Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een typisch forensendorp met veel vrijstaande woningen en groen. In Engelen wonen ruim inwoners; meer jongeren dan gemiddeld en minder ouderen. Daarnaast zijn er minder niet-westerse allochtonen, uitkeringsgerechtigden en niet werkende werkzoekenden. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen is het hoogst van alle wijken. Wijk- en buurtmonitor Engelen 1

2 Wijken s-hertogenbosch Engelen Inhoud 5 3 Engelen Kom Engelen 7 4. De Haverleij Bokhoven Wijk- en buurtmonitor Engelen 2

3 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Engelen een sterk. Dit geldt ook voor vier van de zes thema s. De woningen in Engelen krijgen zelfs een zeer sterk. Er staan veel dure koopwoningen die door de bewoners met een rapportcijfer van 8,4 zeer goed beoordeeld worden. Het rapportcijfer voor de woonomgeving is met een 8,0 eveneens erg Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan hoog. Daarnaast scoort Engelen sterk op de thema s samenleven en leren. Zo valt op dat het rapportcijfer voor tolerantie vrij hoog is, evenals het percentage bewoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Ook het percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt, is met 85% hoog. Het basisonderwijs scoort sterk omdat de tevredenheid met het basisonderwijs hoog is, terwijl het aandeel 5 t/m 12 jarigen dat verzuimt bijzonder laag is. Het verzuimcijfer is ook bij het voortgezet onderwijs laag. Het aandeel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie ligt iets hoger dan gemiddeld. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Engelen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen 3

4 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Engelen: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Engelen heeft zich de afgelopen jaren vrij gemiddeld ontwikkeld. Toch is er op een paar thema s en aspecten een gunstige ontwikkeling te zien en op andere thema s en aspecten een ongunstige ontwikkeling. Gunstige ontwikkelingen zijn er vooral bij de thema s leren en zorg. Zo is bij het basisonderwijs de tevredenheid iets toegenomen en het verzuim bij 5 t/m 12 jarigen afgenomen. Daarnaast is het aandeel mantelzorgers toegenomen en het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of goede vrienden ontmoet afgenomen. Bewoners ervaren het al langer als een probleem dat Engelen in de avonden en weekenden slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer. Zij zijn daarom bezig met een wijkbus, die oktober 2016 gaat rijden. Er is vooral sprake van een ongunstige ontwikkeling bij het thema actief. Zo is zowel het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport afgenomen, evenals het aandeel bewoners dat lid is van een sportvereniging. Daarnaast valt op dat men iets minder positief is over het omgaan met elkaar. Dit ligt aan een lager rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten en een lager percentage bewoners dat vindt dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan. Wijk- en buurtmonitor Engelen 4

5 72 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,9 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 28,5 21,9 % 20 t/m 64 jaar 58,1 61,4 % 65 jaar en ouder 13,4 16,7 % Autochtoon 88,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 3,0 10,7 % Westers allochtoon 8,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 5,1 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit 9 12 % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,4 6,9 % 75 jaar en ouder 7,7 7,2 Rapportcijfer tolerantie 7,1 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Engelen 5

6 Leren Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 4,9 5,5 % 5 t/m 9 jaar 8,4 5,4 % 10 t/m 14 jaar 8,4 5,4 % 15 t/m 19 jaar 6,8 5,6 % 20 t/m 24 jaar 3,3 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 5 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,8 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 % Koopwoningen 88,5 58,8 Schaalscore verloedering 2,9 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 0,5 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers ha ha Landoppervlak 1,2 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 8,4 7,9 Rapportcijfer woning 8,0 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor Engelen 6

7 Kom Engelen is de oude dorpskern van Engelen. In het zuidelijke gedeelte van Kom Engelen ligt het jeugd- en sportcluster Engelerhart. De buurt is met ruim inwoners de grootste buurt van de wijk Engelen Kom Engelen Er wonen minder niet-westerse allochtonen dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het percentage niet werkende werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen. In Kom Engelen staan voornamelijk twee-ondereen-kappers en vrijstaande huizen. Het merendeel van de huizen is een koopwoning. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 7

8 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak De situatie in Kom Engelen is in 2016 als sterk te typeren. Alle zes de thema s scoren boven gemiddeld. Vier aspecten worden zelfs beoordeeld met een zeer sterk. Zo zijn de bewoners behoorlijk tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Alleen over de winkels voor dagelijkse boodschappen is men iets minder tevreden dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan gemiddeld. Verder zijn de bewoners sportiever dan gemiddeld en is men opvallend tevreden met het basisonderwijs. De tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid (openbare ruimte) is eveneens hoog. Een aantal cijfers valt nog in positieve zin op: zo ervaren de bewoners het omgaan met elkaar als sterk, zijn relatief veel bewoners actief om de eigen buurt te verbeteren en is het behoorlijk goed gesteld met de gezondheid van de bewoners van Kom Engelen. Alleen het aspect cultuur scoort een zwak. Bewoners van Kom Engelen bezoeken vooral minder vaak een concert of museum dan gemiddeld. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Kom Engelen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 8

9 Ontwikkeling : gemiddeld De afgelopen twee jaar heeft Kom Engelen zich gemiddeld ontwikkeld. Op twee thema s is sprake van een gunstige ontwikkeling: actief en zorg. Bij het thema actief blijkt bijvoorbeeld dat meer mensen actief zijn als vrijwilliger, maar ook dat meer bewoners minimaal maandelijks sporten en lid zijn van een sportvereniging. De gunstige ontwikkeling op het gebied van zorg heeft vooral te maken Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan met het sociaal netwerk van de bewoners. Meer bewoners geven mantelzorg en ook meer bewoners geven aan dat ze voor hulp bij hun netwerk terecht kunnen. Een ongunstige ontwikkeling heeft plaatsgevonden bij het thema woonomgeving. Over de openbare ruimte is men minder tevreden dan twee jaar geleden. Dit ligt vooral aan de iets lagere tevredenheid met de parkeergelegenheid. Verder is het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, Gezondheid Binding iets afgenomen. En op cultureel gebied zien we een lichte afname van vooral het bezoek aan een tentoonstelling, bioscoop of dance-/ Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke houseparty. Kom Engelen: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 9

10 Bewoners Kom Engelen s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 27,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 59,0 61,4 % 65 jaar en ouder 13,6 16,7 % Eenoudergezin 2,0 3,7 % Autochtoon 90,8 80,5 % Niet-westers allochtoon 2,3 10,7 % Westers allochtoon 6,9 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 4,6 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 87,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,5 25,7 % 1970 t/m ,4 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,3 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 23,6 12,8 Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 10

11 De Haverleij ligt ten westen van de Kom Engelen. Deze buurt staat vooral bekend om de kastelen. De eengezinswoningen bestaan voor het merendeel uit (gestapelde) appartementen De Er staan relatief veel koopwoningen in deze buurt. In de Haverleij wonen inwoners. Het percentage niet werkende Haverleij werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen ligt fors lager dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 11

12 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in de Haverleij in 2016 is te omschrijven als sterk. Vier thema s scoren sterker dan gemiddeld: bewoners, samenleven, leren en woonomgeving. Het laatste thema krijgt zelfs een zeer sterk. Zo zijn de bewoners erg tevreden over het openbaar groen en de parkeergelegenheid in de buurt. En voelen bewoners zich bijna nooit vaak onveilig. Het aspect omgaan met elkaar is ook als zeer Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan sterk beoordeeld. Het rapportcijfer voor tolerantie ligt beduidend hoger dan gemiddeld, evenals het aandeel bewoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Verder zijn de aspecten inkomen, binding, cultuur, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, gezondheid en woningen als sterk te typeren. Bij leren valt op dat naar verhouding veel bewoners (zeer) tevreden zijn over het basisonderwijs, terwijl er naar verhouding veel 15-jarigen een havo/ vwo opleiding volgen. Er zijn drie aspecten die zwak scoren: voorzieningen, sport en sociaal netwerk. De bewoners van de Haverleij zijn relatief minder tevreden met de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dit is verklaarbaar: in de Haverleij zijn namelijk geen winkels voor de dagelijkse boodschappen. Sport scoort vooral minder goed omdat het aandeel bewoners dat aangeeft lid te zijn van een sportvereniging, relatief laag is. Daarnaast geven bewoners bijvoorbeeld minder mantelzorg dan gemiddeld (sociaal netwerk). Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Haverleij: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 12

13 Ontwikkeling : gemiddeld De Haverleij heeft zich de afgelopen twee jaar gemiddeld ontwikkeld. Er zijn echter wel een paar gunstige en ongunstige ontwikkelingen te zien. Een gunstige ontwikkeling is er bijvoorbeeld bij het thema leren. Zo is de tevredenheid met het basisonderwijs iets toegenomen, terwijl het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen is afgenomen. Daarnaast volgen meer 15-jarigen een havo of vwo opleiding, terwijl het aandeel Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan voortijdig schoolverlaters is afgenomen. Ook bij sociaal netwerk is sprake van een gunstige ontwikkeling. Zo neemt het aandeel bewoners dat aangeeft maximaal één keer per maand familie of goede vrienden te ontmoeten af, terwijl het aandeel bewoners dat voor hulp terecht kan bij hun sociaal netwerk toeneemt. Een ongunstige ontwikkeling is te zien bij het thema actief. Het aandeel vrijwilligers is afgenomen, evenals het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport. Op cultureel gebied is sprake van een omgekeerde ontwikkeling: hier is juist een toename. Bewoners Gezondheid Binding zijn vooral vaker een voorstelling en museum gaan bezoeken. Bij gezondheid valt nog op dat bewoners hun eigen gezondheid Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke iets minder goed beoordelen dat twee jaar geleden, terwijl het overgewicht toeneemt. De Haverleij: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Haverleij s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 30,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 56,4 61,4 % 65 jaar en ouder 12,9 16,7 % Eenoudergezin 4,0 3,7 % Autochtoon 84,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 4,1 10,7 % Westers allochtoon 11,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 5,6 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 87,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,6 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 13,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 14

15 Het oude dorpje Bokhoven ligt aan de Maas, in het uiterste noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven heeft vooral een landelijk karakter. In deze dunbevolkte en bebouwde buurt wonen bijna 300 personen Bokhoven Meer dan 20% hiervan is 65 jaar of ouder. Ruim negen op de tien woningen is een (relatief dure) koopwoning; het merendeel van de huizen is vrijstaand. Het aandeel allochtonen is naar verhouding laag. Hetzelfde geldt voor het aandeel bijstandsgerechtigden. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 15

16 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak In 2016 is de situatie in Bokhoven als gemiddeld te typeren. Eén thema, bewoners, scoort een sterk. Dit komt vooral omdat de inkomenssituatie sterk beoordeeld wordt. Zowel het aandeel bijstandsgerechtigden, als het aandeel huishoudens met een laag inkomen, is namelijk erg laag. Verder is er een aantal aspecten dat sterker dan gemiddeld scoort: omgaan met elkaar, binding, voortgezet Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan onderwijs, woningen en maatschappelijke inzet. Het laatste aspect scoort zelfs zeer sterk. Zo is niet alleen het aandeel bewoners dat zich actief inzet om de buurt te verbeteren relatief hoog, hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht. Bij de andere aspecten vallen de hoge rapportcijfers voor tolerantie en contacten met buurtgenoten op, evenals het hoge aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan. Wat betreft het voortgezet onderwijs valt in positieve zin op dat het aandeel 13 t/m 17 jarigen dat verzuimt relatief laag is en dat er naar verhouding weinig voortijdig schoolverlaters in Bokhoven wonen. Er zijn vijf aspecten die zwak scoren: voorzieningen, cultuur, basisonderwijs, gezondheid en openbare ruimte. Bewoners zijn vooral ontevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen (die er niet zijn) en de voorzieningen voor jongeren. Hetzelfde geldt voor het basisonderwijs. Daarnaast bezoeken ze minder vaak dan gemiddeld een voorstelling of muziekconcert. Wat betreft gezondheid valt op dat het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend beoordeelt, lager is dan gemiddeld. Het omgekeerde geldt voor het aandeel bewoners met overgewicht. Bokhoven: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 16

17 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling tussen 2014 en 2016 in Bokhoven is gemiddeld te noemen. Bij het thema leren is echter sprake van een gunstige ontwikkeling. Vooral het basisonderwijs heeft zich iets gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Daarnaast is de inkomenssituatie verbeterd omdat er minder huishoudens met een laag inkomen zijn. Verder is men positiever over een aantal voorzieningen en geven meer Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan bewoners aan dat ze voor hulp bij hun eigen sociaal netwerk terecht kunnen. Een ongunstige ontwikkeling zien we vooral bij het thema woonomgeving. Bewoners ervaren bijvoorbeeld iets meer verloedering dan gemiddeld en geven een lager rapportcijfer voor de woonomgeving. Maar ook is er een iets ongunstiger cijfer op de veiligheidsindex dan twee jaar geleden. Bij andere aspecten valt nog op dat het aandeel eenoudergezinnen toeneemt, minder bewoners Gezondheid Binding vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, de verhuismobiliteit is toegenomen en minder bewoners hun Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend beoordelen. Bokhoven: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 17

18 Bewoners Bokhoven s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 21,6 21,9 % 20 t/m 64 jaar 57,5 61,4 % 65 jaar en ouder 20,9 16,7 % Eenoudergezin 4,4 3,7 % Autochtoon 94,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,8 10,7 % Westers allochtoon 4,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 0,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 94,9 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,2 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 0,9 12,8 Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 18

19 Benieuwd naar de andere wijken?

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Printinstructie Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Dit wijkprofiel bevat een algemeen beeld van de buurt, een themagewijze samenvatting en tabellen en grafieken. Hierin staan kerncijfers opgenomen over de volgende

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Buurtbarometer Zoetermeer 2014

Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Januari 2015 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 1 Opdrachtgever Samenleving

Nadere informatie

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid De staat van de buurten in Zuid Prinses Irenebuurt De Prinses Irenebuurt bestaat uit het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Aan de oostkant ligt het Beatrixpark en aan de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas Dorpsgesprek 2: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Swolgen, Tienray 24 september 2009 Judith Godijn en Sonja Lubbers Programma dorpsgesprek 19.30 uur: Welkom

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking n aantal inwoners 4.379 106.765 Leeftijdsopbouw 65 jaar e.o. 22% % van totaal 4% 100% gemiddelde leeftijd 42,7 39,4 45-64 jaar 23% groene druk

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Regionale Wmo Monitor 2010

Regionale Wmo Monitor 2010 Regionale Wmo Monitor 2010 Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Juni 2011 De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten s-hertogenbosch,,,,, Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Samenvatting DIMENSUS

Samenvatting DIMENSUS Samenvatting In 1998 is voor in het kader van het Grote Stedenbeleid, gestart met een WijkOntwikkelingsPlan (WOP). De wijk wordt gekenmerkt door een achterstand op sociaal, economisch en fysiek gebied.

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie