Conclusies en aanbevelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conclusies en aanbevelingen"

Transcriptie

1 Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen tot 12 jaar Conclusies en aanbevelingen In het algemeen groeien kinderen in de regio IJsselland op in goede gezondheid. Toch blijken sommige kinderen op een aantal gezondheidsaspecten niet zo positief te scoren en zijn er groepen kinderen die vanwege de omgeving, het gezin waarin ze opgroeien en hun leefstijl meer gezondheidsrisico s lopen. Uit de resultaten van de kindermonitor springen vier thema s in het oog: Overgewicht en daarmee verband houdende leefstijlfactoren voeding en beweging, psychosociale problemen bij kinderen, opvoedingsvragen en behoefte aan ondersteuning bij ouders en gezondheidsverschillen die samenhangen met de sociaal economische status van het gezin. Onderzoek Hoe gezond onder zijn onze 65-plussers kinderen?

2 Onderzoeksopzet De GGD IJsselland heeft in het najaar van 2010 een ouderenmonitor uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid en leefstijl van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. In de regio IJsselland is per gemeente een a-selecte steekproef van 600 personen getrokken. In eerste instantie werd aan de ouderen gevraagd de vragenlijst digitaal in te vullen. Diegenen die de vragenlijst niet digitaal invulden, kregen de mogelijkheid de vragenlijst op papier in te vullen. De respons op het onderzoek is in de totale regio 60% (5043 ouderen). Om te corrigeren voor grootteverschillen tussen de gemeenten en voor verschillen in de respons voor verschillende leeftijdsgroepen en tussen mannen en vrouwen, is het bestand gewogen. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van de ouderen in de regio. De gepresenteerde cijfers zijn representatief voor de ouderen in de hele regio. De resultaten worden weergegeven in drie leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, alleenwonend of samenwonend en financiële situatie (alleen AOW of meer inkomstenbronnen). Voor de conclusies en aanbevelingen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek en van de uitkomsten van een expertmeeting, waarbij een aantal (voornamelijk) regionale zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen aanwezig waren. Ervaren gezondheid Bijna drie kwart (73%) van de ouderen in de regio IJsselland ervaart zijn gezondheid als (zeer) goed. Dit komt overeen met het percentage in 2006 (71%). Het percentage ouderen dat de gezondheid (zeer) goed vindt, neemt af met de leeftijd. Verder ervaren vooral alleenwonenden, ouderen met een lage opleiding en ouderen die rondkomen van alleen AOW hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed. Ervaren gezondheid naar achtergrondkenmerken (%) Meer dan AOW Alleen AOW Hoog opleidingsniveau Laag opleidingsniveau Totaal % Uitstekend en zeer goed Goed Matig en slecht Chronische ziekten en aandoeningen Ouderen hebben in het algemeen meer last van chronische ziekten dan jongeren. Van de ouderen heeft 74% één of meer chronische ziekten. De drie meest voorkomende ziekten, die door een arts zijn vastgesteld zijn: hoge bloeddruk (37%), gewrichtsslijtage (27%) en suikerziekte (17%). Veel ouderen voelen zich belemmerd door een chronische ziekte of aandoening. 45% van de jarigen en 65% van de 75-plussers geeft aan zich belemmerd te voelen. Laagopgeleide ouderen met een chronische ziekte voelen zich vaker belemmerd door een ziekte dan hoogopgeleide ouderen met chronische ziekte. Beperkingen In de regio IJsselland heeft 30% van de ouderen te maken met één of meer beperkingen in het horen, zien of in de mobiliteit. Beperkingen in de mobiliteit komen het meest voor, namelijk bij een kwart van de ouderen. 30% van de ouderen kan één of meer activiteiten in het huishouden niet meer geheel zelfstandig uitvoeren. De leeftijd speelt een duidelijke rol in het voorkomen van beperkingen: in de oudste groep komen de meeste beperkingen voor.

3 Ouderen met één of meer beperkingen in horen, zien en mobiliteit naar achtergrondkenmerken (%) Psychische gezondheid Het grootste deel van de ouderen in de regio IJsselland heeft een goede psychische gezondheid. Tien procent van de ouderen is licht, 2% matig en 1% ernstig psychisch ongezond. Deze cijfers zijn niet gewijzigd ten opzichte van Het percentage ouderen dat psychische ongezond is, neemt toe met de leeftijd. Ook alleenstaanden, ouderen met alleen AOW, Meer dan AOW Alleen AOW vrouwen en ouderen met een lagere opleiding hebben minder vaak een goede psychische gezondheid. Hoog opleidingsniveau 17 Laag opleidingsniveau 49 Totaal % Een derde van de ouderen heeft een matig risico op een angst of depressiestoornis, 2% van de ouderen heeft een hoog risico. Het risico op een angst- of depressie stoornis neemt toe met de leeftijd. Vrouwen hebben vaker een verhoogd risico dan mannen. Psychische ongezondheid naar achtergrondkenmerken (%) Meer dan AOW Alleen AOW 12 Hoog opleidingsniveau Laag opleidingsniveau 6 20 Totaal % Slaap- en kalmeringsmiddelen Slaap- en kalmeringsmiddelen worden door ouderen veel gebruikt. De bijwerkingen (sufheid, verminderde concentratie en reactievermogen) beïnvloeden het lichamelijk en geestelijk welbevinden en vergroten de kans op een val. Bovendien zijn slaapen kalmeringsmiddelen verslavend. Vijftien procent van de ouderen in de regio IJsselland heeft in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek slaap en kalmeringsmiddelen gebruikt. Ruim de helft (54%) van deze ouderen gebruikt de middelen 5-7 keer per week. Drie kwart gebruikt al 2 jaar of langer slaap- en kalmeringsmiddelen. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen neemt sterk toe met het ouder worden. Met name onder vrouwen van 85 jaar en ouder is het gebruik hoog (33%). Ouderen die slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt hebben (26%), zijn in de voorafgaande drie maanden vaker gevallen dan ouderen die deze middelen niet gebruikt hebben (14%). Mantelzorg Mantelzorg is in dit onderzoek omschreven als onbetaalde zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn/haar omgeving, zoals een partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer en geldzaken regelen. In de regio IJsselland heeft 15% van de ouderen mantelzorg gegeven in het afgelopen jaar. 17% heeft mantelzorg ontvangen. Twee procent van de ouderen voelt zich tamelijk zwaar tot zwaar belast door het geven van mantelzorg en ook 2% heeft behoefte aan hulp of ondersteuning bij het geven van mantelzorg.

4 Woonsituatie en voorzieningen Van de ouderen in de regio IJsselland woont 17% in een aangepaste woning, met of zonder zorg. Negentien procent van de ouderen wil verhuizen. De bekendheid en bereikbaarheid van de algemene voorzieningen is in het algemeen goed. Van het zorgloket (25%) en het gemeenteloket (31%) geven ouderen aan dat het te ver weg is. 17% van de ouderen zegt het zorgloket niet te kennen. Er zijn ook voorzieningen speciaal in het leven geroepen voor ouderen. 34% van de ouderen ontvangt hulp voor administratieve- en financiële zaken. Verder maken veel ouderen gebruik van speciale sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen (17%) en van vervoer naar voorzieningen (8%). Sociale contacten en maatschappelijke participatie Geen regie over het eigen leven naar achtergrondkenmerken (%) Meer dan AOW Alleen AOW Eenzaamheid Hoog opleidingsniveau Laag opleidingsniveau 7 20 Totaal % In de regio IJsselland is 90% van de ouderen tevreden over de sociale contacten die men heeft, 9% is neutraal en bijna 2% is ontevreden. Er is geen verschil naar leeftijd en geslacht. Dertien procent van de ouderen heeft het gevoel dat ze geen regie meer hebben over het eigen leven. -ers, alleenwonenden, ouderen met alleen AOW en laag opgeleiden geven vaker aan dat zij het gevoel hebben geen regie meer over het eigen leven te hebben. Zeven procent van de ouderen in de regio IJsselland voelt zich (zeer) ernstig eenzaam en ruim een derde (36%) voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Vooral 85 plussers voelen zich (zeer) ernstig eenzaam (12%). Eenzaamheid komt vooral voor bij alleenwonenden, bij ouderen die rond moeten komen van alleen AOW en ouderen met een lage opleiding. Ouderen die eenzaamheid ervaren zijn minder vaak (zeer) tevreden over de contacten die zij hebben (80% vs 97%). Wandelen (61%), fietsen (61%), op bezoek gaan (53%) en bezoek ontvangen (57%) zijn de meest genoemde activiteiten die ouderen dagelijks of wekelijks ondernemen. Een kwart van de ouderen doet vrijwilligerswerk. Mate van eenzaamheid naar achtergrondkenmerken (%) Meer dan AOW Alleen AOW Hoog opleidingsniveau Laag opleidingsniveau Totaal % Matig eenzaam Ernstig eenzaam Zeer ernstig eenzaam

5 Roken en alcohol Tien procent van de ouderen in de regio IJsselland rookt wel eens. Meer mannen dan vrouwen roken wel eens. Het percentage rokers neemt af met de leeftijd. Bijna drie kwart van de ouderen drinkt wel eens alcohol. Een op de vijf ouderen gebruikt overmatig alcohol. Voor mannen geldt dat volgens de meest recente norm van het Trimbos Instituut bij het drinken van meer dan 14 glazen per week en vrouwen drinken volgens deze norm overmatig bij meer dan 7 glazen alcohol per week. Naast het aantal glazen, is het de aanbeveling om maximaal 5 dagen per week alcohol te drinken. Ruim een kwart van de ouderen houdt zich daar niet aan. Mannen drinken vaker alcohol en drinken vaker overmatig dan vrouwen. Het percentage ouderen dat alcohol drinkt en overmatig drinkt neemt af met de leeftijd. Onder hoogopgeleiden wordt vaker overmatig gedronken dan bij ouderen met een lagere opleiding. Overgewicht Ouderen hebben te maken met een verandering van hun lichaamssamenstelling (meer vet, minder spieren) en met een afname van de lengte. Bij het interpreteren van de cijfers van overgewicht op basis van de BMI, moet hiermee rekening gehouden worden. Op basis van de BMI heeft 17% van de ouderen in de regio IJsselland ernstig overgewicht (obesitas) en daarnaast heeft 46% matig overgewicht. Ernstig overgewicht komt meer voor bij vrouwen (20%) dan mannen (13%). Het percentage ouderen met ernstig overgewicht neemt af met de leeftijd. Ouderen met een lage opleiding en ouderen die moeten rondkomen van alleen AOW hebben vaker ernstig overgewicht. Bewegen en voeding Voor mensen van 55 jaar en ouder is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen vastgesteld op minimaal een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste 5 dagen. Van de Nederlandse zelfstandig wonende ouderen voldoet 58% aan de beweegnorm. In de regio IJsselland geeft 62% van de ouderen aan dat zij aan deze beweegnorm voldoen. Vrouwen (59%) voldoen minder vaak aan de beweegnorm dan mannen (66%). Reden om niet (meer) te bewegen is meestal dat de oudere een lichamelijke beperking heeft. Gezond eten bevordert de algehele fitheid, vergroot de weerstand en het genezingsproces en verkleint het risico op chronische ziekten. De meeste ouderen (93%) in de regio IJsselland gebruiken dagelijks een ontbijt. Minder ouderen (84%) eten dagelijks een warme maaltijd. Driekwart van de ouderen eet dagelijks groente en fruit en eveneens driekwart eet minstens één keer in de week vis. Twee derde van de ouderen krijgt onvoldoende vocht binnen per dag (minder dan 8 glazen/kopjes per dag). Vallen Zeventien procent van de ouderen in regio IJsselland is in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gevallen. In 2006 was dat 18%. Het percentage ouderen dat gevallen is neemt toe met de leeftijd. In de groep 85-plussers is 34% van de ouderen gevallen Twee procent van de ouderen is meer dan 2 keer gevallen. De meeste ouderen vallen in en om huis. Bij 33% van de ouderen die gevallen zijn, was er sprake van lichamelijk letsel. Tien procent van de ouderen heeft belangstelling voor een cursus valpreventie. Gewicht naar achtergrondkenmerken (%) Meer dan AOW Alleen AOW Hoog opleidingsniveau Laag opleidingsniveau Totaal % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ondergewicht Normaal gewicht Matig overgewicht Ernstig overgewicht

6 Conclusies en aanbevelingen Goede ervaren gezondheid Er zijn steeds meer ouderen en ouderen worden steeds ouder. Goed ouderenbeleid is daarom van groot belang. Gelukkig voelt een ruime meerderheid van de ouderen zich gezond. Wel ervaren veel ouderen belemmeringen als gevolg van een chronische aandoening of ziekte en/of functionele beperkingen. Met name bij ouderen boven de 75 jaar komt dit veel voor. Sociaal economische gezondheidsverschillen Hoogopgeleiden zijn gemiddeld gezonder, hebben minder chronische aandoeningen en minder beperkingen. Dat geldt ook voor ouderen. Daarom moet er extra aandacht besteed worden aan lager opgeleide ouderen en ouderen met een lage SES. Geldproblemen kunnen bovendien (mede) oorzaak zijn van een minder gezonde leefstijl, minder mogelijkheden om uit te gaan en daarmee bijdragen aan een mindere gezondheid en een groter isolement. Beperkingen Functionele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat ouderen minder makkelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Problemen met vervoer spelen hierbij soms ook een rol. Het draagt bij aan het vereenzamen en de kans op depressieve klachten bij ouderen. Eenzaamheid Eenzaamheid is meer dan gebrek aan contacten en dagbesteding. Mensen hebben een doel nodig in hun dag en hun leven. Het gevoel regie te hebben over het eigen leven en van nut te zijn, zijn belangrijk voor het ervaren van een zinvol bestaan. Dit is een beschermende factor tegen depressieve gevoelens. Eenzaamheid, wat veelal veroorzaakt wordt door het wegvallen van de partner en het steeds kleiner worden van het sociale netwerk, kan niet voorkomen worden. Maar ouderen kunnen wel leren daarmee om te gaan en geholpen worden om nieuwe contacten te leggen. Ouderen helpen zelfstandig te blijven en de empowerment van ouderen vergroten zal daarom relatief de meeste gezondheidswinst opleveren. Een grote sociale cohesie in buurt of wijk zijn daarbij belangrijk. Het is belangrijk gebruik te maken van de bestaande netwerken, zoals kerken en het buurtwerk. Door gebruik te maken van de kracht van ouderen profiteren zowel de ouderen als de samenleving. Alcohol en medicijngebruik Eenzaamheid, depressieve gevoelens, maar ook het verlies van een kind dat steeds vaker voorkomt door de toenemende leeftijd, werken het gebruik van alcohol en (slaap)medicatie in de hand. Een op de vijf ouderen drinkt teveel. Overmatig alcohol- en medicijngebruik werkt verslavend en vergroot de kans op vallen en andere ongelukken. Meedoen Een oplossing kan worden gevonden in laagdrempelige activiteiten op wijkniveau. Dit vergroot de sociale participatie van ouderen. Daarbij moet aandacht worden besteed aan het vergroten van de kennis bij ouderen over een gezonde leefstijl (met de focus op bewegen, valpreventie en het vergroten van empowerment).

7 Het zou goed zijn te zoeken naar samenwerking met andere delen van de bevolking (kinderen en jongeren), zodat zij elkaar kunnen bestuiven met hun kennis. Studenten die een beroepsopleiding doen kunnen bijvoorbeeld activiteiten voor en met ouderen organiseren. Ook is het belangrijk onderscheid te maken tussen verschillende groepen ouderen. Ouderen kunnen voor elkaar zorgen en krachten bundelen. Zo kan er gebruik worden gemaakt van de kracht van de gezonde ouderen en die versterken. Dit sluit aan bij de doelen van de WMO. Het is belangrijk goed te luisteren naar de vraag en behoefte van ouderen zelf. Mantelzorgers en vrijwilligers Daarnaast is het aan te raden vrijwilligers en mantelzorgers te informeren over het signaleren van problemen zoals eenzaamheid en depressie en over verwijsmogelijkheden. Een overzichtelijke verwijsindex, het beter gebruik maken van gezondheidscentra en verbeterde gesprekstechnieken van vrijwilligers en professionals kunnen daarbij helpen. Hier ligt een duidelijke rol voor gemeenten, ook gezien vanuit de taak van de WMO. Preventief gezien is het goed om ook aandacht te hebben voor de kinderen van de ouderen van nu. Vaak zijn deze jarigen nu mantelzorger en/of buurtbewoner van ouderen. Daarnaast vervullen zij een voorbeeldfunctie voor hun eigen kinderen, de jongeren van nu. Leefomgeving De gemeente heeft ook een belangrijke rol in het zorgen voor een gezonde leefomgeving. Voorzieningen in de wijk, goede bereikbaarheid en openbaar vervoer, en gezonde woningen zijn belangrijke voorwaarden voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties is nodig. De gemeente heeft daar een coördinerende rol in. Ook hier ligt een verbinding met het WMO-beleid voor de hand. Preventie-zorgketen Het aantal mensen met een chronische aandoening groeit, er komen meer kwetsbare ouderen en tegelijkertijd zijn er tekorten aan zorgprofessionals en wordt er bezuinigd in de zorg. Er is behoefte aan zorg in de buurt. Dat vraagt om (betere) afstemming tussen de zorg- en welzijnsorganisaties die lokaal actief zijn. De vragen en behoeften van ouderen moeten hierbij centraal staan. De gemeente kan de afstemming bevorderen door een plaatselijk netwerk van organisaties te faciliteren en te ondersteunen. Dan wordt zichtbaar of de keten sluitend is en kunnen mensen en middelen gerichter en efficiënter ingezet worden. Een integrale aanpak, waarbij verbindingen worden gelegd tussen preventie en (eerstelijns)zorg, maar ook met welzijn, wonen en werken leidt tot meer gezondheidswinst bij de patiënt. Een voorbeeld hiervan zijn de gecombineerde leefstijlinterventies (gli s), zoals de Beweegkuur. In de Beweegkuur worden mensen met obesitas en/of diabetes vanuit de eerstelijn begeleid naar een gezondere actievere leefstijl met als doel dat ze zelfstandig gaan bewegen in de wijk. Naast de huisarts, de leefstijladviseur, de diëtist en de fysio-/oefentherapeut zijn ook sport- en beweegaanbieders in de wijk belangrijke partners. Aanbevelingen in het kort: Bevorder de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij regie op hun eigen leven en daarmee een gevoel van controle houden Aandacht is nodig voor risicogroepen: oude ouderen, ouderen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau, ouderen met lichamelijke beperkingen en alleenwonenden Zorg voor bekendheid met, en goede bereikbaarheid van voorzieningen Bevorder de sociale cohesie in de wijk Zorg voor een gezonde leefomgeving, zowel in als buiten de woning Stimuleer een gezonde en actieve leefstijl, o.a. met preventieve activiteiten op wijkniveau Alcohol- en medicijngebruik en valpreventie vragen aandacht Ondersteun mantelzorgers

8 Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Lichamelijke gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Monitor kinderen 0 tot 12 jaar Colofon Conclusies en aanbevelingen In het algemeen groeien kinderen in de regio IJsselland op in goede gezondheid. GGD Toch IJsselland blijken sommige kinderen op een aantal gezondheidsaspecten niet zo positief te scoren en zijn er groepen kinderen die vanwege de omgeving, Team Onderzoek en Ontwikkeling het gezin waarin ze opgroeien en hun leefstijl meer gezondheidsrisico s lopen. Postbus Uit de 1453, resultaten 8001 BL van Zwolle de kindermonitor springen vier thema s in het oog: T (038) Overgewicht en daarmee verband houdende leefstijlfactoren voeding en beweging, psychosociale problemen bij kinderen, opvoedingsvragen en behoefte E aan ondersteuning bij ouders en gezondheidsverschillen die samenhangen met I de sociaal economische status van het gezin. Hoe gezond zijn onze kinderen?

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen. Gemeenterapport Zwolle

Gezondheidsmonitor Ouderen. Gemeenterapport Zwolle Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeenterapport Zwolle Zwolle 2011 GGD IJsselland Annette Baltissen Sandra Borsboom Lidewij van den Berg Marja de Jong Ingrid van Aart 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 De GGD Amsterdam heeft in het najaar van 2010 de gezondheidssituatie van de oudere inwoners (65 jaar en ouder)

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Hoe staat het met de gezondheid en het welbevinden van 65-plussers in Amsterdam? Welke beperkingen ervaren zij in het dagelijks

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 colofon auteurs: C.A. Bos N. van Zanden N. Campman uitgave: GGD Drenthe, herziene versie, april 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Monitor volwassenen en ouderen 2013

Monitor volwassenen en ouderen 2013 Lichaam en geest Sociale relaties Materiële zekerheid Arbeid & presteren Stuurkracht Kwetsbaarheid Monitor volwassenen en ouderen 2013 De ouderen van de toekomst Het onderzoek In het najaar van 2012 heeft

Nadere informatie

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert 55+MONITOR 2008 Gemeente Weert Juni 2010 Een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van zelfstandig wonende 55- plussers en het gebruik van en de behoefte aan voorzieningen op het gebied van welzijn

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Ouderen in Rivierenland 2011

Ouderen in Rivierenland 2011 Ouderen in 2011 Resultaten van een onderzoek naar gezondheid en welzijn van 65-plussers GGD Colofon GGD, december 2011 Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding. Auteur: M.

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid.

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011 Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 11 Met deze Lokale Verkenning biedt de GGD Midden-Nederland u inzicht in uw lokale gezondheidssituatie. U treft cijfers aan over gezondheidsspeerpunten en risicogroepen.

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een gezonde

Nadere informatie

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater Gezekerd klimmen met de jaren Niek Jaspers Arts maatschappij en gezondheid Sociaal geriater Themamiddag Public Health en senioren Inleiding Tendensen Demografie Huidige preventie en zorg Geriatrisch paradigma

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie