Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk"

Transcriptie

1 Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk

2 Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker Algemeen Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS? Opbouw in verschillende fases Wat met WebEdison? Schematische voorstelling Praktisch - departement Welke leerlingengegevens worden uitgewisseld Wanneer gegevens uitwisselen Stamnummers toekennen Werken met Discimus Van start gaan Algemeen Datum Administratief OK voor Discimus invullen Inschrijfwizard Inschrijving van de leerling Scherm stamboeknummers toekennen Melden van reeds ingeschreven leerlingen Controle schermen Fiche van de leerling Inschrijving Loopbaan Discimus synchronisatie Overzicht alle calls Nieuwe raadpleging Overzicht raadplegingen Rijkregisternummers ophalen Communicatie departement scherm

3 1 Discimus Gebruiker Inleiding 1.1 Algemeen Vanaf versie 4.1 zit in Wisa de functionaliteit om te werken met het Discimus systeem. Het project DISCIMUS maakt het mogelijk dat de scholen, de centra en AgODi constant leerlingengegevens uitwisselen. Zodra een school of centrum bepaalde leerlingengegevens inbrengt in haar schooladministratiepakket of als ze die gegevens verandert, wordt de informatie onmiddellijk toegevoegd of veranderd in de databank van AgODi. Daardoor kunnen scholen en centra direct en op elk tijdstip controleren welke leerlingengegevens AgODi gebruikt. Als dat nodig is, kunnen scholen en centra snel ingrijpen en bepaalde gegevens aanpassen. Omgekeerd zullen zij ook op een vlotte en snelle manier leerlingengegevens ontvangen die opgenomen zijn in de databank van AgODi Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS? In de eerste fase richt het project DISCIMUS zich tot: alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs (met uitzondering van scholen voor buitengewoon onderwijs type 5); alle scholen voor secundair onderwijs (met uitzondering van scholen voor buitengewoon onderwijs type 5); alle Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO s) Opbouw in verschillende fases Vanaf het voorjaar 2012 wisselen de pilootscholen de informatie over de in- en uitschrijvingen voor het schooljaar automatisch uit met de databank van AgODi. In het najaar zullen de overige scholen stelselmatig starten met het Discimus systeem Wat met WebEdison? Voor de uitvoering van de dienstverlening waarbij leerlingengegevens noodzakelijk zijn, zoals de berekening van de omkadering en de werkingsmiddelen, maakt AgODi tot en met 2

4 HOOFDSTUK 1. DISCIMUS GEBRUIKER 3 het einde van het schooljaar alleen gebruik van de informatie uit de leerlingenzendingen via WebEDISON. Het blijft dus erg belangrijk om de kwaliteit van die leerlingenzendingen te verzekeren. Voor de zendingen van personeelsgegevens verandert er niets en blijft WebEDISON van kracht Schematische voorstelling Hieronder vind je een schematische voorstelling van de communicatie via Discimus tussen Wisa en het depertement. Figuur 1.1: Schematische voorstelling communicatie

5 HOOFDSTUK 1. DISCIMUS GEBRUIKER Praktisch - departement Welke leerlingengegevens worden uitgewisseld Via onderstaande link kan je een lijst downloaden van gegevens die worden verstuurd naar Agodi: Wanneer gegevens uitwisselen De uitwisseling van deze leerlingengegevens gebeurt zo snel mogelijk nadat een leerling ingeschreven is. De school of het centrum registreert dan alle inschrijvings- en identificatiegegevens waarover ze al beschikt. Als de school of het centrum op een later tijdstip bijkomende gegevens ontvangt, zoals het rijksregisternummer van de leerling, kan die informatie dan nog ingevoerd worden Stamnummers toekennen Voor het schooljaar veranderen de regels voor het toekennen van de stamnummers van de leerlingen. Dit stamnummer moet dan niet meer alfabetisch geordend worden binnen de administratieve groep. Scholen en centra kennen het stamnummer toe op het moment dat ze de leerling inschrijven. Doordat een leerling al een stamnummer krijgt op het ogenblik van inschrijving, kan het gebeuren dat er hiaten in het stamboekregister ontstaan. Leerlingen die ingeschreven worden, maar die nooit naar de school of het centrum komen, zullen in tegenstelling tot vroeger wel een stamnummer krijgen. Net zoals vroeger begint het stamnummer met het schooljaar waarin de leerling voor de eerste keer naar school gaat in de betreffende school of in het betrokken centrum. Een leerling die bijvoorbeeld ingeschreven wordt om te starten op 1 september 2012, zal als stamnummer een nummer van de vorm 12xxxxx krijgen.

6 2 Werken met Discimus 2.1 Van start gaan In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je praktisch kan starten met discimus. Als discimus eenmaal geïnstalleerd en actief staat op de server, kan je beginnen met de administratie Algemeen Via het Discimus systeem worden momenteel 3 soorten gegevens verstuurd. ongeveer overeen met: Dit komt Wisa gegevens Leerling Inschrijving Loopbaan Discimus benaming Geregistreerd persoon Inschrijving InschrijvingADM Telkens wanneer er in Wisa een wijziging gebeurt in één van deze gegevens, zal dit hoogst waarschijnlijk gemeld moeten worden via het Discimus syteem. De communicatie die er dan plaats vindt tussen Wisa en Discimus noemt men verder in deze handleiding een webservicecall. Het aanmaken van deze webservicecalls gebeurt automatisch in de achtergrond. Het is de Discimus scheduler die zorgt voor het aanmaken en versturen van de webservicecalls. Een webservicecall kan verschillende statussen hebben: Code status X B V R C Omschrijving Te verzenden Bezig of in behandeling Verzonden Opnieuw proberen te zenden Geannuleerd (record is verwijderd in Wisa) Elke webservicecall heeft ook een foutcode. Deze wordt gezet bij het behandelen van een webservicecall. De mogelijke codes zijn: 5

7 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 6 Code status X O I C F Omschrijving Nog niet verwerkt OK Er is bijkomende informatie nodig om de call te kunnen versturen (bijvoorbeeld stamboeknummer) Een communicatiefout. De webservicecall zal automatisch opnieuw verstuurd worden wanneer de scheduler de gegevens opnieuw gaat versturen Fout bij maken call naar Discimus Deze statussen en foutcodes worden hier uitgelegd omdat je deze nodig zal hebben in de schermen waar je de communicatie tussen Wisa en Discimus gaat nakijken Datum Administratief OK voor Discimus invullen Een leerling wordt pas via Discimus gemeld indien de datum Administratief OK voor Discimus ingevuld is. Je zal deze dus eerst moeten invullen en dan pas zal de leerling verstuurd worden. Je moet dit ook uitvoeren voor reeds ingeschreven leerlingen van voorgaande schooljaren indien deze nu nog ingeschreven zijn. Het invullen van de datum Administratief OK voor Discimus gaat steeds gepaard met het controleren of toekennen van een stamboeknummer. Eens de datum ingevuld is kan deze niet meer veranderd worden. De datum Administratief OK voor Discimus moet aan volgende eigenschappen voldoen: Moet kleiner zijn of gelijk aan de inschrijfdatum Mag niet in de toekomst liggen Deze voorwarden zijn opgelegd door het departement. Je kan deze datum en controle of toekenning stamboeknummer op 3 manieren invullen: Bij het uitvoeren van de inschrijfwizard Op de inschrijving van de leerling Via het scherm stamboeknummers toekennen De 3 manieren worden hieronder uitgelegd Inschrijfwizard Deze manier zal enkel werken voor leerlingen die je een nieuwe inschrijving geeft in je school. In de voorlaatste stap van de inschrijfwizard (Huidige loopbaan), is er een vinkje Datum Administratief OK voor Discimus toegevoegd.

8 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 7 Figuur 2.1: Inschrijfwizard Indien je dit aangevinkt hebt, dien je de datum Administratief OK voor Discimus verplicht in te vullen. Als je deze gegevens hier invult is de leerling klaar om gemeld te worden via Discimus en zal dit automatisch gebeuren nadat de leerling ingeschreven is. Indien je dit niet aanvinkt zal je de datum later nog kunnen invullen via één van de 2 onderstaande procedures. Wanneer je het vinkje en de datum niet ziet staan tijdens het gebruik van de inschrijfwizard kan dit 2 oorzaken hebben: Er wordt ingeschreven in de virtuele instelling. De datum Administratief OK voor Discimus kan niet ingevuld worden voor virtuele instellingen. Op de fiche van de instelling, tabblad ministerie-edison, heb je het vinkje nieuwe inschrijvingen tijdelijk niet melden aangevinkt. Dit vinkje kan je aanvinken indien je er voor kiest om tijdens een inschrijvingsperiode de leerlingen nog niet te melden omdat het bijvoorbeeld nog niet zeker is dat de leerling les zal komen volgen in je school.

9 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 8 Figuur 2.2: Ministerie Edison Inschrijving van de leerling Indien je voor één leerling de datum Administratief OK voor Discimus wil invullen, kan je dit best doen op het inschrijvingen scherm van de leerling. Op het tabblad inschrijving zie je de datum Administratief OK voor Discimus. Figuur 2.3: inschrijving De datum licht enkel op indien: Er nog geen datum ingevuld is Het niet gaat over een inschrijving in een virtuele school Het gaat over een type inschrijving Voltijds - deeltijds onderwijs Het een inschrijving betreft van een school in je databank Scherm stamboeknummers toekennen Via het scherm Leerlingen - Stamboekregister - Toekennen stamboeknummers kan je voor meerdere leerlingen gelijktijdig de datum Administratief OK voor Discimus invullen.

10 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 9 Figuur 2.4: Stamboeknummers toekennen Je kan hier 2 keuzes maken: Inschrijvingen met toekomstige inschrijfdatum: Dit selecteer je bijvoorbeeld indien je half augustus de leerlingen die reeds ingeschreven zijn in het nieuwe schooljaar wil melden via Discimus. De datum Administratief OK voor Discimus zal in dit geval ingevuld worden met de huidige datum. Inschrijvingen met verstreken inschrijfdatum: deze keuze maak je om leerlingen met een inschrijvingsdatum die reeds verstreken is, toch nog gemeld te krijgen. De datum Administratief OK voor Discimus zal ingevuld worden met de datum inschrijving. Wanneer je de eerste keer (bij aanvang van Discimus) al de huidige leerlingen wil melden van je instelling zal je deze keuze moeten maken. Nadat je een keuze gemaakt hebt en op ophalen geklikt hebt, krijg je een overzicht van leerlingen waarvoor de datum Administratief OK voor Discimus nog niet ingevuld is. Ook leerlingen die al een stamboeknummer hadden in je instelling komen in dit overzicht. Het stamboeknummer zal dan getoond worden in je overzicht. De leerling zal dit nummer ook behouden maar de datum Administratief OK voor Discimus moet nog wel ingevuld worden omdat de leerling anders niet gekend zal zijn in het discimus systeem. Bij acties zal je ter informatie ook kunnen zien dat enkel de datum Administratief OK voor Discimus ingevuld zal worden.

11 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 10 Figuur 2.5: Stamboeknummers toekennen Selecteer de leerlingen waarvan je de datum Administratief OK voor Discimus wil invullen en klik op toekennen. Voor leerlingen die nog geen stamboeknummer hadden, zal je het nieuwe stamboeknummer nu kunnen zien. Bij acties wordt er informatief getoond wat er voor de inschrijving uitgevoerd is. Voor alle leerlingen dat je had aangevinkt zal nu automatisch alles (Leerling zelf, inschrijving en loopbanen) gemeld worden via Discimus Melden van reeds ingeschreven leerlingen Indien je nog niet met het Discimus systeem werkte maar je had al wel leerlingen ingeschreven waarvan de datum Administratief OK voor Discimus en stamboeknummer ingevuld waren, kan je deze niet meer melden via het scherm stamboeknummers toekennen. Je kan deze leerlingen het eenvoudigst melden via het scherm Discimus synchronisatie. Zie

12 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS Controle schermen Om de status van een leerling, inschrijving of loopbaan te controleren zijn er enkele schermen en knoppen toegevoegd. Je kan hiermee nakijken of de gegevens al verstuurd zijn en of deze correct verwerkt zijn. De verschillende mogelijkheden om gegevens na te kijken zijn: Op de fiche van de leerling Op de inschrijving Op de loopbanen Discimus synchronisatie Deze mogelijkheden worden hieronder besproken Fiche van de leerling Op de fiche van de leerling is een knop Discimus communicatie toegevoegd. Figuur 2.6: Fiche leerling Als je op de knop klikt, krijg je in het scherm Overzicht communicatie met departement al de calls te zien die er voor deze leerling voor je eigen school reeds gebeurd zijn. Dit zijn zowel de leerling, inschrijving als de loopbaan calls die hier getoond worden. De knop licht enkel op als je voldoende rechten hebt in het scherm en niet vertrokken bent van het scherm alle leerlingen.

13 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 12 Figuur 2.7: Fiche leerling- communicatie Voor de werking van het scherm Communicatie met departement zie voor meer uitleg Inschrijving Op het scherm van de inschrijvingen vind je de knop om de communicatie met het departement te raadplegen op het tabblad andere. Figuur 2.8: Inschrijvingen - communicatie Wanneer je op de knop Discimus communicatie klikt zie je al de calls die er gebeurd zijn met betrekking tot de inschrijvingen en de loopbanen in je school voor deze leerling. De knop zal enkel oplichten indien je voldoende rechten hebt in het scherm en het over een inschrijving gaat in de school die overeenstemt met de instelling in het bovenliggende scherm van de instellingen. Voor de werking van het scherm Communicatie met departement zie voor meer uitleg. Indien je ook de calls wil raadplegen van de leerling zelf zie Loopbaan Op het niveau van de loopbaan vind je de knop Discimus communicatie op volgende tabbladen van de loopbaan: Voor basisonderwijs: Tabblad telling (basis) Tabblad telling aanwezig Voor secundair onderwijs:

14 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 13 Tabblad telling (secundair) Tabblad telling (Getuigschrift) Tabblad Telling aanwezig Indien je op de knop klikt, zie je al de calls die er voor de loopbanen verstuurd zijn van deze leerling. Figuur 2.9: Loopbanen - communicatie Voor de werking van het scherm Communicatie met departement zie voor meer uitleg. Indien je ook de al de calls wil raadplegen van de leerling zelf zie Voor calls m.b.t. de inschrijvingen zie Discimus synchronisatie Figuur 2.10: Discimus synchronisatie Via dit scherm kan je de status van al je leerlingen nakijken op een bepaalde datum. Je vindt het scherm via Leerlingen - Discimus - Synchronisatie. Selecteer de instelling en de datum waarop je de leerlingen wil ophalen. De datum moet vallen na 01/09/2012. Het is pas vanaf die datum dat discimus loopbaangegevens opvraagt. Klik nadien op de knop ophalen. Je krijgt nu al de leerlingen van je instelling die op de

15 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 14 geselecteerde datum een loopbaan hebben. Per leerling, inschrijving of loopbaan kan je nagaan wat de laatst gekende status en foutcode is bij Discimus. Voor een overzicht van de status- en foutcodes zie Leerlingen waarvoor de datum Administratief OK voor Discimus niet ingevuld is, verschijnen in het rood. Je kan deze leerlingen ook selecteren maar voor die leerlingen zal uiteindelijk niets verstuurd worden omdat er pas gegevens verstuurd worden naar het departement van zodra de datum Administratief OK voor Discimus ingevuld is. Om deze datum ingevuld te krijgen zie Leerlingen waarvoor één van de statussen op C staat, dit wil zeggen dat dit gegeven aangemaakt is maar nog niet verstuurd, zullen automatisch aangevinkt worden. Leerlingen waarvoor één van de foutcodes op I, bijkomende informatie was nodig alvorens te versturen, of F, een fout opgetreden bij de laatste call, staan, worden automatisch aangevinkt. Deze leerlingen dienen immers nog opnieuw gemeld te worden. Om één of meerdere leerlingen te synchroniseren met discimus, vink je de leerling(en) aan. Nadien klik je op de knop versturen. Voor al de geselecteerde leerlingen zal nu zowel de leerlinggegevens, als de inschrijving en loopbaangegevens verstuurd worden. Afhankelijk van de tijdspanne die ingesteld is in de scheduler om gegevens door te sturen, zullen je gegevens verstuurd worden. Kom nadien nog eens controleren of de gegevens correct verwerkt zijn. Je databank is pas volledig gesynchroniseerd met de databank van het departement als voor al de leerlingen de status van al de gegevens op V (verzonden) staat en de foutcode op O (OK) Overzicht alle calls In het scherm Leerlingen - Discimus - Overzicht alle calls, kan je alle calls oproepen in een bepaalde periode en met een bepaald type. Figuur 2.11: Leerlingen - Discimus - Overzicht alle calls

16 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 15 Je kan in dit scherm een datum en uur opgeven als start periode en einde periode. Als extra filter kan je ook één of meerdere types (Geregistreerd persoon, Inschrijvingen, InschrijvenADM) aan- of uitvinken. Als je na het invullen van deze gegeven klikt op de knop ophalen, dan krijg je alle calls met het gekozen type en binnen de opgegeven periode Nieuwe raadpleging Het scherm Leerlingen - Discimus - Nieuwe raadpleging kan je gebruiken om verschillende gegevens op te vragen via DISCIMUS. Je kiest eerst je instelling en daarna voor welke gegevens je wil ophalen : Dubbele inschrijvingen nagaan Alle gekende inschrijvingen ophalen Per gekozen opvraging, kan je daaronder nog enkele extra filtergegevens opgeven. Als je de gegevens gekozen hebt, klik je op de knop Raadpleeg Discimus. Op dit scherm wordt er niets getoond, maar gaat te zien zijn in het scherm Leerlingen - Discimus - Overzicht raadplegingen. Figuur 2.12: Opvraging : Dubbele inschrijvingen nagaan Figuur 2.13: Opvraging : Alle gekende inschrijvingen ophalen

17 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS Overzicht raadplegingen In dit scherm kan je de opgevraagd raadplegingen, die verzonden zijn via het scherm Nieuwe raadpleging, ophalen en bekijken. Rechtsboven staat er nog een filter die je kan gebruiken om het aantal raadplegingen op het scherm te minderen om uw opzoeking te vergemakkelijken Rijkregisternummers ophalen Via Leerlingen - Discimus - Rijksregisternummers ophalen kan je de leerlingen ophalen waarvan het rijkregisternummer niet is ingevuld. In dit scherm kan je een selectie maken van deze leerlingen en de opvraging van deze rijkregisternummers doorsturen naar discimus. Deze zal dan op zich de leerling opzoeken in de databank bij het departement en het bijhorend nummer terugsturen. Het rijkregisternummer zal daarna door Discimus bij de bijhorende leerling ingevuld worden in de databank. U zal dan bij het heropenen van het scherm merken dat deze leerlingen niet meer voorkomen in de lijst Communicatie departement scherm Het Communicatie departement scherm kan je oproepen op verschillende manieren. Afhankelijk van waar je het scherm oproept zal je andere gegevens te zien krijgen. Voor meer info zie 2.2. Hier zal het scherm besproken worden dat opgeroepen werd vanuit de leerlingfiche. Figuur 2.14: Leerlingfiche - communicatie Het scherm bevat steeds 2 tabbladen: samenvatting en overzicht alles. Op het tabblad samenvatting wordt per type call (Leerling, inschrijving, loopbaan) en per record van dat type de laatste call getoond en de status hiervan. Indien je dus meerdere loopbanen (vanaf 01/09/2012) hebt voor een leerling in je instelling, zal je hier ook meerdere lijnen zien. Je kan op de leerling, inschrijving of loopbaan rechts klikken en kiezen om dit gegeven opnieuw te verzenden. Op het tabblad Overzicht alles krijg je een overzicht van alle calls met hun status die

18 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 17 er voor deze leerling gebeurd zijn te zien. Figuur 2.15: Leerlingfiche - communicatie Je ziet hier per call steeds volgende gegevens: Datum: Dit is de datum waarop deze call de laatste keer verstuurd geweest is. Status: De status van de call. voor meer info zie Fout: De foutcode van de call. Voor meer info zie Soort Call: Wat is er net opgestuurd voor dit gegeven. Dit kan een creatie, wijziging, verwijdering zijn van een Leerling, inschrijving, loopbaan. Omschrijving: Een omschrijving over welk gegeven het gaat: leerling, inschrijving of loopbaan. Per call kan je dubbelklikken op de geselecteerde lijn. Je krijgt dan meer info over de call. Figuur 2.16: Details van call Indien de call niet meteen correct verwerkt kon worden zal je onderaan bij antwoorden de oorzaak hiervan kunnen raadplegen.

19 HOOFDSTUK 2. WERKEN MET DISCIMUS 18 Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig informatie is ingegeven om de call te kunnen versturen. In het voorbeeld is er niet voldoende informatie ingegeven om de uitschrijving van een leerling op te sturen. Op het antwoord kan je ook nog eens dubbelklikken. Je ziet dan meer informatie m.b.t. het antwoord op je call. Figuur 2.17: Details verzending Indien de call niet correct verwerkt kon worden dien je de reden van de foutmelding te corrigeren en de call opnieuw te versturen.

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS

Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS Dankzij het project DISCIMUS wisselen scholen, de Centra voor Deeltijds Onderwijs en AgODi op een vlottere en gebruiksvriendelijkere manier leerlingengegevens

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk................................ 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren.........................

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

Leerling Inschrijfwizard

Leerling Inschrijfwizard Leerling Inschrijfwizard 23 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling Inschrijfwizard 2 1.1 Opstart mogelijkheden van de inschrijfwizard................. 2 1.2 Stap 1 - Inschrijvingsdata school

Nadere informatie

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk

Leerlingen. 31 maart 2016. WISA helpdesk Leerlingen 31 maart 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Structuur van het gegevensbeheer 3 1.1 Inleiding...................................... 3 1.2 Inschrijvingen................................... 3 1.3

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs

Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Zending Aanwezigheden Basis en Secundair Onderwijs Vanaf schooljaar 2007-2008 29 augustus 2007 Wisa helpdesk versie 3.13.0.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voorbereidende werkzaamheden 3 2.1 Versie.......................................

Nadere informatie

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs

Toekennen studiebewijzen basisonderwijs Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen basisonderwijs 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Versie 1.1

COMMUNICATIE. Versie 1.1 M@TRIX COMMUNICATIE Versie 1.1 Dit programma zorgt ervoor dat de M@trix-zendingen vanuit de databank op de FTP-server van M@trix terecht komen. En omgekeerd dat zendingen vanop de FTP-server in de WISAdatabank

Nadere informatie

Einde schooljaar basisonderwijs

Einde schooljaar basisonderwijs Einde schooljaar basisonderwijs 12 maart 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Toekennen studiebewijzen 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Studiebewijzen definiëren........................

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Handleiding. Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat) Gebruikers dec

Handleiding. Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat) Gebruikers dec Handleiding Edisonzendingen vanuit Informat (Integratie WebEdison in Informat) Gebruikers dec. 2018 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat)

Edisonzendingen vanuit Informat. (Integratie WebEdison in Informat) Edisonzendingen vanuit Informat (Integratie WebEdison in Informat) Versie 1 - Augustus 2018 Inhoud Vooraf... 2 1. Berichten aanmaken... 2 2. Zending aanmaken... 2 3. Zendingen versturen/ontvangen... 5

Nadere informatie

Administratieve software in onderwijsinstellingen: Discimus Studiedag privacybescherming in het

Administratieve software in onderwijsinstellingen: Discimus Studiedag privacybescherming in het Administratieve software in onderwijsinstellingen: Discimus Studiedag privacybescherming in het Discimus OVSG en VVSG 16/11/17 De aanleiding Ik wil een actueel zicht van de inschrijvingen tijdens de inschrijvingsperiode!

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

FAQ Databank Internaat jan. 2015

FAQ Databank Internaat jan. 2015 Beste Informatgebruiker, Op 1 februari (en facultatief op 1 oktober) dient u jaarlijks de databank voor internen aan te maken. Met dit document bieden wij u een handig overzicht van de meestgestelde vragen

Nadere informatie

Handleiding. Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs. Gebruikers mei

Handleiding. Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs. Gebruikers mei Handleiding Discimus Studiebewijzen Basisonderwijs Gebruikers mei 2018 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Versturen van de studiebewijzen naar Discimus

Nadere informatie

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs

Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Discimus Studiebewijzen - Basisonderwijs Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen.

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

Zending stages. 7 april WISA helpdesk

Zending stages. 7 april WISA helpdesk Zending stages 7 april 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending stages 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Op wie heeft de zending betrekking....................... 2 1.3 Wanneer

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden.

De manier waarop dit moet gebeuren heeft als gevolg dat het volledige scherm van clausuleringen herwerkt moest worden. Clausuleringen Inleiding Nieuw bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus (in plaats van naar Edison) is dat ook de clausulering(en) mee verstuurd moet(en) worden voor leerlingen met een B-attest.

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk

Afwezigheden. 27 juli WISA helpdesk Afwezigheden 27 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Afwezigheden 3 1.1 Kalenders..................................... 4 1.1.1 Afwezigheidscodes............................. 4 1.1.2 Definiëren van een

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE

AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE AFWEZIGHEDEN SCHOOLWARE Inleiding In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd hoe leerkrachten afwezigheden kunnen registreren via de schoolware website. Al het voorbereidend werk (gebruikersnamen,

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Handleiding schoolware ouders

Handleiding schoolware ouders Vrije Basisschool De Wegwijzer Handleiding schoolware ouders Inloggen Ga naar de website van de school en klik bovenaan in het menu op Schoolware. Er zal een nieuw venster openen. Uw gebruikersnaam is

Nadere informatie

Handleiding e-loket voor zorgboerderij

Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij... 1 1. Aanmelden op het e-loket... 2 2. Naar de tegel zorgboerderijen... 4 3. Aanmaken van een nieuwe zorgboerderij overeenkomst...

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Pagina 1 van 5 Wat is er gewijzigd? Op 18 december 2009 is het nieuwe Jemasoft CMS Mailing systeem E@syMailings online gegaan. De grootste wijziging ten opzichte van

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SALARISOVERZICHTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING SALARISOVERZICHTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING SALARISOVERZICHTEN Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) biedt sinds 30 november 2017 de schoollisting

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

/ handleiding. /versie /05/2019

/ handleiding. /versie /05/2019 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET BERICHTEN EN CONTACTEN /versie 1.0 27/05/2019 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 De Contactenmodule 4 2.1 Mijn organisatiegegevens beheren 4 2.1.1 Organisatiegegevens beheren

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

De knop Nieuw (inschrijfwizard)

De knop Nieuw (inschrijfwizard) De knop Nieuw (inschrijfwizard) Voor het inschrijven van nieuwe leden en relaties hebben wij de inschrijfwizard ontwikkeld. Deze heeft als doel het inschrijven van nieuwe leden en relaties eenvoudiger

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Controle van het GTB-overzicht. Stappenplan

Controle van het GTB-overzicht. Stappenplan Controle van het GTB-overzicht Stappenplan DUO Versie 0.5 31 mei 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Controleren GTB voor regulier basisonderwijs (bo)... 6 Hoofdstuk 3 Controleren

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud GMD Beheer via Mycarenet.... 2 Configuratie voor GMD... 2 Raadplegen van het GMD recht van de patiënt.... 4 Het inschrijven van een GMD.... 6 GMD houderschap overnemen....

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens invullen/aanpassen... 4 Wachtwoord wijzigen... 4 De

Nadere informatie

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school.

Scenario 1: Een nieuwe leerkracht start met werken in een bepaalde school. Gebruikers toevoegen en verwijderen in iomniwize Deze handleiding is bedoeld voor scholen die enkel iomniwize gebruiken en niet Informat. Het aanmaken van een gebruiker verloopt altijd in twee stappen:

Nadere informatie

Leerlingenadministratie

Leerlingenadministratie infosessie softwareleveranciers 7 juni 2017 Leerlingenadministratie Peter Van Poucke infosessie softwareleveranciers 7 juni 2017 1 Leerlingenadministratie Discimus Controle op de aanwending van de omkadering

Nadere informatie

Klassenraad of overleg aanmaken

Klassenraad of overleg aanmaken Klassenraad of overleg aanmaken Wat? Een overleg is een dynamisch formulier met een eigen sjabloon per type, je kan deze types onbeperkt aanmaken via de maintenancemodule. Elk sjabloon heeft zijn eigen

Nadere informatie

References. Handleiding. Intelly B.V. En nu verder (documentmanager)

References. Handleiding. Intelly B.V. En nu verder (documentmanager) Intelly B.V. Handleiding En nu verder (documentmanager) References Project : 17V12303 v1.0 Intelly B.V. Datum : 31 juli 2017 Laagveld 1 Auteur : Jenna Geraets 6014 DD ITTERVOORT Organisatie : Intelly B.V.

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie - 1 -

Inhoud. Algemene informatie - 1 - Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...2 AFWEZIGHEDEN...3 1. AFWEZIGHEDEN...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Ingave afwezigheden...4 Info... 4 Werkwijze Per Klas... 4 Werkwijze Per Leerling... 5 Werkwijze In Groep... 6 Werkwijze

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be HANDLEIDING Dmfa Atlas www.pdos.fgov.be 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch

Nadere informatie

Startersgids De werknemer zal een e-mail ontvangen met de mededeling dat een nieuwe gebruiker aangemaakt is. Klik op de link "Nieuwe gebruiker"

Startersgids De werknemer zal een e-mail ontvangen met de mededeling dat een nieuwe gebruiker aangemaakt is. Klik op de link Nieuwe gebruiker Startersgids De werknemer zal een e-mail ontvangen met de mededeling dat een nieuwe gebruiker aangemaakt is. Klik op de link "Nieuwe gebruiker" Dit zal de gebruiker leiden tot onderstaand scherm: Vul de

Nadere informatie

Inschrijven op een studieactiviteit door de studentenadministratie

Inschrijven op een studieactiviteit door de studentenadministratie FF Inschrijven op een studieactiviteit door de studentenadministratie ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Inschrijven op een studieactiviteit

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 17-04-2018 Table of Contents Ons Notificaties... 3 Ons Notificaties: algemene informatie... 4 Ons Notificaties: configuratie... 6 Ons Notificaties:

Nadere informatie

infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Tim Callebaut

infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Tim Callebaut infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Tim Callebaut infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 1 EDISON webservices stand van zaken werking en aandachtpunten toegangsbeheer infosessie softwareleveranciers

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

Handleiding Applicatie- en gebruikersbeheer. Voor hoofdgebruikers

Handleiding Applicatie- en gebruikersbeheer. Voor hoofdgebruikers Handleiding Applicatie- en gebruikersbeheer Voor hoofdgebruikers 01/03/2017 Inhoudstafel Applicatie- en gebruikersbeheer... 3 1. Dashboard... 3 2. Mijn Profiel... 4 3. Mijn bedrijf... 5 4. Mijn Gebruikers...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op ONS NOTIFICATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 10-09-2018 Table of Contents... 3 : algemene informatie... 4 : configuratie... 6 : instellingen en inschakeling bij een cliënt...12 : audits

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur.

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur. Maximumfactuur Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Opzet in Count-e... 2 2.1 Bedragen maximumfactuur... 2 2.2 Aanduiden kleuter of lager onderwijs... 2 2.3 Beheer artikelen... 3 3 Rapportering en opvolging bedragen

Nadere informatie

HOOFDMENU ORDERINVOER EN ORDERVOLGSYSTEEM:

HOOFDMENU ORDERINVOER EN ORDERVOLGSYSTEEM: HOOFDMENU ORDERINVOER EN ORDERVOLGSYSTEEM: 1. Hier kunt u orders raadplegen waarbij informatie rechtstreeks uit ons plansysteem wordt opgehaald, zoals statussen, aflevertijden en afleverbewijzen. Voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING 1 U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE

Nadere informatie

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ileerlingenvervoer. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ileerlingenvervoer Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Voorbereidend werk 3 1.1. Traject aanmaken 3 1.2. Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat)

DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat) (Digitaal Platform voor de Advocaat) I Inhoudsopgave Deel I Inleiding 1 Deel II Hoe van start gaan? 1 1 STAP 1:... Aanmelden op privaat luik 1 2 STAP 2:... Kantoorsleutel opzoeken 2 3 STAP 3:... Kantoorlseutel

Nadere informatie

Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING

Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING Afsprakenprogramma KEURING HANDLEIDING Index 1. Toegang tot het programma... 3 2. Module te gebruiken door klanten via internet... 4 2.1 Registratie door de klant... 4 2.1.1 Scherm 2 Algemeen Registratiescherm...

Nadere informatie