Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern werd in de jaren zestig, zeventig en tachtig uitgebreid. De afgelopen twintig jaar is Empel nog veel verder gegroeid: het is meer dan drie keer zo groot als in de jaren 90. Er wonen nu ruim inwoners, met relatief veel 0 t/m 19 jarigen (32%) en weinig 65-plussers (9,9%). Het woningaanbod bestaat grotendeels uit (relatief dure) koopwoningen. Empel heeft een bloeiend verenigingsleven dat je terugziet bij onder andere d n As, Emplina, Asmunt en Exempel. Verder kent het ook vele drukbezochte Empelse evenementen, zoals de Omloop van Empel. Wijk- en buurtmonitor Empel 1

2 Wijken s-hertogenbosch Empel 4 Inhoud Empel Kom Empel 7 2. Maasakker Empel oost 15 Wijk- en buurtmonitor Empel 2

3 Empel Situatie 2018: boven Empel: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Empel, ten opzichte van de andere wijken, in 2018 boven. Hetzelfde geldt voor vijf van de zes thema s. Zo wonen er in Empel naar verhouding weinig (mogelijk) kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld armoede, zoals werkzoekenden zonder baan. Relatief veel bewoners voelen Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt, zijn tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren. Op deze indicatoren scoort Empel zelfs het best van alle wijken in s-hertogenbosch. Ook op andere aspecten doet deze wijk het beter dan. Enkele voorbeelden zijn: relatief veel bewoners vinden dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan, ze geven een hoog rapportcijfer voor hun woning (8,2) en woonomgeving (7,9), zijn relatief tevreden met het basisonderwijs in de buurt en het geregistreerde schoolverzuim* onder kinderen en jongeren is er vrij laag. Bij het thema zorg scoren de aspecten gezondheid en sociaal netwerk tot boven. Relatief veel bewoners zijn tevreden over hun gezondheid, kunnen voor hulpvragen terecht bij hun sociaal netwerk en ontmoeten hun vrienden of familie regelmatig. Ruim beneden Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Uitleg nodig? Klik hier Basisonderwijs Cultuur Sport * Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk minder verzuim is dan, maar het kan ook te maken hebben met verschillen tussen scholen rond signalering en registratie ervan. Wijk- en buurtmonitor Empel 3

4 Empel Ontwikkeling : Empel heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere wijken, ontwikkeld. Gunstige uitschieter is het thema woonomgeving, met name door het aspect veiligheid. Uit de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat vooral de veiligheidsbeleving is verbeterd. Zo voelen naar verhouding minder bewoners zich vaak onveilig in de buurt: een daling van 5% naar 2%. Daarnaast geven Empel: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan bewoners een hoger rapportcijfer voor hun woning vergeleken met Ook de aspecten sociaal netwerk en cultuur vallen in gunstige zin op. Bewoners verlenen bijvoorbeeld vaker mantelzorg. Op cultureel gebied zijn bewoners van Empel even actief als in 2016, terwijl in s-hertogenbosch men minder actief is. Ongunstige uitschieter is het thema leren. De tevredenheid met het basisonderwijs is in 2018 hoog, maar was in 2016 hoger. Het aandeel voortijdig schoolverlaters is minder dan gedaald. Verder vallen de aspecten maatschappelijke inzet, gezondheid en inkomen in negatieve zin op. Zo bleef het aandeel Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke vrijwilligers in Empel gelijk, terwijl er in s-hertogenbosch een stijging was. Relatief minder bewoners ervaren hun gezondheid als (zeer) goed of uitstekend. Tot slot is er een lichte toename van het aandeel bijstandsgerechtigden. Hoewel deze groep in Empel nog altijd vrij klein is (2,4%). Wijk- en buurtmonitor Empel 4

5 3,6 7,1 % 75 jaar en ouder Wijk in cijfers ,6 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Empel s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 32,0 21,4 % 20 t/m 64 jaar 58,1 61,1 % 65 jaar en ouder 9,9 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 3,1 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 7,2 6,8 Rapportcijfer contact buurtgenoten 7,6 7,2 Rapportcijfer tolerantie % Vrijwilligers Samenleven % Tevreden winkels dagelijkse boodschappen % Tevreden speelmogelijkheden kinderen % Tevreden voorzieningen jongeren % Tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit 9 13 % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,7 79,7 % Nederlandse achtergrond Actief % Actieve inzet in de buurt % Sport minimaal maandelijks 7,1 8,9 % Westerse migratieachtergrond 6,2 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Empel 5

6 Leren Empel s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 26 jaar ,0 7,9 Rapportcijfer geluk % Mantelzorgers % Tevreden basisonderwijs 8,2 7,9 Rapportcijfer woning % 0 t/m 3 jaar 4,4 4,2 % 4 t/m 12 jaar 15,8 9,6 % 13 t/m 17 jaar 9,2 5,4 % 18 t/m 22 jaar 5,4 5,8 % 23 t/m 26 jaar 2,6 5,4 Zorg % Tevreden gezondheid % Beperkt voelen door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Max. 1x per maand sociale contacten 4 7 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Landoppervlak (ha.) % Denkt binnen 5 jaar elektrische fiets te hebben % Tevreden verkeersveiligheid in buurt 7,9 7,5 Rapportcijfer woonomgeving onveilig veilig Veiligheidsindex 2,1 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,7 10,6 % 1945 t/m ,0 25,2 % 1970 t/m ,8 33,6 % 1990 t/m ,8 17,5 % 2005 t/m ,7 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 82,8 57,6 Schaalscore verloedering 2,3 3,1 % Tevreden openbaar groen % Tevreden parkeergelegenheid Schaalscore sociale overlast 0,6 1,8 Gem. CO 2 -uitstoot huishoudens (kg) Wijk- en buurtmonitor Empel 6

7 Kom Empel ligt ten oosten van de rijksweg A2 en is het oudste gedeelte van de wijk Empel. In Kom Empel wonen ongeveer inwoners. 2 Het aandeel 65-plussers is met 28% beduidend hoger dan 1. 3 in s-hertogenbosch (18%). In deze buurt staan vrij Kom Empel 1 veel (relatief dure) koopwoningen. Wijk- en buurtmonitor Empel - Kom Empel 7

8 Kom Empel Situatie 2018: Kom Empel: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Kom Empel, ten opzichte van de andere buurten, in Hetzelfde geldt voor elk afzonderlijk thema en aspect. Bij deze aspecten zien we wel achterliggende indicatoren die opvallen. In Kom Empel geven bewoners bijvoorbeeld een ruim voldoende (7,4) voor het contact Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan met buurtgenoten, doen relatief veel bewoners vrijwilligerswerk, verlenen vrij veel mensen mantelzorg en ervaren bewoners naar verhouding weinig sociale overlast in de buurt. Ook zijn relatief veel bewoners lid van een sportvereniging. Deze uitkomst hangt waarschijnlijk samen met het sterke verenigingsleven in Kom Empel, dat je terugziet bij onder andere d n As, Emplina, Asmunt en Exempel. Het kent ook vele drukbezochte Empelse evenementen, zoals de Omloop van Empel. Overigens ligt het aandeel bewoners dat ook daadwerkelijk regelmatig aan sport doet, lager dan. Verder wonen er in Kom Empel naar verhouding meer 75-plussers (13%) dan in s-hertogenbosch (7,1%). Dit kan (mogelijk) een kwetsbare groep zijn voor bijvoorbeeld eenzaamheid en woonof zorgopgaven. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Empel - Kom Empel 8

9 Kom Empel Ontwikkeling : Kom Empel: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Kom Empel heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. Een gunstige uitschieter is het thema zorg. De reden hiervan is vooral dat relatief meer bewoners de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend ervaren. Daarnaast voelen minder bewoners zich door hun gezondheid beperkt bij dagelijkse bezigheden. Ongunstige uitschieters zijn de aspecten voorzieningen en sport. De tevredenheid met zowel de voorzieningen voor ouderen als jongeren en de speelmogelijkheden voor kinderen, is (iets) gedaald. Ten slotte zien we een afname van het aandeel bewoners dat Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke regelmatig aan sport doet. Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Empel - Kom Empel 9

10 12,7 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,2 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Kom Empel s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 21,1 21,4 % 20 t/m 64 jaar 50,5 61,1 % 65 jaar en ouder 28,4 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,1 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 7 % Werkzoekenden zonder baan 3 6 Aantal woningen % t/m ,4 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,4 / 6,8 Tolerantie 7,6 / 7,2 Geluk 8,0 / 7,9 Woning 7,9 / 7,9 Woonomgeving 7,6 / 7,5 90,6 79,7 % Nederlandse achtergrond 5,9 8,9 % Westerse migratieachtergrond 3,5 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,4 25,2 % 1970 t/m ,5 33,6 % 1990 t/m ,2 17,5 % 2005 t/m ,5 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 77,8 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 26,4 12,9 Wijk- en buurtmonitor Empel - Kom Empel 10

11 Maasakker ligt ten oosten van de rijksweg A2, ten noorden van de Kom Empel. Het is een ruim opgezette nieuwbouwbuurt met een kleine waterplas in het midden Maasakker 1 3 In het westen ligt een kleinschalig bedrijventerrein. Er wonen bijna inwoners, waarvan relatief veel 0 t/m 19 jarigen (34%) en weinig 65-plussers (7,3%). Verder staan er in deze buurt relatief veel (dure) koopwoningen. Wijk- en buurtmonitor Empel - Maasakker 11

12 Maasakker Situatie 2018: boven Op alle zes de thema s samen scoort Maasakker, ten opzichte van de andere buurten, in 2018 boven. Positieve uitschieters zijn de thema s samenleven en zorg. Bij samenleven vinden relatief veel bewoners dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan en geven ze een hoog rapportcijfer (7,8) voor de tolerantie in de buurt. De verhuismobiliteit is er naar verhouding vrij laag, terwijl veel bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Dit kan de binding die bewoners met de buurt hebben versterken. Daarnaast ervaren veel bewoners hun gezondheid als (zeer) goed of uitstekend en geven ze aan regelmatig vrienden of familie te ontmoeten, zo blijkt uit het thema zorg. Maasakker: situatie 2018 Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De overige thema s en aspecten scoren veelal tot boven. Enkele voorbeelden zijn: bewoners geven hoge rapportcijfers voor hun woning (8,3) en woonomgeving (8,0) en er is een hoge tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen, de voorzieningen voor jongeren en het openbaar groen in de buurt. Maasakker heeft dan ook een sterk groen karakter. Ten slotte blijkt dat relatief veel bewoners lid zijn van een sportvereniging. Dit kan wellicht verklaard worden door het sterke verenigingsleven in Empel, dat je terugziet bij onder andere d n As, Emplina, Asmunt en Exempel. Ook zijn er vele drukbezochte Empelse evenementen, zoals de Omloop van Empel. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Empel - Maasakker 12

13 Maasakker Ontwikkeling : Maasakker: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Maasakker heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. Een gunstige uitschieter is het aspect cultuur. Op cultureel gebied zijn bewoners van Maasakker even actief als in 2016, terwijl in s-hertogenbosch men minder actief is. De uitkomsten laten verder zien: een groei van het aandeel mantelzorgers, een hoger rapportcijfer van bewoners voor de tolerantie in de buurt en een hogere tevredenheid met het openbaar groen. Het thema leren is een ongunstige uitschieter. De aspecten basisonderwijs en voortgezet onderwijs scoren namelijk Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke tot ongunstig. Bij het aspect voorzieningen ligt de tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen en winkels voor dagelijkse boodschappen lager vergeleken met Basisonderwijs Cultuur Wijk- en buurtmonitor Empel - Maasakker 13

14 2,2 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,7 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Maasakker s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 33,8 21,4 % 20 t/m 64 jaar 58,9 61,1 % 65 jaar en ouder 7,3 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 2,3 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 Aantal woningen % t/m ,1 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,3 / 6,8 Tolerantie 7,8 / 7,2 Geluk 8,0 / 7,9 Woning 8,3 / 7,9 Woonomgeving 8,0 / 7,5 87,3 79,7 % Nederlandse achtergrond 7,1 8,9 % Westerse migratieachtergrond 5,5 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 25,2 % 1970 t/m ,6 33,6 % 1990 t/m ,9 17,5 % 2005 t/m ,2 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 84,3 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 31,8 12,9 Wijk- en buurtmonitor Empel - Maasakker 14

15 Empel oost ligt ten oosten van Kom Empel en is het nieuwste gedeelte van de wijk Empel. In 2010/2011 is deze buurt gereed gekomen. De buurt is ruim opgezet met relatief veel water Empel oost 1 3 Aan de oostkant ligt een voetbalcomplex. Er staan naar verhouding veel (dure) koopwoningen. In de buurt wonen ongeveer inwoners. Het aandeel 0 t/m 19 jarigen is met 35% bijzonder hoog; het aandeel 65-plussers is met 3,8% laag. Wijk- en buurtmonitor Empel - Empel oost 15

16 Empel oost Situatie 2018: Empel oost: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Empel oost, ten opzichte van de andere buurten, in In positieve zin springt het thema samenleven eruit. De reden hiervan is vooral het hoge aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt (binding). Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Daarnaast vinden relatief veel bewoners dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan. Over de speelmogelijkheden voor kinderen zijn de bewoners eveneens erg tevreden. De overige vijf thema s zijn. Bij deze thema s valt op dat naar verhouding veel bewoners: de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend ervaren, hun vrienden of familie regelmatig ontmoeten, hoge rapportcijfers geven voor zowel hun woning (8,2) als woonomgeving (7,9) en tevreden zijn met het openbaar groen in de buurt. Bovendien wordt er naar verhouding weinig verloedering en sociale overlast ervaren in de buurt. Verder volgen relatief veel 15-jarigen onderwijs op havo/vwo niveau. Ten slotte blijkt dat in Empel oost meer eenoudergezinnen wonen (5,8%) dan in s-hertogenbosch (3,7%). Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Empel - Empel oost 16

17 Empel oost Ontwikkeling : Empel oost heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. Gunstige uitschieters zijn de aspecten voorzieningen en cultuur. Bij voorzieningen is vooral de tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen toegenomen. Op cultureel gebied zijn bewoners van Empel oost ongeveer even actief als in 2016, terwijl in s-hertogenbosch men minder Empel oost: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan actief is. Een ongunstige uitschieter is het aspect inkomen, door een (lichte) toename van het aandeel bewoners met een bijstandsuitkering. Het aandeel werkzoekenden zonder baan is minder dan afgenomen. Beide groepen zijn in Empel oost echter nog altijd veel kleiner dan in s-hertogenbosch. Het aandeel eenoudergezinnen is in deze buurt licht gedaald; terwijl het aandeel eenoudergezinnen in s-hertogenbosch gelijk is gebleven. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Empel - Empel oost 17

18 0,6 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,8 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Empel oost s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 35,4 21,4 % 20 t/m 64 jaar 60,8 61,1 % 65 jaar en ouder 3,8 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 3,6 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 Aantal woningen % t/m ,2 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 6,9 / 6,8 Tolerantie 7,4 / 7,2 Geluk 8,0 / 7,9 Woning 8,2 / 7,9 Woonomgeving 7,9 / 7,5 84,1 79,7 % Nederlandse achtergrond 7,4 8,9 % Westerse migratieachtergrond 8,5 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 25,2 % 1970 t/m ,1 33,6 % 1990 t/m ,3 17,5 % 2005 t/m ,1 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 83,3 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 21,7 12,9 Wijk- en buurtmonitor Empel - Empel oost 18

19 Benieuwd naar de andere wijken?

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die in opzet verschillen.

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Bladel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bladel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding Wijkpleinen en KOO Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek 1. Inleiding In deze notitie staan cijfers over de bekendheid en het gebruik van de wijkpleinen in s-hertogenbosch. En cijfers over de

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd?

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Natuur Relaxen zzz Fruit Blij Bewegen Dokter Deze woorden gebruiken Utrechtse kinderen als zij praten over gezondheid. Meer weten? Kijk op www.volksgezondheidsmonitor.nl

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Eersel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Eersel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Laarbeek Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Monitor seksuele diversiteit

Monitor seksuele diversiteit Monitor seksuele diversiteit De positie van LHBTI s in s-hertogenbosch September 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch staat voor seksuele

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie