Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een typisch forensendorp met veel vrijstaande woningen en een groen karakter. Engelen heeft ruim inwoners; relatief meer 0 t/m 19 jarigen (27%) en minder 20 t/m 44 jarigen (23%) dan in s-hertogenbosch. De woningvoorraad bestaat grotendeels uit (relatief dure) koopwoningen. Wijk- en buurtmonitor Engelen 1

2 Wijken s-hertogenbosch Engelen Inhoud 5 3 Engelen Kom Engelen 7 4. De Haverleij Bokhoven Wijk- en buurtmonitor Engelen 2

3 Engelen Situatie 2018: boven Engelen: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Engelen, ten opzichte van de andere wijken, in 2018 boven. Positieve uitschieters zijn de thema s bewoners en woonomgeving. Het aspect openbare ruimte is zelfs als ruim boven getypeerd. Het rapportcijfer dat bewoners geven voor hun woonomgeving is met een 8,1 in Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Engelen (samen met Vinkel) zelfs het hoogst van alle wijken in s-hertogenbosch. Bewoners zijn ook tevreden met het openbaar groen en ervaren relatief weinig verloedering en sociale overlast in de buurt. Naar verhouding staan er veel (dure) koopwoningen, die door bewoners met een hoog rapportcijfer (8,3) beoordeeld worden. Bij het thema bewoners blijkt dat in Engelen relatief weinig (mogelijk) kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld armoede wonen, zoals huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Sterke aspecten zijn verder omgaan met elkaar, maatschappelijke inzet en gezondheid. Zo doen relatief veel bewoners vrijwilligerswerk, is het rapportcijfer voor tolerantie (7,6) vrij hoog, evenals het aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan. Met een rapportcijfer van 8,1 voor geluk, zit Engelen ook boven. Ruim beneden Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Uitleg nodig? Klik hier Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen 3

4 Engelen Ontwikkeling : ongunstig Engelen heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de Engelen: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan andere wijken, ongunstig ontwikkeld. Dit zien we terug in de thema s bewoners, samenleven, leren en zorg. Bij zorg geven relatief minder bewoners aan voor hulp in het dagelijks leven terecht te kunnen bij hun sociaal netwerk en zijn bewoners iets minder positief over de eigen gezondheid. Bij leren is in Engelen de tevredenheid over het basisonderwijs in de buurt gelijk gebleven, terwijl die tevredenheid in s-hertogenbosch is toegenomen. We zien bij samenleven een lagere tevredenheid van bewoners met de voorzieningen voor ouderen in de buurt. Ook het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt, is gedaald. Bij het thema bewoners is in Engelen het Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke aandeel 75-plussers sterker gestegen dan in de andere wijken. Dit kan (mogelijk) een kwetsbare groep zijn voor bijvoorbeeld eenzaamheid en woon- of zorgopgaven. Deze groep is in Engelen echter nog altijd kleiner (5,1%) dan in s-hertogenbosch (7,1%). Wijk- en buurtmonitor Engelen 4

5 5,1 7,1 % 75 jaar en ouder Wijk in cijfers ,0 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 27,5 21,4 % 20 t/m 64 jaar 57,2 61,1 % 65 jaar en ouder 15,3 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 2,8 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 7,2 6,8 Rapportcijfer contact buurtgenoten 7,6 7,2 Rapportcijfer tolerantie % Vrijwilligers Samenleven % Tevreden winkels dagelijkse boodschappen % Tevreden speelmogelijkheden kinderen % Tevreden voorzieningen jongeren % Tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,6 79,7 % Nederlandse achtergrond Actief % Actieve inzet in de buurt % Sport minimaal maandelijks 8,7 8,9 % Westerse migratieachtergrond 3,7 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty 6 12 % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Engelen 5

6 Leren Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 26 jaar ,1 7,9 Rapportcijfer geluk % Mantelzorgers % Tevreden basisonderwijs 8,3 7,9 Rapportcijfer woning % 0 t/m 3 jaar 3,6 4,2 % 4 t/m 12 jaar 13,1 9,6 % 13 t/m 17 jaar 8,0 5,4 % 18 t/m 22 jaar 5,2 5,8 % 23 t/m 26 jaar 2,3 5,4 Zorg % Tevreden gezondheid % Beperkt voelen door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Max. 1x per maand sociale contacten 7 7 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Landoppervlak (ha.) % Denkt binnen 5 jaar elektrische fiets te hebben % Tevreden verkeersveiligheid in buurt 8,1 7,5 Rapportcijfer woonomgeving onveilig veilig Veiligheidsindex 2,5 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,5 10,6 % 1945 t/m ,4 25,2 % 1970 t/m ,4 33,6 % 1990 t/m ,4 17,5 % 2005 t/m ,2 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 88,5 57,6 Schaalscore verloedering 2,3 3,1 % Tevreden openbaar groen % Tevreden parkeergelegenheid Schaalscore sociale overlast 0,6 1,8 Gem. CO 2 -uitstoot huishoudens (kg) Wijk- en buurtmonitor Engelen 6

7 Kom Engelen is de oude dorpskern van Engelen. In het zuidelijke gedeelte van Kom Engelen ligt het jeugd- en sportcluster Engelerhart. Deze buurt heeft ongeveer inwoners; daarmee is het de grootste buurt van de wijk Engelen Kom Engelen Er wonen relatief minder 20 t/m 44 jarigen (22%) en meer 45 t/m 64 jarigen (36%) dan in s-hertogenbosch. In Kom Engelen staan voornamelijk twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. Het merendeel betreft een (relatief dure) koopwoning. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 7

8 Kom Engelen Situatie 2018: Kom Engelen: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Kom Engelen, ten opzichte van de andere buurten, in Positieve uitschieter is het thema bewoners, voornamelijk door de relatief sterke inkomenspositie van bewoners. In Kom Engelen wonen naar verhouding weinig huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan bewoners met een bijstandsuitkering. Daarnaast scoort het aspect sociaal netwerk boven. Dit komt doordat veel bewoners aangeven hun familie of vrienden regelmatig te zien en het aandeel mantelzorgers er vrij hoog is. De andere thema s en aspecten zijn te omschrijven als. Als we verder inzoomen, valt op dat relatief veel bewoners aan sport doen en dat veel 18 t/m 22 jarigen in het bezit zijn van een startkwalificatie. Ook zien we dat bewoners naar verhouding tevreden zijn met de speelmogelijkheden voor kinderen, het openbaar groen en het basisonderwijs in de buurt. Ten slotte staan er relatief veel (dure) koopwoningen in Kom Engelen, die door bewoners met een hoog rapportcijfer (8,2) beoordeeld worden. Sociale overlast wordt in deze buurt bovendien relatief weinig ervaren. Ruim beneden Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 8

9 Kom Engelen Ontwikkeling : ongunstig Kom Engelen heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de Kom Engelen: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan andere buurten, ongunstig ontwikkeld. Bij het thema samenleven zien we een lagere tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen en die voor jongeren vergeleken met Ook voelen minder bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt (binding). Het aspect sociaal netwerk is sterk in 2018, maar was in 2016 sterker. Relatief (iets) minder bewoners geven namelijk aan voor hulp terecht te kunnen bij hun sociaal netwerk. Tegelijkertijd zijn er meer bewoners die aangeven hooguit één keer per maand vrienden of familie te ontmoeten. Ook een aantal andere indicatoren scoren tot ongunstig. Zo zijn bewoners bijvoorbeeld minder vaak lid van een sportvereniging, zetten ze zich Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke minder vaak actief in voor de eigen buurt en geven bewoners een lager rapportcijfer voor de eigen woning dan in Ten slotte is het aandeel eenoudergezinnen in Kom Engelen toegenomen, terwijl dit aandeel in s-hertogenbosch gelijk is gebleven. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 9

10 5,7 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,5 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Kom Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 26,5 21,4 % 20 t/m 64 jaar 57,9 61,1 % 65 jaar en ouder 15,6 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 1,8 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 Aantal woningen % t/m ,8 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,1 / 6,8 Tolerantie 7,6 / 7,2 Geluk 8,0 / 7,9 Woning 8,2 / 7,9 Woonomgeving 7,8 / 7,5 90,2 79,7 % Nederlandse achtergrond 7,1 8,9 % Westerse migratieachtergrond 2,7 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,3 25,2 % 1970 t/m ,8 33,6 % 1990 t/m ,5 17,5 % 2005 t/m ,6 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 87,5 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 22,9 12,9 Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 10

11 De Haverleij ligt ten westen van Kom Engelen. Deze buurt staat vooral bekend om de kastelen. De eengezinswoningen bestaan voor het merendeel uit (gestapelde) appartementen Er staan relatief veel (dure) koopwoningen in deze buurt. 4. De Haverleij heeft bijna inwoners, met naar verhouding De Haverleij veel 0 t/m 19 jarigen (30%) en weinig 20 t/m 44 jarigen (24%). Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 11

12 De Haverleij Situatie 2018: De Haverleij: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort de Haverleij, ten opzichte van andere buurten, in Positieve uitschieters zijn de thema s actief en woonomgeving. Deze buurt bestaat voornamelijk uit koopwoningen, die door bewoners met een 8,5 als rapportcijfer beoordeeld worden. Ook zijn bewoners tevreden met het openbaar Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan groen en de parkeergelegenheid. Ze geven zelfs een 8,4 voor hun woonomgeving. De score op de veiligheidsindex is vrij goed en er wordt weinig sociale overlast ervaren. Daarnaast zijn bewoners in de Haverleij erg actief. Relatief veel bewoners zetten zich actief in voor de eigen buurt, doen regelmatig aan sport of zijn lid van een sportvereniging. Andere uitkomsten laten zien dat er relatief veel mantelzorgers zijn, veel 15-jarigen zijn die onderwijs volgen op havo/ vwo niveau en veel bewoners die zich medeverantwoordelijk voelen voor de eigen buurt. Met het rapportcijfer van 8,2 voor geluk, zit de Haverleij ook daar boven. Negatieve uitschieter is het aspect voorzieningen. De tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen, is onder. Overigens zijn bewoners wel relatief tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen. Ruim beneden Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 12

13 De Haverleij Ontwikkeling : De Haverleij heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de De Haverleij: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan andere buurten, ontwikkeld. Twee van de zes thema s hebben zich ongunstig ontwikkeld: samenleven en leren. Bij leren zien we een afname van het aandeel 18 t/m 22 jarigen dat in het bezit is van een startkwalificatie en 15-jarigen dat onderwijs volgt op havo/ vwo niveau. Daarnaast is de tevredenheid met het basisonderwijs in de buurt (iets) afgenomen. Tegelijkertijd is het aantal leerlingen op de basisschool iets teruggelopen. Een wijkprofessional vertelt dat er momenteel initiatieven worden opgezet, bijvoorbeeld om lege lokalen om te bouwen naar huiskamers voor ouderen. Bij samenleven is er een lagere tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen ten opzichte van Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke Een positieve uitschieter is het thema actief. Regelmatig sporten en zich actief inzetten voor de eigen buurt, dat doen bewoners relatief vaker. Ook zijn ze relatief vaker lid van een sportvereniging. Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 13

14 4,3 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,6 3,7 % Eenoudergezin Bewoners De Haverleij s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 29,7 21,4 % 20 t/m 64 jaar 55,8 61,1 % 65 jaar en ouder 14,5 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 3,3 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 Aantal woningen % t/m ,3 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,1 / 6,8 Tolerantie 7,7 / 7,2 Geluk 8,2 / 7,9 Woning 8,5 / 7,9 Woonomgeving 8,4 / 7,5 83,2 79,7 % Nederlandse achtergrond 11,5 8,9 % Westerse migratieachtergrond 5,3 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 % 1970 t/m ,6 % 1990 t/m ,6 17,5 % 2005 t/m ,1 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 88,1 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 13,4 12,9 Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 14

15 Het oude dorpje Bokhoven ligt aan de Maas, in het uiterste noordwesten van s-hertogenbosch. Bokhoven heeft vooral een landelijk karakter Bokhoven Deze dunbevolkte en bebouwde buurt heeft bijna 300 bewoners; met relatief meer 45 t/m 64 jarigen (36%) en meer 65-plussers (23%) dan in s-hertogenbosch. Ruim negen op de tien woningen is een (relatief dure) koopwoning. Het merendeel van de woningen is vrijstaand. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 15

16 Bokhoven Situatie 2018: boven Bokhoven: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Bokhoven, ten opzichte van de andere buurten, in 2018 boven. Twee thema s zijn zelfs als ruim boven beoordeeld, namelijk actief en zorg. Bokhoven heeft relatief de meeste bewoners die zich actief inzetten voor de eigen buurt van alle buurten in s-hertogenbosch. Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Vrijwilligerswerk en sporten, doen bewoners eveneens veel. Bij zorg blijkt dat bewoners relatief tevreden zijn over hun gezondheid, ze hun vrienden of familie veelal regelmatig ontmoeten en ze over het algemeen gelukkig zijn met hun leven. Met een rapportcijfer van 8,9 voor geluk, heeft Bokhoven hierop de beste score van alle buurten. Andere sterke aspecten zijn omgaan met elkaar, binding en woningen. Dit komt door de erg hoge rapportcijfers die bewoners geven voor hun woning (8,8) en woonomgeving (8,8), het contact met buurtgenoten (8,5) en de tolerantie (8,1) in de buurt. Het aspect voorzieningen scoort als enige beneden. De tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen, de voorzieningen voor jongeren en die voor ouderen, is onder. Ruim beneden Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 16

17 Bokhoven Ontwikkeling : gunstig Bokhoven heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, gunstig ontwikkeld. Net als vier van de zes thema s: actief, leren, zorg en woonomgeving. Regelmatig sporten en zich actief inzetten voor de eigen buurt, doen bewoners vaker vergeleken met 2016; aldus het thema actief. Bij het thema zorg ervaren bewoners hun gezondheid beter en zien ze hun vrienden Bokhoven: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan of familie vaker. Op het gebied van woonomgeving zijn bewoners meer tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt en hun woonomgeving. Ook ervaren ze minder sociale overlast in de buurt. Ten aanzien van leren is er een toename in tevredenheid met het basisonderwijs in de buurt. Twee aspecten hebben zich ongunstig ontwikkeld, namelijk inkomen en voorzieningen. De tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen en speelmogelijkheden voor kinderen, ligt lager dan in Het aandeel werkzoekenden zonder baan en bewoners met een bijstandsuitkering, is minder dan gedaald. Deze laatste Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke groepen zijn in Bokhoven echter nog altijd vrij klein. Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 17

18 7,7 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,3 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Bokhoven s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 21,1 21,4 % 20 t/m 64 jaar 55,8 61,1 % 65 jaar en ouder 23,2 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 0 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7 % Werkzoekenden zonder baan 4 6 Aantal woningen % t/m ,1 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 8,5 / 6,8 Tolerantie 8,1 / 7,2 Geluk 8,9 / 7,9 Woning 8,8 / 7,9 Woonomgeving 8,8 / 7,5 94,0 79,7 % Nederlandse achtergrond 5,3 8,9 % Westerse migratieachtergrond 0,7 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,5 25,2 % 1970 t/m ,0 33,6 % 1990 t/m ,6 17,5 % 2005 t/m ,8 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 94,9 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 0,9 12,9 Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 18

19 Benieuwd naar de andere wijken?

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd?

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Natuur Relaxen zzz Fruit Blij Bewegen Dokter Deze woorden gebruiken Utrechtse kinderen als zij praten over gezondheid. Meer weten? Kijk op www.volksgezondheidsmonitor.nl

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking n aantal inwoners 4.379 106.765 Leeftijdsopbouw 65 jaar e.o. 22% % van totaal 4% 100% gemiddelde leeftijd 42,7 39,4 45-64 jaar 23% groene druk

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Rietveld

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Rietveld Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking Rietv eld aantal inwoners 51 16.765 % van totaal % 1% gemiddelde leeftijd 42,3 39,4 groene druk 41% 41% grijze druk 34% 28% aantal huishoudens

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie