Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere monumenten als de Sint-Jan en de vestingwerken, de markt en de Binnendieze. In totaal wonen er ruim inwoners in de Binnenstad. Opvallend is het lage aandeel jongeren in de wijk. Daarnaast wonen er iets minder niet-westerse allochtonen dan gemiddeld en iets meer westerse allochtonen. Bijna vier op de tien woningen dateert van voor Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 1

2 Wijken s-hertogenbosch Binnenstad 4 Inhoud Binnenstad 3 1. Binnenstad centrum 7 2. Binnenstad oost De Hofstad Binnenstad noord Het Zand Vughterpoort 27 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 2

3 Situatie 2016: gemiddeld Op alle zes de thema s samen scoort de Binnenstad gemiddeld. Positieve uitschieter is het thema actief. Vooral op cultureel gebied zijn de bewoners actiever dan gemiddeld. Ook op andere aspecten (diversiteit bewoners, voortgezet onderwijs en gezondheid) scoort de Binnenstad sterker dan gemiddeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn het lage aandeel eenoudergezinnen, relatief veel 15-jarigen die een havo/vwo opleiding volgen en 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie. Daarnaast beoordelen vrij veel inwoners hun eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend en zijn er naar verhouding minder bewoners met overgewicht dan gemiddeld. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De thema s woonomgeving en samenleven krijgen een zwak. Bij woonomgeving geldt hetzelfde voor twee van de drie achterliggende aspecten: veiligheid en openbare ruimte. Ten aanzien van veiligheid is dit geen verrassing: al jaren is dit een aandachtspunt in de Binnenstad. De veiligheidsindex is bijvoorbeeld het minst goed van alle wijken. Ook uitgaansgeweld is een issue. Op het gebied van openbare ruimte zijn de bewoners minder tevreden over het groen en de parkeergelegenheid. Dit is niet verrassend: de woning- en bevolkingsdichtheid in de Binnenstad is vrij hoog. De zwakke score voor het thema samenleven laat zich onder meer verklaren door een iets lager Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten. En het aandeel bewoners dat vindt dat buurtgenoten op een prettige manier Binnenstad: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport met elkaar omgaan, ligt iets lager dan gemiddeld. Verder is de verhuismobiliteit met 24% erg hoog. Dit is het hoogst van alle wijken. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in de Binnenstad is, ten opzichte van 2014, heel gemiddeld. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Een positieve uitzondering voor de aspecten voorzieningen en voortgezet onderwijs. De tevredenheid met de winkels voor de dagelijkse boodschappen is iets toegenomen en de tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren en ouderen eveneens. Daarnaast Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan is het percentage 13 t/m 17 jarigen dat verzuimt op school afgenomen, terwijl het percentage 15-jarigen dat een havo/vwo opleiding volgt is toegenomen. Ten aanzien van het basisonderwijs heeft de Binnenstad zich ongunstig ontwikkeld. Het percentage 5 t/m 12 jarigen dat verzuimt is in twee jaar tijd gestegen. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Binnenstad: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 4

5 77 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,8 3,7 % Eenoudergezin Bewoners Binnenstad s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 10,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 72,8 61,4 % 65 jaar en ouder 16,9 16,7 % Autochtoon 80,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 8,0 10,7 % Westers allochtoon 11,1 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 7 6 % Niet werkende werkzoekenden ,2 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,6 6,9 % 75 jaar en ouder 7,2 7,2 Rapportcijfer tolerantie 6,2 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 5

6 Leren Binnenstad s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 3,1 5,5 % 5 t/m 9 jaar 2,2 5,4 % 10 t/m 14 jaar 2,2 5,4 % 15 t/m 19 jaar 2,9 5,6 % 20 t/m 24 jaar 10,7 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten 9 10 % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,1 9,8 % 1945 t/m ,9 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 % Koopwoningen 48,8 58,8 Schaalscore verloedering 3,7 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 3,6 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers 235 ha ha Landoppervlak 2,7 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 7,9 7,9 Rapportcijfer woning 7,5 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor Binnenstad 6

7 De buurt Binnenstad centrum is het oudste deel van de stad. Er zijn betrekkelijk veel voorzieningen 4 aanwezig in de buurt. Rondom de markt zijn de meeste winkels en uitgaansgelegenheden van de hele gemeente gevestigd. Deze buurt is dan ook een belangrijke trekker voor bezoekers 1. Binnenstad centrum 6 van buiten de stad. Binnenstad centrum is met bijna inwoners de grootste buurt van de hele Binnenstad. Er wonen naar verhouding weinig jongeren; slechts 9% van de bewoners is jonger dan 20 jaar. Het aandeel niet-westerse allochtonen is eveneens lager dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 7

8 Situatie 2016: gemiddeld Binnenstad centrum scoort in 2016 een gemiddeld. Twee thema s (actief en zorg) scoren een sterk. Vooral het aandeel bewoners dat wel eens een bioscoop, concert of dance-/ houseparty bezoekt is hoog. Hetzelfde geldt voor het aandeel sporters. Gezondheid scoort zeer sterk omdat er in het centrum relatief weinig mensen wonen met overgewicht, of die zich beperkt voelen door hun gezondheid. Ook beoordeelt men de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend. Verder valt nog op dat Binnenstad centrum sterk scoort op diversiteit. Dit komt doordat er relatief weinig bewoners uit de kwetsbare groepen wonen. De goede score op voortgezet onderwijs komt door het relatief hoge opleidingsniveau van de jongeren. Het aandeel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie is hoog, evenals het aandeel 15-jarigen dat een havo of vwo opleiding volgt. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Het thema woonomgeving scoort een zwak. Bewoners zijn vooral ontevreden over de parkeergelegenheid in de buurt, maar ook over het openbaar groen zijn zij minder tevreden. Verder blijkt dat bewoners veel sociale overlast in de buurt ervaren. Daarnaast scoort de buurt relatief slecht op de veiligheidsindex. Dit heeft alles te maken met de centrumfunctie. De concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies zorgt voor meer incidenten op het gebied van overlast en criminaliteit. Overigens zijn er de laatste tijd meerdere projecten geweest om de woonomgeving te verbeteren. Zo wordt er gekeken hoe het centrum groener kan worden, is er Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke een pilot op het gebied van parkeren en is er in de omgeving van de Korte Putstraat een convenant getekend tussen Binnenstad centrum: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport bewoners, horecaondernemers en gemeente over de aanpak van geluidsoverlast. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 8

9 Ontwikkeling : gemiddeld Tussen 2014 en 2016 is de ontwikkeling in Binnenstad centrum gemiddeld geweest. Eén thema, samenleven, heeft zich echter gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Dit is ook terug te zien in alle drie de bijbehorende aspecten. Zo zijn de bewoners iets tevredener over de voorzieningen voor jongeren én ouderen en is het rapportcijfer voor tolerantie hoger dan twee jaar geleden. Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Daarnaast is het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt ongeveer gelijk gebleven, terwijl dit gemiddeld gezien gedaald is. Verder valt op dat nog meer bewoners minimaal maandelijks zijn gaan sporten en dat het aandeel mantelzorgers (sociaal netwerk) iets is toegenomen. De enige ongunstige ontwikkeling is te zien bij gezondheid. Het aandeel bewoners met overgewicht neemt iets toe, evenals het aandeel bewoners dat zich bij de dagelijkse bezigheden beperkt voelt door de eigen gezondheid. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Binnenstad centrum: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 9

10 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Binnenstad centrum s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 9,2 21,9 % 20 t/m 64 jaar 76,7 61,4 % 65 jaar en ouder 14,1 16,7 % Eenoudergezin 1,5 3,7 % Autochtoon 81,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 6,6 10,7 % Westers allochtoon 12,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 7 9 % Laag inkomen 12,1 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 54,7 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,8 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,3 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 75,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad centrum 10

11 Binnenstad oost ligt ten oosten van Binnenstad centrum. Vlak bij 4 het bruisende centrum, maar met meer rust en ruimte. In deze buurt ligt de Sint-Janskathedraal met de aangrenzende Parade en het theater. In de buurt wonen inwoners. Er wonen relatief weinig 2. Binnenstad oost jarigen en veel 65-plussers. Het aandeel niet-westerse allochtonen is lager dan gemiddeld. Verder is het aandeel niet werkende werkzoekenden hoger dan gemiddeld. Dit geldt ook voor het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Op alle thema s samen scoort Binnenstad oost gemiddeld. Eén thema, actief, scoort zeer sterk. Hetzelfde geldt voor alle achterliggende aspecten. Zo zijn veel bewoners actief als vrijwilliger, sport men vaak en is men op cultureel gebied actief. Verder scoort het thema zorg sterk. Dit komt vooral omdat bewoners de eigen gezondheid relatief goed beoordelen en zich naar verhouding minder beperkt voelen door hun gezondheid. De goede score bij voortgezet onderwijs laat zich vooral verklaren door een hoog percentage 15-jarigen dat een havo of vwo opleiding volgt. Maar ook het aandeel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie is hoger dan gemiddeld. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Twee thema s, leren en woonomgeving, scoren lager dan gemiddeld. Terwijl het voortgezet onderwijs sterker scoort dan gemiddeld, geldt het omgekeerde voor het basisonderwijs. De tevredenheid met het basisonderwijs is vrij laag en het verzuim bij 5 t/m 12 jarigen ligt hoger dan gemiddeld. Bij het thema woonomgeving is met name sprake van een zwakke score voor de openbare ruimte. Vooral de tevredenheid over de parkeergelegenheid, en in mindere mate het openbaar groen, is lager dan gemiddeld. Daarnaast valt nog de zwakke score op bij inkomen en voorzieningen. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt met ongeveer 19% beduidend hoger dan Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke gemiddeld (11%). Bij voorzieningen ligt dit vooral aan de lagere tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen. Binnenstad oost: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 12

13 Ontwikkeling : gunstig Binnenstad oost heeft zich de afgelopen twee jaar gunstig ontwikkeld. Dit geldt eveneens voor twee thema s: actief en zorg. Zo zijn meer bewoners actief geweest om de eigen buurt te verbeteren, doet men meer vrijwilligerswerk, sport men meer, zijn meer bewoners lid van een sportvereniging en is men op cultureel gebied actiever. Bij zorg blijkt dat er minder bewoners Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan zijn met overgewicht en minder bewoners die zeggen door hun gezondheid beperkt te worden. Andere opvallende positieve ontwikkelingen zijn: meer bewoners vinden dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, minder schoolverzuim bij 13 t/m 17 jarigen en een betere score op de veiligheidsindex. Ongunstiger dan gemiddeld zijn de ontwikkelingen van voorzieningen, binding, basisonderwijs en openbare ruimte. Noemenswaardig zijn de lagere tevredenheid met de winkels Gezondheid Binding voor dagelijkse boodschappen en de speelmogelijkheden voor kinderen, de lagere tevredenheid met het basisonderwijs en het Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke toegenomen schoolverzuim bij 5 t/m 12 jarigen. Binnenstad oost: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Binnenstad oost s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 11,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 60,8 61,4 % 65 jaar en ouder 27,8 16,7 % Eenoudergezin 2,1 3,7 % Autochtoon 84,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 4,7 10,7 % Westers allochtoon 10,4 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 6 6 % Niet werkende werkzoekenden 12 9 % Laag inkomen 18,7 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 47,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,2 25,7 % 1970 t/m ,4 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 63,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad oost 14

15 De Hofstad vormt het noordoostelijke deel van de wijk 4 Binnenstad. Het inwoneraantal ligt op bijna personen, met relatief weinig 0-19 jarigen en plussers. De Hofstad is een dichtbevolkte en bebouwde buurt. Het 3. De Hofstad 6 aandeel niet-westerse allochtonen, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen is naar verhouding hoog. Verder valt op dat er relatief veel huurwoningen in de buurt staan. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 15

16 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in 2016 in de Hofstad is te typeren als zwak. Op één thema scoort de Hofstad sterk, namelijk actief. Hier valt de grote culturele betrokkenheid op. Bewoners bezoeken naar verhouding veel vaker een concert of museum dan gemiddeld, maar ook op andere gebieden is men cultureel actief. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Verder valt op dat bewoners hun eigen gezondheid beter beoordelen dan gemiddeld en dat er minder bewoners zijn met overgewicht. Op vier thema s scoort de Hofstad zwakker dan gemiddeld: bewoners, samenleven, leren en woonomgeving. Samenleven krijgt zelfs de beoordeling zeer zwak. Hetzelfde geldt voor de twee achterliggende aspecten (voorzieningen en omgaan met elkaar). Bewoners zijn zowel ontevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen, als de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Ook is men minder tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dit is logisch omdat die nauwelijks in de buurt aanwezig zijn. Bij omgaan met elkaar vinden relatief weinig bewoners dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Verder geven de bewoners een relatief laag rapportcijfer voor de contacten met buurtgenoten. Reden hiervoor kan de hoge bevolkingsdichtheid in de buurt zijn. Men woont relatief dicht op elkaar; hierdoor kunnen irritaties ontstaan. Wat verder nog opvalt is de lage tevredenheid van bewoners met het basisonderwijs. De Hofstad: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 16

17 Gunstig Gemiddeld Ongunstig De Hofstad: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in de Hofstad is, ten opzichte van 2014, over het algemeen gemiddeld. Er zijn echter zowel een paar gunstige als ongunstige ontwikkelingen te zien. Wat betreft voorzieningen blijkt bijvoorbeeld dat bewoners tevredener zijn over de voorzieningen voor jongeren en de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Het eerste is wellicht toe te schrijven aan Don Bosco; deze ontmoetingsplek loopt weer en jong en oud is er welkom. Daarnaast zijn bewoners cultureel actiever (vooral meer bezoek aan een voorstelling, concert en museum) en zien we ook bij gezondheid een gunstige ontwikkeling. Bewoners zijn daarentegen minder actief als vrijwilliger en minder actief geweest om de eigen buurt te verbeteren. Ook zijn er minder bewoners die minimaal maandelijks sporten dan twee jaar geleden. Verder valt op dat bewoners zich minder medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt en het aandeel bewoners dat wel eens mantelzorg geeft is afgenomen (sociaal netwerk). Hoewel de openbare ruimte een ongunstige ontwikkeling laat zien (vooral parkeergelegenheid), is de schaalscore voor verloedering aanzienlijk verbeterd. Waarschijnlijk draagt de maandelijkse schoonmaakactie in de buurt, waarvoor inwoners en de gemeente zich gezamenlijk inzetten, hier aan bij. Ook zijn de afgelopen tijd alle speelvoorzieningen opgeknapt. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 17

18 Bewoners De Hofstad s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 14,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 77,7 61,4 % 65 jaar en ouder 8,0 16,7 % Eenoudergezin 2,5 3,7 % Autochtoon 70,4 80,5 % Niet-westers allochtoon 19,7 10,7 % Westers allochtoon 9,8 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 10 6 % Niet werkende werkzoekenden 13 9 % Laag inkomen 20,3 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 39,8 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,4 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,4 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 122,5 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - De Hofstad 18

19 De buurt Binnenstad noord ligt tussen de Zuid-Willemsvaart en 4 de Aa aan de noordzijde van de Binnenstad. De buurt is deels geherstructureerd Er staat een aantal verzorgingsflats, waardoor er relatief veel 65-plussers wonen. Het aandeel jongeren is met 6% 4. Binnenstad noord 6 bijzonder laag (gemiddeld 22%). De huizen zijn grotendeels in de periode gebouwd; naar verhouding staan er veel huurwoningen. De buurt telt bijna 900 inwoners. Het aandeel niet werkende werkzoekenden en bijstandsgerechtigden is relatief hoog, evenals het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 19

20 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Binnenstad noord is in 2016 als zwak te typeren. Met uitzondering van de thema s samenleven en actief scoren de thema s zwakker dan gemiddeld. Zo zien we dat vooral het aandeel ouderen erg hoog is. Ruim een kwart van de bewoners is 75 jaar of ouder. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Verder wonen er relatief veel inwoners met een uitkering en niet werkende werkzoekenden. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt met 16% eveneens hoger dan gemiddeld. Bij het thema zorg valt op dat het aandeel bewoners dat zich bij de dagelijkse bezigheden beperkt voelt door de eigen gezondheid, vrij hoog is. Daarnaast is bijvoorbeeld het aandeel bewoners dat voor hulp terecht kan bij hun sociaal netwerk, lager dan gemiddeld. Ook professionals zien dat hier en daar extra hulp nodig is. In 2016 zijn Woonzorg en Brabant Wonen het project senioreneiland gestart. Dit houdt in dat men de deuren langs gaat en inventariseert waar zorg nodig is. Bij woonomgeving blijkt dat men meer verloedering ervaart dan gemiddeld, terwijl men minder tevreden is over de parkeergelegenheid. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Binnenstad noord: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 20

21 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in Binnenstad noord is tussen 2014 en 2016 over het algemeen gelijk aan het stedelijk gemiddelde. Op onderdelen zien we echter vooral gunstige ontwikkelingen. Zo hebben zowel de thema s samenleven als leren zich gunstig ontwikkeld. Bij samenleven valt vooral de toegenomen tevredenheid met de speelgelegenheid voor kinderen en voorzieningen voor jongeren Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan én ouderen op. Bij leren heeft zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs zich gunstig ontwikkeld. Bewoners zijn meer tevreden met het basisonderwijs, 13 t/m 17 jarigen verzuimen minder en ook het aandeel voortijdig schoolverlaters is afgenomen. Andere gunstige ontwikkelingen zijn te zien bij sport, cultuur en sociaal netwerk. Het aandeel bewoners dat lid is van een sportvereniging is toegenomen, bewoners bezoeken vaker een concert of museum en het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden ontmoet, is afgenomen. Gezondheid Binding De enige ongunstige ontwikkeling is te zien bij maatschappelijke inzet. Het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de buurt is Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke gedaald. Hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat wel eens vrijwilligerswerk verricht. Binnenstad noord: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 21

22 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Binnenstad noord s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 6,1 21,9 % 20 t/m 64 jaar 53,9 61,4 % 65 jaar en ouder 40,0 16,7 % Eenoudergezin 1,9 3,7 % Autochtoon 81,8 80,5 % Niet-westers allochtoon 10,0 10,7 % Westers allochtoon 8,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 11 6 % Niet werkende werkzoekenden 12 9 % Laag inkomen 15,5 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 29,2 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,5 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 67,4 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Binnenstad noord 22

23 4 Het Zand is de buurt tussen de Binnenstad en het spoor. Het is vooral bekend door het Centraal Station van s-hertogenbosch. Aan de noordkant is veel bedrijvigheid; aan de zuidkant staan veel kantoren. De buurt telt ongeveer inwoners: zowel 5. Het Zand 6 het aandeel 0-19 jarigen als 65-plussers is relatief laag. Het aandeel bewoners met een bijstandsuitkering is hoger dan gemiddeld, evenals het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 23

24 Situatie 2016: gemiddeld Het Zand is in 2016 te typeren als gemiddeld. Wel zijn er duidelijk verschillen tussen de verschillende thema s zichtbaar. Zo scoort het thema actief sterk. Naar verhouding veel bewoners hebben een bioscoop, concert, museum of dance-/houseparty bezocht. Daarnaast is er een sterke score te zien bij voorgezet onderwijs en gezondheid. Vooral het onderwijsniveau van de jongeren springt in het oog. Er zijn relatief veel 18 t/m 22 jarigen met een startkwalificatie en het aandeel 15-jarigen dat een havo/vwo opleiding volgt is relatief hoog. Bij gezondheid valt vooral het lage aandeel bewoners met overgewicht op, en slechts een klein aandeel ervaart beperkingen door de eigen gezondheid. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Twee thema s scoren zwak: samenleven en woonomgeving. Bij samenleven valt met name de lage score op voor de voorzieningen. Vooral over de speelmogelijkheden voor kinderen is men relatief ontevreden. Dit ondanks de investering in het opknappen van de speelplek. Maar ook bij de winkels voor de dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor ouderen is nog ruimte voor verbetering. Verder valt het lage rapportcijfer voor het contact met buurtgenoten op, evenals de hoge verhuismobiliteit. De woonomgeving krijgt een zwakke beoordeling vanwege de lage tevredenheid met het openbaar groen en de parkeergelegenheid. Daarnaast heeft het Zand een minder goede Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke score op de veiligheidsindex. Tot slot laat het sociaal netwerk een zeer zwakke score zien. Zowel het aandeel bewoners dat aangeeft Het Zand: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport voor hulp terecht te kunnen bij familie of vrienden is vrij laag, evenals het aandeel dat hier daadwerkelijk gebruik van maakt. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 24

25 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Het Zand: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De ontwikkeling in het Zand is, tussen 2014 en 2016, gemiddeld geweest. Er zijn echter wel enkele gunstige en ongunstige ontwikkelingen te zien. Zo hebben het inkomen van de bewoners, de voorzieningen en het voortgezet onderwijs zich gunstig ontwikkeld. Het aandeel uitkeringsgerechtigden is gedaald (gemiddeld gestegen) en het aandeel niet werkende werkzoekenden is minder sterk gestegen dan gemiddeld. Verder zijn bewoners tevredener over de winkels voor de dagelijkse boodschappen en de voorzieningen voor jongeren én ouderen. De gunstige ontwikkeling bij voortgezet onderwijs laat zich verklaren door een afname van het verzuim bij 13 t/m 17 jarigen, terwijl het aandeel 15-jarigen dat een havo of vwo opleiding volgt is toegenomen. Drie aspecten laten een ongunstige ontwikkeling zien: sport, sociaal netwerk en openbare ruimte. Zo is het aandeel bewoners dat lid is van een sportvereniging gedaald. Hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat voor hulp en ondersteuning terecht kan bij familie en vrienden. Daarnaast is vooral de tevredenheid met de parkeergelegenheid afgenomen. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 25

26 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Het Zand s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 9,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 80,8 61,4 % 65 jaar en ouder 9,8 16,7 % Eenoudergezin 2,2 3,7 % Autochtoon 79,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 9,4 10,7 % Westers allochtoon 11,4 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 11 6 % Niet werkende werkzoekenden 10 9 % Laag inkomen 19,2 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 42,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,9 33,2 % 1990 t/m ,4 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 40,1 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Het Zand 26

27 4 Aan de zuidkant van de Binnenstad grenst de buurt Vughterpoort aan de gemeente Vught. Vughterpoort In de buurt staan dan ook vrij veel duurdere (vooroorlogse) is een smalle buurt, bebouwd met vooral villa s en twee-onder-een- 6 koopwoningen. Het is een kleine buurt met ongeveer 360 inwoners. Het aandeel niet-westerse allochtonen, kappers. huishoudens met een laag inkomen en bijstandsgerechtigden 6. Vughterpoort is relatief laag. Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 27

28 Situatie 2016: sterk Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in Vughterpoort is in 2016 te omschrijven als sterk. Vier thema s scoren boven gemiddeld: bewoners, samenleven, zorg en woonomgeving. Het valt op dat bijna alle achterliggende aspecten en indicatoren (veel) beter scoren dan gemiddeld. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Zo wonen er naar verhouding weinig kwetsbare groepen; het aandeel eenoudergezinnen, niet-westerse allochtonen en 75-plussers is naar verhouding erg laag. Daarnaast is de inkomenssituatie van de bewoners goed te noemen. Het omgaan met elkaar wordt door de bewoners met goede rapportcijfers beoordeeld. Ook de binding van de bewoners met de buurt is zeer sterk; de verhuismobiliteit is laag, terwijl het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt hoog is. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid goed en ook het sociaal netwerk hebben bewoners goed voor elkaar. Tot slot staan er vele (dure) koopwoningen, die van de bewoners een hoog rapportcijfer krijgen. De thema s actief en leren scoren gemiddeld. Verder valt op dat het aspect voorzieningen een zeer zwak scoort. Bewoners zijn vooral ontevreden over de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Maar ook met de speelgelegenheid voor kinderen is men minder tevreden dan gemiddeld. Vughterpoort: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 28

29 Ontwikkeling : ongunstig Hoewel Vughterpoort sterk scoort in 2016, heeft de buurt zich tussen 2014 en 2016 in totaliteit ongunstiger dan het stedelijk gemiddelde ontwikkeld. Dit geldt ook voor drie van de zes thema s: actief, zorg en woonomgeving. Bewoners zijn bijvoorbeeld veel minder vaak actief als vrijwilliger, minder bewoners sporten minimaal maandelijks en op cultureel gebied Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan is men minder actief. Daarnaast neemt de tevredenheid over de eigen gezondheid iets af, geven minder bewoners mantelzorg en is vooral het gevoel van verloedering in de openbare ruimte toegenomen. Ook de tevredenheid met de parkeergelegenheid is afgenomen., omgaan met elkaar en basisonderwijs hebben zich gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Zo is het aandeel niet werkende werkzoekenden gedaald (gemiddeld gestegen), vinden Gezondheid Binding veel bewoners dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat en is de tevredenheid met het basisonderwijs Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke toegenomen. Vughterpoort: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 29

30 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Vughterpoort s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 28,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 50,7 61,4 % 65 jaar en ouder 20,9 16,7 % Eenoudergezin 0,8 3,7 % Autochtoon 94,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,7 10,7 % Westers allochtoon 4,1 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 4 9 % Laag inkomen 0,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen ,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,7 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,5 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 8,3 12,8 Wijk- en buurtmonitor Binnenstad - Vughterpoort 30

31 Benieuwd naar de andere wijken?

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid De staat van de buurten in Zuid Prinses Irenebuurt De Prinses Irenebuurt bestaat uit het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Aan de oostkant ligt het Beatrixpark en aan de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Stadshagen Opdrachtgever

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

SOCIALE STAAT VAN DORDRECHT 2003

SOCIALE STAAT VAN DORDRECHT 2003 SOCIALE STAAT VAN DORDRECHT 2003 Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff dr. M.G. Weide juni 2004 Colofon Opdrachtgever: Tekst: Drukwerk: Informatie: Sector Onderwijs en Welzijn

Nadere informatie

Buurtbarometer Zoetermeer 2014

Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Januari 2015 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 1 Opdrachtgever Samenleving

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Regionale Wmo Monitor 2010

Regionale Wmo Monitor 2010 Regionale Wmo Monitor 2010 Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Juni 2011 De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten s-hertogenbosch,,,,, Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

NOORD IN BEELD Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008

NOORD IN BEELD Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 NOORD IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres: Goudsesingel

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 245 Openbare ruimte en groen..2 Ruimtegebruik Woonomgeving Amsterdam in cijfers 203 246 Openbare ruimte en groen Stad wordt steeds drukker Amsterdam heeft een oppervlakte van 2.933 hectare.

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad. Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad.  Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel www.rotterdam.nl Rotterdam.nl/onderzoek 0800-1545 stadswinkel Gemeente Rotterdam Rotterdamse Serviceorganisatie Onderzoek en Business Intelligence Blaak 34 3011 TA Rotterdam Postadres: Postbus 21323 3001

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014 Sociale Index 2014 De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht Utrecht, december 2014 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal 1 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal Demografische gegevens Pagina 3 Onderwijs Pagina

Nadere informatie

De Staat van het Plan van Gool 2011

De Staat van het Plan van Gool 2011 De Staat van het Plan van Gool 211 Het Plan van Gool Het Plan van Gool grenst aan de zuidkant van het winkelcentrum Boven t IJ en ligt in de wijk Buikslotermeer. De architect Van Gool ontwierp in 196 dit

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid in Houten 2008

Leefbaarheid en veiligheid in Houten 2008 Leefbaarheid en veiligheid in Houten 2008 Dr. Hans Verhorst DIMENSUS beleidsonderzoek Januari 2009 Projectnummer 332 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de sociale, economische en ecologische sterkten

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/ _GemH_Kerncijfers_omslag.indd :38

s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/ _GemH_Kerncijfers_omslag.indd :38 s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/2011 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2011 of over het jaar 2010, tenzij anders vermeld. Bronvermelding: Naast interne bronnen zijn

Nadere informatie