Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale kwaliteit Maart/april 2015"

Transcriptie

1 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim van de ongeveer uitgenodigde mensen hebben de vragenlijst ingevuld en daarmee komt de respons op 28 procent. De gemeente wil graag met inwoners in gesprek over hun leefomgeving. Als eerste is aan de panelleden gevraagd, wat voor hen bepalend is voor de kwaliteit van de leefomgeving. De resultaten hiervan zijn gebruikt als input voor gesprekken. De vragenlijst was opgebouwd rond de volgende thema s: schoon veilig sociaal zorg en ondersteuning jeugd en onderwijs vrije tijd De gehanteerde vragenlijst is opgesteld door onderzoeksbureau Het Verwey-Jonker Instituut. Zij hebben dit onderzoek landelijk uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor zover mogelijk zijn de resultaten van het Panel op dezelfde manier verwerkt, zodat deze met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit was echter niet overal mogelijk. Het Verwey-Jonker Instituut had namelijk per thema zeven aspecten voorgelegd en voor zijn er soms aspecten toegevoegd of weggelaten, zodat de totaalscore per thema niet vergelijkbaar is. De resultaten worden per thema besproken. Waar mogelijk zijn de resultaten van het Panel naast de resultaten van het landelijke onderzoek gepresenteerd, zodat een vergelijking mogelijk is. 1 kennispunttwente.nl

2 SCHOON Hieronder staan voor het thema Schoon de verschillende aspecten die voorgelegd zijn aan de panelleden. De panelleden konden per aspect aangeven hoe belangrijk ze het betreffende aspect vinden, van 1 (heel onbelangrijk) tot 5 (heel belangrijk). Per aspect is een gemiddelde berekend. Aan de hand van deze gemiddelden zijn de aspecten op volgorde van belangrijkheid gezet. ërs kennen gemiddeld het grootste belang toe aan een goede afvalinzameling. Ook de afwezigheid van rommel op straat en schone lucht worden belangrijk gevonden. Het minst belangrijk vinden de panelleden de hoeveelheid onkruid op straten en paden en de aandacht voor duurzaamheid. Bij beide aspecten geeft een groot deel van het panel een 3 (neutraal=middelste score). Als we kijken naar de resultaten van het landelijke onderzoek, dan zien we dat schone lucht daar de hoogste score krijgt (4,39); dit is gelijk aan de score van het Panel. In wordt onder andere meer waarde gehecht aan een goede afvalinzameling en afwezigheid van rommel op straat dan landelijk. wordt iets meer waarde gehecht aan aandacht voor duurzaamheid. Figuur 1. Belang dat burgers toekennen aan aspecten van een schone leefomgeving (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk) Goede afvalinzameling 4,36 4,52 Afwezigheid rommel op straat 4,40 4,34 Schone lucht 4,39 4,39 Afwezigheid hondenpoep 4,35 4,26 Goed onderhoud paden, pleintjes en parken 4,21 4,22 Afwezigheid bekladde muren of gebouwen Aandacht voor duurzaamheid (zoals bij energie, afvalinzameling en bouwen) Weinig onkruid op straten en paden 3,64 3,97 3,92 3,95 4,13 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Vervolgens is gevraagd om een top-3 te benoemen. Dezelfde aspecten zijn voorgelegd aan de panelleden en zij konden aangeven welke drie zij het belangrijkste vinden voor een schone leefomgeving. Het verschil met de gemiddelde scores is dat burgers bij de top-3 gedwongen zijn om prioriteiten te stellen. Burgers kunnen verschillende aspecten belangrijk vinden, maar welke aspecten wijzen ze aan als ze echt moeten kiezen? Hier komt een soortgelijke verdeling uit, alleen schone lucht zakt nu iets naar beneden. Bij het belang dat mensen eraan hechten, stond schone lucht op een derde plek, nu is de schone lucht gedaald naar plaats 5. 2 kennispunttwente.nl

3 Figuur 2. Meest geprioriteerde aspecten van een schone leefomgeving (in % van de respondenten) Goede afvalinzameling Afwezigheid rommel op straat 67% 66% Afwezigheid hondenpoep Goed onderhoud paden, pleintjes en parken Schone lucht 39% 37% 44% Afwezigheid bekladde muren of gebouwen Aandacht voor duurzaamheid (zoals bij energie, afvalinzameling en bouwen) Weinig onkruid op straten en paden 9% 19% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wie houden burgers verantwoordelijk voor een schone leefomgeving? Op basis van de gemiddelde score op alle aspecten, wordt de meeste verantwoordelijkheid toegekend aan de gemeente. De gemeente krijgt op een schaal van 1 tot 5 een verantwoordelijkheidsscore van 4,16, burgers 3,79 en andere partijen (bijvoorbeeld bedrijven, politie, woningcorporaties) 3,76. zien we een vergelijkbaar beeld, maar de exacte scores zijn niet vergelijkbaar, omdat er in gerekend is met een gemiddelde over 8 aspecten en landelijk met 7 aspecten. Figuur 3. Gemiddelde schaalscores van toegekende verantwoordelijkheid voor schone leefomgeving (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Gemeente 4,16 Burgers 3,79 Andere partijen 3,76 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Dit beeld van wie verantwoordelijk is voor een schone leefomgeving wordt genuanceerd als we naar de afzonderlijke aspecten van een schone leefomgeving kijken. Voor de afwezigheid van hondenpoep en rommel op straat zien burgers vooral zichzelf als verantwoordelijk. Voor de andere aspecten wordt de gemeente wel als meest verantwoordelijke aangewezen, maar ook andere partijen hebben een rol, bijvoorbeeld bij schone lucht. zien we een vergelijkbaar beeld voor de verschillende aspecten. 3 kennispunttwente.nl

4 Figuur 4. Toegekende verantwoordelijkheid voor aspecten van een schone leefomgeving (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Goede afvalinzameling (N=1.182) Afwezigheid rommel op straat (N=1.151) Afwezigheid hondenpoep (N=779) Goed onderhoud paden, pleintjes en parken (N=689) Schone lucht (N=650) Afwezigheid bekladde muren of gebouwen (N=326) Aandacht voor duurzaamheid (zoals bij energie, afvalinzameling en bouwen) (N=280) Weinig onkruid op straten en paden (N=164) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Gemeente Burgers Andere partijen 4 kennispunttwente.nl

5 VEILIG Welke aspecten zijn belangrijk voor een veilige leefomgeving? Geen criminaliteit wordt daarbij het belangrijkste gevonden (4,61), gevolgd door geen overlast op straat, plein of buurt, verkeersveiligheid met een score van 4,41. De aanwezigheid van politie en toezichthouders en cameratoezicht op straten, pleinen en overige plekken in de openbare ruimte wordt het minst belangrijk gevonden. Doordat in een aantal aspecten zijn samengevoegd, kan hier geen vergelijking van gemaakt worden. kennen ze iets meer belang toe aan verlichting in de openbare ruimte dan in. De andere aspecten verschillen weinig. Figuur 5. Belang dat burgers toekennen aan aspecten van een veilige leefomgeving (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk) Geen criminaliteit 4,54 4,61 Geen overlast op straat, plein of buurt, verkeersveiligheid 4,41 Bereikbaar meldpunt voor onveiligheid en overlast Verlichting in de openbare ruimte Aanwezigheid politie en toezichthouders, cameratoezicht op straten, pleinen en overige plekken in de openbare ruimte 3,89 4,09 4,07 4,04 4,17 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Aan welke aspecten geven burgers prioriteit als het gaat om een veilige leefomgeving? Geen overlast en verkeersveiligheid staat bovenaan de top-3: 85 procent van de panelleden vinden dit belangrijk, direct gevolgd door de afwezigheid van criminaliteit. Een bereikbaar meldpunt voor onveiligheid en overlast staat onderaan, dit heeft geen prioriteit voor de panelleden. Figuur 6. Meest geprioriteerde aspecten van een veilige leefomgeving (in % van de respondenten) Geen overlast op straat, plein of buurt, verkeersveiligheid 85% Geen criminaliteit 83% Aanwezigheid politie en toezichthouders, cameratoezicht op straten, pleinen en overige plekken in de openbare ruimte Verlichting in de openbare ruimte 44% 48% Bereikbaar meldpunt voor onveiligheid en overlast 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 5 kennispunttwente.nl

6 De gemeente wordt het meest verantwoordelijk gehouden voor een veilige leefomgeving, gevolgd door andere partijen. Op ruime afstand volgen burgers zelf. zien we een vergelijkbaar beeld, maar de exacte scores zijn niet vergelijkbaar, omdat er in gerekend is met een gemiddelde over 5 aspecten en landelijk met 7 aspecten. Figuur 7. Gemiddelde schaalscores van toegekende verantwoordelijkheid voor veilige leefomgeving (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Gemeente 4,20 Andere partijen 4,17 Burgers 3,27 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Wie er verantwoordelijk is voor de verschillende aspecten verschilt. De bovenste twee aspecten (geen overlast/verkeersveiligheid en geen criminaliteit) worden vooral gezien als gedeelde verantwoordelijkheid; hier spelen burgers zelf ook een rol. Bij de andere drie aspecten voelen burgers zich minder verantwoordelijk en wordt vooral naar gemeente en andere partijen gekeken. zien we een vergelijkbaar beeld voor de verschillende aspecten. Figuur 8. Toegekende verantwoordelijkheid voor aspecten van een veilige leefomgeving (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Geen overlast op straat, plein of buurt, verkeersveiligheid (N=1.494) Geen criminaliteit (N=1.451) Aanwezigheid politie en toezichthouders, cameratoezicht op straten, pleinen en overige plekken in de openbare ruimte (N=847) Verlichting in de openbare ruimte (N=770) Bereikbaar meldpunt voor onveiligheid en overlast (N=480) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Gemeente Burgers Andere partijen 6 kennispunttwente.nl

7 SOCIAAL De sociale leefomgeving heeft te maken met de kwaliteit van het samenleven. Aan welke aspecten hechten burgers de meeste waarde als het hierom gaat? Vooral de afwezigheid van discriminatie wordt belangrijk gevonden (4,04), maar er wordt ook veel belang gehecht aan buren die elkaar helpen als dat nodig is (4,03). De aanwezigheid van ontmoetingsplekken voor buurtbewoners scoort laag, een 2,98. Bij de bovenste aspecten zien we weinig verschil met de gemiddelde landelijke score. Bij de onderste 3 aspecten is het verschil iets groter. In wordt iets meer waarde gehecht aan weinig verhuizingen in de buurt. wordt vooral meer waarde gehecht aan bewoners die actief zijn als vrijwilliger in de buurt en de aanwezigheid van ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Figuur 9. Belang dat burgers toekennen aan de aspecten van een sociale leefomgeving (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk) Afwezigheid discriminatie op grond van bijv afkomst, geloof of seksuele geaardheid Buren helpen elkaar als dat nodig is Aanwezigheid winkels in de buurt 3,86 4,04 4,05 4,03 4,03 Bevolkingssamenstelling van de buurt (u kunt denken aan opleiding, leefstijl, afkomst, leeftijd) Bewoners zijn actief als vrijwilliger in de buurt Aanwezigheid ontmoetingsplekken voor buurtbewoners Buurtbewoners kennen elkaar Aanwezigheid bedrijven in de stad Weinig verhuizingen in de buurt 2,98 3,27 3,19 3,16 3,23 3,31 3,42 3,40 3,38 3,75 3,78 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 Als mensen vervolgens een top-3 aan mogen geven, komen de buren die elkaar helpen bovenaan te staan; 69 procent van de panelleden heeft dit aspect van een sociale leefomgeving in zijn top-3 staan. Ook het feit dat buurtbewoners elkaar kennen, wordt belangrijk gevonden. De afwezigheid van discriminatie sluit de top-3. Ook hier komt de aanwezigheid van ontmoetingsplekken voor buurtbewoners op de laatste plaats, maar ook de aanwezigheid van bedrijven in de stad wordt maar door 6 procent van de panelleden in de top-3 gezet. Bij de vraag hoeveel belang ze aan dit aspect toekennen, stond de aanwezigheid van bedrijven in de middenmoot. 7 kennispunttwente.nl

8 Figuur 10. Meest geprioriteerde aspecten van een sociale leefomgeving (in % van de respondenten) Buren helpen elkaar als dat nodig is 69% Buurtbewoners kennen elkaar Afwezigheid discriminatie 53% 59% Aanwezigheid winkels in de buurt 45% Bevolkingssamenstelling van de buurt 31% Weinig verhuizingen in de buurt 11% Bewoners zijn actief als vrijwilliger in de buurt 7% Aanwezigheid bedrijven in de stad Aanwezigheid ontmoetingsplekken voor buurtbewoners 6% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Burgers zien zichzelf als meest verantwoordelijk voor een sociale leefomgeving: een gemiddelde score van 3,82. De gemeente volgt op afstand met een gemiddelde score van 3,27 en de andere partijen zijn het minst verantwoordelijk voor een sociale leefomgeving volgens de panelleden. wordt iets meer verantwoordelijkheid toegekend aan andere partijen dan aan de gemeente, maar dit verschil kan ook komen, doordat in 9 aspecten aan de panelleden zijn voorgelegd en landelijk maar 7. Figuur 11. Gemiddelde schaalscores van toegekende verantwoordelijkheid voor sociale leefomgeving (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Burgers 3,82 Gemeente 3,27 Andere partijen 3,11 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Bij vijf van de negen aspecten vinden de panelleden dat ze zelf het meest verantwoordelijk zijn: buren helpen elkaar en kennen elkaar, er wordt niet gediscrimineerd, er zijn weinig verhuizingen in de buurt en bewoners zijn actief als vrijwilliger in de buurt. Bij de overige aspecten wordt naar de gemeente gekeken als verantwoordelijke, maar ook andere partijen spelen een belangrijke rol. is de toegekende verantwoordelijkheid voor deze aspecten ongeveer hetzelfde als in. 8 kennispunttwente.nl

9 Figuur 12. Toegekende verantwoordelijkheid voor aspecten van een sociale leefomgeving (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Buren helpen elkaar als dat nodig is (N=1.204) Buurtbewoners kennen elkaar (N=1.040) Afwezigheid discriminatie (N=935) Aanwezigheid winkels in de buurt (N=785) Bevolkingssamenstelling van de buurt (N=537) Weinig verhuizingen in de buurt (N=198) Bewoners zijn actief als vrijwilliger in de buurt (N=123) Aanwezigheid bedrijven in de stad (N=110) Aanwezigheid ontmoetingsplekken voor buurtbewoners (N=96) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Gemeente Burgers Andere partijen 9 kennispunttwente.nl

10 ZORG EN ONDERSTEUNING Hoeveel belang hechten burgers aan verschillende aspecten op het gebied van zorg en ondersteuning? Het belangrijkst vinden ze thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt (4,43). Ook een goed en snel bereikbaar ziekenhuis (4,41) en zelf de zorg kunnen kiezen die men wil en die bij de persoon past (4,40) zijn belangrijk voor de panelleden. Zorg van familie, vrienden en/of buren bij ziekte of beperking (mantelzorg) scoort relatief laag (3,79). Als we het belang dat de panelleden in toekennen aan de verschillende aspecten vergelijken met het landelijke belang, dan zien we wel verschillen. Vooral bij de laatste twee aspecten is het verschil zichtbaar. wordt meer belang toegekend aan ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers, en aan zorg van familie, vrienden en/of buren bij ziekte of beperking (mantelzorg) dan in. Figuur 13. Belang dat burgers toekennen aan de aspecten van zorg en ondersteuning (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk) Thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt Goed en snel bereikbaar ziekenhuis Zelf de zorg kunnen kiezen die ik wil en die bij mij past Voorzieningen voor mensen met een beperking (denk aan rolstoelen, huishoudelijke hulp) Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen Ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers Zorg van familie, vrienden en/of buren bij ziekte of beperking (mantelzorg) 3,79 3,91 3,91 4,03 4,43 4,4 4,41 4,45 4,40 4,36 4,26 4,33 4,18 4,15 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 In de top-3 van meest geprioriteerde aspecten staat zelf de zorg kunnen kiezen die ik wil en die bij mij past bovenaan; dit aspect is door driekwart van de panelleden genoemd. Ook thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt is vaak genoemd: 62 procent van de panelleden heeft dit in de top-3 gezet. De ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers is door slechts een op de tien panelleden genoemd. staat thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt bovenaan de top-3, gevolgd door zelf de zorg kunnen kiezen die ik wil en die bij mij past. Een goed en snel bereikbaar ziekenhuis en voorzieningen voor mensen met een beperking staan landelijk vaker in de top-3 dan in, net als ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. 10 kennispunttwente.nl

11 Figuur 14. Meest geprioriteerde aspecten van zorg en ondersteuning (in % van de respondenten) Zelf de zorg kunnen kiezen die ik wil en die bij mij past 59% 74% Thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt 62% 64% Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 43% 45% Goed en snel bereikbaar ziekenhuis Voorzieningen voor mensen met een beperking Zorg van familie, vrienden en/of buren bij ziekte of beperking (mantelzorg) Ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers 9% 31% 27% 21% 16% 43% 51% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De gemeente wordt in als meest verantwoordelijke aangewezen voor zorg en ondersteuning, gevolgd door andere partijen. Burgers kennen zichzelf de minste verantwoordelijkheid toe. Als we naar de gemiddelde schaalscores van de landelijke enquête kijken, zien we dat daar vooral andere partijen als verantwoordelijke worden gezien en de gemeente pas op de tweede plek. Figuur 15. Gemiddelde schaalscores van toegekende verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Gemeente Andere partijen 3,67 4,07 3,99 4,16 Burgers 3,07 3,09 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 De gemiddelde schaalscore van toegekende verantwoordelijkheid zien we ook terug bij de afzonderlijke aspecten. Bij bijna alle aspecten wordt in de gemeente als meest verantwoordelijke aangewezen. Alleen bij de zorg voor familie, vrienden en/of buren vinden de panelleden dat ze zelf de meeste verantwoordelijkheid hebben. Bij de landelijke resultaten zien we inderdaad dat bij de meeste aspecten andere partijen als meest verantwoordelijk worden aangemerkt. Ook daar geldt, dat bij zorg van familie, vrienden en/of buren vooral burgers zelf verantwoordelijk zijn. 11 kennispunttwente.nl

12 Figuur 16. Toegekende verantwoordelijkheid voor aspecten van zorg en ondersteuning (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Zelf de zorg kunnen kiezen die ik wil en die bij mij past (N=1.298) Thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt (N=1.096) Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (N=759) Goed en snel bereikbaar ziekenhuis (N=752) Voorzieningen voor mensen met een beperking (N=539) Zorg van familie, vrienden en/of buren bij ziekte of beperking (N=477)) Ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers (N=164) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Gemeente Burgers Andere partijen 12 kennispunttwente.nl

13 JEUGD EN ONDERWIJS Ook op het gebied van jeugd en onderwijs zijn verschillende aspecten voorgelegd. Hoe kijken burgers hier tegenaan? Het meeste belang wordt toegekend aan goed onderwijs, ook voor leerlingen met leerachterstand of voorsprong. Het ontbreken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten is ook een belangrijk aspect. Het minste belang kennen de panelleden toe aan de ondersteuning aan ouders met opvoedvragen. Ook het taalonderwijs voor peuters met een taalachterstand wordt door de panelleden niet heel belangrijk gevonden. zien we dat er vooral meer belang wordt toegekend aan ondersteuning aan ouders met opvoedvragen. Ook een gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen en jongeren scoort landelijk gemiddeld iets hoger dan in. Figuur 17. Belang dat burgers toekennen aan de aspecten van jeugd en onderwijs (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk) Goed onderwijs, ook voor leerlingen met leerachterstand of voorsprong 4,39 4,34 Geen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren Gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen en jongeren (zoals verenigingen/clubs) Goede kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijven, voor-, tussen-, naschoolse opvang) Taalonderwijs voor peuters met taalachterstand Ondersteuning aan ouders met opvoedvragen 3,71 3,97 3,93 3,83 3,83 3,85 4,15 4,17 4,05 4,07 3,99 4,06 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Vervolgens konden de panelleden een top-3 aangeven. Ook hier staat goed onderwijs op nummer 1; 84 procent van de panelleden heeft dit aspect in de top-3 gezet. De andere aspecten volgen op afstand. Aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplekken en een gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen staan op plaats 2 en 3. Onderaan staat het taalonderwijs voor peuters met een taalachterstand. zien we een vergelijkbaar beeld. Wel staat een gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen en jongeren landelijk vaker in de top-3 dan in. Bij de andere aspecten zijn de verschillen niet groot. 13 kennispunttwente.nl

14 Figuur 18. Meest geprioriteerde aspecten van jeugd en onderwijs (in % van de respondenten) Goed onderwijs, ook voor leerlingen met leerachterstand of voorsprong Aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren Gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen en jongeren 45% 47% 42% 56% 84% 80% Goede kinderopvang Geen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 37% 38% 36% 38% Ondersteuning aan ouders met opvoedvragen Taalonderwijs voor peuters met taalachterstand 13% 16% 26% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bij het thema jeugd en onderwijs wordt de gemeente ook als meest verantwoordelijk gezien (4,25). Andere partijen volgen op afstand met een gemiddelde schaalscore van 3,68 en burgers zijn het minst verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs volgens de panelleden. zien we vooral een hogere gemiddelde schaalscore voor andere partijen: in is dit 3,68, landelijk 4,08. Figuur 19. Gemiddelde schaalscores van toegekende verantwoordelijkheid voor jeugd en onderwijs (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Gemeente Andere partijen 3,68 4,08 4,25 4,26 Burgers 3,16 3,17 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Deze toegekende verantwoordelijkheid zien we ook bij de verschillende aspecten terug. De gemeente heeft volgens de panelleden bij alle aspecten de meeste verantwoordelijkheid, meestal gevolgd door andere partijen. Alleen bij de afwezigheid van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vinden de panelleden dat burgers meer verantwoordelijkheid hebben dan andere partijen, maar nog steeds is de gemeente het meest verantwoordelijk. zien we een soortgelijke verdeling van de verantwoordelijkheid. Alleen bij het schoolverzuim en schoolverlaten wordt vooral naar andere partijen gekeken; de gemeente heeft hier bij de landelijke enquête de minste verantwoordelijkheid. 14 kennispunttwente.nl

15 Figuur 20. Toegekende verantwoordelijkheid voor aspecten van jeugd en onderwijs (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Goed onderwijs, ook voor leerlingen met leerachterstand of voorsprong (N=1.473) Aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren (N=797) Gevarieerd aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen en jongeren (N=730) Goede kinderopvang (N=654) Geen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (N=626) Ondersteuning aan ouders met opvoedvragen (N=448) Taalonderwijs voor peuters met taalachterstand (N=232) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Gemeente Burgers Andere partijen 15 kennispunttwente.nl

16 VRIJE TIJD Het laatste thema was vrije tijd. Ook daar zijn verschillende aspecten voorgelegd. Veruit het meeste belang hechten de panelleden aan parken en groenvoorzieningen; deze scoren een 4,13. Culturele voorzieningen, gelegenheid tot sporten en een gevarieerd winkelaanbod volgen op afstand. Het minste belang kennen de panelleden toe aan festivals en evenementen (3,28) en een gevarieerd horeca-aanbod (3,32). Bij de resultaten van de landelijke enquête zien we over het algemeen dat de mensen een groter belang toekennen aan de verschillende aspecten van het thema vrije tijd dan de leden van het Panel. Alleen de culturele voorzieningen zijn voor de mensen in iets belangrijker dan landelijk; alle andere aspecten scoren landelijk hoger. Figuur 21. Belang dat burgers toekennen aan de aspecten van vrije tijd (1=heel onbelangrijk tot 5=heel belangrijk) Parken en groenvoorzieningen Culturele voorzieningen (zoals musea, theaters, bioscopen, bibliotheken) Gelegenheid tot sporten Gevarieerd winkelaanbod Actief verenigingsleven Gevarieerd horeca-aanbod Festivals en evenementen 3,44 3,61 3,32 3,53 3,28 3,31 4,13 4,16 3,87 3,82 3,85 4,01 3,84 3,96 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 Driekwart van de panelleden heeft parken en groenvoorzieningen in de top-3 gezet. Culturele voorzieningen wordt door ruim de helft genoemd en een gevarieerd winkelaanbod door bijna de helft. Ook hier staan festivals en evenementen onderaan de lijst. Als we de resultaten van vergelijken met de landelijke resultaten, zien we ook verschillen. staan een gevarieerd winkelaanbod, gelegenheid tot sporten en een actief verenigingsleven vaker in de top-3 dan in. In staan parken en groenvoorzieningen en culturele voorzieningen juist iets vaker in de top kennispunttwente.nl

17 Figuur 22. Meest geprioriteerde aspecten van vrije tijd (in % van de respondenten) Parken en groenvoorzieningen Culturele voorzieningen (zoals musea, theaters, bioscopen, bibliotheken) Gevarieerd winkelaanbod Gelegenheid tot sporten Gevarieerd horeca-aanbod Actief verenigingsleven Festivals en evenementen 21% 22% 19% 26% 15% 17% 57% 52% 49% 61% 47% 52% 74% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De gemeente wordt het meest verantwoordelijk gehouden voor de verschillende aspecten rondom vrije tijd; de panelleden kennen de gemeente gemiddeld een 4,24 toe. Andere partijen volgen op afstand met een gemiddelde schaalscore van 3,72 en de panelleden kennen zichzelf de minste verantwoordelijkheid toe met een gemiddelde schaalscore van 2,94. zien we dezelfde verdeling, maar is de gemiddelde schaalscore overal net iets hoger. Figuur 23. Gemiddelde schaalscores van toegekende verantwoordelijkheid voor vrije tijd (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Gemeente 4,24 4,28 Andere partijen 3,72 3,85 Burgers 2,94 2,98 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Een vergelijkbaar beeld van toegekende verantwoordelijkheid zien we bij de afzonderlijke aspecten. Bij de meeste aspecten wordt de meeste verantwoordelijkheid toegekend aan de gemeente met op afstand de andere partijen. Bij een gevarieerd horeca-aanbod zijn andere partijen bijna even verantwoordelijk als de gemeente. Enige uitzondering is een actief verenigingsleven: hiervoor zijn de burgers zelf het meest verantwoordelijk. wordt de gemeente ook bij de meeste aspecten als meest verantwoordelijke gezien. Net als in zijn burgers het meest verantwoordelijk voor een actief verenigingsleven, maar bij een gevarieerd horeca-aanbod worden landelijk de andere partijen als meest verantwoordelijk gezien. 17 kennispunttwente.nl

18 Figuur 24. Toegekende verantwoordelijkheid voor aspecten van vrije tijd (1=helemaal niet verantwoordelijk tot 5=volledig verantwoordelijk) Parken en groenvoorzieningen (N=1.299) Culturele voorzieningen (N=1.000) Gevarieerd winkelaanbod (N=853) Gelegenheid tot sporten (N=830) Gevarieerd horeca-aanbod (N=367) Actief verenigingsleven (N=335) Festivals en evenementen (N=259) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Gemeente Burgers Andere partijen 18 kennispunttwente.nl

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter Woonaantrekkelijkheidsscan 2011 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter juni 2011 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Telefoon:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Analyse deelgebied Maaspoort 2016

Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Analyse deelgebied Maaspoort 2016 Afdeling O&S December 2016 2 1. Aanleiding en doel In Maaspoort signaleren professionals meervoudige problematiek in een gedeelte van de wijk. Het gaat om het zuidelijk

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting De gemeente Utrecht streeft naar een gezonde leefomgeving voor alle Utrechters. Dit gaat onder andere over de

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Het Jongerenpanel B A S I S V O O R B E L E I D. Evert van der Molen. Kübra Ozisik. Oktober

Het Jongerenpanel B A S I S V O O R B E L E I D. Evert van der Molen. Kübra Ozisik. Oktober Het Jongerenpanel Evert van der Molen Oktober 2017 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud 1.Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Meedenken... 4 2.3 Wonen in Groningen... 4 2.4 Activiteiten

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

SPELEN IN BORNE. Resultaten inwonerpeiling Speelbeleid. BornePanel November 2017

SPELEN IN BORNE. Resultaten inwonerpeiling Speelbeleid. BornePanel November 2017 SPELEN IN BORNE Resultaten inwonerpeiling Speelbeleid BornePanel November 2017 Inwonerpeiling spelen in Borne Peiling onder Bornenaren Deze factsheet presenteert de resultaten van de inwonerpeiling over

Nadere informatie

Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel. November 2016

Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel. November 2016 Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel November 2016 Algemene indruk, vergelijking omliggende gemeenten en groenadoptie Peiling openbare ruimte De betrokkenheid van de panelleden bij deze

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 1. Inleiding Van 11 tot en met 23 december 2018 is een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. Het onderwerp van de peiling was de binnenstad

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 We willen dat mensen op een prettige manier met elkaar omgaan in de gemeente s-hertogenbosch, ongeacht eventuele cultuurverschillen,

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Digipanel over: Wijkgericht werken en plussen en minnen van de stad

Digipanel over: Wijkgericht werken en plussen en minnen van de stad Digipanel over: Wijkgericht werken en plussen en minnen van de stad Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Januari 007 Kort samengevat In november 00 is het Bossche digipanel gevraagd naar hun

Nadere informatie

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM RAPPORT OKTOBER 2017 Discriminatiemonitor TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM Midden-Drenthe Colofon Titel Discriminatiemonitor Midden-Drenthe Datum Oktober 2017 Trendbureau Drenthe, onderdeel

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Profiel Brede Welvaart Noordenveld

Profiel Brede Welvaart Noordenveld Rapportcijfer Positie* Totaal 21 Thema's Welvaart 190 Gezondheid 78 Milieu 7 Saamhorigheid bevolking 41 Woongenot 9 Kansen op w erk 203 Veiligheid en w einig overlast 25 Natuur 10 Welvaart Besteedbaar

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam juni 2009 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie