WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek"

Transcriptie

1 WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek

2 Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 6 Openbare ruimte & verkeer 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 10 Wijk Oost 11 Wijk Binnenstad 12 Wijk Zuid 13 Wijk Zuidwest 14 Wijk Leidsche Rijn 15 Wijk Vleuten-De Meern 16 Overzichtstabel wijken 17 Krachtwijken 18 Kanaleneiland 20 Overvecht 22 Ondiep 24 Zuilen-oost 26 Hoograven 28 Overzichtstabel krachtwijken 30 Bijlage 1 31 Definities 31 Bijlage 2 33 Bronnen 33 Colofon 34 2 Wijkwijzer 2016

3 Inleiding Dit is editie 2016 van De WijkWijzer. Dit is een jaarlijkse bron van informatie over de tien Utrechtse wijken. Dit jaar voor het eerst ook inclusief cijfers over de krachtwijken. De volgende thema s komen aan bod: bevolking & wonen, sociaal-economisch, veiligheid, sociale infrastructuur & participatie en openbare ruimte & verkeer. In de WijkWijzer vergelijken we de wijken onderling en met het stadsgemiddelde. Ook de ontwikkeling van de wijken in de afgelopen vier jaar wordt behandeld, in vergelijking met elkaar en met de stedelijke ontwikkeling. De Utrechtse Inwonersenquête 2015 is een belangrijke informatiebron voor de WijkWijzer. Daarnaast is gebruik gemaakt van registraties van de gemeente en derden. Alle gegevens (én meer) over Utrecht en de tien wijken zijn terug te vinden in de Utrechtse digitale databank WistUdata. Deze Wijkwijzer bestaat uit drie delen. De eerste twee delen komen overeen met voorgaande edities van de WijkWijzer en bevatten een beschrijving van de stand van zaken op zes belangrijke thema's in de tien Utrechtse wijken. Vervolgens worden de afzonderlijke wijken op deze zes thema s met vier jaar geleden en met het gemiddelde voor Utrecht stad vergeleken. In de beschrijving worden alleen de indicatoren verwoord die significant afwijken van het stadsgemiddelde en/of de situatie in Deze verschillen zijn statistisch getoetst en berusten dus niet op toeval. In het derde deel komen de kracht wijken aan bod. Het schetst een beeld van de vijf krachtwijken en geeft de ontwikkeling op verschillende indicatoren weer, zoals onder meer sociale infrastructuur, gezondheid en inkomen. De af bakening van de krachtwijken is in 2008 door de Rijksoverheid bepaald op basis van postcodegebieden. De Wijkwijzer bevat 2 overzichtstabellen met alle indicatoren voor alle wijken en krachtwijken. In de bijlage vindt u ook de definities van gebruikte indicatoren en een bronnenlijst. 3 Wijkwijzer 2016

4 Utrechtse wijken vergeleken Figuur 1 Prognose bevolkingsgroei Bevolking & Wonen De gemeente Utrecht telt inwoners op 1 januari Vleuten-De Meern is de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door Noordwest. De Binnenstad is veruit het kleinst. In vier jaar tijd is de Utrechtse bevolking gegroeid met bijna personen (7%). Naar verwachting zal het aantal Utrechters toenemen tot in 2025 (13%). De groei zal tot 2025 het sterkst worden in Leidsche Rijn (+40%). In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen opvallend veel kinderen en tieners, ongeveer één op de vijf bewoners is daar jonger dan 12 jaar. Het aandeel 55-plussers varieert van 12% in Leidsche Rijn tot aanzienlijk meer in Noordoost (21%) en Overvecht (23%). In Overvecht (47%) en Zuidwest (39%) wonen relatief veel Utrechters met een niet-westerse her - komst. In Oost en Noordoost heeft minder dan 10% een dergelijke afkomst. Met bijna woningen op 1 januari 2016 heeft Noordwest de grootste woningvoorraad, gevolgd door Noordoost, Vleuten-de Meern en Zuidwest. Sociaal-economisch In de Binnenstad, Oost, Leidsche Rijn en West is de werkgelegenheid het grootst. De Binnenstad heeft veruit de meeste banen per 100 inwoners (313). Qua werkgelegenheid scoren Noordwest, Noordoost en Zuid het laagst met circa 25 banen per 100 inwoners. Overvecht telt naar verhouding de meeste huishoudens met een bijstandsuitkering (18,1%), gevolgd door Zuidwest (11,7%). In Oost, Vleuten-De Meern, Noordoost en de Binnenstad ontvangen relatief weinig huishoudens bijstand. Vleuten- De Meern 7,5% Figuur 2 Aantal banen per 100 inwoners Vleuten- De Meern 32 West 4,9% Leidsche Rijn 22,8% West 95 Leidsche Rijn 96 Overvecht 37 Noordwest Noordoost Overvecht 4,0% Noordwest 6,9% Noordoost 9,8% Binnenstad 8,1% Oost -1,1% Zuidwest 7,3% Zuid 9,3% lager dan gemiddeld gemiddeld (71) Utrecht hoger dan gemiddeld Binnenstad 313 Oost 155 Zuidwest 68 Zuid 24 < 5% 5% - 10% > 10% 4 Wijkwijzer 2016

5 Utrechtse wijken vergeleken Overvecht, Noordwest en Zuidwest scoren op veiligheidsgebied het meest ongunstig. Er zijn relatief veel woninginbraken en geweldsincidenten, veel bewoners die zich wel eens onveilig voelen in hun buurt en veel bewoners die vaak jongerenoverlast ervaren. De Binnenstad heeft het meeste te maken met geweldsincidenten (8 ). Sinds 2011 is het aantal woninginbraken sterk verminderd in de wijken waar dit veel voorkwam; gemeente breed is het aandeel zelfs gehalveerd. Daarentegen is het gevoel van onveiligheid in de buurt in de meeste Utrechtse wijken toegenomen. Jongerenoverlast is over het algemeen stabiel gebleven, met uitzondering van Overvecht, daar is het toegenomen. Sociale infrastructuur & participatie Utrechters geven hun buurt gemiddeld het rapportcijfer 7,1 en alle wijken, behalve Overvecht, krijgen een voldoende. Noordoost, Oost, Binnenstad en Vleuten-De Meern hebben het hoogste buurtoordeel. Het aandeel mensen dat zich actief inzet in de buurt is toegenomen sinds 2011 (van 33% tot 36%). Deze toename zien we op wijkniveau het sterkst in Noordoost, Zuid en Vleuten-De Meern. In West, Noordoost, en Vleuten- De Meern zijn ook veel inwoners actief in de buurt en is de sociale samenhang bovendien sterk. In Overvecht is de sociale samenhang het laagst van Utrecht en het aandeel mensen met een negatieve toekomstverwachting is er het hoogst (28%). Figuur 3 % overlast van jongeren Vleuten- De Meern 10% West 21% Leidsche Rijn 14% lager dan gemiddeld gemiddeld (20) Utrecht hoger dan gemiddeld Overvecht 5,3 Noordwest Noordoost 6,5 8,0 Binnenstad 7,9 Oost 8,1 Zuidwest 6,4 Zuid 7,0 Overvecht 41% Noordwest Noordoost 24% 12% Binnenstad 25% Oost 11% Zuidwest 31% Zuid 18% Figuur 4 Rapportcijfer algemeen buurtoordeel lager dan gemiddeld gemiddeld (7,1) Utrecht hoger dan gemiddeld Vleuten- De Meern 7,7 West 7,4 Leidsche Rijn 7,1 5 Wijkwijzer 2016

6 Utrechtse wijken vergeleken Openbare ruimte & verkeer De staat van de openbare ruimte wordt relatief positief beoordeeld in Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuid, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. De tevredenheid over de parkeergelegenheid voor fietsen en auto s is afgenomen in Noordoost, de Binnenstad en Zuid, terwijl in Leidsche Rijn de tevredenheid over het parkeren van de auto is toegenomen. De tevredenheid over de verkeersveiligheid in Utrecht is afgenomen sinds In de wijk West is de tevredenheid over verkeersveiligheid afgenomen en is het nu het laagst van alle wijken. In Noordoost, Oost en Zuid is meer dan de helft van de bewoners er wel tevreden over. Figuur 5 Rapportcijfer staat openbare ruimte buurt Vleuten- De Meern 6,9 Figuur 6 % tevreden met verkeersveiligheid Vleuten- De Meern 33% West 6,4 Leidsche Rijn 6,8 West 29% Leidsche Rijn 44% lager dan gemiddeld gemiddeld (6,6) Utrecht hoger dan gemiddeld Overvecht 45% Noordwest Noordoost 41% 51% Overvecht 6,2 Noordwest Noordoost 6,2 6,8 Binnenstad 7,0 Oost 6,9 Zuidwest 6,3 Zuid 6,7 lager dan gemiddeld gemiddeld (44) Utrecht hoger dan gemiddeld Ontwikkelingen vergeleken De wijken Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern scoren op meerdere thema s positief en worden ook bovengemiddeld beoordeeld door de inwoners. In Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern is de toekomstverwachting over de buurt vooruitgegaan. De wijken West, Binnenstad en Zuid vormen een middengroep met een gunstig wijkprofiel rond het gemiddelde in Utrecht. Noordwest, Overvecht en Zuidwest hebben de minst gunstige kenmerken en inwoners oordelen er minder positief over hun wijk dan gemiddeld in Utrecht. Met name op het gebied van veiligheid en sociale infrastructuur en participatie hebben deze wijken een achterstand ten opzichte van de rest van de stad. Overvecht en Zuidwest worden daarnaast gekenmerkt door een groot aandeel niet-westerse allochtonen en huishoudens met een bijstandsuitkering. Binnenstad 45% Oost 55% Zuidwest 43% Zuid 55% 6 Wijkwijzer 2016

7 Wijkbeschrijving Wijk West West is qua bevolkingsaantal één van de kleinste wijken van Utrecht. De wijk telt inwoners per 1 januari Vergeleken met 2011 ontvangen meer huishoudens in West bijstand (5,2% tegen 3,5% in 2011), maar het aandeel bijstandshuishoudens blijft lager dan op stedelijk niveau (6,5%). De werkgelegenheid in West is afgenomen, maar blijft met 95 banen per 100 inwoners groter dan het Utrechtse gemiddelde (71). Onveiligheidsgevoelens in de buurt zijn toegenomen vergeleken met 2011 (40% tegenover 31%). Jongerenoverlast komt in West in dezelfde mate voor als op stedelijk niveau en als in Woninginbraak is flink afgenomen: per woningen van 33 inbraken in 2011 naar 13 in 2015, net iets boven het stadsgemiddelde in Geweldsincidenten zijn in West juist toegenomen. Bewoners van West zijn net als in 2011 positiever over hun buurt en de sociale cohesie dan de gemiddelde Utrechter. Ze waarderen hun buurt met een rapportcijfer 7,4 en de sociale cohesie met een 6,1. Het percentage actieve buurtbewoners is het hoogst van alle wijken en is stabiel gebleven sinds 2011 (39%). De staat van de openbare ruimte in West wordt gelijk beoordeeld als in 2011, met gemiddeld een 6,4. De verkeersveiligheid in West krijgt de laagste waardering van de stad: slechts 29% van de bewoners is hierover tevreden in De tevredenheid over fiets- en autoparkeergelegenheid is gelijk gebleven Bevolking & wonen West West Utrecht Utrecht aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 3,5 5,2 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 104,3 95,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 33,4 13,1 20,2 11,2 geweld ( ) 2 2,4 4,0 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,4 7,4 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,1 6,1 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,3 6,4 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 7 Wijkwijzer 2016

8 Wijkbeschrijving Wijk Noordwest Noordwest is met inwoners op 1 januari 2016 de op één na grootste wijk van Utrecht. Qua woningvoorraad is Noordwest met bijna woningen de grootste wijk van Utrecht. In Noordwest liggen twee krachtwijken: Ondiep en Zuilen-oost (zie Krachtwijken vanaf pagina 18). Noordwest heeft de laagste werkgelegenheid van alle wijken met 22 banen per 100 inwoners. Op stadsniveau zijn dit er drie keer zo veel (71 per 100 inwoners). Huishoudens in Noordwest ontvangen iets vaker dan gemiddeld bijstand (7,5%). Noordwest scoort ongunstig op het gebied van veiligheid. Bewoners van Noordwest voelen zich vaker dan in 2011 onveilig in de eigen buurt (39%), dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht. Ze ervaren ook vaker jongerenoverlast (24%). Woninginbraken zijn wel afgenomen ten opzichte van 2011, maar komen hier toch nog het meest voor van heel Utrecht. Geweldsincidenten komen in de wijk vaker voor dan op stadsniveau. Geweldincidenten zijn wel op hetzelfde niveau gebleven. Bewoners van Noordwest zijn minder positief over hun buurt en de aanwezige sociale cohesie dan de gemiddelde Utrechter. Ze geven hun buurt het rapportcijfer 6,5 en de sociale cohesie een 5,5. Bewoners van Noordwest waarderen de staat van de openbare ruimte in hun buurt, niet anders dan in 2011, gemiddeld met een 6,2. Dit is iets lager dan het stadsgemiddelde. Bevolking & wonen Noordwest Noordwest Utrecht Utrecht aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 5,7 7,5 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 27,6 22,0 73, % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 26,0 17,8 20,2 11,2 geweld ( ) 2 5,0 5,3 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 6,4 6,5 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,3 5,5 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,1 6,2 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 8 Wijkwijzer 2016

9 Wijkbeschrijving Wijk Overvecht Met bewoners per 1 januari 2016 is Overvecht de vijfde wijk van Utrecht. Het grootste deel van de wijk vormt ook de kracht wijk Overvecht (zie hoofdstuk over Krachtwijken vanaf pagina 18). Overvecht heeft het hoogste aandeel huishoudens met bijstand: 18%. Dit is bijna drie keer het stedelijke aandeel (6,5%). De werkgelegenheid in de wijk ligt met 37 banen per 100 inwoners sterk onder het stedelijke gemiddelde (71). Op veiligheidsgebied scoort Overvecht erg ongunstig: 50% van de bewoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Dit is het hoogste van alle Utrechtse wijken en is toegenomen sinds Ook jongerenoverlast laat een toename zien; 41% ervaart vaak jongerenover last, tegenover 33% in Woninginbraak en geweld komen eveneens (iets) vaker voor dan gemiddeld, maar wel minder vaak dan vier jaar terug. De rapportcijfers die Overvecht krijgt voor de buurt (5,3) en de sociale cohesie (4,7) zijn het laagst van de stad. Meer dan een kwart van de bewoners heeft een slechte toekomstverwachting voor de buurt, het hoogste aandeel in de stad. Dit is gestegen sinds Vergeleken met 2011 zijn evenveel bewoners in Overvecht actief in hun buurt (33%). De openbare ruimte in Overvecht krijgt het laagste rapportcijfer van de stad (6,2). Daarentegen is de tevredenheid over de parkeergelegenheid voor auto s en fietsen in Overvecht groter dan in Utrecht. De tevredenheid over de parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid zijn gelijk gebleven in vergelijking met Bevolking & wonen Overvecht Overvecht Utrecht Utrecht aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 13,8 18,1 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 40,6 37,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 16,0 14,1 20,2 11,2 geweld ( ) 2 5,6 6,5 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 5,6 5,3 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,9 4,7 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 5,9 6,2 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 9 Wijkwijzer 2016

10 Wijkbeschrijving Wijk Noordoost De wijk Noordoost telt bewoners op 1 januari 2016 en is hiermee de derde wijk van Utrecht. Relatief weinig huishoudens in Noordoost ontvangen bijstand: 2,9%. Stedelijk zijn dat er twee keer zoveel (6,3%). De werkgelegenheid is relatief klein met 26 banen per 100 inwoners. De veiligheidssituatie in Noordoost is relatief gunstig. Gevoelens van onveiligheid komen er wel meer voor dan in 2011, (van 17% naar 23%) maar deze blijven ruim onder het stadsniveau (32%). Jongerenoverlast is er relatief weinig en dit blijft stabiel. Woninginbraak is in vier jaar tijd gehalveerd en komt in 2015 uit op het stedelijk niveau. Bewoners van Noordoost zijn positief over hun buurt (8,0) en de sociale cohesie (6,5). Ze geven hiervoor de hoogste rapportcijfers van de stad. Het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de buurt is in Noordoost toegenomen sinds 2011 tot 38%. Een negatieve toekomstverwachting van de buurt komt relatief weinig voor. De staat van de openbare ruimte in Noordoost wordt even goed gewaardeerd als in De tevredenheid over de parkeergelegenheid voor auto s (44%) en fietsen (42%) is gedaald en lager dan op stadsniveau. Over de verkeersveiligheid in Noordoost zijn bewoners relatief tevreden en even tevreden als in Noordoost Noordoost Utrecht Utrecht Bevolking & wonen aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 2,2 2,9 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 27,6 26,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 20,5 10,5 20,2 11,2 geweld ( ) 2 3,2 2,2 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 8,0 8,0 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,5 6,5 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,8 6,8 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 10 Wijkwijzer 2016

11 Wijkbeschrijving Wijk Oost Oost telt inwoners per 1 januari Sinds 2011 is het aantal woningen sterk toegenomen. De wijk scoort gunstig op sociaal-economisch gebied. Het aandeel huishoudens met bijstand is er het laagst (2,2%) en er zijn twee keer zoveel banen per 100 inwoners (155) als stedelijk. Onveiligheidsgevoelens en jongerenoverlast komen in Oost relatief weinig voor. Het geweldsniveau in Oost is het laagste van Utrecht. Woninginbraak is sterk gedaald en is lager dan stedelijk. Bewoners van Oost zijn positief over hun wijk. Dat geven zij aan met rapportcijfers voor hun buurt (8,1, het hoogste van de stad) en sociale cohesie (6,4). Ze geven hiervoor de hoogste rapportcijfers van de stad. Eénderde van de bewoners is actief in de buurt, dit is niet veranderd en dit aandeel ligt onder het Utrechtse gemiddelde (zie overzichtstabel). In Oost hebben weinig bewoners een negatieve toekomstverwachting voor hun buurt (7%). De staat van de openbare ruimte in Oost krijgt een 6,9, het hoogste rapportcijfer van de stad. Ook de verkeersveiligheid heeft de hoogste waardering van de stad. Bewoners zijn minder tevreden dan gemiddeld over de parkeergelegenheid voor auto s (40%). Oost Oost Utrecht Utrecht Bevolking & wonen aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 1,8 2,2 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 163,0 155,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 21,0 8,2 20,2 11,2 geweld ( ) 2 2,3 1,8 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,8 8,1 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,1 6,4 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,8 6,9 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 11 Wijkwijzer 2016

12 Wijkbeschrijving Wijk Binnenstad Met inwoners en woningen is de Binnenstad de kleinste wijk van Utrecht. De Binnenstad telt 313 banen per 100 inwoners, vier keer het Utrechtse gemiddelde. Bijstandhuishoudens zijn ondervertegenwoordigd (3,1%). De Binnenstad heeft het hoogste geweldsniveau van de stad: 8 geweldsincidenten per inwoners in Woninginbraak is gedaald en komt in de Binnenstad juist minder vaak voor dan gemiddeld. Jongerenoverlast is iets hoger dan gemiddeld in Utrecht. De waardering voor de Binnenstad is hoog onder de bewoners. Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9, de hoogste waardering van de stad. De sociale cohesie en de actieve inzet van bewoners voor de buurt zijn het zelfde als het gemiddelde voor heel Utrecht. Binnenstadbewoners geven de staat van de openbare ruimte in hun buurt het hoogste rapportcijfer van de stad (7). De tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto s is afgenomen sinds 2011 en is het laagste van alle Utrechtse wijken. Ook tevredenheid voor fietsparkeergelegenheid is het laagst van alle wijken. Binnenstad Binnenstad Utrecht Utrecht Bevolking & wonen aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 3,2 3,1 5,0 7,0 aantal banen per 100 inwoners 290,7 313,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 11,5 6,5 20,2 11,2 geweld ( ) 2 9,4 8,0 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,8 7,9 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,4 5,7 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,5 7,0 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 12 Wijkwijzer 2016

13 Wijkbeschrijving Wijk Zuid Met inwoners op 1 januari 2016 is de wijk Zuid de op één na kleinste wijk van Utrecht. De wijk telt bijna woningen. In de wijk Zuid ligt de krachtwijk Hoograven. De werkgelegenheid in Zuid behoort tot de laagste van Utrecht met 24 banen per 100 inwoners. Van alle huishoudens ontvangt 7,8% een bijstandsuitkering, dit is meer dan stedelijk en in Op veiligheidsgebied zijn de ontwikkelingen in de wijk Zuid niet overal gunstig. Het geweldsniveau in de wijk ligt boven het stedelijk gemiddelde. Daarentegen is het aantal woninginbraken gedaald tot het gemiddeld niveau. Onveiligheidsgevoelens zijn licht gestegen tot boven gemiddeld niveau. Bewoners van Zuid geven hun buurt gemiddeld een 6,7 en de sociale cohesie een 5,8. Vergeleken met 2011 zetten meer inwoners van Zuid zich actief in voor hun buurt (37% tegen 32% in 2011). De staat van de openbare ruimte in Zuid krijgt gemiddeld een 6,7, wat overeen komt met het stedelijk niveau. De tevredenheid over de verkeersveiligheid is het hoogst van heel Utrecht. De tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto s (60%) en fietsen (55%) is hoog maar tevredenheid over beide is wel afgenomen sinds Zuid Zuid Utrecht Utrecht Bevolking & wonen aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 5,6 7,8 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 23,0 24,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 16,6 11,6 20,2 11,2 geweld ( ) 2 3,4 4,0 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,0 7,0 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,7 5,8 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,6 6,7 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 13 Wijkwijzer 2016

14 Wijkbeschrijving Wijk Zuidwest In de wijk Zuidwest wonen mensen op 1 januari De wijk is qua bevolkingsomvang de vierde wijk van Utrecht. De krachtwijk Kanaleneiland ligt in Zuidwest. Meer dan één op de tien huishoudens in Zuidwest ontvangt bijstand in Hiermee komt de wijk op de tweede plek, na Overvecht. De werkgelegenheid in Zuidwest is met 68 banen per 100 inwoners vergelijkbaar met het stedelijke gemiddelde. In Zuidwest zijn onveiligheidsgevoelens (36%) gestegen sinds Jongerenoverlast is niet toegenomen. Het aantal woninginbraken is gedaald. De wijk telde 11 woninginbraken per woningen in 2011, gelijk aan het stadsgemiddelde. Geweld is niet toegenomen. Bewoners van Zuidwest geven hun buurt (6,4) en de sociale cohesie (5,5) een lager rapportcijfer dan gemiddeld in Utrecht. In 2015 zet één op de drie bewoners zich actief in voor de buurt, wat onder het Utrechtse gemiddelde uit komt. Het aandeel bewoners met een negatieve toekomstverwachting voor de buurt is hetzelfde als gemiddeld in Utrecht. De staat van de openbare ruimte in Zuidwest krijgt een 6,3, wat ongeveer overeen komt met het stadsgemiddelde. De tevredenheid over de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid voor auto s en fietsen in de buurt is vergelijkbaar met het stedelijke beeld. Bevolking & wonen Zuidwest Zuidwest Utrecht Utrecht aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 6,8 11,7 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 62,1 68,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 24,0 10,8 20,2 11,2 geweld ( ) 2 3,8 4,0 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 6,4 6,4 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,3 5,5 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,2 6,3 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 14 Wijkwijzer 2016

15 Wijkbeschrijving Wijk Leidsche Rijn Het aantal woningen in Leidsche Rijn is flink toegenomen sinds 2011 en het aantal inwoners relatief nog meer tot Naar verwachting zal het inwonertal de komende jaren nog sterk toenemen tot ongeveer in Van alle huishoudens in Leidsche Rijn ontvangt 4,3% bijstand. Dit zijn er meer dan in 2011 (2,7%), maar minder dan op stedelijk niveau (6,5%). De werkgelegenheid in Leidsche Rijn is met 96 banen per 100 inwoners hoger dan het stedelijke cijfer. Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komen in Leidsche Rijn relatief weinig voor. Geweldsincidenten komen hier zelfs het minste voor van alle wijken. Een kwart van de bewoners voelt zich weleens onveilig, iets minder dan het op stadsniveau voorkomt. De waardering voor de eigen buurt (6,8) en de sociale cohesie (5,6) is in Leidsche Rijn gelijk aan het Utrechtse gemiddelde. Relatief veel wijkbewoners zetten zich actief in voor hun buurt (39%). Ook zijn er weinig bewoners met een sombere toekomstverwachting voor hun buurt en dit is opvallend minder dan in 2011 (9%). Leidsche Rijn krijgt een hoog rapportcijfer voor de staat van de openbare ruimte: gemiddeld geven bewoners een 7,1. Tevredenheid voor parkeren van de fiets is het hoogst van heel de stad. Tevredenheid met het parkeren voor auto s is ook relatief hoog en is bovendien sterk toegenomen sinds 2011 (van 47% naar 60%). Bevolking & wonen Leidsche Rijn Leidsche Rijn Utrecht Utrecht aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 2,7 4,3 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 99,5 96,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 14,9 9,4 20,2 11,2 geweld ( ) 2 1,8 2,0 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 6,8 7,1 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,6 5,6 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,7 6,8 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 15 Wijkwijzer 2016

16 Wijkbeschrijving Wijk Vleuten-De Meern Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang de grootste wijk van Utrecht. De wijk heeft inwoners op 1 januari In de wijk hebben relatief weinig huishoudens bijstand (2,8%). Het aantal banen per 100 inwoners in Vleuten-De Meern (32) is relatief laag. Op veiligheidsgebied scoort Vleuten-De Meern erg gunstig, al zijn onveiligheidsgevoelens wel gestegen. De wijk heeft van alle wijken de minste buurtonveiligheidsgevoelens, jongerenoverlast en woninginbraken (7 per woningen). Bewoners van Vleuten-De Meern zijn positiever dan de gemiddelde Utrechter over hun buurt en de sociale cohesie. In Vleuten-De Meern is de actieve deelname in de buurt in de laatste vier jaar toegenomen (van 31% tot 36%). De bewoners hebben minder vaak dan in 2011 een sombere toekomstverwachting voor hun buurt (10%). De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,9; het op één na hoogst gegeven gemiddelde rapportcijfer van Utrecht. Bewoners van Vleuten-De Meern zijn in grote mate tevreden over de fiets parkeergelegenheid in hun buurt (67%). Over de verkeersveiligheid zijn veel minder bewoners tevreden in 2015 in vergelijking met 2011 (49% naar 33%). Vleuten- Vleuten- De Meern De Meern Utrecht Utrecht Bevolking & wonen aantal inwoners¹ aantal woningen¹ Sociaal-economisch % huishoudens met bijstand 1 2,0 2,8 5,0 6,5 aantal banen per 100 inwoners 34,2 32,0 73,3 71,0 % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 13,0 6,7 20,2 11,2 geweld ( ) 2 2,1 2,5 4,0 4,0 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,4 7,7 7,2 7,1 rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,1 6,2 5,8 5,8 % actief in de buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,8 6,9 6,5 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid per 1 januari 2012 & betreft 2011 & 2015 groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 16 Wijkwijzer 2016

17 Overzichtstabel wijken West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten- De Meern Utrecht Bevolking & wonen aantal inwoners¹ % 0 t/m 11 jarigen¹ 13,4 11,6 15,3 13,2 9,2 5,3 13,7 14,4 22,5 20,6 14,5 % 12 t/m 17 jarigen¹ 4,6 4,1 6,1 5,5 3,7 1,9 5,4 5,4 7,4 8,3 5,5 % 55-plussers¹ 15,9 17,8 23,3 20,6 17,0 19,3 20,4 18,0 12,0 20,3 18,5 % 65-plussers¹ 8,6 10,1 14,5 9,5 8,7 9,6 10,7 10,8 6,2 11,7 10,2 % niet-westers¹ 19,2 22,1 46,9 8,9 8,6 10,1 20,3 39,1 28,1 14,0 22,1 aantal woningen¹ % huur sociaal 1 prognose inwonertal prognose inwonertal Sociaal-economisch % totaal huishoudens met bijstand¹ 5,2 7,5 18,1 2,9 2,2 3,1 7,8 11,7 4,3 2,8 6,2 aantal banen per 100 inwoners % onveilig gevoel in de buurt % overlast van jongeren woninginbraak ( ) 2 13,1 17,8 14,1 10,5 8,2 6,5 11,6 10,8 9,4 6,7 11,2 geweld ( ) 2 3,6 5,3 6,5 2,2 1, ,5 4 Sociale infrastructuur & participatie rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,4 6,5 5,3 8 8,1 7,9 7 6,4 7,1 7,7 7,1 rapportcijfer cohesie 6,1 5,5 4,7 6,5 6,4 5,7 5,8 5,5 5,6 6,2 5,8 % actief in buurt % negatieve toekomstverwachting buurt Openbare ruimte & verkeer rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,4 6,2 6,2 6,8 6,9 7 6,7 6,3 6,8 6,9 6,6 % tevreden met parkeergelegenheid fiets % tevreden met parkeergelegenheid auto % tevreden met verkeersveiligheid best/hoogst scorende wijk minst/laagst scorende wijk 1 per 1 januari betref heel Wijkwijzer 2016

18 Krachtwijken Per krachtwijk worden de ontwikkelingen sinds 2007 en de recente ontwikkeling sinds 2013 in beeld gebracht. Voor verschillende indicatoren zijn streefwaarden opgesteld voor 2015 en voor 2017; per wijk is ook aangegeven wanneer streef waarden zijn behaald. In het beschrijven van ontwikkelingen in de Krachtwijken worden ook veranderingen beschreven die niet statistisch significant zijn, maar kunnen duiden op een trend. De Krachtwijkenaanpak richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke omstandigheden en de leefomgeving in de geselecteerde wijken. De Utrechtse krachtwijken zijn: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuillen-Oost en Hoograven. Deze zijn hiernaast aangegeven op de kaart. Onderzoek verzorgt al sinds 2008 de monitoring van de krachtwijken. Het doel hiervan is om te kunnen volgen of de maatregelen in de krachtwijken een maatschappelijk effect hebben. De aanpak in de krachtwijken loopt door tot Wijkwijzer 2016

19 Krachtwijken vergeleken Kanalen - Zuilen- Hoog- Overvecht Ondiep eiland oosten raven Utrecht Indicatoren beeld van de wijk totaal aantal inwoners* t/m 17-jarigen* plussers* potentiële beroepsbevolking* % niet-westerse allochtonen* 53,9 54,1 47,4 47, ,8 33,9 34,4 42,6 40,9 21,6 22,1 totaal aantal woningen aantal bedrijfsvestigingen Bron: Onderzoek * Cijfers Wijkwijzer 2016

20 Krachtwijkbeschrijving Kanaleneiland Algemeen De grote krachtwijk Kanaleneiland bestaat uit Kanaleneiland en Transwijk en maakt deel uit van de Wijk Zuidwest. Het aantal inwoners van Kanaleneiland, de beroepsbevolking en het aantal bedrijfsvestigingen zijn allemaal toegenomen sinds Het percentage niet-westerse allochtonen blijft stabiel op 54%. In het algemeen zijn de kenmerken van Kanaleneiland niet veranderd sinds 2013, met als positieve uitzonderingen het oordeel over de eigen buurt en de veiligheid. Buurtoordeel en sociale kenmerken Het oordeel van de inwoners over hun eigen buurt en de sociale infrastructuur is vooruitgegaan, zeker sinds Nog 13% van de inwoners heeft een negatieve verwachting over de toekomst van de buurt; dit ligt ruim onder de streefwaarde van 19%. Ongeveer één derde van de bewoners zet zich actief in voor de buurt. Het aandeel actieve bewoners is ongeveer gelijk gebleven sinds 2013; de streefwaarde is wel al behaald. Wonen Het oordeel over de netheid van de omgeving (5,8) en de woning (6,8) blijft onveranderd. De wijk heeft de streefwaarden niet gehaald. Op het gebied van veiligheid is er wel vooruitgang geboekt in Kanaleneiland. In 2013 voelde de helft van de bewoners zich weleens onveilig, in 2015 nog 43%. Ook het aantal woninginbraken is flink gedaald. Overlast door jongeren is wel wat toegenomen tot 40%. Gezondheid Gezondheid en welbevinden in de wijk zijn ongeveer gelijk gebleven sinds 2007, één op de vijf bewoners ervaart zijn gezondheid als minder dan goed. Leren en opvoeden Wat betreft leren en opvoeden is het beeld niet eenduidig; er wonen in 2015 minder laagopgeleiden (één derde van de bevolking), maar het percentage behaalde startkwalificaties van jongeren is gelijk gebleven. Een minder gunstige ontwikkeling is te zien bij de verlaagde doorstroom naar havo of vwo (tot één op de vijf kinderen). Kanaleneiland scoort hierbij het laagst van alle krachtwijken op de doorstroom vanaf de basisschool. Inkomen Wat betreft inkomen is geen verandering te zien in het aantal huishoudens met langdurige bijstandsuitkering. 20 Wijkwijzer 2016

21 Kanaleneiland Buurtoordeel en sociale infrastructuur streefwaarde 2015 streefwaarde 2017 % negatieve toekomstverwachting rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,6 5 5,1 5,5 6 % actief in de buurt Wonen en woonomgeving rapportcijfer netheid 6,2 5,7 5,8 6,2 6,4 rapportcijfer eigen woning 6,8 6,7 6,8 7 7,2 % sociale huurwoningen % vaak ervaren jongerenoverlast % buurtonveiligheidsgevoelens woninginbraken per woningen - 18,7 11,6 - - Gezondheid % met matige of slechte gezondheid rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,5 7,3 7,3 7,4 7,5 Leren en opvoeden % basisschoolleerlingen achterstand 66, % laag opgeleiden % doorstroom naar HAVO/VWO 27,5 30,3 22, % jongeren met startkwalificatie - 89,5 89,6 - - Werken en inkomen % huishoudens met bijstand > 3 jaar 7,2 5,8 6,1 - - % werkzoekenden jaar (nww) 2, ,4 1,2 % werkzoekenden jaar (nww) 8-15,6 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma s Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren groene cijfers= streefwaarde behaald 21 Wijkwijzer 2016

22 Krachtwijkbeschrijving Overvecht Algemeen De grote krachtwijk Overvecht komt bijna overeen met de wijk Overvecht (zie ook Wijkbeschrijving p. 9). Het aantal inwoners en het aantal kinderen en jongeren in Overvecht is gestegen sinds Ook het aantal bedrijfsvestigingen en woningen is toegenomen. In het algemeen is in Overvecht het veiligheidsgevoel verslechterd. Maar er is vooruitgang geboekt op andere gebieden zoals bij leren, opvoeden en actieve inzet van bewoners in de buurt. De andere thema s blijven redelijk stabiel. Buurtoordeel en sociale kenmerken De ontwikkeling van de sociale infrastructuur van Overvecht is niet eenduidig. Aan de ene kant hebben meer bewoners in 2015 een negatieve toekomstverwachting voor hun wijk (27%), in vergelijking met 2013 (21%). De streefwaarde hiervoor is niet behaald. Aan de andere kant is de streefwaarde voor actieve inzet in de buurt (32%) wel behaald. Wonen Wat betreft het oordeel van de bewoners over de woning (6,7) en woonomgeving (5,1) is er weinig veranderd sinds Op het gebied van veiligheid is er alleen vooruitgang geboekt in het terugdringen van het aantal woninginbraken. Onveiligheidsgevoel in de buurt (50%) en overlast door jongeren (41%) blijven onverminderd vaak gerapporteerd door de bewoners van Overvecht. Gezondheid Bijna één van de drie (29%) van de Overvechters geeft aan geen goede gezondheid te hebben; wat weinig afwijkt van de gezondheidssituatie in 2007 (27% minder dan goede ervaren gezondheid). Ook het persoonlijk welbevinden in Overvecht bleef de laatste jaren stabiel en heeft de streefwaarde nog niet behaald. Leren en opvoeden Op het gebied van leren en opvoeding is het beeld van Overvecht overwegend positief; het percentage jongeren met startkwalificatie is 2% toegenomen. Ook het aantal laagopgeleiden is afgenomen tot 37%, waardoor de gehoopte streefwaarde is gehaald. Daarentegen is de doorstroom naar HAVO/VWO wel afgenomen tot 28%, dit is lager dan in 2013 (35%) en lager dan de streefwaarde. Inkomen In de krachtwijk Overvecht zijn in 2015 minder huishoudens (8%) dan in 2013 (9%) langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering. (zie voor meer informatie ook de wijkbeschrijving van heel Overvecht p. 9). 22 Wijkwijzer 2016

23 Overvecht Buurtoordeel en sociale infrastructuur streefwaarde 2015 streefwaarde 2017 % negatieve toekomstverwachting rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,6 5,1 4,7 5,2 5,4 % actief in de buurt Wonen en woonomgeving rapportcijfer netheid 6,3 5,6 5,1 6 6,3 rapportcijfer eigen woning 6,8 6,8 6,7 7,1 7,3 % sociale huurwoningen % vaak ervaren jongerenoverlast % buurtonveiligheidsgevoelens woninginbraken per woningen - 16,1 13,6 - - Gezondheid % met matige of slechte gezondheid rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,4 7,3 7,2 7,4 7,6 Leren en opvoeden % basisschoolleerlingen achterstand % laag opgeleiden % doorstroom naar HAVO/VWO 32, , % jongeren met startkwalificatie - 85,8 87,3 - - Werken en inkomen % huishoudens met bijstand > 3 jaar 9,3 9,7 8,2 - - % werkzoekenden jaar (nww) 2, ,2 2,2 % werkzoekenden jaar (nww) 9,1-17,4 - - Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma s Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren groene cijfers= streefwaarde behaald 23 Wijkwijzer 2016

24 Krachtwijkbeschrijving Ondiep Algemeen De kleine Krachtwijk Ondiep ligt in de wijk Noordwest (zie ook Wijkbeschrijving p. 8). In Ondiep is de laatste 2 jaar het percentage niet-westerse allochtonen niet toegenomen en is het aantal bedrijfsvestigingen wel toegenomen. Ondiep heeft zich in het algemeen positief ontwikkeld; zowel op het gebied van sociale samenhang, welzijn, veiligheid en inkomen. Op het gebied van leren en opvoeden is het beeld niet eenduidig. Buurtoordeel en sociale kenmerken Het buurtoordeel van de bewoners en de sociale infrastructuur waren van 2007 tot 2013 sterk verbeterd en zijn sindsdien onveranderd gebleven. De streefwaarde voor het aandeel bewoners met een negatieve toekomstverwachting is behaald. De streefwaarde voor het percentage sociale huurwoningen was eerder al behaald (in 2013). Wonen Er is tussen 2013 en 2015 geen verbetering te zien in netheid van de woonomgeving en de het oordeel over de eigen woning. Onveiligheidsgevoelens zijn gelijk gebleven sinds 2013 en ervaren is iets toegenomen, maar onder de streefwaarde gebleven (20%). Het aantal woninginbraken is erg verminderd de laatste 2 jaar, maar Ondiep heeft nog wel het hoogst aantal inbraken van alle wijken. Gezondheid Gezondheid en welbevinden van de bewoners van Ondiep hebben zich wel positief ontwikkeld. Van de inwoners rapporteert 19% een minder dan goede gezondheid, in vergelijking met 27% in Leren en opvoeden Qua opleidingsniveau heeft Ondiep zich positief ontwikkeld sinds 2007, en de streefwaarde is bijna behaald in De streefwaarde voor het aandeel laag opgeleiden is niet behaald. De doorstroom naar havo/ vwo is minder dan in 2013, terwijl het aandeel jongeren met startkwalificatie ongeveer gelijk is gebleven sinds Inkomen In 2015 zijn in de krachtwijk Ondiep iets minder huishoudens (4,3%) langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering dan in 2013 (4,6%). Ondiep heeft hierin de daling sinds 2007 vast kunnen houden. 24 Wijkwijzer 2016

25 Ondiep Buurtoordeel en sociale infrastructuur streefwaarde 2015 streefwaarde 2017 % negatieve toekomstverwachting rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,3 5,8 5,71 5,9 6 % actief in de buurt Wonen en woonomgeving rapportcijfer netheid 6,6 6,2 5,9 6 6,3 rapportcijfer eigen woning 6,8 7 7,1 7,2 7,4 % sociale huurwoningen 74,4 62, % vaak ervaren jongerenoverlast % buurtonveiligheidsgevoelens woninginbraken per woningen - 30,9 22,8 - - Gezondheid % met matige of slechte gezondheid rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,7 7,5 7,6 7,5 7,6 Leren en opvoeden % basisschoolleerlingen achterstand % laag opgeleiden , % doorstroom naar HAVO/VWO 27,9 35,7 26, % jongeren met startkwalificatie - 89,6 90,6 - - Werken en inkomen % huishoudens met bijstand > 3 jaar 7,4 4,6 4,3 - - % werkzoekenden jaar (nww) 1, ,8 1,8 % werkzoekenden jaar (nww) 6, Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma s Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren groene cijfers= streefwaarde behaald 25 Wijkwijzer 2016

26 Krachtwijkbeschrijving Zuilen-oost Algemeen De kleine krachtwijk Zuilen-oost ligt in de wijk Noordwest. Het aantal inwoners, de beroepsbevolking, het aantal bedrijfsvestigingen en het percentage niet-westerse allochtonen zijn hier toegenomen sinds Op veel thema s zijn de positieve ontwikkelingen, die van 2007 tot 2013 zichtbaar waren tot stilstand gekomen. Positieve uitzondering, is de zeer hoge participatie van inwoners ter verbetering van leefomgeving en veiligheid in de buurt. Buurtoordeel en sociale kenmerken Wat betreft buurtoordeel en sociale ontwikkeling is Zuilen-oost vooruit gegaan. In 2007 had een kwart de inwoners een negatieve toekomstverwachting, in 2015 was dit nog maar 17%. Ook valt het op dat meer inwoners in Zuilen-oost actief zijn in de buurt om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten (42%). De streefwaarde (31%) is hierdoor ruim behaald en het is het ook het hoogste aandeel actieve inwoners van alle wijken. De toename in het aantal actieve inwoners is met name behaald tussen 2013 en Wonen Op het thema wonen en woonomgeving zien we een lichte verslechtering en zijn de streefwaarden voor netheid van de woonomgeving en het oordeel over de eigen woning niet behaald. De ontwikkeling van de veiligheidssituatie in Zuilenoost laat geen eenduidig beeld zien. 38 % van de bewoners heeft last van jongerenoverlast op straat, dit is verergerd sinds 2013, maar ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in Het aantal woninginbraken daarentegen is flink verminderd. Het aandeel mensen dat zich onveilig voelt in de buurt is stabiel gebleven sinds 2013 nadat er vanaf 2007 tot 2013 een verbetering was opgetreden. Gezondheid Gezondheid en welbevinden van de inwoners blijven op hetzelfde niveau als De streefwaarde voor welbevinden is niet behaald in deze wijk. Leren en opvoeden Positief binnen het thema leren en opvoeden is dat het aandeel laagopgeleiden is afgenomen tot 31%. Maar de streefwaarde is niet gehaald. Verder is het aandeel jongeren met startkwalificatie gelijk gebleven. Minder gunstig is de lage doorstroom naar HAVO/VWO; dit is afgenomen van 34% in 2013 tot 29% in 2015 van de kinderen. Inkomen In de krachtwijk Zuilen-oost zijn in 2015 evenveel huishoudens langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering als in 2013 (5%). 26 Wijkwijzer 2016

27 Zuilen-oost Buurtoordeel en sociale infrastructuur streefwaarde 2015 streefwaarde 2017 % negatieve toekomstverwachting rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,9 5,3 5,2 5,6 5,8 % actief in de buurt Wonen en woonomgeving rapportcijfer netheid 6 5,3 5,1 6 6,3 rapportcijfer eigen woning 7,4 7,1 7,2 7,5 7,6 % sociale huurwoningen 61,9 55, % vaak ervaren jongerenoverlast % buurtonveiligheidsgevoelens woninginbraken per woningen - 24,2 17,8 - - Gezondheid % met matige of slechte gezondheid rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,6 7,4 7,3 7,5 7,6 Leren en opvoeden % basisschoolleerlingen achterstand 37, ,5 28,5 % laag opgeleiden % doorstroom naar HAVO/VWO 33,1 33,7 29, % jongeren met startkwalificatie - 87,7 88,0 - - Werken en inkomen % huishoudens met bijstand > 3 jaar 6,3 5,3 5,4 - - % werkzoekenden jaar (nww) 1, ,2 1,1 % werkzoekenden jaar (nww) 6, Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma s Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren groene cijfers= streefwaarde behaald 27 Wijkwijzer 2016

28 Krachtwijkbeschrijving Hoograven Algemeen De kleine krachtwijk Hoograven ligt in de wijk Zuid en bestaat uit Nieuw-Hoograven en Bokkenbuurt. In de periode zijn het aantal kinderen en jongeren en het percentage niet-westerse allochtonen verminderd, terwijl het aantal bedrijfsvestigingen is toegenomen. Buurtoordeel en sociale kenmerken Op het thema buurtoordeel en sociale infrastructuur ontwikkelt Hoograven zich redelijk gunstig. De toekomstverwachting van bewoners over de buurt is verbeterd sinds 2007, maar daarna, de laatste 2 jaar, weer iets verslechterd. Daarnaast is de sociale samenhang in de buurt licht verbeterd. De streefwaarden voor toekomstverwachting en sociale samenhang voor 2015 zijn net niet behaald. Het aandeel actieve bewoners in de buurt is toegenomen sinds 2013 en de streefwaarde hiervoor is wel gehaald. Wonen Het oordeel over de netheid van de woonomgeving is verbeterd, maar de streefwaarde is nog niet gehaald. Ook de waardering voor de eigen woning is verbeterd en hierbij is de streefwaarde gehaald (rapportcijfer 7). De streefwaarde voor het percentage sociale huurwoningen was eerder al behaald. Van 2013 tot 2015 is jongerenoverlast toegenomen en ook de onveiligheidsgevoelens in de buurt nemen niet af. Daarentegen is het aantal woninginbraken wel fors verminderd. Gezondheid Gezondheid en welzijn van de inwoners blijft op hetzelfde niveau als in 2007 en 2013 en de streefwaarde voor welzijn is niet behaald. Leren en opvoeden Op het gebied van leren en opvoeden ontwikkelt Hoograven zich overwegend positief. Het aandeel laagopgeleide inwoners is gedaald waardoor de streefwaarde is behaald. Bovendien stroomt 37% van de kinderen vanaf de basisschool door naar HAVO/ VWO niveau, waarmee de streefwaarde (35%) is overstegen. Van alle krachtwijken is dit de hoogste behaalde uitstroom. Verder blijft het aandeel jongeren met een startkwalificatie stabiel sinds Inkomen In de krachtwijk Hoograven zijn in 2015 evenveel huishoudens langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering als in 2013 (7%). 28 Wijkwijzer 2016

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Krachtwijkenmonitor 2014

Krachtwijkenmonitor 2014 Krachtwijkenmonitor 2014 Meting 2014 (6) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Strategie

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014 Sociale Index 2014 De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht Utrecht, december 2014 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Wijkambitie voor de wijk Leidsche Rijn

Wijkambitie voor de wijk Leidsche Rijn Wijkambitie voor de wijk Leidsche Rijn 2012-2014 Onder het motto "Boeiend, bloeiend en groeiend Leidsche Rijn" werken we aan een levendige, leefbare en veilige wijk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beeld van

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 162 35 CE Utrecht 3 286 135 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Wijkregisseur Overvecht

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 een notitie van Onderzoek augustus 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting De gemeente Utrecht streeft naar een gezonde leefomgeving voor alle Utrechters. Dit gaat onder andere over de

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie