Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015"

Transcriptie

1 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015

2 Regionale rapportage In 2015 is voor de gemeente en de gemeente een peiling gehouden onder de inwoners over actuele gemeentelijke beleidsonderwerpen. Het onderzoek sluit aan op de stads- en wijkenquête die tweejaarlijks in de gemeente wordt uitgevoerd. De resultaten van de vragenblokken die in tenminste twee van deze drie gemeenten onderdeel uitmaakten van de enquête, zijn met elkaar vergeleken, resulterend in een regionale vergelijking. De absolute respons in betrof 717 respondenten (responspercentage 3) en in 888 respondenten (responspercentage 44%). Met een responspercentage van 37% betrof de absolute respons in 2421 respondenten: de wijkenquête heeft 1823 respondenten (3) en de stadsenquête 598 respondenten (3). De gemeentelijke rapportages vindt u via de gemeentelijke websites. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / INTRODUCTIE 1/1

3 Leefbaarheid: woonduur en tevredenheid aren (gem. rapportcijfer 7,9), ers (8,1) en enaren (8,3), beoordelen het woongenot in de buurt positief 1 Korter dan 2 jaar 3 2 tot 5 jaar 52% 5 5 tot 10 jaar 1 10 tot 15 jaar 15 jaar of langer Woonduur van inwoners in hun huidige buurt, in procenten, in 2015, in (N=1806), (N=704) en (N=877) 4% 2% 1% 2% 1 84% of lager of hoger Rapportcijfers voor het wonen in de buurt, in procenten, in 2015, in (N=1804), (N=717) en (N=873) In (5) en (52%) wonen inwoners vaker 15 jaar of langer in hun gemeente dan in (3). In zijn er meer inwoners die er korter dan 5 jaar wonen (37%) dan in (20%) en (). enaren (84%) en ers (7) beoordelen de buurt waarin zij wonen vaker met een 8 of hoger dan aren (6). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / LEEFBAARHEID EN VOORZIENINGEN 1/1

4 Jeugdhulp: bekendheid Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Meer dan de helft van de aren, ers en enaren met kinderen of die zelf jonger dan 24 jaar zijn*, is bekend met de werkzaamheden van het CJG 53% 34% 5 27% Bekend Van gehoord Niet bekend 67% 21% Inwoners met kinderen jonger dan 24 jaar die wel eens van het CJG gehoord hebben, in procenten, in 2015, in (N=637), (N = 289), en (N = 338). *In betreft het enaren die zelf jonger dan 23 jaar zijn of die kinderen jongeren dan 23 jaar hebben. enaren (67%) weten vaker wat het CJG doet dan ers (5) en aren (53%). In weet 33% niet wat het CJG doet. In en weet men vaker niet wat het CJG doet (resp. 47% en 42%). 43% van de ers met kinderen tot 24 jaar, of zelf jonger dan 24 jaar, heeft wel eens contact gehad met het CJG. Dat is iets meer dan in en (beide 3). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / JEUGDHULP 1/3

5 Jeugdhulp: bekendheid Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Inwoners hebben het meeste via de krant, de verloskundige of school over het CJG gehoord 32% 2 24% 17% 2 23% 20% 1 23% 17% % Krant Verloskundige School Folder Van iemand gehoord Internet Huisarts Kwam er langs Anders Manier waarop inwoners met kinderen jonger dan 24 jaar* van het CJG gehoord hebben, in procenten, in 2015, in (N=446), (N = 230) en (N = 287) In, en hebben de meeste inwoners via de krant, de verloskundige en school van het CJG gehoord. In hebben inwoners minder vaak via de krant van het CJG gehoord (17%) dan in (2) en (24%). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / JEUGDHULP 2/3

6 Jeugdhulp: bekendheid Jeugd- en Gezinsteam (JGT) Ongeveer één derde van de ers en enaren en een kwart van de aren weet waarvoor het JGT is bedoeld 23% 32% 30% Ja, en ik weet ongeveer waar het voor is bedoeld 71% 60% 6 Ja, maar ik weet niet waar het voor is bedoeld Nee, nooit van gehoord Inwoners met kinderen jonger dan 24 jaar* die wel eens van het JGT gehoord hebben, in procenten, in 2015, in (N=634), (N = 285) en (N = 341) 32% van de ers en 30% van de enaren weet waarvoor het JGT is bedoeld. In weten minder mensen dit (23%). In is 71% niet bekend met het JGT, in is dat 60% en in 6. 1 van de ers, 1 van de aren en 1 van de enaren, die wel eens van het JGT hebben gehoord, heeft wel eens contact opgenomen met het JGT. Van de inwoners die nog nooit contact hebben opgenomen met het JGT, is de bereidheid om dit wel te doen groter in (52% bereid) dan in (41%) en (3). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / JEUGDHULP 3/3

7 Sociaal (wijk)team (ST) 34% van de aren, 2 van de ers en 21% van de enaren heeft wel eens gehoord van het sociaal team 1 2 3% 4% Sociaal team en bedoeling bekend Sociaal team bekend, bedoeling niet In is het sociaal team het meest bekend (34% bekend). 2 van de aren, van de ers en 1 van de enaren, weet ook waarvoor het sociaal team bedoeld is. 82% van de enaren weet niet waarvoor het sociaal team bedoeld is, en dit geldt in mindere mate voor aren (74%) en ers (7). Gehoord van het sociaal team door aren (N=1797), ers (N=690) en enaren (N=883) % Contact met het ST door inwoners die wel eens hebben gehoord van het ST in (N=607), (N=177) en (N=189) 63% 51% Contact gehad Staat open voor contact Van de inwoners die wel eens hebben gehoord van het sociaal team, heeft 2 van de ers er wel eens contact mee gehad. aren en enaren hebben minder vaak contact gehad (resp. en 1). In staat 63% wel open voor contact met het sociaal team en dat is meer dan in (43%) en (51%). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / SOCIAAL TEAM 1/1

8 Vrijwilligerswerk: vrijwilligers en omvang vrijwilligerswerk Ongeveer 1 op de 3 inwoners is actief als vrijwilliger 32% 31% 2% 2% 3 1 3% sterk wisselend 6 uur of meer per week 2 tot 5 uur per week Minder dan 2 uur per week Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet, in procenten, in 2015, verdeeld naar intensiteit in (N=1810), (N=717), en (N=882) Het percentage vrijwilligers is in de drie gemeenten ongeveer even groot ( 3, 32% en 31%). Vrijwilligers zijn bij veel verschillende type organisaties actief maar het vaakst bij sportverenigingen, zorg- en dienstverlening organisaties, en scholen. Bij deze verenigingen zijn enaren het actiefste, gevolgd door ers. aren zijn minder vaak actief bij verenigingen voor zorg- en dienstverlening (1 tegenover 21% in en 1 in ) en scholen ( tegenover 20% in en 17% in ). aren zijn echter vaker actief bij bewonersverenigingen e.d. ( tegenover in en 7% in ). 32% 34% 34% 1 21% % 20% 7% 2 27% 2 Sportvereniging Zorg en dienstverlening Kerkelijk e.d. School Bewonersveren. e.d. Anders Voor welk type organisatie (s) doet men vrijwilligerswerk, in procenten van de vrijwilligers, in 2015, in (N=572), (N=228) en (N=324) Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / VRIJWILLIGERSWERK 1/2

9 Vrijwilligerswerk: ondersteunende organisaties aren en ers kennen vooral idoe als organisatie voor vrijwilligers, enaren kennen vooral dorpskracht 1 Gebruik Bekend 24% Gebruik Bekend 3% 3% 1% 4% 2% 1% idoe Stichting Present Hulp in Praktijk idoe Stichting Present Hulp in Praktijk Bekendheid met en gebruik van verschillende ondersteunende organisaties voor vrijwilligers, in procenten, in 2015, in (N= ) en (N= ). Bijdrage deskundigheidsbevordering Bekendheid met en gebruik van verschillende ondersteunende organisaties voor vrijwilligers, in procenten, in 2015, in (N= ). In zijn de verschillende ondersteunende organisaties voor vrijwilligers beter bekend en worden tevens meer gebruikt dan in. Vooral idoe is vaker bekend onder aren (1) dan onder ers (). kent andere ondersteunende organisaties, die weliswaar beter bekend zijn maar niet meer worden gebruikt dan de organisaties in en. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / VRIJWILLIGERSWERK 2/2

10 Mantelzorg: zorgverleners en -ontvangers 2 van de ers, 23% van de enaren en van de aren heeft het afgelopen jaar mantelzorg verleend, waarvan de meeste aan (schoon)ouders 2 42% 53% 51% 23% 7% 7% % 4% 4% % Incidenteel Minder dan 6 uur per week 6 uur of meer per week Weet aantal uren niet Nu niet meer Inwoners die mantelzorg hebben verleend in procenten, verdeeld naar intensiteit, in 2015, in (N=1789), (N=692) en (N=208) Partner (Schoon)ouders Overige familie Iemand anders Aan wie wordt de mantelzorg verleend, in procenten, in 2015, in (N=423), (N=208) en (N=220) In geven meer inwoners mantelzorg (2) dan in (23%) en (). De intensiteit van de mantelzorg verschilt niet sterk tussen de gemeenten. ers (53%) en enaren (51%) geven vaker mantelzorg aan (schoon)ouders dan aren (42%). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / MANTELZORG 1/3

11 Mantelzorg: belasting 41% van de Leidse, 3 van de se en 33% van de se mantelzorgers voelt zich niet of nauwelijks belast 34% 4 54% 41% 61% 34% 20% 47% 23% LEIDEN Incidenteel Minder dan 6 uur per week 6 uur of meer per week 1 32% 42% 5 27% % 44% 1 LEIDERDORP Incidenteel Minder dan 6 uur per week 6 uur of meer per week % 5 33% 47% 3 OEGSTGEEST Incidenteel Minder dan 6 uur per week 6 uur of meer per week 27% 43% 1 aren zijn vaker niet of nauwelijks belast (41%) dan ers (3) en enaren (33%). In alle gemeenten neemt de mate van belasting toe naarmate men meer uren mantelzorg verleent. Niet of nauwelijks Enigszins Tamelijk zwaar Zeer zwaar Overbelast Belasting van inwoners die het afgelopen jaar mantelzorg hebben verleend, in procenten, in 2015, naar intensiteit, in (N=354), (N=158) en (N=134) Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / MANTELZORG 2/3

12 Mantelzorg: behoefte aan ondersteuning Mantelzorgers hebben de meeste behoefte aan een organisatie die opkomt voor hun belangen, een luisterend oor en informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden Een organisatie die voor uw belangen opkomt Een luisterend oor Informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden Iemand die de regeltaken van u overneemt Een vervanger zodat u af en toe vrij kunt nemen Ontspanningsactiviteiten Contact met lotgenoten 4% 7% % 23% Behoefte aan ondersteuning onder mantelzorgers, in procenten, in 2015, in (N= ), (N= ) en (N= ) Mantelzorgers uit hebben de meeste behoefte aan informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden (23%), een organisatie die opkomt voor hun belangen (1) en een luisterend oor (1), wanneer dit vergeleken wordt met aren (resp. 20%, 1 en 1) en ers (resp., 1 en 1). In alle drie de gemeenten is er de minste behoefte aan ontspanningsactiviteiten ( 7%, en ) en contact met lotgenoten (, en 4%). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / MANTELZORG 3/3

13 Actief in de buurt: activiteiten en bereidheid (1) Inwoners willen zich vooral inzetten voor buurtpreventie, burenhulp en het schoonmaken van straten HELPEN BIJ BUURTPREVENTIE HELPEN VAN BUURTGENOTEN DIE HULP NODIG HEBBEN SCHOONMAKEN VAN DE STRAAT MEEBEPALEN OVER DE DIRECTE OMGEVING ONDERHOUD VAN HET GROEN 4% % 24% 21% 2 23% 34% Uitkomsten van stellingen over het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente in procenten in 2015 in (N= ), (N= ) en (N= ) 43% 3 30% 1 aren zijn minder vaak actief en minder vaak bereid om de leefbaarheid of veiligheid in hun buurt te vergroten en dit geldt voor alle bovengenoemde taken. ers zijn het meest actief en bereid. 34% 30% 33% 32% 2 1 Doe ik al Doe ik niet maar wil ik doen Wil ik niet doen Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ACTIEF IN DE BUURT 1/2 74% 7 73% 73% 5 60% % % 51%

14 Actief in de buurt: activiteiten en bereidheid (2) Inwoners willen zich minder vaak inzetten voor onderhoud van speelvoorzieningen en begeleiden van probleemjongeren HELPEN BIJ TAALLESSEN BEHEER BUURTHUIS EN ORGANISEREN ACTIVITEITEN ONDERHOUD VAN SPEELVOORZIENINGEN BEGELEIDEN VAN PROBLEEMJONGEREN 7% 7% 7% 17% 2 2 Doe ik al Doe ik niet maar wil ik doen Wil ik niet doen Uitkomsten van stellingen over het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente in procenten in 2015 in (N= ), (N= ) en (N= ) In alle drie de gemeenten zijn inwoners het minst bereid om te helpen met het beheer van het buurthuis en het organiseren van activiteiten, onderhoud van speelvoorzieningen en het begeleiden van probleemjongeren. ers zijn minder vaak bereid om te helpen bij taallessen (1) dan aren en enaren (beide 2). Bij de overige taken zijn aren, ers en enaren ongeveer even actief betrokken en bereid om te helpen. 87% 8 92% 91% 90% 90% 92% 8 91% 81% 72% 73% Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ACTIEF IN DE BUURT 2/2

15 Betrokkenheid en aandacht voor buurtbewoners Eén derde van de ers en enaren en een kwart van de aren heeft aandacht besteed aan een buurtbewoner in een zorgwekkende situatie % 2 50% 23% 54% 30% % 30% 27% 41% Bijna iedereen Meeste wel Sommige wel, sommige niet Meeste niet Bijna niemand Ja, intensief Nee, (vrijwel) nooit Ja, incidenteel Nee, ik ken niemand om te helpen Betrokkenheid bij mensen uit de buurt, in procenten, in 2015, in (N=1793), (N=700) en (N=870) Aandacht voor buurtbewoners die in een zorgwekkende situatie zitten in de afgelopen 12 maanden, in procenten, in 2015, in (N=1779), (N=697) en (N=866) In (31%) en (27%) zijn inwoners vaker betrokken bij bijna iedereen of de meeste mensen uit de buurt dan in (21%). In is men vaker bij bijna niemand of bij de meeste mensen uit de buurt niet betrokken (34%). In (33%) en (32%) hebben inwoners vaker intensief en incidenteel aandacht gehad voor buurtbewoners in een zorgwekkende situatie dan in (24%). In geeft men ook vaker aan niemand te kennen om te helpen (50% tegenover 41% in en 3 in ). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / BETROKKENHEID BIJ BUURT EN BURENHULP 1/3

16 Burenhulp: ondersteuning en contact met buren aren zijn er wat minder voor elkaar als het nodig is IEMAND DIE EEN OOGJE IN HET ZEIL HOUDT ALS MEN LANGER VAN HUIS IS 50% 24% 61% % GAAT ER NAAR TOE ALS ER IETS WORDT GEORGANISEERD IN DE BUURT 17% % % % IEMAND WAAR MEN TERECHT KAN ALS ER IETS VERVELENDS GEBEURT % 32% 31% Helemaal mee eens/(bijna) altijd Mee eens/meestal wel Niet mee eens, niet mee oneens/soms wel, soms niet Mee oneens/meestal niet Helemaal mee oneens/(bijna) nooit Mate waarin bewoners er voor elkaar zijn, gemeten aan de hand van stellingen, in procenten, in 2015, in (N= ), (N= ) en (N= ) ers hebben vaker iemand die een oogje in het zeil wil houden (8) dan aren (74%) en enaren (7). Tevens hebben ers vaker iemand waarbij zij terecht kunnen (63%) dan enaren (5) en aren (53%). enaren gaan vaker naar buurtevenementen (4) dan aren (2) en ers (41%). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / BETROKKENHEID BIJ BUURT EN BURENHULP 2/3

17 Burenhulp: voor elkaar klaar staan Ongeveer driekwart van de inwoners is van mening dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan. VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN OM BUURTBEWONERS TE ONTMOETEN 17% 33% 1 32% % 32% 24% IN MIJN BUURT STAAN BEWONERS ALTIJD VOOR ELKAAR KLAAR 33% 42% 3 42% 40% 41% Helemaal mee eens/(bijna) altijd Mee eens/meestal wel Niet mee eens, niet mee oneens/soms wel, soms niet Mee oneens/meestal niet Helemaal mee oneens/(bijna) nooit Mate waarin bewoners er voor elkaar zijn, gemeten aan de hand van stellingen, in procenten, in 2015, in (N= ), (N=588) en (N= ) aren (50%) en ers (4) ervaren vaker voldoende mogelijkheden om buurtbewoners te ontmoeten dan enaren (34%). De inwoners van de drie gemeenten ervaren in ongeveer gelijke mate dat buurtbewoners in hun buurt voor elkaar klaar staan. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / BETROKKENHEID BIJ BUURT EN BURENHULP 3/3

18 Zelfredzaamheid: gebruik van voorzieningen Inwoners hebben het meeste gebruik gemaakt van sport- en zorgvoorzieningen 4 40% 3 33% 33% 34% 32% 31% 4% 3% Gebruik van verenigingen of voorzieningen in de afgelopen 12 maanden, in procenten, in 2015, in (N=1807), (N=706) en (N=877). *zorgverenigingen behoorden niet tot de antwoordmogelijkheden van Inwoners maken het meeste gebruik van sportverenigingen, aren (40%) en ers (3) wat meer dan enaren (33%). Tevens maken aren en ers veel gebruik van zorgvoorzieningen (33-34%). Van welzijnsvoorzieningen wordt in alle drie de gemeenten het minste gebruik gemaakt (3-). enaren geven vaker aan van geen van de voorzieningen gebruik te hebben gemaakt (4 tegenover 32% van de aren en 31% van de ers). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ZELFREDZAAMHEID EN CONTACTEN 1/4

19 Zelfredzaamheid: in het dagelijkse leven Inwoners ondervinden vooral problemen met de lichamelijke gezondheid 1 17% 4% 7% 3% 4% 3% 7% 4% Sociale contacten Psychische gezondheid Lichamelijke gezondheid Opvoeding kinderen Algemene dagelijkse activiteiten Lopen / zitten / gaan staan Administratie / financiën Huishoudelijke taken Mate waarin inwoners (enkele of vele) problemen ondervinden in het dagelijkse leven, in procenten, in 2015, in (N= ), (N= ) en (N= ) Boodschappen doen In alle drie de gemeenten ondervinden inwoners de meeste problemen met de lichamelijke gezondheid. ers ondervinden hiermee wat meer problemen () dan aren (17%) en enaren (1). Als het gaat om andere aspecten van het dagelijks leven, zoals sociale contacten, psychische gezondheid, administratie, huishoudelijke taken en het bewegen (lopen/zitten/gaan staan), dan heeft van de bewoners of minder hier wel eens problemen mee. Dat geldt voor alle drie de gemeenten. De cijfers van liggen daarbij over het algemeen een fractie lager dan die van en. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ZELFREDZAAMHEID EN CONTACTEN 2/4

20 Zelfredzaamheid: terugvallen op naasten voor hulp Inwoners kunnen vooral terugvallen op familie en vrienden FAMILIE 82% 84% Inwoners van, en verwachten vooral terug te kunnen vallen op familie ( 94%, 7 1 en 9 waarschijnlijk of zeker wel) en vrienden of kennissen ( VRIENDEN / KENNISSEN 9, en 94%). 67% 2 aren (33% niet) verwachten minder 62% 5 32% 3 7% 7% vaak terug te kunnen vallen op mensen in de buurt dan enaren en ers (beide 24% niet). MENSEN IN DE BUURT 44% 33% 27% 50% 24% 2 51% 24% Ja, zeker Waarschijnlijk wel Nee Mate waarin men kan terugvallen op familie, vrienden of mensen uit de buurt als men hulp nodig heeft, in procenten, in 2015, in (N= ), (N= ,) en (N= ) Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ZELFREDZAAMHEID EN CONTACTEN 3/4

21 Contacten: sociale contacten en eenzaamheid Het merendeel van de aren, ers en enaren heeft voldoende sociale contacten en voelt zich niet vaak eenzaam Ik heb voldoende sociale contacten 8 83% 1 8 Ik zou wel meer sociale contacten willen hebben 81% 17% (bijna) nooit Soms Regelmatig/vaak Mate waarin bewoners voldoende sociale contacten hebben, in procenten, in 2015, in (N=1695,) (N=650) en (N=824). Mate waarin bewoners zich eenzaam voelen, in procenten, in 2015, in (N=1748), (N=687) en (N=849). In de drie gemeentes geeft bijna 9 op de 10 inwoners aan voldoende sociale contacten te hebben en voelt 8 op de 10 mensen zich (bijna) nooit eenzaam. In geven de minste mensen aan zich ooit eenzaam te voelen (1), vergeleken met inwoners van (21%) en (1). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ZELFREDZAAMHEID EN CONTACTEN 4/4

22 Financiële situatie van huishoudens Ongeveer 7 op de 10 van de huishoudens kan (zeer) makkelijk rondkomen % 21% 52% 20% 67% 1 52% 24% 67% 21% Zeer moeilijk Moeilijk Kom net rond Gemakkelijk Zeer gemakkelijk Gemak waarmee huishoudens kunnen rondkomen van hun huishoudinkomen, in procenten, in 2015, in (N=2360), (N=684) en (N=863) Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd Ontwikkeling financiële situatie van huishoudens, in procenten, in 2015, in (N=2362), (N=692) en (N=866) In kan men het vaakst gemakkelijk rondkomen (7), gevolgd door (72%) en (67%). Het percentage mensen dat (zeer) moeilijk kan rondkomen is iets hoger in dan in de andere gemeenten ( tegenover in en in ). In is de financiële situatie van huishoudens vaker verbeterd (1) dan in () en (). Voor ongeveer 1 op de 5 huishoudens in alle drie de gemeenten is de financiële situatie het afgelopen jaar verslechterd. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / FINANCIËLE SITUATIE 1/2

23 Financiële situatie: moeilijkheden en ondersteuning Eén op de vier tot vijf huishoudens moet wel eens bezuinigen 24% 7 53% 47% 1 8 Bezuinigt wel eens Hoeft niet te bezuinigen 40% 60% Bekend Niet bekend 20% 80% 2 71% Inwoners die wel eens moeten bezuinigen door een tekort aan financiële middelen, in procenten, in 2015, in (N=2336), (N=688) en (N=866) Bekendheid van inkomensondersteunende maatregelen, in procenten, in 2015, in (N=2345), (N=689) en (N=862) In moet men het vaakst bezuinigen (24%), gevolgd door (20%) en (1). In is meer dan de helft van de inwoners bekend met inkomensondersteunende maatregelen (53%) terwijl dit in (40%) en (2) in mindere mate het geval is. Bij 3% van de huishoudens in en en bij 4% van de huishoudens in, is sprake van een betalingsachterstand van vaste lasten. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / FINANCIËLE SITUATIE 2/2

24 Achtergrondkenmerken: opleidingsniveau 4 van de respondenten uit, 5 uit en 62% uit is hoger opgeleid 4% 27% 5 27% % % 2 62% 2 62% Geen onderwijs / basisonderwijs Lbo / Vmbo Mbo / Havo / Vwo Hbo / Wo Samengesteld opleidingsniveau van alle respondenten in procenten in 2015 in (N=2298), (N=717) en (N=888) (exclusief anders ) Lager Middelbaar Hoger Samengesteld opleidingsniveau van alle respondenten in procenten in 2015 in (N=2298), (N=717) en (N=888) In (62%) en (5) hebben meer respondenten een Hbo- of Wo-diploma dan in (47%). In zijn meer respondenten lager opgeleid (1) dan in () en (). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ACHTERGRONDKENMERKEN 1/3

25 Achtergrondkenmerken: werk en studie Ongeveer driekwart van de inwoners heeft betaald werk voor meer dan 12 uur per week 72% 3% 7 4% 3% 7% 7 3% Betaald werk > 12 u/week Betaald werk < 12 u/week Niet werkend, werkzoekend Niet werkend, niet werkzoekend Studerend/opleiding Werk en studie van de respondenten in de beroepsbevolking, naar leeftijdsgroep en opleidingsniveau in procenten in 2015, exclusief 65-plussers, in (N=1960 ), (N=512 ) en (N=627), In (81%) en (7) hebben meer inwoners betaald werk dan in (7). In zijn er meer inwoners die studeren als hoofdactiviteit hebben () dan in () en (7%). In zijn meer inwoners die niet werken en niet naar werk zoeken () dan in () en (). Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten, en Vergelijking gemeenten 2015 / ACHTERGRONDKENMERKEN 2/3

Betrokkenheid van buurtbewoners. Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid

Betrokkenheid van buurtbewoners. Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Duurzaamheid Uitgevoerd

Nadere informatie

Inwonersenquête 2015

Inwonersenquête 2015 Inwonersenquête 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Oegstgeest Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële

Nadere informatie

Inwonersenquête 2017 Leiden, Oegstgeest & Leiderdorp. Rapportage: Leids OnderzoeksKollectief

Inwonersenquête 2017 Leiden, Oegstgeest & Leiderdorp. Rapportage: Leids OnderzoeksKollectief Inwonersenquête 2017, & Rapportage: Leids OnderzoeksKollectief Inhoudsopgave Regionale vergelijking 1 Bestuur en dienstverlening 2 Dienstverlening van de gemeente 3 Internet en digitale vaardigheid 9 Website

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Inwonersenquête Leiderdorp 2015

Uitgevoerd door Dimensus Inwonersenquête Leiderdorp 2015 Foto: Hielco Kuipers Leefbaarheid en Voorzieningen Duurzaamheid Vervoermiddelen Winkelen Sport Jeugdhulp Sociaal Team Leiderdorp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 21 Mantelzorg

Hoofdstuk 21 Mantelzorg Hoofdstuk 21 Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is in de Stadsenquête gedefinieerd als zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Inwonersenquête Foto: Ellen van Os

Inwonersenquête Foto: Ellen van Os Inwonersenquête 2017 Leefbaarheid en voorzieningen Meedenken met het dorp Samenwerking met de gemeente Duurzaamheid Vervoermiddelen Winkelen Sport Jeugdhulp Sociaal Team Leiderdorp Vrijwilligerswerk Mantelzorg

Nadere informatie

Inwonersenquête Foto: Ellen van Os

Inwonersenquête Foto: Ellen van Os Z/17/054711/105059 Z/17/054711/105059 Inwonersenquête 2017 Leefbaarheid en voorzieningen Meedenken met het dorp Samenwerking met de gemeente Duurzaamheid Vervoermiddelen Winkelen Sport Jeugdhulp Sociaal

Nadere informatie

BOA Berichten draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Oktober 2015

BOA Berichten draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Oktober 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Berichten draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Oktober 2015 Special stads- en wijkenquête In het voorjaar van 2015 hebben ca. 2.400 Leidenaren meegedaan

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Stichtse Vecht 2018

Uitgevoerd door Dimensus GBM Stichtse Vecht 2018 Uitgevoerd door Dimensus GBM Stichtse Vecht Voorwoord De verhouding tussen overheid en inwoners verandert sterk. Meer en meer wordt een beroep gedaan op de inzet van inwoners. Dat geldt voor de zorg voor

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE?

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? . WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: November 2016 Januari

Nadere informatie

Uitgevoerd door Monitor Sociale Kracht Houten 2017

Uitgevoerd door Monitor Sociale Kracht Houten 2017 Uitgevoerd door Monitor Sociale Kracht Houten 2017 Voorwoord De verhouding tussen overheid en burgers verandert sterk. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de inzet van burgers. Dat geldt voor de zorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Mantelzorg

Hoofdstuk 31. Mantelzorg Hoofdstuk 31. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Voorwoord De verhouding tussen overheid en burgers verandert sterk. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de inzet van burgers. Dat geldt voor

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld

Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Simpelveld 2018 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda T 076 515 13 88 info@dimensus.nl www.dimensus.nl Inhoudsopgave o Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Beverwijk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Beverwijk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Beverwijk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Beverwijk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Heemskerk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling oktober 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Culemborg 2018

Uitgevoerd door Dimensus GBM Culemborg 2018 Voorwoord De verhouding tussen overheid en burgers verandert sterk. Steeds meer wordt een beroep gedaan op de inzet van burgers. Dat geldt voor de zorg voor elkaar, maar ook voor de inrichting van en het

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK

VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK VRIJWILLIGERSWERK IN MOERDIJK Burgerpanel Moerdijk Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/007 Datum Januari 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Wijkenquête Leiden 2017

Wijkenquête Leiden 2017 Wijkenquête Leiden 2017 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Elke twee ar stelt de gemeente Leiden een aantal vragen aan een willekeurige steekproef van inwoners van Leiden. Onderzoeksbureau Dimensus voert het

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Bladel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bladel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Samenvatting Drie op de tien Leidenaren verrichten op dit moment vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar was sprake

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Eersel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Eersel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 (Algemene kenmerken Burgerlijke staat Respons = 55,2% Respons = 58 f9% Respons = 58 f0% Respons = 52 f3% «Vb o/o o/o o/o Eenpersoonshuishouden 29,4 28,9 33,8 Gehuwd/samenwonend

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018

WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018 . WAAR STAAT GEMEENTE TYNAARLO? Gemeente Tynaarlo Juni - augustus 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 2.7 Overige ondersteuning... 16

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren

Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren Onderzoek naar omvang, knelpunten en ondersteuningsbehoefte Februari 2017 drs. W. Jeeninga, onderzoeker GGD Hart voor Brabant drs. M. Scholtens, functionaris gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Algemene kenmerken Burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 9,0 12,7 15,6 Gehuwd/samenwonend 75,3 70,6 66,4 Huishoudsamenstelling Eenoudergezin 9,2 7,6 7,4 Huishoudens met thuiswonende kinderen jonger dan

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bergeijk

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bergeijk Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Bergeijk Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bergeijk. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Meer informatie:

Meer informatie: 2014 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland 1 Algemene kenmerken 1 Burgerlijke staat 0/b 0/b 0/b Eenpersoonshuishouden 12,0 12,4 15,6 Gehuwd/samenwonend 72,4 70,4 66,4 Huishoudsa menstelling Eenoudergezin 5,8 8,0 7,4 Huishoudens met thuiswonende

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Indien percentages vetgedrukt zijn betekent het dat ze significant afwijken van het percentage waarmee ze vergeleken

Nadere informatie

De ondersteuning voor elkaar

De ondersteuning voor elkaar Themanummer De ondersteuning voor elkaar Zwolle Aan ondersteuning doet iedereen mee augustus 2014 Iedereen doet mee Een groot deel van onze tijd brengen we thuis in het gezin door. Dichtbij huis gaan we

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Nuenen Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Binding met buurt en buurtgenoten

Binding met buurt en buurtgenoten Binding met buurt en buurtgenoten Rianne Kloosterman, Karolijne van der Houwen en Saskia te Riele Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kan bij buurtgenoten terecht voor praktische hulp. Minder

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Omzien naar elkaar in de regio Meierij 2015

Omzien naar elkaar in de regio Meierij 2015 Omzien naar elkaar in de regio 2015 Gemeente September 2015 2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 3 2. Inleiding... 5 3. Boxtel... 7 3.1 Vrijwilligerswerk... 7 3.2 Mantelzorg... 8 3.3 Contacten en activiteiten...

Nadere informatie

HOE DENKT NEDERLAND OVER SOCIAAL- ECONOMSICHE ZAKEN?

HOE DENKT NEDERLAND OVER SOCIAAL- ECONOMSICHE ZAKEN? HOE DENKT NEDERLAND OVER SOCIAAL- ECONOMSICHE ZAKEN? ONDERZOEKSRAPPORT November 2018 20845 INHOUDSOPGAVE GESCHREVEN DOOR 1. INLEIDING P AGINA 3 2. CONCLUSIES P AGINA 5 3. RESULTATEN P AGINA 7 BERTINA RANSIJN

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016

GEZONDHEIDSMONITOR JAAR 2016 Tabel 1. indicatoren gemeente en kernen Noord Algemene kenmerken Burgerlijke staat Eenpersoonshuishouden 8,5 10,8 9,0 Gehuwd/samenwonend 75,9 73,4 75,3 Huishoudsamenstelling Eenoudergezin 9,5 8,1 9,2 Huishoudens

Nadere informatie

LeidenPanel en Regiopanel DZB Leiden. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel en Regiopanel DZB Leiden. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel en Regiopanel 2018 DZB Leiden BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De afdeling Marketing en Communicatie van DZB Leiden heeft de opdracht

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel

Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel Team Onderzoek & Statistiek, September 2014 1 inleiding Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee te denken en mee te doen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist Burgerpeiling 2017 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist 2017 1 Inhoudsopgave Leefbaarheid Veiligheid Slachtofferschap & Delicten Betrokkenheid

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Valkenswaard Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarrapportage Home-Start en Home-Start+ Schagen en Hollands Kroon 2018

Jaarrapportage Home-Start en Home-Start+ Schagen en Hollands Kroon 2018 Jaarrapportage Home-Start en Home-Start+ Schagen en Hollands Kroon 2018 Inleiding Home-Start is een programma voor opvoedondersteuning waarbij vrijwilligers gezinnen ondersteunen met minimaal één kind

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % Nederland 14 2,0 - Hollands Midden 15 2,0 3,9 Man 11 1,4 3,0 vrouw 18 2,4 4,8 gehuwd 17 2,4 3,0 nooit gehuwd geweest 8 0,9

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Oegstgeest p/a Gemeentehuis Postbus BG Oegstgeest E: Datum: 29 januari 2016

Wmo-adviesraad Oegstgeest p/a Gemeentehuis Postbus BG Oegstgeest E: Datum: 29 januari 2016 Wmo-adviesraad Oegstgeest p/a Gemeentehuis Postbus 1270 2340BG Oegstgeest E: wmoadviesraad@oegstgeest.nl Datum: 29 januari 2016 Betreft: Advies Vervangende zorg of respijtzorg Geacht College, In de Wmo

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Laarbeek Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Best

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Best Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Best Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven. De inwoners

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie