

Toetsen. 9 juni WISA helpdesk Toetsen 9 juni 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toetsen 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend werk............................... 3 1.2.1 Officiële Leergebieden en

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie 2 1.1 Modellen..................................... 5 1.1.1 Vakonderdelen.............................. 7 1.1.2 Criteria..................................

Nadere informatie