Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een typisch forensendorp met veel vrijstaande woningen en groen. In Engelen wonen ruim inwoners; meer jongeren dan gemiddeld en minder ouderen. Daarnaast zijn er minder niet-westerse allochtonen, uitkeringsgerechtigden en niet werkende werkzoekenden. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen is het hoogst van alle wijken. Wijk- en buurtmonitor Engelen 1

2 Wijken s-hertogenbosch Engelen Inhoud 5 3 Engelen Kom Engelen 7 4. De Haverleij Bokhoven Wijk- en buurtmonitor Engelen 2

3 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Op alle zes de thema s samen scoort Engelen een sterk. Dit geldt ook voor vier van de zes thema s. De woningen in Engelen krijgen zelfs een zeer sterk. Er staan veel dure koopwoningen die door de bewoners met een rapportcijfer van 8,4 zeer goed beoordeeld worden. Het rapportcijfer voor de woonomgeving is met een 8,0 eveneens erg Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan hoog. Daarnaast scoort Engelen sterk op de thema s samenleven en leren. Zo valt op dat het rapportcijfer voor tolerantie vrij hoog is, evenals het percentage bewoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Ook het percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt, is met 85% hoog. Het basisonderwijs scoort sterk omdat de tevredenheid met het basisonderwijs hoog is, terwijl het aandeel 5 t/m 12 jarigen dat verzuimt bijzonder laag is. Het verzuimcijfer is ook bij het voortgezet onderwijs laag. Het aandeel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie ligt iets hoger dan gemiddeld. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Engelen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen 3

4 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Engelen: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Engelen heeft zich de afgelopen jaren vrij gemiddeld ontwikkeld. Toch is er op een paar thema s en aspecten een gunstige ontwikkeling te zien en op andere thema s en aspecten een ongunstige ontwikkeling. Gunstige ontwikkelingen zijn er vooral bij de thema s leren en zorg. Zo is bij het basisonderwijs de tevredenheid iets toegenomen en het verzuim bij 5 t/m 12 jarigen afgenomen. Daarnaast is het aandeel mantelzorgers toegenomen en het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of goede vrienden ontmoet afgenomen. Bewoners ervaren het al langer als een probleem dat Engelen in de avonden en weekenden slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer. Zij zijn daarom bezig met een wijkbus, die oktober 2016 gaat rijden. Er is vooral sprake van een ongunstige ontwikkeling bij het thema actief. Zo is zowel het aandeel bewoners dat minimaal één keer per maand sport afgenomen, evenals het aandeel bewoners dat lid is van een sportvereniging. Daarnaast valt op dat men iets minder positief is over het omgaan met elkaar. Dit ligt aan een lager rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten en een lager percentage bewoners dat vindt dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan. Wijk- en buurtmonitor Engelen 4

5 72 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,9 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 28,5 21,9 % 20 t/m 64 jaar 58,1 61,4 % 65 jaar en ouder 13,4 16,7 % Autochtoon 88,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 3,0 10,7 % Westers allochtoon 8,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 5,1 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit 9 12 % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,4 6,9 % 75 jaar en ouder 7,7 7,2 Rapportcijfer tolerantie 7,1 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Engelen 5

6 Leren Engelen s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 4,9 5,5 % 5 t/m 9 jaar 8,4 5,4 % 10 t/m 14 jaar 8,4 5,4 % 15 t/m 19 jaar 6,8 5,6 % 20 t/m 24 jaar 3,3 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 5 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,8 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 % Koopwoningen 88,5 58,8 Schaalscore verloedering 2,9 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 0,5 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers ha ha Landoppervlak 1,2 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 8,4 7,9 Rapportcijfer woning 8,0 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor Engelen 6

7 Kom Engelen is de oude dorpskern van Engelen. In het zuidelijke gedeelte van Kom Engelen ligt het jeugd- en sportcluster Engelerhart. De buurt is met ruim inwoners de grootste buurt van de wijk Engelen Kom Engelen Er wonen minder niet-westerse allochtonen dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het percentage niet werkende werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen. In Kom Engelen staan voornamelijk twee-ondereen-kappers en vrijstaande huizen. Het merendeel van de huizen is een koopwoning. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 7

8 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak De situatie in Kom Engelen is in 2016 als sterk te typeren. Alle zes de thema s scoren boven gemiddeld. Vier aspecten worden zelfs beoordeeld met een zeer sterk. Zo zijn de bewoners behoorlijk tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Alleen over de winkels voor dagelijkse boodschappen is men iets minder tevreden dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan gemiddeld. Verder zijn de bewoners sportiever dan gemiddeld en is men opvallend tevreden met het basisonderwijs. De tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid (openbare ruimte) is eveneens hoog. Een aantal cijfers valt nog in positieve zin op: zo ervaren de bewoners het omgaan met elkaar als sterk, zijn relatief veel bewoners actief om de eigen buurt te verbeteren en is het behoorlijk goed gesteld met de gezondheid van de bewoners van Kom Engelen. Alleen het aspect cultuur scoort een zwak. Bewoners van Kom Engelen bezoeken vooral minder vaak een concert of museum dan gemiddeld. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Kom Engelen: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 8

9 Ontwikkeling : gemiddeld De afgelopen twee jaar heeft Kom Engelen zich gemiddeld ontwikkeld. Op twee thema s is sprake van een gunstige ontwikkeling: actief en zorg. Bij het thema actief blijkt bijvoorbeeld dat meer mensen actief zijn als vrijwilliger, maar ook dat meer bewoners minimaal maandelijks sporten en lid zijn van een sportvereniging. De gunstige ontwikkeling op het gebied van zorg heeft vooral te maken Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan met het sociaal netwerk van de bewoners. Meer bewoners geven mantelzorg en ook meer bewoners geven aan dat ze voor hulp bij hun netwerk terecht kunnen. Een ongunstige ontwikkeling heeft plaatsgevonden bij het thema woonomgeving. Over de openbare ruimte is men minder tevreden dan twee jaar geleden. Dit ligt vooral aan de iets lagere tevredenheid met de parkeergelegenheid. Verder is het aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, Gezondheid Binding iets afgenomen. En op cultureel gebied zien we een lichte afname van vooral het bezoek aan een tentoonstelling, bioscoop of dance-/ Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke houseparty. Kom Engelen: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 9

10 Bewoners Kom Engelen s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 27,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 59,0 61,4 % 65 jaar en ouder 13,6 16,7 % Eenoudergezin 2,0 3,7 % Autochtoon 90,8 80,5 % Niet-westers allochtoon 2,3 10,7 % Westers allochtoon 6,9 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 4,6 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 87,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,5 25,7 % 1970 t/m ,4 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,3 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 23,6 12,8 Wijk- en buurtmonitor Engelen - Kom Engelen 10

11 De Haverleij ligt ten westen van de Kom Engelen. Deze buurt staat vooral bekend om de kastelen. De eengezinswoningen bestaan voor het merendeel uit (gestapelde) appartementen De Er staan relatief veel koopwoningen in deze buurt. In de Haverleij wonen inwoners. Het percentage niet werkende Haverleij werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen ligt fors lager dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 11

12 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in de Haverleij in 2016 is te omschrijven als sterk. Vier thema s scoren sterker dan gemiddeld: bewoners, samenleven, leren en woonomgeving. Het laatste thema krijgt zelfs een zeer sterk. Zo zijn de bewoners erg tevreden over het openbaar groen en de parkeergelegenheid in de buurt. En voelen bewoners zich bijna nooit vaak onveilig. Het aspect omgaan met elkaar is ook als zeer Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan sterk beoordeeld. Het rapportcijfer voor tolerantie ligt beduidend hoger dan gemiddeld, evenals het aandeel bewoners dat vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Verder zijn de aspecten inkomen, binding, cultuur, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, gezondheid en woningen als sterk te typeren. Bij leren valt op dat naar verhouding veel bewoners (zeer) tevreden zijn over het basisonderwijs, terwijl er naar verhouding veel 15-jarigen een havo/ vwo opleiding volgen. Er zijn drie aspecten die zwak scoren: voorzieningen, sport en sociaal netwerk. De bewoners van de Haverleij zijn relatief minder tevreden met de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dit is verklaarbaar: in de Haverleij zijn namelijk geen winkels voor de dagelijkse boodschappen. Sport scoort vooral minder goed omdat het aandeel bewoners dat aangeeft lid te zijn van een sportvereniging, relatief laag is. Daarnaast geven bewoners bijvoorbeeld minder mantelzorg dan gemiddeld (sociaal netwerk). Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Haverleij: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 12

13 Ontwikkeling : gemiddeld De Haverleij heeft zich de afgelopen twee jaar gemiddeld ontwikkeld. Er zijn echter wel een paar gunstige en ongunstige ontwikkelingen te zien. Een gunstige ontwikkeling is er bijvoorbeeld bij het thema leren. Zo is de tevredenheid met het basisonderwijs iets toegenomen, terwijl het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen is afgenomen. Daarnaast volgen meer 15-jarigen een havo of vwo opleiding, terwijl het aandeel Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan voortijdig schoolverlaters is afgenomen. Ook bij sociaal netwerk is sprake van een gunstige ontwikkeling. Zo neemt het aandeel bewoners dat aangeeft maximaal één keer per maand familie of goede vrienden te ontmoeten af, terwijl het aandeel bewoners dat voor hulp terecht kan bij hun sociaal netwerk toeneemt. Een ongunstige ontwikkeling is te zien bij het thema actief. Het aandeel vrijwilligers is afgenomen, evenals het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport. Op cultureel gebied is sprake van een omgekeerde ontwikkeling: hier is juist een toename. Bewoners Gezondheid Binding zijn vooral vaker een voorstelling en museum gaan bezoeken. Bij gezondheid valt nog op dat bewoners hun eigen gezondheid Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke iets minder goed beoordelen dat twee jaar geleden, terwijl het overgewicht toeneemt. De Haverleij: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Haverleij s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 30,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 56,4 61,4 % 65 jaar en ouder 12,9 16,7 % Eenoudergezin 4,0 3,7 % Autochtoon 84,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 4,1 10,7 % Westers allochtoon 11,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 5,6 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 87,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,6 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 13,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Engelen - De Haverleij 14

15 Het oude dorpje Bokhoven ligt aan de Maas, in het uiterste noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven heeft vooral een landelijk karakter. In deze dunbevolkte en bebouwde buurt wonen bijna 300 personen Bokhoven Meer dan 20% hiervan is 65 jaar of ouder. Ruim negen op de tien woningen is een (relatief dure) koopwoning; het merendeel van de huizen is vrijstaand. Het aandeel allochtonen is naar verhouding laag. Hetzelfde geldt voor het aandeel bijstandsgerechtigden. Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 15

16 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak In 2016 is de situatie in Bokhoven als gemiddeld te typeren. Eén thema, bewoners, scoort een sterk. Dit komt vooral omdat de inkomenssituatie sterk beoordeeld wordt. Zowel het aandeel bijstandsgerechtigden, als het aandeel huishoudens met een laag inkomen, is namelijk erg laag. Verder is er een aantal aspecten dat sterker dan gemiddeld scoort: omgaan met elkaar, binding, voortgezet Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan onderwijs, woningen en maatschappelijke inzet. Het laatste aspect scoort zelfs zeer sterk. Zo is niet alleen het aandeel bewoners dat zich actief inzet om de buurt te verbeteren relatief hoog, hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht. Bij de andere aspecten vallen de hoge rapportcijfers voor tolerantie en contacten met buurtgenoten op, evenals het hoge aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan. Wat betreft het voortgezet onderwijs valt in positieve zin op dat het aandeel 13 t/m 17 jarigen dat verzuimt relatief laag is en dat er naar verhouding weinig voortijdig schoolverlaters in Bokhoven wonen. Er zijn vijf aspecten die zwak scoren: voorzieningen, cultuur, basisonderwijs, gezondheid en openbare ruimte. Bewoners zijn vooral ontevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen (die er niet zijn) en de voorzieningen voor jongeren. Hetzelfde geldt voor het basisonderwijs. Daarnaast bezoeken ze minder vaak dan gemiddeld een voorstelling of muziekconcert. Wat betreft gezondheid valt op dat het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend beoordeelt, lager is dan gemiddeld. Het omgekeerde geldt voor het aandeel bewoners met overgewicht. Bokhoven: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 16

17 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling tussen 2014 en 2016 in Bokhoven is gemiddeld te noemen. Bij het thema leren is echter sprake van een gunstige ontwikkeling. Vooral het basisonderwijs heeft zich iets gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Daarnaast is de inkomenssituatie verbeterd omdat er minder huishoudens met een laag inkomen zijn. Verder is men positiever over een aantal voorzieningen en geven meer Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan bewoners aan dat ze voor hulp bij hun eigen sociaal netwerk terecht kunnen. Een ongunstige ontwikkeling zien we vooral bij het thema woonomgeving. Bewoners ervaren bijvoorbeeld iets meer verloedering dan gemiddeld en geven een lager rapportcijfer voor de woonomgeving. Maar ook is er een iets ongunstiger cijfer op de veiligheidsindex dan twee jaar geleden. Bij andere aspecten valt nog op dat het aandeel eenoudergezinnen toeneemt, minder bewoners Gezondheid Binding vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, de verhuismobiliteit is toegenomen en minder bewoners hun Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend beoordelen. Bokhoven: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 17

18 Bewoners Bokhoven s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 21,6 21,9 % 20 t/m 64 jaar 57,5 61,4 % 65 jaar en ouder 20,9 16,7 % Eenoudergezin 4,4 3,7 % Autochtoon 94,0 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,8 10,7 % Westers allochtoon 4,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 6 % Niet werkende werkzoekenden 5 9 % Laag inkomen 0,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 94,9 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,2 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 0,9 12,8 Wijk- en buurtmonitor Engelen - Bokhoven 18

19 Benieuwd naar de andere wijken?

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-West Opdrachtgever

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt

Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Printinstructie Wijkprofiel Patrimoniumbuurt Dit wijkprofiel bevat een algemeen beeld van de buurt, een themagewijze samenvatting en tabellen en grafieken. Hierin staan kerncijfers opgenomen over de volgende

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie