Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren vijftig fors gegroeid als forensendorp. De spoorlijn vormt de grens tussen de wijken Rosmalen zuid en Rosmalen noord. In Rosmalen noord wonen bijna inwoners. De leeftijdssamenstelling is ongeveer gelijk aan die van s-hertogenbosch gemiddeld. Verder wonen er relatief weinig niet-westerse allochtonen en bewoners met een uitkering. Drie kwart van de woningen is tussen 1970 en 2004 gebouwd. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord 1

2 Wijken s-hertogenbosch Rosmalen noord Inhoud 9 Rosmalen noord 3 1. t Ven 7 2. Rosmalen centrum Hondsberg Kruisstraat De Overlaet oost De Overlaet west Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord 2

3 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Voor alle zes de thema s samen scoort Rosmalen noord in 2016 een gemiddeld. Op twee thema s is er een sterke score, namelijk bewoners en samenleven. Bij bewoners komt dit vooral door een sterke inkomenspositie. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het is een wijk met relatief weinig niet werkende werkzoekenden, bewoners met een uitkering en huishoudens met een laag inkomen. Bewoners geven een behoorlijk hoog rapportcijfer (7,6) voor de tolerantie in de buurt en de verhuismobiliteit is vrij laag. Sterke uitkomsten zijn er ook voor de aspecten sport, sociaal netwerk, woningen en veiligheid. Zo is het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport of lid is van een sportvereniging, opvallend hoog. Daarnaast geven relatief weinig mensen aan maximaal één keer per maand hun sociaal netwerk te ontmoeten. In Rosmalen noord staan bovendien vrij veel (dure) koopwoningen, die door bewoners met een 8,1 goed beoordeeld worden. Tot slot voelt men zich er niet vaak onveilig. Twee aspecten krijgen een zwakke score, namelijk maatschappelijke inzet en cultuur. Het aandeel bewoners dat zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor hun eigen buurt, ligt iets lager dan gemiddeld. Op cultureel gebied is men ook minder actief dan gemiddeld. Bewoners bezoeken bijvoorbeeld minder vaak een voorstelling, bioscoop of muziekconcert. Rosmalen noord: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld Rosmalen noord heeft zich, ten opzichte van 2014, gemiddeld tot gunstig ontwikkeld. De thema s actief en zorg hebben zich gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. De uitkomsten laten zien dat het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport of lid is van een sportvereniging, is toegenomen. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid vaker met uitstekend of (zeer) Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan goed; bovendien is hun sociaal netwerk versterkt. Relatief meer bewoners kunnen namelijk voor hulp en ondersteuning terecht bij familie of vrienden, terwijl minder mensen aangeven maximaal één keer per maand familie of goede kennissen te ontmoeten. Positieve uitschieters zijn verder de aspecten binding en veiligheid. Het valt op dat bewoners zich vaker medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun buurt. Daarnaast voelt men zich in Rosmalen noord minder vaak onveilig dan twee jaar geleden. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Rosmalen noord: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord 4

5 77 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,3 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Rosmalen noord s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 22,6 21,9 % 20 t/m 64 jaar 59,8 61,4 % 65 jaar en ouder 17,6 16,7 % Autochtoon 90,3 80,5 % Niet-westers allochtoon 3,4 10,7 % Westers allochtoon 6,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 6,2 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit 8 12 % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,4 6,9 % 75 jaar en ouder 7,6 7,2 Rapportcijfer tolerantie 6,9 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord 5

6 Leren Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 4,6 5,5 % 5 t/m 9 jaar 4,7 5,4 % 10 t/m 14 jaar 6,1 5,4 % 15 t/m 19 jaar 7,2 5,6 % 20 t/m 24 jaar 5,7 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 5 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Rosmalen noord s-hertogenbosch Aantal woningen % t/m ,5 9,8 % 1945 t/m ,9 25,7 % 1970 t/m ,2 33,2 % 1990 t/m ,3 17,2 % 2005 t/m ,5 11,4 % Koopwoningen 74,3 58,8 Schaalscore verloedering 3,0 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 1,2 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers ha ha Landoppervlak 0,0 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 8,1 7,9 Rapportcijfer woning 7,6 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord 6

7 t Ven ligt ten westen van het centrum van Rosmalen. Het is een echte woonbuurt met een gevarieerd woningaanbod. De buurt 4 telt ruim inwoners, waaronder relatief veel 65-plussers (26%) t Ven 1 2 Opvallend is het lage aandeel niet-westerse allochtonen, bewoners met een uitkering en huishoudens met een laag inkomen. Ruim 80% van de woningen is een koopwoning. De meeste woningen in deze buurt dateren uit de periode Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - t Ven 7

8 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort t Ven in 2016 een sterk. Het thema samenleven heeft zelfs een zeer sterke score. Bewoners zijn erg tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen. Het Steunpunt Van Meeuwenhof voor ouderen ligt dan ook dichtbij. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Het valt op dat veel achterliggende aspecten en indicatoren beter dan gemiddeld scoren. Opvallende uitkomsten zijn het hoge aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in hun eigen buurt, het lage verzuim onder basisschoolleerlingen, het hoge aandeel mantelzorgers en de lage score op de veiligheidsindex (hoe lager, hoe veiliger). Er zijn geen thema s die (zeer) zwak beoordeeld zijn. Er is wel één aspect, gezondheid, dat zwak scoort. Zo ligt het aandeel bewoners met overgewicht hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke t Ven: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - t Ven 8

9 Gunstig Gemiddeld Ongunstig t Ven: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan t Ven heeft zich, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld ontwikkeld. Gunstige uitschieters zijn de thema s samenleven, actief, leren en woonomgeving. Bij het thema samenleven vinden relatief meer bewoners dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan. Ze geven ook een hoger rapportcijfer voor de tolerantie in de buurt. Verder is men op sportief en cultureel gebied actiever dan twee jaar geleden. Wat betreft leren zijn bewoners meer tevreden over het basisonderwijs, volgen meer 15-jarigen een havo/vwo opleiding en hebben meer jongeren een startkwalificatie. Op het gebied van woonomgeving ervaren bewoners vooral minder sociale overlast in de buurt. Het thema zorg heeft zich ongunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. We zien dat het overgewicht is toegenomen en dat het sociaal netwerk minder sterk is geworden. Zo maken relatief minder bewoners in het dagelijks leven gebruik van hulp door familie of vrienden, terwijl meer mensen aangeven maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten. Overigens is het aandeel mantelzorgers wel gestegen. Daarnaast is bij het aspect maatschappelijke inzet een ongunstige ontwikkeling zichtbaar, doordat minder bewoners zich actief hebben ingezet voor hun eigen buurt. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - t Ven 9

10 Bewoners t Ven s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 19,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 54,2 61,4 % 65 jaar en ouder 26,4 16,7 % Eenoudergezin 2,1 3,7 % Autochtoon 92,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 2,3 10,7 % Westers allochtoon 5,5 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 5,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 81,0 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,7 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,1 33,2 % 1990 t/m ,6 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 42,7 12,8 Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - t Ven 10

11 De buurt Rosmalen centrum is in feite de oude dorpskern Rosmalen. De Sint-Lambertus kerk vormt een bekend punt. Rond het plein aan de Driesprong ligt het lokale winkelgebied met enkele horecavestigingen Rosmalen centrum Ook het station Rosmalen ligt in deze buurt. In Rosmalen centrum wonen ruim inwoners. Opvallend is dat er relatief weinig 0-19 jarigen (13%) en veel 65-plussers (31%) wonen. Het is verder een buurt met naar verhouding weinig niet-westerse allochtonen en bewoners met een uitkering. De meeste woningen zijn in de periode gebouwd. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Rosmalen centrum 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Rosmalen centrum een gemiddeld. Een positieve uitschieter is het thema samenleven. Relatief veel bewoners zijn bijvoorbeeld tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen en de voorzieningen voor ouderen. Gezondheid Sociaal netwerk Zeer zwak Rosmalen centrum: situatie 2016 ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Wellicht komt dit door de aanwezigheid van het lokale winkelgebied en het Steunpunt Van Meeuwenhof voor ouderen. Na een flinke renovatie is dit Steunpunt in juni 2016 heropend. Overigens is men in de buurt minder tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen. Bewoners geven wel een hoog rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten. Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, is beduidend hoger dan gemiddeld. Daarnaast is er een sterke uitkomst op sport, vooral het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport is opvallend hoog. Het thema zorg krijgt een zwak. Bewoners zijn minder dan gemiddeld tevreden met de eigen gezondheid, terwijl ze zich vaker door hun gezondheid beperkt voelen. Ook het aandeel bewoners met overgewicht ligt hoger dan gemiddeld. Bij het thema woonomgeving scoren twee achterliggende aspecten zwak. Ten aanzien van de openbare ruimte is de tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid lager dan gemiddeld. Bovendien ervaren bewoners in Rosmalen centrum meer verloedering dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Wat betreft veiligheid is de score op de veiligheidsindex minder goed. Waarschijnlijk speelt het uitgaanspubliek hierbij een rol. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Rosmalen centrum 12

13 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Rosmalen centrum: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Rosmalen centrum heeft zich, ten opzichte van 2014, in totaliteit gemiddeld ontwikkeld. De thema s samenleven en actief hebben zich gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Opvallende uitkomsten zijn een hogere tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren, een betere beoordeling van het omgaan met elkaar in de buurt en een hoger aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de eigen buurt. Het thema actief laat zien dat meer bewoners minimaal één keer per maand sporten of wel eens een voorstelling, dance-/houseparty of museum bezoeken. Ten aanzien van leren valt op dat bewoners met name meer tevreden zijn met het basisonderwijs. Ongunstige uitschieter is het thema zorg. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid minder goed dan twee jaar geleden, terwijl meer mensen maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoeten. Bij voortgezet onderwijs is het aandeel 15-jarigen dat een havo/vwo opleiding volgt iets gedaald en het aandeel voortijdig schoolverlaters juist gestegen. Tot slot is de veiligheidsindex achteruit gegaan en ervaren bewoners meer sociale overlast. Uit de Veiligheidsmonitor 2016 blijkt dat in Rosmalen centrum het aantal geregistreerde incidenten van jongerenoverlast is gestegen. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Rosmalen centrum 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Rosmalen centrum s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 13,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 55,6 61,4 % 65 jaar en ouder 31,0 16,7 % Eenoudergezin 2,3 3,7 % Autochtoon 90,7 80,5 % Niet-westers allochtoon 3,3 10,7 % Westers allochtoon 6,0 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 6 % Niet werkende werkzoekenden 8 9 % Laag inkomen 6,8 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 69,5 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,6 25,7 % 1970 t/m ,2 33,2 % 1990 t/m ,6 17,2 % 2005 t/m ,6 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 36,2 12,8 Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Rosmalen centrum 14

15 Hondsberg ligt ten oosten van het centrum van Rosmalen. De zuidgrens wordt gevormd door de spoorlijn. Deze woonbuurt kenmerkt zich door een afwisselend stratenpatroon en bewoning Hondsberg 1 2 Het inwoneraantal ligt op ruim inwoners. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen en niet-westerse allochtonen is er lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Twee derde van de huizen is in de periode gebouwd. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Hondsberg 15

16 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort Hondsberg in 2016 een gemiddeld. Dit geldt ook voor vijf van de zes thema s. Een sterke uitkomst zien we voor het thema samenleven. De aspecten voorzieningen, omgaan met elkaar, sport en veiligheid scoren eveneens sterk. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Vermeldenswaardig is de hoge tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen. Het Steunpunt Van Meeuwenhof voor ouderen ligt ook vlakbij. Daarentegen zijn bewoners wel iets minder tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen. Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, is juist fors hoger dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport. Ten aanzien van veiligheid blijkt dat men in Hondsberg weinig sociale overlast ervaart. Verder is de score op de veiligheidsindex beter dan gemiddeld. Overigens zijn er twee aspecten die zwak scoren. Het aspect maatschappelijke inzet doordat relatief weinig bewoners aangeven zich actief voor hun buurt in te zetten. Daarnaast is het aandeel mensen dat wel eens een voorstelling, bioscoop, muziekconcert of dance-/houseparty bezoekt, lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Hondsberg: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Hondsberg 16

17 Ontwikkeling : gemiddeld De afgelopen twee jaar heeft Hondsberg zich over het algemeen gemiddeld ontwikkeld. Gunstige uitschieters zijn de thema s actief, leren en zorg. Op sportief gebied zijn bewoners actiever geworden. Leren scoort gunstig, omdat het verzuim onder basisschoolleerlingen gedaald is. Wat betreft zorg valt op dat relatief meer bewoners de eigen gezondheid met uitstekend of Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan (zeer) goed beoordelen. Ze kunnen voor hulp in het dagelijks leven vaker terecht bij hun sociaal netwerk, terwijl minder mensen aangeven maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten. De aspecten maatschappelijke inzet en veiligheid hebben zich ongunstig ontwikkeld. Zo hebben iets minder bewoners zich het afgelopen jaar actief ingezet voor hun eigen buurt. En hoewel de veiligheidsindex in 2016 goed scoort, is die iets achteruit gegaan ten opzichte van Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Hondsberg: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Hondsberg 17

18 Bewoners Hondsberg s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 20,8 21,9 % 20 t/m 64 jaar 56,8 61,4 % 65 jaar en ouder 22,4 16,7 % Eenoudergezin 2,7 3,7 % Autochtoon 90,3 80,5 % Niet-westers allochtoon 2,9 10,7 % Westers allochtoon 6,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 8 9 % Laag inkomen 5,9 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 70,9 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,1 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,3 33,2 % 1990 t/m ,2 17,2 % 2005 t/m ,3 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 39,9 12,8 Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Hondsberg 18

19 De buurt Kruisstraat ligt in het oosten van Rosmalen noord. Deze plattelandsbuurt wordt gekenmerkt door lintbebouwing aan de Kruisstraat. Daarnaast staan er huizen aan de Vliertwijksestraat Kruisstraat 1 2 Vrijwel alle woningen zijn (relatief dure) koopwoningen. In Kruisstraat wonen 540 inwoners. Het is een dunbevolkte buurt. Verder valt op dat het aandeel eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen laag is. Hetzelfde geldt voor het aandeel niet werkende werkzoekenden, huishoudens met een laag inkomen en bewoners met een uitkering. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Kruisstraat 19

20 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort Kruisstraat in 2016 een gemiddeld. De thema s laten echter een wisselend beeld zien. Positieve uitschieters zijn bewoners en woonomgeving. Zo is het aandeel eenoudergezinnen en bewoners met een uitkering lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De score op de veiligheidsindex is vrij goed en men ervaart in Kruisstraat weinig sociale overlast. Daarnaast hebben de aspecten omgaan met elkaar, maatschappelijke inzet en sociaal netwerk eveneens een sterke score. Hierbij vallen enkele uitkomsten op: bewoners geven een hoog rapportcijfer voor de tolerantie in de buurt, veel mensen zetten zich actief in voor hun eigen buurt en weinig bewoners geven aan maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten. De thema s actief en leren krijgen een zwak. Het aandeel bewoners dat minimaal één keer in de maand sport of lid is van een sportvereniging, is lager dan gemiddeld. Verder bezoeken relatief weinig bewoners een voorstelling, bioscoop, museum of dance-/houseparty. Leren scoort zwak door de lage tevredenheid met het basisonderwijs. Waarschijnlijk komt dit omdat de enige basisschool in Kruisstraat gesloten is. Het aspect voorzieningen heeft zelfs een zeer zwakke score, doordat bewoners minder tevreden zijn met de winkels voor dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden voor kinderen én voorzieningen voor jongeren dan gemiddeld. Kruisstraat: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Kruisstraat 20

21 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Kruisstraat: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Kruisstraat heeft zich, ten opzichte van 2014, in totaliteit gemiddeld ontwikkeld. Positieve ontwikkelingen zijn er voor de thema s samenleven en woonomgeving. Hoewel het aspect voorzieningen zeer zwak scoort in 2016, is de tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden voor kinderen én voorzieningen voor jongeren verbeterd ten opzichte van Bij het thema woonomgeving zijn bewoners opvallend meer tevreden met het openbaar groen en ervaren ze minder sociale overlast in de buurt. De thema s actief, leren en zorg hebben zich ongunstig ontwikkeld. Bij actief blijkt dat vooral het aandeel vrijwilligers is gedaald. Maar men bezoekt ook minder vaak een bioscoop, dance-/houseparty of museum. Overigens is het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport wel toegenomen. Wat betreft leren is de tevredenheid met het basisonderwijs en het aandeel 15-jarigen dat een havo/vwo opleiding volgt, iets afgenomen. Het verzuim onder 13 t/m 17 jarigen is juist gestegen. Ten slotte laten bewoners zich minder positief uit over de eigen gezondheid en voelen ze zich vaker door hun gezondheid beperkt bij de dagelijkse bezigheden. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Kruisstraat 21

22 Bewoners Kruisstraat s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 23,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 61,5 61,4 % 65 jaar en ouder 14,8 16,7 % Eenoudergezin 1,0 3,7 % Autochtoon 95,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,5 10,7 % Westers allochtoon 2,6 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 5,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 93,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,5 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,8 33,2 % 1990 t/m ,3 17,2 % 2005 t/m ,6 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 1,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - Kruisstraat 22

23 De Overlaet oost ligt in het noorden van Rosmalen. Deze woonbuurt kenmerkt zich door het kronkelende stratenpatroon. 6. De Overlaet oost In het noordoosten ligt het Johan van Vladerackenpark. De Overlaet oost is met bijna inwoners de grootste buurt van de hele wijk Rosmalen noord. Er wonen relatief veel 0-19 jarigen (30%) en weinig 65-plussers (6,2%). Het aandeel niet-westerse allochtonen is vrij laag. Daarentegen is het aandeel eenoudergezinnen iets hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Bijna alle woningen zijn tussen 1970 en 2004 gebouwd. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet oost 23

24 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort de Overlaet oost een sterk. Hetzelfde geldt voor vier van de zes thema s: samenleven, actief, leren en zorg. De aspecten sport en gezondheid zijn zelfs als zeer sterk getypeerd. Opvallend hoog is het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport of lid is van een sportvereniging. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Bewoners beoordelen de eigen gezondheid goed en weinig mensen voelen zich door hun gezondheid beperkt bij de dagelijkse bezigheden. Bij de sterke uitkomsten valt op dat men tevreden is met de winkels voor dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden voor kinderen én voorzieningen voor jongeren. Ook hebben relatief veel bewoners zich het afgelopen jaar ingezet voor hun eigen buurt. De tevredenheid met het basisonderwijs is vrij hoog, terwijl het verzuim onder basisschoolleerlingen juist laag is. Slechts één aspect krijgt een zwak, namelijk openbare ruimte. Dit komt omdat men minder dan gemiddeld tevreden is met het openbaar groen en de parkeergelegenheid. Deze uitkomst heeft waarschijnlijk te maken met de ruimtelijke indeling van de woonbuurt. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Overlaet oost: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet oost 24

25 Ontwikkeling : gunstig De Overlaet oost heeft zich, ten opzichte van 2014, over het algemeen gunstig ontwikkeld. In gunstige zin vallen de thema s actief en zorg op. Bij actief zien we vooral een toename van het aandeel vrijwilligers en bewoners dat minimaal één keer in de maand sport. Ook beoordelen relatief meer bewoners de eigen gezondheid met uitstekend of (zeer) goed, terwijl minder mensen Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan zich in het dagelijks leven door hun gezondheid beperkt voelen. Verder heeft het aspect voorzieningen zich gunstig ontwikkeld. Bewoners laten zich positiever uit over de winkels voor dagelijkse boodschappen en speelmogelijkheden voor kinderen vergeleken met twee jaar geleden. Een ongunstige uitschieter is het thema leren, doordat bewoners (iets) minder tevreden zijn met het basisonderwijs. Ook de aspecten omgaan met elkaar en sociaal netwerk zijn achteruit Gezondheid Binding gegaan. Relatief minder bewoners kunnen terecht bij of maken gebruik van hulp door familie of vrienden. Tot slot is het aandeel Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan, gedaald. De Overlaet oost: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet oost 25

26 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Overlaet oost s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 29,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 64,1 61,4 % 65 jaar en ouder 6,2 16,7 % Eenoudergezin 6,3 3,7 % Autochtoon 88,5 80,5 % Niet-westers allochtoon 4,9 10,7 % Westers allochtoon 6,6 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 % Laag inkomen 7,7 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 67,7 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,2 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,2 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 60,7 12,8 Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet oost 26

27 De Overlaet west vormt het westelijke gedeelte van de Overlaet. Het stratenpatroon geeft hetzelfde beeld als de Overlaet oost: kronkelig met enkele doodlopende straten. In deze woonbuurt zijn vooral eengezinswoningen aanwezig De Overlaet west Verder is de buurt bekend vanwege de monumentale boom aan de Terpeborch. De Overlaet west telt ruim inwoners. Het aandeel niet-westerse allochtonen is er lager dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het aandeel niet werkende werkzoekenden, bewoners met een uitkering en huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet west 27

28 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort de Overlaet west in 2016 een gemiddeld. Op twee thema s is er een sterke score: bewoners en samenleven. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen (4%) en niet-westerse allochtonen (3,6%) is bijvoorbeeld lager dan gemiddeld (beiden 10,7%). Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het aspect voorzieningen scoort zelfs zeer sterk, doordat bewoners vooral erg tevreden zijn met de winkels voor dagelijkse boodschappen en speelmogelijkheden voor kinderen. Opvallende uitkomsten zijn verder het hoge aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in hun buurt, de lage verhuismobiliteit en het hoge aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport. Wat betreft leren is de tevredenheid met het basisonderwijs relatief hoog en het verzuim onder basisschoolleerlingen juist laag. Daarnaast beoordelen veel bewoners de eigen gezondheid met uitstekend of (zeer) goed. Het thema woonomgeving laat zien dat er veel (dure) koopwoningen in de Overlaet west staan, die door bewoners goed beoordeeld worden. Ook de score op de veiligheidsindex is goed te noemen. Eén thema krijgt een zwak, namelijk actief. Het aandeel vrijwilligers of bewoners dat zich actief heeft ingezet voor de eigen buurt, is lager dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor de culturele participatie van bewoners. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Overlaet west: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet west 28

29 Ontwikkeling : gemiddeld De afgelopen twee jaar heeft de Overlaet west zich in totaliteit gemiddeld ontwikkeld. Positieve uitschieter is het thema zorg. Relatief meer bewoners beoordelen de eigen gezondheid met uitstekend of (zeer) goed, terwijl ook meer mensen terecht kunnen bij en hulp gebruiken van hun sociaal netwerk. De aspecten voorzieningen, binding en openbare ruimte hebben zich Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan eveneens gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Bewoners zijn met name meer tevreden met de voorzieningen voor ouderen. Het aandeel mensen dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in hun eigen buurt, is bovendien minder sterk gedaald dan gemiddeld. Verder wordt het openbaar groen beter beoordeeld en ervaren bewoners minder verloedering in de Overlaet west. In ongunstige zin valt het thema actief op. Het aandeel vrijwilligers Gezondheid Binding is gedaald, maar ook op cultureel gebied is men minder actief. Tot slot vinden iets minder bewoners dat buurtgenoten op een Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke prettige manier met elkaar omgaan ten opzichte van twee jaar geleden. De Overlaet west: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet west 29

30 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Overlaet west s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 23,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 63,4 61,4 % 65 jaar en ouder 13,6 16,7 % Eenoudergezin 2,6 3,7 % Autochtoon 89,6 80,5 % Niet-westers allochtoon 3,6 10,7 % Westers allochtoon 6,8 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 4,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 77,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,5 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,1 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 44,9 12,8 Wijk- en buurtmonitor Rosmalen noord - De Overlaet west 30

31 Benieuwd naar de andere wijken?

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid De staat van de buurten in Zuid Prinses Irenebuurt De Prinses Irenebuurt bestaat uit het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Aan de oostkant ligt het Beatrixpark en aan de

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Monitor seksuele diversiteit

Monitor seksuele diversiteit Monitor seksuele diversiteit De positie van LHBTI s in s-hertogenbosch September 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch staat voor seksuele

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie