Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start van de bouw in 1976 wordt het project getroffen door de recessie. Midden jaren 80 herstelt de conjunctuur zich en de Maaspoort wordt in de jaren 80 en 90 alsnog afgebouwd. Op dit moment heeft de wijk zo n inwoners. Naar verhouding iets meer jongeren en iets minder ouderen. Ook zijn er minder bewoners met een uitkering, huishoudens met een laag inkomen en niet werkende werkzoekenden dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Zeven op de tien woningen is een koopwoning. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort 1

2 Wijken s-hertogenbosch Inhoud Maaspoort Maaspoort 3 1. Italiaanse buurt 7 2. Maasdal Abdijenbuurt Lokeren Maasstroom Staatsliedenbuurt Het Zilverpark Maasvallei Maasoever 39 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort 2

3 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort de Maaspoort in 2016 een gemiddeld. Het thema bewoners krijgt een sterk, vanwege de sterke inkomenspositie. Naar verhouding hebben weinig huishoudens een laag inkomen. Ook de aspecten binding, basisonderwijs en veiligheid scoren sterk. Zo voelen relatief veel bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt en is de verhuismobiliteit vrij laag (binding). De hoge tevredenheid met het basisonderwijs valt op, evenals het lage verzuim onder basisschoolleerlingen. Verder is de score op de veiligheidsindex relatief goed en voelen weinig bewoners zich vaak onveilig in de buurt. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan De Maaspoort scoort op één thema zwak: zorg. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid minder goed dan gemiddeld en er wonen meer bewoners met overgewicht. Het aandeel bewoners dat terecht kan bij én hulp gebruikt van familie en vrienden, is bovendien vrij laag. De zwakke beoordeling bij maatschappelijke inzet komt omdat relatief weinig bewoners vrijwilligerswerk doen, of zich actief inzetten voor de buurt. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Maaspoort: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in de Maaspoort is, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld. Gunstige uitschieter is het thema actief. Zowel het aandeel sporters als bewoners dat lid is van een sportvereniging, is toegenomen. Het thema zorg is een ongunstige uitschieter. Relatief minder bewoners zijn tevreden over hun gezondheid, terwijl zij tevens minder gebruik maken Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan van hulp door familie en vrienden. Daarnaast is het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoet, gestegen. Met het project Kennen en gekend worden wil men het netwerk van bewoners verstevigen. Hierdoor leren bewoners elkaar beter kennen en wordt het gemakkelijker om hulp te vragen. Verder ontwikkelen omgaan met elkaar en openbare ruimte zich ongunstig. Bewoners geven een lager rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten en de eigen woonomgeving. Ook is men naar verhouding minder tevreden Gezondheid Binding over de groenvoorzieningen in de buurt. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Maaspoort: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort 4

5 71 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,9 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Maaspoort s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 23,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 62,7 61,4 % 65 jaar en ouder 13,6 16,7 % Autochtoon 83,1 80,5 % Niet-westers allochtoon 7,0 10,7 % Westers allochtoon 9,9 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 7,2 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit 8 12 % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,4 6,9 % 75 jaar en ouder 7,3 7,2 Rapportcijfer tolerantie 6,7 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Maaspoort 5

6 Leren Maaspoort s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 5,4 5,5 % 5 t/m 9 jaar 5,7 5,4 % 10 t/m 14 jaar 5,9 5,4 % 15 t/m 19 jaar 6,7 5,6 % 20 t/m 24 jaar 4,8 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,5 33,2 % 1990 t/m ,3 17,2 % 2005 t/m ,3 11,4 % Koopwoningen 70,4 58,8 Schaalscore verloedering 3,6 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 1,3 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers 566 ha ha Landoppervlak 1,0 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 8,1 7,9 Rapportcijfer woning 7,6 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor Maaspoort 6

7 De Italiaanse buurt ligt tussen de 9 Maaspoortweg en de rijksweg A59 in. In de buurt ligt het Burgemeester van Zwietenpark met daarin de Noorderplas. Alle straten in de buurt zijn naar een Italiaanse plaats genoemd De eengezinswoningen zijn ruim opgezet. Relatief veel 1. Italiaanse buurt woningen dateren uit de periode In de buurt wonen zo n 520 inwoners; opvallend veel 65-plussers (30%). Dit is gemiddeld in s-hertogenbosch 17% en in de wijk Maaspoort 14%. Het aandeel niet-westerse allochtonen is naar verhouding laag. Hetzelfde geldt voor het aandeel bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Italiaanse buurt 7

8 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen krijgt de Italiaanse buurt een gemiddeld. Drie van de zes thema s zijn als sterk beoordeeld: samenleven, actief en woonomgeving. Het aspect openbare ruimte heeft zelfs een zeer sterke score. Bewoners zijn erg te spreken over het openbaar groen in de buurt en geven een goed rapportcijfer voor hun woonomgeving. Bij het thema samenleven blijkt dat bewoners tevreden zijn over de winkels voor dagelijkse boodschappen en dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan. Het hoge aandeel sporters en bewoners dat een voorstelling, bioscoop of museum bezoekt, valt op bij actief. Ten slotte scoren het voorgezet onderwijs en sociaal netwerk sterk. Zo is het aandeel voortijdig schoolverlaters vrij laag en het aandeel mantelzorgers juist hoog. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Er zijn geen thema s die als (zeer) zwak zijn getypeerd. Wel is er één aspect gezondheid dat zeer zwak scoort. Relatief veel bewoners hebben overgewicht en geven aan zich door hun gezondheid beperkt te voelen bij de dagelijkse bezigheden. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Italiaanse buurt: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Italiaanse buurt 8

9 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in de Italiaanse buurt is, ten opzichte van 2014, in totaliteit gemiddeld. Twee thema s ontwikkelen zich ongunstig: leren en zorg. Bij leren blijkt dat bewoners minder tevreden zijn met het basisonderwijs. Mogelijk is de fusie van de basisscholen Madelief en Aventurijn tot Kindcentrum de Wijboom van invloed. Een gunstige ontwikkeling zien we echter Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan bij voortgezet onderwijs. Het verzuim onder jarigen en het aandeel voortijdig schoolverlaters is gedaald. Ook het thema zorg is achteruit gegaan. Relatief meer bewoners hebben overgewicht en voelen zich beperkt door hun gezondheid. Het aandeel mantelzorgers is wel toegenomen. Ongunstige uitschieters zijn verder het omgaan met elkaar, binding, sport en veiligheid. Hier valt met name op dat het prettig omgaan in de buurt volgens bewoners achteruit is gegaan. Hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport. Bij veiligheid is er Gezondheid Binding sprake van een verslechtering van de veiligheidsindex. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Gunstige uitschieters zien we bij de aspecten voorzieningen, maatschappelijke inzet en cultuur. Bewoners zijn vooral meer Italiaanse buurt: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor jongeren. Ook zijn er meer vrijwilligers en bezoekt men vaker een bioscoop of dance-/houseparty. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Italiaanse buurt 9

10 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Italiaanse buurt s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 15,5 21,9 % 20 t/m 64 jaar 54,5 61,4 % 65 jaar en ouder 30,0 16,7 % Eenoudergezin 2,4 3,7 % Autochtoon 82,6 80,5 % Niet-westers allochtoon 5,2 10,7 % Westers allochtoon 12,2 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 4,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 75,6 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,3 33,2 % 1990 t/m ,7 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 8,6 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Italiaanse buurt 10

11 Het fietspad Hengmeng/ 9 Polsbroek, de Maaspoortweg en de rijksweg A59 begrenzen de buurt Maasdal. In de buurt staan veelal rijtjeswoningen; tegen de Maaspoortweg ligt ook een aantal portiekflats In het zuidelijke deel staat een aantal recent gebouwde appartementencomplexen. De meeste woningen zijn echter in 2. Maasdal de periode gebouwd. Er staan in Maasdal relatief iets minder koopwoningen dan gemiddeld. In de buurt wonen ruim inwoners. De bevolkingssamenstelling is ongeveer gelijk aan die van s-hertogenbosch gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasdal 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort Maasdal een gemiddeld. Twee thema s krijgen een sterk : samenleven en woonomgeving. Het aspect voorzieningen scoort zelfs zeer sterk, doordat bewoners meer dan gemiddeld tevreden zijn met de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor jongeren. Dit is niet verwonderlijk. Het winkelcentrum de Lokerenpassage en het jongerencentrum De Poort zijn dichtbij. Openbare ruimte krijgt eveneens een zeer sterk. Bewoners zijn erg te spreken over de parkeergelegenheid en het openbaar groen in de buurt. Het Burgemeester van Zwietenpark ligt dan ook vlakbij. Ten slotte is zowel het aandeel sporters als bewoners dat lid is van een sportvereniging, in Maasdal hoger dan gemiddeld. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het thema actief scoort een zwak, maatschappelijke inzet zelfs een zeer zwak. Dit komt door het lage aandeel vrijwilligers en bewoners dat zich actief inzet voor de buurt. Ook cultureel gezien is men minder actief: relatief weinig bewoners bezoeken een museum, muziekconcert of bioscoop. Verder scoren binding, voortgezet onderwijs, sociaal netwerk en woningen zwak. Hier valt op dat het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt, vrij laag is (binding). Hetzelfde geldt bij voortgezet onderwijs voor het aandeel jongeren met een startkwalificatie. Bij sociaal netwerk blijkt dat relatief weinig bewoners gebruik maken van hulp door familie of Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke vrienden. Maasdal: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasdal 12

13 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Maasdal: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in Maasdal is over het algemeen gemiddeld. Gunstige uitschieter is het thema woonomgeving. Bewoners zijn meer tevreden over het openbaar groen en de parkeergelegenheid in de buurt, maar de veiligheidsindex is eveneens verbeterd. Verder zijn voorzieningen, sport en gezondheid vooruit gegaan. Zo is men meer tevreden over de voorzieningen voor jongeren. Bij sport is zowel het aandeel sporters als bewoners dat lid is van een sportvereniging, toegenomen. Ook zijn bewoners meer tevreden met de eigen gezondheid en voelen zij zich minder door hun gezondheid beperkt. Ongunstige uitschieter is het thema actief. Minder bewoners dan gemiddeld zetten zich actief in voor de buurt. Bewoners bezoeken ook minder vaak een voorstelling, bioscoop, muziekconcert of museum. Tot slot zijn het omgaan met elkaar en het sociale netwerk iets verslechterd. Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat is iets afgenomen. Daarnaast kunnen minder bewoners voor hulp terecht bij familie en vrienden, terwijl meer bewoners aangeven maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasdal 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Maasdal s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 18,8 21,9 % 20 t/m 64 jaar 61,2 61,4 % 65 jaar en ouder 20,0 16,7 % Eenoudergezin 4,4 3,7 % Autochtoon 80,1 80,5 % Niet-westers allochtoon 9,5 10,7 % Westers allochtoon 10,4 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 6 6 % Niet werkende werkzoekenden 10 9 % Laag inkomen 10,2 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 40,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,4 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 72,8 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasdal 14

15 De Abdijenbuurt ligt in het oosten 9 van de Maaspoort tegen Knooppunt Empel aan. De rijkswegen A2 en A59 vormen de oost- en zuidgrens van de buurt Abdijenbuurt Deze woonbuurt is vooral (landelijk) bekend door de Maaspoorthal. In de Abdijenbuurt wonen ruim personen. De bevolkingssamenstelling is ongeveer gelijk aan die van de gemeente s-hertogenbosch gemiddeld. Relatief veel woningen dateren uit de periode Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Abdijenbuurt 15

16 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort de Abdijenbuurt in 2016 een gemiddeld. Het thema samenleven krijgt een sterk. Het bijbehorende aspect voorzieningen is zelfs als zeer sterk beoordeeld. Bewoners zijn vooral tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor jongeren. Maar ook de tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen is er hoger dan gemiddeld. Twee thema s krijgen een zwak : actief en zorg. Zowel het aandeel vrijwilligers als bewoners dat zich actief inzet voor de Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan buurt, is lager dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Hetzelfde geldt voor het aandeel sporters en bewoners dat lid is van een sportvereniging. Zorg scoort zwak op het aspect gezondheid. Bewoners zijn relatief minder tevreden met de eigen gezondheid en voelen zich meer dan gemiddeld door hun gezondheid beperkt. Ten slotte zijn bewoners minder tevreden met het basisonderwijs dan gemiddeld en is het verzuim onder 5-12 jarigen vrij hoog. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Abdijenbuurt: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Abdijenbuurt 16

17 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Abdijenbuurt: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in de Abdijenbuurt is over het algemeen gemiddeld. Gunstige uitschieter is het thema actief. Bewoners bezoeken bijvoorbeeld vaker een bioscoop, museum of dance-/houseparty. Ook voortgezet onderwijs, sociaal netwerk en veiligheid ontwikkelen zich gunstig. Relatief meer 15-jarigen volgen een havo/vwo opleiding en er zijn minder voortijdig schoolverlaters. Het sociaal netwerk is verbeterd omdat meer bewoners hulp van familie en vrienden ontvangen en het aandeel mantelzorgers is eveneens iets gestegen. Bij veiligheid ervaart men minder sociale overlast in de buurt. Ongunstige uitschieters zijn de thema s samenleven en leren. De tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen en de winkels voor dagelijkse boodschappen is gedaald. En er zijn minder bewoners die vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Bij leren blijkt vooral de tevredenheid met het basisonderwijs te zijn afgenomen, terwijl het verzuim onder leerlingen is gestegen. Verder is de tevredenheid met de eigen gezondheid gedaald en voelen meer bewoners zich erdoor beperkt. Ten aanzien van de openbare ruimte valt vooral de lagere tevredenheid met de groenvoorzieningen op. Tijdens het onderzoek was het voormalig sportterrein aan de Saren in beeld voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Wellicht werkt dit door in de cijfers. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Abdijenbuurt 17

18 Bewoners Abdijenbuurt s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 19,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 63,2 61,4 % 65 jaar en ouder 17,5 16,7 % Eenoudergezin 4,8 3,7 % Autochtoon 80,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 8,8 10,7 % Westers allochtoon 10,8 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 6 6 % Niet werkende werkzoekenden 9 9 % Laag inkomen 10,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 66,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,4 25,7 % 1970 t/m ,3 33,2 % 1990 t/m ,9 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 18,2 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Abdijenbuurt 18

19 De buurt Lokeren ligt in het oosten van de Maaspoort aan de Maaspoortweg. De woonbuurt is vooral bekend van de Lokerenpassage; een lokaal winkelcentrum Lokeren Aan de vertakkingen van de Buurtschappenlaan, de belangrijkste weg, staan vooral rijtjeshuizen. Vrijwel alle woningen dateren uit de periode De buurt telt ruim inwoners. Er wonen relatief weinig 65-plussers. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Lokeren 19

20 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen krijgt de buurt Lokeren een gemiddeld. Hetzelfde geldt voor elk afzonderlijk thema. Twee achterliggende aspecten scoren sterk: binding en sport. Zo voelen relatief veel bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, terwijl ook de verhuismobiliteit vrij laag is (binding). Verder is in Lokeren zowel het aandeel sporters als bewoners dat lid is van een sportvereniging, hoger dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Geen enkel thema scoort een zwak. Wel hebben twee aspecten Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan maatschappelijke inzet en cultuur een zwakke beoordeling. Maatschappelijke inzet krijgt een zwak door het lage aandeel vrijwilligers en bewoners dat zich actief inzet voor de buurt. Bij cultuur zijn bewoners vooral op muzikaal gebied (muziekconcert of dance-/houseparty) minder actief dan gemiddeld. Zeer zwak Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Lokeren: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Lokeren 20

21 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Lokeren: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in Lokeren is, ten opzichte van 2014, gemiddeld. Gunstige uitschieter is het thema actief. De maatschappelijke inzet is verbeterd door een toename van het aandeel vrijwilligers. Bij sport blijkt dat zowel het percentage sporters als bewoners dat lid is van een sportvereniging, is gestegen. Daarnaast bezoeken bewoners vaker een museum, bioscoop of voorstelling. Wat betreft veiligheid zien we dat er vooral sprake is van een verbetering van de veiligheidsindex. Ongunstige uitschieters zijn de thema s samenleven, leren en zorg. De lagere tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen, voorzieningen voor ouderen en die voor jongeren valt op. Er zijn ook minder bewoners die vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Verder is vooral de tevredenheid met het basisonderwijs afgenomen. De ongunstige ontwikkeling bij zorg is te verklaren doordat minder bewoners de eigen gezondheid met (zeer) goed of uitstekend beoordelen en er meer bewoners zijn met overgewicht. Maar ook kunnen minder bewoners voor hulp terecht kunnen bij familie of vrienden. Bij woonomgeving valt op dat bewoners minder tevreden zijn met het openbaar groen in de buurt en ze meer verloedering ervaren. Vooral rond het winkelcentrum de Lokerenpassage is er sprake van problemen door overlast. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Lokeren 21

22 Bewoners Lokeren s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 24,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 67,4 61,4 % 65 jaar en ouder 7,9 16,7 % Eenoudergezin 3,5 3,7 % Autochtoon 82,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 8,1 10,7 % Westers allochtoon 9,5 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 5 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 % Laag inkomen 9,7 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 77,0 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 71,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Lokeren 22

23 De buurt Maasstroom ligt in het noordoosten van de Maaspoort. De buurt is bekend vanwege de bolwoningen Verder staan er vooral rijtjeswoningen en twee-onder-eenkappers. Vrijwel alle woningen zijn in de periode Maasstroom 1989 gebouwd. De buurt wordt doorkruist door water; parallel aan de Sluisweg. Maasstroom heeft ongeveer inwoners. Er wonen minder 65-plussers dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasstroom 23

24 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort Maasstroom een gemiddeld. Drie aspecten krijgen een sterk : voorzieningen, binding en basisonderwijs. Bewoners zijn opvallend tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen en over de speelmogelijkheden voor kinderen. Verder voelen relatief veel bewoners zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, terwijl ook de verhuismobiliteit vrij laag is (binding). Ten slotte is de tevredenheid met het basisonderwijs en het verzuim onder basisschoolleerlingen beter dan gemiddeld. De thema s actief en zorg scoren zwak. Het aspect gezondheid Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan zelfs zeer zwak. Zo beoordelen bewoners hun gezondheid minder goed dan gemiddeld en voelen zij zich er meer dan gemiddeld door beperkt. Bij actief blijkt dat het aandeel vrijwilligers en bewoners dat zich actief inzet voor de buurt, vrij laag is. Hetzelfde geldt voor het aandeel sporters en bewoners dat lid is van een sportvereniging. Ook cultureel gezien is men minder actief; relatief weinig bewoners bezoeken een voorstelling of dance-/houseparty. Het omgaan met elkaar en voortgezet onderwijs zijn eveneens als zwak te typeren. Er zijn minder bewoners dan gemiddeld die vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat; het aandeel voortijdig schoolverlaters ligt hoger. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Maasstroom: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasstroom 24

25 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Maasstroom: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in Maasstroom is gemiddeld te noemen. Ongunstige uitschieters zijn de thema s samenleven en zorg. Samenleven vooral door de lagere tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren en die voor ouderen. Verder is het rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten (iets) achteruit gegaan. Bij zorg zijn bewoners minder tevreden met hun eigen gezondheid, terwijl ze ook minder vaak voor hulp terecht kunnen bij familie en vrienden. Professionals signaleren relationeleen scheidingsproblematiek. Dit kan mogelijk doorwerken op de gezondheid. Andere opvallende uitkomsten zijn dat bewoners minder vaak een dance-/houseparty, voorstelling of museum bezoeken en dat vooral de tevredenheid met de parkeergelegenheid is gedaald. Geen enkel thema ontwikkelt zich gunstig. Twee aspecten doen dit echter wel. Maatschappelijke inzet door een toename van het aandeel vrijwilligers. En wat betreft basisonderwijs blijkt dat bewoners vooral meer tevreden zijn over het basisonderwijs. Medio 2016 fuseren de basisscholen Madelief en Aventurijn tot Kindcentrum de Wijboom. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasstroom 25

26 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Maasstroom s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 22,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 67,3 61,4 % 65 jaar en ouder 10,7 16,7 % Eenoudergezin 6,1 3,7 % Autochtoon 81,7 80,5 % Niet-westers allochtoon 8,2 10,7 % Westers allochtoon 10,0 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 7 6 % Niet werkende werkzoekenden 10 9 % Laag inkomen 11,4 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 48,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,7 33,2 % 1990 t/m ,2 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 65,2 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasstroom 26

27 9 De Staatsliedenbuurt ligt ten noorden van de Maaspoortweg en ten zuiden van Oud Empel Staatsliedenbuurt Net als bij de buurt Maasstroom (die ten oosten van de Staatsliedenbuurt ligt) is het noordelijk gedeelte gescheiden van het zuidelijke door de Sluisweg. In het zuidelijke deel staan eengezinswoningen en appartementen. Het noordelijk gedeelte kent een iets ruimere opzet met ook vrijstaande huizen. In de Staatsliedenbuurt is het Sociaal Cultureel Centrum De Schans gelegen. De buurt telt ongeveer inwoners. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Staatsliedenbuurt 27

28 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen krijgt de Staatsliedenbuurt een gemiddeld. Drie achterliggende aspecten voorzieningen, binding en basisonderwijs scoren beter dan gemiddeld. Bewoners zijn met name tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en speelmogelijkheden voor kinderen. Bij binding blijkt dat veel bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt, daarnaast is de verhuismobiliteit vrij laag. Verder is de tevredenheid met het basisonderwijs opvallend hoog en het verzuim onder basisschoolleerlingen relatief laag. De thema s actief en zorg scoren zwakker dan gemiddeld. Bij Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan actief blijkt dat zowel het aandeel vrijwilligers, als bewoners dat zich actief inzet voor de buurt, relatief laag is. Ook zien we dat opvallend weinig bewoners een muziekconcert of dance-/ houseparty bezoeken. Ten aanzien van zorg valt het hoge aandeel bewoners met overgewicht op, maar beoordeelt men de eigen gezondheid eveneens iets minder goed dan gemiddeld. Relatief veel bewoners geven aan maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten én weinig bewoners kunnen voor hulp terecht bij familie en vrienden. Ten slotte krijgen de aspecten omgaan met elkaar en voortgezet onderwijs een zwakke beoordeling. Zo is het rapportcijfer voor de tolerantie in de buurt Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke vrij laag, maar het aandeel voortijdig schoolverlaters redelijk hoog. Staatsliedenbuurt: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Staatsliedenbuurt 28

29 Ontwikkeling : ongunstig De ontwikkeling in de Staatsliedenbuurt is over het algemeen ongunstig. Vooral het aandeel sporters en bewoners dat zich actief inzet voor de buurt, is gedaald. Verder bezoeken bewoners relatief minder vaak een voorstelling of muziekconcert. Bij zorg blijkt dat met name het aandeel bewoners met overgewicht is toegenomen. Daarnaast kunnen minder bewoners voor hulp Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan terecht bij familie of vrienden, terwijl méér bewoners aangeven maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten. Tot slot is vooral de tevredenheid met het openbaar groen in de buurt afgenomen. Gunstige uitschieter is het thema samenleven. Bewoners zijn beduidend meer tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren. Ook voelen relatief meer bewoners zich medeverantwoordelijk voor de buurt. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Staatsliedenbuurt: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Staatsliedenbuurt 29

30 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Staatsliedenbuurt s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 21,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 64,2 61,4 % 65 jaar en ouder 14,5 16,7 % Eenoudergezin 2,7 3,7 % Autochtoon 81,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 8,5 10,7 % Westers allochtoon 10,5 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 % Laag inkomen 7,7 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 75,6 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 66,9 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Staatsliedenbuurt 30

31 Het Zilverpark ligt eveneens in het noorden van de Maaspoort en wordt bijna geheel omsloten door water. De buurt ligt ten westen van de Staatsliedenbuurt. 7. Het Zilverpark Het merendeel van de huizen dateert uit de periode Er staan relatief veel koopwoningen in deze buurt. Het Zilverpark heeft ruim inwoners, waaronder relatief weinig 65-plussers. Ook het aandeel niet-westerse allochtonen is wat lager dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het aandeel bijstandsgerechtigden, niet werkende werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Het Zilverpark 31

32 Situatie 2016: sterk Op alle zes de thema s samen krijgt de buurt het Zilverpark in 2016 een sterk. Samenleven en leren scoren zelfs zeer sterk. Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, is opvallend hoog. Hetzelfde geldt voor het percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt. De goede score bij leren komt vooral door het basisonderwijs. Zowel de tevredenheid met het basisonderwijs als het verzuim onder basisschoolleerlingen, is er beter dan gemiddeld. Ten slotte zijn bewoners erg tevreden over de eigen gezondheid en voelen naar verhouding weinig bewoners zich door hun gezondheid beperkt. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Bij de aspecten die een sterk krijgen, springen bepaalde cijfers er in positieve zin uit. Bewoners zijn vooral tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen. Daarnaast bezoekt men vaker dan gemiddeld een voorstelling, bioscoop of museum. En er staan relatief veel koopwoningen in de buurt, die door bewoners goed beoordeeld worden. Ook is men behoorlijk tevreden met de groenvoorzieningen in de buurt. Zeer zwak Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Het Zilverpark: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Het Zilverpark 32

33 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Het Zilverpark: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in het Zilverpark is gemiddeld te noemen. Drie thema s samenleven, actief en leren ontwikkelen zich gunstig. Bewoners vinden dat buurtgenoten prettiger met elkaar omgaan en zij voelen zich vaker medeverantwoordelijk voor de buurt. Daarnaast is zowel het aandeel sporters als bewoners dat lid is van een sportvereniging, verbeterd. Naar verhouding bezoeken bewoners vaker een museum, voorstelling, bioscoop of muziekconcert. Leren scoort met name gunstig, door de hogere tevredenheid met het basisonderwijs. Ook beoordelen bewoners hun eigen gezondheid beter dan twee jaar geleden. Geen enkel thema ontwikkelt zich ongunstig, wel drie aspecten. De ongunstige ontwikkeling bij voorzieningen laat zich verklaren door een lagere tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen, voorzieningen voor jongeren én die voor ouderen. De laatste twee voorzieningen liggen dan ook wat verder weg. Bij sociaal netwerk is met name het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoet, gestegen. Ten aanzien van de openbare ruimte blijkt dat bewoners vooral minder tevreden zijn met de parkeergelegenheid. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Het Zilverpark 33

34 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Het Zilverpark s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 27,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 65,6 61,4 % 65 jaar en ouder 7,0 16,7 % Eenoudergezin 3,8 3,7 % Autochtoon 85,1 80,5 % Niet-westers allochtoon 5,4 10,7 % Westers allochtoon 9,5 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 2,4 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 87,9 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,8 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 63,9 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Het Zilverpark 34

35 De buurt Maasvallei ligt in het westen van de Maaspoort, tegen het bedrijventerrein aan. Rond het Goulmy en Baarplein is wat detailhandel gevestigd. Aan de Goudsbloemvallei in het zuiden van de buurt liggen enkele De woonbuurt bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen, twee- kantoorpanden. onder-een-kappers en vrijstaande huizen. Aan het Goulmy en Baarplein staan ook enkele flats. Vrijwel alle woningen dateren uit de periode Het inwoneraantal ligt op 8. Maasvallei bijna personen, waaronder relatief weinig 65-plussers. Er wonen naar verhouding weinig niet-westerse allochtonen, bijstandsgerechtigden, niet werkende werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasvallei 35

36 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen krijgt de buurt Maasvallei een sterk. Samenleven scoort zelfs zeer sterk. Zo zijn bewoners behoorlijk tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat, is opvallend hoog. Verder heeft basisonderwijs een zeer sterke score. Zowel de tevredenheid met het basisonderwijs als het lage verzuim onder leerlingen, dragen hieraan bij., binding, openbare ruimte en veiligheid zijn eveneens als sterk getypeerd. Hier valt vooral op dat bewoners hun eigen woonomgeving goed beoordelen en dat men meer dan gemiddeld tevreden is over het openbaar groen in de buurt. Actief scoort als enige thema zwak. Dit komt vooral door het lage aandeel vrijwilligers en bewoners dat wel eens een bioscoop, dance-/houseparty of museum bezoekt. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Maasvallei: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasvallei 36

37 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Maasvallei: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in Maasvallei is, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld. Positieve uitschieters zijn de thema s samenleven, leren en woonomgeving. Vooral over de voorzieningen voor ouderen is men meer tevreden dan twee jaar geleden. Dit komt mogelijk door de komst van de Senioren Ontmoetingsruimte De Vlethof. Dit is een klein buurthuis dat bewoners zelf beheren. Daarnaast vinden meer bewoners dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Ten aanzien van leren zien we dat met name de tevredenheid met het basisonderwijs is toegenomen. Bij woonomgeving is vooral de veiligheidsindex en tevredenheid met de parkeergelegenheid verbeterd. Verder zijn relatief meer bewoners lid van een sportvereniging. Ongunstige uitschieters zijn de thema s actief en zorg. Het aandeel vrijwilligers is behoorlijk gedaald. Ook is men op cultureel gebied minder actief geworden. Bewoners zijn relatief minder tevreden met hun eigen gezondheid en overgewicht komt vaker voor. Ten slotte is de binding achteruit gegaan, vooral vanwege een lager aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasvallei 37

38 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Maasvallei s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 29,6 21,9 % 20 t/m 64 jaar 58,5 61,4 % 65 jaar en ouder 11,9 16,7 % Eenoudergezin 3,6 3,7 % Autochtoon 85,3 80,5 % Niet-westers allochtoon 5,3 10,7 % Westers allochtoon 9,4 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 4 9 % Laag inkomen 3,4 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 70,2 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 68,1 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasvallei 38

39 In het noordwesten van de 9 Maaspoort ligt de buurt Maasoever. 5 Deze woonbuurt ligt bijna tegen de Maas aan en is vooral bekend om de Maasboulevard. De buurt bestaat uit rijtjeswoningen, twee-onder-een- 1 2 In de buurt staan vrijwel alleen (dure) koopwoningen. De kappers en vrijstaande huizen. huizen dateren voornamelijk uit de periode Maasoever is met ruim inwoners qua inwoneraantal de grootste buurt van de Maaspoort. Het aandeel niet werkende 9. Maasoever werkzoekenden, huishoudens met een laag inkomen en bijstandsgerechtigden is beduidend lager dan gemiddeld. Dit geldt eveneens voor het percentage niet-westerse allochtonen. Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasoever 39

40 Situatie 2016: sterk Op alle zes de thema s samen krijgt de buurt Maasoever een sterk. Drie achterliggende aspecten basisonderwijs, gezondheid en openbare ruimte scoren zelfs zeer sterk. Zowel de hoge tevredenheid met het basisonderwijs als het lage verzuim onder basisschoolleerlingen dragen hieraan bij. Wat betreft gezondheid blijkt dat bewoners hun gezondheid beter beoordelen dan gemiddeld en maar weinig bewoners voelen zich erdoor beperkt bij de dagelijkse bezigheden. Verder is men erg te spreken over het openbaar groen in de buurt. En vinden relatief veel bewoners dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat en is de score op de veiligheidsindex vrij goed. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Geen enkel thema krijgt een (zeer) zwak; drie aspecten scoren wel beneden gemiddeld. Voorzieningen vanwege een lage tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen, die voor jongeren en winkels voor dagelijkse boodschappen. Deze voorzieningen liggen dan ook wat verder weg. Maatschappelijke inzet scoort zwak omdat relatief weinig bewoners zich actief inzetten voor de buurt. Bij sociaal netwerk is het aandeel mantelzorgers en bewoners dat hulp krijgt van familie en vrienden, iets lager dan gemiddeld. Zeer zwak Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Maasoever: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasoever 40

41 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in Maasoever is over het algemeen gemiddeld. Het thema zorg springt er in positieve zin uit. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid vaker met uitstekend of (zeer) goed. Ook voelen minder bewoners zich door hun gezondheid beperkt. Daarnaast zijn voorzieningen, cultuur en basisonderwijs vooruit gegaan. Zo zijn bewoners meer tevreden over de Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan speelmogelijkheden voor kinderen, winkels voor dagelijkse boodschappen en bezoeken ze vaker een bioscoop. Verder is men meer tevreden met het basisonderwijs dan twee jaar geleden. Volgens professionals is basisschool t Schrijverke erg actief met het organiseren van activiteiten, zoals de Kinderknutselweek. Ongunstige uitschieter is het thema actief. Het aandeel vrijwilligers en sporters is gedaald. Tot slot zien we dat het voortgezet onderwijs en sociaal netwerk achteruit zijn gegaan. Minder Gezondheid Binding jongeren hebben een startkwalificatie en minder bewoners ontvangen hulp van familie en vrienden. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Maasoever: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasoever 41

42 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Maasoever s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 25,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 59,9 61,4 % 65 jaar en ouder 14,8 16,7 % Eenoudergezin 2,8 3,7 % Autochtoon 85,8 80,5 % Niet-westers allochtoon 5,0 10,7 % Westers allochtoon 9,2 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 4,4 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 98,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,5 17,2 % 2005 t/m ,5 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 54,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor Maaspoort - Maasoever 42

43 Benieuwd naar de andere wijken?

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Wijkanalyse Groot Driene, Beleidsonderzoek en Geo Informatie, Gemeente Hengelo 43

Wijkanalyse Groot Driene, Beleidsonderzoek en Geo Informatie, Gemeente Hengelo 43 Wijkanalyse, 2007 Bijlage 4: SOCIAAL Beleidsonderzoek en Geo Informatie, Gemeente 43 Wijkanalyse, 2007 Figuur 26: Gemiddeld besteedbaar jaarinkomen in euro s (x1000) van huishoudens per woonbuurt, wijk

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal 1 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal Demografische gegevens Pagina 3 Onderwijs Pagina

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Printinstructie Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Dit wijkprofiel bevat een algemeen beeld van de buurt, een themagewijze samenvatting en tabellen en grafieken. Hierin staan kerncijfers opgenomen over de volgende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

SOCIALE INDEX SCHIEDAM. Schiedam, Onderzoek en Statistiek

SOCIALE INDEX SCHIEDAM. Schiedam, Onderzoek en Statistiek SOCIALE INDEX SCHIEDAM Schiedam, Onderzoek en Statistiek Schiedam Onderzoek en Statistiek & The Research Company Onderzoeker A.V. Feijt www.rcompany.nl In opdracht van: Gemeente Schiedam afdeling Wijkontwikkeling

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking n aantal inwoners 4.379 106.765 Leeftijdsopbouw 65 jaar e.o. 22% % van totaal 4% 100% gemiddelde leeftijd 42,7 39,4 45-64 jaar 23% groene druk

Nadere informatie

Wijkanalyse Waardhuizen / Middenhoven 1. In vogelvlucht

Wijkanalyse Waardhuizen / Middenhoven 1. In vogelvlucht Wijkanalyse Waardhuizen / Middenhoven 1. In vogelvlucht Het gebied Waardhuizen/Middenhoven bestaat uit twee compacte wijken: Waardhuizen en Middenhoven. De grens loopt in het noorden over de Beneluxbaan

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Rietveld

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Rietveld Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking Rietv eld aantal inwoners 51 16.765 % van totaal % 1% gemiddelde leeftijd 42,3 39,4 groene druk 41% 41% grijze druk 34% 28% aantal huishoudens

Nadere informatie

Buurtbarometer Zoetermeer 2014

Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Januari 2015 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 1 Opdrachtgever Samenleving

Nadere informatie