Begin schooljaar basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begin schooljaar basisonderwijs"

Transcriptie

1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs Voorbereiden schoolstructuur Klassen overdragen Nieuwe klas toevoegen Contactpersonen Leerlingen in klas plaatsen Leerlingen die reeds in de school zaten het voorafgaand schooljaar Leerlingen die overkomen uit andere scholen die ook in de databank beheerd worden Nieuwe leerlingen Toekennen stamboeknummers Toekennen klasnummers Eventueel toekennen van individuele leerlingfoto s Voorbereidend werk Schoolware Leerkrachten Kalenders Een kalender maken Extra kalenders aanmaken Een kalender toekennen aan klassen Personeel Login gegevens Personeel, toewijzen groepen individueel per instelling

3 1 Begin schooljaar basisonderwijs 1.1 Voorbereiden schoolstructuur Je kan op elk moment nieuwe leerlingen inschrijven voor het volgend schooljaar. In principe hoef je hiervoor geen voorbereidend werk te doen. Maar als je leerlingen al een nieuwe klas wil geven voor volgend schooljaar, moet je deze klassen wel eerst aanmaken. Dit gebeurt in de Schoolstructuur Klassen overdragen De meeste klassen zal je wellicht opnieuw inrichten, net als het schooljaar ervoor. Om deze klassen opnieuw op te nemen, gebruik je het hulpprogramma Schoolstructuur - Hulpschermen - Overdracht klassen/klasgroepen. De bijhorende vakkenpakketten zullen ook overgenomen worden, de contactpersonen niet. Dit hulpprogramma gaat als het ware de klasnamen kopiëren van een vorig schooljaar naar een volgend schooljaar. Kies bij Van jaar het huidige schooljaar, bij Naar jaar, kies je volgend schooljaar. Duid de klassen aan die je wil meenemen naar het nieuwe schooljaar, en klik op Verwerken. 2

4 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 3 Figuur 1.1: Schoolstructuur - Hulpschermen - Overdracht klassen/klasgroepen Nieuwe klas toevoegen Soms heb je toch nog enkele nieuwe klassen en bijhorende leerjaren (vakkenpakketten) nodig. Dan stel je eerst de werkdatum in op een datum in het volgend schooljaar. Meestal wordt hiervoor 1 september genomen. Dit is belangrijk opdat je qua structuur in de periode van het NIEUWE schooljaar zou werken. Kijk ook even via Voorkeuren - Administratie instellingen na of Type school ingesteld staat op Basisschool.

5 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 4 Figuur 1.2: Voorkeuren - Administratie instellingen Dan maak je, indien dit nog niet zou bestaan, een nieuw vakkenpakket aan via Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten. Indien alle leerjaren reeds voorzien zijn, hoef je hier niets te veranderen of toe te voegen.

6 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 5 Figuur 1.3: Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Vakkenpakketten Je moet minstens per administratieve groep die je inricht, 1 vakkenpakket maken. Kies de overeenkomstige administratieve groep. Het veld Afk. stamboek kan je ook best invullen. Het is deze waarde die vermeld wordt bij afdruk van het stamboekregister. Indien je dit veld leeg laat, zal de overeenkomstige kolom in het stamboekregister ook leeg zijn. Bij Tweede taal vul je voor alle klassen waar geen tweede taalvak gegeven wordt, Geen in. In de meeste scholen wordt dus enkel bij 5de en 6de leerjaar, Frans ingevuld. Figuur 1.4: Vermelding afkorting stamboek in het stamboekregister Nadien kan je via Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen, de nieuwe klas toevoegen en koppelen aan het juiste vakkenpakket.

7 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 6 Figuur 1.5: Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen Wanneer je merkt dat een klas die je tóch had aangemaakt, niet (meer) in deze lijst voorkomt, kijk dan even bij Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - KlasGROEPEN, en sorteer op de kolom Klas. Waarschijnlijk heeft de ontbrekende klas geen klasgroep meer met de code 00. Dit is een vaak voorkomend probleem. Je zal de code van de klasgroep 00 misschien hebben aangepast naar een andere, eigen code. Je mag uiteraard je eigen klasgroepcodes blijven gebruiken, maar intern heeft Wisad echter ook steeds een klasgroep nodig met code 00. Dit mag zelfs een lege groep zijn, er hoeven geen leerlingen in geplaatst te worden. Maak via dit scherm voor de ontbrekende klas een extra klasgroep bij met klasgroepcode 00 en de klas verschijnt terug in het overzicht van de klassen.

8 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 7 Figuur 1.6: Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klasgroepen Contactpersonen Je wenst bijvoorbeeld dat de naam van de klastitularis mee wordt afgedrukt op de (meeste) klaslijsten die standaard in de formulierenbibliotheek voorzien zijn. Dit kan je bekomen door contactpersonen te koppelen aan de klas. Je doet dit via Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen - Contactpersonen. Figuur 1.7: Schoolstructuur - Organisatie en studieaanbod - Klassen - Contactpersonen

9 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 8 Klik op invoegen om een contactpersoon toe te voegen. Klik op het vergrootglasje bij personeelslid, en kies de juiste persoon in het overzicht. Kies het type contactpersoon. Als het gaat om de titularis, kies je hier voor type TITU. Bewaar via het disketje. Je kan meerdere contactpersonen aan een klas koppelen. Best is echter om slechts 1 titularis toe te wijzen. Indien een 2e titularis nodig is, kan je voor de 2e persoon kiezen voor type HTIT.

10 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS Leerlingen in klas plaatsen Leerlingen die reeds in de school zaten het voorafgaand schooljaar. Deze leerlingen plaats je in hun klas via het hulpprogramma Leerlingen - Hulpprogramma s - Periodieke werken - Leerlingen jaaroverdracht. Figuur 1.8: Leerlingen - Hulpprogramma s - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht In dit venster kies je links de oude klasgroep en rechts de nieuwe. Je selecteert de leerling(en) door te klikken op Selectie alles of eventueel de leerlingen aan-/uit te vinken die je niet nodig hebt. Via de knop Selectie omkeren, kan je de selectie omkeren: aangevinkte leerlingen worden uitgevinkt, uitgevinkte leerlingen worden aangevinkt. Daarna klik je op Plaats in klas en kan je het resultaat nakijken in het achterliggend tabblad Extra. Indien het resultaat in orde is, vergeet niet op Verwerken te klikken opdat de loopbanen ook effectief worden aangemaakt. Je kan van meerdere oude klassen naar één nieuwe klas plaatsen of omgekeerd. Pas van zodra je op de knop Verwerken klikt, worden de acties die op het tabblad Extra staan, uitgevoerd en worden de loopbanen aangemaakt. Met andere woorden, bij eventuele fout(en) kan je op het tabblad Extra de foute acties nog verwijderen. Je kan ook altijd een foute situatie, na het klikken op de knop Verwerken, verbeteren door de betreffende leerling(en) opnieuw in een klas te plaatsen. Vermits de nieuwe loopbaan op dezelfde datum begint (01/09/XXXX) zal de vorige, foute loopbaan overschreven worden.

11 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 10 Figuur 1.9: Leerlingen - Hulpprogramma s - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht

12 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS Leerlingen die overkomen uit andere scholen die ook in de databank beheerd worden. Deze leerlingen plaats je in hun klas via het hulpprogramma Leerlingen - Hulpprogramma s - Periodieke werken - Leerling jaaroverdracht tussen instellingen. Leerlingen - Hulpprogramma s - Periodieke werken - Leerling jaarover- Figuur 1.10: dracht Dit is praktisch hetzelfde als de vorige methode. Enkel zal je nu links de oude klas moeten kiezen uit de instelling waar de leerling vandaan komt en rechts de nieuwe klas uit de instelling waar de leerling naar toe gaat. Bij het verwerken worden de leerlingen uitgeschreven in hun oude school en ingeschreven in hun nieuwe school. Deze leerlingen worden altijd uitgeschreven op 30/06/XXXX ook al staat de werkdatum op een andere dag. Er wordt ook een loopbaan in hun nieuwe school toegevoegd bij de geselecteerde leerlingen. Ook als de leerlingen reeds zouden uitgeschreven zijn door de school waar ze vandaag komen, kan je dit scherm nog gebruiken. Als je het vinkje Bij verwerken waardes op tabblad telling loopbaan overnemen, aanvinkt, zal bepaalde informatie uit de loopbaan, bv. levensbeschouwing, mee overgenomen worden in de nieuwe loopbaan.

13 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS Nieuwe leerlingen Voor de werkwijze bij inschrijving van nieuwe leerlingen, verwijzen we je graag naar onze gedetailleerde handleidingen over de inschrijfwizard en het inschrijvingsregister. Je vindt deze handleidingen in de categorie Leerlingen op onze website php/wisa-ondersteuning/handleidingen. Leerlingen die nieuw werden ingeschreven maar nog geen klas kregen toegewezen, plaats je in hun klas via het hulpprogramma Inschrijvingen/loopbanen - leerlingen in klas plaatsen. Je kiest links voor de leerlingen en rechtsboven een klas. Via de knop Plaats in klas wordt deze actie toegevoegd op het tabblad Extra. Je kan meerdere acties aanmaken of verwijderen (bij eventuele fouten) voor je kiest voor knop Verwerken. Eenmaal hierop geklikt, zal de loopbaan aangemaakt worden voor deze leerlingen. Indien gewenst kan je meerdere leerlingen selecteren door middel van de Ctrl-toets ingedrukt te houden bij het aanklikken van de leerlingen of de eerste leerling selecteren en daarna de shift-toets ingedrukt te houden bij selecteren van de laatste. Figuur 1.11: klas plaatsen Leerlingen - Hulpprogramma s - Inschrijvingen/loopbanen - Leerlingen in Aandachtspunten Je moet hier vooral opletten bij de keuze van de datum, dit is de datum waarop de nieuwe loopbanen zullen starten. Voor het begin van het schooljaar moet dit altijd 01/09/XXXX zijn. Als je de leerlingen reeds in een vakkenpakket had geplaatst is dit een interessant veld om op te sorteren (linkerkant in het scherm, kolom Vakkenpakket) De leerlingen die reeds een klas hebben, zullen onderaan de lijst staan als je sorteert op kolom Klas. Fouten kan je verbeteren door de leerling opnieuw in een klas te plaatsen, de bestaande loopbaan wordt immers overschreven indien de begindatum dezelfde is.

14 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS Toekennen stamboeknummers Het stamboeknummer wordt vanaf versie 4.1 in de meeste gevallen automatisch toegekend. Indien er toch nog leerlingen zouden zijn zonder stamboeknummer, kan je deze eenvoudig toekennen via het programma Leerlingen - Stamboekregisters - Toekennen stamboeknummers. Dit programma wordt ook gebruikt om leerlingen op te sporen die nog niet naar Discimus verstuurd werden. Het haalt ook steeds de leerlingen op waarvan de datum Administratief OK voor Discimus nog leeg is. Het kan dus zijn dat hier leerlingen getoond worden die wel al een stamboeknummer hebben, maar die nog niet naar Discimus verstuurd werden. Figuur 1.12: Stamboeknummers toekennen Je kan hier 2 keuzes maken: Inschrijvingen met toekomstige inschrijfdatum: Dit selecteer je bijvoorbeeld indien je half augustus de leerlingen die reeds ingeschreven zijn in het nieuwe schooljaar, wil melden via Discimus. De datum Administratief OK voor Discimus zal in dit geval ingevuld worden met de huidige datum. Indien de leerling nog geen stamboeknummer heeft, zal deze ook toegekend worden als je op de knop Toekennen klikt. Inschrijvingen met verstreken inschrijfdatum: deze keuze maak je om de leerlingen met een inschrijvingsdatum die reeds verstreken is, en die nog geen stamboeknummer en/of Administratief OK voor Discimus hebben, op te halen. De datum Administratief OK voor Discimus zal ingevuld worden met de datum inschrijving.

15 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS 14 Nadat je een keuze gemaakt hebt en op ophalen geklikt hebt, krijg je een overzicht van leerlingen waarvoor de stamboeknummer en/of datum Administratief OK voor Discimus nog niet ingevuld is. Ook leerlingen die al een stamboeknummer hadden in je instelling komen in dit overzicht. Het stamboeknummer zal dan getoond worden in je overzicht. De leerling zal dit nummer ook behouden maar de datum Administratief OK voor Discimus moet nog wel ingevuld worden omdat de leerling anders niet gekend zal zijn in het discimus systeem. Bij acties zal je ter informatie ook kunnen zien dat enkel de datum Administratief OK voor Discimus ingevuld zal worden. Figuur 1.13: Stamboeknummers toekennen Selecteer de leerlingen waarvan je de datum Administratief OK voor Discimus wil invullen en klik op toekennen. Voor leerlingen die nog geen stamboeknummer hadden, zal je het nieuwe stamboeknummer nu kunnen zien. Bij acties wordt informatief getoond wat er voor de inschrijving uitgevoerd is. Voor alle leerlingen die je had aangevinkt, zal nu automatisch alles (Leerling zelf, inschrijving en loopbanen) gemeld worden via Discimus. Het is heel belangrijk dat je achteraf geen stamboeknummers van leerlingen meer wijzigt! Dit om problemen in de Discimuscommunicatie te vermijden. De stamboeknummers worden door het programma AUTOMATISCH correct toegekend op basis van instelling en schooljaar van inschrijving. Dit dient NIET meer in alfabetische volgorde te gebeuren zoals vroeger het geval was. Ondervind je toch ergens een probleem met het stamboeknummer, neem dan contact op met onze helpdesk

16 HOOFDSTUK 1. BEGIN SCHOOLJAAR BASISONDERWIJS Toekennen klasnummers Voor de werking van deze stap verwijzen we je graag door naar de handleiding van de leerlingen die je kunt terugvinden op onze website handleidingen. 1.5 Eventueel toekennen van individuele leerlingfoto s. Voor de werking van deze stap verwijzen we je graag door naar de handleiding van de foto s toekennen die je kunt terugvinden op onze website php/wisa-ondersteuning/handleidingen.

17 2 Voorbereidend werk Schoolware Leerkrachten Schoolware is een online toepassing waarmee de leerkrachten oa de afwezigheden van hun leerlingen kunnen beheren. Opdat deze leerkrachten met Schoolware zouden kunnen werken, zijn er een aantal stappen die je telkens in het begin van het schooljaar moet doorlopen. 2.1 Kalenders Een kalender maken Een kalender bevat alle woensdagnamiddagen, vakanties, pedagogische studiedagen, enz. voor het schooljaar. Het is noodzakelijk om bij de start van het schooljaar zo n kalender in Wisa aan te maken. Deze kalender wordt immers als basis gebruikt voor het samenstellen van de aanwezigheidsregisters en het doorsturen van de aan- en afwezigheden naar Discimus. Vooraleer je een kalender gaat aanmaken of aanpassen, zorg er dan voor dat de werkdatum ingesteld staat op een datum in het schooljaar waarvoor je de kalender wil bewerken. Je kan de kalenders beheren via Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders. 16

18 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 17 Figuur 2.1: Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders Voeg een nieuwe kalender toe via nieuw record. Kies een duidelijke code en omschrijving. Bewaar via het disketje bovenaan. Dan ga je via het menu naar Details of je klikt je dubbel op de kalender om verdere aanpassingen in de kalender te doen. Je gaat eerst via het tabblad Periodisch, de woensdagnamiddagen opvullen. Woensdagnamiddagen opvullen doe je dus NIET via tabblad Details.

19 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 18 Figuur 2.2: Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders- tabblad Periodisch Via dit tabblad kan je snel steeds weerkerende afwezigheden ingeven. Zoals woensdagnamiddag. In de meeste basisscholen is woensdagnamiddag steeds een vrije namiddag tijdens het ganse schooljaar. De geldigheid loopt van 1 september tot 31 augustus. Telkens van woensdagnamiddag tot woensdagnamiddag. Je gebruikt code VA. Bewaar via het disketje links bovenaan. De andere vrije dagen vul je aan via het tabblad Details.

20 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 19 Figuur 2.3: Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders- tabblad Detail Je zal zien dat de officiële schoolvakanties reeds standaard werden toegevoegd. Kijk even na of deze correct zijn. Je kan hier de overige vakantiedagen, pedagogische studiedagen,... toevoegen. Toevoegen of wijzigen van vakantiedagen kan ook via het tabblad Kalender.

21 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 20 Figuur 2.4: Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders- tabblad Kalender Toevoegen of wijzigen doe je door één of meerdere dagdelen te selecteren en met het snelmenu(rechtermuisknop klikken) een code toe te kennen. Weekends hoef je niet in te geven. Dit gebeurt automatisch. Ook de lesdagen geef je niet expliciet in. Een blanko vakje, wordt beschouwd als een lesdag Extra kalenders aanmaken De meeste basisscholen werken met 1 kalender vermits de vakantiedagen meestal gelijk zijn voor alle klassen van de school. Als er toch een verschil is in vakantiedagen tussen bv. de kleuterklassen en de lagere schoolklassen, moet je aparte kalenders maken. Je kan vertrekken van de basiskalender en deze overnemen naar de extra kalender.

22 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 21 Figuur 2.5: Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders Selecteer de kalender van waaruit je zal vertrekken Gebruik de knop Overnemen en voer de kenmerken van de nieuwe kalender in. Klik OK om te bewaren. Nadien doe je de specifieke wijzigingen aan deze kalender via dubbel klik op de kalender, of via menu Details Een kalender toekennen aan klassen Na het definiëren van een kalender koppel je deze aan de klassen. Dit doe je in het scherm Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders - Toekennen aan klas. Je kan de kalenders pas toekennen aan de klassen vanaf 20 augustus. Afwezigheden voor het volgende schooljaar (pedagogische studiedagen, vakantiedagen) mogen immers nog niet naar Discimus gestuurd worden vooraleer de beheersperiode van het desbetreffende schooljaar geopend is bij Discimus.

23 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 22 Figuur 2.6: Leerlingen - Afwezigheden - Kalenders - Toekennen aan klas Selecteer het schooljaar Selecteer de klas(sen) Wanneer meerdere klassen geselecteerd dienen te worden, maak je hiervoor gebruik van de [Ctrl]-toets (Multiselect) of gebruik je de knop Alle klassen. Selecteer rechts de kalender welke je wenst toe te kennen. Klik tot slot op de knop Toekennen.

24 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN Personeel Login gegevens Elke leerkracht heeft een gebruikersnaam en wachtwoord (login) nodig om te kunnen aanmelden in Schoolware. Je kan voor deze personeelsleden de login maken of nakijken via Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling - Login informatie. Figuur 2.7: Personeel - Steekkaarten - In dienst in instelling - Login informatie Indien gebruikersnaam en wachtwoord in dit scherm nog leeg zijn, betekent dit dat dit personeelslid nog geen login heeft. Klik op Invoegen, en je zal zien dat een aantal gegevens standaard worden opgevuld. Gebruikersnaam en wachtwoord worden initieel ingevuld met de code van het personeelslid. Je selecteert indien gewenst Gebruiker mag wachtwoord aanpassen en Wachtwoord verplicht aanpassen bij eerstvolgende login. Je duidt het profiel aan dat door de beheerder werd gemaakt voor de leerkrachten. Meestal is dit het profiel Webafw, maar dit kan ook een andere naam hebben. Contacteer in geval van twijfel de beheerder van de databank. Ook als er nog geen profiel werd voorzien voor de leerkrachten, contacteer je de beheerder. Voor meer uitleg omtrent aanmaken van profielen in functie van Schoolware, verwijzen we je graag naar onze handleiding Schoolware - Configuratie website in de categorie Schoolware, op onze website Personeel, toewijzen groepen individueel per instelling Zodra de leerkrachten een login hebben gekregen, ga je verder met het toewijzen van de leerlingen aan hun leerkracht.

25 HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDEND WERK SCHOOLWARE LEERKRACHTEN 24 Je doet dit via Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel per instelling. Figuur 2.8: instelling Personeel - Beheer toegewezen leerlingen - Mijn groepen individueel per In dit scherm zie je een overzicht van alle klassen in je school. Bovenaan in het scherm zie je de naam van het personeelslid waar je momenteel op gepositioneerd bent. Duid in de linkerkolom de klas aan die je aan dit personeelslid wil toewijzen. In de rechterkolom kies je op het kleine tabbladje onderaan Rollen bij TOEWIJZING groep, de rol die je wil toekennen. Voor de leerkrachten is dit meestal de rol van Titularis. Klik dan op het ENKELE rode pijltje naar rechts. De klas en het schooljaar worden nu getoond in de rechterkolom. Controleer of het de klassen van het JUISTE schooljaar zijn die hier toegewezen werden. Deze stappen herhaal je voor elk personeelslid dat toegang heeft tot Schoolware. Je selecteert een volgend personeelslid via het tabblad bovenaan Personeel met login, vervolgens ga je terug naar tabblad Toegewezen groepen.

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs

Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stappenplan afwezigheden Basisonderwijs Stap 1: Surf naar: http://81.82.226.240:800 of http://afwezigheden.sgrkempen.be Stap 2: Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de enter-toets om in te

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Handleiding schoolware ouders

Handleiding schoolware ouders Vrije Basisschool De Wegwijzer Handleiding schoolware ouders Inloggen Ga naar de website van de school en klik bovenaan in het menu op Schoolware. Er zal een nieuw venster openen. Uw gebruikersnaam is

Nadere informatie

Toetsen. 9 juni WISA helpdesk

Toetsen. 9 juni WISA helpdesk Toetsen 9 juni 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toetsen 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend werk............................... 3 1.2.1 Officiële Leergebieden en

Nadere informatie

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk

Foto s. 26 april 2012. WISA helpdesk Foto s 26 april 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Opstart Foto s 2 1.1 Fotomap locatie.................................. 2 1.2 Foto s klassikaal toekennen........................... 3 1.3 Foto s inlezen

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN

SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN 23 NOVEMBER 2015 WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN 23 NOVEMBER 2015 SCHOOLWARE VOOR LEERKRACHTEN WERKEN MET DE ONLINE TOOL VAN WIS@D ERIC VAN EYNDE SGKVOBAO Correspondentieadres: Kapelsesteenweg 72 2930 Brasschaat Inhoudsopgave 1. Aanmelden:... 2 2. Aanwezigheden:...

Nadere informatie

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ileerlingenvervoer Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Voorbereidend werk 3 1.1. Traject aanmaken 3 1.2. Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

Inleiding. Instellingen. Agendamodule

Inleiding. Instellingen. Agendamodule Inleiding Instellingen Agendamodule Inhoudsopgave 1. Starten in Omniwize 2 a) opstarten en inloggen 2 b) mijn profiel wijzigen (enkel nodig bij eerste gebruik) 2 2. Een kleine rondleiding door het programma

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Afdrukken van gegevens

Afdrukken van gegevens Afdrukken van gegevens 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afdrukken van gegevens 2 1.1 Een afdruk maken................................ 3 1.1.1 Afdrukken vanuit een scherm......................

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding Octopusverantwoordelijke:

Handleiding Octopusverantwoordelijke: Handleiding Octopusverantwoordelijke: Digitaal leerplatform www.octopusverkeersland.be Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw Verkeerspedagogisch Instituut vzw) Generaal Capiaumontstraat 11b1 2600 Antwerpen-Berchem

Nadere informatie

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk Afwezigheden 27 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afwezigheden 3 1.1 Kalenders..................................... 4 1.1.1 Afwezigheidscodes............................. 4 1.1.2 Definiëren van een

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Presenteert i.s.m. FINDING EUROPE. Technische handleiding. http://www.findingeurope.eu LEERKRACHTEN

Presenteert i.s.m. FINDING EUROPE. Technische handleiding. http://www.findingeurope.eu LEERKRACHTEN z Presenteert i.s.m. FINDING EUROPE Technische handleiding http://www.findingeurope.eu LEERKRACHTEN Inhoudsopgave 1 REGISTREREN... 3 2 AANMELDEN... 3 3 WACHTWOORD VERGETEN?... 3 4 KLAS AANMAKEN... 4 5

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school.

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school. Gebruikers toevoegen en verwijderen in iomniwize Deze handleiding is bedoeld voor scholen die enkel iomniwize gebruiken en niet Informat. Het aanmaken van een gebruiker verloopt altijd in twee stappen:

Nadere informatie

Gebruik van formulierkasten

Gebruik van formulierkasten Gebruik van formulierkasten 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Formulierkasten 2 1.1 Voorbereiding................................... 3 1.1.1 Bepalen fysieke locatie van de kast...................

Nadere informatie

STAP 1 Een eenheid toevoegen

STAP 1 Een eenheid toevoegen g e b r u i k e r s sep. 2016 Om nieuwe activiteiten toe te voegen en klaar te zetten voor gebruik zijn er twee bewerkingen nodig: 1) Een eenheid toevoegen STAP 1 Een eenheid toevoegen Eenheden worden

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Stappenplan Oudermodule I-School

Stappenplan Oudermodule I-School Stappenplan Oudermodule I-School Ga naar: www.i-school.be/login Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in. Klik nadien op de knop Login. U komt op de beginpagina. Vanboven of links kan je via

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

NASCHOLINGSTOEPASSING

NASCHOLINGSTOEPASSING Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel NASCHOLINGSTOEPASSING VVKSO 1 Publieke website http://www.nascholing.be vrije consultatie van het aanbod zoeken doorheen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk

Busvervoer. 14 augustus WISA helpdesk Busvervoer 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Busvervoer 2 1.1 Opzetten van een busrit............................. 3 1.2 Aanmaken van busvervoer............................ 5 1.2.1 Leerling

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer

Handleiding Gebruikersbeheer Handleiding Gebruikersbeheer Inhoud Gebruikersgroepen beheren... 3 Een gebruikersgroep toevoegen... 3 Een gebruikersgroep bewerken... 3 Een gebruikersgroep verwijderen... 3 Gebruikers beheren... 4 Een

Nadere informatie

Stappenplan Oudermodule I-school

Stappenplan Oudermodule I-school 1 Stappenplan Oudermodule I-school Ga naar: www.i-school.be/login Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in. Er zijn 3 manieren om een reservatie te maken, afhankelijk van wat je precies wil doen

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Afspraken maken met FitMan

Afspraken maken met FitMan Afspraken maken met FitMan Met de afsprakenmodule kunt u in FitMan afspraken maken voor leden. Die afspraken worden dan gekoppeld aan een personeelslid, aan wie u een kleurcode kunt toewijzen. Er dient

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

HANDLEIDING I-SCHOOL VOOR OUDERS

HANDLEIDING I-SCHOOL VOOR OUDERS Buitenschoolse kinderopvang t Klim-Op-Ke HANDLEIDING I-SCHOOL VOOR OUDERS Wat is i-school? i-school is het nieuwe online registratie- en reservatiesysteem van de Buitenschoolse Kinderopvang t Klim-Op-Ke.

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

Handleiding blog Sjibke. Waar kan ik de blog vinden? Hoe kan ik iets op de blog zetten?

Handleiding blog Sjibke. Waar kan ik de blog vinden? Hoe kan ik iets op de blog zetten? Handleiding blog Sjibke Een blog is een soort internetdagboek. Personen, verenigingen, organisaties gebruiken vaak een blog om te communiceren met hun publiek. Ook voor een school is een blog een ideaal

Nadere informatie

BOCC Website Inschrijven Evenementen

BOCC Website Inschrijven Evenementen Ga op de site vanuit de home pagina achtereenvolgens naar Activiteiten Treffens > Inschrijven. (Of voor het ECCR : achtereenvolgens naar ECCR > Inschrijven ) Je opent onderstaand scherm door op de pagina

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Handleiding Oudermodule I-school

Handleiding Oudermodule I-school Handleiding Oudermodule I-school I-school werkt volledig via internet. Het kan gebruikt worden op pc, laptop, smartphone of tablet. Hoe de oudermodule openen? Start uw pc, laptop, smartphone of tablet

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk

DKO Evaluatie. 5 maart WISA helpdesk DKO Evaluatie 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Evaluatie 2 1.1 Modellen..................................... 5 1.1.1 Vakonderdelen.............................. 7 1.1.2 Criteria..................................

Nadere informatie

Welkom! Wat super dat jullie aan de slag gaan met de Typetuin!

Welkom! Wat super dat jullie aan de slag gaan met de Typetuin! 1 Welkom! Wat super dat jullie aan de slag gaan met de Typetuin! Als jouw organisatie voor het eerst gaat starten met de Typetuin dan moet er het één en ander worden ingevoerd, voordat de leerlingen en

Nadere informatie

Handleiding e-loket voor zorgboerderij

Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij... 1 1. Aanmelden op het e-loket... 2 2. Naar de tegel zorgboerderijen... 4 3. Aanmaken van een nieuwe zorgboerderij overeenkomst...

Nadere informatie

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins).

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). SNS zelf: http://interactief.plantyn.com/sns Beheersmodule: http://interactief.plantyn.com/sns/adminacc Na het inloggen met een docentenaccount

Nadere informatie

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar

stappenplan Starten met ipersoneel in een nieuw schooljaar g e b r u i k e r s augustus 2016 STAP 1 Het nieuwe schooljaar moet vooraf geïnitialiseerd zijn. Via school/schooljaar wijzigen kan u nagaan of het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd is. STAP 2 Kopiëren

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

Stappenplan oudermodule i-school

Stappenplan oudermodule i-school Stappenplan oudermodule i-school Ga naar www.i-school.be/login. Of klik op de link op www.vorselaar.be op de pagina van kinderclub De Regenboog. Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in. Klik

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang?

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Ga naar www.gemeente.be en klik helemaal op de knop. Of ga rechtstreek naar http://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu 1. Een gezin-account aanmaken:

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat je kiest voor jeugddienst Ninove. Deze handleiding helpt je verder in

Nadere informatie

Blokroosters aanmaken op de website

Blokroosters aanmaken op de website Blokroosters aanmaken op de website Stap 1: inloggen 1. Open de website via uw webbrowser: liefst Firefox (download op http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/). Internet Explorer, Edge, Safari, en Chrome,

Nadere informatie

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 1 Inhoud 2 De Webapplicatie... 2 3 Inloggen... 2 3.1 Inloggen als beheerder... 2 3.2 Inloggen als medewerker... 2 4 Medewerkers mandateren... 3 4.1

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Fiche Gebruikt voor ondersteuning LARScoaches Laatst aangepast november 2012 Vervaldag nvt. Verantwoordelijke LARS-projectteam AANMAKEN

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

Handleiding website Sint-Carolus

Handleiding website Sint-Carolus Handleiding website Sint-Carolus www.carolusschool.be INHOUD 1. AANMELDEN 1) Aanmelden... p2 2) Wachtwoord vergeten.. p2 2. FOTOALBUM 1) Foto s toevoegen.. p3 2) Fotoalbum toevoegen in stappen. p3 3) Foto

Nadere informatie