Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen"

Transcriptie

1 Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst

2 GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in Met deze gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van volwassenen en en uit gemeenten in de regio IJsselland in kaart gebracht. Hiermee kan het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid onderbouwd worden. In deze factsheet staan de resultaten van de vragenlijsten die zijn ingevuld door volwassen en en in Staphorst uitgesplitst naar drie kernen: Staphorst, Rouveen en IJhorst*. Er zijn in totaal vragenlijsten verstuurd in Staphorst: aan volwassenen (19 tot 65 jaar) en 996 aan en (65 jaar en ). In totaal hebben 681 volwassenen en 448 en de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 41%. *Voor de kern IJhorst worden de gegevens in tabellen en grafieken niet uitgesplitst naar leeftijd en worden totaalcijfers voor de kern genoemd. Tabel 1: Absoluut aantal respondenten, uitgesplitst naar de kernen en Staphorst totaal Aantal respondenten Staphorst Rouveen IJhorst Staphorst totaal 19 tot 65 jaar jaar en Totaal Demografische gegevens Demografische kenmerken van de respondenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verklaren van verschillen in gezondheid, welzijn, zorgconsumptie en zorgbehoefte. Tabel 2: Demografische gegevens, uitgesplitst naar de kernen en Staphorst totaal Staphorst Rouveen IJhorst Staphorst totaal Leeftijd 19 tot 65 jaar 80% 82% 66% 79% 65 tot 75 jaar 13% 11% 20% 13% 75 jaar en 7% 7% 14% 8% Opleiding Laag (LO, LBO, 40% 40% 36% 40% MAVO) Midden (HAVO, 42% 46% 36% 42% VWO, MBO) Hoog (HBO, 18% 13% 29% 18% WO) Samenstelling Woont niet 86% 91% 85% 87% huishouden alleen Woont alleen 14% 9% 15% 13% Moeite met rondkomen Nee 91% 89% 85% 90% Ja 9% 11% 15% 10% 2

3 Staphorst Gezondheid Ervaren gezondheid Regio IJsselland 65% 82% Staphorst Totaal 69% 87% Staphorst 66% 86% Rouveen 79% 91% IJhorst * 0% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed ervaren gezondheid jaar (zeer) goed ervaren gezondheid 65 jaar en Figuur 1: (Zeer) goede ervaren gezondheid van respondenten in de kernen van Staphorst, Staphorst en de regio. In de kern Rouveen ervaren respondenten hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan respondenten in Staphorst totaal (89% vs. 83%). Van de respondenten ervaart 83% hun gezondheid als goed of zeer goed. Volwassenen in Staphorst totaal ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan volwassenen in de gehele regio (87% vs. 82%). Mannen ervaren hun gezondheid net zo vaak als (zeer) goed als vrouwen (84% vs. 83%). Mensen die samenwonen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan mensen die alleen wonen (86% vs. 66%). Mensen met een hoog opleidingsniveau ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan mensen met een laag opleidingsniveau (89% vs. 54%). 3

4 Staphorst Beperkingen met horen, zien en/of mobiliteit Regio IJsselland 72% 90% Staphorst Totaal 73% 91% Staphorst 72% 90% Rouveen 80% 93% IJhorst * 0% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% heeft geen beperking met horen, zien en/of mobiliteit jaar heeft geen beperking met horen, zien en/of mobiliteit 65 jaar en Figuur 2: Respondenten die geen beperkingen hebben in horen, zien en mobiliteit in de kernen van Staphorst, Staphorst en de regio. In de kern Staphorst hebben evenveel volwassenen en en een beperking in horen, zien of mobiliteit als in de regio. In de kern Rouveen hebben en minder vaak een beperking in horen, zien of mobiliteit dan in Staphorst totaal (20% vs. 27%). Van de respondenten heeft 12% één of meerdere lichamelijke beperkingen. Alleenwonenden hebben vaker een lichamelijke beperking dan mensen die samenwonen (25% vs. 11%). Achtentwintig procent van de respondenten heeft een chronische aandoening. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn gewrichtsslijtage van de heupen of knieën (18%) en hoge bloeddruk (18%). 4

5 Psychische gezondheid Tabel 3: Risico op angststoornis of depressie en voldoende eigen regie over eigen leven, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Risico op angststoorn is of depressie Voldoende regie over eigen leven 19 tot 65 jaar 40% 35% - 38% 43% 65 jaar en 44% 41% - 43% 44% Totaal 41% 36% 32% 39% 43% 19 tot 65 jaar 89% 92% - 90% 93% 65 jaar en 86% 87% - 87% 86% Totaal 88% 92% 95% 90% 91% In de kern Staphorst hebben meer respondenten een risico op een angststoornis of depressie dan in de kern IJhorst. In de kern Staphorst geven minder respondenten aan voldoende regie over eigen leven te hebben dan in de kern IJhorst. Bijna veertig procent van de respondenten in Staphorst heeft een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie. Tien procent van de respondenten geeft aan onvoldoende eigen regie over het leven te hebben. Mensen met een laag opleidingsniveau geven vaker aan onvoldoende regie te hebben over het eigen leven dan mensen met een hoog opleidingsniveau (30% vs. 4%). Mensen die alleen wonen geven vaker aan onvoldoende regie te hebben over het eigen leven dan mensen die samenwonen (22% vs. 9%). Welbevinden Het welbevinden van mensen hangt samen met veel aspecten van gezondheid en vice versa. Gezonde mensen voelen zich over het algemeen gelukkiger en mensen die zich gelukkig voelen kunnen meestal ook beter overweg met problemen en ziekten en herstellen sneller. Gelukkig zijn Tabel 4: Respondenten die een 8 of meer geven voor geluk, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Geeft een 8 of meer voor geluk 19 tot 65 jaar 71% 69% - 71% 67% 65 jaar en 66% 71% - 67% 66% Totaal 70% 70% 74% 70% 66% In de kern IJhorst geven meer respondenten een 8 of meer voor geluk dan in de regio (74% vs. 66%). Er is weinig verschil tussen de kernen. In Staphorst totaal geeft 70% van de respondenten een 8 of meer voor geluk. 5

6 Zinvol leven Tabel 5: Zinvolheid van het leven, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Vindt het leven zinvol 19 tot 65 jaar 88% 90% - 89% 88% 65 jaar en 78% 80% - 78% 73% Totaal 86% 88% 88% 87% 84% Er is weinig verschil tussen de kernen. Van de respondenten vindt 87% het leven zinvol. Volwassenen vinden het leven vaker zinvol dan en (89% vs. 78%). Ouderen in Staphorst totaal vinden het leven vaker zinvol dan en in de regio (78% vs. 73%). Eenzaamheid Tabel 6: Eenzaamheid, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Is eenzaam (matig tot zeer ernstig) 19 tot 65 jaar 41% 36% - 39% 37% 65 jaar en 47% 46% - 46% 45% Totaal 42% 38% 39% 41% 39% In de kern Rouveen voelen minder volwassenen zich eenzaam dan in de kern Staphorst (36% vs. 41%). Ouderen voelen zich vaker eenzaam dan volwassenen (46% vs. 39%). Alleenwonenden voelen zich vaker eenzaam dan samenwonenden (74% vs. 35%). 6

7 Staphorst Leefstijl Leefstijlthema s die onderzocht zijn: overgewicht, roken, alcohol consumptie, voeding, bewegen en sporten. Er is een samenhang tussen deze leefstijlthema s: respondenten scoren vaak goed dan wel slecht op meerdere van deze thema s. Alcoholgebruik Tabel 7: Alcoholgebruik, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Heeft het afgelopen jaar alcohol gedronken 19 tot 65 jaar 87% 85% - 87% 85% 65 jaar en 69% 70% - 71% 78% Totaal 84% 82% 85% 84% 84% Het percentage respondenten dat alcohol heeft gedronken in het afgelopen jaar is in de kernen vrijwel gelijk. Van de respondenten heeft 84% in de afgelopen 12 maanden alcohol gedronken. In Staphorst totaal hebben minder en alcohol gedronken in het afgelopen jaar dan in de regio (71% vs. 78%). Regio IJsselland 19% 20% Staphorst Totaal 10% 18% Staphorst 9% 18% Rouveen 4% 17% IJhorst * 0% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% overmatig drinker volgens nieuwe norm jaar overmatig drinker volgens nieuwe norm 65 jaar en Figuur 3: Overmatig alcoholgebruik in de kernen van Staphorst, Staphorst en de regio volgens de nieuwe norm voor overmatig alcoholgebruik (mannen >14 glazen per week, vrouwen >7 glazen per week). Minder en in de kern Rouveen zijn overmatige drinkers dan in de kern Staphorst (4% vs. 9%). Zestien procent van de respondenten is een overmatige drinker (mannen > 14 glazen per week, vrouwen > 7 glazen per week). Volwassenen zijn vaker overmatige drinker dan en (18% vs. 10%). Minder en in Staphorst totaal zijn overmatige drinkers dan in de regio (10% vs. 20%). 7

8 Staphorst Roken Tabel 8: Roken, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Rookt nu 19 tot 65 jaar 19% 23% - 21% 22% 65 jaar en 6% 3% - 7% 11% Totaal 16% 19% 27% 18% 20% In de kern IJhorst roken meer respondenten dan in de andere kernen en de regio. Ouderen in de kern Staphorst en Rouveen roken minder vaak dan en in de regio. Achttien procent van de respondenten rookt op dit moment. Meer mannen dan vrouwen geven aan dat ze roken (22% vs. 14%). Overgewicht. Regio IJsselland 45% 60% Staphorst Totaal 38% 65% Staphorst 41% 66% Rouveen 31% 73% IJhorst * 0% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% heeft overgewicht (BMI>25) jaar heeft overgewicht (BMI>25) 65 jaar en Figuur 4: Respondenten met overgewicht in de kernen van Staphorst, Staphorst en de regio. In de kern Rouveen hebben minder volwassenen overgewicht dan in de kern Staphorst. In de kern Rouveen hebben meer en overgewicht dan in de kern Staphorst. Drieënveertig procent van de respondenten heeft overgewicht. Van de volwassenen is dit 38% en van de en 65%. In Staphorst totaal hebben minder volwassenen overgewicht ten opzichte van de regio, maar meer en hebben overgewicht ten opzichte van de regio. Alleenwonenden hebben vaker overgewicht dan mensen die samenwonen (51% vs. 42%). 8

9 Staphorst Bewegen Regio IJsselland 64% 74% Staphorst Totaal 52% 65% Staphorst 51% 61% Rouveen 52% 69% IJhorst * 0% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% voldoet aan de beweegnorm jaar voldoet aan de beweegnorm 65 jaar en Figuur 5: Respondenten die voldoen aan de beweegnorm in de kernen van Staphorst, Staphorst en de regio. * Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen = tenminste 5 dagen per week voldoende bewegen (minimaal 30 minuten matig intensief). In Staphorst voldoet 55% van de volwassen en en aan deze norm. Hierbij is opvallend dat meer en voldoen aan deze norm dan volwassenen (65% vs. 52%). In Staphorst totaal voldoen minder volwassenen en en aan deze norm dan in de regio. Leefstijl en positief ervaren gezondheid Een gezonde leefstijl hangt vaak samen met een positieve ervaren gezondheid: mensen die voldoende bewegen ervaren hun gezondheid vaker als goed dan mensen die onvoldoende bewegen*, mensen zonder overgewicht ervaren hun gezondheid vaker als goed dan mensen met overgewicht en mensen die niet roken ervaren hun gezondheid vaker als goed dan mensen die wel roken. 9

10 Leefomgeving Ik vind de omgeving waar ik woon gezond 85% 92% Omdat mijn buurt groen is, beweeg ik meer (wandelen/fietsen) 37% 59% Ik vind dat er genoeg groen is in mijn buurt 88% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volwassenen (19 tot 65 jaar) Ouderen (65 jaar en ) Figuur 6: Respondenten die de eigen leefomgeving gezond vinden in Staphorst. Tabel 9: Gezonde leefomgeving, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Ik vind dat er genoeg groen is in mijn buurt Omdat mijn buurt groen is, beweeg ik meer (wandelen/ fietsen) Ik vind de omgeving waar ik woon gezond (helemaal) mee eens (helemaal) mee eens (helemaal) mee eens 86% 93% 99% 90% 83% 37% 43% 76% 41% 45% 85% 89% 100% 87% 78% In de kern IJhorst vinden de respondenten vaker dat er genoeg groen is in de buurt dan in de kernen Staphorst en Rouveen. De aanwezigheid van groen in de buurt is in de kern Staphorst minder vaak reden om te bewegen dan in de kernen Rouveen en IJhorst. In de kern IJhorst vinden de respondenten de omgeving vaker gezond dan in de kernen Staphorst en Rouveen. In Staphorst vind 90% van de respondenten dat er voldoende groen is in de buurt, 41% van de respondenten beweegt meer omdat de buurt groen is en 87% vindt de omgeving gezond. In Staphorst totaal vinden meer respondenten dat er genoeg groen is in de buurt dan in de regio (90% vs. 83%). In Staphorst totaal vinden meer respondenten dat de omgeving waar ze wonen gezond is dan in de regio (87% vs. 78%). 10

11 Ouderen in de gemeente zijn positiever over de leefomgeving dan volwassenen. Bijna 60% van de en geeft aan meer te bewegen, omdat de buurt groen is. Van de volwassenen geeft 37% aan meer te bewegen door het groen in de buurt. Sociaal maatschappelijke participatie In deze factsheet wordt sociaal maatschappelijk participeren weergegeven aan de hand van een aantal onderwerpen: sociale contacten, mantelzorg geven, vrijwilligerswerk doen en het ervaren van eenzaamheid. Tabel 10: Participatie, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Staphorst Bijhouden van het nieuws 19 tot 65 jaar 96% 65 jaar en 97% Contact houden via telefoon of 19 tot 65 jaar 91% internet 65 jaar en 80% Informatie opzoeken op internet 19 tot 65 jaar 90% 65 jaar en 53% Op bezoek gaan of bezoek 19 tot 65 jaar 61% ontvangen 65 jaar en 65% Hobby of cursus doen 19 tot 65 jaar 54% 65 jaar en 39% Verenigingswerk 19 tot 65 jaar 32% 65 jaar en 30% Bezoek aan kerk of moskee of 19 tot 65 jaar 50% actief zijn in de kerk 65 jaar en 43% Oppassen op (klein)kinderen 19 tot 65 jaar 31% 65 jaar en 27% Recreatieve of culturele 19 tot 65 jaar 15% activiteiten doen 65 jaar en 14% Klusjes doen 19 tot 65 jaar 11% 65 jaar en 11% 11

12 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Tabel 11: Vrijwilligerswerk en mantelzorg, uitgesplitst naar de kernen, Staphorst totaal en de regio Doet vrijwilligers werk Geeft mantelzorg 19 tot 65 jaar 38% 50% - 41% 40% 65 jaar en 36% 39% - 38% 38% Totaal 38% 48% 43% 41% 39% 19 tot 65 jaar 17% 21% - 18% 16% 65 jaar en 17% 15% - 16% 16% Totaal 17% 20% 17% 18% 16% In de kern Rouveen doen meer respondenten vrijwilligerswerk dan in de kernen Staphorst en IJhorst. In de kern Rouveen doen meer volwassenen vrijwilligerswerk dan in de regio (50% vs. 40%). In de kern Rouveen geven meer volwassenen mantelzorg dan in de regio (21% vs. 16%). Van de respondenten doet 41% vrijwilligerswerk. Samenwonenden doen vaker vrijwilligerswerk dan alleenwonenden (42% vs. 33%). Achttien procent van de respondenten geeft mantelzorg. In de regio IJsselland is dit 16%. Volwassenen met een hoge opleiding geven even vaak mantelzorg als volwassenen met een lage opleiding (14% vs. 14%). 12

13 Colofon Uitgave: GGD IJsselland, 2017 Onderzoek uitgevoerd door: Kennis en Expertise Centrum GGD IJsselland Voor vragen over deze factsheet kunt u mailen naar het Kennis- en expertisecentrum van GGD IJsselland: KEC@ggdijsselland.nl.

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 961 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Zwartewaterland Staphorst 1.036 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente 1.036 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.589 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst

Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Zwolle Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

kern Noord-bep. wijken

kern Noord-bep. wijken Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente WIJCHEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

DEELGEBIEDEN DRUTEN Druten

DEELGEBIEDEN DRUTEN Druten Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland Oost NL 183 236 82 149 188 159 141

Nadere informatie

Dorp Brakel Kerkwijk & Nederhemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Zaltbommel

Dorp Brakel Kerkwijk & Nederhemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Zaltbommel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Neerijnen. Oost: Varik en Ophemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Neerijnen. Oost: Varik en Ophemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NEERIJNEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Doelgroep VGZ en GZO in 2 categorieen VGZ GZO

Doelgroep VGZ en GZO in 2 categorieen VGZ GZO Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente HEUMEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

50-64 jaar jaar jaar

50-64 jaar jaar jaar Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie

Buren Zuid- Oost Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Buren Noord- West

Buren Zuid- Oost Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Buren Noord- West Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor BUREN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan 30

Nadere informatie

Wamel & Dreumel Beneden&Boven Leeuwen Maaskant Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Wamel & Dreumel Beneden&Boven Leeuwen Maaskant Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente WEST MAAS EN WAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Culemborg West Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Culemborg West Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

DEELGEBIEDEN TIEL. Tiel Oost. Woonsituatie

DEELGEBIEDEN TIEL. Tiel Oost. Woonsituatie Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente TIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

19-35 jaar jaar jaar jaar

19-35 jaar jaar jaar jaar Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente MAASDRIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente LINGEWAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Neder-Betuwe. Echteld& IJzendoorn Dodewaard Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Neder-Betuwe. Echteld& IJzendoorn Dodewaard Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente Neder-Betuwe. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Nijmegen jaar jaar. 75+ jaar laag midden hoog

Nijmegen jaar jaar. 75+ jaar laag midden hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

NEDER-BETUWE /2017, GGD

NEDER-BETUWE /2017, GGD Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NEDER-BETUWE. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Heilig Landstichting. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Heilig Landstichting. Heilig Landstichting

Heilig Landstichting. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Berg en Dal Breedeweg de Horst. Heilig Landstichting. Heilig Landstichting Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente Dal. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een - betekent minder

Nadere informatie

Zaltbommel man vrouw jaar jaar jaar jaar jaar laag midden hoog jaar 65+ jaar ZB 16 ZB 12 GZ '16 GZ '12 NL '16

Zaltbommel man vrouw jaar jaar jaar jaar jaar laag midden hoog jaar 65+ jaar ZB 16 ZB 12 GZ '16 GZ '12 NL '16 Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Asten Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017 Stadsdeelprofielen 17 April 18 Stadsdeelprofielen 17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Loosduinen 5 Escamp 13 Segbroek Scheveningen 28 Centrum 36 Laak 44 Haagse Hout 51 Leidscheveen-Ypenburg 58 Tabel 1: Gezondheidsindicatoren

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen regio IJsselland Gezonde woonomgeving Elk jaar verzamelt GGD IJsselland

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Someren Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017 Dorpsprofielen gemeente Bunnik Carolien Plevier 29 september 2017 Maatschappelijke veranderingen: Vergrijzing Toename chronisch zieken Groter beroep op zelfredzaamheid en autonomie Verzakelijking relaties

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 250 252 277 225 332 84 79 502 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Buren Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Buren Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland man vrouw Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 224 265 267 222 331 66 81 489 4334 17015 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Maasdriel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Maasdriel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 204 266 251 219 343 52 58 470 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Neerrijnen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Neerrijnen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 222 242 252 212 334 51 62 464 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Ouderen (65+) Tiel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Tiel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 260 271 274 257 347 90 78 531 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor gemeente Neder-Betuwe

Gezondheidsmonitor gemeente Neder-Betuwe Gezondheidsmonitor 2016-2017 gemeente Neder-Betuwe Jolanda Terpstra & Meta Moerman, ism team Gezonde Kennis GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraad, 21 september 2017 Opzet gezondheidsmonitor gezondheidsenquête

Nadere informatie

Ouderen (65+) Neder-Betuwe Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Neder-Betuwe Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland man vrouw Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 255 252 220 343 58 59 472 4334 17015 Achtergrond

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Reusel- De Mierden Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie