Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid"

Transcriptie

1 Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

2 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle U10-gemeenten. De insteek van de monitor is de veronderstelling dat de sociale kracht van het collectief van burgers wordt bepaald door zeven componenten die betrekking hebben op enerzijds de omgeving waarin men leeft (beleving van leefbaarheid en veiligheid in een wijk, buurt of kern, collectieve zelfredzaamheid) en anderzijds op de persoonlijke situatie en deelname aan de maatschappij (eenzaamheid, financiële zelfredzaamheid, participatie en individuele zelfredzaamheid). Participatie De indicatoren zijn samengestelde waarden op een schaal van 0 tot 10. Het zijn echter géén rapportcijfers. De indicatoren hebben dan ook vooral een relatieve waarde (zodat er vergelijkingen gemaakt kunnen worden in de tijd of tussen gebieden). De sociale kracht gemiddelden van de gemeente De Bilt kunnen bijvoorbeeld in de toekomst vergeleken worden met de gemiddelden van de U10 (de 10 gemeenten in de stadsregio Utrecht). De indicatoren lopen van slecht naar goed : hoe hoger de waarde, hoe beter. In de overzichten is met kleuren aangegeven hoeveel het desbetreffende gemiddelde verschilt van het gemiddelde waar op dat moment mee vergeleken wordt. Met rood is een negatief verschil van tenminste 1,0 aangegeven, met oranje een negatief verschil tussen de 0,5 en 1,0, met lichtgroen een positief verschil tussen de 0,5 en 1,0 en met donkergroen een positief verschil van tenminste 1,0. Zelfredzaam heid Collectieve zelfredzaam heid Leefbaarheid Sociale kracht Veiligheid Eenzaam heid Financiële zelfredzaam heid In het bijbehorende tabellenboek is met een sterretje (*) aangegeven welke vragen zijn gebruikt om de diverse indicatoren te berekenen. Dit overzicht laat zien welke aspecten bepalend zijn voor de waarde van de indicator. Ook hierin wordt met kleuren het verschil ten opzichte van het gemiddelde aangegeven. Met rood is een negatief verschil van tenminste 10% aangegeven, met roze een negatief verschil tussen 5% en 10%, met lichtgroen een positief verschil tussen 5% en 10% en met donkergroen een positief verschil van tenminste 10%. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

3 Onderzoeksgebieden in de gemeente De Bilt Voor het onderzoek in de gemeente De Bilt is een steekproef getrokken uit het inwonersbestand, zodanig dat kon worden ingezoomd op 6 woonkernen: 1. Westbroek 2. Hollandsche Rading 3. Maartensdijk 4. Groenekan 5. Bilthoven 6. De Bilt Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

4 Sociale kracht Veiligheid 7,7 Zelfredzaamheid 8,2 7,2 Participatie Op basis van de scores op de zeven indicatoren kan een totaalscore worden berekend voor de sociale kracht van burgers. In 2015 scoort de gemeente De Bilt gemiddeld een 7,4 op de totale sociale kracht. Het verschil tussen de kernen is relatief klein (varieert van 7,3 tot 7,7). Leefbaarheid 7,0 5,9 Eenzaamheid De hoogste scores zijn voor de beperkte mate van eenzaamheid (8,4) en zelfredzaamheid (8,2). Voor collectieve zelfredzaamheid is de score het laagst (5,9). Collectieve Zelfredzaamheid 7,2 Financiële Zelfredzaamheid In het navolgende wordt ingezoomd op de verschillende indicatoren en wordt geïllustreerd hoe de indicatoren tot stand komen. Aan het eind van de rapportage is een overzicht van de indicatoren per kern opgenomen. Dit biedt aanknopingspunten om gericht maatregelen te kunnen inzetten. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

5 Zelfredzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Maartensdijk 8,2 8,1 8,2 7,8 8,3 8,2 Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met de voortdurende veranderingen en gevolgen van een ziekte of beperking, op alle levensterreinen. Zelfredzaamheid valt uiteen in: zichzelf kunnen redden in het dagelijkse leven en zelforganiserend vermogen. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 8,2 voor zelfredzaamheid. In Groenekan scoren inwoners wat lager dan gemiddeld op zelfredzaamheid (7,8). Westbroek 8,4 Mate van zelfredzaamheid onder inwoners van de gemeente De Bilt. N=603 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

6 Zelfzorgend en zelforganiserend vermogen 80% tot 90% kan als men hulp of zorg nodig heeft terecht bij vrienden, familie en/of buurtgenoten Lichamelijke gezondheid 17% 5% Huishoudelijke taken Bewegen Aangaan sociale contacten Administratie/ financiën 9% 7% 10% 8% 4% 4% Psychische gezondheid Boodschappen doen Dagelijkse activiteiten Opvoeding van kinderen 8% 6% 5% 2% Enkele problemen Veel problemen Hoe goed inwoners zich kunnen redden als het gaat om de volgende activiteiten. N= Om de zelfredzaamheid van mensen te meten is een aantal aspecten voorgelegd met de vraag of men hiermee in het dagelijkse leven problemen ondervindt. Voor vrijwel alle aspecten geldt dat dit bij de meeste bewoners niet of nauwelijks het geval is. Eén op de vijf bewoners (22%) heeft echter wel veel (5%) of enkele (17%) problemen met hun gezondheid. Daarnaast heeft 4% veel problemen met bewegen en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Vrienden Familie Buurtgenoten 61% 68% 34% 46% Ja, zeker Waarschijnlijk wel Nee 31% 19% 20% 9% 13% De meeste bewoners kunnen als men hulp of zorg nodig heeft, terugvallen op vrienden (92% zeker of waarschijnlijk) en familie (87%). Ook kan 80% zeker of waarschijnlijk een beroep doen op buurtbewoners. In Westbroek (88%) en Maartensdijk (86%) is dit meer dan gemiddeld het geval. Mate waarin inwoners denken terug te kunnen vallen op hun omgeving. N= Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

7 Weerbaarheid Negen op de tien inwoners slaan zich gemakkelijk door moeilijke tijden heen en pakken de draad op als het tegenzit Ik sla me makkelijk door moeilijke tijden heen Ik pak de draad gemakkelijk op als het even tegen heeft gezeten Ik regel/organiseer gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is Ik schakel gemakkelijk vrienden, familie of kennissen in als het nodig is Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N= % 54% 51% 59% 31% 30% 37% (Vrijwel) altijd Vaak wel Soms Nee 33% 14% 6% 6% 25% 10% Minimaal vier op de vijf inwoners slaan zich makkelijk door moeilijke tijden heen (91%), pakken gemakkelijk de draad op als het even tegen zit (92%), regelen gemakkelijk hulp als het nodig is (81%), zien niet op tegen veranderingen (81%) en raken niet snel van slag als het tegen zit (86%). Dit geldt in mindere mate voor lager opgeleiden. Voor één op de tien inwoners is het moeilijk om vrienden, familie of kennissen in te schakelen als het nodig is (10%). Ik zie op tegen veranderingen 7% 12% 37% 44% Ik raak snel van slag als iets tegenzit/onduidelijk is 9% 32% 54% (Vrijwel) altijd Vaak wel Soms Nee Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N=762 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

8 Participatie Gemeente De Bilt Bilthoven 7,2 6,8 Participatie heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven. Participatie valt uiteen in: werk, opleiding, mantelzorg, vrijwilligerswerk en verenigingsleven. De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 7,3 7,3 7,9 Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 7,2 voor participatie. In Bilthoven ligt de participatie van inwoners wat lager dan gemiddeld (6,8), vooral door het relatief lage aandeel werkenden en het hogere aandeel ouderen. In Groenekan (7,9) ligt de participatie juist hoger dan gemiddeld, met name door een relatief hoog aandeel werkenden en mantelzorgers. Maartensdijk 7,5 Westbroek 7,7 Participatie van inwoners in de gemeente De Bilt. N=765 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

9 Mate van participatie Twee op de drie bewoners zijn actief in het verenigingsleven Betaald werk of zelfstandige 49% Sportvereniging 36% Ik ben gepensioneerd 28% Religieuze of maatschappelijke vereniging 15% Ik volg een opleiding 8% Op school/het onderwijs/kinderopvang 14% Geen betaald werk, maar wel op zoek 5% Overige (vrijetijds)vereniging 14% Geen werk, langdurig ziek 5% In een zorginstelling 6% Deelname re-integratietraject 0% Gezelligheidsvereniging 5% Geen van deze 3% Niet actief geweest in verenigingsleven 37% Werk en studie van respondenten. N=737 Bij welke verenigingen inwoners de afgelopen 12 maanden actief zijn geweest. N=773 De helft van de respondenten heeft betaald werk (49%) en ongeveer één kwart is gepensioneerd (28%). Twee op de drie bewoners (63%) zijn actief in het verenigingsleven, als actief lid en/of als vrijwilliger. In Hollandsche Rading (46%) en in mindere mate in Maartensdijk (55%) is dit percentage lager dan gemiddeld, in de kern De Bilt iets hoger (69%). Inwoners zijn vooral actief in sportverenigingen. Meer dan één op de drie bewoners (36%) is hierin actief (geweest). In de kern De Bilt is dat zelfs 44%. Daarnaast is één op de zeven bewoners actief in een religieuze of maatschappelijke vereniging (15%), op school of in de kinderopvang (14%) en/of in een andere (vrijetijds)vereniging (14%). Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

10 Vrijwilligerswerk Twee op de vijf inwoners doen vrijwilligerswerk, meer dan de helft is dit van plan in de toekomst Momenteel vrijwilliger 18% 24% 57% Vrijwilliger in toekomst 29% 27% 29% 16% Ja, intensief Ja, incidenteel Nee (vrijwel) niet Vrijwilligerswerk onder inwoners het afgelopen jaar. N=756 Ja, zeker Ja, misschien Nee Weet ik niet Vrijwilligerswerk onder inwoners in de toekomst. N=756 Eén op de vijf inwoners doet momenteel intensief vrijwilligerswerk (18%), een kwart doet dit incidenteel (24%). In Maartensdijk (51%) en Westbroek (50%) doen inwoners vaker dan gemiddeld vrijwilligerswerk. Meer dan de helft van de inwoners doet (vrijwel) geen vrijwilligerswerk (57%). Dit geldt in hogere mate voor inwoners van Bilthoven (66%) en Hollandsche Rading (62%). Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente De Bilt is in de nabije toekomst (waarschijnlijk of zeker) van plan om vrijwilligerswerk te (blijven) doen (56%). Eén op de zes inwoners weet niet of hij of zij dit wil (blijven) doen (16%). Meer dan één kwart wil geen vrijwilligerswerk (blijven) doen (29%). Inwoners in Westbroek (36%), Maartensdijk (37%) en Groenekan (35%) geven vaker dan gemiddeld aan in de toekomst zeker vrijwilligerswerk te willen (blijven) doen. Dit geldt in mindere mate voor inwoners van Bilthoven (25%). Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

11 Mantelzorg Eén op de vijf inwoners is intensief mantelzorger Hulp aan buren Aandacht voor buren Mantelzorg aan familie Mantelzorg aan vriend(in) Mantelzorg aan buurtbewoner 6% 7% 19% 20% 15% 43% 53% 22% 77% 83% 59% Mate waarin inwoners zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor anderen. N= Overbelasting 49% 41% Intensief Incidenteel (vrijwel) nooit 56% 32% 10% Niet of nauwelijks overbelast Enigszins belast Tamelijk zwaar belast Zeer zwaar belast Overbelast Hoe belast mantelzorgers zich voelen momenteel. N=481 Vrijwilligerswerk Mantelzorg Informele zorg 18% 22% 39% 24% 28% 45% 57% 50% Ja, intensief Ja, incidenteel Nee (vrijwel) niet Vrijwilligerswerk onder inwoners het afgelopen jaar. N=756 16% Eén op de vijf inwoners is een intensieve mantelzorger (22%). Dit geldt in sterkere mate voor inwoners van Groenekan (27%) en Westbroek (31%). De meeste intensieve mantelzorg wordt gegeven aan familie (19%). Inwoners tussen de 50 en 75 jaar oud geven meer dan gemiddeld intensieve mantelzorg (30-33%). Inwoners jongeren dan 50 jaar (13%) en 75-plussers (14%) doen dit minder vaak. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan dat de mantelzorg niet of nauwelijks belastend is (56%). Eén derde vindt dit enigszins belastend (32%). Van de mantelzorgers geeft 3% aan zeer zwaar belast of overbelast te zijn. Informele zorg bestaat uit het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg geven aan familie, vrienden of buurtbewoners, hulp aan buren en aandacht voor buren. Vier op de vijf inwoners van de gemeente De Bilt verlenen incidentele of intensieve informele zorg (84%). Twee op de vijf inwoners geven intensieve informele zorg (39%). Dit geldt in sterkere mate voor inwoners van Hollandsche Rading (52%), Westbroek (50%) en Groenekan (45%). Inwoners van Bilthoven geven minder vaak intensieve informele zorg (34%). Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

12 Participatie in de samenleving Hulp aan buren Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie Zorg aan een hulpbehoevende naaste 38% 51% 47% 49% 48% 59% 62% 65% Inzet voor buurt in nabije toekomst (% zeker of misschien) Vrijwilligerswerk in nabije toekomst 65% 65% 66% 69% Gemeente De Bilt Provincie Utrecht Nederland 73% 73% 44% Zeker of misschien participatie in de toekomst (Bron: KING) 43% Vrijwilligerswerk 44% 44% Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt 26% 29% 29% Inwoners van de gemeente De Bilt participeren ongeveer in gelijke mate in de samenleving als inwoners van de provincie Utrecht en Nederland. Gemeente De Bilt Provincie Utrecht Nederland Participatie in de afgelopen 12 maanden (Bron: KING) Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

13 Mate van eenzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 8,4 8,0 8,5 8,1 8,5 Eenzaamheid heeft betrekking op de mate waarin mensen terug kunnen vallen op anderen, zich met hen verbonden voelen, en de mate waarin zij zich alleen voelen. De score op mate van eenzaamheid loopt van slecht naar goed, dus: hoe hoger de waarde, des te minder sprake is van eenzaamheid. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 8,4 voor de mate van eenzaamheid. Met name de kernen Westbroek en Maartensdijk en ook Hollandsche Rading en de kern De Bilt scoren op dit punt nog iets hoger dan gemiddeld, omdat mensen hier meer dan gemiddeld kunnen terugvallen op anderen. Maartensdijk 8,7 Westbroek 9,1 Eenzaamheid onder inwoners van de gemeente De Bilt. N=736 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

14 Sociale contacten Meer dan vier op de vijf inwoners hebben voldoende mensen om zich heen Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel 34% 48% 11% 5% Er zijn genoeg mensen op wie ik kan terugvallen 37% 43% 15% Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen 34% Ja! Geheel mee eens Ja Min of meer Nee Nee! Geheel mee oneens In hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn op hoe inwoners de laatste tijd zijn. N=751 43% 15% 7% Vier op de vijf inwoners geven aan zich verbonden te voelen met voldoende mensen (82%), op genoeg mensen terug te kunnen vallen (80%) en genoeg mensen volledig te kunnen vertrouwen (77%). Vaak voel ik me in de steek gelaten Ik ervaar een leegte om me heen 36% 35% 50% 56% 9% 5% 4% Meer dan vier op de vijf inwoners geven aan zich niet vaak in de steek gelaten te voelen (92%), geen leegte te ervaren om zich heen (85%) en geen mensen te missen om zich heen (85%). Ik mis mensen om me heen 30% 55% 8% Nee! Geheel mee oneens Nee Min of meer Ja Ja! Geheel mee eens In hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn op hoe inwoners de laatste tijd zijn. N= % Inwoners van Bilthoven voelen vaker leegte om zich heen (10%) en hebben vaker het idee dat zij op weinig mensen kunnen vertrouwen (13%). Lager opgeleiden en 75-plussers scoren vaker negatief op de stellingen. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

15 Financiële zelfredzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan 7,2 7,4 7,1 7,3 De financiële zelfredzaamheid van mensen zegt iets over hun financiële draagkracht en -last. Een aspect van de financiële zelfredzaamheid is de mate waarin inwoners kunnen rondkomen met het totale nettoinkomen van hun huishouden. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 7,2 voor financiële zelfredzaamheid. Het verschil tussen de kernen is beperkt. Maartensdijk en Westbroek scoren iets lager dan gemiddeld door een lager aandeel hoger opgeleiden. Hollandsche Rading 7,3 Maartensdijk 7,0 Westbroek 7,0 Financiële zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente De Bilt. N=752 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

16 Opleidingsniveau Meer dan de helft van de respondenten is hoger opgeleid 23% 6% 9% Lagere school / basisonderwijs / geen onderwijs Vmbo/mavo Gemeente De Bilt 15% 30% 55% 10% Havo/vwo 33% 19% MBO HBO WO Bilthoven De Bilt 15% 13% 24% 30% 61% 56% Opleidingsniveau van alle respondenten in procenten in N=729 Groenekan 6% 34% 59% Meer dan de helft van de respondenten is hoger opgeleid (55%), met name in Bilthoven (61%) en Hollandsche Rading (62%). Eén kwart is middelbaar opgeleid (30%). Ongeveer één op de zes respondenten is lager opgeleid (15%), in Westbroek ligt dit aandeel hoger dan gemiddeld (28%) en in Groenekan juist lager (6%). Hollandsche Rading 19% 19% 62% Maartensdijk Westbroek 19% 28% 43% 32% 38% 40% Lager Middelbaar Hoger Samengesteld opleidingsniveau van alle respondenten. N=729 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

17 Woningbezit en rondkomen Drie kwart van de inwoners kan (zeer) gemakkelijk rondkomen 17% 8% Koopwoning 76% Huurwoning van een woningcorporatie Woning gehuurd van een particuliere verhuurder Drie kwart van de inwoners woont in een koopwoning (76%), dit geldt in sterkere mate voor inwoners van Groenekan (91%), Westbroek (88%) en Hollandsche Rading (85%). Eén kwart woont in een huurwoning (25%), waarvan het merendeel in een sociale huurwoning van een woningcorporatie (17%). In Bilthoven wonen inwoners vaker dan gemiddeld in een huurwoning (31%). Drie kwart van de inwoners kan (zeer) gemakkelijk rondkomen (74%). Van de inwoners kan 6% (zeer) moeilijk rondkomen. Aandeel inwoners dat in een huurwoning of koopwoning woont. N=732 Rondkomen 21% 53% 20% 5% Zeer gemakkelijk Gemakkelijk Kom net rond Moeilijk Zeer moeilijk Hoe gemakkelijk inwoners kunnen rondkomen met het netto-inkomen van het gezin. N=752 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

18 Collectieve zelfredzaamheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Maartensdijk 5,9 5,8 5,9 6,2 6,1 5,8 Collectieve zelfredzaamheid betreft de combinatie van samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. Collectieve zelfredzaamheid is van belang voor het aanpakken en tegengaan van buurtverval en vormt een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van buurten. Bij collectieve zelfredzaamheid kan onderscheid worden gemaakt in sociale cohesie en sociale controle. Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 5,9 voor collectieve zelfredzaamheid. De collectieve zelfredzaamheid is wat hoger dan gemiddeld in Westbroek (6,5) door een grotere mate van sociale cohesie en sociale controle. In Groenekan is de inzet voor de buurt wat groter dan gemiddeld. Westbroek 6,5 Collectieve zelfredzaamheid onder inwoners van de gemeente De Bilt. N=579 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

19 Sociale cohesie (1) Veel bewoners maken regelmatig een praatje met buurtbewoners Betrokkenheid 13% 38% 40% 8% Bijna iedereen Bij de meeste mensen Sommigen wel, sommigen niet Bij de meeste niet Bij bijna niemand Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt zich betrokken voelen bij mensen die in hun buurt wonen. N=783 Contact 9% 13% 34% 42% Eens per jaar of minder Aantal keren per jaar Een enkele keer per maand Aantal keren per maand Aantal keren per week of vaker Hoe vaak inwoners van de gemeente De Bilt het afgelopen jaar een praatje maakten met een buurtbewoner. N=788 Buurtbewoners staan voor elkaar klaar 10% 52% 29% 7% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt voor elkaar klaar staan. N=718 Voor de mate van betrokkenheid bij de buurt zijn enkele vragen gesteld waarmee iets kan worden gezegd over contacten met buurtbewoners. De helft van de bewoners (51%) voelt zich bij alle of de meeste buurtbewoners betrokken. Minder dan 10% voelt zich bij bijna niemand of bij de meeste mensen niet betrokken. De betrokkenheid bij de buurtbewoners is groter dan gemiddeld in Westbroek (70%) en Maartensdijk (61%). Bijna 90% van de bewoners maakt tenminste één keer per maand een praatje met medebuurtbewoners, 42% zelfs minstens meerdere keren per week. Bewoners van Westbroek (59%) en Maartensdijk (49%) hebben vaker dan gemiddeld tenminste wekelijks contact. Zes op de tien bewoners (62%) onderschrijven dat de bewoners in de buurt altijd voor elkaar klaar staan. Een kleine 10% is het met deze uitspraak niet eens. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

20 Sociale cohesie (2) De meeste bewoners kunnen bij andere buurtbewoners terecht Bij afwezigheid houdt iemand een oogje in het zeil 68% 20% 6% Het merendeel van de bewoners (88%) geeft aan dat men buurtbewoners kan benaderen om een oogje in het zeil houden als men even afwezig is, 6% denkt dat dit niet te regelen is. Iemand houdt u op de hoogte van ontwikkelingen 34% 34% 17% 8% 7% Twee op de drie bewoners (68%) denken dat mensen in de buurt elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen als er iets belangrijks gebeurt in de buurt, 15% denkt dat dit niet het geval is. U kunt bij iemand terecht als iets vervelends gebeurt 37% 30% 13% 10% 10% Als er iets vervelends gebeurt, zijn de meeste mensen (67%) ervan overtuigd dat men bij iemand in de buurt terecht kan, één op de vijf bewoners denkt van niet (20%). U gaat naar georganiseerde activiteiten in de buurt 31% (bijna) altijd Meestal wel Soms wel / soms niet Meestal niet (bijna) nooit Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N= % 23% 11% 12% Als er iets sociaals georganiseerd wordt in de buurt, gaat circa de helft van de inwoners hier naartoe (54%). Bijna een kwart heeft hier geen behoefte aan (23%). In grote lijnen scoren Westbroek, Maartensdijk en Hollandsche Rading op deze aspecten positiever dan gemiddeld. Voor deelname aan georganiseerde activiteiten is het verschil tussen de kernen echter kleiner. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

21 Eigen toezicht en buurttoezicht Bewoners reageren alert als men merkt dat men aan eigendommen komt Inbraak in buurt 91% 84% De bewoners is een aantal mogelijke voorvallen voorgelegd met de vraag of men hier zelf op zouden reageren en of dat men denkt dat buurtbewoners hierop reageren. Iemand bezig aan geparkeerde auto Graffiti spuitende jongeren Heftige woordenwisseling op straat Spijbelende kinderen 23% 30% 42% 45% 88% 80% 72% 66% Als men merkt dat er in de buurt wordt ingebroken of als iemand bezig is aan een geparkeerde auto zegt de meerderheid dat men hier zelf op zou reageren. Ook verwacht meer dan 80% reacties van buurtbewoners. Als men ziet dat jongeren graffiti aan het spuiten zijn reageert twee derde tot driekwart hierop (72% doet zelf iets, 66% verwacht dat de buurtbewoners iets doen). Bij het zien van een heftige woordenwisseling op straat en zeker bij het zien van spijbelende kinderen reageert men minder vaak (resp. 42% en 23% doet (waarschijnlijk) iets). Ook gaat men er bij deze voorvallen eerder vanuit dat andere buurtbewoners iets doen (resp. 45% en 30%). Gaat (waarschijnlijk) zelf iets doen Verwacht dat anderen (waarschijnlijk) iets doen Mate waarin inwoners zelf (zeker) denken iets te doen en denken of buurtgenoten iets zouden doen wanneer deze voorvallen bij hen in de buurt gebeuren. N= Er zijn geen significante verschillen in reacties tussen de kernen. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

22 Feitelijke inzet Twee op de drie bewoners willen zich inzetten voor de buurt Actief ingezet afgelopen jaar Actief inzetten in toekomst 27% 74% Ja Nee Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. N=812 23% 46% 31% Ja, zeker Ja, misschien Nee Mate waarin inwoners van de gemeente De Bilt zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor de buurt. N=667 Helpen bij buurtpreventie Meedenken over toekomst van gemeente Helpen met het onderhoud van de buurt 23% 13% 39% 50% 54% 23% 27% 32% 38% Helpen met organiseren van activiteiten Helpen met onderhoud openbaar groen 14% 19% 33% 21% 53% 60% Opzetten activiteiten voor jongeren 6% 22% 72% Heb ik gedaan Niet gedaan, maar ben ik wel toe bereid Niet gedaan en wil ik ook niet doen Mate waarin de stellingen van toepassing zijn op inwoners van de gemeente De Bilt. N= Op de vraag of men zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt antwoordt een kwart (27%) bevestigend. Dit aandeel is veel lager dan in 2013 (46%). In de nabije toekomst wil 23% zich zeker inzetten en 46% misschien. Inwoners van Groenekan hebben zich het afgelopen jaar vaker ingezet voor de buurt (33%), inwoners van Hollandsche Rading minder vaak (22%). Inwoners van Groenekan zijn ook in de toekomst vaker van plan zich actief te (blijven) inzetten (76%). Dit geldt in mindere mate voor Hollandsche Rading (64%) en Westbroek (63%). Lager opgeleiden hebben zich het afgelopen jaar minder vaak ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid (17%) en zijn dit ook minder vaak van plan (13%). Als wordt ingezoomd op verschillende activiteiten, dan zegt 39% al te helpen bij het onderhoud van de buurt. Een vijfde tot een kwart helpt (ook) bij het onderhoud van het groen (19%) of draait mee in buurtpreventie (23%). Met name bij het opzetten van activiteiten voor jongeren is men minder betrokken. De bereidheid van mensen om zich in te zetten voor de buurt gaat vooral richting buurtpreventie en het meedenken met de gemeente over de toekomst van de buurt. Voor het opzetten van activiteiten voor jongeren lopen minder mensen warm. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

23 Aanspreken van buurtgenoten De helft van de respondenten spreekt buurtgenoten wel eens aan als ze overlast veroorzaken Spelende kinderen Jongeren Andere buurtbewoners 12% 13% 12% 37% 34% 35% Stellingen over het aanspreken van kinderen, jongeren of andere buurtbewoners als zij overlast veroorzaken in de buurt. N= % 22% 22% 34% (bijna) altijd Soms Meestal niet Nooit 32% 32% In mijn buurt (vrijwel) geen overlast 30% Ik bemoei me niet met anderen 19% Dat is meer een taak voor de politie 18% Niemand in mijn buurt doet dat 17% Dat durf ik niet 10% Dat is meer een taak voor de gemeente 4% Ik ervaar de overlast niet als hinderlijk 4% Een andere reden 6% Redenen om jongeren niet aan te spreken als ze overlast veroorzaken. N=311 Circa 10% tot 15% van de bewoners spreekt spelende kinderen, maar ook jongeren of volwassen buurtbewoners ((bijna) altijd) aan op hun gedrag als ze overlast veroorzaken in de buurt, één op de drie bewoners doet dit soms. Aan de andere kant zegt ook de helft van de bewoners dat ze hun buurtgenoten (meestal) niet (16-22%) of nooit (32-34%) aanspreken op hun gedrag. Het is niet zo dat men kinderen eerder aanspreekt dan jongeren of volwassen buurtbewoners. In Westbroek spreken inwoners anderen wat vaker op aan op hun gedrag als zij overlast veroorzaken in de buurt. De meest genoemde reden waarom men buurtbewoners niet aanspreekt op hun gedrag is dat er eigenlijk geen reden voor is (omdat er (vrijwel) geen overlast voorkomt in de buurt). Daarnaast bemoeit men zich liever niet met anderen, spiegelt men zich aan buurtbewoners die het ook niet doen of vindt men dit meer een taak van de politie. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

24 Leefbaarheid Gemeente De Bilt Bilthoven 7,0 7,1 Leefbaarheid heeft betrekking op de kwaliteit van buurten, wijken of kernen in termen van fijn leven in de wijk en prettige wonen in de buurt. Het gaat vooral om de leef- en woonomgeving van mensen, inclusief de voorzieningen in de buurt. Aspecten van leefbaarheid zijn: aanwezigheid van voorzieningen, onderhoud van de openbare ruimte en beleving van de woonomgeving. De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 6,3 6,5 7,2 Gemiddeld scoort de gemeente De Bilt een 7,0 voor leefbaarheid. De score voor leefbaarheid is lager dan gemiddeld in Hollandsche Rading (6,5), Groenekan (6,3) en Westbroek (6,2) en dat is vooral te verklaren doordat het voorzieningenaanbod in deze kernen minder is. Het oordeel over de woonomgeving is wel positief. Maartensdijk 7,0 Westbroek 6,2 Rapportcijfer voor leefbaarheid van de buurt volgens inwoners van de gemeente De Bilt. N=442 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

25 Staat openbare ruimte De meeste bewoners zijn positief over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte Er is voldoende groen 27% 64% 5% 3% Weinig tot geen dingen zijn kapot 12% 69% 13% 2% 4% Mijn buurt is schoon 11% 60% 22% 2% 6% Er is voldoende parkeergelegenheid 15% 52% 18% 4% 11% Straten, paden en stoepen zijn goed begaanbaar 9% 55% 20% 3% 13% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens / niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Voorzieningen en onderhoud in de buurt in N= De grote meerderheid van de bewoners (91%) vindt dat er in de buurt voldoende groen aanwezig is. Over de hoeveelheid parkeergelegenheid is men minder positief, maar toch overwegend tevreden (67% (helemaal) eens). In Maartensdijk (58%) is men hier het minst tevreden over. Acht op de tien bewoners (81%) vinden dat er in de buurt weinig tot geen dingen kapot zijn, 6% is het met deze uitspraak niet eens. Het verschil tussen de kernen is op dit punt klein. Zeven op de tien bewoners vinden hun buurt schoon (71%). Hollandsche Rading springt er in positieve zin uit als het gaat om heel en schoon in de buurt. Over het onderhoud en de begaanbaarheid van straten, paden en stoepen is men minder te spreken: 64% is hierover (zeer) tevreden, 16% (helemaal) niet. Vooral in Westbroek is de tevredenheid hierover lager (44% (helemaal) eens) dan gemiddeld. Vergeleken met de provincie Utrecht en Nederland, zijn inwoners van de gemeente De Bilt wat positiever over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

26 Indicator voorzieningen Bewoners van de kern De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn het meest tevreden over de nabijheid van voorzieningen Basisonderwijs is voldoende nabij 47% 49% Zorgvoorzieningen 16% 67% 12% 4% Welzijnsvoorzieningen 7% 52% 28% 11% Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn voldoende nabij 45% 44% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Speelvoorzieningen 5% Zeer tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Zeer ontevreden 51% Tevreden Ontevreden 23% 16% Tevredenheid over de nabijheid van voorzieningen. N= Tevredenheid over het aanbod van nabije voorzieningen. N= Het overgrote deel van de inwoners geeft aan dat basisonderwijs (96%) en winkels voor dagelijkse boodschappen (89%) voldoende nabij aanwezig zijn. Over de nabijheid van het basisonderwijs zijn de bewoners van alle kernen positief. Over de nabijheid van winkels is men minder tevreden in Westbroek (31% (helemaal) eens), Hollandsche Rading (39%) en Groenekan (57%). Drie op de vier bewoners (73%) zijn (zeer) tevreden over de zorgvoorzieningen in hun dorp. Over de nabijheid van welzijnsvoorzieningen (59%) en speelvoorzieningen voor kinderen (56%) is ruim de helft van de bewoners (zeer) tevreden. Inwoners van der kern De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn meer dan gemiddeld tevreden over de nabijheid van zorgvoorzieningen (85-89%). Met name in Groenekan is men minder dan gemiddeld te spreken over de welzijnsvoorzieningen (39%) en speelvoorzieningen (44%) in hun dorp. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

27 Woonklimaat (1) Gemiddelde rapportcijfers voor het wonen in de gemeente De Bilt zijn hoog Woonplezier 34% 45% 16% 8,1 8,0 8,0 7,7 7,9 7,7 7,7 7,3 Woonomgeving 27% 50% 17% Leefbaarheid Veiligheid Leven en wonen in de gemeente 19% 18% 24% Hoe prettig inwoners het vinden om in hun buurt te wonen en hoe zij de woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid van hun buurt beoordelen. N= % 50% 51% 25% 24% 9 of hoger of lager 19% 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,5 7,4 5% 4% 4% Woonplezier Woonomgeving Leefbaarheid Veiligheid Gemeente De Bilt Beoordeling woonklimaat. N=828 Utrechtse gemeenten Het leven en wonen in de gemeente De Bilt wordt in het algemeen positief gewaardeerd. Meer dan 90% van de bewoners waardeert zowel het woonplezier, de woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid in de gemeente met een 7 of hoger. Gemiddeld levert dat voor alle aspecten een rapportcijfer op tussen 7,5 en 8,0. In 2013 gaf 96% van de inwoners aan (zeer) prettig te wonen in hun buurt. Vergeleken met andere Utrechtse gemeenten scoort de gemeente De Bilt iets hoger dan gemiddeld op de diverse aspecten van het woonklimaat. Gemeente totaal Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading Beoordeling van het leven en wonen in de gemeente, N= Maartensdijk Westbroek 2015 Voor het leven en wonen in de gemeente De Bilt geven de bewoners gemiddeld een 7,8. Dat is een fractie hoger dan in 2011 en Met name in Hollandsche Rading zijn de inwoners nog iets positiever over het leven en wonen in de gemeente. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

28 Woonklimaat (2) Woonplezier 8,1 Woonomgeving Bilthoven 8,0 De Bilt Groenekan Leefbaarheid Veiligheid 7,9 7,7 Hollandsche Rading Maartensdijk Westbroek Gemiddeld Het verschil in gemiddelde beoordeling van het woonplezier, de woonomgeving en de leefbaarheid tussen de kernen is minimaal. De veiligheid scoort wat lager dan gemiddeld in Groenekan (7,5) en Bilthoven (7,6), maar ook dit is nog een ruime voldoende. Leven en wonen in de gemeente Hoe prettig inwoners van de gemeente De Bilt het vinden om in hun buurt te wonen. N=828 7,8 De bewoners van Westbroek (7,4) en Maartensdijk (7,5) geven een iets lager gemiddeld cijfer voor het leven en wonen in de gemeente De Bilt. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

29 Veiligheid Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan 7,7 7,7 7,6 7,5 Veiligheid is ook een indicator die iets zegt over de kwaliteit van buurten, wijken of kernen. In relatie tot sociale kracht gaat het hierbij vooral om de beleving van veiligheid. Onderscheid kan worden gemaakt in: overlast van anderen en het gevoel van veiligheid in de buurt. De gemiddelde score voor veiligheid in de gemeente is 7,7. De veiligheid wordt hoger dan gemiddeld beoordeeld in Hollandsche Rading (8,2) en Westbroek (8,1) door de zeer beperkte overlast van anderen en een hoge veiligheidsbeleving. Hollandsche Rading 8,2 Maartensdijk 7,7 Westbroek 8,1 Veiligheid in inwoners van de gemeente De Bilt. N=691 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

30 Veiligheidsgevoel Gevoel van veiligheid in de gemeente De Bilt is groot. Ja, altijd Ja, meestal 41% 52% Veiligheidsbeleving 86% 93% 92% Soms wel, soms niet Nee, meestal niet / (vrijwel) nooit 1% 6% Mate waarin inwoners zich veilig voelen in hun buurt. N=816 Bilthoven 2% 5% Inbraak in buurt De Bilt 5% Iemand bezig aan geparkeerde Maartensdijk auto 7% Hollandsche Graffiti spuitende Rading 4% jongeren Groenekan 3% Heftige woordenwisseling Westbroek 7% Spijbelende Gemeente kinderen De Bilt 6% 11% 28% 41% 46% 58% Vaak 76% 79% Soms 93% 93% 92% 90% Aandeel bewoners dat zich vaak Gaat of (waarschijnlijk) soms niet veilig zelf voelt iets in hun doen buurt, naar kern. N=816 Gemeente De Bilt Provincie Utrecht Nederland Inwoners die zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. N=816 (bron: KING) Veruit de meeste bewoners voelen zich altijd (52%) of meestal (41%) veilig in hun buurt. Ongeveer 7% voelt zich niet altijd veilig, waarvan 1% zich meestal niet of bijna nooit veilig voelt in de buurt. De veiligheidsbeleving is in 2013 en daarvoor anders gevraagd en daarom niet exact vergelijkbaar. In 2013 gaf 81% van de respondenten aan zich zelden tot nooit onveilig te voelen in de eigen buurt, 1% gaf aan zich vaak onveilig te voelen. Het verschil tussen de kernen is niet groot, als wordt gekeken naar het percentage bewoners dat zich niet altijd veilig voelt in de buurt. Groenekan springt er enigszins uit in ongunstige zin: hier voelt 3% zich vrijwel nooit of meestal niet veilig en 11% voelt zich soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid kan te maken hebben met sociale onveiligheid, maar bijvoorbeeld ook met verkeersonveiligheid. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

31 Sociale overlast De overlast door jongeren of andere buurtbewoners is beperkt Overlast van buurtbewoners Overlast van jongeren in de buurt 4% 3% 13% 16% 24% 26% Heel veel Veel Niet veel/niet weinig Weinig Nauwelijks tot geen Mate van overlast van buurtbewoners en jongeren in de buurt. N= % 53% Frequentie criminaliteit jongeren 4% 30% 42% 23% Vaak Soms (bijna) nooit Weet ik niet Hoe vaak inwoners denken dat jongeren in hun buurt zich schuldig maken aan criminaliteit. N=830 De meeste inwoners van de gemeente De Bilt hebben weinig tot geen last van buurtbewoners (82%), noch meer specifiek van jongeren (79%). Van alle respondenten heeft 4% veel overlast van jongeren. Het aandeel inwoners dat overlast ervaart van buurtbewoners is gelijk aan dat van provincie Utrecht en Nederland. In Bilthoven is dit iets meer (6%). In Westbroek en Hollandsche Rading is de overlast van jongeren minimaal. In 2011 (7%) en 2013 (8%) gaven bewoners van gemeente De Bilt frequenter aan regelmatig of vaak overlast te ervaren van hangjongeren. Van alle respondenten heeft 5% (heel) veel overlast van buurtbewoners in het algemeen. In 2011 (6%) en 2013 (7%) gaven bewoners iets frequenter aan regelmatig of vaak overlast te ervaren door buurtbewoners. Eén op de drie bewoners denkt wel dat de jongeren in de buurt zich vaak (4%) of soms (30%) schuldig maken aan crimineel gedrag. In Bilthoven en de kern De Bilt ligt dit percentage iets hoger, tussen 35% en 40%. Bewoners van Westbroek (11%) en Hollandsche Rading (19%) denken minder vaak dat dit voorkomt. Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

32 Totale Sociale Kracht per kern Gemeente De Bilt Bilthoven De Bilt Groenekan Hollandsche Rading 7,4 7,3 7,5 7,4 7,5 Op basis van de onderliggende indicatoren voor participatie, zelfredzaamheid, collectieve zelfredzaamheid, financiële zelfredzaamheid, eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid is een indicator voor de sociale kracht afgeleid. Gemiddeld voor de gemeente De Bilt komt de indicator uit op 7,4. Het cijfer heeft vooral een relatieve, vergelijkende waarde. De sociale kracht verschilt in de gemeente De Bilt weinig tussen de kernen en varieert tussen de 7,3 in Bilthoven en Groenekan en 7,7 in Westbroek. Maartensdijk 7,5 Westbroek 7,7 Sociale kracht in de gemeente De Bilt. N=694 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

33 Bilthoven Totale sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid Veiligheid 5,8 7,3 8,1 6,8 8,0 7,4 7,1 7,7 Gemeente De Bilt De kern Bilthoven scoort een 7,3 voor sociale kracht, een fractie lager dan gemiddeld in de gemeente. Overeenkomstig het beeld van de gemeente De Bilt zijn de indicatoren voor zelfredzaamheid (8,1) en het aandeel niet eenzame mensen (8,0) het hoogst, maar de scores zijn net iets minder dan gemiddeld. Dat geldt ook voor participatie en collectieve zelfredzaamheid, die ook in Bilthoven de laagste waarden hebben. De indicator financiële zelfredzaamheid is in Bilthoven juist iets hoger dan gemiddeld in de gemeente. Sociale kracht in Bilthoven. N=236 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

34 De kern De Bilt Totale sociale kracht 7,5 Zelfredzaamheid Participatie 7,3 8,2 De kern De Bilt scoort een 7,5 voor sociale kracht. Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid 5,9 7,1 8,5 Alle onderliggende indicatoren komen sterk overeen met de gemiddelde waarden in de gemeente. Collectieve zelfredzaamheid geeft de laagste waarde. Leefbaarheid 7,2 Veiligheid 7,6 Gemeente De Bilt Sociale kracht in de kern De Bilt. N=284 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

35 Groenekan Totale sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid 6,2 7,4 7,8 7,9 8,1 7,3 De sociale kracht in Groenekan heeft een score van 7,4, dezelfde waarde als die van de gemeente De Bilt. De indicator voor participatie is in Groenekan (7,9) hoger dan gemiddeld in de gemeente. Ook de score voor collectieve zelfredzaamheid is hoger dan gemiddeld. Voor leefbaarheid ligt de score voor Groenekan (6,3) juist onder het gemiddelde van de gemeente. Leefbaarheid Veiligheid 6,3 7,5 Gemeente De Bilt De collectieve zelfredzaamheid (6,2) en leefbaarheid (6,3) zijn ook in Groenekan de laagste indicatoren. Sociale kracht in Groenekan. N=31 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

36 Hollandsche Rading Totale sociale kracht 7,5 Zelfredzaamheid 8,3 De kern Hollandsche Rading scoort een 7,5 voor sociale kracht. Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid Veiligheid 6,1 6,5 7,3 7,3 8,2 8,5 Op veel punten scoort Hollandsche Rading nog net iets beter dan gemiddeld in de gemeente De Bilt. Dat geldt met name voor veiligheid. Alleen de score voor leefbaarheid (6,5) is in deze kern iets lager en vormt samen met de score voor collectieve zelfredzaamheid (6,1) de laagste indicatoren. Gemeente De Bilt Sociale kracht in Holl Rading. N=22 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

37 Maartensdijk Totale sociale kracht 7,5 Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid 5,8 8,2 7,5 8,7 7,0 7,0 De indicatorwaarde voor sociale kracht in Maartensdijk is 7,5. Met name het aandeel niet eenzame mensen (8,7) is hoog in Maartensdijk, vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde. Ook de waarde voor participatie is iets hoger. De collectieve zelfredzaamheid (5,8) is de laagste indicator. Veiligheid 7,7 Gemeente De Bilt Sociale kracht in Maartensdijk. N=97 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

38 Westbroek Totale sociale kracht Zelfredzaamheid Participatie Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Collectieve zelfredzaamheid Leefbaarheid Veiligheid 7,7 8,4 7,7 9,1 7,0 6,5 6,3 8,1 Westbroek scoort een 7,7 voor sociale kracht en dat is hoger dan gemiddeld (7,4). Vrijwel alle waarden zijn in Westbroek hoger dan gemiddeld in de gemeente. Dat geldt vooral voor de het relatief lage aandeel eenzame mensen (score 9,1), de hoge mate van zelfredzaamheid (8,4), veiligheid (8,1), de mate van participatie (7,7) en collectieve zelfredzaamheid (6,5). Alleen de waarde voor leefbaarheid (6,3) ligt onder het gemeentelijk gemiddelde. Gemeente De Bilt Sociale kracht in Westbroek. N=24 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt /38

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 2 Inhoud Inleiding 5 Samenvatting 11 1. Sociale Kracht in Houten 19 1.1 Zelfredzaamheid

Nadere informatie

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken Leefbaarheid Veiligheid Zelfredzaamheid Burenhulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Wijkteam Sociaal team Centrum Jeugd en Gezin RondZeist Sportdeelname De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling oktober 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Monitor Sociale Kracht

Monitor Sociale Kracht Monitor Sociale Kracht - 2015-2016 1. Inhoudsopgave SOCIALE KRACHT IN DE U10-REGIO 9 SOCIALE KRACHT IN DE U10-REGIO EN DE ONDERLIGGENDE WAARDEN 10 ZELFREDZAAMHEID IN DE U10-REGIO 11 ZELFZORGEND VERMOGEN

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht

Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht Woon- en leefomgeving, veiligheid en Sociale kracht TOELICHTING DE VRAGENLIJST De vragenlijst is in overleg met de gemeente opgesteld en bevat vragen over verschillende onderwerpen, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid

Betrokkenheid van buurtbewoners. Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid Uitgevoerd

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt

GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt GemeenteBeleidsMonitor 2015 - Gemeente De Bilt Onderzoeksbeschrijving In het najaar van 2015 is in opdracht van de Gemeente De Bilt een nieuwe gemeente-brede Burgerpeiling uitgevoerd onder de naam GemeenteBeleidsMonitor

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Samenvatting DIMENSUS

Samenvatting DIMENSUS Samenvatting In 1998 is voor in het kader van het Grote Stedenbeleid, gestart met een WijkOntwikkelingsPlan (WOP). De wijk wordt gekenmerkt door een achterstand op sociaal, economisch en fysiek gebied.

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni Page #1 LET OP:

Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni Page #1 LET OP: Waarstaatjegemeente Burgerpeiling versie 8.0 juni 2016 Page #1 LET OP: Maximaal zes gesloten vragen (niet-zijnde waarderingen) uit de modelvragenlijst mogen worden geëlimineerd op verzoek van de opdrachtgever.

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas Dorpsgesprek 2: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Swolgen, Tienray 24 september 2009 Judith Godijn en Sonja Lubbers Programma dorpsgesprek 19.30 uur: Welkom

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente De Wolden 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan: Kathrin Beckers, Sinisa Boksic en Remi de Cock Van: Saskia Janssen, Maico Hoksbergen en Karolijne van der Houwen Onderwerp: Afleidingen Sociaal Fysiek 2009 Datum: 13 oktober 2009 Cc.: Wim de Witte,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie