HANDLEIDING. Dmfa Atlas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Dmfa Atlas

2 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch pensioendossier mogelijk te maken. Daartoe worden drie nieuwe functionele blokken aan de DmfA(PPL)-aangifte toegevoegd (gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector, de organieke wedden en de weddebijslagen). Het document dat de aanpassingen beschrijft aan de DmfA en de DmfAPPL is beschikbaar in de "Bibliotheek complementaire documenten DmfA en de "Bibliotheek complementaire documenten van de RSZPPO" van het portaal van de sociale zekerheid. De complexiteit inzake weddegegevens (organieke wedden en weddebijslagen) uit zich enerzijds door het feit van het zeer groot aantal vigerende en tevens totaal verschillende geldelijke statuten en anderzijds de mogelijkheid dat er daardoor een aantal noodzakelijke gegevens in de bestanden van de PDOS ontbreken. Daarom werd er een webapplicatie ontwikkeld (Dmfa-Atlas) teneinde de werkgever of de gemandateerde in staat te stellen om de door de PDOS gekende gegevens te raadplegen en indien noodzakelijk aan te vullen. Deze handleiding kan u helpen bij het gebruik van deze webapplicatie. De sleutelwoorden zijn dan ook Raadplegen en Invoeren

3 3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Aanmelden (werkgever) Aanmelden (sociaal secretariaat) Vrije raadpleging (zonder paswoord) vrije raadpleging weddeschalen Vrije raadpleging weddebijslagen Vrije raadpleging personeelscategorieën Infoscherm (na het aanmelden) Contactgegevens Personeelscategorieën Weddeschalen Het tabblad DmfA-code opzoeken Verschillende zoekfuncties Sorteren van de weddeschalen Detail van een weddeschaal raadplegen Het tabblad Weddeschalen invoeren Structuur van een weddeschaal Invoeren methode 1: Aantal/Frequentie/Bedrag tussentijdse verhoging Invoer methode 2: Anciënniteit/Jaarbedrag Het tabblad Ingevoerde weddeschalen Nog niet verzonden ingevoerde weddeschalen Verzonden ingevoerde weddeschalen Weddebijslagen Het tabblad DmfA-code opzoeken Verschillende zoekfuncties Detail van een weddebijslag raadplegen: Het tabblad Weddebijslagen invoeren Voorbeelden Het tabblad Ingevoerde weddebijslagen Nog niet verzonden ingevoerde weddebijslagen Verzonden ingevoerde weddebijslagen Informatie Sociale Secretariaten Weddeschalen (voorbeeld) Weddebijslagen (voorbeeld) Teleladen... 35

4 4 1 Algemeen 1.1 AANMELDEN (WERKGEVER) Website: Surf naar en klik op de link professionals en dan naar de webapplicatie Dmfa-Atlas. Aanmelden: U meldt zich aan met het uniek ondernemingsnummer van uw organisatie (KBO-nummer) en het u door de PDOS toegezonden paswoord. 1.2 AANMELDEN (SOCIAAL SECRETARIAAT) Aanmelden: zie infra - punt 6 blz. 31 Sociale secretariaten ontvangen ook een paswoord dat hen toelaat om de website te raadplegen via hun uniek ondernemingsnummer (KBO-nummer) * Verplichte velden

5 5 1.3 VRIJE RAADPLEGING (ZONDER PASWOORD) Door het klikken op één van de drie tabbladen Vrije raadpleging weddeschalen Jaar Voer een geldig KBO-nummer in, selecteer een trimester en vergeet het jaartal niet in te vullen. Klik daarna op Vrije raadpleging weddebijslagen Voer een geldig KBO-nummer in, selecteer een trimester en vergeet het jaartal niet in te vullen. Klik daarna op Vrije raadpleging personeelscategorieën Voer een geldig KBO-nummer in en klik daarna op

6 6 1.4 INFOSCHERM (NA HET AANMELDEN) Taal: U kan de taal bovenaan links in het scherm wijzigen via Info: Bedoeling van de website Handleiding: Via deze link bekomt u een handleiding over de webapplicatie Contact: Contactgegevens PDOS Afmelden Naam van de aangemelde organisatie en het ondernemingsnummer Tabbladen: Weddeschalen, Weddebijslagen, Personeelscategorieën, Contactgegevens en Teleladen Infoscherm Tabbladen

7 7 2 Contactgegevens Via dit tabblad moet u de contactgegevens meedelen van de dienst die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van het geldelijk statuut. Opgelet! U moet bij de eerste aanmelding de verplichte velden aanvullen. * Verplichte velden Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd, klikt u op Bewaren. Indien u later de contactgegevens wenst te wijzigen, doet u dit door onderaan op de snelkoppeling wijzig contactgegevens te klikken.

8 8 3 Personeelscategorieën Via dit tabblad kan u alle personeelscategorieën terugvinden die door uw organisatie kunnen worden aangegeven. Voorbeeld: RAAD VAN STATE nieuw In dit voorbeeld kunnen twee personeelscategorieën worden aangegeven: - Code 01 - tantième 1/60 - Code 10 meerdere tantièmes De nomenclatuur van de categorieën van overheidspersoneel is opgenomen in bijlage 43 van de gestructureerde bijlagen bij de administratieve instructies DmfA/DmfAPPL.

9 9 4 Weddeschalen 4.1 HET TABBLAD DMFA-CODE OPZOEKEN Verschillende zoekfuncties 1 Zoekfunctie 1: Periode: Kies de gewenste trimester (via rolmenu) en vul een jaartal in (staat standaard op het huidige trimester). U heeft de keuze om te zoeken op een minimum- of maximumbedrag of één van de tussentijdse weddetrappen. U kunt op een exact bedrag zoeken, maar er is ook een mogelijkheid om tussen 2 bedragen te zoeken. Dit doet u door in het rolmenu tussen te kiezen, vervolgens kunt u de 2 bedragen invoeren waartussen u wil zoeken.! De bedragen dienen steeds jaarbedragen in euro aan 100% te zijn (spilindex 138,01) Druk vervolgens op de knop Opzoeken Door te klikken op huidig trimester komt u terug bij de lijst van weddeschalen en de daarbij horende DmfA-codes die op het ogenblik van de opzoeking actief zijn Tenslotte kunt u door op nieuwe opzoeking te klikken een nieuwe opzoeking starten. 2 Zoekfunctie 2: Via deze filter kunt u nog gedetailleerder zoeken in de reeds gevonden en getoonde gegevens Typ (geheel of gedeeltelijk) de DmfA-code, indice in het venster en de tabel past zich automatisch aan nieuw 1 2 NIEUW : na het aanklikken van het tabblad weddeschalen of het tabblad weddebijslagen wordt het type overheidsinstelling getoond waartoe de betrokken werkgever behoort. Alle resultaten kunnen ook in Pdf formaat worden getoond (zie punt 4.1.3)

10 Sorteren van de weddeschalen U kunt de verschillende weddeschalen sorteren op DmfA-code, Indice, Minimum, Maximum, Begindatum, Einddatum en Beschikbaar, door gebruik te maken van de sorteertoetsen. In het voorbeeld werd er oplopend gesorteerd op DmfA-code. Dit wordt aangegeven door de blauwe kleur van de toets. Blauw De laatste kolom Beschikbaar geeft aan vanaf wanneer de betrokken DmfA-code mag worden aangegeven. Elke 25 ste dag van de maand worden de nieuwe DmfA-codes doorgezonden naar de RSZ. Het is dus steeds mogelijk dat er reeds een DmfA-code voor een weddeschaal werd aangemaakt door de PDOS, te consulteren via de DmfA-Atlas, maar dat deze code nog niet werd doorgezonden naar de RSZ. In dit geval mag de DmfA-code nog niet worden gebruikt bij de aangifte (datum beschikbaar staat op 0-0).

11 Detail van een weddeschaal raadplegen Door te klikken op een lijn kan het detail van een weddeschaal geraadpleegd worden.

12 12 Door het aanklikken van PDF- formaat getoond. worden de alle gegevens in De functie en dit op twee manieren. kan ook worden gebruikt vanuit het startvenster Bijvoorbeeld: Hier worden alle getoonde resulaten in het venster opgesomd in een PDF bestand.

13 13 2 Door het aanklikken van worden de resultaten eerst opgesomd en daarna meer gedetailleerd in PDF-formaat getoond. Zo kunt u eventuele aanpassingen van weddeschalen raadplegen. In onderstaand voorbeeld werd weddeschaal 310/07 op datum van verhoogd.

14 HET TABBLAD WEDDESCHALEN INVOEREN Structuur van een weddeschaal De wedden van het personeel van de overheidsdiensten worden vastgesteld in de weddeschalen bestaande uit: Een minimumwedde; Zogenaamde Weddetrappen die het resultaat zijn van de tussentijdse verhogingen; Een maximumwedde; Eventueel een indice (=benaming van de weddeschaal).

15 Invoeren methode 1: Aantal/Frequentie/Bedrag tussentijdse verhoging Belangrijk! Gebruik uitsluitend niet geïndexeerde bedragen in euro (aan 100% - spilindex 138,01) Indice: Benaming van de weddeschaal Minimum & maximum: Minimum en maximumbedrag van de weddeschaal Begindatum: Datum vanaf wanneer de weddeschaal uitwerking heeft Evolutie: Aantal: Het aantal tussentijdse verhogingen Frequentie: Bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks, Bedrag: Het bedrag van de periodieke verhoging Controle op de coherentie: (minimumwedde + tussentijdse verhogingen = maximumwedde) Aard van de beslissing: Wettelijke basis van de toekenning van de weddeschaal Te kiezen uit een rolmenu (zie schermafdruk hieronder) Datum van de beslissing: Datum vermeld in de regelgeving Omschrijving van de beslissing: Vrij veld, hierin kunt u bijkomende informatie verstrekken omtrent de ingevoerde weddeschaal Druk vervolgens op Bewaren om de weddeschaal op te slaan * Verplichte velden

16 16 Indien alle nodige gegevens zijn ingevuld, krijgt u volgende boodschap. Indien u een fout heeft gemaakt bij het invoeren of u heeft een verplicht invoerveld niet aangevuld, verschijnt er een foutmelding. Bijvoorbeeld als u vergeet de indice in te vullen, krijgt u onderstaande boodschap. Indien u een fout heeft gemaakt bij het invoeren van de weddeschaal verschijnt deze boodschap Voorbeeld Weddeschaal niveau C: Indice: CA1 Begindatum: Datum van beslissing: Minimum: ,70 Maximum: ,02 Tussentijdse verhogingen: 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 * Verplichte velden

17 Invoer methode 2: Anciënniteit/Jaarbedrag Belangrijk! Gebruik uitsluitend niet geïndexeerde bedragen in euro (aan 100% - spilindex 138,01) Indice: Benaming van de weddeschaal Minimum & maximum: Minimum en maximumbedrag van de weddeschaal Begindatum: Datum vanaf wanneer de weddeschaal uitwerking heeft Evolutie: Anciënniteit: De minimumwedde wordt automatisch ingevuld Jaarbedrag: De tussentijdse jaarbedragen van de weddeschaal Controle op de coherentie: (enkel op minimumwedde en maximumwedde) Aard van de beslissing: Wettelijke basis van de beslissing Kiezen uit rolmenu (zie schermafdruk hieronder) Datum van de beslissing: Datum vermeld in de regelgeving Omschrijving van de beslissing: Vrij veld, hierin kunt u bijkomende informatie verstrekken omtrent de ingevoerde weddeschaal Druk vervolgens op Bewaren om de weddeschaal op te slaan * Verplichte velden

18 18 Indien alle nodige gegevens zijn ingevuld, krijgt u volgende boodschap. Indien u een fout heeft gemaakt bij het invoeren of u heeft een verplicht veld niet aangevuld, verschijnt er een foutmelding. Bijvoorbeeld als u vergeet de indice in te vullen, krijgt u onderstaande boodschap. Indien u een fout heeft gemaakt bij het invoeren van de weddeschaal verschijnt deze boodschap Voorbeeld Weddeschaal niveau C Indice: CA1 Begindatum: Datum van beslissing: Minimum: ,70 Maximum: ,02

19 19 * Verplichte velden OF * Verplichte velden

20 HET TABBLAD INGEVOERDE WEDDESCHALEN Nog niet verzonden ingevoerde weddeschalen Hier vindt u de weddeschalen terug die u heeft ingevoerd. U kan deze weddeschalen nog steeds wijzigen of zelfs verwijderen. Als u echter de weddeschaal aanvinkt en op verzenden klikt, kan deze niet meer worden aangepast. Een ingevoerde weddeschaal wijzigen Een ingevoerde weddeschaal verwijderen Een invoerde weddeschaal aanvinken om te verzenden

21 21 Op de knop verzenden klikken om de aangevinkte weddeschalen te verzenden naar de PDOS. 1 2 Zowel het verwijderen als verzenden van de ingevoerde weddeschaal moet nog worden bevestigd door op de knop Doorgaan met verwijderen of Doorgaan met verzenden te klikken Verzonden ingevoerde weddeschalen Deze weddeschalen zijn verzonden naar de PDOS. Status Verzonden: de weddeschaal is verzonden naar de PDOS Gevalideerd: de weddeschaal werd goedgekeurd door de PDOS Verworpen: de weddeschaal werd niet goedgekeurd door de PDOS

22 Detail van een verzonden ingevoerde weddeschaal opvragen Door te klikken op een lijn kan het detail van een verzonden ingevoerde weddeschaal geraadpleegd worden.

23 23 5 Weddebijslagen 5.1 HET TABBLAD DMFA-CODE OPZOEKEN Verschillende zoekfuncties Zoekfunctie1: Periode: Kies de gewenste trimester (via rolmenu) en vul een jaartal in (staat standaard op de huidige trimester). Type: Kies uit het rolmenu welk type weddebijslag u wil opzoeken Afhankelijk van het gekozen type zal er een zoekvenster voor een bedrag, een percentage, een bedrag per eenheid, variabel percentage of percentage per eenheid verschijnen! De bedragen dienen bedragen in euro aan 100% te zijn (spilindex 138,01) U kan ook het veld type leeg laten en dan krijgt u een lijst met al de weddebijslagen die actief zijn gedurende het door u gekozen trimester en jaartal Druk vervolgens op de knop Opzoeken Door te klikken op huidig trimester komt u terug bij de lijst van weddebijslagen en de daarbij horende DmfA-codes die op het ogenblik van de opzoeking actief zijn Tenslotte kunt u door op nieuwe opzoeking te klikken een nieuwe opzoeking starten

24 24 2 Zoekfunctie 2: Via deze filter kunt u nog gedetailleerder zoeken in de reeds gevonden en getoonde gegevens Typ (geheel of gedeeltelijk) DmfA-code, indice in het venster en de tabel past zich automatisch aan Detail van een weddebijslag raadplegen: Door te klikken op een lijn kan het detail van een weddebijslag geraadpleegd worden. Net als bij de weddeschalen zijn er twee mogelijkheden om de resultaten in PDF-formaat te tonen, als lijst of een meer gedetailleerde opsomming.

25 HET TABBLAD WEDDEBIJSLAGEN INVOEREN Belangrijk! Gebruik uitsluitend niet geïndexeerde bedragen in euro (aan 100% - spilindex 138,01) Begindatum: Datum vanaf wanneer de weddebijslag uitwerking heeft Benaming van de weddebijslag Type: Kies uit het rolmenu het type weddebijslag Aard van de beslissing: Wettelijke basis voor de toekenning van de weddebijslag Te kiezen uit een rolmenu (zie schermafdruk hieronder) Datum van de beslissing: Datum vermeld in de regelgeving Omschrijving van de beslissing: Vrij veld, hierin kunt u bijkomende informatie verstrekken omtrent de ingevoerde weddebijslag Druk vervolgens op Bewaren om de weddebijslag op te slaan * Verplichte velden

26 Voorbeelden Bedrag Kies bij type weddebijslag voor de optie bedrag en vul het jaarbedrag in, in dit voorbeeld dus 500 per jaar. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Bewaren Percentage Kies bij type weddebijslag voor de optie percentage en vul het desbetreffende percentage in, in dit voorbeeld dus 10%. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Bewaren Bedrag per eenheid Een weddebijslag kan bestaan uit een bedrag dat men verkrijgt voor een bepaalde prestatie. Om dit type weddebijslag in te voeren kiest u voor de optie bedrag per eenheid. In dit voorbeeld betreft het een bedrag van 50, dat men wekelijks kan verkrijgen. Vandaar dat het veld maximum aantal eenheden 52 bedraagt. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Bewaren.

27 Variabel Percentage Kies bij type weddebijslag voor de optie variabel percentage. Aangezien het percentage kan variëren moet u logischerwijze geen verdere gegevens verstrekken. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Bewaren Percentage per eenheid Een weddebijslag kan bestaan uit een percentage dat men verkrijgt voor een bepaalde prestatie. Om dit type weddebijslag in te voeren kiest u voor de optie percentage per eenheid. In dit voorbeeld betreft het een percentage 10%, dat men wekelijks kan verkrijgen. Vandaar dat het veld maximum aantal eenheden 52 bedraagt. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Bewaren Variabel bedrag Kies bij type weddebijslag voor de optie variabel bedrag. Aangezien het bedrag kan variëren moet u logischerwijze geen verdere gegevens verstrekken. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Bewaren.

28 HET TABBLAD INGEVOERDE WEDDEBIJSLAGE Nog niet verzonden ingevoerde weddebijslagen Een ingevoerde weddebijslag wijzigen Een ingevoerde weddebijslag verwijderen Een invoerde weddebijslag aanvinken om te verzenden Op de knop verzenden klikken om de aangevinkte weddebijslagen te verzenden naar de PDOS.

29 Zowel het verwijderen als het verzenden van de ingevoerde weddebijslag moet nog worden bevestigd door op de knop Doorgaan met verwijderen of Doorgaan met verzenden te klikken Verzonden ingevoerde weddebijslagen Deze weddebijslagen zijn verzonden naar de PDOS. Status Verzonden: de weddebijslag is verzonden naar de PDOS Gevalideerd: de weddebijslag werd goedgekeurd door de PDOS Verworpen: de weddebijslag werd niet goedgekeurd door de PDOS

30 Detail van een verzonden ingevoerde weddebijslag opvragen Door te klikken op een lijn kan het detail van een verzonden of gevalideerde of verworpen weddebijslag geraadpleegd worden Detail van een verzonden weddebijslag Detail van een gevalideerde weddebijslag = DmfA-code Detail van een verworpen weddebijslag Bijkomende informatie met de reden waarom de weddebijslag werd verworpen. In het voorbeeld werd aan betrokken werkgever een brief toegezonden met de reden waarom de weddebijslag werd geweigerd.

31 31 6 Informatie Sociale Secretariaten Sociale secretariaten ontvangen ook een paswoord dat hen toelaat om de website te raadplegen via hun uniek ondernemingsnummer (KBO-nummer). Na het aanmelden zullen zij ook het venster voor invoer van contactgegevens te zien krijgen. Wanneer zij dan het tabblad weddeschalen of weddebijslagen aanklikken, wordt hen een venster getoond waarin zij eerst het KBO-nummer van de te raadplegen werkgever (alle KBO-nummers kunnen geraadpleegd worden) moeten invoeren. Weddeschalen Om de DmfA-code, verbonden aan een weddeschaal op te zoeken, vindt u verdere informatie onder het puntje 4.1 (DmfA-code zoeken). Weddebijslagen Om de DmfA-code, verbonden aan een weddebijslag op te zoeken, vindt u verdere informatie onder het puntje 5.1 (DmfA-code zoeken). Opmerking: Het tabblad personeelscategorieën zal pas worden geactiveerd na het invoeren van het KBO-nummer van de te raadplegen klant (werkgever).

32 De nomenclatuur van de categorieën van overheidspersoneel is opgenomen in bijlage 43 van de gestructureerde bijlagen bij de administratieve instructies DmfA/DmfAPPL. 32

33 6.1 WEDDESCHALEN (VOORBEELD) 33

34 WEDDEBIJSLAGEN (VOORBEELD) De laatste bijslag is pas vanaf augustus 2011 beschikbaar!

35 35 7 Teleladen Via dit tabblad kunt u op basis van het KBO-nummer een volledige set van weddeschalen downloaden in PDF-formaat. De informatie bevat de DmfA-code, de wedde-indice, het minimum- en maximumbedrag van de weddeschaal en de begin- en einddatum. In een afzonderlijke fiche worden voor elke weddeschaal naast een overzicht van de volledige ontwikkeling ervan, bovendien ook het aantal, de frequentie en het bedrag van de tussentijdse verhogingen vermeld. Het up-en downloaden van nieuwe weddeschalen of weddebijslagen via XML is eveneens mogelijk. De XSD en de bijhorende documentatie kunt u raadplegen op de website in het tabblad Teleladen. De praktische modaliteiten en de toegang tot de FTP-server worden u op eenvoudig verzoek medegedeeld door de informaticadienst van de PDOS. U kunt daartoe een aanvraag indienen op volgend adres : Voor weddebijslagen kan eveneens alle relevante informatie in de voormelde formaten worden geüp -en download.

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Jaaraangifte Via dit programma kan de jaarlijkse aangifte van de

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte AR-CO Handleiding «Aangifte van opdrachten 2014» (30/01/2015) Pagina 1 van 8 Inloggen Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte Nieuwe opdrachten invoeren EN/OF reeds eerder ingevoerde lopende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Samen digitaal www.samendigitaal.be/ Gebruikershandleiding Heeft mijn onderneming toegang tot e-box? ders of extra Om e-box en de beveiligde onlinediensten te gebruiken, moet u eerst uw onderneming registreren.

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze.

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze. IVC-verwerkingsattesten voor verpakkingsafval Als operator ontvangt u van uw klanten (verpakkingsverantwoordelijken) aanvragen voor verwerkingsattesten. De aanvraagformulieren (C-formulieren) en verwerkingsattesten

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG blz 1 van 7 versie LVA2011201 WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIEREGISTER bij

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Handleiding Duco - ventilatieberekeningsprogramma. Handleiding Duco - ventilatieberekeningsprogramma Pagina 1

Handleiding Duco - ventilatieberekeningsprogramma. Handleiding Duco - ventilatieberekeningsprogramma Pagina 1 Handleiding Duco - ventilatieberekeningsprogramma Handleiding Duco - ventilatieberekeningsprogramma Pagina 1 Voer de algemene projectgegevens in, maak uw keuze uit het gewenste ventilatiesysteem en voeg

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Aanvullende handleiding Versie 1.03

Aanvullende handleiding Versie 1.03 Webtoepassing voor letsgroepen Aanvullende handleiding Versie 1.03 maart 2017 LETS Brugge (beheerder.letsbrugge@gmail.com) eland handleiding V1.03.doc 1 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel...2 2. Login, paswoord

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 1 Inhoud 2 De Webapplicatie... 2 3 Inloggen... 2 3.1 Inloggen als beheerder... 2 3.2 Inloggen als medewerker... 2 4 Medewerkers mandateren... 3 4.1

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN VERSIE: 7 februari 2017 Opgelet: werkplekduaal.be wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Het is dan ook mogelijk dat er af en toe iets wijzigt aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Periode Rapporten Met dit programma kan de maandelijkse aangifte

Nadere informatie

Junior Golf Kampenhout Handleiding Website voor Leden

Junior Golf Kampenhout Handleiding Website voor Leden ss Junior Golf Kampenhout Handleiding Website voor Leden De nieuwe Junior Website biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor allerhande activiteiten zoals lessen, wedstrijden,. Voorwaarde is dat je

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid

Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent. Uitgebreid Handleiding Digitale Handtekening Osiris Docent Uitgebreid Auteur: Jessica Huf Versie: 0.1 1 Inhoudsopgave Resultaten invoeren en Elektronisch Ondertekenen pag. 3 Resultaten Klaarzetten voor Ondertekening

Nadere informatie

HORECA HANDLEIDING 1

HORECA HANDLEIDING 1 HORECA HANDLEIDING 1 Inhoud Algemeen menu... 4 Dashboard of Overzicht... 4 Beheerder (Manager) -> Profiel (Profile)... 5 Dashboard of Overzicht... 6 Ticket details:... 7 User Management of gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. MANDATEN VASTLEGGEN: WANNEER? 4. MANDATEN VASTLEGGEN: HOE? 5. MANDATEN WIJZIGEN/BEHEREN Afdeling Inkoop 1 1. INLOGGEN

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

BP Online Services Het gratis internetprogramma voor een optimale controle over uw kaartbeheer

BP Online Services Het gratis internetprogramma voor een optimale controle over uw kaartbeheer BP Online Services Het gratis internetprogramma voor een optimale controle over uw kaartbeheer BP Online Services is een handig internetprogramma ontwikkeld voor de gebruikers van BP PLUS Tankpassen. Met

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.42

Documentatie voor update SNDwin 12.42 Documentatie voor update SNDwin 12.42 I. AANGETEKENDE BRIEFWISSELING... 3 1. INSTELLINGEN SNDWIN... 3 2. SAMENSTELLEN BRIEFWISSELING... 4 3. AUTOMATISCH AANPASSEN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN... 5 4. LIJST

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Instructie: De SelfServiceDesk

Instructie: De SelfServiceDesk Instructie: De SelfServiceDesk Deze instructie legt uit hoe de SelfServiceDesk werkt. Met de Selfservicedesk is het mogelijk om via een gestructureerde manier o.a. vragen te stellen. Deze instructie is

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Gebruikershandleiding betreffende werking van de websurvey voor respondenten van de Enquête naar de Structuur van de Ondernemingen Enquêtejaar 2011

Nadere informatie

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden?

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? FAQ Import 1) Welke gegevens moeten geregistreerd zijn in Medega voordat ik een CSV bestand kan importeren? 2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? 3) Hoe

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Uw HorecaPro : handleiding

Uw HorecaPro : handleiding Uw HorecaPro : handleiding Als klant van Resto.be, hebt u de mogelijkheid om te reageren op de commentaren van uw klanten. Ook kunt u de informatie en gegevens wijzigen die verschijnen op uw Resto.be pagina

Nadere informatie

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG

WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG blz. 1 van 7 versie 4 20170208 WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIEREGISTER bij

Nadere informatie

Ondertekenen van een ingevulde aangifte

Ondertekenen van een ingevulde aangifte Ondertekenen van een ingevulde aangifte... 1 De PDF wordt weergegeven in de webpagina Ondertekenen... 1 PDF Handtekening... 1 Verzenden... 3 Er wordt voorgesteld om de PDF te downloaden op de pagina Ondertekenen...

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie