Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere monumenten als de Sint-Jan en de vestingwerken, de markt en de Binnendieze. In totaal wonen er ruim inwoners in de Binnenstad. Opvallend is het lage aandeel jongeren in de wijk. Daarnaast wonen er iets minder niet-westerse allochtonen dan gemiddeld en iets meer westerse allochtonen. Bijna vier op de tien woningen dateert van voor Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 1

2 Wijken s-hertogenbosch Binnenstad 4 Inhoud Binnenstad 3 1. Binnenstad centrum 7 2. Binnenstad oost De Hofstad Binnenstad noord Het Zand Vughterpoort 27 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 2

3 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort de Binnenstad gemiddeld. Positieve uitschieter is het thema actief. Vooral op cultureel gebied zijn de bewoners actiever dan gemiddeld. Ook op andere aspecten (diversiteit bewoners, voortgezet onderwijs en gezondheid) scoort de Binnenstad sterker dan gemiddeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn het lage aandeel eenoudergezinnen, relatief veel 15-jarigen die een havo/vwo opleiding volgen en 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie. Daarnaast beoordelen vrij veel inwoners hun eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend en zijn er naar verhouding minder bewoners met overgewicht dan gemiddeld. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De thema s woonomgeving en samenleven krijgen een zwak. Bij woonomgeving geldt hetzelfde voor twee van de drie achterliggende aspecten: veiligheid en openbare ruimte. Ten aanzien van veiligheid is dit geen verrassing: al jaren is dit een aandachtspunt in de Binnenstad. De veiligheidsindex is bijvoorbeeld het minst goed van alle wijken. Ook uitgaansgeweld is een issue. Op het gebied van openbare ruimte zijn de bewoners minder tevreden over het groen en de parkeergelegenheid. Dit is niet verrassend: de woning- en bevolkingsdichtheid in de Binnenstad is vrij hoog. De zwakke score voor het thema samenleven laat zich onder meer verklaren door een iets lager Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten. En het aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier Binnenstad: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport met elkaar omgaan, ligt iets lager dan gemiddeld. Verder is de verhuismobiliteit met 24% erg hoog. Dit is het hoogst van alle wijken. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in de Binnenstad is, ten opzichte van 2014, heel gemiddeld. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Een positieve uitzondering voor de aspecten voorzieningen en voortgezet onderwijs. De tevredenheid met de winkels voor de dagelijkse boodschappen is iets toegenomen en de tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren en ouderen eveneens. Daarnaast Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan is het percentage 13 t/m 17 jarigen dat verzuimt op school afgenomen, terwijl het percentage 15-jarigen dat een havo/vwo opleiding volgt is toegenomen. Ten aanzien van het basisonderwijs heeft de Binnenstad zich ongunstig ontwikkeld. Het percentage 5 t/m 12 jarigen dat verzuimt is in twee jaar tijd gestegen. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Binnenstad: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 4

5 77 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,8 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Binnenstad s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 10,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 72,8 61,4 % 65 jaar en ouder 16,9 16,7 % Autochtoon 80,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 8,0 10,7 % Westers allochtoon 11,1 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 7 6 % Niet werkende werkzoekenden ,2 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,6 6,9 % 75 jaar en ouder 7,2 7,2 Rapportcijfer tolerantie 6,2 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 5

6 Leren Binnenstad s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 3,1 5,5 % 5 t/m 9 jaar 2,2 5,4 % 10 t/m 14 jaar 2,2 5,4 % 15 t/m 19 jaar 2,9 5,6 % 20 t/m 24 jaar 10,7 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 9 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,1 9,8 % 1945 t/m ,9 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 % Koopwoningen 48,8 58,8 Schaalscore verloedering 3,7 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 3,6 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers 235 ha ha Landoppervlak 2,7 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 7,9 7,9 Rapportcijfer woning 7,5 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 6

7 De buurt Binnenstad centrum is het oudste deel van de stad. Er zijn betrekkelijk veel voorzieningen 4 aanwezig in de buurt. Rondom de markt zijn de meeste winkels en uitgaansgelegenheden van de hele gemeente gevestigd. Deze buurt is dan ook een belangrijke trekker voor bezoekers 1. Binnenstad centrum 6 van buiten de stad. Binnenstad centrum is met bijna inwoners de grootste buurt van de hele Binnenstad. Er wonen naar verhouding weinig jongeren; slechts 9% van de bewoners is jonger dan 20 jaar. Het aandeel niet-westerse allochtonen is eveneens lager dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 7

8 Situatie 2016: gemiddeld Binnenstad centrum scoort in 2016 een gemiddeld. Twee thema s (actief en zorg) scoren een sterk. Vooral het aandeel bewoners dat wel eens een bioscoop, concert of dance-/ houseparty bezoekt is hoog. Hetzelfde geldt voor het aandeel sporters. Gezondheid scoort zeer sterk omdat er in het centrum relatief weinig mensen wonen met overgewicht, of die zich beperkt voelen door hun gezondheid. Ook beoordeelt men de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend. Verder valt nog op dat Binnenstad centrum sterk scoort op diversiteit. Dit komt doordat er relatief weinig bewoners uit de kwetsbare groepen wonen. De goede score op voortgezet onderwijs komt door het relatief hoge opleidingsniveau van de jongeren. Het aandeel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie is hoog, evenals het aandeel 15-jarigen dat een havo of vwo opleiding volgt. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het thema woonomgeving scoort een zwak. Bewoners zijn vooral ontevreden over de parkeergelegenheid in de buurt, maar ook over het openbaar groen zijn zij minder tevreden. Verder blijkt dat bewoners veel sociale overlast in de buurt ervaren. Daarnaast scoort de buurt relatief slecht op de veiligheidsindex. Dit heeft alles te maken met de centrumfunctie. De concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies zorgt voor meer incidenten op het gebied van overlast en criminaliteit. Overigens zijn er de laatste tijd meerdere projecten geweest om de woonomgeving te verbeteren. Zo wordt er gekeken hoe het centrum groener kan worden, is er Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke een pilot op het gebied van parkeren en is er in de omgeving van de Korte Putstraat een convenant getekend tussen Binnenstad centrum: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport bewoners, horecaondernemers en gemeente over de aanpak van geluidsoverlast. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 8

9 Ontwikkeling : gemiddeld Tussen 2014 en 2016 is de ontwikkeling in Binnenstad centrum gemiddeld geweest. Eén thema, samenleven, heeft zich echter gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Dit is ook terug te zien in alle drie de bijbehorende aspecten. Zo zijn de bewoners iets tevredener over de voorzieningen voor jongeren én ouderen en is het rapportcijfer voor tolerantie hoger dan twee jaar geleden. Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Daarnaast is het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt ongeveer gelijk gebleven, terwijl dit gemiddeld gezien gedaald is. Verder valt op dat nog meer bewoners minimaal maandelijks zijn gaan sporten en dat het aandeel mantelzorgers (sociaal netwerk) iets is toegenomen. De enige ongunstige ontwikkeling is te zien bij gezondheid. Het aandeel bewoners met overgewicht neemt iets toe, evenals het aandeel bewoners dat zich bij de dagelijkse bezigheden beperkt voelt door de eigen gezondheid. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Binnenstad centrum: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 9

10 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Binnenstad centrum s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 9,2 21,9 % 20 t/m 64 jaar 76,7 61,4 % 65 jaar en ouder 14,1 16,7 % Eenoudergezin 1,5 3,7 % Autochtoon 81,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,6 10,7 % Westers allochtoon 12,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 % Laag inkomen 12,1 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 54,7 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,8 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,3 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 75,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 10

11 Binnenstad oost ligt ten oosten van Binnenstad centrum. Vlak bij 4 het bruisende centrum, maar met meer rust en ruimte. In deze buurt ligt de Sint-Janskathedraal met de aangrenzende Parade en het theater. In de buurt wonen inwoners. Er wonen relatief weinig 2. Binnenstad oost jarigen en veel 65-plussers. Het aandeel niet-westerse allochtonen is lager dan gemiddeld. Verder is het aandeel niet werkende werkzoekenden hoger dan gemiddeld. Dit geldt ook voor het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Op alle thema s samen scoort Binnenstad oost gemiddeld. Eén thema, actief, scoort zeer sterk. Hetzelfde geldt voor alle achterliggende aspecten. Zo zijn veel bewoners actief als vrijwilliger, sport men vaak en is men op cultureel gebied actief. Verder scoort het thema zorg sterk. Dit komt vooral omdat bewoners de eigen gezondheid relatief goed beoordelen en zich naar verhouding minder beperkt voelen door hun gezondheid. De goede score bij voortgezet onderwijs laat zich vooral verklaren door een hoog percentage 15-jarigen dat een havo of vwo opleiding volgt. Maar ook het aandeel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie is hoger dan gemiddeld. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Twee thema s, leren en woonomgeving, scoren lager dan gemiddeld. Terwijl het voortgezet onderwijs sterker scoort dan gemiddeld, geldt het omgekeerde voor het basisonderwijs. De tevredenheid met het basisonderwijs is vrij laag en het verzuim bij 5 t/m 12 jarigen ligt hoger dan gemiddeld. Bij het thema woonomgeving is met name sprake van een zwakke score voor de openbare ruimte. Vooral de tevredenheid over de parkeergelegenheid, en in mindere mate het openbaar groen, is lager dan gemiddeld. Daarnaast valt nog de zwakke score op bij inkomen en voorzieningen. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt met ongeveer 19% beduidend hoger dan Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke gemiddeld (11%). Bij voorzieningen ligt dit vooral aan de lagere tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen. Binnenstad oost: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 12

13 Ontwikkeling : gunstig Binnenstad oost heeft zich de afgelopen twee jaar gunstig ontwikkeld. Dit geldt eveneens voor twee thema s: actief en zorg. Zo zijn meer bewoners actief geweest om de eigen buurt te verbeteren, doet men meer vrijwilligerswerk, sport men meer, zijn meer bewoners lid van een sportvereniging en is men op cultureel gebied actiever. Bij zorg blijkt dat er minder bewoners Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan zijn met overgewicht en minder bewoners die zeggen door hun gezondheid beperkt te worden. Andere opvallende positieve ontwikkelingen zijn: meer bewoners vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, minder schoolverzuim bij 13 t/m 17 jarigen en een betere score op de veiligheidsindex. Ongunstiger dan gemiddeld zijn de ontwikkelingen van voorzieningen, binding, basisonderwijs en openbare ruimte. Noemenswaardig zijn de lagere tevredenheid met de winkels Gezondheid Binding voor dagelijkse boodschappen en de speelmogelijkheden voor kinderen, de lagere tevredenheid met het basisonderwijs en het Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke toegenomen schoolverzuim bij 5 t/m 12 jarigen. Binnenstad oost: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Binnenstad oost s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 11,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 60,8 61,4 % 65 jaar en ouder 27,8 16,7 % Eenoudergezin 2,1 3,7 % Autochtoon 84,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 4,7 10,7 % Westers allochtoon 10,4 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 6 6 % Niet werkende werkzoekenden 12 9 % Laag inkomen 18,7 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 47,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,2 25,7 % 1970 t/m ,4 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 63,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 14

15 De Hofstad vormt het noordoostelijke deel van de wijk 4 Binnenstad. Het inwoneraantal ligt op bijna personen, met relatief weinig 0-19 jarigen en plussers. De Hofstad is een dichtbevolkte en bebouwde buurt. Het 3. De Hofstad 6 aandeel niet-westerse allochtonen, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen is naar verhouding hoog. Verder valt op dat er relatief veel huurwoningen in de buurt staan. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 15

16 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in 2016 in de Hofstad is te typeren als zwak. Op één thema scoort de Hofstad sterk, namelijk actief. Hier valt de grote culturele betrokkenheid op. Bewoners bezoeken naar verhouding veel vaker een concert of museum dan gemiddeld, maar ook op andere gebieden is men cultureel actief. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Verder valt op dat bewoners hun eigen gezondheid beter beoordelen dan gemiddeld en dat er minder bewoners zijn met overgewicht. Op vier thema s scoort de Hofstad zwakker dan gemiddeld: bewoners, samenleven, leren en woonomgeving. Samenleven krijgt zelfs de beoordeling zeer zwak. Hetzelfde geldt voor de twee achterliggende aspecten (voorzieningen en omgaan met elkaar). Bewoners zijn zowel ontevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen, als de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Ook is men minder tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dit is logisch omdat die nauwelijks in de buurt aanwezig zijn. Bij omgaan met elkaar vinden relatief weinig bewoners dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Verder geven de bewoners een relatief laag rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten. Reden hiervoor kan de hoge bevolkingsdichtheid in de buurt zijn. Men woont relatief dicht op elkaar; hierdoor kunnen irritaties ontstaan. Wat verder nog opvalt is de lage tevredenheid van bewoners met het basisonderwijs. De Hofstad: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 16

17 Gunstig Gemiddeld Ongunstig De Hofstad: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in de Hofstad is, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld. Er zijn echter zowel een paar gunstige als ongunstige ontwikkelingen te zien. Wat betreft voorzieningen blijkt bijvoorbeeld dat bewoners tevredener zijn over de voorzieningen voor jongeren en de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Het eerste is wellicht toe te schrijven aan Don Bosco; deze ontmoetingsplek loopt weer en jong en oud is er welkom. Daarnaast zijn bewoners cultureel actiever (vooral meer bezoek aan een voorstelling, concert en museum) en zien we ook bij gezondheid een gunstige ontwikkeling. Bewoners zijn daarentegen minder actief als vrijwilliger en minder actief geweest om de eigen buurt te verbeteren. Ook zijn er minder bewoners die minimaal maandelijks sporten dan twee jaar geleden. Verder valt op dat bewoners zich minder medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt en het aandeel bewoners dat wel eens mantelzorg geeft is afgenomen (sociaal netwerk). Hoewel de openbare ruimte een ongunstige ontwikkeling laat zien (vooral parkeergelegenheid), is de schaalscore voor verloedering aanzienlijk verbeterd. Waarschijnlijk draagt de maandelijkse schoonmaakactie in de buurt, waarvoor inwoners en de gemeente zich gezamenlijk inzetten, hier aan bij. Ook zijn de afgelopen tijd alle speelvoorzieningen opgeknapt. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 17

18 Bewoners De Hofstad s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 14,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 77,7 61,4 % 65 jaar en ouder 8,0 16,7 % Eenoudergezin 2,5 3,7 % Autochtoon 70,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 19,7 10,7 % Westers allochtoon 9,8 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 10 6 % Niet werkende werkzoekenden 13 9 % Laag inkomen 20,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 39,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,4 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,4 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 122,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 18

19 De buurt Binnenstad noord ligt tussen de Zuid-Willemsvaart en 4 de Aa aan de noordzijde van de Binnenstad. De buurt is deels geherstructureerd Er staat een aantal verzorgingsflats, waardoor er relatief veel 65-plussers wonen. Het aandeel jongeren is met 6% 4. Binnenstad noord 6 bijzonder laag (gemiddeld 22%). De huizen zijn grotendeels in de periode gebouwd; naar verhouding staan er veel huurwoningen. De buurt telt bijna 900 inwoners. Het aandeel niet werkende werkzoekenden en bijstandsgerechtigden is relatief hoog, evenals het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 19

20 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Binnenstad noord is in 2016 als zwak te typeren. Met uitzondering van de thema s samenleven en actief scoren de thema s zwakker dan gemiddeld. Zo zien we dat vooral het aandeel ouderen erg hoog is. Ruim een kwart van de bewoners is 75 jaar of ouder. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Verder wonen er relatief veel inwoners met een uitkering en niet werkende werkzoekenden. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt met 16% eveneens hoger dan gemiddeld. Bij het thema zorg valt op dat het aandeel bewoners dat zich bij de dagelijkse bezigheden beperkt voelt door de eigen gezondheid, vrij hoog is. Daarnaast is bijvoorbeeld het aandeel bewoners dat voor hulp terecht kan bij hun sociaal netwerk, lager dan gemiddeld. Ook professionals zien dat hier en daar extra hulp nodig is. In 2016 zijn Woonzorg en Brabant Wonen het project senioreneiland gestart. Dit houdt in dat men de deuren langs gaat en inventariseert waar zorg nodig is. Bij woonomgeving blijkt dat men meer verloedering ervaart dan gemiddeld, terwijl men minder tevreden is over de parkeergelegenheid. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Binnenstad noord: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 20

21 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in Binnenstad noord is tussen 2014 en 2016 over het algemeen gelijk aan het stedelijk gemiddelde. Op onderdelen zien we echter vooral gunstige ontwikkelingen. Zo hebben zowel de thema s samenleven als leren zich gunstig ontwikkeld. Bij samenleven valt vooral de toegenomen tevredenheid met de speelgelegenheid voor kinderen en voorzieningen voor jongeren Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan én ouderen op. Bij leren heeft zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs zich gunstig ontwikkeld. Bewoners zijn meer tevreden met het basisonderwijs, 13 t/m 17 jarigen verzuimen minder en ook het aandeel voortijdig schoolverlaters is afgenomen. Andere gunstige ontwikkelingen zijn te zien bij sport, cultuur en sociaal netwerk. Het aandeel bewoners dat lid is van een sportvereniging is toegenomen, bewoners bezoeken vaker een concert of museum en het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoet, is afgenomen. Gezondheid Binding De enige ongunstige ontwikkeling is te zien bij maatschappelijke inzet. Het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de buurt is Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke gedaald. Hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat wel eens vrijwilligerswerk verricht. Binnenstad noord: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 21

22 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Binnenstad noord s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 6,1 21,9 % 20 t/m 64 jaar 53,9 61,4 % 65 jaar en ouder 40,0 16,7 % Eenoudergezin 1,9 3,7 % Autochtoon 81,8 80,5 % Niet-westers allochtoon 10,0 10,7 % Westers allochtoon 8,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 11 6 % Niet werkende werkzoekenden 12 9 % Laag inkomen 15,5 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 29,2 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,5 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 67,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 22

23 4 Het Zand is de buurt tussen de Binnenstad en het spoor. Het is vooral bekend door het Centraal Station van s-hertogenbosch. Aan de noordkant is veel bedrijvigheid; aan de zuidkant staan veel kantoren. De buurt telt ongeveer inwoners: zowel 5. Het Zand 6 het aandeel 0-19 jarigen als 65-plussers is relatief laag. Het aandeel bewoners met een bijstandsuitkering is hoger dan gemiddeld, evenals het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 23

24 Situatie 2016: gemiddeld Het Zand is in 2016 te typeren als gemiddeld. Wel zijn er duidelijk verschillen tussen de verschillende thema s zichtbaar. Zo scoort het thema actief sterk. Naar verhouding veel bewoners hebben een bioscoop, concert, museum of dance-/houseparty bezocht. Daarnaast is er een sterke score te zien bij voorgezet onderwijs en gezondheid. Vooral het onderwijsniveau van de jongeren springt in het oog. Er zijn relatief veel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie en het aandeel 15-jarigen dat een havo/vwo opleiding volgt is relatief hoog. Bij gezondheid valt vooral het lage aandeel bewoners met overgewicht op, en slechts een klein aandeel ervaart beperkingen door de eigen gezondheid. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Twee thema s scoren zwak: samenleven en woonomgeving. Bij samenleven valt met name de lage score op voor de voorzieningen. Vooral over de speelmogelijkheden voor kinderen is men relatief ontevreden. Dit ondanks de investering in het opknappen van de speelplek. Maar ook bij de winkels voor de dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen is nog ruimte voor verbetering. Verder valt het lage rapportcijfer voor het contact met buurtgenoten op, evenals de hoge verhuismobiliteit. De woonomgeving krijgt een zwakke beoordeling vanwege de lage tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid. Daarnaast heeft het Zand een minder goede Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke score op de veiligheidsindex. Tot slot laat het sociaal netwerk een zeer zwakke score zien. Zowel het aandeel bewoners dat aangeeft Het Zand: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport voor hulp terecht te kunnen bij familie of vrienden is vrij laag, evenals het aandeel dat hier daadwerkelijk gebruik van maakt. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 24

25 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Het Zand: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in het Zand is, tussen 2014 en 2016, gemiddeld geweest. Er zijn echter wel enkele gunstige en ongunstige ontwikkelingen te zien. Zo hebben het inkomen van de bewoners, de voorzieningen en het voortgezet onderwijs zich gunstig ontwikkeld. Het aandeel uitkeringsgerechtigden is gedaald (gemiddeld gestegen) en het aandeel niet werkende werkzoekenden is minder sterk gestegen dan gemiddeld. Verder zijn bewoners tevredener over de winkels voor de dagelijkse boodschappen en de voorzieningen voor jongeren én ouderen. De gunstige ontwikkeling bij voortgezet onderwijs laat zich verklaren door een afname van het verzuim bij 13 t/m 17 jarigen, terwijl het aandeel 15-jarigen dat een havo of vwo opleiding volgt is toegenomen. Drie aspecten laten een ongunstige ontwikkeling zien: sport, sociaal netwerk en openbare ruimte. Zo is het aandeel bewoners dat lid is van een sportvereniging gedaald. Hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat voor hulp en ondersteuning terecht kan bij familie en vrienden. Daarnaast is vooral de tevredenheid met de parkeergelegenheid afgenomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 25

26 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Het Zand s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 9,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 80,8 61,4 % 65 jaar en ouder 9,8 16,7 % Eenoudergezin 2,2 3,7 % Autochtoon 79,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 9,4 10,7 % Westers allochtoon 11,4 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 11 6 % Niet werkende werkzoekenden 10 9 % Laag inkomen 19,2 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 42,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,9 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 40,1 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 26

27 4 Aan de zuidkant van de Binnenstad grenst de buurt Vughterpoort aan de gemeente Vught. Vughterpoort In de buurt staan dan ook vrij veel duurdere (vooroorlogse) is een smalle buurt, bebouwd met vooral villa s en twee-onder-een- 6 koopwoningen. Het is een kleine buurt met ongeveer 360 inwoners. Het aandeel niet-westerse allochtonen, kappers. huishoudens met een laag inkomen en bijstandsgerechtigden 6. Vughterpoort is relatief laag. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 27

28 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in Vughterpoort is in 2016 te omschrijven als sterk. Vier thema s scoren boven gemiddeld: bewoners, samenleven, zorg en woonomgeving. Het valt op dat bijna alle achterliggende aspecten en indicatoren (veel) beter scoren dan gemiddeld. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Zo wonen er naar verhouding weinig kwetsbare groepen; het aandeel eenoudergezinnen, niet-westerse allochtonen en 75-plussers is naar verhouding erg laag. Daarnaast is de inkomenssituatie van de bewoners goed te noemen. Het omgaan met elkaar wordt door de bewoners met goede rapportcijfers beoordeeld. Ook de binding van de bewoners met de buurt is zeer sterk; de verhuismobiliteit is laag, terwijl het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt hoog is. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid goed en ook het sociaal netwerk hebben bewoners goed voor elkaar. Tot slot staan er vele (dure) koopwoningen, die van de bewoners een hoog rapportcijfer krijgen. De thema s actief en leren scoren gemiddeld. Verder valt op dat het aspect voorzieningen een zeer zwak scoort. Bewoners zijn vooral ontevreden over de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Maar ook met de speelgelegenheid voor kinderen is men minder tevreden dan gemiddeld. Vughterpoort: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 28

29 Ontwikkeling : ongunstig Hoewel Vughterpoort sterk scoort in 2016, heeft de buurt zich tussen 2014 en 2016 in totaliteit ongunstiger dan het stedelijk gemiddelde ontwikkeld. Dit geldt ook voor drie van de zes thema s: actief, zorg en woonomgeving. Bewoners zijn bijvoorbeeld veel minder vaak actief als vrijwilliger, minder bewoners sporten minimaal maandelijks en op cultureel gebied Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan is men minder actief. Daarnaast neemt de tevredenheid over de eigen gezondheid iets af, geven minder bewoners mantelzorg en is vooral het gevoel van verloedering in de openbare ruimte toegenomen. Ook de tevredenheid met de parkeergelegenheid is afgenomen., omgaan met elkaar en basisonderwijs hebben zich gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Zo is het aandeel niet werkende werkzoekenden gedaald (gemiddeld gestegen), vinden Gezondheid Binding veel bewoners dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat en is de tevredenheid met het basisonderwijs Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke toegenomen. Vughterpoort: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 29

30 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Vughterpoort s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 28,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 50,7 61,4 % 65 jaar en ouder 20,9 16,7 % Eenoudergezin 0,8 3,7 % Autochtoon 94,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,7 10,7 % Westers allochtoon 4,1 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 4 9 % Laag inkomen 0,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen ,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,7 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,5 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 8,3 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 30

31 Benieuwd naar de andere wijken?

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Noord De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Het is een typische jaren 70 woonwijk. De wijk bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018

Zuidoost. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Zuidoost De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Maaspoort Halverwege de jaren 70 wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de start

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018

Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 West De wijk West ligt ten westen van de Binnenstad van s-hertogenbosch. Deze wijk is ontstaan in de wederopbouw periode (1945 1960) met het bedrijven terrein de Wolfsdonken.

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018

Uitlegdocument. Wijk- en buurtmonitor 2018 Uitlegdocument De Wijk- en buurtmonitor geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken en buurten in de gemeente s-hertogenbosch. Wat is de actuele situatie van wijken en buurten? En hoe hebben zij zich

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Veerallee Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype)

Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) Toelichting Basismonitor gemeente Groningen (prototype) In ontwikkeling Deze site en app is nog in ontwikkeling. Uw reactie gebruiken we graag om hem te verbeteren. Reageer via de knop Contact rechtsboven

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7

Buurtprofiel: Limmel hoofdstuk 7 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9

Buurtprofiel: Pottenberg hoofdstuk 9 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017

Gebiedsprofielen. gemeente Ede 2017 Gebiedsprofielen gemeente Ede 2017 1 Inleiding De Gebiedsprofielen Ede 2017 biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Edese wijken en dorpen. Op een integrale wijze laten we zien hoe de gebieden

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Een aantal gegevens over de wijken is bijeengebracht in het onderliggende rapport. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Ruim zestien jaar is er ervaring met het bevorderen van leefbaarheid in de wijken in Dordrecht via wijkbeheer. Leefbaarheid in wijken heeft veel dimensies. Enkele trefwoorden zijn: schoon, heel, veilig,

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015

WIJKPROFIELEN. Wijkprofielen Arnhem 2015 WIJKPROFIELEN Wijkprofielen Arnhem 2015 afdeling informatievoorziening, team onderzoek en statistiek SEPTEMBER 2015 Voorwoord De gemeente Arnhem beschikt over waardevolle informatie over de stad en de

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Oldeneel Opdrachtgever

Nadere informatie