Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin 2015 werd Vinkel door een gemeentelijke herindeling onderdeel van de gemeente s-hertogenbosch. Vinkel is een dorp met veel ruimte en groen. Vinkel telt zo n inwoners, met naar verhouding weinig 20 t/m 44 jarigen (25%) en veel 45 t/m 64 jarigen (36%). De woningvoorraad bestaat grotendeels uit (relatief dure) koopwoningen. Sinds 2006 heeft Vinkel een nieuwe woonwijk, het Soperse Bos. Verder is er nieuwbouw in ontwikkeling, namelijk de Vinkelse Slagen. Wijk- en buurtmonitor Vinkel 1

2 Wijken s-hertogenbosch Vinkel Inhoud Vinkel 3 1. Kom Vinkel 6 2. Vinkeloord Landelijk gebied Vinkel 12 Wijk- en buurtmonitor Vinkel 2

3 Vinkel Situatie 2018: boven Vinkel: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Vinkel, ten opzichte van de andere wijken, in 2018 boven. Vinkel scoort wederom op de aspecten omgaan met elkaar en maatschappelijke inzet het beste van alle wijken in s-hertogenbosch. Deze wijk telt relatief de meeste vrijwilligers en bewoners die zich actief inzetten voor Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan hun buurt. Ook geven bewoners een ruim voldoende (7,9) voor het contact met buurtgenoten. Positieve uitschieter is verder het thema zorg. Bewoners geven een 8,1 als rapportcijfer voor geluk, ze ontmoeten hun sociaal netwerk relatief vaak en er zijn veel mantelzorgers. Veel andere thema s scoren eveneens beter dan. Naar verhouding wonen er weinig (potentieel) kwetsbare groepen voor armoede, zoals bewoners met een bijstandsuitkering en huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het rapportcijfer dat bewoners geven voor hun woonomgeving is in Vinkel, samen met Engelen, met een 8,1 zelfs het hoogst van alle wijken. Ze ervaren relatief weinig verloedering in de buurt en de score op de veiligheidsindex is erg goed. Uit de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat Vinkel de meest veilige wijk is van s-hertogenbosch. Cultuur is de enige negatieve uitschieter, omdat de deelname van bewoners aan culturele activiteiten (voorstelling, bioscoop, museum) beneden is. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Uitleg nodig? Klik hier Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Vinkel 3

4 Vinkel Ontwikkeling : De Wijk- en buurtmonitor van 2018 beschrijft voor het eerst de ontwikkeling van Vinkel. De afgelopen twee jaren heeft Vinkel zich, ten opzichte van de andere wijken, ontwikkeld. Gunstige uitschieter is het thema zorg, met name door het aspect gezondheid. Bewoners beoordelen hun gezondheid relatief beter en voelen zich minder vaak door hun gezondheid beperkt bij dagelijkse Vinkel: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan bezigheden. Ook de aspecten openbare ruimte, veiligheid en samenstelling vallen op. Er is sprake van een lichte afname van het aandeel eenoudergezinnen; een (mogelijk) kwetsbare groep voor bijvoorbeeld armoede. Bewoners ervaren minder verloedering en sociale overlast in hun buurt en de veiligheidssituatie is verbeterd. Uit de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat de politie in Vinkel minder auto-inbraken, fietsendiefstallen, mishandelingen en vernielingen registreerde. Ongunstige uitschieters zijn de thema s samenleven en actief. Het aandeel sporters, bewoners dat zich medeverantwoordelijk Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke voelt voor de leefbaarheid in hun buurt en de tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen en winkels voor dagelijkse boodschappen, is namelijk gedaald. Ten slotte heeft het aandeel werkzoekenden zonder baan (inkomen) en voortijdig schoolverlaters (voortgezet onderwijs) zich minder gunstig ontwikkeld dan. Wijk- en buurtmonitor Vinkel 4

5 6,9 7,1 % 75 jaar en ouder Wijk in cijfers ,9 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Vinkel s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 21,5 21,4 % 20 t/m 64 jaar 60,9 61,1 % 65 jaar en ouder 17,6 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,2 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7 % Werkzoekenden zonder baan 3 6 7,9 6,8 Rapportcijfer contact buurtgenoten 7,7 7,2 Rapportcijfer tolerantie % Vrijwilligers Samenleven % Tevreden winkels dagelijkse boodschappen % Tevreden speelmogelijkheden kinderen % Tevreden voorzieningen jongeren % Tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,1 79,7 % Nederlandse achtergrond Actief % Actieve inzet in de buurt % Sport minimaal maandelijks 3,5 8,9 % Westerse migratieachtergrond 1,3 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty 9 12 % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Vinkel 5

6 Leren Vinkel s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 26 jaar ,1 7,9 Rapportcijfer geluk % Mantelzorgers % Tevreden basisonderwijs 8,0 7,9 Rapportcijfer woning % 0 t/m 3 jaar 3,6 4,2 % 4 t/m 12 jaar 7,2 9,6 % 13 t/m 17 jaar 7,4 5,4 % 18 t/m 22 jaar 7,8 5,8 % 23 t/m 26 jaar 4,4 5,4 Zorg % Tevreden gezondheid % Beperkt voelen door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Max. 1x per maand sociale contacten 1 7 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Landoppervlak (ha.) % Denkt binnen 5 jaar elektrische fiets te hebben % Tevreden verkeersveiligheid in buurt 8,1 7,5 Rapportcijfer woonomgeving onveilig veilig Veiligheidsindex 0 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,3 10,6 % 1945 t/m ,1 25,2 % 1970 t/m ,1 33,6 % 1990 t/m ,9 17,5 % 2005 t/m ,6 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 91,9 57,6 Schaalscore verloedering 2,0 3,1 % Tevreden openbaar groen % Tevreden parkeergelegenheid Schaalscore sociale overlast 0,7 1,8 Gem. CO 2 -uitstoot huishoudens (kg) Wijk- en buurtmonitor Vinkel 6

7 Kom Vinkel is de dorpskern van Vinkel. Hier is een aantal voorzieningen, zoals een supermarkt, een basisschool en horeca. De Groeiring is een steunpunt voor ouderen en biedt beschermd wonen Kom Vinkel Aan de noordoostzijde is nieuwbouw in ontwikkeling, de Vinkelse Slagen, met een mix van koop- en (sociale) huurwoningen. Kom Vinkel is, met bijna inwoners, de grootste buurt van de wijk Vinkel. Er wonen relatief veel 45 t/m 64 jarigen (35%). In deze buurt staan vrij veel (dure) koopwoningen. Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Kom Vinkel 7

8 Kom Vinkel Situatie 2018: Kom Vinkel: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Kom Vinkel, ten opzichte van de andere buurten, in Positieve uitschieters zijn de thema s bewoners en leren. Hierop heeft Kom Vinkel een bovene uitkomst. Naar verhouding wonen er bijvoorbeeld weinig (potentieel) kwetsbare groepen voor armoede, zoals huis- Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan houdens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens of eenoudergezinnen. Het thema leren scoort boven, door het lage geregistreerde schoolverzuim* onder 13 t/m 17 jarigen en het hoge aandeel 18 t/m 22 jarigen dat in het bezit is van een startkwalificatie. Andere positieve uitkomsten zijn er voor de aspecten omgaan met elkaar, maatschappelijke inzet en veiligheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bewoners geven een hoog rapportcijfer (7,8) voor het contact met buurtgenoten, relatief veel bewoners doen vrijwilligerswerk en Kom Vinkel heeft een erg lage score op de veiligheidsindex (hoe lager, hoe veiliger). Ruim beneden Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport * Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk minder verzuim is dan, maar het kan ook te maken hebben met verschillen tussen scholen rond signalering en registratie ervan. Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Kom Vinkel 8

9 Kom Vinkel Ontwikkeling : De Wijk- en buurtmonitor van 2018 beschrijft voor het eerst de ontwikkeling van Kom Vinkel. De afgelopen twee jaren heeft Kom Vinkel zich, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. Gunstige uitschieters zijn samenstelling en basisonderwijs. Naar verhouding wonen er minder (potentieel) kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld armoede. De tevredenheid met het basisonderwijs Kom Vinkel: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan is toegenomen, terwijl het aantal leerlingen op de basisschool iets is teruggelopen. Er is in dit onderzoek niet gevraagd naar de reden van de tevredenheid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het aantal leerlingen per klas daar invloed op heeft. Ongunstige uitschieters zijn samenleven en actief. De uitkomsten laten een afname zien van het aandeel vrijwilligers en bewoners dat lid is van een sportvereniging. De tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren ligt lager, relatief minder bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt en de verhuismobiliteit is relatief sterk toegenomen. Wellicht speelt hierbij Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke de nieuwbouw van de Vinkelse Slagen mee. Ten slotte is er een lichte groei van het aandeel bijstandsgerechtigden; deze groep is in Kom Vinkel echter nog altijd klein (0,6%). En relatief minder bewoners kunnen voor hulp terecht bij hun sociaal netwerk. Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Kom Vinkel 9

10 9,0 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,7 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Kom Vinkel s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 22,0 21,4 % 20 t/m 64 jaar 59,3 61,1 % 65 jaar en ouder 18,7 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 2,2 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7 % Werkzoekenden zonder baan 3 6 Aantal woningen % t/m ,8 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,8 / 6,8 Tolerantie 7,9 / 7,2 Geluk 8,1 / 7,9 Woning 8,1 / 7,9 Woonomgeving 7,8 / 7,5 97,5 79,7 % Nederlandse achtergrond 1,4 8,9 % Westerse migratieachtergrond 1,0 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,3 25,2 % 1970 t/m ,8 33,6 % 1990 t/m ,7 17,5 % 2005 t/m ,4 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 90,3 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 12,2 12,9 Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Kom Vinkel 10

11 Vinkeloord heeft een landelijk en agrarisch karakter. In deze buurt ligt de woonwijk het Soperse Bos, een voormalig recreatiepark waar tegenwoordig permanent gewoond mag worden Vinkeloord Hiernaast ligt het Vakantiepark Dierenbos. In Vinkeloord wonen ongeveer 520 personen, waarvan relatief veel 45 t/m 64 jarigen (45%). Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Vinkeloord 11

12 Vinkeloord Situatie 2018: Op alle zes de thema s samen scoort Vinkeloord, ten opzichte van de andere buurten, in Ruim boven is de score van het thema woonomgeving. Bewoners geven namelijk een erg hoog rapportcijfer voor hun woonomgeving (8,5) en zijn relatief tevreden over de parkeergelegenheid en het openbaar groen. Dit laatste onderhouden bewoners van het Soperse Bos veelal zelf. Ook de score op de veiligheidsindex is laag (hoe lager, hoe veiliger) en bewoners ervaren minder verloedering en sociale overlast dan. Een ander sterk aspect is maatschappelijke inzet, doordat veel bewoners vrijwilligerswerk doen of zich actief inzetten voor hun buurt. Een voorbeeld hiervan is t Sopie, een plek om elkaar te ontmoeten, gestart door de bewoners zelf. Vinkeloord: situatie 2018 Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Het thema leren heeft een ruim beneden e uitkomst, omdat het geregistreerde schoolverzuim* onder basisschoolleerlingen en het aandeel voortijdig schoolverlaters hoger is dan. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er in Vinkeloord, absoluut gezien, zeer weinig kinderen, jongeren en jongvolwassenen wonen. Daarnaast zijn bewoners op sportief en cultureel gebied relatief minder actief dan. Bij het aspect woningen zijn onvoldoende cijfers beschikbaar om betrouwbare uitspraken te Ruim beneden Gezondheid Binding kunnen doen. Geen cijfers Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport * Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk meer verzuim is dan, maar het kan ook zijn dat het verzuim beter wordt geregistreerd. Mogelijk zijn er verschillen tussen scholen rond signalering en registratie ervan. Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Vinkeloord 12

13 De Wijk- en buurtmonitor van 2018 beschrijft voor het eerst de Vinkeloord Ontwikkeling : gunstig ontwikkeling van Vinkeloord. De afgelopen twee jaren heeft Vinkeloord zich, ten opzichte van de andere buurten, gunstig ontwikkeld. Positieve uitschieters zijn de thema s zorg en woonomgeving. Bewoners beoordelen hun gezondheid vaker met uitstekend of (zeer) goed en voelen zich minder vaak door hun gezondheid beperkt bij dagelijkse bezigheden. Ze geven Vinkeloord: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Geen cijfers Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan daarnaast een hoger rapportcijfer voor hun woonomgeving. Verder is de tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren toegenomen. Ongunstige uitschieters zijn de thema s samenleven en leren, met name door de aspecten binding en voortgezet onderwijs. De verhuismobiliteit is er sterker toegenomen dan en er is een lager aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt. Bij leren is er meer geregistreerd schoolverzuim* onder 5 t/m 12 jarigen en 13 t/m 17 jarigen. Het aspect samenstelling gaat over (potentieel) kwetsbare groepen Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke voor armoede, eenzaamheid, woon- of zorgopgaven. Hierbij is er sprake van een lichte toename van het aandeel 75-plussers en eenoudergezinnen. Cultuur * Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk meer verzuim is, maar het kan ook zijn dat het verzuim beter wordt gesignaleerd en geregistreerd. Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Vinkeloord 13

14 3,7 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,6 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Vinkeloord s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 13,0 21,4 % 20 t/m 64 jaar 67,1 61,1 % 65 jaar en ouder 19,9 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 8,7 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 7 % Werkzoekenden zonder baan 5 6 Aantal woningen % t/m ,2 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,9 / 6,8 Tolerantie 7,4 / 7,2 Geluk 8,1 / 7,9 Woning 8,1 / 7,9 Woonomgeving 8,5 / 7,5 87,2 79,7 % Nederlandse achtergrond 9,9 8,9 % Westerse migratieachtergrond 2,9 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,8 25,2 % 1970 t/m ,8 33,6 % 1990 t/m ,8 17,5 % 2005 t/m ,4 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) * % Koopwoningen * 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 2,8 12,9 * Geen cijfers Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Vinkeloord 14

15 Landelijk gebied Vinkel heeft een agrarisch karakter met veel groen en boerderijen. Aan de Vinkelsestraat ligt een voetbalvereniging Landelijk gebied Vinkel Het inwoneraantal ligt op ongeveer 860 inwoners, onder wie relatief veel 0 t/m 19 jarigen (26%) en 45 t/m 64 jarigen (32%). Het is een dunbevolkte buurt. De woningvoorraad bestaat grotendeels uit (relatief dure) koopwoningen. Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Landelijk gebied Vinkel 15

16 Landelijk gebied Vinkel Situatie 2018: boven Landelijk gebied Vinkel: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort landelijk gebied Vinkel, ten opzichte van de andere buurten, in 2018 boven. De aspecten maatschappelijke inzet en sociaal netwerk zijn zelfs te typeren als ruim boven. In landelijk gebied Vinkel is het aandeel vrijwilligers bijvoorbeeld het hoogst van alle buurten Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan in s-hertogenbosch. Ook het aandeel mantelzorgers is ver boven. Bij sociaal netwerk blijkt dat relatief veel bewoners in het dagelijks leven hulp krijgen van vrienden of familie. Positieve uitschieters zijn verder de aspecten samenstelling, omgaan met elkaar en veiligheid. Naar verhouding wonen er weinig (potentieel) kwetsbare groepen voor armoede, zoals bewoners met een bijstandsuitkering. De score op de veiligheidsindex is vrij goed en bewoners geven een hoog rapportcijfer (8,1) voor het contact met buurtgenoten. Cultuur is de enige negatieve uitschieter, doordat de deelname van bewoners aan culturele activiteiten (voorstelling, bioscoop, museum) er lager is dan. Ruim beneden Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Landelijk gebied Vinkel 16

17 Landelijk gebied Vinkel Ontwikkeling : tot gunstig Landelijk gebied Vinkel: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De Wijk- en buurtmonitor van 2018 beschrijft voor het eerst de ontwikkeling van landelijk gebied Vinkel. De afgelopen twee jaren heeft landelijk gebied Vinkel zich, ten opzichte van de andere buurten, tot gunstig ontwikkeld. Positieve uitschieters zijn de aspecten maatschappelijke inzet, sociaal netwerk en veiligheid. De reden hiervan is een toename van het aandeel vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners dat in het dagelijks leven hulp krijgt van vrienden of familie. Daarnaast is de veiligheidsbeleving van bewoners relatief sterk verbeterd. Veel andere thema s en aspecten laten een tot gunstige ontwikkeling zien. Als we daar kijken naar de achterliggende indicatoren, valt bijvoorbeeld op: Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke een hogere tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren in de buurt, een hoger rapportcijfer van bewoners voor het contact met buurtgenoten (8,1 versus 7,6) en voor hun woonomgeving (8,2 versus 7,9). Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Landelijk gebied Vinkel 17

18 5,9 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,4 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Landelijk gebied Vinkel s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 26,0 21,4 % 20 t/m 64 jaar 59,2 61,1 % 65 jaar en ouder 14,8 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 3,4 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 Aantal woningen % t/m ,0 10,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 8,1 / 6,8 Tolerantie 7,7 / 7,2 Geluk 8,2 / 7,9 Woning 7,9 / 7,9 Woonomgeving 8,2 / 7,5 96,6 79,7 % Nederlandse achtergrond 2,5 8,9 % Westerse migratieachtergrond 0,8 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,5 25,2 % 1970 t/m ,7 33,6 % 1990 t/m ,8 17,5 % 2005 t/m ,9 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 92,1 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 0,8 12,9 Wijk- en buurtmonitor Vinkel - Landelijk gebied Vinkel 18

19 Benieuwd naar de andere wijken?

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die in opzet verschillen.

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid De staat van de buurten in Zuid Prinses Irenebuurt De Prinses Irenebuurt bestaat uit het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Aan de oostkant ligt het Beatrixpark en aan de

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Hartslag Cafe 15 februari 2018 John Dagevos. Leefbaarheid in Tilburg Stad met verschillende gezichten

Hartslag Cafe 15 februari 2018 John Dagevos. Leefbaarheid in Tilburg Stad met verschillende gezichten Hartslag Cafe 15 februari 2018 Leefbaarheid in Tilburg Stad met verschillende gezichten Inhoud presentatie Wat verstaan we eigenlijk onder leefbaarheid? LEMON Telos instrumenten Feiten en kaarten over

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Kerncijfers Aantal inwoners Geboorte Sterfte Vestiging Vertrek Verhuizingen binnen gemeente 9.

Kerncijfers Aantal inwoners Geboorte Sterfte Vestiging Vertrek Verhuizingen binnen gemeente 9. Kerncijfers 2019 De cijfers betreffen 1-1-2019 of over het jaar 2018, tenzij anders vermeld Aantal inwoners 154.220 Geboorte 1.482 Sterfte 1.351 Vestiging 8.262 Vertrek 7.625 Verhuizingen binnen gemeente

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie