Buurt voor Buurt 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurt voor Buurt 2012"

Transcriptie

1 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus GA Zwolle Telefoon (038) Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek & Statistiek

2 Colofon Buurt voor Buurt onderzoek 2012 Onderzoek & Statistiek, Afdeling Informatie, Gemeente Zwolle Maart 2013 Opdrachtgever Eenheid Ontwikkeling, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Zwolle Samenstelling Afdeling Informatie, Onderzoek & Statistiek, door D.E. Krikken, M. Middeldorp en A. Veldhuizen. In samenwerking met Geo-Informatie en Repro Gemeente Zwolle. Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2/38

3 Inhoud De wijkmanager aan het woord Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Wipstrik 4 De wijk in beeld 5 Wijkkenmerken 6 Leefsituatie-index 7 Sociale index 8 Leefbaarheid en veiligheid 13 Wipstrik-noord 17 Buurtkenmerken 17 Leefsituatie-index 18 Sociale index 19 Leefbaarheid en veiligheid 24 Wipstrik-zuid 28 Buurtkenmerken 28 Leefsituatie-index 29 Sociale index 30 Leefbaarheid en veiligheid 35 3/38

4 Wipstrik Conclusies De bewoners van Wipstrik scoren rond het Zwols gemiddelde op de leefsituatie-index. Dit geldt voor alle domeinen van de index. Deze wijk scoort eveneens rond het Zwolse gemiddelde op de sociale index. En dit geldt ook voor de vier onderliggende aspecten van deze index. De inwoners van Wipstrik beoordelen hun buurt nog gunstiger dan het Zwolse gemiddelde. Qua leefomgeving en op sociaal gebied scoort deze wijk veelal rond het Zwols gemiddelde, men is gehecht aan de woonbuurt en ervaart niet veel overlast. De buurtvoorzieningen worden iets minder goed beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle, maar nog altijd ruim voldoende. Men voelt zich in deze buurt relatief veilig. De mening van de bewoners van Wipstrik over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid komt overeen met het Zwols gemiddelde. 4/38

5 De wijk in beeld De wijk Wipstrik bestaat uit de buurten Wipstrik-noord en Wipstrik-zuid. Om de leefsituatie-index en sociale index te berekenen hebben we dit jaar Zwollenaren van 15 jaar en ouder benaderd. Voorheen benaderden we alleen de Zwollenaren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Om te kunnen vergelijken met vorige keer hebben we bij de rapportage van het gedeelte Leefbaarheid en Veiligheid daarom alleen de groep 18 tot 75 jarigen meegenomen. 5/38

6 Aantal respondenten in Wipstrik e.o. Wipstrik-noord Wipstrik-zuid Wipstrik Wijkkenmerken Van de woningen in Wipstrik is 42% gebouwd voor De rest van de woningen is er verspreid over de jaren bijgebouwd. Qua huishoudensamenstelling lijkt de verdeling op de gemiddelde Zwolse verdeling. Wipstrik Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 10% / 17% 11% / 14% koop- / huurwoningen 52% / 48% 52% / 48% hoogbouw 35% 34% werkloosheid 4,3% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 7% 8% hoge inkomens 23% 18% eenoudergezinnen 5,6% 5,8% niet-westerse allochtonen 6,1% 9,3% Vergeleken met het beeld in 2011 is er weinig veranderd in de wijkkenmerken. 6/38

7 Leefsituatie-index De leefsituatie-index geeft in één cijfer een indicatie van de leefsituatie of het algehele welzijn van personen in een bepaald jaar. De leefsituatie-index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt berekend op basis van enquêtevragen. Deze vragen hebben we dit jaar voor het eerst opgenomen in het Buurt voor Buurtonderzoek. Volgens het SCP geven deze vragen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. Als je meer wilt weten over deze index, kijk dan bij achtergronden. Omdat we dit keer de leefsituatie-index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor alle Zwollenaren op 100 gesteld. De inwoners van Wipstrik scoren gemiddeld 102 op de leefsituatie-index. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de Zwolse inwoners. In de stedelijke rapportage hebben we laten zien welke groepen er laag scoren op de leefsituatie-index. Zie de infographic. Welke van deze groepen wonen er relatief gezien veel in Wipstrik? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+) en alleenstaanden. Deze groepen zijn overigens allebei niet heel sterk oververtegenwoordigd in Wipstrik. De indexscore is opgebouwd uit acht domeinen. Het is interessant om te weten te komen op welke gebieden de inwoners van Wipstrik (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Dit is te zien in de grafiek. Wipstrik Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid 2012 Uit de grafiek blijkt dat er in Wipstrik op alle domeinen rond het gemiddelde van Zwolle wordt gescoord. 7/38

8 Sociale index Net als de leefsituatie-index is ook de sociale index nieuw. De sociale index is opgezet door RIGO in samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam. De index wordt berekend op basis van een combinatie van enquêtevragen en registratiegegevens. De sociale index is een instrument dat ontwikkelingen ten behoeve van beleid signaleert. Wil je meer weten over de opbouw van deze index, dan kun je dat vinden in de achtergronden. Omdat we dit keer de sociale index voor het eerst berekenen, geldt 2012 als basisjaar en wordt de gemiddelde score voor Zwolle op 100 gesteld. Wipstrik scoort 102 op de sociale index en wijkt daarmee vrijwel niet af van het Zwolse gemiddelde. Door in de profieltaart op de aspecten te klikken (in de middelste ring), verschijnen de grafieken van de aspecten met daarin de onderliggende thema s en indicatoren. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze wijk op alle aspecten gemiddeld scoort en zelfs op bijna alle thema s ook. 8/38

9 Capaciteiten Er wonen in Wipstrik maar weinig mensen die geen startkwalificatie hebben, maar ook geen werk. Opvallend is dat het aandeel van de bevolking dat aangeeft moeite te hebben met de Nederlandse taal iets groter is dan gemiddeld in Zwolle, waardoor de wijk ongunstig scoort op het thema taalbeheersing. Dit verschil is overigens niet heel groot. Wipstrik - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /38

10 Leefomgeving Op de leefomgeving scoort Wipstrik heel gemiddeld. Alleen op het gebied van veiligheid is de themascore iets gunstiger dan gemiddeld in de stad. Wipstrik - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /38

11 Participatie Ook bij de participatie van de bewoners zien we geen grote verschillen met het gemiddelde van Zwolle. Wel doen de inwoners iets meer aan activiteiten mee dan de gemiddelde Zwollenaar. We hebben het dan over deelname aan sport, uitgaan en deelname aan culturele activiteiten. Hierdoor scoort de wijk gunstig op het thema Sociale en culturele activiteiten. Wipstrik - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /38

12 Binding Op dit aspect en de onderliggende thema s wijkt Wipstrik niet af van het Zwols gemiddelde. Wipstrik - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /38

13 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen De inwoners van Wipstrik beoordelen hun buurt nog gunstiger dan het Zwolse gemiddelde. Wel vinden iets minder bewoners dan gemiddeld in Zwolle dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan, daarentegen zijn er ook iets minder bewoners dan gemiddeld in Zwolle die verwachten dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Ten opzichte van 2011 zien we geen veranderingen als het gaat om de algemene beoordeling van de buurt door de bewoners van Wipstrik. Woonomgeving Wipstrik scoort op vier van de zes aspecten rond het Zwolse gemiddelde. Verloedering en sociale overlast komen hier minder voor dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is verloedering net als in heel Zwolle ook in de wijk Wipstrik afgenomen. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Wipstrik Zwolle Te hard rijden 31% 32% Hondenpoep op straat 29% 26% Parkeeroverlast 27% 17% 13/38

14 Hondenpoep op straat en parkeeroverlast stonden in 2011 ook in de top 3. Toen stond rommel op straat hier ook nog bij, maar dat wordt nu door minder bewoners vaak ervaren in Wipstrik. Te hard rijden is nu het grootste probleem van Wipstrik, dit wordt hier net zo vaak ervaren als gemiddeld in Zwolle. Als we naar het aantal gemelde leefbaarheidsincidenten kijken, dan valt op dat het gemiddeld aantal incidenten per inwoners in deze wijk lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 is het aantal wel licht toegenomen, dit geldt overigens voor heel Zwolle. Sociaal Ook op sociaal gebied scoort Wipstrik op vier van de zes aspecten rond het Zwols gemiddelde. Vergeleken met het Zwolse gemiddelde zijn hier nog meer bewoners gehecht aan hun buurt (70%) en is de sociale participatie hoger. Ten opzichte van 2011 is zowel de sociale cohesie als de sociale participatie gedaald in deze wijk. 14/38

15 Voorzieningen In Wipstrik beoordeelt men de buurtvoorzieningen gemiddeld met een 7,2 als rapportcijfer. Men is hier iets minder tevreden over de hoeveelheid sociale voorzieningen dan gemiddeld in Zwolle en ook ten opzichte van Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Wipstrik Zwolle Straatmeubilair 37% 36% Hondenuitlaatstroken 36% 45% Net als in 2011 worden straatmeubilair, hondenuitlaatstroken en parkeerruimte het meest gemist in Wipstrik. 77% van de bewoners is (zeer) tevreden over het onderhoud van de groenvoorziening in Wipstrik. Dit is samen met Veerallee het hoogste aandeel, gemiddeld is tweederde van de Zwollenaren hierover (zeer) tevreden. 15/38

16 Veiligheid Men voelt zich in deze buurt relatief veilig. Ten opzichte van 2011 komen er volgens de bewoners minder bedreigende voorvallen voor in Wipstrik. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten lager ligt in deze wijk dan gemiddeld in Zwolle. Net als in heel Zwolle is ook in deze wijk het aantal ligt afgenomen ten opzichte van De beleving van de bewoners lijkt daarmee goed overeen te komen met de politiecijfers. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inwoners) Wipstrik Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Wipstrik over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid komt overeen met het Zwols gemiddelde. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Wipstrik Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 44% 43% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 40% 40% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 35% 35% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 41% 47% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 28% 26% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 19% 15% 18% 15% Slechts 9% van de wijkbewoners geeft aan niet door de gemeente betrokken te willen worden bij buurtveranderingen. Dit is het laagste aandeel vergeleken met alle andere wijken in Zwolle, waar gemiddeld 18% niet betrokken wil worden. 16/38

17 Wipstrik-noord Conclusies De inwoners van Wipstrik-noord scoren gunstig op de leefsituatie-index ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Men scoort met name gunstig op het domein Wonen. Ook op de sociale index scoort deze buurt gunstig ten opzichte van het Zwolse gemiddelde, dit geldt ook voor de vier onderliggende aspecten. De bewoners van Wipstrik-noord zijn erg positief over hun buurt. Over de woonomgeving en voorzieningen in de buurt is men hier erg tevreden. Op sociaal vlak scoort Wipstrik-noord eveneens erg gunstig. En ook voelen relatief weinig inwoners zich wel eens onveilig in hun buurt. Ten opzichte van het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid zijn de bewoners in Wipstriknoord positiever dan gemiddeld in Zwolle Buurtkenmerken De helft van de woningen is voor 1946 gebouwd en nog eens bijna 40% is er in de periode bijgekomen. Wat betreft huishoudensamenstelling zijn er geen bijzonderheden. Wipstrik-noord Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 13% / 14% 11% / 14% koop- / huurwoningen 77% / 23% 52% / 48% hoogbouw 24% 34% werkloosheid 2,2% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 2% 8% hoge inkomens 33% 18% eenoudergezinnen 5,4% 5,8% niet-westerse allochtonen 2,4% 9,3% Vergeleken met het beeld van 2011 hebben relatief meer huishoudens een hoog inkomen. 17/38

18 Leefsituatie-index De inwoners van Wipstrik-noord scoren gemiddeld 106 op de leefsituatie-index. Dit is een gunstige score in vergelijking met het gemiddelde van de stad. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Wipstrik-noord? We zien dat geen van deze groepen in Wipstrik-noord sterker vertegenwoordigd zijn dan gemiddeld in Zwolle. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Wipstrik-noord (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we over de hele linie een gunstig beeld. Er wordt met name gunstig gescoord op het domein Wonen. In Wipstrik-noord hebben relatief veel inwoners een (vrij) grote eengezinskoopwoning. Wipstrik-noord Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid /38

19 Sociale index Wipstrik-noord scoort 111 op de sociale index en wijkt daarmee gunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze buurt op alle aspecten en ook op bijna alle onderliggende thema s (zeer) gunstig scoort. 19/38

20 Capaciteiten Op één van de vier thema s van dit aspect scoort Wipstrik-noord gunstig. Op de overige drie zelfs zeer gunstig. Zo zijn er maar weinig voortijdig schoolverlaters onder de jarigen in de buurt en heeft slechts een klein gedeelte van de jarigen dat niet werkt geen startkwalificatie. Verder heeft een relatief klein deel van de inwoners last van een chronische aandoening of handicap. Daarnaast zijn er in deze buurt ook maar weinig huishoudens met een laag inkomen. Wipstrik-noord - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /38

21 Leefomgeving Over het algemeen zien we dat de buurt gunstig scoort op dit thema. Met name ervaren de inwoners weinig verloedering en sociale overlast (zoals dronken mensen, groepen jongeren en zwervers of overlast door omwonenden) in hun buurt. Wipstrik-noord - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /38

22 Participatie Wipstrik-noord kent weinig (langdurig) werklozen en weinig jarigen zonder startkwalificatie. Verder zien we dat de inwoners van deze buurt veel aan activiteiten deelnemen. Zo kent de buurt een hoge sportdeelname, gaat men vaak uit en bezoekt een relatief groot deel van de bevolking regelmatig culturele activiteiten. Wipstrik-noord - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /38

23 Binding Ook op dit aspect scoort Wipstrik-noord gunstig, net als op de drie onderliggende thema s. Met name opvallend is het hoge percentage van de inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Ook is het vertrouwen in het lokaal bestuur in deze buurt hoger dan gemiddeld in Zwolle. Dit betreft het oordeel over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Wipstrik-noord - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /38

24 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Wipstrik-noord beoordelen hun buurt net als in 2011 gunstiger dan de Zwolse bewoners gemiddeld doen. Vergeleken met het Zwolse gemiddelde vindt een kleiner deel van de bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dit geldt ook voor de toekomstverwachting: slechts 7% denkt dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan, gemiddeld denkt 16% van de Zwollenaren dit van hun buurt. Ten opzichte van 2011 zien we geen verandering in de beoordeling van de buurt door de bewoners van Wipstrik-noord. Woonomgeving Op dit gebied scoort Wipstrik-noord erg goed. Dit was ook in 2011 al het geval. Ten opzichte van dat jaar komt er nog minder verloedering voor dan toen. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Wipstrik-noord Zwolle Te hard rijden 38% 32% Parkeeroverlast 24% 17% Hondenpoep op straat 22% 26% 24/38

25 Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Wipstrik-noord: te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep op straat. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: 80% van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Buurtproblemen die relatief vaak genoemd worden: te hard rijden, slechte staat van asfalt en stoepen,verkeersdrukte op zondag doordat de Spar dan open is, parkeerproblemen (o.a. door auto s van personeel en bezoekers van bedrijven aan de Ceintuurbaan), verkeersveiligheid rondom de Geert Groteschool (hard rijden, raar parkeren, etc.). Daarnaast wordt ook meerdere keren genoemd: hondenpoep op straat en te weinig ontmoetingsplaatsen voor jongeren Volgens de politiecijfers komen er in deze buurt minder leefbaarheidsincidenten voor dan gemiddeld in Zwolle. Dit aantal is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven, terwijl het over heel Zwolle licht is toegenomen. Sociaal Op sociaal gebied scoort Wipstrik-noord op vier van de zes aspecten gunstiger dan gemiddeld, het gaat dan ook erg goed in deze buurt. 99% van de bewoners vindt Wipstrik-noord een (zeer) prettige woonbuurt! Ten opzichte van 2011 zijn er geen veranderingen. 87% van de bewoners is (zeer) gehecht aan deze buurt. Dit is het hoogst van alle buurten in Zwolle (gemiddeld: 64%). Ook geeft 91% van de bewoners aan dat je het goed getroffen hebt als je in deze buurt woont. Alleen Brinkhoek scoort hier nog hoger op. 25/38

26 Voorzieningen Over de buurtvoorzieningen is men hier erg tevreden. Ten opzichte van 2011 is men meer tevreden over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen. Over de hoeveelheid sociale voorzieningen is men iets minder dan gemiddeld in Zwolle tevreden en ook ten opzichte van Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Wipstrik-noord Zwolle Voorzieningen voor jongeren 47% 30% Hondenuitlaatstroken 47% 45% Hondenuitlaatstroken en voorzieningen voor jongeren worden hier het meest gemist, dit was in 2011 ook al het geval. 94% van de bewoners vindt dat er (ruim) voldoende straatverlichting is, dit is erg hoog in Zwolle. Over de voorzieningen voor ouderen is slechts 16% (zeer) tevreden, dit is erg laag vergeleken bij het Zwolse gemiddelde van 44%. Veiligheid Met de veiligheidsgevoelens gaat het ook goed in deze buurt. Ten opzichte van 2011 zijn er echter geen significante veranderingen. 26/38

27 Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken voor deze buurt, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten hier iets lager ligt dan gemiddeld in Zwolle. Het aantal incidenten is gelijk gebleven aan Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inwoners) Wipstrik-noord Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente Men is hier positiever over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid dan de gemiddelde bewoner van Zwolle. 45% van de bewoners vindt dat de gemeente de buurt betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, dat is het hoogste aandeel van alle buurten (gemiddeld 31% in Zwolle). Stellingen functioneren gemeente in de buurt Wipstrik-noord Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 52% 44% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 48% 40% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 45% 37% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 49% 49% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 36% 23% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 24% 16% 18% 15% Slechts 5% van de bewoners wil niet door de gemeente betrokken worden bij ontwikkelingen in de buurt. 72% wil dit wel, dit is het hoogst van alle buurten in Zwolle (gemiddeld: 56%). Ze noemen hier met name de parkeerproblematiek en het verkeersbeleid. 27/38

28 Wipstrik-zuid Conclusies De bewoners van Wipstrik-zuid scoren rond het Zwolse gemiddelde op de leefsituatieindex. Dit geldt ook voor alle domeinen van deze index. Op de sociale index scoort deze buurt ongunstig ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Dit geldt ook voor de aspecten Capaciteiten en Binding. De bewoners van Wipstrik-zuid beoordelen hun buurt net zo gunstig als de gemiddelde Zwollenaar. Op alle thema s geldt dat deze buurt grotendeels rond het gemiddelde van Zwolle scoort. Hier en daar zien we af en toe een ongunstige afwijking. Buurtkenmerken 37% van de woningen stond al voor 1946 in Wipstrik-zuid. Van is een kwart van de huidige woningen in deze buurt gebouwd. De rest van de woningen zijn daarna gebouwd (verspreid over verschillende decennia). Wipstrik-zuid Zwolle inwoners huishoudens jongeren / ouderen 8% / 19% 11% / 14% koop- / huurwoningen 34% / 66% 52% / 48% hoogbouw 44% 34% werkloosheid 6,1% 4,3% huishoudens < 105% van sociaal minimum 11% 8% hoge inkomens 16% 18% eenoudergezinnen 5,8% 5,8% niet-westerse allochtonen 9,4% 9,3% Vergeleken met het beeld van 2011 is er eigenlijk niks veranderd in deze buurt. 28/38

29 Leefsituatie-index De inwoners van Wipstrik-zuid scoren gemiddeld 98 op de leefsituatie-index. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van alle Zwollenaren. Welke groepen die laag op de leefsituatie-index scoren wonen er relatief gezien veel in Wipstrik-zuid? Het gaat om de volgende groepen: ouderen (75+), alleenstaanden en gepensioneerden. In de grafiek is te zien op welke gebieden de inwoners van Wipstrik-zuid (on)gunstiger scoren wat betreft de leefsituatie. Hier zien we dat de buurt op geen enkel domein sterk afwijkt van het gemiddelde in Zwolle. Wipstrik-zuid Zw ols gemiddelde ongunstig gunstig Wonen Vrije tijd Sociale participatie Sport Vakantie Consumptiegoederen Mobiliteit Gezondheid /38

30 Sociale index Wipstrik-zuid scoort 95 op de sociale index en wijkt daarmee iets ongunstig af van het Zwolse gemiddelde. In de profieltaart is duidelijk zichtbaar dat deze buurt ongunstig scoort op de aspecten Capaciteiten en Binding. Op de andere aspecten wordt gemiddeld gescoord. 30/38

31 Capaciteiten Op dit aspect scoort Wipstrik-zuid ongunstig. De meest opvallende negatieve uitschieters zien we bij het aandeel voortijdig schoolverlaters onder de jarigen, wat ook terug te zien is in het aandeel jongeren zonder startkwalificatie. Ook geven relatief veel inwoners aan dat ze moeite hebben met de Nederlandse taal in vergelijking met het Zwolse gemiddelde. Tenslotte is opvallend dat 31% van de bewoners aangeeft zich licht tot sterk belemmerd te voelen bij vrijetijdsbesteding, dit is erg hoog vergeleken bij het Zwolse gemiddelde van 20%. Wipstrik-zuid - Capaciteiten Zwols gemiddelde Inkomen Gezondheid Opleiding Voortijdig schoolverlaten Bevolking zonder startkw alificatie Jongeren met startkw alificatie Ervaren gezondheid Ervaren beperkingen Moeite met alledaagse handelingen Huishoudens met een laag inkomen Huishoudens die moeite hebben met rondkomen Huishoudens met schulddienstverlening Moeite met de Nederlandse taal ongunstig gunstig /38

32 Leefomgeving Op dit onderdeel wijkt de buurt niet veel af van het Zwolse gemiddelde. De buurtvoorzieningen worden over het algemeen iets minder goed beoordeeld dan gemiddeld in Zwolle. Daar staat tegenover dat de buurt het qua veiligheid weer net iets beter doet dan wat we gemiddeld in de stad zien. Wipstrik-zuid - Leefomgeving Zwols gemiddelde Huisvesting en woonomgeving Buurtvoorzieningen Tevredenheid eigen w oning Tevredenheid w oonomgeving Indexcijfer w oonomgeving Tevredenheid onderhoud en beheer Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sociale voorzieningen ongunstig gunstig Verloedering Veilgheid Leefbaarheid Sociale overlast Verkeersoverlast Geluidsoverlast Leefbaarheidsincidenten Bedreigende voorvallen Vermogensdelicten Veiligheidsgevoel Veiligheidsoordeel Veiligheidsincidenten /38

33 Participatie De buurt scoort zeer ongunstig op het thema Werk en opleiding. Zo kent de buurt meer werkzoekenden dan gemiddeld in Zwolle en gaat ongeveer de helft van de jongeren van jaar die nog geen startkwalificatie hebben niet meer naar school. Op de andere thema s die onder Participatie vallen scoort Wipstrik-zuid gemiddeld. Wipstrik-zuid - Participatie Zwols gemiddelde ongunstig gunstig Werkzoekenden Werk en opleiding Sociale contacten Maatschappelijke inzet Deelname activiteiten Schoolgaande jeugd Langdurig werklozen Regelmatig contact familie en vrienden Sociaal isolement Eenzaamheid Sportdeelname Uitgaansfrequentie Culturele activiteiten Religieuze bijeenkomsten Inzet mantelzorg Inzet vrijw illigersw erk Inzet voor de buurt /38

34 Binding Over de hele linie scoort Wipstrik-zuid op de indicatoren van Binding overwegend ongunstig in vergelijking met Zwolle als geheel. Er zit echter geen enkele echt grote uitschieter bij. Wipstrik-zuid - Binding Zwols gemiddelde Mutatiegraad ongunstig gunstig Stabiele bevolking Vertrouwen Ervaren binding Verhuisgeneigdheid Lange w oonduur Familiariteit en omgang Verantw oordelijkheidsgevoel Actieve inzet Ontw ikkeling buurt (afgelopen jaar) Toekomstverw achting buurt Vertrouw en in lokaal bestuur /38

35 Leefbaarheid en veiligheid Algemeen (buurtontwikkeling) De bewoners van Wipstrik-zuid beoordelen hun buurt net zo gunstig als de gemiddelde Zwollenaar. Wel vindt een kleiner deel van de bewoners dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan (9%) dan gemiddeld in Zwolle (17%). Ten opzichte van 2011 zien we geen significante verandering in de beoordeling van de buurt door de bewoners. Woonomgeving Op vijf van de zes aspecten scoort deze buurt rond het gemiddelde in Zwolle, men geeft hier alleen een lager rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt (7,1). Ten opzichte van 2011 zien we dat verloedering hier, net als in heel Zwolle, is afgenomen. Drie grootste buurtproblemen (komen volgens de meeste bewoners het vaakst voor) Wipstrik-zuid Zwolle Hondenpoep op straat 34% 26% Parkeeroverlast 29% 17% Rommel op straat 29% 25% 35/38

36 Net als in 2011 zijn de meest voorkomende buurtproblemen in Wipstrik-zuid: hondenpoep op straat, parkeeroverlast en rommel op straat. De bewoners mochten zelf de twee belangrijkste problemen van hun buurt opschrijven die volgens hen aangepakt moeten worden: 72% van de respondenten benoemt hier minimaal één probleem. Buurtproblemen die relatief vaak genoemd worden: parkeerproblemen, o.a. doordat personeel en bezoekers van Provinciehuis er parkeren, te hard rijden, onderhoud trottoirs, steeds meer probleemgezinnen (die zich niet sociaal gedragen), geluidsoverlast door verkeer, door groepen jongeren en door evenementen in Park de Wezenlanden en zwerfvuil. Daarnaast wordt ook meerdere keren genoemd: fietsen op voetpaden en verzoek om te starten met bouwen, nu is de situatie niet leefbaar. Volgens de politiecijfers komen er in deze buurt minder leefbaarheidsincidenten voor dan gemiddeld in Zwolle. Dit aantal is ten opzichte van 2010 net als in heel Zwolle wel wat gestegen. Sociaal Op sociaal gebied scoort Wipstrik-zuid op vier van de zes aspecten rond het Zwolse gemiddelde. De sociale cohesie en inzet voor de buurt is er wat lager dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 zijn er op dit gebied geen significante veranderingen. 36/38

37 Voorzieningen Men geeft een wat lager rapportcijfer voor de voorzieningen in de buurt, maar dit is nog steeds een 6,9. Ten opzichte van 2011 is men meer tevreden over de hoeveelheid fysieke voorzieningen in de buurt. Meest gemiste buurtvoorzieningen (komen volgens de meeste bewoners (veel) te weinig voor) Wipstrik-zuid Zwolle Parkeerruimte 37% 28% Straatmeubilair 37% 36% Net als in 2011 mist men hier parkeerruimte en straatmeubilair het meest. 37/38

38 Veiligheid 14% van de bewoners van Wipstrik-zuid voelt zich wel eens onveilig in deze buurt. Bedreigende voorvallen komen hier minder voor dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2011 wordt de veiligheid niet anders beoordeeld in deze buurt. Als we naar de gemelde incidenten bij de politie kijken, dan zien we dat het aantal veiligheidsincidenten lager is dan gemiddeld in Zwolle. Ten opzichte van 2010 is dit aantal ook nog eens gedaald, net als overigens in heel Zwolle. 120 Incidenten in 2012 bekend bij de politie (per inw oners) Wipstrik-zuid Zw olle 20 0 leefbaarheid veiligheid Functioneren gemeente De mening van de bewoners van Wipstrik-zuid over het functioneren van de gemeente bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid wijkt niet af van het Zwols gemiddelde. Stellingen functioneren gemeente in de buurt Wipstrik-zuid Zwolle (% (helemaal) mee eens) Aandacht voor verbeteren van L&V 37% 42% 45% 41% Informeert over de aanpak van L&V 33% 40% 37% 33% Betrekt bij aanpak van L&V 27% 34% 31% 30% Is bereikbaar voor meldingen en klachten over L&V 34% 44% 43% 43% Reageert op meldingen en klachten over L&V 22% 29% 26% 24% Doet wat ze zegt bij verbeteren van L&V 16% 14% 18% 15% Meer dan de helft van de bewoners (56%) geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen in de buurt. Ze noemen hier allerlei onderwerpen, zoals bestemmingsplannen, groenvoorzieningen, parkeerproblematiek en verkeersveiligheid. Specifiek noemen een heel aantal bewoners (veranderingen rondom) Park Wezenlanden. 38/38

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Berkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Binnenstad Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Holtenbroek Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Juni 21 Hoe tevreden zijn de bewoners over hun? smonitor Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken? Wijkpeiling 29 Hoe hebben de wijken zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld? Almeerders

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie