Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer woningen, daarvan zijn er zo n woningen gereed. De wijk is dus nog in ontwikkeling. Het inwoneraantal ligt begin 2016 op circa personen. Er wonen relatief veel 0-19 jarigen (36%) en weinig 65-plussers (3,3%). Het percentage eenoudergezinnen (6,6%) is opvallend hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch (3,7%). In (de omgeving van) de Groote Wielen zijn veel sportvoorzieningen, zoals voor voetbal, honkbal, watersport en tennis. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 1

2 Wijken s-hertogenbosch De Groote Wielen 99 Inhoud 7 5 De Groote Wielen Vlietdijk 7 4. Broekland De Watertuinen De Hoven 19 1 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 2

3 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort de Groote Wielen een gemiddeld. Positieve uitschieters zijn de thema s bewoners, zorg en woonomgeving. Vooral de inkomenssituatie van de bewoners is sterk. Zo is het aandeel huishoudens met een laag inkomen en het aandeel niet werkende werkzoekenden lager Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan dan gemiddeld. Bij zorg blijkt dat relatief weinig bewoners zich door hun gezondheid beperkt voelen bij de dagelijkse bezigheden, terwijl veel mensen voor hulp terecht kunnen bij hun goede sociale netwerk. De sterke score bij woonomgeving is te verklaren doordat er naar verhouding veel dure woningen staan, die door de bewoners goed beoordeeld worden. Relatief weinig inwoners ervaren verloedering in de buurt of voelen zich er vaak onveilig. Ten slotte is de score op de veiligheidsindex als goed te omschrijven. De Groote Wielen scoort op geen enkel thema zwak. Wel is er één zwak aspect, namelijk voorzieningen. De tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen is lager dan gemiddeld. Wellicht komt dit door de vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Daarnaast is men minder te spreken over de voorzieningen voor ouderen en die voor jongeren. Men is nu bezig met de aanleg van trapveldjes voor de jeugd. Het jongerencentrum in Windkracht 5 is medio 2016 (nog) niet in gebruik. De Groote Wielen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld De Groote Wielen heeft zich, ten opzichte van 2014, redelijk gemiddeld ontwikkeld. Hier zijn op onderdelen enkele uitzonderingen op. We zien namelijk dat het thema zorg zich gunstiger heeft ontwikkeld dan gemiddeld. Bewoners kunnen bijvoorbeeld vaker terecht bij familie en/of vrienden voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven. Daarentegen beoordelen Openbare ruimte Veiligheid Diversiteit bewoners hun gezondheid wel minder positief dan twee jaar geleden. Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG WOONOMGEVING BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Het thema samenleven heeft zich ongunstig ontwikkeld. Zo is het percentage bewoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan, iets achteruit gegaan. Ook voelen mensen zich vaker onveilig in de buurt. Waarschijnlijk spelen vooral de auto-inbraken een rol in de beleving van bewoners. In de Groote Wielen hebben bewoners inmiddels een Gezondheid Binding aantal WhatsApp-groepen, die gebruikt worden om elkaar op de hoogte te houden van veiligheidszaken die spelen. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Groote Wielen: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 4

5 62 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,6 3,7 % Eenoudergezin De Groote Bewoners Wielen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 36,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 60,3 61,4 % 65 jaar en ouder 3,3 16,7 % Autochtoon 84,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,9 10,7 % Westers allochtoon 8,6 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 5,4 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,7 6,9 % 75 jaar en ouder 7,4 7,2 Rapportcijfer tolerantie 7,1 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 5

6 Leren Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 12,7 5,5 % 5 t/m 9 jaar 11,7 5,4 % 10 t/m 14 jaar 8,0 5,4 % 15 t/m 19 jaar 4,0 5,6 % 20 t/m 24 jaar 2,2 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 7 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving De Groote Wielen s-hertogenbosch Aantal woningen % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,1 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 % Koopwoningen 69,0 58,8 Schaalscore verloedering 2,4 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 0,8 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers 584 ha ha Landoppervlak 1,2 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 8,1 7,9 Rapportcijfer woning 7,8 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 6

7 Vlietdijk is een nieuwbouwbuurt; alle woningen zijn van het bouwjaar 2005 of later. Binnen de buurtgrenzen ligt een deel van het sportcomplex De Groote Wielen Vlietdijk De buurt heeft bijna 250 inwoners met relatief weinig 0-19 jarigen (11%) en 65-plussers (11%). In Vlietdijk is het percentage niet-westerse allochtonen en huishoudens met een laag inkomen eveneens lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 7

8 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Vlietdijk een gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vier van de zes thema s. Eén aspect heeft een sterke score, namelijk veiligheid. Bewoners ervaren in Vlietdijk minder sociale overlast dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Daarnaast is de score op de veiligheidsindex goed te noemen. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan De thema s samenleven en actief krijgen een zwak. De tevredenheid over de speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren én ouderen, is iets lager dan gemiddeld. De ouderenvoorzieningen liggen bijvoorbeeld ook wat verder weg. Noemenswaardig is verder het lage aandeel vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners dat zich actief heeft ingezet voor de buurt. Het percentage mensen dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan, is eveneens lager dan gemiddeld. Bij openbare ruimte zijn bewoners minder dan gemiddeld tevreden over de parkeergelegenheid en het openbaar groen. Mogelijk speelt hier het ecologische groenbeheer een rol. Ook speelt de discussie rond de herinrichting van de Vlietdijk. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Vlietdijk: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 8

9 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Vlietdijk: Ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Vlietdijk heeft zich tussen 2014 en 2016 in totaliteit gemiddeld ontwikkeld ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Gunstige uitschieter is het thema zorg. Dit komt vooral omdat bewoners de eigen gezondheid beter beoordelen. Andere opvallende positieve ontwikkelingen zijn: minder schoolverzuim bij 13 t/m 17 jarigen, meer jongeren met een startkwalificatie en een hogere tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid in de buurt. Een ongunstige ontwikkeling zien we bij de thema s samenleven en actief. Hetzelfde geldt voor de achterliggende aspecten. Bewoners beoordelen de voorzieningen voor jongeren en die voor ouderen bijvoorbeeld minder goed dan twee jaar geleden. Iets minder bewoners vinden dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, terwijl ook het percentage mensen dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt is gedaald. Het thema actief scoort ongunstig, doordat minder bewoners zich actief hebben ingezet voor de buurt, lid zijn van een sportvereniging of cultureel actief zijn. Ten slotte is onder bewoners de tevredenheid met het basisonderwijs licht gedaald. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 9

10 Bewoners Vlietdijk s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 11,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 78,2 61,4 % 65 jaar en ouder 10,5 16,7 % Eenoudergezin 3,9 3,7 % Autochtoon 82,7 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,0 10,7 % Westers allochtoon 11,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 5 6 % Niet werkende werkzoekenden 10 9 % Laag inkomen 6,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 54,4 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 7,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 10

11 De nieuwbouwbuurt Broekland is ruim opgezet. In de buurt is veel water aanwezig, in de vorm van kanalen en beekjes. Alle woningen dateren uit het bouwjaar 2005 of later. Hier ligt ook het westelijke deel van het sportcomplex De Groote Wielen. 4. Broekland Broekland is met bijna inwoners de grootste buurt van de Groote Wielen. Er wonen opvallend veel inwoners die jonger zijn dan 20 jaar (37%). Slechts 4,7% van de inwoners is 65 jaar of ouder. Het aandeel eenoudergezinnen (6,2%) is hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch (3,7%). Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Broekland een gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vijf van de zes thema s. Leren scoort als enige thema sterk. Relatief veel bewoners zijn tevreden met het basisonderwijs, terwijl het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen vrij laag is. Positieve uitschieters zijn verder de aspecten inkomen, omgaan met elkaar, woningen en veiligheid. Broekland scoort daar op alle Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan indicatoren beter dan gemiddeld. Zo wonen er naar verhouding weinig niet werkende werkzoekenden, geven bewoners een hoog rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten en is de score op de veiligheidsindex goed. Geen enkel thema is als zwak beoordeeld. Wel krijgen twee aspecten een zwak. Maatschappelijke inzet door het vrij lage aandeel vrijwilligers. De zwakke score van cultuur heeft te maken met het lage aandeel bewoners dat een museum, voorstelling, muziekconcert of dance-/houseparty bezoekt. Voorzieningen is zelfs als zeer zwak getypeerd. Bewoners zijn bijvoorbeeld minder dan gemiddeld tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen. Mogelijk speelt de vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum hierin mee. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Broekland: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 12

13 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Broekland: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Broekland heeft zich, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld ontwikkeld. Een uitzondering hierop is het thema leren, dat zich gunstiger heeft ontwikkeld dan gemiddeld. Zo is de tevredenheid met het basisonderwijs toegenomen. In de Groote Wielen zijn dan ook verschillende basisscholen/kindcentra aanwezig. Daarnaast is het aandeel voortijdig schoolverlaters gedaald en hebben meer jongeren een startkwalificatie. Andere gunstige ontwikkelingen zijn er bij maatschappelijke inzet, sport en openbare ruimte. Meer bewoners hebben zich actief ingezet voor de buurt, sporten minimaal maandelijks of zijn tevreden met het openbaar groen. Wellicht komt dit laatste omdat al het groen in Broekland inmiddels is aangelegd. De thema s samenleven en zorg laten een ongunstige ontwikkeling zien. Naar verhouding vinden iets minder mensen dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Ook het aandeel mensen dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt, is gedaald. Bewoners zijn minder tevreden over hun gezondheid en voelen zich er vaker door beperkt bij de dagelijkse bezigheden. Bij veiligheid is voornamelijk de ervaren sociale overlast in de buurt iets gestegen. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Broekland s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 36,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 58,6 61,4 % 65 jaar en ouder 4,7 16,7 % Eenoudergezin 6,2 3,7 % Autochtoon 85,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,8 10,7 % Westers allochtoon 8,2 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 6,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 61,4 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 48 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 14

15 De Watertuinen is de meest oostelijk gelegen woonbuurt van de Groote Wielen. Water speelt in deze buurt een belangrijke rol; veel huizen zijn op of aan het water gebouwd. 5. De Watertuinen Het aandeel koopwoningen is hier met 95% het hoogst van de hele wijk. Het inwoneraantal ligt op ruim inwoners met relatief veel 0-19 jarigen (36%) en weinig 65-plussers (2,6%). Het aandeel eenoudergezinnen (7,4%) is opvallend hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch (3,7%). Het percentage huishoudens met een laag inkomen, bewoners met een uitkering en niet werkende werkzoekenden, is daarentegen vrij laag. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 15

16 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Op alle zes de thema s samen scoort de Watertuinen een gemiddeld. Eén thema heeft een sterke score, namelijk zorg. Zo beoordelen relatief veel bewoners de eigen gezondheid met uitstekend of (zeer) goed, terwijl weinig mensen zich in het dagelijks leven door hun gezondheid beperkt voelen. Het aspect binding heeft een zeer sterke score, dit komt vooral omdat veel Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Noemenswaardig is ook dat er naar verhouding weinig niet werkende werkzoekenden en bewoners met een uitkering wonen, dat de tevredenheid met het basisonderwijs vrij hoog is en de score op de veiligheidsindex goed. Geen enkel thema krijgt een zwak. Wel scoren vier aspecten beneden gemiddeld, waarvan voorzieningen zelfs zeer zwak. Bewoners zijn niet zo tevreden met de voorzieningen voor ouderen en winkels voor dagelijkse boodschappen. Wellicht komt dit door de vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Ook wonen bewoners verhoudingsgewijs verder weg van de bestaande voorzieningen. Van de zwakke aspecten valt op dat minder bewoners dan gemiddeld lid zijn van een sportvereniging, een voorstelling of muziekconcert bezoeken of tevreden zijn met de parkeergelegenheid. Door de waterrijke opzet van de buurt zijn hier echter geen uitbreidingsmogelijkheden voor. De Watertuinen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 16

17 Ontwikkeling : gemiddeld De Watertuinen heeft zich de afgelopen twee jaar over het algemeen gemiddeld ontwikkeld ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Gunstige uitschieter is het thema zorg. Zo is het aandeel mantelzorgers toegenomen, terwijl ook meer bewoners gebruik maken van hulp en ondersteuning door hun sociaal netwerk. De goede score op maatschappelijke inzet laat zich Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan onder meer verklaren doordat meer bewoners vrijwilligerswerk doen. Ongunstige uitschieter is het thema samenleven. Het aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan, is achteruit gegaan. Men is in de buurt minder tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen, voorzieningen voor ouderen en winkels voor dagelijkse boodschappen. Andere opvallende ongunstige ontwikkelingen zijn: een toename van het Gezondheid Binding aandeel eenoudergezinnen en de verhuismobiliteit, bewoners die minder actief zijn op sportief en cultureel gebied en een lagere Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke tevredenheid met de parkeergelegenheid in de buurt. De Watertuinen: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 17

18 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Watertuinen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 35,5 21,9 % 20 t/m 64 jaar 61,9 61,4 % 65 jaar en ouder 2,6 16,7 % Eenoudergezin 7,4 3,7 % Autochtoon 84,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 7,2 10,7 % Westers allochtoon 8,5 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 3 9 % Laag inkomen 4,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 94,5 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 39 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 18

19 De nieuwbouwbuurt de Hoven ligt in het westen van de Groote Wielen. In het midden van de buurt ligt het 5 Kindcentrum de Hoven. Bijna alle woningen zijn gebouwd in 2005 of later De Hoven 3 De buurt telt ruim inwoners. Het aandeel 0-19 jarigen (39%) is hoger dan gemiddeld; het aandeel 65-plussers (1,3%) juist lager. Er wonen naar verhouding vrij veel eenoudergezinnen (7,3%). Het aandeel inwoners met een uitkering, niet werkende werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen, is relatief laag. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 19

20 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort de Hoven een gemiddeld. Positieve uitschieters zijn de thema s zorg en woonomgeving. Zo wonen er bijvoorbeeld weinig bewoners met overgewicht en voelen weinig mensen zich in het dagelijks leven door hun gezondheid beperkt. Verder kunnen veel mensen voor hulp terecht bij hun goede sociale netwerk. Het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoet, is vrij laag. De sterke score op het thema woonomgeving laat zich vooral verklaren door het goede rapportcijfer dat bewoners geven voor hun woonomgeving en hun tevredenheid met het openbaar groen. Ze ervaren ook weinig verloedering. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het thema actief krijgt een zwak. In de Hoven is namelijk het aandeel vrijwilligers lager dan gemiddeld. Ook bezoeken bewoners minder vaak een museum, voorstelling of dance-/ houseparty. Voorzieningen scoort zelfs een zeer zwak. Hier is de lage tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor ouderen én voor jongeren opvallend. De vertraging van de realisatie van het nieuwe winkelcentrum speelt waarschijnlijk een rol. Overigens zijn bewoners over de speelmogelijkheden voor kinderen wel tevreden. Binnenkort wordt er een definitief trapveldje aangelegd. Dit trapveldje is er op initiatief van bewoners gekomen. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Hoven: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 20

21 Gunstig Gemiddeld Ongunstig De Hoven: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De Hoven heeft zich tussen 2014 en 2016 in totaliteit gemiddeld ontwikkeld. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Zo heeft het thema zorg zich gunstiger ontwikkeld dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Het overgewicht onder bewoners en het percentage inwoners dat zich in het dagelijks leven door de eigen gezondheid beperkt voelt, is verbeterd. Minder bewoners ontmoeten maximaal één keer per maand familie of vrienden, terwijl meer mensen voor hulp en ondersteuning terecht kunnen bij hun sociaal netwerk. De thema s samenleven, actief en woonomgeving hebben zich ongunstig ontwikkeld. Bewoners zijn minder tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor jongeren én die voor ouderen. Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, is eveneens iets gedaald. Bij het thema actief doen bijvoorbeeld minder mensen vrijwilligerswerk, is het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport gedaald, evenals het aandeel mensen dat een concert, voorstelling of dance-/houseparty bezoekt. Op het gebied van woonomgeving blijkt dat bewoners vooral meer sociale overlast in de buurt ervaren. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 21

22 Bewoners De Hoven s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 39,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 59,7 61,4 % 65 jaar en ouder 1,3 16,7 % Eenoudergezin 7,3 3,7 % Autochtoon 84,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 7,1 10,7 % Westers allochtoon 9,0 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 4,9 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 67,7 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 67,3 12,8 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 22

23 Benieuwd naar de andere wijken?

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Bijna een kwart van de mensen in Sterrenburg is lid van een sportvereniging. Qua participatie is Sterrenburg erg gemiddeld.

Bijna een kwart van de mensen in Sterrenburg is lid van een sportvereniging. Qua participatie is Sterrenburg erg gemiddeld. 6 juli 2017 Samenvatting In deze vitaliteitsanalyse wordt aan de hand van een aantal factoren een indruk van de vitaliteit van Sterrenburg gegeven. De vitaliteit van een wijk hangt samen met de zelfredzaamheid

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Printinstructie Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Dit wijkprofiel bevat een algemeen beeld van de buurt, een themagewijze samenvatting en tabellen en grafieken. Hierin staan kerncijfers opgenomen over de volgende

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie