West. Wijk- en buurtmonitor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "West. Wijk- en buurtmonitor 2016"

Transcriptie

1 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode ( ) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit zijn West I (Boschveld en Deuteren) en West II (de Schutskamp en Kruiskamp) ontwikkeld. Sinds 1992 wordt de Wolfsdonken omgebouwd tot het Paleiskwartier: een nieuw en multifunctioneel centrumgebied dat dient als overloop van en aanvulling op de historische Binnenstad. In West wonen bewoners. Iets minder jongeren en iets meer ouderen dan gemiddeld. Bijna een kwart van de bewoners is niet-westers allochtoon. Dit is ruim twee keer zoveel als gemiddeld. Overigens is er in West één buurt aangewezen als aandachtsbuurt: Boschveld. Wijk- en buurtmonitor West 1

2 Wijken s-hertogenbosch West 9 11 Inhoud 10 West Boschveld Paleiskwartier Deuteren De Moerputten De Schutskamp De Kruiskamp Ertveld 31 Wijk- en buurtmonitor West 2

3 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak West: situatie 2016 De wijk West scoort, op alle zes de thema s samen, een zwak. Dit geldt ook voor vier van de zes thema s: bewoners, samenleven, actief en woonomgeving. Zo wonen er bijvoorbeeld relatief veel niet-westerse allochtonen (24%) in West. Dit is het hoogste percentage van alle wijken. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Verder liggen het aandeel uitkeringsgerechtigden, niet werkende werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen eveneens hoger dan gemiddeld. Wat betreft voorzieningen blijkt dat bewoners relatief ontevreden over zijn de speelmogelijkheden voor kinderen. Slechts 45% is hier (zeer) tevreden mee (gemiddeld 64%). Deze uitkomst is verrassend te noemen. De laatste jaren zijn er namelijk vier grote wijkspeelplaatsen aangelegd en ook de kleinere speelplekken zijn op orde. Verder geven bewoners een laag rapportcijfer voor zowel de tolerantie in de buurt, als het omgaan met elkaar. Op sportief gebied is men iets minder actief dan gemiddeld, hetzelfde geldt voor het aandeel bewoners dat wel eens vrijwilligerswerk verricht. Het thema leren scoort zelfs een zeer zwak : de tevredenheid met het basisonderwijs is lager dan gemiddeld, terwijl het schoolverzuim bij 5 t/m 12 jarigen veel hoger ligt. Dit hoge verzuim zien we overigens terug bij de 13 t/m 17 jarigen. Tot slot laat de zwakke score voor woonomgeving zich vooral verklaren doordat er in West veel (goedkope) huurwoningen staan, bewoners veel verloedering ervaren, ze een laag rapportcijfer geven voor de woonomgeving en relatief veel bewoners zich vaak onveilig voelen. Ook de score op de veiligheidsindex is zwak. Wijk- en buurtmonitor West 3

4 Ontwikkeling : gemiddeld Tussen 2014 en 2016 is er in West sprake van een vrij gemiddelde ontwikkeling. Positieve uitschieter is het aspect gezondheid. Het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend beoordeelt is ongeveer gelijk gebleven, terwijl dit in s-hertogenbosch gemiddeld gezien is gedaald. Ook is het aandeel bewoners met overgewicht afgenomen. In ongunstige zin vallen Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan de ontwikkelingen bij de thema s actief en leren op. Vooral de afname van het aandeel bewoners dat minimaal maandelijks sport en/of lid is van een sportvereniging is opvallend. Bij basisonderwijs springt de flinke toename van het schoolverzuim bij 5 t/m 12 jarigen in het oog. De ongunstige ontwikkeling op het gebied van veiligheid komt vooral omdat de veiligheidssituatie in West wel iets verbeterd is, maar minder sterk dan in s-hertogenbosch gemiddeld. Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke West: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West 4

5 55 66 % Maandelijkse sporters Wijk in cijfers ,4 3,7 % Eenoudergezin Bewoners West s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 19,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 62,4 61,4 % 65 jaar en ouder 18,6 16,7 % Autochtoon 65,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 24,4 10,7 % Westers allochtoon 10,3 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 8 6 % Niet werkende werkzoekenden ,2 10,7 % Laag inkomen % Vrijwilligers Samenleven % (Zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen % (Zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen % (Zeer) tevreden voorzieningen jongeren % (Zeer) tevreden voorzieningen ouderen % Prettig omgaan met elkaar Verhuismobiliteit % Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt ,4 6,9 % 75 jaar en ouder 6,7 7,2 Rapportcijfer tolerantie 6,1 6,7 Rapportcijfer contacten buurtgenoten Actief % Actieve inzet in de buurt % Lid sportvereniging % Bezoekers voorstelling % Bezoekers bioscoop % Bezoekers muziekconcert % Bezoekers dance-/houseparty % Bezoekers museum Wijk- en buurtmonitor West 5

6 Leren West s-hertogenbosch Aantal inwoners 0 t/m 24 jaar % 0 t/m 4 jaar 5,3 5,5 % 5 t/m 9 jaar 4,7 5,4 % 10 t/m 14 jaar 4,2 5,4 % 15 t/m 19 jaar 4,9 5,6 % 20 t/m 24 jaar 7,6 5,9 Zorg % Overgewicht % Beperkt door gezondheid bij dagelijkse bezigheden % Maximaal 1x per maand sociale contacten % Voor hulp terecht bij sociaal netwerk Woonomgeving Aantal woningen % t/m ,8 9,8 % 1945 t/m ,0 25,7 % 1970 t/m ,1 33,2 % 1990 t/m ,1 17,2 % 2005 t/m ,7 11,4 % Koopwoningen 46,5 58,8 Schaalscore verloedering 4,3 3,5 % (Zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt % (Zeer) tevreden parkeergelegenheid in de buurt Schaalscore sociale overlast 2,7 1, % (Zeer) tevreden gezondheid % Mantelzorgers ha ha Landoppervlak 5,6 2,2 % Voelt zich vaak onveilig Veiligheidsindex % (Zeer) tevreden basisonderwijs 7,7 7,9 Rapportcijfer woning 7,1 7,5 Rapportcijfer woonomgeving E E Gemiddelde WOZ-waarde Wijk- en buurtmonitor West 6

7 Boschveld ligt ten westen van het Centraal Station van s-hertogenbosch en ten noorden 11 van het Paleiskwartier. De buurt is een mix van oude en nieuwe woningen In Boschveld loopt sinds 2008 een traject van fysieke en sociale wijkvernieuwing. Fasegewijs worden woningen gesloopt, nieuw gebouwd en gerenoveerd. Er wonen ruim inwoners; naar verhouding weinig 65-plussers. Het aandeel niet-westerse allochtonen is bijna drie keer zo 1. Boschveld hoog als gemiddeld. Ook het percentage niet werkende werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen ligt beduidend hoger dan gemiddeld. Boschveld is op dit moment een aandachtsbuurt. Wijk- en buurtmonitor West - Boschveld 7

8 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak Boschveld: situatie 2016 De situatie in Boschveld is in 2016 te typeren als zwak. Slechts twee aspecten scoren beter dan gemiddeld: cultuur en gezondheid. De zeer sterke score bij cultuur is vooral toe te schrijven aan het hoge aandeel bewoners dat wel eens een dance-/houseparty, concert, bioscoop of museum bezoekt. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Gezondheid scoort sterk omdat minder bewoners dan gemiddeld overgewicht hebben en minder bewoners aangeven door hun gezondheid beperkt te worden in de dagelijkse bezigheden. Drie van de zes thema s scoren zwak; het thema samenleven zelfs een zeer zwak. Bewoners zijn minder tevreden met de winkels voor de dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor jongeren én ouderen. Het eerste komt waarschijnlijk omdat bewoners graag een grote supermarkt willen. Het omgaan met elkaar wordt door de bewoners zelf minder goed beoordeeld. Professionals geven echter aan een ander beeld van het samenleven in Boschveld te hebben. Zij ervaren juist dat bewoners veel aandacht voor elkaar hebben; zeker ook voor kwetsbare bewoners. De wijkonderneming Copernikkel draait goed en werkt met veel vrijwilligers. Drie aspecten scoren eveneens zeer zwak: sport, basisonderwijs en woningen. Bewoners sporten minder dan gemiddeld en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Verder is de tevredenheid met het basisonderwijs laag, terwijl het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen hoger is dan gemiddeld. Van de overige thema s en aspecten die zwak scoren valt nog het hoge aandeel niet-westerse allochtonen op (31%), het lage aandeel mantelzorgers (sociaal netwerk) en het hoge aandeel bewoners dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen. Wijk- en buurtmonitor West - Boschveld 8

9 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling in Boschveld tussen 2014 en 2016 is gemiddeld. Positieve uitzondering is het thema leren. Vooral de tevredenheid met het basisonderwijs is toegenomen. Wellicht komt dit door de nieuwe Brede Bossche School die in 2015 geopend is. Er is eveneens veel aandacht geweest voor kinderen uit groep 7/8 om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan te laten verlopen. Verder is de gezondheid van de bewoners van Boschveld verbeterd en ook op cultureel gebied is men actiever. Drie thema s laten een ongunstige ontwikkeling zien. Dit zijn samenleven, actief en woonomgeving. Zo zijn bewoners minder tevreden met de winkels voor de dagelijkse boodschappen en de voorzieningen voor jongeren en ouderen. Daarnaast sporten minder bewoners minimaal één keer per maand en is men minder vaak lid van een sportvereniging. In de openbare Gezondheid Binding ruimte zien we vooral een afname van de tevredenheid met de parkeergelegenheid en een verslechtering van de veiligheidsindex. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Boschveld: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - Boschveld 9

10 Bewoners Boschveld s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 19,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 69,8 61,4 % 65 jaar en ouder 10,9 16,7 % Eenoudergezin 5,7 3,7 % Autochtoon 58,5 80,5 % Niet-westers allochtoon 30,8 10,7 % Westers allochtoon 10,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 14 6 % Niet werkende werkzoekenden 16 9 % Laag inkomen 20,1 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 31,1 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,7 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,0 17,2 % 2005 t/m ,3 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 60,6 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - Boschveld 10

11 Het Paleiskwartier ligt direct ten westen van het Centraal Station van 11 s-hertogenbosch. In de buurt zijn onder meer het Paleis van Justitie en diverse schoolinstellingen gevestigd De woningen die er staan zijn uitsluitend appartementencomplexen. Het merendeel hiervan is een 2. Paleiskwartier koopwoning. Er wonen bijna personen, relatief veel minder jongeren dan gemiddeld. Verder valt op dat het aandeel westerse allochtonen relatief hoog is, het aandeel niet-westerse allochtonen is lager dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor West - Paleiskwartier 11

12 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in het Paleiskwartier is in 2016 te omschrijven als gemiddeld. Eén thema scoort boven gemiddeld: bewoners. In het Paleiskwartier wonen weinig kwetsbare bewoners (nietwesterse allochtonen, 75-plussers en eenoudergezinnen). Ook de inkomenssituatie van de bewoners is goed; slechts 3% van de huishoudens heeft een laag inkomen (gemiddeld 11%). Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Verder vallen cultuur en gezondheid in positieve zin op. Bewoners zijn op cultureel gebied (veel) actiever dan gemiddeld. En bewoners beoordelen hun eigen gezondheid beter dan gemiddeld en zijn minder beperkt door hun gezondheid. Twee thema s scoren zwakker dan gemiddeld: samenleven en leren. Bewoners blijken vooral relatief ontevreden te zijn over de winkels voor de dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor ouderen. Daarnaast is de verhuismobiliteit met 26% erg hoog. Bij de andere zwakke aspecten valt nog op dat men behoorlijk ontevreden is over het basisonderwijs. Dit komt waarschijnlijk omdat er geen basisschool is. Kinderen gaan óf in Boschveld naar school, óf in de Binnenstad. Verder is men minder tevreden over het openbaar groen en de parkeergelegenheid (openbare ruimte) en wordt de veiligheid eveneens zwak beoordeeld. Er is bijvoorbeeld veel sprake van jongerenoverlast en ook het aantal auto-inbraken is hoog. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Paleiskwartier: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - Paleiskwartier 12

13 Gunstig Gemiddeld Ongunstig Paleiskwartier: ontwikkeling Ontwikkeling : ongunstig Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Tussen 2014 en 2016 is er in het Paleiskwartier sprake van een ongunstige ontwikkeling. Dit komt vooral door vier thema s: samenleven, leren, zorg en woonomgeving. Desondanks zijn er hier en daar ook gunstige ontwikkelingen te zien. Zo neemt de tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren en ouderen iets toe, vinden meer bewoners dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar omgaan en stijgt het rapportcijfer voor tolerantie. Meer bewoners hebben zich actief ingezet om de buurt te verbeteren en er zijn meer bewoners actief als vrijwilliger. Bij de vier thema s die zich ongunstig hebben ontwikkeld, vallen de volgende cijfers op: een afname van het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt, evenals een toename van de verhuismobiliteit. Bewoners zijn iets minder gaan sporten, daarnaast zijn er minder 15-jarigen die een havo/vwo opleiding volgen. Verder is het sociaal netwerk iets minder sterk dan twee jaar geleden. De ongunstige ontwikkeling bij openbare ruimte en veiligheid zien we vooral terug in de cijfers voor verloedering (toegenomen volgens bewoners), een ongunstigere score op de veiligheidsindex en een toename van de sociale overlast. Wijk- en buurtmonitor West - Paleiskwartier 13

14 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Paleiskwartier s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 7,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 76,9 61,4 % 65 jaar en ouder 16,1 16,7 % Eenoudergezin 0,8 3,7 % Autochtoon 79,3 80,5 % Niet-westers allochtoon 7,6 10,7 % Westers allochtoon 13,1 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 6 % Niet werkende werkzoekenden 4 9 % Laag inkomen 3,1 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 73,1 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,0 33,2 % 1990 t/m ,8 17,2 % 2005 t/m ,4 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 53,6 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - Paleiskwartier 14

15 Deuteren ligt ten westen van het Paleiskwartier tussen de Vlijmense- 11 weg, Oude Vlijmenseweg en Simon Stevinweg. De buurt is gedeeltelijk geherstructureerd en opgeknapt Er staan verschillende woontypen: van rijtjeswoningen tot appartementencomplexen. Twee derde van alle woningen is een (goedkope) huurwoning. Er wonen inwoners in 4. Deuteren Deuteren. Het aandeel bijstandsgerechtigden is iets hoger dan gemiddeld, evenals het aandeel niet werkende werkzoekenden. Ook het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt hoger dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor West - Deuteren 15

16 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in Deuteren is in 2016 als zwak te typeren. Geen enkel thema scoort boven gemiddeld. Slechts één aspect krijgt een sterk, namelijk binding. Bewoners voelen zich vooral meer dan gemiddeld medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Drie thema s scoren zwak: bewoners, actief en leren. De bijbehorende aspecten scoren eveneens bijna allen zwakker dan gemiddeld. Bij het thema bewoners is met name sprake van een zwakkere score op inkomen. Zo wonen er meer uitkeringsgerechtigden in Deuteren dan gemiddeld en meer niet werkende werkzoekenden. Er zijn ook meer huishoudens met een laag inkomen. Het thema actief laat vooral een zwakke score zien omdat de inzet van bewoners om de eigen buurt te verbeteren, lager is dan gemiddeld. Dit zien we tevens bij het aandeel vrijwilligers. Daarnaast sporten bewoners minder en is men minder vaak lid van een sportvereniging. Bij het thema leren valt de lage tevredenheid met het basisonderwijs op. Het schoolverzuim bij de 13 t/m 17 jarigen is relatief hoog en naar verhouding volgen weinig 15-jarigen een havo/vwo opleiding. Verder valt een aantal andere cijfers op, zoals de lage tevredenheid met voorzieningen voor jongeren én ouderen. Ook staan er in Deuteren relatief veel goedkope huurwoningen, die overigens wel een goed rapportcijfer van de bewoners krijgen. Deuteren: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - Deuteren 16

17 Ontwikkeling : gemiddeld Tussen 2014 en 2016 heeft Deuteren zich ongeveer gelijk aan het stedelijk gemiddelde ontwikkeld. Gunstige ontwikkelingen zijn te zien bij voorzieningen, binding en cultuur. Zo zijn meer bewoners tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen, is de verhuismobiliteit ongeveer gelijk gebleven (gemiddeld gestegen) en is men cultureel gezien actiever geworden. Bewoners bezoeken Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan vaker een voorstelling, bioscoop, concert of museum dan twee jaar geleden. Op de overige aspecten van het thema actief is echter een ongunstige ontwikkeling te zien. Er zijn minder bewoners geweest die zich actief hebben ingezet om de eigen buurt te verbeteren en er zijn ook minder bewoners actief als vrijwilliger. Daarnaast sporten bewoners minder dan twee jaar geleden en is men minder vaak lid van een sportvereniging. Bij woonomgeving valt Gezondheid Binding vooral de lagere tevredenheid met de parkeergelegenheid op. Dit komt waarschijnlijk door de invoering van een parkeervergunning. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Deuteren: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - Deuteren 17

18 Bewoners Deuteren s-hertogenbosch Buurt in cijfers 2016 Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 16,3 21,9 % 20 t/m 64 jaar 64,5 61,4 % 65 jaar en ouder 19,2 16,7 % Eenoudergezin 4,3 3,7 % Autochtoon 75,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 15,4 10,7 % Westers allochtoon 8,7 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 10 6 % Niet werkende werkzoekenden 12 9 % Laag inkomen 16,7 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 32,1 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,9 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,5 33,2 % 1990 t/m ,2 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 54,1 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - Deuteren 18

19 De Moerputten ligt in het uiterste westen van de wijk West. De buurt is vooral bekend vanwege het 11 natuurreservaat de Moerputten. De woningen bevinden zich in het oostelijk gedeelte. In het noorden ligt een woonwagenkamp De Moerputten Twee derde van de woningen zijn koopwoningen. De Moerputten is een vrij dunbevolkte en bebouwde buurt met ruim 250 inwoners. Het aandeel westerse en niet-westerse allochtonen is er relatief laag. Opvallend is dat het aandeel eenoudergezinnen veel hoger is dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Wijk- en buurtmonitor West - De Moerputten 19

20 Situatie 2016: gemiddeld Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak De situatie in 2016 in de Moerputten is te typeren als een gemiddeld. Twee van de zes thema s scoren sterker dan gemiddeld: zorg en woonomgeving. Bij zorg zien we vooral een zeer sterke score op het gebied van gezondheid. Zeer zwak De Moerputten: situatie 2016 Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan Men beoordeelt de eigen gezondheid relatief goed, minder bewoners hebben overgewicht dan gemiddeld en er zijn relatief weinig inwoners die aangeven beperkt te zijn door de eigen gezondheid. Verder scoort bij woonomgeving de veiligheid relatief goed. Zo zijn er bijvoorbeeld weinig inwoners die zich vaak onveilig voelen en de score op de veiligheidsindex is goed. Het aspect binding valt eveneens in positieve zin op: de verhuismobiliteit is lager dan gemiddeld en relatief veel bewoners geven aan zich medeverantwoordelijk te voelen voor de buurt. Twee thema s scoren onder gemiddeld. Het thema leren scoort een zeer zwak ; het thema bewoners zwak. Leren krijgt deze score vanwege de relatief lage tevredenheid met het basisonderwijs en het hoge verzuim onder 5 t/m 12 jarigen. Ook bij het voortgezet onderwijs zien we een relatief laag aandeel jongeren met een startkwalificatie en een hoog aandeel voortijdig schoolverlaters. Bij het thema bewoners scoort de Moerputten zowel op diversiteit als inkomen zwak. Het aandeel eenoudergezinnen is opvallend hoog, terwijl het aandeel huishoudens met een laag inkomen eveneens erg hoog ligt. Zelfs het hoogst van alle buurten in s-hertogenbosch. In negatieve zin valt verder nog de lage tevredenheid met voorzieningen voor jongeren en ouderen op. Wijk- en buurtmonitor West - De Moerputten 20

21 Ontwikkeling : gunstig De Moerputten heeft zich tussen 2014 en 2016 gunstiger dan gemiddeld ontwikkeld. Dit geldt eveneens voor drie van de zes thema s: bewoners, actief en zorg. Opvallende cijfers bij deze thema s zijn een afname van het aandeel eenoudergezinnen, een afname van het aandeel bijstandsgerechtigden, een toename van het aandeel vrijwilligers en sporters en een toename van het Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan aandeel bewoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend beoordeelt. Ook het sociaal netwerk van bewoners heeft zich versterkt. Twee thema s scoren ongunstig: samenleven en leren. Bij samenleven ligt dit vooral aan de voorzieningen; de tevredenheid met de voorzieningen voor jongeren en ouderen is afgenomen. Ten aanzien van leren is voornamelijk het basisonderwijs een punt van zorg. De tevredenheid met het basisonderwijs is afgenomen Gezondheid Binding en het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen fors toegenomen. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Moerputten: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - De Moerputten 21

22 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Moerputten s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 23,0 21,9 % 20 t/m 64 jaar 62,7 61,4 % 65 jaar en ouder 14,3 16,7 % Eenoudergezin 10,8 3,7 % Autochtoon 93,7 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,2 10,7 % Westers allochtoon 5,2 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 9 6 % Niet werkende werkzoekenden 6 9 % Laag inkomen 40,0 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 67,3 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,3 9,8 % 1945 t/m ,7 25,7 % 1970 t/m ,9 33,2 % 1990 t/m ,9 17,2 % 2005 t/m ,0 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 1 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - De Moerputten 22

23 De Schutskamp ligt tussen de Helftheuvelweg, Koenendelseweg, Oude Vlijmenseweg en Vlij- 11 menseweg. In deze buurt liggen onder andere het winkel centrum De Helftheuvelpassage, een groot sportcomplex en een aantal kantoorpanden. 6. De Schutskamp De buurt bestaat verder voornamelijk uit rijtjeshuizen en een aantal flats. Ongeveer 60% van alle woningen is een (goedkope) huurwoning. De buurt heeft ongeveer inwoners, waarvan ruim een kwart 65-plussers (gemiddeld 17%). Het aandeel niet-westerse allochtonen is met 28% eveneens beduidend hoger dan gemiddeld. Wijk- en buurtmonitor West - De Schutskamp 23

24 Situatie 2016: zwak De situatie in de Schutskamp in 2016 is te typeren als een zwak. Geen enkel thema scoort sterk. Dit is wel het geval bij twee aspecten, namelijk voorzieningen en sociaal netwerk. Bewoners zijn met name tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dit is niet verrassend. Door de ligging van het winkelcentrum de Helftheuvelpassage in de Schutskamp zijn deze winkels dichtbij. Het sociaal netwerk scoort vooral sterk omdat bewoners aangeven dat ze een goed netwerk hebben waar ze terecht kunnen voor hulp. Drie thema s scoren beneden gemiddeld: bewoners, actief en Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan woonomgeving. Er wonen bijvoorbeeld meer niet-westerse allochtonen (28%) en 75-plussers (15%) dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het aandeel uitkeringsgerechtigden en niet werkende werkzoekenden. Verder zijn bewoners zowel sportief als cultureel minder actief. Ten aanzien van de woonomgeving valt op dat er veel goedkope huurwoningen staan en dat bewoners meer verloedering ervaren dan gemiddeld. Professionals geven aan dat bijvoorbeeld illegale stort een probleem is. Zeer zwak Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke De Schutskamp: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - De Schutskamp 24

25 Ontwikkeling : gemiddeld De ontwikkeling tussen 2014 en 2016 in de Schutskamp is gemiddeld. Er zijn een paar gunstige ontwikkelingen: bij het thema zorg en de aspecten binding, maatschappelijke inzet en veiligheid. Op het gebied van zorg is te zien dat zowel het aandeel bewoners dat mantelzorg geeft, als het aandeel bewoners dat voor hulp terecht kan bij hun eigen sociaal Gunstig Gemiddeld Ongunstig Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan netwerk, is toegenomen. Verder is het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt ongeveer gelijk gebleven (gemiddeld afgenomen). Dit geldt eveneens voor het aandeel bewoners dat zich actief heeft ingezet om de eigen buurt te verbeteren. Ook de veiligheidssituatie is verbeterd. Dit is goed om te constateren; op het gebied van veiligheid is er de afgelopen jaren veel inzet geweest. Bijvoorbeeld met een buurtpreventieteam, het afsluiten van brandgangen en beter hang- en sluitwerk. Binding Een ongunstige ontwikkeling zien we bij cultuur en openbare Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke ruimte. Bewoners zijn cultureel iets minder actief geworden. Daarnaast vinden bewoners dat de verloedering de afgelopen De Schutskamp: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport twee jaar toegenomen is. Wijk- en buurtmonitor West - De Schutskamp 25

26 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Schutskamp s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 18,4 21,9 % 20 t/m 64 jaar 55,1 61,4 % 65 jaar en ouder 26,5 16,7 % Eenoudergezin 2,8 3,7 % Autochtoon 61,9 80,5 % Niet-westers allochtoon 27,9 10,7 % Westers allochtoon 10,2 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 8 6 % Niet werkende werkzoekenden 12 9 % Laag inkomen 14,6 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 38,6 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,2 9,8 % 1945 t/m ,3 25,7 % 1970 t/m ,6 33,2 % 1990 t/m ,2 17,2 % 2005 t/m ,1 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 41,7 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - De Schutskamp 26

27 De Kruiskamp ligt in het westen van 11 de wijk tegen de rijksweg A59 aan. In de buurt ligt het Beatrixpark. De woonbuurt bestaat voornamelijk uit rijtjeshuizen en flats De Kruiskamp Bijna drie kwart van de woningen dateert uit de wederopbouwperiode Een deel van de Kruiskamp is recentelijk gerenoveerd. Deze buurt is met ruim inwoners de grootste buurt van de hele wijk West. Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt flink hoger (29%) dan gemiddeld (11%). Wijk- en buurtmonitor West - De Kruiskamp 27

28 Situatie 2016: zwak Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Zeer zwak De situatie in de Kruiskamp in 2016 is te typeren als een zwak. Geen enkel thema scoort gemiddeld of boven gemiddeld. Dit geldt ook voor alle aspecten, met uitzondering van het aspect voorzieningen. Bewoners zijn erg tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Daarnaast is men meer dan gemiddeld tevreden over de voorzieningen voor jongeren én ouderen. Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte WOONOMGEVING LEREN Veiligheid Diversiteit BEWONERS ACTIEF SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De Kruiskamp laat op alle thema s een zwakke score zien. Het thema samenleven heeft met omgaan met elkaar een zeer zwak aspect. Naar verhouding vinden weinig bewoners dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Ook geven de bewoners een lager rapportcijfer voor de tolerantie in de buurt dan gemiddeld. Het thema actief heeft met cultuur eveneens een zeer zwak aspect. Bewoners bezoeken minder vaak een voorstelling, bioscoop, museum of concert. Bij leren is op alle indicatoren een lage score te zien. Zo is het verzuim onder 13 t/m 17 jarigen vrij hoog, evenals het aandeel voortijdig schoolverlaters en zijn er minder jongeren met een startkwalificatie. Gezondheid scoort eveneens een zeer zwak. Vooral het aandeel bewoners met overgewicht is hoog, net als het aandeel bewoners dat zegt door de eigen gezondheid beperkt te zijn in de dagelijkse bezigheden. Wat betreft de woonomgeving valt nog op dat er relatief veel goedkope huurwoningen staan, die van de bewoners wel een redelijk hoog rapportcijfer krijgen. Wellicht komt dit omdat er vrij veel gerenoveerd wordt. Tot slot valt op dat meer dan gemiddeld bewoners aangeven zich vaak onveilig te voelen. De Kruiskamp: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - De Kruiskamp 28

29 Gunstig Gemiddeld Ongunstig De Kruiskamp: ontwikkeling Ontwikkeling : gemiddeld Gezondheid Sociaal netwerk ZORG Voortgezet onderwijs Openbare ruimte LEREN Veiligheid WOONOMGEVING Basisonderwijs Diversiteit BEWONERS Cultuur ACTIEF Sport SAMENLEVEN inzet Maatschappelijke Voorzieningen Binding met elkaar Omgaan De Kruiskamp heeft zich tussen 2014 en 2016 gemiddeld ontwikkeld. Op twee thema s (actief en zorg) ongunstiger dan gemiddeld, maar er is ook een gunstige ontwikkeling op het gebied van voorzieningen en openbare ruimte. Bij voorzieningen komt dit met name door een toegenomen tevredenheid met de winkels voor de dagelijkse boodschappen en de voorzieningen voor jongeren. Wat betreft de openbare ruimte blijken bewoners vooral tevredener te zijn over het openbaar groen. De twee thema s waar de buurt zich ongunstig op heeft ontwikkeld, zijn actief en zorg. Bij actief is dit in alle cijfers terug te zien. Men is minder actief geweest om de eigen buurt te verbeteren, doet minder vrijwilligerswerk, sport minder dan twee jaar geleden en is ook op cultureel gebied minder actief. Ten aanzien van zorg is vooral sprake van een toename van het aandeel bewoners met overgewicht, evenals het aandeel bewoners dat aangeeft beperkt te worden door de eigen gezondheid bij de dagelijkse bezigheden. En hoewel het aandeel bewoners dat mantelzorg geeft is toegenomen, blijkt dat méér bewoners aangeven maximaal één keer per maand familie of vrienden te ontmoeten. Wijk- en buurtmonitor West - De Kruiskamp 29

30 Buurt in cijfers 2016 Bewoners De Kruiskamp s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 23,7 21,9 % 20 t/m 64 jaar 57,8 61,4 % 65 jaar en ouder 18,5 16,7 % Eenoudergezin 3,6 3,7 % Autochtoon 61,2 80,5 % Niet-westers allochtoon 29,2 10,7 % Westers allochtoon 9,6 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 8 6 % Niet werkende werkzoekenden 11 9 % Laag inkomen 11,4 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 47,7 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,0 9,8 % 1945 t/m ,9 25,7 % 1970 t/m ,9 33,2 % 1990 t/m ,3 17,2 % 2005 t/m ,8 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 64,1 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - De Kruiskamp 30

31 11 De buurt Ertveld ligt aan de Ertveld plas, ten noordoosten van de bedrijventerreinen De Rietvelden en Ten zuiden van de jachthaven ligt een klein industriegebied. het Veemarktkwartier. Het grootste gedeelte van deze buurt bestaat uit De bebouwing ligt vooral ten noorden van de jachthaven naast de spoorlijn. Negen op de tien woningen is een water en natuurgebied. koopwoning. In deze relatief dunbevolkte en bebouwde 11. Ertveld buurt wonen ongeveer 300 personen. Naar verhouding wonen er minder 65-plussers en niet-westerse allochtonen dan gemiddeld. Verder zijn er meer huishoudens met een laag inkomen dan gemiddeld in s-hertogenbosch. Wijk- en buurtmonitor West - Ertveld 31

32 Situatie 2016: gemiddeld De situatie in 2016 is als een gemiddeld te typeren. Eén thema in Ertveld scoort sterk: actief. Opvallende punten zijn het relatief hoge aandeel bewoners dat zich inzet om de eigen buurt te verbeteren, evenals het hoge aandeel vrijwilligers. Daarnaast zijn er meer inwoners die minimaal maandelijks sporten, zijn er naar verhouding veel bewoners lid van een sportvereniging en is men op cultureel gebied actiever dan gemiddeld. Verder valt nog de goede score bij woonomgeving op. Er staan relatief veel koopwoningen die door de bewoners goed beoordeeld worden. Ook is men relatief tevreden over het openbaar groen en de parkeergelegenheid. Zeer sterk Sterk Gemiddeld Zwak Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan Samenleven en leren zijn twee thema s die zwak scoren. Samenleven heeft met voorzieningen zelfs een zeer zwak aspect. Zo zijn relatief weinig bewoners tevreden met de voorzieningen voor jongeren en ouderen. Bij het thema leren valt de zeer zwakke score voor het basisonderwijs op. Bewoners zijn relatief ontevreden over het basisonderwijs, terwijl het verzuim onder de 5 t/m 12 jarigen vrij hoog is. Zeer zwak Gezondheid Binding Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Ertveld: situatie 2016 Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - Ertveld 32

33 Ontwikkeling : ongunstig In Ertveld is tussen 2014 en 2016 sprake van een ongunstige ontwikkeling. Positieve uitzondering is het thema actief. Bewoners zijn actiever geweest om de eigen buurt te verbeteren en doen meer vrijwilligerswerk. Daarnaast is men op sportief gebied actiever geworden. Andere gunstige ontwikkelingen zijn: minder bewoners met een bijstandsuitkering, een hoger rapportcijfer Gunstig Gemiddeld Ongunstig Sociaal netwerk ZORG Openbare ruimte Veiligheid WOONOMGEVING Diversiteit BEWONERS SAMENLEVEN Voorzieningen met elkaar Omgaan voor tolerantie, meer bewoners die vinden dat men op een prettige manier met elkaar omgaat, terwijl ook meer mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Dat er toch sprake is van een ongunstige ontwikkeling, komt vooral door de thema s leren en woonomgeving. Bewoners zijn ontevredener over het basisonderwijs en het verzuim onder 5 t/m 12 jarigen is toegenomen. Tegelijkertijd neemt ook het verzuim bij 13 t/m 17 jarigen toe, evenals het aandeel jongeren Gezondheid Binding zonder startkwalificatie. De woonomgeving laat vooral een ongunstige ontwikkeling zien op openbare ruimte en veiligheid. Voortgezet onderwijs LEREN ACTIEF inzet Maatschappelijke Zo is bijvoorbeeld de tevredenheid met de parkeergelegenheid afgenomen en de sociale overlast toegenomen. Ertveld: ontwikkeling Basisonderwijs Cultuur Sport Wijk- en buurtmonitor West - Ertveld 33

34 Buurt in cijfers 2016 Bewoners Ertveld s-hertogenbosch Aantal inwoners % 0 t/m 19 jaar 18,8 21,9 % 20 t/m 64 jaar 72,7 61,4 % 65 jaar en ouder 8,5 16,7 % Eenoudergezin 5,3 3,7 % Autochtoon 85,7 80,5 % Niet-westers allochtoon 1,4 10,7 % Westers allochtoon 13,0 8,8 % Bijstandsuitkeringen (BUIG) 4 6 % Niet werkende werkzoekenden 8 9 % Laag inkomen 15,4 10,7 Aantal woningen % Koopwoningen 91,9 58,8 Gemiddelde WOZ-waarde (e) % t/m ,1 9,8 % 1945 t/m ,1 25,7 % 1970 t/m ,2 33,2 % 1990 t/m ,7 17,2 % 2005 t/m ,3 11,4 Oppervlakte Landoppervlak (ha.) Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 1,7 12,8 Wijk- en buurtmonitor West - Ertveld 34

35 Benieuwd naar de andere wijken?

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor

Wijk- en buurtmonitor Wijk- en buurtmonitor 2014 Uitleg 1 Opbouw monitor Op pagina 5 vindt u een plattegrond met alle wijken. Via deze plattegrond kunt u doorgaan naar een wijk door op het nummer te klikken. 1 2 U komt nu uit

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014 Reg.nr. : 3792100 B&W verg. : 20 mei 2014 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid

Prinses Irenebuurt. De staat van de buurten in Zuid De staat van de buurten in Zuid Prinses Irenebuurt De Prinses Irenebuurt bestaat uit het gebied tussen het Zuider Amstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Aan de oostkant ligt het Beatrixpark en aan de

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Kamperpoort Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Wipstrik Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken

Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Wijkmonitor leefbaarheid Harderwijk, de resultaten van de eerste en de tweede meting vergeleken Afdeling Vastgoed en Wonen 10 december 2013 1 Toelichting In november 2013 is een geactualiseerde versie

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Buurtbarometer Zoetermeer 2014

Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Buurtbarometer Zoetermeer 2014 Januari 2015 Buurtbarometer Zoetermeer 2014 1 Opdrachtgever Samenleving

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand?

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Voor de Provincie Groningen is het een uitdaging om de bereikbaarheid van voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden, zeker gezien

Nadere informatie

Regionale Wmo Monitor 2010

Regionale Wmo Monitor 2010 Regionale Wmo Monitor 2010 Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Juni 2011 De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten s-hertogenbosch,,,,, Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Dieze-Oost Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Buitengebied-Zuid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Assendorp Opdrachtgever

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie