Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer woningen, daarvan zijn er zo n woningen gereed. De wijk is dus nog in ontwikkeling. Het inwoneraantal ligt begin 2016 op circa personen. Er wonen relatief veel 0-19 jarigen (36%) en weinig 65-plussers (3,3%). Het percentage eenoudergezinnen (6,6%) is opvallend hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch (3,7%). In (de omgeving van) de Groote Wielen zijn veel sportvoorzieningen, zoals voor voetbal, honkbal, watersport en tennis. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 1

2 Wijken s-hertogenbosch De Groote Wielen 99 Inhoud 7 5 De Groote Wielen Vlietdijk 7 4. Broekland De Watertuinen De Hoven 19 1 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 2

3 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort de Groote Wielen een gemiddeld. Positieve uitschieters zijn de thema s bewoners, zorg en woonomgeving. Vooral de inkomenssituatie van de bewoners is sterk. Zo is het aandeel huishoudens met een laag inkomen en het aandeel niet werkende werkzoekenden lager Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan dan gemiddeld. Bij zorg blijkt dat relatief weinig bewoners zich door hun gezondheid beperkt voelen bij de dagelijkse bezigheden, terwijl veel mensen voor hulp terecht kunnen bij hun goede sociale netwerk. De sterke score bij woonomgeving is te verklaren doordat er naar verhouding veel dure woningen staan, die door de bewoners goed beoordeeld worden. Relatief weinig inwoners ervaren verloedering in de buurt of voelen zich er vaak onveilig. Ten slotte is de score op de veiligheidsindex als goed te omschrijven. De Groote Wielen scoort op geen enkel thema zwak. Wel is er één zwak aspect, namelijk voorzieningen. De tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen is lager dan gemiddeld. Wellicht komt dit door de vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Daarnaast is men minder te spreken over de voorzieningen voor ouderen en die voor jongeren. Men is nu bezig met de aanleg van trapveldjes voor de jeugd. Het jongerencentrum in Windkracht 5 is medio 2016 (nog) niet in gebruik. De Groote Wielen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld De Groote Wielen heeft zich, ten opzichte van 2014, redelijk gemiddeld ontwikkeld. Hier zijn op onderdelen enkele uitzonderingen op. We zien namelijk dat het thema zorg zich gunstiger heeft ontwikkeld dan gemiddeld. Bewoners kunnen bijvoorbeeld vaker terecht bij familie en/of vrienden voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven. Daarentegen beoordelen Openbare ruimte Veiligheid Diversiteit bewoners hun gezondheid wel minder positief dan twee jaar geleden. Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG WOONOMGEVING BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Het thema samenleven heeft zich ongunstig ontwikkeld. Zo is het percentage bewoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan, iets achteruit gegaan. Ook voelen mensen zich vaker onveilig in de buurt. Waarschijnlijk spelen vooral de auto-inbraken een rol in de beleving van bewoners. In de Groote Wielen hebben bewoners inmiddels een Gezondheid Binding aantal WhatsApp-groepen, die gebruikt worden om elkaar op de hoogte te houden van veiligheidszaken die spelen. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Groote Wielen: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 4

5 62 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,6 3,7 % Eenoudergezin De Groote Bewoners Wielen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 36,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 60,3 61,4 % 65 jaar en ouder 3,3 16,7 % Autochtoon 84,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,9 10,7 % Westers allochtoon 8,6 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 5,4 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,7 6,9 % 75 jaar en ouder 7,4 7,2 Rapportcijfer tolerantie 7,1 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 5

6 Leren Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 12,7 5,5 % 5 t/m 9 jaar 11,7 5,4 % 10 t/m 14 jaar 8,0 5,4 % 15 t/m 19 jaar 4,0 5,6 % 20 t/m 24 jaar 2,2 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 7 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving De Groote Wielen s-hertogenbosch Aantal woningen % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,1 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 % Koopwoningen 69,0 58,8 Schaalscore verloedering 2,4 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 0,8 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers 584 ha ha Landoppervlak 1,2 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 8,1 7,9 Rapportcijfer woning 7,8 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 6

7 Vlietdijk is een nieuwbouwbuurt; alle woningen zijn van het bouwjaar 2005 of later. Binnen de buurtgrenzen ligt een deel van het sportcomplex De Groote Wielen Vlietdijk De buurt heeft bijna 250 inwoners met relatief weinig 0-19 jarigen (11%) en 65-plussers (11%). In Vlietdijk is het percentage niet-westerse allochtonen en huishoudens met een laag inkomen eveneens lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 7

8 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Vlietdijk een gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vier van de zes thema s. Eén aspect heeft een sterke score, namelijk veiligheid. Bewoners ervaren in Vlietdijk minder sociale overlast dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Daarnaast is de score op de veiligheidsindex goed te noemen. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan De thema s samenleven en actief krijgen een zwak. De tevredenheid over de speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren én ouderen, is iets lager dan gemiddeld. De ouderenvoorzieningen liggen bijvoorbeeld ook wat verder weg. Noemenswaardig is verder het lage aandeel vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners dat zich actief heeft ingezet voor de buurt. Het percentage mensen dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan, is eveneens lager dan gemiddeld. Bij openbare ruimte zijn bewoners minder dan gemiddeld tevreden over de parkeergelegenheid en het openbaar groen. Mogelijk speelt hier het ecologische groenbeheer een rol. Ook speelt de discussie rond de herinrichting van de Vlietdijk. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Vlietdijk: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 8

9 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Vlietdijk: Ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Vlietdijk heeft zich tussen 2014 en 2016 in totaliteit gemiddeld ontwikkeld ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Gunstige uitschieter is het thema zorg. Dit komt vooral omdat bewoners de eigen gezondheid beter beoordelen. Andere opvallende positieve ontwikkelingen zijn: minder schoolverzuim bij 13 t/m 17 jarigen, meer jongeren met een startkwalificatie en een hogere tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid in de buurt. Een ongunstige ontwikkeling zien we bij de thema s samenleven en actief. Hetzelfde geldt voor de achterliggende aspecten. Bewoners beoordelen de voorzieningen voor jongeren en die voor ouderen bijvoorbeeld minder goed dan twee jaar geleden. Iets minder bewoners vinden dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, terwijl ook het percentage mensen dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt is gedaald. Het thema actief scoort ongunstig, doordat minder bewoners zich actief hebben ingezet voor de buurt, lid zijn van een sportvereniging of cultureel actief zijn. Ten slotte is onder bewoners de tevredenheid met het basisonderwijs licht gedaald. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 9

10 Bewoners Vlietdijk s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 11,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 78,2 61,4 % 65 jaar en ouder 10,5 16,7 % Eenoudergezin 3,9 3,7 % Autochtoon 82,7 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,0 10,7 % Westers allochtoon 11,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 5 6 % Niet werkende werkzoekenden 10 9 % Laag inkomen 6,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 54,4 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 7,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 10

11 De nieuwbouwbuurt Broekland is ruim opgezet. In de buurt is veel water aanwezig, in de vorm van kanalen en beekjes. Alle woningen dateren uit het bouwjaar 2005 of later. Hier ligt ook het westelijke deel van het sportcomplex De Groote Wielen. 4. Broekland Broekland is met bijna inwoners de grootste buurt van de Groote Wielen. Er wonen opvallend veel inwoners die jonger zijn dan 20 jaar (37%). Slechts 4,7% van de inwoners is 65 jaar of ouder. Het aandeel eenoudergezinnen (6,2%) is hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch (3,7%). Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Broekland een gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vijf van de zes thema s. Leren scoort als enige thema sterk. Relatief veel bewoners zijn tevreden met het basisonderwijs, terwijl het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen vrij laag is. Positieve uitschieters zijn verder de aspecten inkomen, omgaan met elkaar, woningen en veiligheid. Broekland scoort daar op alle Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan indicatoren beter dan gemiddeld. Zo wonen er naar verhouding weinig niet werkende werkzoekenden, geven bewoners een hoog rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten en is de score op de veiligheidsindex goed. Geen enkel thema is als zwak beoordeeld. Wel krijgen twee aspecten een zwak. Maatschappelijke inzet door het vrij lage aandeel vrijwilligers. De zwakke score van cultuur heeft te maken met het lage aandeel bewoners dat een museum, voorstelling, muziekconcert of dance-/houseparty bezoekt. Voorzieningen is zelfs als zeer zwak getypeerd. Bewoners zijn bijvoorbeeld minder dan gemiddeld tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen. Mogelijk speelt de vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum hierin mee. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Broekland: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 12

13 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Broekland: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Broekland heeft zich, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld ontwikkeld. Een uitzondering hierop is het thema leren, dat zich gunstiger heeft ontwikkeld dan gemiddeld. Zo is de tevredenheid met het basisonderwijs toegenomen. In de Groote Wielen zijn dan ook verschillende basisscholen/kindcentra aanwezig. Daarnaast is het aandeel voortijdig schoolverlaters gedaald en hebben meer jongeren een startkwalificatie. Andere gunstige ontwikkelingen zijn er bij maatschappelijke inzet, sport en openbare ruimte. Meer bewoners hebben zich actief ingezet voor de buurt, sporten minimaal maandelijks of zijn tevreden met het openbaar groen. Wellicht komt dit laatste omdat al het groen in Broekland inmiddels is aangelegd. De thema s samenleven en zorg laten een ongunstige ontwikkeling zien. Naar verhouding vinden iets minder mensen dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Ook het aandeel mensen dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt, is gedaald. Bewoners zijn minder tevreden over hun gezondheid en voelen zich er vaker door beperkt bij de dagelijkse bezigheden. Bij veiligheid is voornamelijk de ervaren sociale overlast in de buurt iets gestegen. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Broekland s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 36,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 58,6 61,4 % 65 jaar en ouder 4,7 16,7 % Eenoudergezin 6,2 3,7 % Autochtoon 85,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,8 10,7 % Westers allochtoon 8,2 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 6,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 61,4 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 48 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 14

15 De Watertuinen is de meest oostelijk gelegen woonbuurt van de Groote Wielen. Water speelt in deze buurt een belangrijke rol; veel huizen zijn op of aan het water gebouwd. 5. De Watertuinen Het aandeel koopwoningen is hier met 95% het hoogst van de hele wijk. Het inwoneraantal ligt op ruim inwoners met relatief veel 0-19 jarigen (36%) en weinig 65-plussers (2,6%). Het aandeel eenoudergezinnen (7,4%) is opvallend hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch (3,7%). Het percentage huishoudens met een laag inkomen, bewoners met een uitkering en niet werkende werkzoekenden, is daarentegen vrij laag. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 15

16 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort de Watertuinen een gemiddeld. Eén thema heeft een sterke score, namelijk zorg. Zo beoordelen relatief veel bewoners de eigen gezondheid met uitstekend of (zeer) goed, terwijl weinig mensen zich in het dagelijks leven door hun gezondheid beperkt voelen. Het aspect binding heeft een zeer sterke score, dit komt vooral omdat veel Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Noemenswaardig is ook dat er naar verhouding weinig niet werkende werkzoekenden en bewoners met een uitkering wonen, dat de tevredenheid met het basisonderwijs vrij hoog is en de score op de veiligheidsindex goed. Geen enkel thema krijgt een zwak. Wel scoren vier aspecten beneden gemiddeld, waarvan voorzieningen zelfs zeer zwak. Bewoners zijn niet zo tevreden met de voorzieningen voor ouderen en winkels voor dagelijkse boodschappen. Wellicht komt dit door de vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Ook wonen bewoners verhoudingsgewijs verder weg van de bestaande voorzieningen. Van de zwakke aspecten valt op dat minder bewoners dan gemiddeld lid zijn van een sportvereniging, een voorstelling of muziekconcert bezoeken of tevreden zijn met de parkeergelegenheid. Door de waterrijke opzet van de buurt zijn hier echter geen uitbreidingsmogelijkheden voor. De Watertuinen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 16

17 Ontwikkeling : gemiddeld De Watertuinen heeft zich de afgelopen twee jaar over het algemeen gemiddeld ontwikkeld ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Gunstige uitschieter is het thema zorg. Zo is het aandeel mantelzorgers toegenomen, terwijl ook meer bewoners gebruik maken van hulp en ondersteuning door hun sociaal netwerk. De goede score op maatschappelijke inzet laat zich Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan onder meer verklaren doordat meer bewoners vrijwilligerswerk doen. Ongunstige uitschieter is het thema samenleven. Het aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan, is achteruit gegaan. Men is in de buurt minder tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen, voorzieningen voor ouderen en winkels voor dagelijkse boodschappen. Andere opvallende ongunstige ontwikkelingen zijn: een toename van het Gezondheid Binding aandeel eenoudergezinnen en de verhuismobiliteit, bewoners die minder actief zijn op sportief en cultureel gebied en een lagere Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke tevredenheid met de parkeergelegenheid in de buurt. De Watertuinen: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 17

18 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Watertuinen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 35,5 21,9 % 20 t/m 64 jaar 61,9 61,4 % 65 jaar en ouder 2,6 16,7 % Eenoudergezin 7,4 3,7 % Autochtoon 84,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 7,2 10,7 % Westers allochtoon 8,5 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 3 9 % Laag inkomen 4,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 94,5 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 39 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 18

19 De nieuwbouwbuurt de Hoven ligt in het westen van de Groote Wielen. In het midden van de buurt ligt het 5 Kindcentrum de Hoven. Bijna alle woningen zijn gebouwd in 2005 of later De Hoven 3 De buurt telt ruim inwoners. Het aandeel 0-19 jarigen (39%) is hoger dan gemiddeld; het aandeel 65-plussers (1,3%) juist lager. Er wonen naar verhouding vrij veel eenoudergezinnen (7,3%). Het aandeel inwoners met een uitkering, niet werkende werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen, is relatief laag. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 19

20 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort de Hoven een gemiddeld. Positieve uitschieters zijn de thema s zorg en woonomgeving. Zo wonen er bijvoorbeeld weinig bewoners met overgewicht en voelen weinig mensen zich in het dagelijks leven door hun gezondheid beperkt. Verder kunnen veel mensen voor hulp terecht bij hun goede sociale netwerk. Het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoet, is vrij laag. De sterke score op het thema woonomgeving laat zich vooral verklaren door het goede rapportcijfer dat bewoners geven voor hun woonomgeving en hun tevredenheid met het openbaar groen. Ze ervaren ook weinig verloedering. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het thema actief krijgt een zwak. In de Hoven is namelijk het aandeel vrijwilligers lager dan gemiddeld. Ook bezoeken bewoners minder vaak een museum, voorstelling of dance-/ houseparty. Voorzieningen scoort zelfs een zeer zwak. Hier is de lage tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor ouderen én voor jongeren opvallend. De vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum speelt waarschijnlijk een rol. Overigens zijn bewoners over de speelmogelijkheden voor kinderen wel tevreden. Binnenkort wordt er een definitief trapveldje aangelegd. Dit trapveldje is er op initiatief van bewoners gekomen. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Hoven: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 20

21 Gunstig Gemiddeld Ongunstig De Hoven: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De Hoven heeft zich tussen 2014 en 2016 in totaliteit gemiddeld ontwikkeld. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Zo heeft het thema zorg zich gunstiger ontwikkeld dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Het overgewicht onder bewoners en het percentage inwoners dat zich in het dagelijks leven door de eigen gezondheid beperkt voelt, is verbeterd. Minder bewoners ontmoeten maximaal één keer per maand familie of vrienden, terwijl meer mensen voor hulp en ondersteuning terecht kunnen bij hun sociaal netwerk. De thema s samenleven, actief en woonomgeving hebben zich ongunstig ontwikkeld. Bewoners zijn minder tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor jongeren én die voor ouderen. Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, is eveneens iets gedaald. Bij het thema actief doen bijvoorbeeld minder mensen vrijwilligerswerk, is het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport gedaald, evenals het aandeel mensen dat een concert, voorstelling of dance-/houseparty bezoekt. Op het gebied van woonomgeving blijkt dat bewoners vooral meer sociale overlast in de buurt ervaren. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 21

22 Bewoners De Hoven s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 39,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 59,7 61,4 % 65 jaar en ouder 1,3 16,7 % Eenoudergezin 7,3 3,7 % Autochtoon 84,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 7,1 10,7 % Westers allochtoon 9,0 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 4,9 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 67,7 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 67,3 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 22

23 Benieuwd naar de andere wijken?

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Printinstructie Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Dit wijkprofiel bevat een algemeen beeld van de buurt, een themagewijze samenvatting en tabellen en grafieken. Hierin staan kerncijfers opgenomen over de volgende

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid De staat van de buurten in Zuid Prinses Irenebuurt De Prinses Irenebuurt bestaat uit het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Aan de oostkant ligt het Beatrixpark en aan de

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Buurtbarometer Zoetermeer 2014

Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Januari 2015 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 1 Opdrachtgever Samenleving

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010

Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010 Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010 Ouderenwijzer 2010 De positie van Haagse senioren in kaart gebracht Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

De Staat van het Plan van Gool 2011

De Staat van het Plan van Gool 2011 De Staat van het Plan van Gool 211 Het Plan van Gool Het Plan van Gool grenst aan de zuidkant van het winkelcentrum Boven t IJ en ligt in de wijk Buikslotermeer. De architect Van Gool ontwierp in 196 dit

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014 Sociale Index 2014 De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht Utrecht, december 2014 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

SOCIALE STAAT VAN DORDRECHT 2003

SOCIALE STAAT VAN DORDRECHT 2003 SOCIALE STAAT VAN DORDRECHT 2003 Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff dr. M.G. Weide juni 2004 Colofon Opdrachtgever: Tekst: Drukwerk: Informatie: Sector Onderwijs en Welzijn

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Regionale Wmo Monitor 2010

Regionale Wmo Monitor 2010 Regionale Wmo Monitor 2010 Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Juni 2011 De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten s-hertogenbosch,,,,, Sint-Michielsgestel

Nadere informatie