Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer woningen, daarvan zijn zo n woningen gereed. De wijk is dus nog in ontwikkeling. Het inwoneraantal ligt begin 2018 op bijna personen. Er wonen relatief veel 0 t/m 19 jarigen (36%) en weinig 65-plussers (4%). In (de omgeving van) de Groote Wielen zijn veel sportvoorzieningen, zoals voor voetbal, honkbal, watersport en tennis. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 1

2 Wijken s-hertogenbosch De Groote Wielen 99 Inhoud 7 5 De Groote Wielen Vlietdijk 7 4. Broekland De Watertuinen De Hoven 19 1 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 2

3 De Groote Wielen Situatie 2018: (boven) De Groote Wielen: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort de Groote Wielen, ten opzichte van de andere wijken, in 2018 (boven). Deze wijk beweegt zich namelijk op de grens van naar boven. Meest positieve uitkomst is het aspect sport. Van alle wijken in s-hertogenbosch heeft de Groote Wielen relatief Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan de meeste sporters en bewoners die lid zijn van een sportvereniging. Dit is niet verwonderlijk; veel sportvoorzieningen zijn vlakbij. Ook andere thema s en aspecten hebben een positieve uitkomst. Bij het thema zorg zijn relatief veel bewoners tevreden met de eigen gezondheid. Daarnaast kan het merendeel voor hulp in het dagelijks leven terecht bij vrienden of familie. Bij het thema woonomgeving geven bewoners een hoog rapportcijfer (8,2) voor hun woning en ervaart men relatief weinig verloedering en sociale overlast in de buurt. Verder is de inkomenspositie van de bewoners sterk te noemen; net als de binding die ze hebben met de buurt. Het aspect voorzieningen scoort ruim beneden. De tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor jongeren en die voor ouderen, is lager dan. Hierbij speelt waarschijnlijk de vertraging van de realisatie van het nieuwe definitieve winkelcentrum mee. Daarnaast zijn er veel voorzieningen voor kinderen en hun ouders, maar minder voorzieningen specifiek voor jongeren. Wijkprofessionals geven aan dat de gemeente bezig is met het inventariseren van behoeften aan voorzieningen voor 12-plussers. Tot slot is het aandeel eenoudergezinnen in de Groote Wielen met 6,5% het hoogst van alle wijken. Uitleg nodig? Klik hier Basisonderwijs Cultuur Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 3

4 De Groote Wielen Ontwikkeling : De Groote Wielen heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere wijken, over het algemeen ontwikkeld. Een gunstige uitschieter is het thema actief. We zien dat bewoners vaker sporten en vaker lid zijn van een sportvereniging. De aspecten voortgezet onderwijs en woningen zijn tevens gunstige uitschieters. Zo is het geregistreerd schoolverzuim* onder 13 t/m 17 jarigen De Groote Wielen: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan gedaald, net als het aandeel voortijdig schoolverlaters. Voor de eigen woning geven bewoners een (iets) hoger rapportcijfer. De uitkomsten laten verder zien: een hogere tevredenheid met de parkeergelegenheid, het omgaan met elkaar wordt beter beoordeeld en bewoners voelen zich vaker medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Het thema zorg heeft zich ongunstig ontwikkeld, vooral doordat bewoners zich vaker door hun gezondheid beperkt voelen bij dagelijkse bezigheden. Ook is het aandeel mantelzorgers iets gedaald. Daarentegen maken wel meer bewoners in het dagelijks leven gebruik Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke van hulp door hun sociaal netwerk. Basisonderwijs Cultuur Sport * Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk minder verzuim is, maar het kan ook te maken hebben met verschillen in signalering en registratie van het verzuim. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 4

5 1,1 7,1 % 75 jaar en ouder Wijk in cijfers ,5 3,7 % Eenoudergezin Bewoners De Groote Wielen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 36,0 21,4 % 20 t/m 64 jaar 60,0 61,1 % 65 jaar en ouder 4,0 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,6 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 7 % Werkzoekenden zonder baan 3 6 7,1 6,8 Rapportcijfer contact buurtgenoten 7,5 7,2 Rapportcijfer tolerantie % Vrijwilligers Samenleven % Tevreden winkels dagelijkse boodschappen % Tevreden speelmogelijkheden kinderen % Tevreden voorzieningen jongeren % Tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,3 79,7 % Nederlandse achtergrond 8,0 8,9 % Westerse migratieachtergrond Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Sport minimaal maandelijks 7,7 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty 7 12 % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 5

6 Leren De Groote Wielen s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 26 jaar ,9 7,9 Rapportcijfer geluk % Mantelzorgers % Tevreden basisonderwijs 8,2 7,9 Rapportcijfer woning % 0 t/m 3 jaar 8,6 4,2 % 4 t/m 12 jaar 19,6 9,6 % 13 t/m 17 jaar 6,5 5,4 % 18 t/m 22 jaar 2,9 5,8 % 23 t/m 26 jaar 2,1 5,4 Zorg % Tevreden gezondheid % Beperkt voelen door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Max. 1x per maand sociale contacten 7 7 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Landoppervlak (ha.) % Denkt binnen 5 jaar elektrische fiets te hebben % Tevreden verkeersveiligheid in buurt 7,7 7,5 Rapportcijfer woonomgeving onveilig veilig Veiligheidsindex 1,3 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,6 % 1945 t/m ,2 % 1970 t/m ,1 33,6 % 1990 t/m ,5 % 2005 t/m ,9 13,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 69,3 57,6 Schaalscore verloedering 2,2 3,1 % Tevreden openbaar groen % Tevreden parkeergelegenheid Schaalscore sociale overlast 0,7 1,8 Gem. CO 2 -uitstoot huishoudens (kg) Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen 6

7 Vlietdijk is een nieuwbouwbuurt. Alle woningen zijn van het bouwjaar 2005 of later. In de buurt ligt het sportcomplex De Groote Wielen Vlietdijk Vlietdijk heeft ongeveer 240 inwoners, met relatief weinig 0 t/m 19 jarigen (9,3%) en veel 20 t/m 44 jarigen (47%). Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 7

8 Vlietdijk Situatie 2018: Vlietdijk: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Vlietdijk, ten opzichte van de andere buurten, in Hetzelfde geldt voor elk afzonderlijk thema en aspect. Als we verder inzoomen, valt in positieve zin op dat Vlietdijk qua CO 2 -uitstoot van huishoudens door gas- en elektraverbruik het beste scoort van alle buurten Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan in s-hertogenbosch. Verder is bijvoorbeeld de veiligheidsindex vrij goed. Wel geven bewoners een lager rapportcijfer voor het contact met buurtgenoten (6,0) dan in s-hertogenbosch (6,8). Ook het aandeel vrijwilligers en bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt, is beneden. De vraag Hoe gelukkig bent u over het algemeen met uw leven, beoordelen bewoners met het rapportcijfer 7,5. Ter vergelijking: dit is een 7,9 in s-hertogenbosch. Over het thema leren kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan. De groep kinderen en jongeren in de buurt is hiervoor te klein. Geen cijfers Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 8

9 Vlietdijk Ontwikkeling : tot ongunstig Vlietdijk heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, tot ongunstig ontwikkeld. Veel thema s en aspecten laten namelijk een tot ongunstige Vlietdijk: Ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Geen cijfers Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan ontwikkeling zien. Vergeleken met 2016 wonen er naar verhouding meer kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld armoede, woon- en zorgopgaven, zoals: eenoudergezinnen en 75-plussers. Daarnaast voelen bewoners zich in het dagelijks leven vaker beperkt door hun gezondheid. Het rapportcijfer dat ze geven voor het contact met buurtgenoten is gedaald, van een 6,4 naar een 6,0. En er is een lagere tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen. Er is ook een gunstige uitschieter, namelijk het aspect binding met de buurt. Er vinden minder verhuizingen plaats. Dit kan de binding die bewoners met de buurt hebben versterken. Verder zetten meer Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke bewoners zich actief in voor de eigen buurt en zijn ze tevredener met de parkeergelegenheid. Over het thema leren kunnen we geen betrouwbare uitspraken doen, vanwege het lage aantal kinderen en jongeren dat hier woont. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 9

10 3,8 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,1 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Vlietdijk s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 9,3 21,4 % 20 t/m 64 jaar 77,1 61,1 % 65 jaar en ouder 13,6 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 6,3 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 7 7 % Werkzoekenden zonder baan 5 6 Aantal woningen % t/m ,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 6,0 / 6,8 Tolerantie 6,9 / 7,2 Geluk 7,5 / 7,9 Woning 7,8 / 7,9 Woonomgeving 7,3 / 7,5 80,1 79,7 % Nederlandse achtergrond 11,4 8,9 % Westerse migratieachtergrond 8,5 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 % 1970 t/m ,6 % 1990 t/m ,5 % 2005 t/m ,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 54,4 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 6,7 12,9 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Vlietdijk 10

11 De nieuwbouwbuurt Broekland is ruim opgezet. In de buurt is veel water aanwezig, in de vorm van kanalen en beekjes. Alle woningen dateren uit het bouwjaar 2005 of later. Hier ligt ook het oostelijk deel van het sportcomplex De Groote Wielen. 4. Broekland Broekland is met zo n inwoners de grootste buurt van de Groote Wielen. Er wonen opvallend veel inwoners die jonger zijn dan 20 jaar (35%). Slechts 5,7% van de inwoners is 65 jaar of ouder. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 11

12 Broekland Situatie 2018: Broekland: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort Broekland, ten opzichte van de andere buurten, in Een positieve uitschieter is het aspect binding met de buurt. Dit heeft er vooral mee te maken dat relatief veel bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Andere positieve uitkomsten zijn: een hoge tevredenheid van bewoners met het basisonderwijs in de buurt, relatief veel bewoners die regelmatig sporten en het merendeel kan voor hulp in het dagelijks leven terecht bij het eigen sociaal netwerk. Een negatieve uitschieter is het aspect voorzieningen. Dit komt met name doordat de tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen lager dan is. De vertraging van de realisatie van het nieuwe definitieve winkelcentrum in de Groote Wielen speelt hierbij waarschijnlijk mee. Ook zijn bewoners minder dan tevreden met de voorzieningen voor ouderen en voor jongeren. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 12

13 Broekland Ontwikkeling : Broekland: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Broekland heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor elk afzonderlijk thema. Twee aspecten vallen in positieve zin op, namelijk binding met de buurt en maatschappelijke inzet. Het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt, is meer dan toegenomen. Vrijwilligerswerk en zich actief inzetten voor de eigen buurt, doen bewoners ook vaker. Het aspect sociaal netwerk heeft zich ongunstig ontwikkeld. De reden hiervan is met name dat bewoners in het dagelijks leven minder vaak hulp krijgen van vrienden of familie. Bij het aspect voorzieningen zien Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke we een wisselend beeld: een lagere tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen, maar een hogere tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen en het openbaar groen in de buurt. Basisonderwijs Cultuur Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 13

14 1,8 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,9 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Broekland s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 35,4 21,4 % 20 t/m 64 jaar 59,0 61,1 % 65 jaar en ouder 5,7 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 5,2 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 3 7 % Werkzoekenden zonder baan 3 6 Aantal woningen % t/m ,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,1 / 6,8 Tolerantie 7,4 / 7,2 Geluk 7,9 / 7,9 Woning 8,1 / 7,9 Woonomgeving 7,6 / 7,5 84,8 79,7 % Nederlandse achtergrond 7,5 8,9 % Westerse migratieachtergrond 7,7 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 % 1970 t/m ,6 % 1990 t/m ,5 % 2005 t/m ,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 61,9 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 44,2 12,9 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - Broekland 14

15 De Watertuinen is de meest oostelijk gelegen woonbuurt van de Groote Wielen. Water speelt in deze buurt een belangrijke rol. Veel huizen zijn op of aan het water gebouwd De Watertuinen Het aandeel koopwoningen is hier met 91% het hoogst van de hele wijk de Groote Wielen. De buurt telt ongeveer inwoners, met relatief veel 0 t/m 19 jarigen (34%) en weinig 65-plussers (3,3%). Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 15

16 De Watertuinen Situatie 2018: Op alle zes de thema s samen scoort de Watertuinen, ten opzichte van de andere buurten, in Positieve uitschieters zijn de aspecten inkomen, binding, maatschappelijke inzet, woningen en veiligheid. Het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt, is hier zelfs het hoogst van alle buurten in s-hertogenbosch. Ook doen relatief veel bewoners vrijwilligerswerk en zetten zij zich actief in voor de eigen buurt. De inkomenspositie van bewoners is bovendien sterk te noemen. Verder staan er in deze buurt veel (dure) koopwoningen, die bewoners met een hoog rapportcijfer (8,2) beoordelen. De score op de veiligheidsindex is vrij laag (hoe lager, hoe veiliger) en men ervaart weinig sociale overlast in de buurt. De Watertuinen: situatie 2018 Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het aspect voorzieningen is ruim beneden ; dit blijft een aandachtspunt. De tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren, is hier zelfs het laagst van alle buurten. In de Groote Wielen zijn veel voorzieningen voor kinderen en hun ouders, maar minder voorzieningen specifiek voor jongeren. Wijkprofessionals geven aan dat de gemeente bezig is met het inventariseren van behoeften aan voorzieningen voor 12-plussers. Daarnaast is de tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen lager dan. Wellicht komt dit door de vertraging van de realisatie van het nieuwe definitieve winkelcentrum. Ook wonen bewoners verhoudingsgewijs Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke verder weg van de bestaande voorzieningen. Tot slot valt bij het aspect samenstelling op dat het aandeel eenoudergezinnen (7,7%) hoger is dan (3,7%). Basisonderwijs Cultuur Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 16

17 De Watertuinen Ontwikkeling : De Watertuinen: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De Watertuinen heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. In gunstige zin valt het thema actief op, vooral door een sterke toename van het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de eigen buurt. Ook op cultureel gebied zijn bewoners actiever: een voorstelling, museum en bioscoop worden vaker bezocht. Andere gunstige uitschieters zijn de aspecten voortgezet onderwijs en binding met de buurt. Zo volgen meer 15-jarigen onderwijs op havo/vwo niveau vergeleken met Daarnaast vinden er minder verhuizingen plaats; dit kan de binding met de buurt versterken. Verder zijn bewoners vaker tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt. Voortgezet onderwijs LEREN Basisonderwijs Cultuur ACTIEF Sport inzet Maatschappelijke De enige ongunstige uitschieter is het aspect inkomen. Hierbij zien we dat het aandeel werkzoekenden zonder baan minder dan is gedaald. Deze groep is in de Watertuinen (1,9%) echter nog altijd kleiner dan in s-hertogenbosch (5,5%). Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 17

18 0,3 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,7 3,7 % Eenoudergezin Bewoners De Watertuinen s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 34,2 21,4 % 20 t/m 64 jaar 62,4 61,1 % 65 jaar en ouder 3,3 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 2,1 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 0 7 % Werkzoekenden zonder baan 2 6 Aantal woningen % t/m ,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,3 / 6,8 Tolerantie 7,7 / 7,2 Geluk 7,9 / 7,9 Woning 8,2 / 7,9 Woonomgeving 8,0 / 7,5 84,5 79,7 % Nederlandse achtergrond 8,4 8,9 % Westerse migratieachtergrond 7,2 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 % 1970 t/m ,6 % 1990 t/m ,5 % 2005 t/m ,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 90,5 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 34,2 12,9 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Watertuinen 18

19 De nieuwbouwbuurt de Hoven ligt in het westen van de Groote Wielen. In het midden van de buurt ligt het 5 Kindcentrum de Hoven. Alle woningen zijn van het bouwjaar 2005 of later De Hoven 3 De buurt telt zo n inwoners. Het aandeel 0 t/m 19 jarigen (40%) is beduidend hoger dan in s-hertogenbosch (21%). Het aandeel 65-plussers (1,6%) juist lager. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 19

20 De Hoven Situatie 2018: De Hoven: situatie 2018 Op alle zes de thema s samen scoort de Hoven, ten opzichte van de andere buurten, in Een positieve uitschieter is het thema woonomgeving. De reden hiervan is dat bewoners de eigen woning met een erg hoog rapportcijfer (8,4) beoordelen en naar verhouding weinig verloedering en sociale overlast in de buurt Ruim boven Boven Gemiddeld Beneden Ruim beneden Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan ervaren. Gezondheid is een ander sterk aspect, omdat relatief veel bewoners hun gezondheid als uitstekend of (zeer) goed ervaren en weinig mensen zich door hun gezondheid beperkt voelen bij dagelijkse bezigheden. Voorzieningen is het enige aspect dat beneden scoort. Dit komt voornamelijk doordat de tevredenheid met de winkels voor dagelijkse boodschappen lager is dan. Waarschijnlijk speelt hierbij de vertraging van de realisatie van het nieuwe definitieve winkelcentrum in de Groote Wielen een rol. De andere thema s en aspecten laten een e uitkomst zien. Als we daar kijken naar de achterliggende indicatoren, valt op dat veel bewoners vinden dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan. Daarnaast is het aandeel eenoudergezinnen in de Hoven (7,0%) hoger dan in s-hertogenbosch (3,7%). Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 20

21 De Hoven Ontwikkeling : De Hoven heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ontwikkeld. Gunstige uitschieters zijn de thema s leren en actief. Bij leren zijn relatief meer 18 t/m 22 jarigen in het bezit van een startkwalificatie, is er minder geregistreerd schoolverzuim* onder 13 t/m 17 jarigen en is het aandeel voortijdig schoolverlaters meer dan gedaald. Op cultureel gebied zijn bewoners actiever: ze bezoeken onder meer vaker een museum, bioscoop en dance-/houseparty. De Hoven: ontwikkeling Gunstiger dan Gemiddeld Ongunstiger dan Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Samenstelling BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De aspecten woningen en gezondheid ontwikkelden zich eveneens gunstig. In de Hoven is de e woningwaarde bijvoorbeeld sterker gegroeid dan. We zien ook dat bewoners een hoger rapportcijfer geven voor hun woning en ze zijn positiever over hun gezondheid. Het aspect sociaal netwerk is de enige negatieve uitschieter, omdat relatief minder bewoners voor hulp in het dagelijks leven terecht kunnen bij vrienden of familie. Ook maken zij van deze hulp minder gebruik. Het aandeel bewoners dat hooguit één keer per Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke maand iemand uit het eigen sociaal netwerk ontmoet, is bovendien toegenomen. Basisonderwijs Cultuur Sport * Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk minder verzuim is, maar het kan ook te maken hebben met verschillen in signalering en registratie van het verzuim. Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 21

22 0,3 7,1 % 75 jaar en ouder Buurt in cijfers ,0 3,7 % Eenoudergezin Bewoners De Hoven s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 40,1 21,4 % 20 t/m 64 jaar 58,2 61,1 % 65 jaar en ouder 1,6 17,5 Gemiddeld huishoudensinkomen ( ) % Huishoudens onder lage-inkomensgrens 4,8 8,5 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2 7 % Werkzoekenden zonder baan 3 6 Aantal woningen % t/m ,6 Rapportcijfers Contact met buurtgenoten 7,1 / 6,8 Tolerantie 7,5 / 7,2 Geluk 8,0 / 7,9 Woning 8,4 / 7,9 Woonomgeving 7,7 / 7,5 84,1 79,7 % Nederlandse achtergrond 8,1 8,9 % Westerse migratieachtergrond 7,8 11,4 % Niet-westerse migratieachtergrond % 1945 t/m ,2 % 1970 t/m ,6 % 1990 t/m ,5 % 2005 t/m ,1 Gemiddelde WOZ-waarde ( ) % Koopwoningen 69,0 57,6 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 61,4 12,9 Wijk- en buurtmonitor De Groote Wielen - De Hoven 22

23 Benieuwd naar de andere wijken?

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Bijna een kwart van de mensen in Sterrenburg is lid van een sportvereniging. Qua participatie is Sterrenburg erg gemiddeld.

Bijna een kwart van de mensen in Sterrenburg is lid van een sportvereniging. Qua participatie is Sterrenburg erg gemiddeld. 6 juli 2017 Samenvatting In deze vitaliteitsanalyse wordt aan de hand van een aantal factoren een indruk van de vitaliteit van Sterrenburg gegeven. De vitaliteit van een wijk hangt samen met de zelfredzaamheid

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Bladel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bladel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Nuenen Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd?

Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Hoe gaat het met de gezondheid van de Utrechtse Jeugd? Natuur Relaxen zzz Fruit Blij Bewegen Dokter Deze woorden gebruiken Utrechtse kinderen als zij praten over gezondheid. Meer weten? Kijk op www.volksgezondheidsmonitor.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Monitor seksuele diversiteit

Monitor seksuele diversiteit Monitor seksuele diversiteit De positie van LHBTI s in s-hertogenbosch September 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch staat voor seksuele

Nadere informatie