Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse"

Transcriptie

1 Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst Over het algemeen kan gesteld worden dat de uitkomsten ten opzichte van de vorige meting licht zijn verbeterd. Zo is de sociale index iets gestegen: van 6, naar 6,4. Verder is het aantal niet-groene thema s (rapportcijfer lager dan 6) gedaald van 7 naar 4. Aan de andere kant blijkt dat de belangrijkste aandachtspunten gelijk zijn gebleven. Dit zijn nog steeds familiariteit en discriminatie, welke bij beide metingen een onvoldoende scoren. Discriminatie is zelfs gedaald van een 4,5 naar een 3,5. Deze scoort slechts bij vier gebieden een voldoende. Verder vallen een aantal zaken op in de wijkanalyses wanneer de resultaten per wijk worden beke-ken. De opvallendste worden hieronder genoemd. Voor informatie over alle wijken wordt verwezen naar de wijken zelf. De is de slechtst scorende wijk: het is de enige wijk waar de sociale index rood is, zij het nipt: de score is 4,9. Het aantal rode thema s is gestegen van 7 naar 0 waarbij de taartpunt binding de grootste daler is: van 6,0 naar 5,3. Hiermee heeft geen enkele groene taartpunt meer. De is wel gestegen van oranje naar geel. Centrum De sociale index in is gestegen van een rode naar oranje kleur. De verbetering is vooral te zien in de taartpunt leefomgeving : in 0 waren nog vijf van de zeven thema s rood, nu nog maar twee. Zo is de parkeeroverlast in het centrum sterk verminderd, vermoedelijk mede dankzij de oplevering van twee parkeergarages de afgelopen periode. Daarnaast is de laatste jaren natuurlijk een flink aantal projecten gerealiseerd: De Nieuwe Kolk, Drents Museum en verscheidene winkelontwikkelingen (Mercurius, VanderVeen, Citadel), wat allemaal een positieve bijdrage kan hebben geleverd aan de leefomgeving. Daarnaast is de taartpunt meedoen gestegen van oranje naar geel. Het is mogelijk dat het evenementenbeleid van de afgelopen periode hier een bijdrage aan heeft geleverd. Thema discriminatie Het belangrijkste aandachtspunt is nog steeds (naast familiariteit) discriminatie, die scoort in 0 en 04 een onvoldoende, en is zelfs gedaald van een 4,5 naar een 3,5. Deze scoort slechts bij vier wijken een voldoende. Op dit punt is echter een belangrijke nuancering te maken: in de enquête is over het onderwerp discriminatie één algemene vraag gesteld, waarbij de invloed van eigen interpretaties (leeftijdsdiscriminatie, economische recessie) groot is op de uitkomst van de enquête (discriminatie is in bijna alle wijken verslechterd). Kloosterveen Inleiding wijkanalyse Kloosterveen Centrum

2 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Net als op de drie andere thema s zit op het thema binding ruim onder het gemiddelde met een score van 5, tegenover 6, gemiddeld. Op alle drie onderwerpen binnen het thema binding zit dan ook onder het gemiddelde. Op saamhorigheid en elkaar kennen heeft zelfs de laagste score van alle gebieden. Centrum in perspectief Op bijna alle thema s zijn de scores van gestegen sinds de vorige wijkanalyses, alleen het thema binding is iets gedaald. Op de thema s leefomgeving en meedoen is van alle gebieden het sterkst gestegen. is van 4, naar 5,0 gestegen (de grootste stijging van alle gebieden), waardoor geen enkel gebied meer rood scoort op dit thema. Het slechtst scorende thema is nog steeds persoonlijke competenties ondanks de stijging van 3,7 naar 4,3. Conclusies 04 Op alle onderwerpen binnen dit thema scoort ruim onder het gemiddelde. scoort met het laagst: 4,3. Met name de score op inkomen is laag: het gemiddelde is al on-voldoende (5,3), maar zit daar nog eens ruim onder (3,). Dit komt grotendeels door het hoge percentage voortijdig schoolverlaters: met 3,7% zit ver boven het gemiddelde (,7%). Op alle onderwerpen scoort Centrum ruim lager dan Centrum. Ook op het thema leefomgeving heeft met de laagste score: 5,0. De gemiddelde score is 6,. Vooral op vervuiling scoort slecht: met een 3,6 de laagste score. Bewoners hebben vooral last van rommel op straat (37,%). Maar ook op veiligheid (5,) en overlast (5,4) heeft de laagste score. Bij het thema meedoen scoort wederom onder het gemiddelde: 5,7 tegenover 6,6 gemiddeld. Vooral jeugdwerkloosheid valt op: met 3,6% heeft de slechtste score (het gemiddelde is 3,8%). Op wekelijks contact scoort als enige in het groen: 6,4 (gemiddeld 4,5). Ook op o.a. mantelzorg en actief zijn in de wijk scoort bovengemiddeld. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

3 Wijkanalyse Centrum Centrum 0 Centrum 04 Assen 04 Op het thema binding heeft Centrum na en de hoogste score. Vooral op familiariteit scoort de wijk bovengemiddeld (5,8 tegenover 4,9). Dit is goed te zien aan het percentage dat zich thuisvoelt in de wijk: met 70,4% heeft Centrum de hoogste score. Ook is een groot deel (78,%) gehecht aan de stad, tegenover 7,5% gemiddeld. Centrum in perspectief In Centrum is het thema persoonlijke competenties (-0,7) samen met het sterkst gedaald, meedoen liet met de grootste daling zien (-0,6). Deze twee thema s zijn daardoor van donkergroen naar groen gegaan. De andere twee thema s zijn (licht) gestegen waardoor alle thema s in centrum nu groen zijn. Centrum komt hiermee het meest overeen met het Assens gemiddelde. Conclusies Centrum 04 Op het thema persoonlijke competenties scoort Centrum gemiddeld: 6,5. De score op opleiding en gezondheid is iets lager, inkomen iets hoger. Ook binnen de onderwerpen zien we weinig uitschieters. Alleen het percentage huishoudens dat moeite heeft met rondkomen wijkt wat meer af: Centrum scoort hier een 5,7, waar het gemiddelde 4, is. Op het thema leefomgeving scoort Centrum iets onder het gemiddelde (6,0 tegenover 6,). Ook hier zien we weinig afwijkingen van het gemiddelde. Alleen binnen de onderwerpen zien we iets grotere verschillen. Van bekladding en drugsoverlast (onderwerpen waar juist slecht scoort) hebben mensen weinig last (respectievelijk,3% en,%). Ook mijden mensen bijna nooit plekken in de wijk (0,3%). Daarentegen vindt 5,4% zijn/haar woning te duur, na de slechtste score. Op meedoen scoort Centrum gemiddeld: 6,6. Op sociaal economisch en sociale contacten iets lager, maatschappelijk en sociaal cultureel iets hoger. Anders dan centrum scoort centrum op wekelijks contact juist laag: met een 3, (het gemiddelde is 4,5) scoort alleen het buitengebied lager. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

4 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 ont staan er problemen. Met de wijkanalyses dit in beeld gebracht. Conclusies 04 Op persoonlijke competenties geven de inwoners van hun wijk een 5,9, waar dit gemiddeld een 6,5 is. Dit thema is het enige gele thema van. De rest is groen. Deze lagere score ligt met name aan het onderwerp inkomen dat een 4,5scoort. Binnen inkomen zijn geen echte uitschieters naar beneden, wel scoren alle onderwerpen hieronder ondergemiddeld: veel huishoudens met een inkomen lager dan 600 euro netto, veel bijstandsgerechtigden en veel huishoudens geven aan moeite te hebben met rondkomen. Daarnaast valt op dat de wijk een van de hoogste percentages 65-plussers heeft met een matige of slechte gezondheid: ruim 35% tegen 6% gemiddeld. Op binding krijgt de wijk, samen met, de hoogste score van Assen: een 7,0 (6, gemiddeld). Op alle onderwerpen (familiariteit, binding met de wijk en binding met de stad) krijgt de wijk een van de hoogste waarderingen van de stad. Bijna dertig procent van de verhuizingen gaat naar een andere woning binnen : het hoogste percentage van Assen. Veel inwoners zijn gehecht aan de wijk en wonen er al langer dan tien jaar. in perspectief Sinds de vorige wijkanalyses is er duidelijk op vooruit gegaan met drie gestegen thema s en één gelijk gebleven thema. Dit is ook terug te zien in de kleuren: drie groene en één gele waardering, waar deze laatste bij de vorige meting nog oranje (onvoldoende) was. De grootste stijgingen zijn te zien op binding (van 6,3 naar 7,0) en persoonlijke competenties (van 5,4 naar 5,9). Wel scoort de wijk nog steeds onder het Assens gemiddelde. De verschillen zijn wel kleiner geworden. Op leefomgeving en meedoen scoort de wijk een tiende lager, op persoonlijke competenties ruim een halve punt lager maar op binding 0,8 punt juist hoger. Het thema leefomgeving scoort iets ondergemiddeld: een 6, bij gemiddeld een 6,. Passende huisvesting scoort hier met een 5,9 duidelijk lager dan de 6,7 in Assen. Hierbinnen geven veel bewoners aan dat de woningen een ongeschikte indeling hebben (6,% tegenover 4,% gemiddeld) en te duur zijn (0,7% tegenover 7,3%). Op veiligheid, vervuiling en overlast scoort de wijk gemiddeld. Ook de openbare ruimte en voorzieningen worden gemiddeld gewaardeerd. Kloosterveen Ook op meedoen scoort een tiende onder het gemiddelde: de wijk krijgt een 6,5 waar een 6,6 gemiddeld is. Opvallend is vooral de hoge score op het onderwerp maatschappelijk met een 7,9. Alleen het buitengebied scoort licht hoger. Het gemiddelde van Assen ligt op een 7,. kent met bijna 40% het hoogste percentage inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet (gemiddeld 3%). Centrum Wijkanalyse

5 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Op binding scoort met een 6,3 net iets hoger dan het gemeentelijk gemiddelde van 6,. Op het gebied van familiariteit scoort de wijk alleen een voldoende op saamhorigheid (5,9). Al zit op alle vier de onderwerpen boven het Assens gemiddelde. De inwoners hebben een prima binding met hun wijk, maar een relatief lage binding met de stad. De sterke wijkbinding is terug te zien in de lange woonduur in de wijk: bijna 70% woont er al langer dan tien jaar. Ook willen 90% van de mensen in de wijk blijven wonen. in perspectief Op drie van de vier thema s zijn de inwoners licht positiever gestemd dan bij de vorige wijkanalyses, alleen bij thema meedoen is de tevredenheid gedaald (van 7, naar 6,9). De overige thema s stegen licht met enkele tienden. Op alle thema s scoort beduidend hoger dan gemiddeld. Alleen op binding scoort de wijk een 6,3 ten opzichte van een 6, voor Assen geheel. Met deze hoge scores is een prima plek om te wonen en leven. Conclusies 04 Met een 8, op dit thema heeft de een na hoogste score van alle gebieden. Het gemiddelde ligt op een 6,5. Op alle onderwerpen binnen dit thema scoort de wijk hoog. Met name gezondheid (8,4) en inkomen (7,5) vallen op: deze scores liggen beduidend hoger dan gemiddeld (6,3 en 5,3). Dit eerste komt met name door de goede gezondheid van 65minners. Slechts 5,5% heeft een slechte of matige gezondheid. Op het gebied van inkomen is te zien dat er,8% bijstandsgerechtigden in de wijk woont en slechts een kleine 9% van de wijk moeite heeft met rondkomen: na en het buitengebied de laagste score. Ook op het thema leefomgeving heeft de wijk de een na hoogste score: een 7,3. Hoogste score is een 7,4, waar gemiddeld een 6, wordt gescoord. Men heeft weinig last van vervuiling, overlast en onveiligheid. Er worden weinig politiemeldingen gedaan in de wijk. Ook is men tevreden over de woning. Dit is terug te zien in de hoge score op passende huisvesting. Het onderwerp voorzieningen heeft zelfs de hoogste score van alle gebieden (7,4 om 6,8 gemiddeld). Bij het thema meedoen heeft de wijk ook de een na hoogste score, ditmaal samen met het buitengebied: een 6,9. De gemiddelde score is 6,6. Opvallend is dat de wijk het laagst scoort van alle gebieden op het onderwerp maatschappelijk en het hoogste op sociaal cultureel. De lage score voor maatschappelijk heeft te maken met het lage percentage vrijwilligers (ruim 5%) en personen dat actief is in de wijk (,7%). Gemiddeld voor Assen is dit respectievelijk 3% en 6,6%. De hoge score voor sociaal cultureel ligt met name aan het feit dat het hoogste percentage (44,5%) heeft aan inwoners die aan sport doen. Gemiddeld is dit 35%. Ook sociaal economisch scoort hoog door de lage werkloosheid van 5,5%. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

6 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Conclusies 04 heeft met een 6,5 precies de gemiddelde score voor Assen op het thema persoonlijke competenties. De onderdelen gezondheid en inkomen scoren licht bovengemiddeld. Bij gezondheid valt echter, ondanks de goede score, op dat tegenover een goede gezondheid van 65plussers een relatief slechte gezondheid van 65minners te zien is. De wijk heeft weinig bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen. Wel zijn er iets meer huishoudens die moeite hebben met rondkomen (6,5% om 4,6% gemiddeld). Op dit thema scoort met een 6,7 licht hoger dan gemiddeld (6,6). Dit ligt met name aan de onderwerpen maatschappelijk en sociale contacten, waarop bovengemiddeld wordt gescoord. Binnen maatschappelijk komt deze hoge score doordat in het hoogste percentage vrijwilligers actief is van heel Assen: 39,6%. Gemiddeld is dit 3%. Op sociaal cultureel gebied wordt een lagere score gehaald, wat komt door het lage percentage inwoners dat aan sport doet: 30,9% tegenover 35,3% in Assen. scoort op dit onderwerp een 5,7, weliswaar nog voldoende, maar toch duidelijk lager dan de gemiddelde score van 6,. Dit ligt aan de slechte binding met de stad en de lage score op familiariteit. Binnen familiariteit wordt ondergemiddeld gescoord op alle onderdelen: saamhorigheid, thuis voelen, prettige omgang en elkaar kennen. Met name saamhorigheid scoort laag: een 4, tegenover een 5,3 in Assen. De gehechtheid aan de stad Assen is laag. in perspectief De inwoners van zijn positiever geworden over persoonlijke competenties (van 5,7 naar 6,5) en meedoen (van 6,6 naar 6,7) in vergelijking met de vorige wijkanalyses. is gedaald van 6,5 naar 6,0 en binding is gedaald van 6,0 naar 5,7. Hiermee is persoonlijke competenties van geel naar groen gegaan, en binding van groen naar geel. De wijk houdt hiermee drie groene en één gele score. Alleen op het onderwerp binding wijkt de score van af van het Assens gemiddelde. Deze afwijking zorgt echter nog niet voor een onvoldoende score en vraagt daarmee niet om een aanpak. Op het thema leefomgeving heeft bijna dezelfde score als Assen: een 6 voor tegenover een 6, voor Assen. Dit is ook terug te vinden in de onderliggende onderwerpen: op de meeste onderdelen scoort rond het gemiddelde. Alleen het onderwerp passende huisvesting scoort met een 5, duidelijk lager dan de gemiddelde score van 6,7. Weinig inwoners zijn dus tevreden over hun woning. Het gaat dan met name om de indeling van hun woning (ongeschikt) en de te hoge woonkosten. Bij veiligheid valt op dat veel inwoners zich wel eens onveilig voelen (37,%, tegenover 8,6% in Assen). Van de inwoners mijdt 4,3% wel eens plekken (tegenover,% in Assen). Daartegenover staat dat er weinig politiemeldingen worden gedaan. Dat is niet per se positief. Bij overlast is opvallend dat bijna 3% van de inwoners last heeft van parkeeroverlast, bijna dubbel zoveel als gemiddeld (6,6%). Dit is ook terug te zien in het onderwerp openbare ruimte: scoort verreweg het laagst op het aantal parkeerplekken (5,5 tegenover 6,4 gemiddeld). Ook is er veel drugsoverlast: 6,%, tegenover 3% in Assen. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

7 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Conclusies 04 scoort, samen met en, rood op dit thema. Het gebied krijgt een 4,5, bij een Assens gemiddelde van 6,5. Alle drie de onderdelen binnen dit thema krijgen een onvoldoende: opleiding een 5,4, gezondheid een 4,5 en inkomen een 3,7. Bij gezondheid valt op dat ruim een kwart van de bewoners onder de 65 een matige of slechte gezondheid heeft. Dit is het hoogste percentage van Assen. Onder inkomen valt op dat bijna 35% van de huishoudens aangeeft moeite te hebben met rondkomen. Ook kent het gebied met 8% veel bijstandsgerechtigden (Assen 4,5%). is het enige thema waarmee hoger scoort dan : een 5,4 om een 5,. De Assense score is 6,. De lage score zit hem in een lage score op familiariteit (3,6 om 4,9 gemiddeld) en binding met de wijk (5,0 om 6,4 gemiddeld). Inwoners geven lage scores op alle onderdelen: saamhorigheid, thuisvoelen, prettige omgang en elkaar kennen. Slechts,% van de inwoners ver-huist bij een verhuizing binnen de wijk, de rest verhuist naar een andere wijk of vertrekt uit Assen. Wel geeft ruim driekwart van de inwoners aan erg gehecht te zijn aan de stad. in perspectief is op het thema persoonlijke competenties gezakt van een 5, naar een 4,5, terwijl over de stad bekeken dit thema juist is gestegen. Dit thema is hiermee van oranje naar rood verkleurd. De thema s leefomgeving en meedoen zijn beide gestegen. Ze scoren nog wel geel, maar komen in de buurt van het Assens gemiddelde. Het thema binding is van 5,5 naar 5,4 gezakt. Nauwelijks een verslechtering is. In lijkt met name inzet nodig op het gebied van persoonlijke competenties. Binnen de totale wijk lijkt inzet op persoonlijke competenties in het meest urgent. Op leefomgeving scoort iets ondergemiddeld: een 5,8 bij gemiddeld een 6,. Dit komt met name door de laagste score (,9) op discriminatie (gemiddeld 3,5). Veiligheid (5,8) en vervuiling (5,7) scoren licht ondergemiddeld (6,5 en 6,). Van de inwoners voelt 56% zich wel eens onveilig. Ook hebben de inwoners meer dan gemiddeld last van rommel op straat, bekladding en hondenpoep. Daarnaast heeft het hoogste percentage inwoners (6,5%) dat last heeft van overlast van jongeren. Gemiddeld is dit slechts 7,%. Het thema meedoen krijgt van de inwoners van een 5,9, waar de hele stad dit op een 6,6 waardeert. Dit ligt vooral aan het onderwerp sociale contacten: het gebied scoort hier een 4,7, waar een 6, gemiddeld is. De overige onderdelen wijken veel minder af. Een derde van de inwoners voelt zich wel eens eenzaam. Op Assens niveau is dit %. heeft het laagste percentage inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet (4% om 3% gemiddeld). Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

8 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Dit thema krijgt van de inwoners van de laagste score in Assen: een 5,. Gemiddeld over Assen is dit 6,. De lage score komt net als in vooral door een lage score op familiariteit (4,0 om 4,9 gemiddeld) en binding met de wijk (4,8 om 6,4 gemiddeld). Binnen familiariteit scoort het gebied laag op alle vier de onderdelen: saamhorigheid, thuisvoelen, prettige omgang en elkaar kennen. Na verhuist men in het minst graag naar een nieuwe woning binnen de wijk: slechts 5,3% doet dit. in perspectief scoort duidelijk beter dan. is op twee thema s gestegen sinds de vorige wijkanalyses. Op het thema binding is het gebied wel gezakt van geel (5,8) naar oranje (5,). Voor de rest liggen de resultaten van de analyse rond het Assens gemiddelde. Binnen de totale wijk lijkt inzet op persoonlijke competenties in het meest urgent. Conclusies 04 scoort op dit onderwerp net hoger dan het Assens gemiddelde (6,5): een 6,7. heeft bijna het laagste percentage huishoudens waarvan geen van de volwassenen een startkwalificatie heeft: slechts,%. Verder is het hoge percentage huishoudens dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen opvallend: dit is bijna 3%. Dit is vreemd, omdat het gebied veel minder bijstandsgerechtigden heeft dan gemiddeld (,3% om 4,5%) en relatief weinig huishoudens moeten rondkomen met een inkomen lager dan 600 euro netto (7,8% bij een gemiddelde van 3,3%). De inwoners van waarderen hun leefomgeving op een 6,3. Dit is iets hoger dan het Assens gemiddelde van een 6,. Positieve uitschieter is het cijfer op discriminatie: een 5, bij een 3,5 gemiddeld. Ook meedoen krijgt een score van een 6,3, wat iets lager is dan het gemiddelde van 6,6. Dit komt door de lage score (4,5) op sociaal cultureel (gemiddeld 5,9). Dit heeft te maken met het laagste percentage inwoners dat aan sport doet: 3,9%, tegenover 35,3% in Assen. Aan de andere kant kent het gebied het hoogste percentage inwoners dat mantelzorg verleent (5,%). Gemiddeld is dit 7,3%. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

9 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Op het thema binding doet het met een 5,8 iets beter. Vooral binding met de stad valt op: het een score van 7,9 scoort bovengemiddeld. Zo is bijvoorbeeld een groter percentage gehecht aan de stad (75,3% tegenover 7,5%). Op het onderwerp familiariteit scoort met een 4, echter een stuk lager (gemiddeld 4,9). Zo voelt een krappe meerderheid zich thuis in de wijk (5,%) en dat mensen prettig met elkaar omgaan (50,4%). in perspectief Alleen op het thema meedoen is de score van gedaald (van 5,9 naar 5,7). scoort desondanks nog wel op alle thema s onder het gemiddelde en heeft geen enkel groen onderwerp. Het thema binding krijgt met een 5,8 de hoogste score in. De laagste score (5,3) op persoonlijke competenties laat zien dat de scores erg dicht bij elkaar zitten. Dit is ook de enige onvoldoende score van de wijk. Conclusies 04 scoort op alle ond scoort op alle onderdelen binnen dit thema onder het gemiddelde. Hierbij valt vooral ge-zondheid op: met een 4,5 zit ruim onder het gemiddelde (6,3). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 65-minners: 0,4% van hen vindt dat ze een slechte of matige gezondheid hebben. Alleen in is dit percentage hoger. Wat betreft inkomen scoort op alle onderdelen rood waarbij vooral het percentage huishoudens met een laag inkomen opvalt: 49,5%. erdelen binnen dit thema onder het gemiddelde. Hierbij valt vooral ge-zondheid op: met een 4,5 zit ruim onder het gemiddelde (6,3). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 65-minners: 0,4% van hen vindt dat ze een slechte of matige gezondheid hebben. Alleen in is dit percentage hoger. Wat betreft inkomen scoort op alle onderdelen rood waarbij vooral het percentage huishoudens met een laag inkomen opvalt: 49,5%. Op het thema leefomgeving scoort op alle onderdelen op of onder het gemiddelde. Passende huisvesting wijkt het meeste af: een 4,9 tegenover 6,7 gemiddeld. Mensen vinden hun woning vooral te duur (,0%) en te klein (0,7%). Ook op het onderwerp discriminatie scoort rood:,4 tegenover 3,5. Ook op familiariteit scoort rood. Kloosterveen Centrum Weer scoort op alle onderdelen onder het gemiddelde waarbij vooral het onderwerp sociaal economisch opvalt: scoort hier een 5, tegenover 7,0 gemiddeld. Hierbij is de jeugdwerkloosheid belangrijk: 9,3% tegenover 3,8% gemiddeld. Alleen op het onderwerp maatschappelijk scoort een 6,8 groen (7, gemiddeld). Wijkanalyse

10 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Op twee van de drie onderdelen binnen het thema binding behaalt de laagste score: binding met de wijk (4,0 tegenover 6,4 gemiddeld) en familiariteit (3,4 tegenover 4,9). Zo voelt maar 36,0% zich thuis in de wijk en vindt 38,6% dat mensen prettig met elkaar omgaan. Beide de laagste scores van alle gebieden. Opvallend is dat op het onderwerp binding met de stad juist heel hoog scoort: met een 8,5 heeft alleen een hogere score (gemiddeld 7,4). Zoals bij de meeste gebieden hebben de mensen in dus meer binding met de stad dan met hun eigen wijk. in perspectief is op drie van de vier thema s gedaald, alleen persoonlijke competenties is iets gestegen. Met een 4, heeft echter nog steeds (gedeeld) de laagste score van alle gebieden. Net als op de thema s leefomgeving en meedoen. De grootste daling liet het thema binding zien (van 6,0 naar 5,3) waardoor ook geen enkel groen thema meer heeft en zelfs (als enige gebied) een rode totaalscore (4,9) heeft. Conclusies 04 Met een 4,3 heeft met centrum de laagste score op het thema persoonlijke competenties (6,5 gemiddeld). Vooral het onderwerp inkomen valt op: een score van,6 tegenover 5,3 gemiddeld, ruim de laagste score. Veel huishoudens in hebben een laag inkomen (65,6%) en/of moeite met rondkomen (38,9%), beide de laagste score van alle gebieden. Gemiddeld is dit 3,3% en 4,6%. Ook op het thema leefomgeving heeft samen met de laagste score: 5,0 (6, ge-middeld). Op alle onderdelen scoort onder het gemiddelde waarbij vooral passende huisvesting (4,) opvalt, hier heeft de laagste score. Mensen vinden hun huis vooral te duur (6,6%) en slecht onderhouden (7,0%). Op discriminatie heeft (met ) de laagste score (,9), al scoort heel Assen hier laag: 3,5 gemiddeld. Ook op het thema meedoen behaalt de laagste score: wederom een 5,0. Alle scores binnen dit thema liggen onder het gemiddelde (drie van de vier onderdelen scoren rood). Vooral op sociale contacten scoort slecht: met een 3,7 de laagste score (het gemiddelde is een 6,). Zo voelt 39,% zich wel eens eenzaam en heeft 4,5% niet wekelijks contact met buren/vrienden/familie. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

11 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Op binding scoort met een 6,3 net iets hoger dan het gemeentelijk gemiddelde van 6,. Op het gebied van familiariteit scoort de wijk alleen een voldoende op saamhorigheid (5,9). Al zit op alle vier de onderwerpen boven het Assens gemiddelde. De inwoners hebben een prima binding met hun wijk, maar een relatief lage binding met de stad. De sterke wijkbinding is terug te zien in de lange woonduur in de wijk: bijna 70% woont er al langer dan tien jaar. Ook willen 90% van de mensen in de wijk blijven wonen. in perspectief Op drie van de vier thema s zijn de inwoners licht positiever gestemd dan bij de vorige wijkanalyses, alleen bij thema meedoen is de tevredenheid gedaald (van 7, naar 6,9). De overige thema s stegen licht met enkele tienden. Op alle thema s scoort beduidend hoger dan gemiddeld. Alleen op binding scoort de wijk een 6,3 ten opzichte van een 6, voor Assen geheel. Met deze hoge scores is een prima plek om te wonen en leven. Conclusies 04 Met een 8, op dit thema heeft de een na hoogste score van alle gebieden. Het gemiddelde ligt op een 6,5. Op alle onderwerpen binnen dit thema scoort de wijk hoog. Met name gezondheid (8,4) en inkomen (7,5) vallen op: deze scores liggen beduidend hoger dan gemiddeld (6,3 en 5,3). Dit eerste komt met name door de goede gezondheid van 65minners. Slechts 5,5% heeft een slechte of matige gezondheid. Op het gebied van inkomen is te zien dat er,8% bijstandsgerechtigden in de wijk woont en slechts een kleine 9% van de wijk moeite heeft met rondkomen: na en het buitengebied de laagste score. Ook op het thema leefomgeving heeft de wijk de een na hoogste score: een 7,3. Hoogste score is een 7,4, waar gemiddeld een 6, wordt gescoord. Men heeft weinig last van vervuiling, overlast en onveiligheid. Er worden weinig politiemeldingen gedaan in de wijk. Ook is men tevreden over de woning. Dit is terug te zien in de hoge score op passende huisvesting. Het onderwerp voorzieningen heeft zelfs de hoogste score van alle gebieden (7,4 om 6,8 gemiddeld). Bij het thema meedoen heeft de wijk ook de een na hoogste score, ditmaal samen met het buitengebied: een 6,9. De gemiddelde score is 6,6. Opvallend is dat de wijk het laagst scoort van alle gebieden op het onderwerp maatschappelijk en het hoogste op sociaal cultureel. De lage score voor maatschappelijk heeft te maken met het lage percentage vrijwilligers (ruim 5%) en personen dat actief is in de wijk (,7%). Gemiddeld voor Assen is dit respectievelijk 3% en 6,6%. De hoge score voor sociaal cultureel ligt met name aan het feit dat het hoogste percentage (44,5%) heeft aan inwoners die aan sport doen. Gemiddeld is dit 35%. Ook sociaal economisch scoort hoog door de lage werkloosheid van 5,5%. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

12 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 krijgt op dit thema een score van 5,7, een halve punt lager dan het gemiddelde van 6,. Met name de lage waardering op binding met de wijk valt hier op: bewoners geven dit onderwerp een 5,, waar een 6,4 de gemiddeld is. Weinig mensen verhuizen binnen de wijk of zijn gehecht aan de wijk. Veel mensen willen dan ook wel weg uit de wijk (7,% om,3% in Assen). in perspectief is op alle onderdelen gedaald, waarbij lagere waarderingen op persoonlijke compe-tenties en binding ervoor hebben gezorgd dat de kleuren ook wijzigden: van geel naar oranje en van groen naar geel. De oranje score van persoonlijke competenties is gezien de score van 5,5 nog niet zorgwekkend, wel is het opvallend dat inwoners minder tevreden zijn geworden op alle thema s. en hebben duidelijk lagere score (5,8 en 5,5) dan gemiddeld in Assen (6,4) op persoonlijke competenties. Dit onderwerp verdient daarom mogelijk extra aandacht in deze wijk. De overige thema s liggen dicht rond de gemiddelde waarden. Conclusies 04 krijgt met een 5,5 een oranje waardering. Dit ligt met name aan de lage score op opleiding (,3 punt lager dan gemiddeld) en inkomen (, punt lager). Nader bekeken valt echter de vreemde situatie binnen gezondheid op: Het gebied heeft aan de ene kant een zeer hoog percentage inwoners onder de 65 met een matige of slechte gezondheid (9% met,5% gemiddeld) en aan de andere kant een van de laagste percentages ouderen met een matige of slechte gezondheid (9,9% bij gemiddeld 6,%). De inwoners waarderen hun leefomgeving met een 6,3: iets hoger dan gemiddeld in Assen (6,). Hier vallen met name de hoge scores op overlast en passende huisvesting op. Binnen passende huisvesting zijn de inwoners zeer tevreden over de indeling, de grootte en het onderhoud van hun woning. Opvallend is dat de inwoners van veel minder last hebben van te hard rijden dan (bijna 8% tegenover bijna 43%). doet het hier beter dan gemiddeld, terwijl bijna de slechtste score laat zien. scoort in ondergemiddeld: een 6, om 6,6 gemiddeld. Binnen de vier onderwerpen sociaal economisch, maatschappelijk, sociaal cultureel en sociale contacten heeft het gebied geen duidelijke uitschieters naar boven of onderen. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

13 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Op het thema binding heeft, samen met de hoogste score van Assen: een 7, tegenover een 6, gemiddeld. Dit is met name te danken aan de hoge scores van familiariteit en binding met de wijk. Beide liggen een punt hoger dan gemiddeld. Binnen familiariteit vallen de hoge scores op saamhorigheid (een 6,7 tegenover een 5,3 gemiddeld), prettige omgang (5,9 tegenover 4,9) en elkaar kennen (5,5 tegenover 4,) op. Weinig mensen willen weg uit de wijk. Veel mensen wonen er langer dan tien jaar en zijn ook gehecht aan de wijk. in perspectief In vergelijking met de vorige wijkanalyses is er in weinig veranderd: er is één thema van donkergroen naar groen verschoten. Twee thema s zijn licht gestegen (persoonlijke competenties en binding), de andere twee zijn licht gedaald. In vergelijking met de hele stad valt op dat waar op Assens niveau de waardering voor leefomgeving en meedoen gelijk is gebleven, deze in beide zijn gedaald. De waardering in komt hier dichterbij het Assens gemiddelde te liggen. scoort op alle thema s hoger dan gemiddeld in Assen. Met name binding springt eruit als hoogste score van Assen. Al met al gaat het goed in. Conclusies 04 scoort met een 6,9 op dit thema bijna een halve punt boven het Assens gemiddelde. Dit ligt met name aan het onderwerp gezondheid, dat een punt hoger wordt gewaardeerd dan gemiddeld (7,3 om 6,3). Binnen dit onderwerp valt het lage percentage ouderen (65+) op met een matige of slechte gezondheid: ruim 7%, tegenover 6% gemiddeld. Onder inkomen geeft toch ruim 7% van de huishoudens aan moeite te hebben met rondkomen. De leefomgeving in wordt met een 6,4 iets beter dan gemiddeld (6,) gewaardeerd. Hierbinnen vallen met name de hogere tevredenheid op vervuiling en passende huisvesting op, evenals de lage score op voorzieningen (5,8 tegenover 6,8 gemiddeld). Grootste probleem bij de veiligheid, vervuiling en overlast is de last van hondenpoep (ruim %). kent op deze onderwerpen geen echt slechte punten. Bij de passende huisvesting vallen met name de grote tevredenheid op indeling (9,3) en grootte van de woning (9,) op. heeft de laagste score van Assen op de tevredenheid over het aantal winkels (5,4 tegenover 7,) en eerstelijns gezondheidszorg (4,4 tegenover 7,4). Ook het OV wordt met een 5,3 niet hoog gewaardeerd (gemiddeld 6,5). Ook op het thema meedoen scoort de wijk licht hoger dan gemiddeld (6,8 om 6,6). Binnen de on-derwerpen zijn weinig afwijkende scores te zien, behalve dat sociaal cultureel met een 5,5 net in de oranje categorie valt. Weinig mensen in de wijk voelen zich wel eens eenzaam (7,5%). Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

14 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Bij binding heeft dezelfde score als gemiddeld: een 6,. Weinig respondenten geven aan dat men elkaar goed kent in de wijk (35,%). Verder is opvallend dat veel mensen in binnen de wijk verhuizen en relatief weinig mensen uit de wijk weg willen. Aan de andere kant valt op dat de inwoners niet erg gehecht zijn aan de wijk of de stad. Kloosterveen in perspectief In zijn de inwoners op de thema s persoonlijke competenties en leefomgeving minder tevreden geworden: deze thema s daalden respectievelijk van een 8,8 naar een 8,7 en van een 8, naar een 7,4. Dit wijkt af van het Assense beeld: persoonlijke competenties is hier gestegen en leefomgeving is gelijk gebleven. Aan de andere kant zijn de thema s meedoen en binding licht gestegen. Op drie van de vier thema s scoort het hoogste van heel Assen en op het vierde thema binding is gestegen. Conclusies 04 heeft met een score van 8,7 de hoogste score van Assen op dit thema. Dit komt met name door opleiding en inkomen, waar de hoogste scores heeft (9,6 en 8,5). In heeft maar 8,7% van de huishoudens een inkomen van minder dan 600 euro netto per maand. In heel Assen is dit ruim 3%. Ook op het thema leefomgeving heeft (7,4) de hoogste score van Assen (6,). Op het thema discriminatie heeft met een 5,9 de een na hoogste score. Over heel Assen gezien scoort dit thema erg laag. heeft de beste scores op veiligheid, overlast, passende huisvesting en openbare ruimte. Van hondenpoep heeft men in echter meer last dan gemiddeld. Over het algemeen scoort het thema leefomgeving hoog. Bij meedoen scoort weer het hoogste van Assen (7,3 om 6,6). Opvallend hier zijn de lage percentages niet werkende werkzoekenden in beide gebieden, zowel onder jongeren als totaal. In verlenen relatief weinig mensen mantelzorg (3,7% ten opzichte van ruim 7% gemiddeld). Ook heeft, na het buitengebied, de minste inwoners die zich wel eens eenzaam voelen (3% om % gemiddeld). Kloosterveen Centrum Wijkanalyse

15 Wijkanalyse Kloosterveen Kloosterveen 0 Kloosterveen 04 Assen 04 Conclusies Kloosterveen 04 als scoren met een 8,7 en 7,8 hoger dan het gemiddelde van 6,5. Kloosterveen scoort erg hoog op opleiding (9,) maar opvallend lager op inkomen (6,9). Bijna een kwart van de respondenten geeft hier aan moeite te hebben met rondkomen. Dit is opvallend omdat de wijk slechts % bijstandsgerechtigden kent en slechts 0,8% van de huishoudens moet rondkomen met een inkomen lager dan 600 euro netto. Beide percentages horen bij de beste scores van Assen. Kloosterveen heeft met een 5,4 een van de lagere scores in Assen. Weinig respondenten geven aan dat men elkaar goed kent in de wijk. In Kloosterveen (5,6%) is dit erger dan in (35,%). Binnen de binding valt op dat veel mensen in en binnen de wijk verhuizen, en relatief weinig mensen uit de wijk weg willen. Aan de andere kant valt op dat de inwoners niet erg gehecht zijn aan de wijk of de stad. De score op dit onderwerp wordt enigszins vertekend doordat slechts 5% van de bewoners langer dan tien jaar in de wijk woont. Dit is logisch omdat grote delen van de wijk nog niet ouder dan tien jaar zijn. Kloosterveen in perspectief In Kloosterveen valt met name de sterke stijging van persoonlijke competenties op van 6,4 naar een 7,8. Dit is de sterkste stijging op dit onderwerp van alle gebieden. De overige thema s dalen of stijgen met maximaal 0,3 punt. Opvallend is dat door de daling van 5,7 naar 5,4 het thema binding van geel naar oranje verkleurt. Omdat de binding gemiddeld is gestegen naar een 6, kan dit aanleiding zijn om extra aandacht aan dit onderwerp te besteden. Het thema leefomgeving scoort hoog bij Kloosterveen (6,8). Men heeft weinig last van overlast, onveiligheid en vervuiling. Bijna 4% geeft aan last te hebben van te hard rijden. Ook van hondenpoep heeft men in Kloosterveen meer last dan gemiddeld. Binnen het onderwerp voorzieningen is men minder tevreden dan gemiddeld over het aantal winkels, de welzijnsvoorzieningen en de eerstelijns gezondheidsvoorzieningen. Over het algemeen scoort het thema leefomgeving echter hoog. Kloosterveen scoort met een 6,5 net onder gemiddeld. Opvallend hier zijn de lage percentages werkzoekenden in de hele wijk, zowel onder jongeren als totaal. Op maatschappelijke vlak valt op dat in Kloosterveen relatief weinig mensen mantelzorg verlenen (0,4% ten opzichte van ruim 7% gemiddeld). Ten opzichte van het gemiddelde in Assen (3%) valt op dat er in Kloosterveen weinig mensen vrijwilligerswerk doen: 4,9%. Al is dit nog steeds een behoorlijk aandeel van de inwoners, dit is toch de een na laagste score in Assen. Kloosterveen Centrum Wijkanalyse Kloosterveen

16 Wijkanalyse 0 04 Assen 04 Assen scoort een 6, op het thema binding. Het buitengebied scoort met 6,5 iets bovengemiddeld. Dit is met name te danken aan de thema s familiariteit (7) en binding met de wijk (7,8) die duidelijk hoger scoren dan het gemiddelde (4,9 en 6,4). Binnen familiariteit is de hoge tevredenheid met saamhorigheid, prettige omgang en elkaar kennen opvallend. Dit kan resulteren in een hoge score op binding: veel inwoners zijn gehecht aan hun omgeving en willen niet weg uit hun omgeving. De binding met de stad is logischerwijs lager dan gemiddeld: 4,6 om 7,4. Het buitengebied in perspectief Over het geheel zijn de inwoners op alle thema s minder tevreden geworden. Het thema persoonlijke competenties kent de grootste daling (van 7,9 naar 7,4). daalt van 7,5 naar 7,, meedoen van 7, naar 6,9 en binding van 6,6 naar 6,5. Wel scoort het buitengebied op alle thema s nog steeds bovengemiddeld. Een gerichte aanpak lijkt daarom niet direct noodzakelijk. Conclusies 04 Het buitengebied heeft met een score van 7,4 een prima score voor persoonlijke competenties. Het gemiddelde van Assen is een 6,5. Deze score komt voornamelijk doordat het inkomen beduidend hoger is dan de rest van Assen. Er zijn minder huishoudens met een laag inkomen, minder bijstandsgerechtigden en minder huishoudens hebben dan ook moeite om rond te komen. Aan de andere kant scoort het thema opleiding (6,3) veel lager dan Assen gemiddeld (7,9). Dit ligt met name aan het percentage voortijdige schoolverlaters van 6,4%, dat veel hoger is dan gemiddeld in Assen (,7%). Het buitengebied scoort met een 7, hoger dan het Assens gemiddelde van 6,. Dit ligt met name aan het thema discriminatie: hierop scoort het buitengebied een 8,, terwijl het gemiddelde een 3,5 is. Ook over vervuiling en passende huisvesting zijn inwoners van het buitengebied meer tevreden dan gemiddeld met scores van respectievelijk 8,5 en 8,4. Het thema voorzieningen scoort niet onverwacht onder het Assens gemiddelde: 5,4 om 6,8. Dit ligt met name aan de lage score voor welzijnsvoorzieningen, hoeveelheid speelvoorzieningen en jongerenvoorzieningen. Bij het thema veiligheid valt op dat er relatief gezien meer politiemeldingen worden gedaan in het buitengebied dan in de rest van de stad. Het centrum is de enige andere wijk waar dit ook zo is. In Het buitengebied heeft meer dan de helft van de inwoners last van te snel rijden. Op meedoen scoort het buitengebied met een 6,9 iets hoger dan Assen geheel (6,6). Ook in de onderdelen zijn slechts kleine verschillen zichtbaar. Grootste uitschieter is het thema maatschappelijk, dat met een 8, duidelijk hoger is dan het gemiddelde (7,): in het buitengebied doet men meer aan mantelzorg, vrijwilligerswerk en is men vaker in de buurt actief. Minder positief is dat bijna 3% aangeeft niet wekelijks contact te hebben met buren, vrienden of familie. Wijkanalyse Kloosterveen Centrum Naar inhoudsopgave

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2015

Leefbaarheidsmonitor 2015 Leefbaarheidsmonitor 2015 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2015 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Samenvatting DIMENSUS

Samenvatting DIMENSUS Samenvatting In 1998 is voor in het kader van het Grote Stedenbeleid, gestart met een WijkOntwikkelingsPlan (WOP). De wijk wordt gekenmerkt door een achterstand op sociaal, economisch en fysiek gebied.

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie

Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch in 2011 met Breda iets

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie