KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007"

Transcriptie

1 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008

2 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: Prijs: 20,- Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Postbus 21323, 3001 AH Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2

3 INHOUD 1 Samenvatting Inleiding West Rubroek Struisenburg 11 2 Inleiding Onderzoeksvragen en opzet Leeswijzer 13 3 Demografische informatie 15 4 Sociaal Gezondheid Recreatie en sport Onderwijs en kinderopvang Kinderen in Tel Sociale betrokkenheid 34 5 Wonen Fysiek; wonen en buitenruimte Schoon en heel 42 6 Economie en werkgelegenheid Inkomen Gebruik van sociale voorzieningen Werkgelegenheid 51 7 Veiligheid en overlast 58 3 in beeld 2007

4 Bijlage A Gebruikte bronnen 62 Bijlage B Begrippenlijst 63 in beeld

5 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Dit rapport geeft een beschrijving van de stand van zaken in de deelgemeente en haar verschillende wijken op basis van indicatoren. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de stad en waar mogelijk ook een ontwikkeling in de tijd weergegeven. De indicatoren betreffen de thema s demografie, gezondheid, recreatie en sport, onderwijs, sociale betrokkenheid, wonen, economie en werkgelegenheid, en veiligheid en overlast. De hoofdstukken in dit rapport zijn ingedeeld naar thema. In deze samenvatting is voor een andere invalshoek gekozen. Deze beschrijft de verschillende wijken per thema. 1.2 In 2006 is het aantal inwoners van de Esch met 155 personen afgenomen, tot een totaal van personen op 1 januari De bevolking is op ongeveer dezelfde manier verdeeld naar leeftijd als de bevolking van. Vergeleken met de stad telt de wijk relatief weinig personen van Turkse afkomst, (3 procent van de inwoners), relatief veel eenpersoonshuishoudens (56 procent van de huishoudens) en relatief weinig 2-oudergezinnen met minderjarige kinderen (8 procent van de huishoudens). Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft 2 procent kinderen (van de vrouwen in jonger dan 23 jaar heeft 6 procent kinderen). In 2006 is 17 procent van de bevolking van de Esch verhuisd (van verhuisde 16 procent van de bevolking). In datzelfde jaar zijn 628 personen naar een woning in de wijk verhuisd, een aantal gelijk aan 14 procent van de bevolking (in betrof het aantal personen dat zich in een woning vestigde 15 procent van de bevolking). In de Esch staan twee basisschoolvestigingen. Deze ontvangen geen subsidie voor Brede School activiteiten. In 2006 behaalden kinderen uit de Esch een gemiddelde Cito-score van 534,4. Deze score lag iets boven het se gemiddelde van 533,2. De leefsituatie van de jeugd in de Esch (samen met Struisenburg) is relatief slecht. In de vier grote steden zijn er slechts 76 wijken die op dit punt slechter scoren (op een totaal van 229 wijken). De sociale cohesie in de wijk en de actieve inzet van bewoners in de buurt zijn vergelijkbaar met. In de wijk zijn 68 kinderopvangplaatsen. heeft een woningdichtheid van 14 woningen per hectare grond. Groenvoorzieningen beslaan 30 procent van het grondoppervlak (in is dit 10 procent). Op 1 januari 2007 waren er woningen in de Esch, net als op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van 76 vierkante meter, wat ongeveer gemiddeld is voor. In de Esch staan relatief weinig koopwoningen. Vergeleken met de stad wordt een groot deel van de woningvoorraad (32 procent) verhuurd door particulieren. 94 procent van de woningvoorraad dateert uit de periode Bijna tweederde van de woningvoorraad bestaat uit portiek-galerijwoningen met lift, slechts 3 procent bestaat uit eengezinswoningen en slechts 1 procent uit etagewoningen. Veel woningen in de Esch hebben een WOZ-waarde tussen de en euro of een WOZ-waarde hoger dan euro. De gemiddelde WOZwaarde van woningen is euro (in is dit euro). Relatief weinig woningen (18 procent) zijn onderbezet. Net als in is 79 procent van de inwoners tevreden met de buurt en net als de stad scoort de wijk goed op de productnormeringen schoon en heel. 5 in beeld 2007

6 De inkomensverdeling in de Esch is min of meer vergelijkbaar met die van. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (beide 8 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn niet uitzonderlijk vergeleken met de stad. Dit geldt ook voor de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (respectievelijk 20 en 23 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen). De meeste werkgelegenheid is te vinden in de sector niet-commerciële dienstverlening. Andere sectoren met relatief veel arbeidsplaatsen zijn de sectoren industrie en nutsbedrijven en handel en horeca. Op 1 januari 2007 telde de Esch 4 winkels voor dagelijkse goederen. In de wijk staan geen winkels leeg en ook zijn er geen belwinkels. In 2007 zijn in de wijk 5 hennepkwekerijen ontruimd. scoort met een 8,4 hoog op de Veiligheidsindex en scoort ook niet slecht via het Buurtsignaleringssysteem. Vergeleken met de stad ervaart een relatief klein deel van de inwoners drugsgerelateerde overlast, geluidsoverlast, te hard rijdend verkeer in de buurt en agressief verkeersgedrag in de buurt. 1.3 In 2006 is het aantal inwoners van met 10 personen toegenomen, tot een totaal van personen op 1 januari De bevolking is op ongeveer dezelfde manier verdeeld naar leeftijd als de bevolking van. Vergeleken met de stad wonen in de wijk relatief veel autochtonen (73 procent van de bevolking) en overig-westerse allochtonen (8 procent van de bevolking). Er wonen relatief weinig 1-oudergezinnen met minderjarige kinderen (3 procent van de huishoudens, 8 procent in ). Verder wijkt de samenstelling van huishoudens niet veel af van de huishoudensamenstelling in de stad. Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft slechts 1 procent kinderen (tegen 6 procent in ). In 2006 is 16 procent van de bevolking van verhuisd. In datzelfde jaar zijn personen naar een woning in de wijk verhuisd, een aantal gelijk aan 16 procent van de bevolking. Deze verhuispercentages zijn gemiddeld voor. Drie procent van de bevolking van bestaat uit personen die korter dan twee jaar in Nederland wonen. In geldt dit voor 2 procent van de bevolking. In staan drie basisschoolvestigingen. Deze ontvangen geen subsidie voor Brede School activiteiten. In 2006 behaalden kinderen uit een gemiddelde Cito-score van 543,6. Deze score was veel hoger dan het se gemiddelde van 533,2. Vergeleken met de 228 andere wijken in de vier grote steden is de leefsituatie van de jeugd in de wijk vrij goed; slechts 41 wijken scoren op dit punt beter. kenmerkt zich door een sterke sociale cohesie en veel actieve inzet van bewoners in hun buurt. In de wijk zijn 414 kinderopvangplaatsen. heeft een woningdichtheid van 17 woningen per hectare. 15 procent van het landoppervlak van de wijk bestaat uit groenvoorzieningen (in de stad is dit 10 procent). Op 1 januari 2007 waren er woningen in, 7 woningen minder dan op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van 118 vierkante meter (in is dit 79 vierkante meter). Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen (49 procent) en woningen die worden verhuurd door particulieren (37 procent). 61 procent van de woningvoorraad dateert van voor de oorlog. De woningen in zijn veelal eengezinswoningen en etagewoningen. Slechts 29 procent van de woningvoorraad bestaat uit portiekgalerijwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in ( euro) is zeer hoog vergeleken bij de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de stad ( euro). Circa zeventig procent van de woningvoorraad heeft een WOZ-waarde van meer dan euro. Ruim de helft van de woningen in de wijk is onderbezet. 81 procent van de inwoners is tevreden met de buurt, wat ongeveer gemiddeld is voor de stad. Net als scoort goed op de productnormeringen schoon en heel. in beeld

7 Van de huishoudens in heeft een relatief groot deel een hoog inkomen en een relatief klein deel een laag inkomen. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (respectievelijk 2 en 3 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn zeer laag voor de stad. Dit geldt ook voor de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (beide 2 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen). 53 procent van de werkgelegenheid in is te vinden in de sector zakelijke dienstverlening en 41 procent in de sector niet-commerciële dienstverlening. Op 1 januari 2007 telde 14 winkels voor dagelijkse goederen. Net als in staat 6 procent van het winkelbestand leeg. In de wijk zijn geen belwinkels. In 2007 zijn 2 hennepkwekerijen ontruimd. scoort beter op de Veiligheidsindex en via het Buurtsignaleringssysteem dan en de andere wijken van de deelgemeente. Relatief weinig inwoners van ervaren overlast van groepen jongeren, geluidsoverlast, overlast van te hard rijdend verkeer in de buurt en overlast van agressief verkeersgedrag in de buurt. 1.4 West In 2006 is het aantal inwoners van West met 362 personen afgenomen, tot een totaal van personen op 1 januari De bevolking is op ongeveer dezelfde manier verdeeld naar leeftijd als de bevolking van. In de wijk wonen, vergeleken met, relatief veel personen van Marokkaanse afkomst (12 procent van de bevolking). Onder de huishoudens bevinden zich relatief veel eenpersoonshuishoudens (55 procent van de huishoudens). Van de 55-plussers in de wijk is een opvallend groot deel (45 procent) alleenstaand. 68 procent van de bevolking van West heeft een opleiding op mbo-niveau of hoger afgerond. Dit percentage is hoog voor de stad (56 procent). Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft een relatief klein deel kinderen (3 procent, tegen 6 procent in ). In 2006 is 19 procent van de bevolking van West verhuisd. In datzelfde jaar zijn personen naar een woning in de wijk verhuisd, een aantal gelijk aan 16 procent van de bevolking. De verhuispercentages zijn niet uitzonderlijk voor. Drie procent van de bevolking van West bestaat uit personen die korter dan twee jaar in Nederland wonen. In is dit 2 procent. In West staan zeven basisscholen, die allemaal subsidie ontvangen voor Brede School activiteiten. In 2006 behaalden kinderen uit West een gemiddelde Cito-score van 530,1, een lagere score dan de gemiddelde score van se kinderen (533,2). De leefsituatie van de jeugd in de wijk is relatief slecht. In de vier grote steden zijn er slechts 44 wijken die op dit punt slechter scoren (op een totaal van 229 wijken). De sociale cohesie en de actieve inzet van bewoners in hun buurt zijn ongeveer gemiddeld voor. In de wijk zijn 406 kinderopvangplaatsen. West heeft een woningdichtheid van 81 woningen per hectare. 12 procent van het landoppervlak van de wijk bestaat uit groenvoorzieningen (in is dit 10 procent). Op 1 januari 2007 waren er woningen in West, 5 woningen minder dan op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van 73 vierkante meter (woningen in hebben een gemiddelde oppervlakte van 79 vierkante meter). Een relatief groot deel van de woningvoorraad (41 procent) dateert van vóór 1946 en slechts een klein deel (5 procent) van na Slechts 5 procent van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. De meeste woningen zijn etagewoningen (19 procent van de woningvoorraad) of portiek-galerijwoningen zonder lift (51 procent van de woningvoorraad). Slechts 5 procent van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen bedraagt euro (tegen een gemiddelde van euro in ). Slechts 25 procent van de woningen is onderbezet. West scoort slecht op de productnormering schoon. 7 in beeld 2007

8 De inkomensverdeling in West is min of meer vergelijkbaar met die van. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (beide 10 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn niet uitzonderlijk voor de stad. Dit geldt ook voor de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (respectievelijk 21 en 24 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen). De meeste werkgelegenheid in West is te vinden in de sectoren handel en horeca, zakelijke dienstverlening en niet-commerciële dienstverlening. Op 1 januari 2007 telde West 45 winkels voor dagelijkse goederen. Net als in staat 6 procent van het winkelbestand leeg. In de wijk zijn weinig belwinkels (1 procent van het winkelbestand). In 2007 zijn in Kralingen West 11 hennepkwekerijen ontruimd, een derde van alle ontruimde hennepkwekerijen in de deelgemeente. West scoort goed noch slecht op de Veiligheidsindex en via het Buurtsignaleringssysteem. Voor wat betreft de mate waarin inwoners overlast ervaren is er weinig verschil met. 1.5 In 2006 is het aantal inwoners van met 558 personen afgenomen, tot een totaal van personen op 1 januari In de wijk wonen, vergeleken met, relatief veel personen van 23 tot en met 39 jaar (34 procent van de bevolking), relatief weinig 65-plussers (8 procent van de bevolking), relatief weinig autochtonen (41 procent van de bevolking) en relatief veel personen van Marokkaanse afkomst (16 procent van de bevolking). De wijk telt relatief veel eenpersoonshuishoudens (56 procent van alle huishoudens). Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft 4 procent kinderen (in geldt dit voor 6 procent van de vrouwen tot 23 jaar). In 2006 zijn 708 personen naar een woning in de wijk verhuisd. Dit aantal is gelijk aan 18 procent van de bevolking, een percentage dat niet uitzonderlijk is voor. Wel uitzonderlijk is dat in 2006 een derde van de bevolking is verhuisd. In staan drie basisschoolvestigingen, die alle drie subsidie ontvangen voor Brede School activiteiten. De gemiddelde Cito-score van kinderen uit was in 2006 veel lager dan het se gemiddelde. Kinderen uit behaalden gemiddeld een score van 523,0, terwijl in gemiddeld een score van 533,2 werd gehaald. De leefsituatie van de jeugd in (samen met ) is relatief slecht. In de vier grote steden zijn er slechts 11 wijken die op dit punt slechter scoren (op een totaal van 229 wijken). De sociale cohesie is ongeveer even sterk als in. Het aantal inwoners dat zich actief inzet in de buurt is relatief klein (14 procent van de bevolking). In de wijk zijn 102 kinderopvangplaatsen. heeft een woningdichtheid van 21 woningen per hectare grond. 6 procent van het landoppervlak van de wijk bestaat uit groenvoorzieningen, wat ongeveer gemiddeld is voor. Op 1 januari 2007 waren er woningen in, 1 woning minder dan op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van slechts 66 vierkante meter (in is dit 79 vierkante meter). 93 procent van de woningvoorraad is eigendom van corporaties en 87 procent dateert van voor de oorlog. De meeste woningen zijn etagewoningen, portiek-galerijwoningen zonder lift en benedenwoningen. Slechts 1 procent van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is met euro laag vergeleken met die van woningen in de stad. Slechts 64 procent van de inwoners van is tevreden met de buurt (in de stad is dit 79 procent). Net als scoort de wijk goed op de productnormeringen schoon en heel. in beeld

9 Van de huishoudens in heeft een relatief groot deel een laag inkomen en een relatief klein deel een hoog inkomen. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (respectievelijk 13 en 14 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn hoog voor de stad. Dit geldt ook voor de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (respectievelijk 28 en 32 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen). 45 procent van de arbeidsplaatsen in is te vinden in de sector niet-commerciële dienstverlening en 24 procent in de sector zakelijke diensten. Op 1 januari 2007 telde 9 winkels voor dagelijkse goederen. Het deel van de winkelpanden dat leeg staat (2 procent) is laag voor, het percentage belwinkels binnen het winkelbestand (2 procent) gemiddeld. In 2007 zijn in 4 hennepkwekerijen ontruimd. scoort goed noch slecht op de Veiligheidsindex en via het Buurtsignaleringssysteem. Relatief veel inwoners ervaren overlast van groepen jongeren. Vergeleken met ervaren relatief weinig inwoners overlast van te hard rijdend verkeer in de buurt. 1.6 In 2006 is het aantal inwoners van met 258 personen afgenomen, tot een totaal van personen op 1 januari Vergeleken met wonen in de wijk relatief weinig autochtonen (40 procent van de bevolking) en relatief veel personen van Turkse en Marokkaanse afkomst (respectievelijk 13 en 14 procent van de bevolking). De huishoudensamenstelling is vergelijkbaar met die van. Dit geldt ook voor de verdeling van de bevolking naar leeftijd. Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft 3 procent kinderen (in is 6 procent van de vrouwen jonger dan 23 jaar moeder). In 2006 is 15 procent van de bevolking van verhuisd. In datzelfde jaar zijn 986 personen naar een woning in de wijk verhuisd, een aantal gelijk aan 12 procent van de bevolking. De verhuispercentages zijn niet uitzonderlijk voor. Van de bevolking van woont één procent korter dan twee jaar in Nederland. In is dit 2 procent. In staan vijf basisschoolvestigingen, waarvan er vier subsidie voor Brede School activiteiten ontvangen. In 2006 behaalden kinderen uit een gemiddelde Cito-score van 528,5, een aanzienlijk lagere score dan het se gemiddelde van 533,2. De leefsituatie van de jeugd in de wijk is relatief slecht. In de vier grote steden zijn er slechts 11 wijken die op dit punt slechter scoren (op een totaal van 229 wijken). De sociale cohesie is ongeveer even sterk als in. Het aantal inwoners dat zich actief inzet in de buurt is relatief klein (12 procent van de bevolking). In de wijk zijn 317 kinderopvangplaatsen. heeft een woningdichtheid van 80 woningen per hectare grond. Twaalf procent van het landoppervlak van de wijk bestaat uit groenvoorzieningen (in is dat 10 procent). Op 1 januari 2007 waren er woningen in, één minder dan op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van 71 vierkante meter (se woningen hebben een gemiddelde oppervlakte van 79 vierkante meter). 87 procent van de woningvoorraad is eigendom van woningcorporaties. De meeste woningen dateren uit de periode (68 procent) of van voor de oorlog (27 procent). Driekwart van de woningvoorraad bestaat uit portiek-galerijwoningen en slechts 3 procent uit eengezinswoningen. De meeste portiek-galerijwoningen hebben geen lift. In de wijk staan veel woningen met een WOZ-waarde tussen de en euro, maar slechts weinig woningen hebben een hogere WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is euro (in is dit euro). Relatief weinig woningen (22 procent) zijn onderbezet. Slechts 68 procent van de inwoners is tevreden met de buurt. De wijk scoort goed op de productnormering heel. 9 in beeld 2007

10 Van de huishoudens in heeft een relatief groot deel een laag inkomen en een relatief klein deel een hoog inkomen. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (beide 15 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn hoog voor de stad. Dit geldt ook voor de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (respectievelijk 27 en 30 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen). Driekwart van de arbeidsplaatsen in is te vinden in de sector niet-commerciële dienstverlening. Op 1 januari 2007 telde 15 winkels voor dagelijkse goederen. Het deel van de winkelpanden dat leeg staat (6 procent) is gemiddeld voor. Drie procent van het winkelbestand bestaat uit belwinkels. In 2007 zijn in 3 hennepkwekerijen ontruimd. scoort goed noch slecht op de Veiligheidsindex en via het Buurtsignaleringssysteem. Relatief veel inwoners ervaren overlast van groepen jongeren. 1.7 Rubroek In 2006 is het aantal inwoners van Rubroek met 161 personen toegenomen, tot een totaal van personen op 1 januari Vergeleken met de stad wonen in de wijk relatief veel personen van 23 tot en met 39 jaar. Van de huishoudens bestaat een relatief groot deel (56 procent) uit eenpersoonshuishoudens en een relatief klein deel (8 procent) uit 2-oudergezinnen met minderjarige kinderen. Van de 55-plussers in de wijk is bijna de helft (48 procent) alleenstaand. De bevolking van Rubroek is op ongeveer dezelfde manier verdeeld naar etniciteit als de bevolking van. Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft slechts een klein deel kinderen (2 procent, tegen 6 procent in ). In 2006 is 16 procent van de bevolking van Rubroek verhuisd. In datzelfde jaar zijn personen naar een woning in de wijk verhuisd, een aantal gelijk aan 18 procent van de bevolking. Beide percentages zijn ongeveer gemiddeld voor. In Rubroek staan twee basisschoolvestigingen, die beide subsidie ontvangen voor Brede School activiteiten. In 2006 behaalden kinderen uit Rubroek een gemiddelde Cito-score van 532,6. Deze score is nagenoeg gelijk aan het se gemiddelde van 533,2. De leefsituatie van de jeugd is relatief slecht. In de vier grote steden zijn er slechts 34 wijken die op dit punt slechter scoren (op een totaal van 229 wijken). De sociale cohesie in de wijk is relatief zwak. Het deel van de inwoners van Rubroek dat zich actief inzet in de buurt (19 procent) is ongeveer gemiddeld voor de stad. In de wijk zijn 147 kinderopvangplaatsen. Rubroek heeft een woningdichtheid van 85 woningen per hectare grond. 16 procent van het landoppervlak van de wijk bestaat uit groenvoorzieningen (in is dat 10 procent). Op 1 januari 2007 waren er woningen in Rubroek, 55 woningen meer dan op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van 72 vierkante meter (tegen 79 vierkante meter voor woningen in ). Een relatief groot deel van de woningvoorraad (29 procent) wordt verhuurd door particulieren en slechts 19 procent bestaat uit koopwoningen. 56 procent van de woningen dateert uit de periode , 22 procent uit de periode procent van de woningvoorraad bestaat uit portiek-galerijwoningen en minder dan een half procent bestaat uit eengezinswoningen. In de wijk staan veel woningen met een WOZ-waarde tussen de en euro, maar slechts weinig woningen hebben een hogere WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is euro (in is dit euro). Relatief weinig woningen (25 procent) zijn onderbezet. Slechts 71 procent van de inwoners is tevreden met de buurt (wat geldt voor 79 procent van alle mers). De wijk scoort goed op de productnormering heel, maar slecht op de productnormering schoon. in beeld

11 De inkomensverdeling in Rubroek is min of meer vergelijkbaar met die van. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (beide 10 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn niet uitzonderlijk voor de stad. Wel zijn de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (respectievelijk 28 en 31 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen) hoog. Verreweg de meeste werkgelegenheid is te vinden in de sectoren zakelijke diensverlening en niet-commerciële dienstverlening. Op 1 januari 2007 telde Rubroek 17 winkels voor dagelijkse goederen. Het deel van de winkelpanden dat leeg staat (11 procent) is hoog voor. In de wijk zijn geen belwinkels. In 2007 zijn drie hennepkwekerij ontruimd. Rubroek scoort goed noch slecht op de Veiligheidsindex en via het Buurtsignaleringssysteem. Vergeleken met ervaren relatief weinig inwoners geluidsoverlast van verkeer of overlast van te hard rijdend verkeer in de buurt. 1.8 Struisenburg In 2006 is het aantal inwoners van Struisenburg met 8 personen toegenomen, tot een totaal van personen op 1 januari Vergeleken met wonen in de wijk relatief weinig kinderen jonger dan 15 jaar (5 procent van de bevolking) en relatief veel personen van 23 tot en met 39 jaar. Ook wonen er relatief veel autochtonen (62 procent van de bevolking) en personen uit de etnische categorieën overig EU en overig westers (beide 9 procent van de bevolking). In Struisenburg zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens (65 procent van alle huishoudens) en relatief weinig huishoudens met minderjarige kinderen (5 procent van alle huishoudens). Van de vrouwen jonger dan 23 jaar heeft slechts één procent kinderen (tegen 6 procent in ). In 2006 is 21 procent van de bevolking van Struisenburg verhuisd. In datzelfde jaar zijn 895 personen naar een woning in de wijk verhuisd, een aantal gelijk aan 22 procent van de bevolking. Beide verhuispercentages zijn hoog voor. Een relatief groot deel van de bevolking (9 procent) woont korter dan twee jaar in Nederland. Er staan geen basisscholen in Struisenburg. De leefsituatie van de jeugd in Struisenburg (samen met ) is relatief slecht. In de vier grote steden zijn er slechts 76 wijken die op dit punt slechter scoren (op een totaal van 229 wijken). De sociale cohesie is ongeveer gemiddeld voor. Relatief weinig inwoners (10 procent) zetten zich actief in voor hun buurt. In de wijk zijn 32 kinderopvangplaatsen. Struisenburg heeft een woningdichtheid van 52 woningen per hectare grond. 14 procent van het landoppervlak van de wijk bestaat uit groenvoorzieningen (in is dat 10 procent). Op 1 januari 2007 waren er woningen in Struisenburg, 12 meer dan op 1 januari De woningen in de wijk hebben een gemiddelde oppervlakte van 88 vierkante meter (in is de gemiddelde oppervlakte van woningen 79 vierkante meter). Een relatief groot deel van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen (45 procent) en woningen die worden verhuurd door particulieren (34 procent). 51 procent van de woningvoorraad dateert uit de periode en slechts 38 procent van de woningen is ouder. Driekwart van de woningvoorraad bestaat uit portiekgalerijwoningen, waarvan het grootste deel een lift heeft. Er staan nauwelijks eengezinswoningen in Struisenburg (minder dan een half procent van de woningvoorraad). Veel woningen in de wijk hebben een WOZ-waarde van euro of meer. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is euro (in is dit euro). Vergeleken met woont een relatief groot deel van de inwoners korter dan een jaar op hun huidige adres (20 procent) en een relatief klein deel langer dan tien jaar op hun huidige adres (23 procent). 85 procent van de inwoners is tevreden met de buurt (dit geldt voor 79 procent van alle mers). De wijk scoort slecht op de productnormering schoon. 11 in beeld 2007

12 Van de huishoudens in Struisenburg heeft een relatief groot deel een hoog inkomen en een relatief klein deel een laag inkomen. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt (gestandaardiseerd naar huishoudengrootte) euro (in is dit euro). De percentages bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden (beide 3 procent van de bevolking van 16 tot en met 64 jaar) zijn laag voor de stad. Dit geldt ook voor de percentages bijstandsgezinnen en kansarme gezinnen (respectievelijk 11 en 12 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen). 57 procent van de werkgelegenheid in Struisenburg is te vinden in de sector zakelijke dienstverlening en 26 procent in de sector niet-commerciële dienstverlening. Op 1 januari 2007 telde Struisenburg 2 winkels voor dagelijkse goederen. Net als in staat 6 procent van het winkelbestand leeg. In de wijk zijn geen belwinkels. In 2007 zijn 3 hennepkwekerijen ontruimd. Struisenburg scoort goed op de Veiligheidsindex en niet slecht via het Buurtsignaleringssysteem. Vergeleken met ervaren relatief weinig inwoners van Struisenburg overlast van groepen jongeren. in beeld

13 2 Inleiding Het COS maakt voor alle deelgemeenten met daarin één of meer aandachtsgebieden een publicatie met gegevens op wijkniveau, daarbij gebruikmakend van de meest actuele cijfers. Het gaat hierbij om de thema s: demografie, gezondheid, recreatie en sport, onderwijs, sociale betrokkenheid, wonen, economie en werkgelegenheid, schoon en heel en tot slot veiligheid. In onderstaande tabel is weergegeven welke wijken van aandachtsgebieden zijn. Tabel 2.1 Soort aandachtsgebied in 2007 West Rubroek Struisenburg Vogelaarwijk x x x Herstructureringsgebied x Zoals blijkt uit de tabel, zijn en Rubroek Vogelaarwijken (prachtwijken) en is zowel een Vogelaarwijk als een herstructureringsgebied. 2.1 Onderzoeksvragen en opzet De twee centrale vragen luiden: - Hoe staan de betreffende wijken er voor op de onderscheiden thema s in vergelijking met de deelgemeente en de hele stad? - Hoe ontwikkelen deze wijken zich in de tijd op de diverse thema s? Voor het beantwoorden van deze vragen is uitsluitend gebruik gemaakt van reeds bestaande bronnen. Deze bronnen zijn terug te vinden in bijlage A. 2.2 Leeswijzer Opbouw van de tabellen De tabellen bevatten waarden voor de deelgemeente als geheel en waarden voor de afzonderlijke wijken. In tabellen met percentages zijn ook percentages voor opgenomen, om vergelijkingen tussen de wijken en de deelgemeente enerzijds en anderzijds mogelijk te maken. In tabellen met absolute aantallen zijn vergelijkingen met niet relevant en daarom geen cijfers voor de hele stad weergegeven. Van de indicatoren die in het rapport aan de orde komen zijn in de tabellen de meest recente gegevens opgenomen. Standgegevens hebben betrekking op 1 januari 2007, stroomgegevens op het jaar Om ze leesbaar te houden zijn in de meeste tabellen geen gegevens over het voorgaande jaar opgenomen. Indien relevant worden deze gegevens wel in de tekst besproken. 13 in beeld 2007

14 In de meeste tabellen zijn geen specifieke gegevens over Kralingse Bos opgenomen. Omdat Kralingse Bos zeer weinig inwoners heeft, kunnen op basis van de voor dit rapport gebruikte enquêtegegevens geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over deze wijk. Bovendien komt bij uitsplitsing van inwoners van Kralingse Bos (naar bijvoorbeeld etniciteit) hun privacy in het geding; door het kleine aantal inwoners kan worden achterhaald op welke individuen percentages en aantallen betrekking hebben. Overigens is Kralingse Bos wel meegenomen in alle cijfers en percentages met betrekking tot en de deelgemeente als geheel Lezen van de tabellen In de tabellen zijn opvallende verschillen tussen wijken en de deelgemeente enerzijds en de stad anderzijds met kleuren aangegeven. Waarden van wijken of de deelgemeente die duidelijk hoger liggen dan die van zijn geel gekleurd. Lagere waarden zijn blauw gekleurd. Bij verschillen die negatief of positief kunnen worden beoordeeld, zijn de kleuren rood (negatief) en groen (positief) gebruikt. Criterium voor het kleuren van een percentagecijfer is dat de wijk relatief minimaal vijftien procent (positief of negatief) afwijkt van het percentagecijfer van. Bij percentages rond de vijftig procent werkt dit criterium minder onderscheidend. In dat geval is de regel toegepast dat verschillen van meer dan tien procent een kleur krijgen. Een enkele keer zijn afwijkende criteria gebruikt voor het kleuren van de tabel. In voorkomende gevallen is in de tekst boven de tabel beschreven welke criteria zijn gebruikt. Als er relevante verschillen zijn met de vorige meetperiode is dit onder de betreffende tabel beschreven. Om informatie over een vorige meetperiode gemakkelijk te kunnen onderscheiden van de beschrijving van de tabel zelf, is deze informatie cursief weergegeven. Als in een cel een - staat, betekent dit dat de waarde 0 of nihil is. Een. wil zeggen dat cijfers ontbreken. Als in een tabel 0 of 0% staat, betekent dit dat de betreffende waarde afgerond 0 (procent) is. Indien een cel blanco is, dan kan het cijfer op logische gronden niet voorkomen Opbouw van dit rapport De hoofdstukindeling van dit rapport volgt de indeling in thema s zoals beschreven in de inleiding. Hoofdstuk 3 beschrijft demografische gegevens. Hoofdstuk 4 bevat indicatoren onder het kopje sociaal : dit zijn gezondheid, recreatie en sport, onderwijs en sociale betrokkenheid. Hoofdstuk 5 gaat over wonen, waaronder ook schoon en heel is gerangschikt. Hoofdstuk 6 behandelt indicatoren met betrekking tot economie en werkgelegenheid. Hoofdstuk 7 heeft betrekking op het thema veiligheid. Bijlage A bevat de lijst met gehanteerde bronnen en bijlage B bevat de begrippenlijst. Voor de samenvatting in hoofdstuk 1 is een andere invalshoek gekozen: deze beschrijft de opvallendste uitkomsten van dit rapport niet per thema, maar per wijk. in beeld

15 3 Demografische informatie Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van verschillende demografische gegevens. Tabel 3.1 Bevolkingsontwikkeling, 2006 West bevolking per bevolking per verschil Bron: Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) In 2006 is het aantal inwoners van teruggelopen. Ook in is het aantal inwoners teruggelopen. In, Rubroek en Struisenburg is het aantal inwoners echter gegroeid. Tabel 3.2 Leeftijd in percentages, 1 januari 2007 Rubroek Struisenburg West 0 tot en met 5 jaar 5% 7% 7% 7% 7% 5% 3% 6% 7% 6 tot en met 14 jaar 7% 9% 8% 10% 11% 8% 2% 8% 10% 15 tot en met 22 jaar 10% 11% 13% 13% 12% 11% 15% 12% 11% 23 tot en met 39 jaar 31% 25% 34% 34% 27% 34% 42% 32% 27% 40 tot en met 64 jaar 34% 32% 27% 27% 30% 26% 25% 29% 31% 65 jaar en ouder 14% 15% 11% 8% 14% 16% 14% 13% 15% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= Bron: GBA Rubroek Struisenburg Van, Rubroek en Struisenburg zijn relatief veel inwoners tussen de 23 en 39 jaar oud. Daarnaast zijn van relatief weinig inwoners 65 jaar of ouder en zijn in Struisenburg relatief weinig inwoners jonger dan 15 jaar. Verder komt de leeftijdsverdeling van de bevolking van sterk overeen met de leeftijdsverdeling van de bevolking van. In 2006 is de leeftijdsopbouw van de bevolking nauwelijks veranderd. Dit geldt zowel voor de wijken als voor de stad en de deelgemeente. 15 in beeld 2007

16 Tabel 3.3 Etniciteit* naar geslacht in percentages, 1 januari 2007 autochtoon Suriname Ned. Antillen/ Aruba Turkije Marokko overig EU overig westers West man 29% 36% 24% 23% 19% 26% 32% 26% 26% vrouw 28% 37% 24% 19% 21% 30% 30% 27% 28% Rubroek Struisenburg totaal 58% 73% 48% 41% 40% 56% 62% 53% 54% man 4% 1% 5% 4% 5% 3% 2% 4% 4% vrouw 6% 1% 5% 4% 6% 5% 2% 4% 5% totaal 9% 2% 10% 8% 10% 8% 4% 8% 9% man 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% vrouw 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% totaal 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% man 2% 0% 4% 5% 7% 3% 1% 3% 4% vrouw 2% 0% 4% 5% 7% 3% 1% 3% 4% totaal 3% 1% 7% 10% 13% 6% 1% 7% 8% man 2% 0% 6% 9% 7% 4% 1% 5% 3% vrouw 2% 0% 6% 7% 7% 4% 1% 4% 3% totaal 4% 1% 12% 16% 14% 8% 2% 9% 6% man 3% 4% 3% 3% 3% 3% 5% 3% 3% vrouw 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% totaal 6% 8% 6% 6% 5% 5% 9% 6% 5% man 3% 4% 3% 2% 2% 2% 5% 3% 2% vrouw 3% 4% 3% 2% 2% 3% 4% 3% 2% totaal 6% 8% 6% 4% 5% 6% 9% 6% 5% man 6% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% overig nietwesters vrouw 6% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% totaal 11% 5% 10% 11% 10% 10% 11% 9% 9% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= * Zie voor de omschrijving van etniciteit en de diverse etnische groepen de begrippenlijst in bijlage B. Bron: GBA Over het geheel genomen is de bevolking van op ongeveer dezelfde manier verdeeld naar etniciteit als de bevolking van. Tussen de wijken van de deelgemeente zijn er wel aanmerkelijke verschillen in de verdeling van de bevolking naar etniciteit. Zo wonen in en Struisenburg relatief veel autochtonen en personen van overig westerse afkomst, terwijl in en relatief weinig autochtonen en relatief veel personen van Marokkaanse afkomst wonen. in beeld

17 In 2006 er weinig veranderd in de verdeling van de bevolking naar etniciteit en geslacht. Dit geldt zowel voor de wijken als voor de stad en de deelgemeente. Tabel 3.4 Aantal 2- en 3-jarigen naar etniciteit*, 1 januari 2007 West autochtoon Suriname Ned. Antillen/Aruba Turkije Marokko overig EU overig westers overig niet-westers totaal * Zie voor de omschrijving van etniciteit en de diverse etnische groepen de begrippenlijst in bijlage B. Bron: GBA Op 1 januari 2007 woonden in 993 kinderen in de leeftijd van twee en drie jaar, waaronder 402 autochtonen. De meeste allochtone peuters waren van Marokkaanse of overig niet-westerse afkomst. In en Struisenburg was meer dan de helft van de peuters autochtoon. In de andere wijken was de meerderheid van de peuters allochtoon. Op 1 januari 2006 woonden in peuters, waaronder 392 autochtonen. Tabel 3.5 Aantal 4- en 5-jarigen naar etniciteit*, 1 januari 2007 Rubroek Struisenburg West autochtoon Suriname Ned. Antillen/Aruba Turkije Marokko overig EU overig westers overig niet-westers totaal * Zie voor de omschrijving van etniciteit en de diverse etnische groepen de begrippenlijst in bijlage B. Bron: GBA Rubroek Struisenburg 17 in beeld 2007

18 Op 1 januari 2007 woonden in 997 kinderen in de leeftijd van vier en vijf jaar, waaronder 346 autochtonen. De meeste allochtone peuters waren van Marokkaanse, Turkse of overig niet-westerse afkomst. In en Struisenburg was meer dan de helft van de peuters autochtoon. In de andere wijken was de meerderheid van de peuters allochtoon. Op 1 januari 2006 woonden in kleuters, waaronder 356 autochtonen. Tabel 3.6 Percentage 65 jaar en ouder naar etniciteit*, 1 januari 2007 West autochtoon 82% 82% 79% 71% 73% 86% 87% 81% 83% Suriname 2% 1% 5% 6% 5% 2% 1% 3% 3% Ned. Antillen/Aruba 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Turkije 1% 1% 2% 2% 5% 1% 0% 2% 2% Marokko 0% 0% 3% 4% 4% 2% 1% 2% 1% overig EU 8% 8% 5% 9% 7% 6% 7% 7% 6% overig westers 4% 7% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 3% overig niet-westers 2% 1% 2% 4% 3% 2% 1% 2% 2% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= * Zie voor de omschrijving van etniciteit en de diverse etnische groepen de begrippenlijst in bijlage B. Bron: GBA Rubroek Struisenburg heeft ongeveer inwoners van 65 jaar en ouder. De 65-plussers in zijn op ongeveer dezelfde manier verdeeld naar etniciteit als de totale groep 65-plussers in. Tussen de wijken van de deelgemeente bestaan echter aanzienlijke verschillen in de samenstelling van de bevolking van 65 jaar en ouder. Zo zijn in en allochtonen veel sterker vertegenwoordigd binnen de groep 65- plussers dan in Rubroek en Struisenburg. Ten opzichte van 1 januari 2006 is er weinig veranderd. in beeld

19 Tabel 3.7 Huishoudensamenstelling*, 1 januari 2007 West alleenstaanden 56% 50% 55% 56% 48% 56% 65% 55% 47% 1-oudergezinnen met ten minste 1 8% 3% 7% 9% 9% 8% 1% 6% 8% kind jonger dan 18 jaar 1-oudergezinnen met alle kind(-eren) 18 jaar of ouder 2-oudergezinnen met ten minste 1 kind jonger dan 18 jaar 2-oudergezinnen met alle kind(-eren) 18 jaar of ouder (gehuwd) samenwonenden zonder kinderen 3% 1% 3% 4% 5% 3% 1% 3% 3% 8% 16% 12% 12% 15% 8% 4% 11% 16% 2% 3% 2% 2% 4% 2% 1% 2% 4% 23% 25% 19% 15% 17% 21% 26% 21% 22% overig 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= * Dit is exclusief institutionele huishoudens. Personen die in een instelling verblijven, worden niet meegerekend. Bron: GBA In zijn relatief veel huishoudens van alleenstaanden en relatief weinig huishoudens van gezinnen met kinderen. Dit geldt voor vrijwel alle wijken, maar vooral voor Struisenburg. In is in 2006 het aandeel huishoudens van alleenstaanden met 4 procentpunten toegenomen. Verder is er in 2006 weinig veranderd. Tabel 3.8 Aantal alleenstaande 55-plussers*, 1 januari 2007 Rubroek Struisenburg West 55 tot en met 64 jaar tot en met 79 jaar jaar en ouder totaal alleenstaand * Personen die in een instelling wonen, worden in deze statistiek niet meegerekend. Bron: GBA Rubroek Struisenburg Van de zelfstandig wonende 55-plussers in zijn er ruim alleenstaand. Van alle wijken heeft West verreweg de meeste zelfstandig wonende alleenstaande 55-plussers. Dit geldt voor alle drie de leeftijdscategorieën. 19 in beeld 2007

20 Op 1 januari 2006 woonden er iets meer (4.597) alleenstaande 55-plussers in. Het aantal alleenstaanden in de groep 55 tot en met 64 jarigen is echter iets toegenomen. Tabel 3.9 Percentage alleenstaande 55-plussers*, 1 januari 2007 West 55 tot en met 64 jaar 35% 24% 35% 29% 35% 35% 34% 33% 28% 65 tot en met 79 jaar 33% 31% 46% 44% 43% 46% 36% 41% 38% 80 jaar en ouder 62% 68% 71% 57% 70% 75% 46% 68% 64% totaal alleenstaand % 34% 45% 37% 42% 48% 36% 41% 38% * Personen die in een instelling wonen, worden in deze statistiek niet meegerekend. Bron: GBA Rubroek Struisenburg Van alle zelfstandig wonende 55-plussers in is 41 procent alleenstaand. In West en Rubroek en is het aandeel alleenstaanden onder zelfstandig wonende 55-plussers het grootst. In Struisenburg zijn relatief weinig zelfstandig wonende 80-plussers alleenstaand. In is in 2006 het aandeel alleenstaanden onder 80-plussers met 4 procentpunten toegenomen. In nam het aandeel alleenstaanden onder 80-plussers met 16 procentpunten af. in beeld

21 Tabel 3.10 Percentage alleenstaande 55-plussers* naar etniciteit** en geslacht, 1 januari 2007 autochtoon man 39% 40% vrouw 50% 53% totaal 45% 47% Suriname man 54% 51% vrouw 55% 53% totaal 54% 52% Ned. Antillen/ man 23% 31% Aruba vrouw 33% 38% totaal 28% 34% Turkije man 7% 9% vrouw 22% 20% totaal 14% 14% Marokko man 7% 10% vrouw 20% 18% totaal 12% 13% overig EU man 34% 27% vrouw 53% 48% totaal 44% 39% overig westers man 33% 31% vrouw 48% 48% totaal 42% 41% overig nietwesters man 33% 28% vrouw 36% 40% totaal 34% 34% totaal man 31% 27% vrouw 49% 46% totaal 41% 38% * Personen die in een instelling wonen, worden in deze statistiek niet meegerekend. ** Zie voor de omschrijving van etniciteit en de diverse etnische groepen de begrippenlijst in bijlage B. Bron: GBA Net als in is in het percentage alleenstaanden onder vrouwelijke 55-plussers veel groter dan het percentage alleenstaanden onder mannelijke 55-plussers en het percentage alleenstaanden onder 55-plussers van Turkse en Marokkaanse afkomst veel kleiner dan onder 55-plussers 21 in beeld 2007

22 uit andere bevolkingsgroepen. Van de autochtone 55-plussers en de 55-plussers van Surinaamse afkomst is in de deelgemeente en de stad een groter deel alleenstaand dan van de 55-plussers uit andere bevolkingsgroepen. Vergeleken met de stad zijn in relatief weinig mannelijke 55-plussers van Antilliaanse/Arubaanse afkomst en relatief veel mannelijke 55-plussers uit de categorie overig EU alleenstaand. In 2006 is in de deelgemeente het percentage alleenstaanden onder mannelijke en vrouwelijke 55-plussers van Antilliaanse/Arubaanse afkomst met respectievelijk 5 en 4 procentpunten gedaald. Tabel 3.11 Aantal jonge moeders, 1 januari 2007 West < 20 jaar autochtoon Suriname Ned. Antillen/Aruba Turkije Marokko overig EU overig westers overig niet-westers totaal % van vrouwen < 20 jaar - - 0,7% 1,1% - 1,0% 2,2% 0,6% < 23 jaar autochtoon Suriname Ned. Antillen/Aruba Turkije Marokko overig EU overig westers overig niet-westers totaal % van vrouwen < 23 jaar 2,5% 0,6% 2,6% 3,9% 3,2% 2,1% 0,7% 2,3% Bron: GBA Rubroek Struisenburg Op 1 januari 2007 woonden in 65 moeders jonger dan 23 jaar, waarvan 8 moeders jonger dan 20 jaar. De meeste jonge moeders woonden West en. Een jaar eerder woonden in 96 moeders jonger dan 23 jaar, waarvan 21 moeders jonger dan 20 jaar. In Struisenburg is het aantal jonge moeders gelijk gebleven. In de andere wijken is het aantal jonge moeders gedaald. in beeld

23 Tabel 3.12 Percentage jonge moeders in, 1 januari 2007 < 20 jaar < 23 jaar Bron: GBA Vergeleken met zijn relatief weinig jonge vrouwen in moeder. Dit geldt voor alle bevolkingsgroepen. Op 1 januari 2006 waren er in en in relatief meer jonge moeders onder de verschillende bevolkingsgroepen. Tabel 3.13 Percentage van de bevolking tussen 23 en 65 jaar met een opleiding op mbo-niveau of hoger, autochtoon 0,4% 1,1% Suriname - 3,1% Ned. Antillen/Aruba - 7,6% Turkije - 0,5% Marokko 1,0% 0,6% overig EU - 1,9% overig westers - 1,5% overig niet-westers 2,7% 3,4% totaal 0,6% 1,9% autochtoon 1,1% 3,2% Suriname 4,7% 8,7% Ned. Antillen/Aruba 3,3% 16,3% Turkije 3,0% 6,7% Marokko 3,6% 5,4% overig EU 0,8% 5,8% overig westers 0,5% 4,1% overig niet-westers 4,2% 11,4% totaal 2,3% 6,3% West Mbo-niveau of hoger.. 68% % 56% Bron: COS Omnibusenquête Rubroek Struisenburg In heeft 56 procent van de bevolking een opleiding op tenminste mbo-niveau afgerond. In geldt dit voor 68 procent van de bevolking. Ook in West heeft 68 procent van de bevolking een opleiding op tenminste mbo-niveau afgerond. 23 in beeld 2007

24 Tabel 3.14 Percentage vertrekkers naar bestemming, 2006 West binnenwijks 9% 12% 16% 16% 14% 11% 6% 13% 16% binnen deelgemeente 8% 10% 10% 17% 11% 9% 11% 11% 13% binnenstedelijk 28% 27% 30% 44% 38% 41% 26% 33% 29% buitenstedelijk 55% 51% 43% 23% 36% 39% 57% 42% 42% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= % van totale bevolking 17% 16% 19% 33% 15% 16% 21% 18% 16% Bron: GBA In 2006 zijn inwoners van verhuisd. Van is een zeer groot deel van de bevolking (33 procent) verhuisd. Veel verhuisde inwoners van, en Struisenburg zijn naar een adres buiten vertrokken. Van de verhuizers uit, en Rubroek zijn er veel naar een andere deelgemeente vertrokken. In 2005 verhuisde 16 procent van de bevolking van en 15 procent van de bevolking van. Van was het percentage vertrekkers 22 procent, dat is veel lager dan in Ook van de Esch, West, Rubroek en Struisenburg verhuisde een minder groot deel van de bevolking. Van de vertrekkers uit bleef een groter deel in de deelgemeente wonen en vertrokken er minder naar een locatie buiten. Van bleven relatief meer vertrekkers in de wijk wonen. Van bleven minder vertrekkers in de wijk wonen en verliet 31 procent van de vertrekkers. Van de vertrekkers uit Struisenburg bleef een groter deel in de stad wonen. Tabel 3.15 Percentage vestigers naar herkomstgebied, 2006 Rubroek Struisenburg West binnenwijks 11% 12% 19% 29% 18% 10% 6% 15% 17% binnen deelgemeente 13% 14% 10% 9% 19% 14% 12% 13% 14% binnenstedelijk 30% 28% 26% 27% 33% 36% 24% 29% 31% buitenstedelijk 46% 46% 45% 35% 30% 40% 58% 43% 38% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= % van totale bevolking 14% 16% 16% 18% 12% 18% 22% 16% 15% Bron: GBA Rubroek Struisenburg In 2006 hebben personen een adres in betrokken. Van de personen die in de deelgemeente een nieuw adres betrokken woonde 28 procent al in de deelgemeente. Het aantal personen dat in Struisenburg een nieuw adres betrok was gelijk aan 22 procent van de bevolking in Van de in beeld

25 personen die zich in de, en West vestigden, kwam bijna de helft van buiten. Van de personen die zich in Struisenburg vestigden kwam zelfs 58 procent van buiten. In 2005 waren er minder vestigers in en. Van was het percentage vestigers veel (6 procentpunten) lager dan in Van de vestigers in de deelgemeente woonde een iets groter deel (59 procent) al in. Tabel 3.16 Percentage personen dat korter dan 2 jaar in Nederland woont, 1 januari 2007 West autochtoon 1% 4% 1% - - 2% 2% 2% 1% Suriname 5% 1% 4% 15% 14% 4% 0% 4% 9% Ned. Antillen/Aruba 4% 1% 3% 11% 11% 8% 2% 4% 10% Turkije 5% 3% 4% 7% 4% 2% 5% 4% 6% Marokko 1% - 8% 11% 16% 8% 1% 5% 6% overig EU 15% 37% 29% 22% 18% 38% 23% 27% 25% overig westers 20% 17% 14% 9% 3% 13% 19% 15% 11% overig niet-westers 50% 38% 38% 25% 35% 26% 48% 40% 31% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N= % van totale bevolking 2% 3% 3% 2% 1% 2% 9% 3% 2% Bron: GBA Rubroek Struisenburg Op 1 januari 2007 woonde 3 procent van de inwoners van korter dan twee jaar in Nederland. In Struisenburg was 9 procent van de inwoners een nieuwkomer. Net als in behoorden de meeste nieuwkomers tot de categorieën overig EU en overig niet-westers. In en waren relatief veel nieuwkomers van Surinaamse of Marokkaanse afkomst. Op 1 januari 2006 was 2 procent van de bevolking van een nieuwkomer. Van deze personen behoorde 23 procent tot de categorie overig EU, 18 procent tot de categorie overig westers en 36 procent tot de categorie overig niet-westers. In, Rubroek en Struisenburg is het aandeel nieuwkomers onder de bevolking groter geworden. Voor de volgende tabel is een selectie gemaakt van getrouwde mannen en vrouwen die op 1 januari 2007 in, respectievelijk woonden, die in de periode van 2002 tot en met 2006 zijn getrouwd en die op het moment van hun huwelijk langer dan twee jaar in Nederland woonden. Bij deze mannen en vrouwen is nagegaan wat de herkomst is van hun echtgenoot of echtgenote. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar partners uit het eigen land van herkomst die op het moment van het huwelijk korter dan een half jaar in Nederland verbleven, overige partners uit het eigen land van herkomst en partners uit een ander land van herkomst. 25 in beeld 2007

NOORD IN BEELD Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008

NOORD IN BEELD Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 NOORD IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres: Goudsesingel

Nadere informatie

HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK IN BEELD 2007

HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK IN BEELD 2007 HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,-

Nadere informatie

FEIJENOORD IN BEELD 2006

FEIJENOORD IN BEELD 2006 FEIJENOORD IN BEELD 2006 Els de Jong en Marn van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2007 In opdracht van deelgemeente Feijenoord, Stadsmarinier Feijenoord en Gebiedsmanager FZD Centrum

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE C.Ergun, M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 17-03-2005 In opdracht van deelgemeente IJsselmonde Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur:

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten:

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: Analyse stadsdeel Noord, 2002 1. Opzet van de analyse De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: een tabel ( Onderliggende indicatoren van de bewonersscore, stadsdeel Noord,

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 Jo nge moeder s in Ro tterdam Stand van zaken 2008 L.P.M. van Dun en J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) oktober 2008 In opdracht van

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad. Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad.  Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel www.rotterdam.nl Rotterdam.nl/onderzoek 0800-1545 stadswinkel Gemeente Rotterdam Rotterdamse Serviceorganisatie Onderzoek en Business Intelligence Blaak 34 3011 TA Rotterdam Postadres: Postbus 21323 3001

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen Buurt in cijfers: telde op 1 januari 2015 16.093 inwoners, waarvan 8.136 mannen en 7.957 vrouwen. Kerngegevens Jaar Aantal inwoners 2015 16.093 64.664 223.220 % 0-14 jarigen 2015 16,0 16,6 15,1 % 15-64

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Tabel 1.1 Kerncijfers sociaal-economische trends 1995 2000 2003 2005 2007 Bevolking (x 1 mln)

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Kinderopvang Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren)

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie