Documentatie voor update HOPwin 8.00

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatie voor update HOPwin 8.00"

Transcriptie

1 Documentatie voor update HOPwin 8.00

2 I. Programma-instellingen Kantoorgegevens Instellingen knoppenbalk Een knop toevoegen Een spatie toevoegen Een knop/spatie verwijderen Alle knoppen verwijderen De knoppen schikken Instellingen Algemeen Herstelopdrachten... 7 II. Leveranciers Leverancierstabel Leveranciersfiche Briefwisseling Herstelopdrachten Internetcommunicatie Leveranciersgroepen Landcode...13 III. Gebouwen Tabel gebouwen Fiche gebouw Sleutels Bestekaanvragen Herstelopdrachten Rappels...17 IV. Sleutelbeheer Definitie sleutels Filter Gebouw Filter Toepassing Filter Selectie Filter Huureenheid Afdrukmogelijkheden Fiche sleutel Tabel sleutelbeheer Filter Bediende Sleutelafgifte toevoegen...24 V. Bestekaanvraag Fiche bestekaanvraag Bestek opmaken Algemeen Bestek afdrukken Controle offertebedrag Bestekaanvraag toewijzen...27 VI. Herstelopdrachten Tabel herstelopdrachten Fiche herstelopdracht Foto s herstelopdracht Foto s herstelopdracht uit niet-standaardmap...30 VII. Rappels Opmaken rappels...34 VIII. Verbeteringen Opstarten met netwerkadres ipv netwerkdrive Herstelopdrachten/bestekaanvragen via MS Word Facturering werkbon toepassing SNDwin...36

3 I. Programma-instellingen 1. Kantoorgegevens U kan de kantoorgegevens bekijken/aanpassen door in het menu naar Extra Persoonsgegevens te gaan. Op het tabblad Openingsuren werd een correctie uitgevoerd, zodat u nu met de <TAB>-toets de veldjes in correcte volgorde kunt invullen/aanpassen. Figuur: Persoonsgegevens 2. Instellingen knoppenbalk Via de nieuwe optie Extra Instellingen knoppenbalk kan nu per gebruiker een knoppenbalk gedefinieerd worden. 3/36

4 Figuur: Instellen knoppenbalk Op het linkerdeel van het scherm staan alle mogelijke knoppen die u kunt toevoegen aan de knoppenbalk. Op het rechterdeel van het scherm staan de knoppen die op de knoppenbalk staan. 2.1 Een knop toevoegen De gewenste knop selecteren in het linkerdeel van het scherm en op de knop drukken. 2.2 Een spatie toevoegen = een lege ruimte toevoegen De spatie selecteren in het linkerdeel van het scherm en op de knop drukken. 2.3 Een knop/spatie verwijderen De knop/spatie selecteren in het rechterdeel van het scherm en op de knop drukken. Na het verwijderen verschijnt de knop terug in de tabel van de beschikbare knoppen. 4/36

5 2.4 Alle knoppen verwijderen U kan alle knoppen/spaties in één keer uit de knoppenbalk verwijderen. Alle knoppen/spaties in het rechterdeel van het scherm in één keer terug naar de linkerzijde verplaatsen en zo de knoppenbalk terug leeg maken. 2.5 De knoppen schikken Als u alle knoppen die op de knoppenbalk moeten komen geselecteerd hebt, dan kan u de volgorde gaan bepalen. In de rechtertabel staan de geselecteerde knoppen van boven naar onder. In de knoppenbalk in het programma zullen de knoppen van links naar rechts staan. Concreet betekent dit dat de bovenste knop in de tabel helemaal links zal staan en dat de onderste knop in de tabel rechts op de knoppenbalk zal staan. Na het aanduiden van de knop, deze één positie omhoog (resp. links op de knoppenbalk) plaatsen. Na het aanduiden van de knop, deze één positie omlaag (resp. rechts op de knoppenbalk) plaatsen. 3. Instellingen Ga naar Extra Instellingen om enkele standaardinstellingen voor HOPwin te definiëren. 3.1 Algemeen Een aantal bijkomende instellingen zijn beschikbaar: Waarschuwen bij uitlenen van uitgeleende sleutels Wanneer u deze optie aanvinkt, dan wordt een melding gegeven wanneer u een sleutel probeert uit te lenen die in het pakket reeds als uitgeleend staat gemarkeerd. Na de melding kan u wel doorklikken en toch de sleutel uitlenen. Uitgeleende sleutels blokkeren voor uitlening Wanneer u deze optie aanvinkt, dan kan u geen sleutel meer uitlenen als deze reeds als uitgeleend staat gemarkeerd. U krijgt geen foutmelding tijdens de bewerking, de transactie wordt niet uitgevoerd. Wanneer u een foutboodschap wenst te laten verschijnen dan dient u de hiervoor vermelde optie ook aan te vinken. Gebruik sleutelbossen Bij het aanvinken van deze optie, kan u in HOPwin werken met het systeem van sleutelbossen. Enkele tabellen/vensters zullen in functie van deze optie aangepast worden om een correcte verwerking toe te laten. 5/36

6 Standaard selectie tabel sleutels Indien u werkt met sleutelbossen, dan kan u met deze optie bepalen welke sleutels u standaard wil laten weergeven in de tabel sleutels: o o o Alle = alle sleutels en sleutelbossen weergeven Sleutels = enkel de sleutels weergeven SleutelBossen = enkel de sleutelbossen weergeven U kan de selectie in de tabel sleutels vervolgens zelf nog aanpassen. Figuur: Instellingen HOPwin Algemeen Opgelet: Standaard staan deze 4 nieuwe standaardopties niet aangevinkt. U dient deze dus zelf aan te vinken, indien u deze opties wenst te gebruiken. 6/36

7 3.2 Herstelopdrachten Er zijn enkele bijkomende instellingen beschikbaar in verband met foto s. Figuur: Instellingen HOPwin Herstelopdrachten Enkel foto s toelaten die zich in de standaardmap voor foto s bevinden Wanneer deze optie werd aangevinkt, dan kan u in HOPwin enkel foto s gebruiken die werden bewaard in de map: (Driveletter):\PdP\Data\Kustimmo\HOPwin\fotos Of: (Driveletter):\BCI\Data\Kustimmo\HOPwin\fotos Opgelet: Deze optie staat standaard aangevinkt. U dient deze dus zelf uit te vinken, indien u hiervan geen gebruik wenst te maken. Druk foto s af wanneer herstelbon wordt afgedrukt/ doorg d U kan deze optie aanvinken als u telkens bij het afdrukken of doormailen van de werkbon ook de foto s wenst mee af te drukken of door te mailen. 7/36

8 Bij het afdrukken van de werkbon worden alle bij de herstelopdracht/ bestekaanvraag aangevinkte foto s automatisch mee afgedrukt. Bij het doormailen van de werkbon, worden de eerste 5 aangevinkte foto s mee doorg d (zie ook Herstelopdrachten Foto s). Opgelet:Deze optie staat standaard niet aangevinkt. U dient deze dus zelf aan te vinken, indien u er gebruik van wenst te maken. 8/36

9 II. Leveranciers 1. Leverancierstabel Aan de leverancierstabel werd een selectie op leveranciersgroep toegevoegd: Figuur: Tabel leveranciers Wanneer u een leveranciersgroep selecteert, dan worden enkel de leveranciers getoond die behoren tot de gekozen groep. Een leveranciersgroep selecteren. Selectie leveranciersgroep verwijderen + terug de volledige leverancierstabel tonen. 9/36

10 Figuur: Tabel leveranciers met selectie Leveranciersgroep 2. Leveranciersfiche Figuur: Fiche leverancier 10/36

11 2.1 Briefwisseling Op de leveranciersfiche zal u in de toekomst kunnen kiezen voor de optie Briefwisseling, waar u een overzicht zal kunnen vinden van alle briefwisseling die aan desbetreffende leverancier werd gericht en/of eventueel een nieuwe brief aan de leverancier kunnen richten. Deze optie is momenteel nog niet beschikbaar. 2.2 Herstelopdrachten Via de leveranciersfiche kan u doorklikken naar de optie Herstelopdrachten, waar u een overzicht kunt bekijken van alle herstelopdrachten die voor desbetreffende leverancier werden ingeboekt en/of eventueel een herstelopdracht toevoegen. Figuur: Tabel herstelopdrachten met selectie leverancier 2.3 Internetcommunicatie adres(sen) en website(s) van de leverancier kan u terugvinden via de optie Internetcommunicatie op de leveranciersfiche. Indien er een adres of website-adres is ingevuld, dan licht het icoontje naast dit veld op. Bij een adres wordt in het standaard programma een blanco geopend met daarin het adres ingevuld bij geadresseerde. Bij een website wordt de internet browser geopend op de aangeduide webpagina. 11/36

12 Figuur: Fiche leverancier optie Internetcommunicatie Tip: U kan bij het mailen van herstelopdrachten en rappels naar leveranciers automatisch een mail laten sturen naar meerdere adressen van een leverancier, door deze op de fiche leverancier bij Internetcommunicatie in te vullen gevolgd door een ; Figuur: Fiche leverancier optie Internetcommunicatie meerdere s In dit voorbeeld zal bij het mailen een mailtje gestuurd worden naar en automatisch ook naar 12/36

13 2.4 Leveranciersgroepen Figuur: Fiche leverancier optie Leveranciersgroepen Via het item Leveranciersgroepen kan u de leverancier toewijzen tot één of meerdere leveranciersgroepen. De tabel Leveranciersgroepen bevat de beschikbare leveranciersgroepen, waartoe de leverancier niet behoort. De tabel Geselecteerd bevat de leveranciersgroepen, waartoe de leverancier wel behoort. De aangeduide leveranciersgroep verplaatsen naar de kolom Geselecteerd, m.a.w. de leverancier toewijzen tot de aangeduide leveranciersgroep. De aangeduide leveranciersgroep verplaatsen naar de kolom Leveranciersgroepen, m.a.w. de leverancier uit de aangeduide leveranciersgroep verwijderen. Alle geselecteerde leveranciersgroepen voor de leverancier verwijderen. 2.5 Landcode De EEG-landcode op de leveranciersfiche werd vervangen door de code EU: 13/36

14 Figuur: Fiche leverancier landcode EU 14/36

15 III. Gebouwen 1. Tabel gebouwen Figuur: Tabel gebouwen U kan in HOPwin geen nieuwe gebouwen toevoegen of bestaande gebouwen verwijderen. Deze aanpassingen dient u te verwerken in SNDwin, VHRwin of RMSwin. Tevens kan u slechts beperkt aanpassingen uitvoeren aan de bestaande gebouwen. Overige aanpassingen dient u ook te verwerken via SNDwin, VHRwin of RMSwin. 15/36

16 2. Fiche gebouw Figuur: Tabel gebouwen optie Wijzigen 2.1 Sleutels Op de gebouwfiche kan u via de optie Sleutels doorklikken naar de sleuteltabel, waarin u een overzicht krijgt van alle sleutels die aan desbetreffend gebouw gekoppeld zijn. 16/36

17 Figuur: Fiche gebouw optie Sleutels 2.2 Bestekaanvragen De optie Bestekaanvragen laat toe om voor het specifieke gebouw een overzicht te bekijken van alle geregistreerde bestekaanvragen. 2.3 Herstelopdrachten De optie Herstelopdrachten biedt voor het gebouw een overzicht van alle geregistreerde herstelopdrachten. 2.4 Rappels Via de optie Rappels kan u een overzicht bekijken van alle te versturen rappels voor desbetreffend gebouw. 17/36

18 IV. Sleutelbeheer 1. Definitie sleutels Figuur: Definitie sleutels In de sleuteltabel werd een extra kolom toegevoegd (U), waarin de uitgeleende sleutels worden gemarkeerd. Indien in kolom U een groen vinkje wordt weergegeven (= markering), dan is desbetreffende sleutel uitgeleend. Wanneer bij de standaard instellingen Gebruik sleutelbossen werd aangevinkt (zie ook I Programma-instellingen 3.1), dan verschijnt de kolom B, waarin de sleutelbossen worden gemarkeerd. Indien in de kolom B een figuurtje verschijnt, dan is desbetreffende sleutel een sleutelbos. 1.1 Filter Gebouw Alle sleutels tonen voor een specifiek gebouw of voor alle gebouwen (= blanco). 18/36

19 1.2 Filter Toepassing Alle sleutels tonen voor een specifieke toepassing (SNDwin, VHRwin of RMSwin) of voor alle toepassingen (= blanco). 1.3 Filter Selectie Deze filter verschijnt wanneer u bij de standaard instellingen Gebruik sleutelbossen hebt aangevinkt (zie ook I Programma-instellingen 3.1). De keuze die u bij de standaardinstellingen hebt gemaakt, zal de actieve selectie zijn. U kan alle sleutels en sleutelbossen samen tonen, enkel de sleutels of enkel de sleutelbossen. 1.4 Filter Huureenheid Enkel de sleutels tonen voor de geselecteerde huureenheid/privatief/appartement van een specifieke toepassing (SNDwin, VHRwin of RMSwin) of voor alle huureenheden/privatieven/appartementen van alle toepassingen (=blanco). Deze optie werd aangepast. In het verleden kon u hier een keuze maken uit de volledige lijst beschikbare huureenheden/privatieven van alle toepassingen samen, nu kan u een keuze maken uit de lijst beschikbare huureenheden/ privatieven/appartementen van de in de instellingen bepaalde toepassing. Instelling standaardtoepassing Ga naar Extra Instellingen en kies voor het tabblad Algemeen. 19/36

20 Figuur: Instellingen HOPwin Algemeen Duidt bij Standaard tabel huureenheden gebruiken uit: de gewenste standaard toepassing aan. Deze instelling wordt per PC bewaard. Indien de instelling op desbetreffend toestel niet kan bewaard worden, dan wordt steeds standaard het verhuurpakket genomen. Bij het gebruik van de filter Huureenheid zullen nu enkel de privatieven/ huureenheden/appartementen van de aangeduide toepassing getoond worden: Figuur: Definitie sleutels filter HehNr toepassing Syndic 20/36

21 1.5 Afdrukmogelijkheden Figuur: Definitie sleutels - Afdrukknop Figuur: Definitie sleutels Afdrukken o o o o Afdrukken: lijst van de sleutels afdrukken of barcodes afdrukken Sleutels/Bos: Alle sleutels en bossen, enkel de sleutels of enkel de sleutelbossen afdrukken. Sleutel van.. tot..: Selectie van sleutels of barcodes van sleutels afdrukken Gebouw: sleutels/barcodes van een specifiek gebouw afdrukken 21/36

22 o o Toepassing: sleutels/barcodes van een specifieke toepassing afdrukken (SNDwin, VHRwin of RMSwin) Heh: Sleutel(s)/barcode(s) van een specifieke huureenheid/privatief/ appartement afdrukken 2. Fiche sleutel Op de sleutelfiche verschijnt een mededeling als desbetreffende sleutel werd uitgeleend. Wanneer de optie Dit is een sleutelbos werd aangevinkt, dan wordt de ingevoegde sleutel als sleutelbos bewaard en wordt deze beschikbaar voor de selectiemogelijkheden voor sleutelbossen. Indien de sleutel deel uitmaakt van een sleutelbos, maar zelf geen sleutelbos is, dan kan u bij Aan bos aanduiden tot welke sleutelbos de sleutel behoort. Figuur: Fiche sleutel De velden Locatie en Aantal werden toegevoegd: Locatie: U kan enkele locaties definiëren waar sleutels worden bewaard (bv. kantoor Brugge, kantoor Zeebrugge, ). Bij elke sleutel/sleutelbos kan u de gewenste locatie aanduiden. Aantal: Aantal exemplaren van de sleutel/sleutelbos die op de aangegeven locatie worden bewaard. 22/36

23 Figuur: Fiche sleutel - Locatie 3. Tabel sleutelbeheer Figuur: Tabel sleutelbeheer 3.1 Filter Bediende Een nieuwe selectie werd toegevoegd Bediende, waarmee u enkel de sleutels kan weergeven die door de aangeduide bediende werden uitgeleend. 23/36

24 3.2 Sleutelafgifte toevoegen U bent niet langer verplicht om een gebouw te kiezen voor het verwerken van de sleutelafgifte. Er kunnen sleutelafgiftes geregistreerd worden voor sleutels of sleutelbossen (indien u deze optie bij de standaardinstellingen hebt aangevinkt). De uitleendatum wordt automatisch ingevuld met de datum waarop de afgifte wordt geregistreerd. De datum kan manueel nog aangepast worden. De bediende die de sleutelafgifte boekt, kan worden aangeduid. Figuur: Fiche sleutelafgifte Sleutelafgifte inboeken door middel van de barcode van de sleutel/sleutelbos. 24/36

25 V. Bestekaanvraag 1. Fiche bestekaanvraag Figuur: Fiche bestekaanvraag Op de fiche bestekaanvraag kan nu bijkomend de oorsprong van de bestekaanvraag aangeduid worden bv. Telefoon, kantoorbezoek, Maak uw keuze en/of vul de mogelijke oorsprongen aan via het beschikbare venster: Figuur: Tabel Oorsprong 25/36

26 2. Bestek opmaken 2.1 Algemeen Figuur: Opmaken bestek Op de fiche Opmaken bestek werden de afbeeldingen van de printknoppen aangepast. 2.2 Bestek afdrukken Figuur: Afdrukken bestekaanvraag Bij het afdrukken van de bestekaanvraag is niet nu mogelijk om bestekaanvragen te mailen waar mogelijk. Gebruik hiervoor de nieuwe knop die werd toegevoegd. 26/36

27 2.3 Controle offertebedrag Er werd een controle ingebouwd op het bedrag van de offerte. Wanneer dit bedrag negatief is, dan krijgt u een foutmelding. Figuur: Opmaken bestek foutmelding negatief bedrag 2.4 Bestekaanvraag toewijzen Wanneer u een bestekaanvraag aan een leverancier toewijst, dan wordt op de fiche herstelopdracht automatisch de datum van toewijzing ingevuld. U kan deze datum zelf nog manueel aanpassen. Figuur: Fiche herstelopdracht 27/36

28 VI. Herstelopdrachten 1. Tabel herstelopdrachten De lay-out van de selectiemogelijkheden op de tabel van de herstelopdrachten werd aangepast. Een extra selectie is mogelijk op oorsprong herstelopdracht. Figuur: Tabel herstelopdrachten 2. Fiche herstelopdracht Op de fiche herstelopdracht werd een extra veld toegevoegd, waarin u de oorsprong van de herstelopdracht kan aanduiden (zie ook V Bestekaanvraag 1. Fiche bestekaanvraag). U kan hiervoor uw keuze maken uit de tabel oorsprongen, die u zelf desgewenst kan aanpassen/aanvullen. 28/36

29 Figuur: Fiche herstelopdracht 3. Foto s herstelopdracht U kan bij de herstelopdracht max. 15 foto s bewaren, die u desgewenst mee kan afdrukken of max. 5 foto s die u mee kunt doormailen. Figuur: Foto s herstelopdracht 29/36

30 U kan via de standaardinstellingen aanduiden dat foto s mee met de herstelopdracht mogen worden afgedrukt of doorg d. (zie ook I Programma-instellingen Herstelopdrachten) Foto s samen met de herstelopdrachten afdrukken: u kan per foto op de fiche foto s aanvinken of de foto s mee mogen afgedrukt worden met de herstelopdracht. Enkel de aangevinkte foto s zullen afgedrukt worden (max. 15). Foto s samen met de herstelopdracht doormailen: idem voor afdruk, maar slechts de eerste 5 aangevinkte foto s worden mee doorg d. Foto s van de herstelopdracht afdrukken. U kan enkel de aangevinkte foto s afdrukken of alle foto s. 3.1 Foto s herstelopdracht uit niet-standaardmap Wanneer u bij de standaardinstellingen ( Extra Instellingen Herstelopdrachten ) Enkel foto s toelaten die zich in de standaardmap voor foto s bevinden niet hebt aangevinkt, dan kan u de fotomap koppelen waar de foto s van de herstelopdracht in werden bewaard. Figuur: Foto s herstelopracht niet-standaardmap In het veld Werkbonfotomap kan u de map koppelen waarin de foto s van de herstelopdracht werden bewaard en van waar ze kunnen opgehaald worden. 30/36

31 Fotomap koppelen Klik op om de fotomap te koppelen en kies vervolgens de gewenste locatie. Figuur: Selecteer fotomap Opgelet: Plaats de foto s bij voorkeur op de server, zodat de bestanden voor alle gebruikers van HOPwin toegankelijk zijn. Zorg tevens dat alle gebruikers voor de serververwijzing met dezelfde driveletter kunnen werken om de fotomap voor iedereen onder dezelfde verwijziging beschikbaar te maken. Figuur: Foto s voor opdracht met fotomap 31/36

32 Foto s uit fotomap inladen Via kan u de foto s uit de fotomap inladen (max. 15 foto s) om deze aan de herstelopdracht te koppelen. Figuur: Foto s uit fotomap inladen o o Kies Ja om alle huidige foto s van op de fotofiche herstelopdracht te vervangen door de foto s uit de werkbonfotomap. Kies Neen om de huidige foto s van op de fotofiche herstelopdracht te behouden en de nieuwe foto s vanuit de werkbonfotomap aan deze foto s toe te voegen. Figuur: Foto s herstelopdracht 32/36

33 Werkbonfotomap openen Figuur: Foto s herstelopdracht Klik op de link naar de werkbonfotomap om de inhoud van de map te bekijken. Werkbonfotomap verwijderen Klik op naast de werkbonfotomap om de link naar de map te verwijderen. 33/36

34 VII. Rappels 1. Opmaken rappels Figuur: Opmaken rappels U kan rappels opmaken per bediende die de opvolging verzorgt of voor alle bedienden (= blanco). Rappels kunnen opgevraagd worden per gebouw of voor alle gebouwen (= blanco). U kan rappels opmaken per toepassing (herstelopdrachten inherent aan SNDwin, VHRwin of RMSwin) of voor alle toepassingen (= blanco). Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, krijgt u een overzicht van alle op te maken rappels: Figuur: Te versturen rappels 34/36

35 Alle details van de te versturen rappels tonen. Alle details van de te versturen rappels verbergen. Rappels afdrukken. Rappels versturen via . Kenmerken te versturen rappel wijzigen. Te versturen rappel verwijderen uit het overzicht. 35/36

36 VIII. Verbeteringen 1. Opstarten met netwerkadres ipv netwerkdrive Indien het programma wordt opgestart met een snelkoppeling waarin een netwerkadres wordt vermeld (bv. \\srvr...) in plaats van een netwerkdrive (bv. F:\pdp\...), dan krijgt u hiervan een melding bij het opstarten van het pakket. Wij raden aan om uw snelkoppelingen aan te passen en een driveletter in de links naar het programma te vermelden, dit om problemen met het afdrukken en de briefwisseling te vermijden. 2. Herstelopdrachten/bestekaanvragen via MS Word Bij het gebruik van Afdruk samenvoegen voor de herstelopdrachten/ bestekaanvragen, zal nu onmiddellijk het resultaat van de samenvoeging op het scherm getoond worden. De verschillende tussenstappen van de samenvoeging worden niet langer allemaal op het scherm weergegeven. Deze werkwijze kan moeilijk toepasbaar zijn indien u met oudere versies van MS Word werkt (bv. MS Word 97). In dit geval kan u steeds contact met BCI opnemen om de oude werkwijze terug te activeren. 3. Facturering werkbon toepassing SNDwin Wanneer voor de herstelopdracht de toepassing SNDwin werd geselecteerd, dan kan nu ook aangegeven worden dat de facturering dient te gebeuren aan de huurder. Figuur: Fiche herstelopdracht facturering huurder 36/36

Documentatie voor update SNDwin 12.42

Documentatie voor update SNDwin 12.42 Documentatie voor update SNDwin 12.42 I. AANGETEKENDE BRIEFWISSELING... 3 1. INSTELLINGEN SNDWIN... 3 2. SAMENSTELLEN BRIEFWISSELING... 4 3. AUTOMATISCH AANPASSEN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN... 5 4. LIJST

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Alt + i = Inkoopprijs tonen / verbergen Alt + v = Verkoopprijs tonen / verbergen Ververs voorraad (F12), bij het openen van het programma zal

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.00

Documentatie voor update SNDwin 12.00 Documentatie voor update SNDwin 12.00 I. Verbeteringen... 3 II. Nieuwe mogelijkheden... 4 1. Bijkomende boekingen na definitieve afrekening... 4 2. Definitieve afrekening verwijderen... 5 2.1 Globale definitieve

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

IOS Mapper 2.5 Handleiding Fysieke beveiliging

IOS Mapper 2.5 Handleiding Fysieke beveiliging IOS Mapper 2.5 Handleiding Fysieke beveiliging IOS International nv Wetenschapspark 5 B-3590 Diepenbeek Tel. +32 11 20 10 51 Fax +32 11 20 10 43 Info@iosint.be www.iosint.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan.

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Een mailing verzorgen Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Voor deze techniek zijn twee bestanden

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

EDUscope Administratie Te Laat

EDUscope Administratie Te Laat EDUscope Administratie Te Laat EDUscope versie 3.22.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Inrichten... 3 3.1 Te Laat Redenen... 3 3.2 Te Laat Acties... 4 4 Registratie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK

FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 2014 FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel Werking... 4 Hoe navigeer ik door de hoofdstukken?... 4 Hoe zie ik de normen waaraan de oefening van een leerling moet voldoen

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Kies voor een snelle internetaansluiting (ADSL / BREEDBAND).

Kies voor een snelle internetaansluiting (ADSL / BREEDBAND). Kies voor een snelle internetaansluiting (ADSL / BREEDBAND). Shift i Inkoopprijs tonen Shift v Verkoopprijs tonen Ververs voorraad, bij het openen van het programma zal deze automatisch worden bijgewerkt.

Nadere informatie

Ga naar de component Persoonsgegevens en klik op de link Persoonsgegevens aanpassen.

Ga naar de component Persoonsgegevens en klik op de link Persoonsgegevens aanpassen. Proces nr : Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 30-09-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 22-12-2009 Björn Jans Wijziging contactgegegevens Werkinstructie nr: Aanpassen van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Inhoudstafel Inleiding 3 1. Aanmelden op westdecor.be 4 2. Uw webwinkel personaliseren 6 2.1 Uw wachtwoord instellen 6 2.2 Uw logo instellen 7 2.3 Uw verkoopprijzen

Nadere informatie

Shift + i (Inkoopprijs tonen of verbergen) Shift + v (Verkoopprijs tonen of verbergen)

Shift + i (Inkoopprijs tonen of verbergen) Shift + v (Verkoopprijs tonen of verbergen) Shift + i (Inkoopprijs tonen of verbergen) Shift + v (Verkoopprijs tonen of verbergen) Bij de configuratie kan men bepalen of de inkoopprijs standaard getoond mag worden. Na het opstarten krijgt u allereerst

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003 In hoofdstuk 1.5 (diverse ledenlijsten) op pagina 24 wordt verwezen naar deze bijlage. In dit document wordt uitgelegd hoe u lidgegevens vanuit het EHBO ledenprogramma kunt samenvoegen met een Word document.

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011

Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011 Verbeteringen in Aura Online update 2.14 7 dec 2011 Aura Online Catalogus Documentbeheer: de keuzelijst van lidwoorden is verwijderd: u kunt nu zelf nieuwe lidwoorden (van andere talen) toevoegen en zelf

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Domeinen inrichten. Rechten. Nieuw domein aanmaken

Domeinen inrichten. Rechten. Nieuw domein aanmaken Domeinen inrichten Inhoud: U kunt een onderzoek uitzetten door één of meer domeinen te selecteren. U kunt ook een onderzoekstemplate maken dat bestaat uit een aantal domeinen. U stelt een domein samen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

HOPwin. Herstelopdrachten & Sleutelbeheer. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be

HOPwin. Herstelopdrachten & Sleutelbeheer. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be Herstelopdrachten & Sleutelbeheer HOPwin Buro Center Informatics bvba L. Bauwensstraat 15 B-8200 Brugge Ondernemingsnummer BE 0479.809.708 Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor Windows".

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum.

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum. Instructiekaart: Sjablonen beheer- Standaard documenten. Kaartnummer: 06 Versie: 0106 Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie