Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:"

Transcriptie

1 Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda)

2 Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling van wijkaanpak gebruikt. Waar een andere indeling dan de wijkindeling wijkaanpak is gebruikt, wordt dat vermeld. De politiecijfers en de bewonersenquête volgen de wijkindeling buurtsignalering. NB: Tijdens de presentatie kunt u op een titel in de onderstaande inhoudsopgave klikken om direct naar de betreffende pagina te gaan. De groene actieknoppen linksonder leiden direct naar inhoudsopgave, de volgende dia en de vorige dia. Samenvatting Wijkindeling Bevolking naar leeftijd, 2013 Bevolking naar leeftijd, historisch Bevolking naar etniciteit Woningen naar eigendom Huishoudens naar grootte Huishoudinkomen Niet-werkende werkzoekenden Incidenten politie, 2012 Incidenten politie Rapportcijfers buurt Onveiligheidsgevoel Incidenten politie Ontwikkeling veiligheid in de buurt Ontwikkeling buurt in het afgelopen jaar Woonomgeving Leefbaarheid in de buurt 1 Leefbaarheid in de buurt 2 Actieve betrokkenheid bij wijk of buurt Sociale cohesie in de buurt Tevredenheid over bereikbaarheid en verkeer in de buurt Beschikbaarheid voorzieningen in de buurt De visie Bewoners aan zet

3 Samenvatting. Deze wijkvisie gaat erover dat mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en de wijk nemen, en dat ze dat samen doen. Waar nodig met de hulp van professionals. De wijkanalyse laat zien dat Gouda Oost een wijk is die in de meeste opzichten slechter scoort dan andere Goudse wijken en het Gouds gemiddelde. Op sociaal klimaat scoort de wijk negatief, het onveiligheidsgevoel is het hoogst van alle Goudse wijken, bewoners voelen zich het minst verantwoordelijk voor de woonomgeving en het aantal bewoners dat gehecht is aan zijn buurt is relatief laag. Ondanks die score vindt een groot deel van de bewoners dat de wijk er in 2012 op vooruit is gegaan en wil een groot deel van de inwoners investeren in een beter onderling contact. Met het oog op de terugtrekkende overheid en de opkomst Welzijn Nieuwe Stijl is het belangrijk dat bewoners de komende jaren zelf de regie nemen over hun wijk en over hun leven. Ze moeten zelf aan de basis staan van een veilige woonomgeving en een duurzaam netwerk met andere bewoners in de wijk. De rol van hulpverleners, gemeente en politie veranderd. Ze worden meer ondersteunend en grijpen in als het echt nodig is. In dit document wordt in hoofdlijnen beschreven welke koers er de komende jaren wordt gevaren. De koers wordt concreet gemaakt in de wijkjaarplannen die gezamenlijk met professionele partners, bewoners en vrijwilligers (waaronder het wijkteam) zal worden vastgesteld.

4 Wijkindeling. Oost bestaat uit de buurten: 60 Oosterwei 61 Vreewijk 62 Voorwillenseweg 70 Sportbuurt ook wel Oud-Goverwelle genoemd

5 Bevolking naar leeftijd per 1 januari 2013 Bron: GBA gemeente Gouda Gouda-Oost: personen Gouda: personen jaar % 65+ jaar % 0-19 jaar % jaar % 65+ jaar % 0-19 jaar % jaar % jaar % jaar % jaar %

6 Bevolking naar leeftijd (historisch). Leeftijdsopbouw (2008/2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 15% 14% 20% 24% 31% 20% 22% 18% 25% 9% 14% 13% 20% 26% 32% 19% 23% 18% 26% Oost is een relatief jonge wijk, gezien de percentages die het figuur hiernaast weergeeft. In vergelijking met 2008 wordt de wijk jaarlijks een klein beetje ouder.

7 Bevolking naar etniciteit per 1 januari 2013 Bron: GBA gemeente Gouda Iets meer als de helft van de bewoners in Gouda oost is van autochtone afkomst. Het aandeel Marokkaanse en niet-westerse allochtonen in de wijk is relatief hoog. Bevolking naar etniciteit Gouda-Oost, per overig nietwesters allochtoon 6% Gouda overig nietwesters allochtoon 9% westers allochtoon 8% marokkaans allochtoon 9% marokkaans allochtoon 30% autochtoon 54% westers allochtoon 7% autochtoon 77%

8 Woningen naar eigendom per 1 januari 2012 Bron: BAG en afd. RBA gemeente Gouda De verhouding tussen huur- en koopwoningen is in Oost sinds 2008 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het aantal koopwoning ligt met 40% onder het Goudse gemiddelde. Gouda-Oost: 2226 woningen Gouda: woningen koop 40% sociale huur 33% sociale huur 53% koop 53% particuliere huur 14% particuliere huur 7%

9 Schatting van het aantal huishoudens naar grootte per 1 januari 2013 Bron: GBA gemeente Gouda De samenstelling van de huishoudens wijkt niet erg af van de rest van Gouda. Alleen het aantal grote gezinnen van 5 personen of meer is in Gouda Oost wat hoger. Gouda-Oost Gouda 5 personen 5% 6+ personen 3% 5 personen 7% 6+ persone n 6% 4 personen 12% 1 persoon 33% 4 personen 13% 1 persoon 33% 3 personen 13% 3 personen 14% 2 personen 28% 2 personen 33%

10 Huishoudinkomen in 2010 Bron: CBS/RIO Het inkomen in Gouda oost ligt lager dan het Gouda gemiddelde , , ,3 20, Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen GOUDA Gouda-Oost Gemiddeld gestandaardiseerd huishoudinkomen

11 Niet-werkende werkzoekenden per 1 januari 2013 Bron: UWV Deze grafiek zegt niets over het aantal werklozen, maar over de verdeling van de werkloosheid. In Gouda Oost zijn relatief veel mensen onder de 40 jaar werkzoekend. Gouda-Oost 395 personen Gouda: personen t/m 22 jaar 5% 51 tot en met 64 jaar 21% 51 tot en met 64 jaar 30% t/m 22 jaar 5% 41 tot en met 50 jaar 29% 23 tot en met 40 jaar 45% 41 tot en met 50 jaar 28% 23 tot en met 40 jaar 37%

12 Incidenten politie in 2012 Bron: Politie Hollands Midden Met name het aantal woninginbraken ligt in Gouda Oost erg hoog. Opvallend is dat de jeugdoverlast lager is dan het Gouds gemiddelde. De statistieken zijn gebaseerd op meldingen van burgers. Gouda-Oost excl. Sportbuurt Gouda Overlast jeugd 16% Diefstal/ inbraak bedrijve n en kantore n 1% Winkeldiefstal 1% Verkeersincid enten 15% Geweld 23% Woninginbraa k 22% Diefstal fiets, brom-, snorfiets 11% Voertuigcrimi naliteit 11% Overlast jeugd 18% Diefstal/ inbraak bedrijve n en kantore n 2% Winkeldiefstal 4% Verkeersincid enten 16% Geweld 21% Woninginbraa k 12% Voertuigcrimi naliteit 13% Diefstal fiets, brom-, snorfiets 14%

13 Aantal incidenten Incidenten politie Bron: Politie Hollands Midden 140 Gouda-Oost excl. Sportbuurt Woninginbraak Diefstal fiets, brom-, snorfiets Winkeldiefstal Overlast jeugd Voertuigcriminaliteit Geweld Diefstal/ inbraak bedrijven en kantoren Verkeersincidenten

14 Rapportcijfers voor de buurt Bron: bewonersenquête 2012 Gouda-Oost krijgt op alle onderdelen het laagste rapportcijfer van de stad. Gemiddeld rapportcijfer voor 8,0 7,0 6,0 7,5 7,5 7,2 6,7 6,9 7,3 7,4 7,46,6 6,7 6,3 6,8 7,4 7,4 7,1 7,2 7,1 7,5 7,6 6,9 6,8 6,8 7,3 7,4 6,3 5,7 6,4 7,3 6,7 7,3 7,0 7,16,2 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Uw buurt in het algemeen De leefbaarheid in uw buurt De veiligheid in uw buurt

15 Onveiligheidsgevoel Bron: Bewonersenquête 2012 Gouda Oost kent het hoogste bonveiligheidsgevoel. De wijken die nummer 2 en 3 zijn op deze lijst grenzen aan Gouda Oost. Onveiligheidsgevoel in eigen buurt 45,0% 41,9% 40,0% 35,0% 36,3% 30,0% 25,0% 20,0% 18,5% 19,6% 19,7% 20,3% 22,2% 25,2% 26,3% 27,7% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% % vaak/soms onveilig in eigen buurt wijk Gouda

16 Incidenten. In 2011 werden er in totaal 657 meldingen geregistreerd door de politie. Deze meldingen zijn geregistreerd in de categorieën: geweld, overlast, vernieling en diefstal. Van deze meldingen betroffen er 105 geweld, 151 overlast, 99 vernieling en 302 diefstal. Gouda Oost wijkt hiermee niet veel af van het Gouds gemiddelde. Het percentage geweld in Gouda Oost is 16%; het Gouds gemiddelde is 13%. Gouda Oost scoort beter op overlast 23% tegenover 29% gemiddeld. In Gouda Oost heeft men iets minder last van vernieling 15%, gemiddeld 18%. Het percentage diefstal ligt met 46% zes procent hoger dan het Gouds gemiddelde (40%). Incidenten in 2011 geweld 16% diefstal 46% overlast 23% vernieling 15%

17 Ontwikkeling veiligheid buurt in het afgelopen jaar Bron: bewonersenquête 2012 Een relatief grote groep bewoners vindt dat de veiligheidssituatie in de wijk veranderd. Opvallend is dat er bovengemiddeld veel mensen vinden dat de situatie verbeterd is, maar ook bovengemiddeld veel mensen vinden dat de situatie is verslechterd. Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) Gouda buurt is overwegend veiliger geworden 7% buurt is overwegend minder veilig geworden 23% buurt is overwegend veiliger geworden 18% buurt is overwegend minder veilig geworden 20% veiligheid in de buurt is gelijk gebleven 59% veiligheid in de buurt is gelijk gebleven 73%

18 Ontwikkeling buurt het afgelopen jaar Bron: bewonersenquête 2012 Een heel groot deel van de bewoners van Gouda oost vindt dat de wijk er in 2012 op vooruit is gegaan. Zeker in vergelijking met het Goudse beeld is deze Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) Gouda buurt is overwegend achteruit gegaan, 15% buurt is overwegend achteruit gegaan, 17% buurt is overwegend vooruit gegaan, 18% buurt is overwegend vooruit gegaan, 42% buurt is gelijk gebleven, 36% buurt is gelijk gebleven, 61%

19 Woonomgeving / sociaal klimaat De leefbaarheidsbarometer gaat in 2012 ten opzichte van 2010 iets achteruit. Leefbarometer 2006 Leefbarometer 2012 Leefbarometer 2010

20 Leefbaarheid in de buurt 1 Bron: bewonersenquête 2012 Ten opzichte van andere wijken in de stad voelen bewoners van Gouda Oost zich minder verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Toch geeft een ruime meerderheid (68%) aan zich wel verantwoordelijk te voelen. 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% Voelt u zich medeverantwoordelijk voor het bevorderen van de leefbaarheid in uw buurt? 65% 68% 69% 69% 72% 73% 74% 76% 81% 81% wijk gouda

21 Leefbaarheid in de buurt 2 Bron: bewonersenquête 2012 Onder de bewoners van Gouda Oost bestaat een grote behoefte aan meer onderling contact. Terreinen waarop men actiever wil zijn (leefbaarheid buurt) Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) en Gouda geen groen onderling contact 25% 23% 24% 24% 32% 32% veiligheid 22% 25% verkeersveiligheid 18% 21% spelen anders 11% 10% 9% 9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) Gouda

22 Actieve betrokkenheid bij wijk of buurt Bron: bewonersenquête 2012 Het aantal bewoners in de wijk dat betrokken is bij een vereniging of activiteit ligt hoger dan het Gouds gemiddelde. Actief betrokken bij wijk- of buurtvereniging, wijk- of buurt activiteit 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6% 9% 9% 10% 13% 14% 15% 15% 16% 17% % Ja wijk Gouda

23 Sociale cohesie in de buurt Bron: bewonersenquête 2012 Ondanks dat het percentage lager ligt dan het Gouds gemiddelde voelt toch 82% van de bewoners zich prettig in zijn straat. Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) en Gouda Ik ben gehecht aan mijn buurt 57% 74% Ik voel me pretting in de straat waar ik woon 82% 92% Ik ben op de hoogte van wat zich in mijn buurt afspeelt 65% 70% Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 71% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % (helemaal) mee eens Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) Gouda

24 Tevredenheid over bereikbaarheid en verkeer in de buurt Bron: bewonersenquête 2012 Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) en Gouda Bereikbaarheid van uw buurt 85% 87% Voetgangersvoorzieningen in uw buurt 77% 83% Fietsvoorzieningen in uw buurt 61% 72% Algemene verkeersveiligheid in uw buurt 53% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % (zeer) tevreden Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) Gouda

25 Beschikbaarheid voorzieningen in de buurt Bron: bewonersenquête 2012 Waar bewoners tevreden zijn over de parkeergelegenheid voor auto s zijn ze ontevreden over de stallingsmogelijkheden voor fietsen. Verlichting 82% 89% Winkels voor levensmiddelen 85% 84% groenvoorzieningen Openbaar vervoer 64% 67% 75% 73% speeltoestellen voor kinderen tot 12 jaar Parkeervoorzieningen 59% 57% 56% 64% straatmeubilair 46% 56% Club- en buurthuizen Fietsenstallingen op straat 31% 35% 39% 45% Bewaakte fietsenstallingen 6% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % goed/voldoende Gouda-Oost (excl. Sportbuurt) Gouda

26 De visie Sinds 2008 wordt binnen de wijkaanpak gewerkt met wijkanalyses en visies op de wijken. De vorige wijkvisie van Gouda Oost dateert van september Partners in de wijk hebben hun aandeel in de wijkvisie en leveren een bijdrage in de uitwerking ervan. De visie voor de komende periode zal bestaan uit drie thema s. Binnen de wijkjaarprogramma s worden deze thema s verder gespecificeerd en worden afspraken gemaakt over de praktische uitwerking met wijkteam, partners en bewoners. Het thema van de wijkvisie voor de komende drie jaar zal zijn: Bewoners aan zet. De analyse laat zien dat de bewoners van Gouda Oost een grote behoefte hebben aan meer onderling contact. Daar tegenover staat dat bewoners zich weinig verantwoordelijk voelen voor de buurt. De visie is er daarom op gericht de verantwoordelijkheid voor het sociaal leefklimaat te verschuiven naar de burgers. Dit moet ertoe leiden dat de actieve betrokkenheid van bewoners in de buurt wordt vergoot, bewoners gezamenlijk werken aan een veilige woonomgeving, activiteiten worden georganiseerd door bewoners in plaats van voor bewoners en de sociale samenhang van de wijk wordt vergroot.

27 Bewoners aan zet. De thema s De wijkvisie omvat drie thema s, namelijk: Bewoners verantwoordelijk voor de wijk en elkaar. Een toekomst voor jeugd. Zelfstandig leven, eigen verantwoordelijkheid maar met maatschappelijke ondersteuning. Bewoners verantwoordelijk voor de wijk en elkaar. In Gouda Oost biedt een groep professionals ondersteuning aan bewoners, er worden activiteiten georganiseerd en er wordt gewerkt aan veiligheid en preventie. De keerzijde van deze inzet is dat bewoners gemakkelijk op deze professionals gaan leunen. Er ontstaat een houding van: de bewoner vraagt, de professional draait. Dit leidt tot consumptief gedrag bij bewoners. Om bewoners zelf het heft weer in handen te geven zal er gewerkt gaan worden volgens de volgende randvoorwaarden: 1. Activiteiten en initiatieven in de wijk worden, waar mogelijk, door vrijwilligers zelf bedacht en georganiseerd. Bewoners betrekken zelf medebewoners hierbij. Initiatieven kunnen worden ondersteund door professionals als dat nodig is.

28 Bewoners aan zet (2). De thema s 2. De rol van professionals bij bewonersinitiatieven veranderd van leidend naar ondersteunend. Alleen als het echt noodzakelijk nemen professionals de volledige verantwoordelijkheid en de voortrekkersrol. 3. Er wordt gezocht naar ruimte en ondersteuning voor groepen bewoners en vrijwilligersorganisaties die zich maatschappelijk inzetten voor de wijk. 4. Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Bewoners moeten er samen voor zorgen dat hun wijk schoon, heel en veilig is. Een toekomst voor de jeugd. Armoede en uitzichtloosheid is één van de grootste bedreigingen voor een wijk als Gouda Oost. Het is daarom belangrijk dat de kinderen in Oost kansen krijgen. De komende jaren moet er worden ingezet op het bieden van kansen aan de kinderen van Gouda Oost. Dit kan op vlakken als; onderwijs(ondersteuning), sport en spel, geven van verantwoordelijkheden, ondersteuning van ouders en sociaal/psychische ondersteuning aan de kinderen. Het doel van deze activiteiten moet zijn om schooluitval te voorkomen en de kinderen het vertrouwen en discipline te geven waardoor ze in staat zijn hun eigen leven succesvol te sturen.

29 Bewoners aan zet (3). De thema s Zelfstandig leven, eigen verantwoordelijkheid maar met maatschappelijke ondersteuning. De overheid trekt zich steeds meer terug waar het gaat om zorg en welzijn. Bewoners moeten zelf sparen voor hun oudedagsvoorzieningen en met elkaar oplossingen bedenken om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Iedereen in de wijk zal moeten nadenken over hoe de wijk meer levensloopbestendig kan worden. De samenhang tussen de bestaande activiteiten zal gevonden moeten worden waardoor het aanbod compacter en overzichtelijker kan worden gemaakt. Bewoners zullen elkaar en de professionals moeten weten te vinden voor ondersteuning en zorg. Bewoners in Gouda oost zijn relatief kwetsbaar omdat het gemiddeld inkomen lager is dan het Gouds gemiddelde. In de wijkjaarprogramma s zal daarom aandacht zijn voor het verbinden van alle bewoners met elkaar en het overzichtelijk maken van het professionele aanbod. Bewoners kunnen hierdoor samen weerbaarder worden met betrekking tot gezondheid en welzijn.

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Wijkanalyse Slangenbeek, Bijlage 2. Beleidsonderzoek en Geo Informatie 43

Wijkanalyse Slangenbeek, Bijlage 2. Beleidsonderzoek en Geo Informatie 43 Bijlage 2 BEVOLKING Beleidsonderzoek en Geo Informatie 43 Figuur 1: Aantal inwoners per buurt in de wijk, 1-1-2001 en 1-1-2006 Roershoek (80) 3.041 2.959 Vossenbelt Zuid (81) Vossenbelt Noord (82) 2.140

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

VOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE STERKSTE STIJGER UITGAANSGELEGENHEDEN: 7,1 NAAR 7,3

VOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE STERKSTE STIJGER UITGAANSGELEGENHEDEN: 7,1 NAAR 7,3 ALGEMENE CIJFERS 2.708 3.378 MANNEN IN POPULATIE.9 (44,2%) LEEFTIJD DEELNEMERS 6-29 jaar 237 30-39 jaar 228 40-49 jaar 359 50-64 jaar 860 65+ jaar.024 INWONERS HEBBEN DEELGENOMEN AAN DE BEWONERSENQUÊTE

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie