Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007"

Transcriptie

1 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

2

3 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18, 7550 AA Hengelo Auteurs Drs. Geeske Tel Drs. Peter Scheltinga Drs. Sharon Lewerissa November 2007 Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron "Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie" duidelijk wordt vermeld.

4

5 Inhoudsopgave VOORWOORD...I SAMENVATTENDE CONCLUSIES...III 1. INLEIDING AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK ONDERZOEKSVRAGEN EN UITWERKING LEESWIJZER SIGNIFICANTIE WIJK- BUURTINDELING HENGELO LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID PER ONDERWERP INLEIDING EVALUATIE WONING EVALUATIE BUURT SOCIALE KWALITEIT WOONOMGEVING VERLOEDERING IN DE BUURT ONTWIKKELING VAN DE BUURT IN HET AFGELOPEN JAAR VERTROUWEN IN DE TOEKOMST VAN DE BUURT ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN DE EIGEN BUURT VERMOGENSDELICTEN MATE WAARIN MEN ACTIEF IS IN DE BUURT LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID PER WIJK INLEIDING BINNENSTAD HENGELOSE ES NOORD HASSELER ES GROOT DRIENE BERFLO ES WILDERINKSHOEK WOOLDE SLANGENBEEK BUITENGEBIED LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE AANDACHTSBUURTEN PER ONDERWERP INLEIDING EVALUATIE WONING EVALUATIE BUURT SOCIALE KWALITEIT WOONOMGEVING VERLOEDERING IN DE BUURT ONTWIKKELING VAN DE BUURT IN HET AFGELOPEN JAAR VERTROUWEN IN DE TOEKOMST VAN DE BUURT ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN DE EIGEN BUURT VERMOGENSDELICTEN MATE WAARIN MEN ACTIEF IS IN DE BUURT LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID PER AANDACHTSBUURT INLEIDING HENGELOSE ES NOORD BUURT NOORD KLEIN DRIENE VELDWIJK NOORD EN ZUID...41

6 6. LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID OP STADSNIVEAU INLEIDING EVALUATIE WONING EVALUATIE BUURT VERLOEDERING IN DE BUURT ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN DE EIGEN BUURT ONTWIKKELING VAN DE STAD IN HET AFGELOPEN JAAR VERTROUWEN IN DE TOEKOMST VAN DE STAD...48 BIJLAGEN ONDERZOEKSVERANTWOORDING RESPONS REPRESENTATIVITEIT ACHTERGRONDEN VAN DE RESPONDENTEN BETROUWBAARHEID SIGNIFICANTIETOETSEN RAPPORTCIJFERS, SCORES EN PERCENTAGES VAN ALLE INDICATOREN MET VOORRANG AAN TE PAKKEN PROBLEMEN TABELLENBOEK...61

7 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Voorwoord Voorwoord Leefbaarheid en veiligheid beïnvloeden de tevredenheid van inwoners over hun buurt en omgeving. Met behulp van de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête kan deze tevredenheid in kaart worden gebracht. Vijf keer eerder heeft deze monitor plaatsgevonden, telkens om de twee jaar vanaf Met behulp van deze vijf jaargangen en de cijfers van 2007 kan worden bekeken welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de beleving van leefbaarheid en veiligheid onder de Hengelose bevolking. Omdat in de rapportage niet alle indicatoren worden beschreven, is in de bijlage een tabellenboek toegevoegd waar voor iedere indicator de resultaten vanaf 1997 worden weergegeven. De gegevens zijn ook eenvoudig te raadplegen in de databank Stat Hengelo (via internetadres hengelo.buurtmonitor.nl) waar de meest recente gegevens op wijk- en buurtniveau gepresenteerd worden. Wij hopen met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan verdere verbeteringen van de leefbaarheid en veiligheid in Hengelo. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie I

8 Samenvattende conclusies Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 II Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

9 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Samenvattende conclusies Samenvattende conclusies Inleiding In mei 2007 heeft de gemeente Hengelo onder de Hengelose bevolking een steekproef van enquêtes Leefbaarheid en Veiligheid uitgezet. Hiervan hebben ruim Hengeloërs aan de enquête meegedaan, een respons van 45 procent. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten van deze enquête. Leefbaarheid en Veiligheid in Hengelo en de wijken Een ruime voldoende voor de woning en de buurt De meeste mensen zijn nog steeds te spreken over de eigen woning en de eigen buurt. Gemiddeld krijgt een woning een 7,6, en de buurt een 7,8. De Berflo Es scoort voor beide het laagst (6,9). In Slangenbeek is de score van de evaluatie van de woning het hoogst (8,2) en het Buitengebied scoort het hoogst op de evaluatie van de buurt (8,5). Berflo Es en Woolde positiever over de sociale kwaliteit woonomgeving De sociale kwaliteit woonomgeving is in Hengelo in vergelijking met 2005 iets achteruit gegaan. In 2005 lag de gemiddelde score op 6,6 en in 2007 op 6,5, maar deze verandering is niet significant. Voor vrijwel alle wijken geldt, dat deze score is afgenomen. Alleen in de Berflo Es en Woolde zijn de bewoners positiever over de sociale kwaliteit woonomgeving dan twee jaar terug. De sociale kwaliteit woonomgeving is een samengestelde variabele. 1 uit de volgende variabelen: mensen kennen elkaar in de buurt, men gaat in de buurt prettig met elkaar om, het is een gezellige buurt met veel saamhorigheid en men voelt zich thuis in de buurt. Verloedering toegenomen De mate van verloedering wordt bepaald door vandalisme en vervuiling. De gemiddelde score voor verloedering in Hengelo ligt op 3,1. In vergelijking met 2005 is de mate van verloedering met 0,2 punt gestegen. Deze stijging geldt voor alle wijken m.u.v. het Buitengebied, hier daalde de mate van verloedering. Alleen in de wijken Groot Driene en Hengelose Es is de stijging ook daadwerkelijk significant. Hengeloërs minder actief in de eigen buurt Bijna één op de vijf inwoners van de gemeente Hengelo (19%) is het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren. In vergelijking met 2005 zijn de inwoners van Hengelo minder actief geworden, toen was nog bijna een kwart actief in de buurt. De daling is significant. Alleen in de wijk Slangenbeek steeg de mate van actief in de eigen buurt significant tot bijna een kwart (24%). Daling vermogensdelicten Het percentage onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van Gemiddeld voelt namelijk ongeveer 15% van de Hengelose bevolking zich wel eens onveilig in de eigen buurt. De inwoners van Hengelo hebben het idee dat vermogensdelicten weer iets minder vaak voorkomen dan twee jaar geleden. In het Buitengebied daalde deze score het meest (een significante daling). 1 mensen kennen elkaar in de buurt, men gaat in de buurt prettig met elkaar om, het is een gezellige buurt met veel saamhorigheid, men voelt zich thuis in de buurt. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie III

10 Samenvattende conclusies Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Berflo Es heeft een positief vertrouwen in de toekomst van de buurt Ten opzichte van 2005 is de vertrouwensindex (het saldo tussen degenen die verwachten dat de buurt in de toekomst vooruit of achteruit zal gaan) voor Hengelo als geheel gedaald van 14% naar 8%. Dit is de laagste score sinds In alle wijken daalde het vertouwen in de toekomst m.u.v. de Berflo Es. In deze wijk steeg de vertrouwensindex significant van 6% naar maar liefst 33%. De aankomende herstructurering van de Berflo Es kan goed de reden zijn voor dit grote vertrouwen in de toekomst van de buurt. Leefbaarheid en Veiligheid in de vier aandachtsbuurten Niet alle problemen komen in de stad evenveel voor. Bepaalde problemen concentreren zich op bepaalde plaatsen. De vier buurten die extra aandacht nodig hebben zijn de vier aandachtsbuurten Hengelose Es Noord, buurt Noord, Klein Driene en Veldwijk Noord en Zuid. De sociaal-economische verschillen tussen de verschillende wijken in Hengelo vertonen in deze buurten een grotere achterstand dan de overige buurten. Lage waardering woning in Veldwijk Noord en Zuid en Klein Driene Net als in de voorgaande jaren wordt de woning in de aandachtsbuurten Veldwijk Noord en Zuid en Klein Driene het laagst gewaardeerd. Met respectievelijk een 6,1 en een 6,2 liggen deze scores ruim onder het Hengelose gemiddelde van een 7,6. In zowel alle vier de aandachtsbuurten als in Hengelo als geheel is de waardering voor de woning gedaald ten opzichte van Deze dalingen zijn niet significant. Ook de scores van de evaluatie van de buurt en de sociale kwaliteit van de woonomgeving zijn in Veldwijk Noord en Zuid en Klein Driene het laagst. Weinig verloedering in buurt Noord De score voor verloedering (vandalisme en vervuiling) ligt in drie van de vier aandachtsbuurten hoger dan het stedelijke gemiddelde. Buurt Noord steekt positief af tegen het Hengelose gemiddelde: in buurt Noord komt vandalisme en vervuiling volgens de bewoners minder vaak voor dan gemiddeld in Hengelo. Voor de buurten Hengelose es Noord (van 3,7 in 2005 naar 4,3 nu) en Veldwijk Noord en Zuid (van 4,1 naar 4,8) is er een significante toename in de score voor verloedering ten opzichte van Bewoners Hengelose Es Noord actiever dan de gemiddelde Hengeloër De inwoners van drie van de vier aandachtsbuurten zijn in het afgelopen jaar minder actief geweest om de buurt te verbeteren dan de gemiddelde Hengeloër. In 2005 waren dit nog alle vier de aandachtsbuurten, maar mensen uit de Hengelose Es Noord zijn het afgelopen jaar wel actiever in de eigen buurt geweest dan gemiddeld in Hengelo. Hoge mate van onveiligheidsgevoelens in Veldwijk Noord en Zuid De bewoners in Veldwijk Noord en Zuid voelen zich onveiliger in de eigen buurt dan Hengeloërs uit andere wijken en buurten. Maar liefst 37% van de bewoners uit Veldwijk Noord en Zuid voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is duidelijk meer dan gemiddeld in Hengelo (15%). Vermogensdelicten komen in de aandachtsbuurten Hengelose Es Noord en Veldwijk Noord en Zuid in verhouding vaak voor. De andere twee aandachtsbuurten (Noord en Klein Driene) scoren gelijk aan het Hengelose gemiddelde. In buurt Noord is het aantal vermogensdelicten in vergelijking met 2005 toegenomen, in 2005 kwamen vermogensdelicten in buurt Noord nog minder vaak voor dan als in Hengelo als geheel. Negatieve ontwikkelingsindex in Veldwijk Noord en Zuid en Klein Driene Zowel in Hengelo als geheel als in de vier aandachtsbuurten is men negatiever over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar dan in Alleen in buurt Noord is deze daling niet significant. In de aandachtsbuurten Noord en Hengelose Es Noord is men wel positiever dan het stedelijke gemiddelde. Ook in de drie vorige metingen was dit het geval. Veldwijk Noord en Zuid en Klein Driene hebben een negatieve ontwikkelingsindex. Dat wil zeggen, dat er meer mensen zijn die vinden dar de buurt achteruit is gegaan in het afgelopen jaar dan vooruit. IV Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

11 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Samenvattende conclusies Bewoners Veldwijk Noord en Zuid hebben een groot vertrouwen in de toekomst van hun buurt Opvallend is het grote vertouwen dat de bewoners van Veldwijk Noord en Zuid hebben in de toekomst van hun buurt. Scoorde deze wijk in 2005 nog het laagst met een negatief saldo, dit jaar is in deze buurt het vertrouwen in de toekomst juist het grootst. Het vertrouwen in de buurt is significant gestegen van -15% naar 18%. Vertrouwen in de toekomst van de stad neemt af Wat vindt de Hengelose bevolking nu van de stad Hengelo in zijn totaliteit? Vinden de bewoners dat de stad de afgelopen jaren vooruit of achteruit is gegaan en hoe hebben Hengeloërs vertrouwen in de toekomst van de stad? Sinds 2001 heeft de gemeente Hengelo als stad een negatieve ontwikkelingsindex. Er zijn dus meer mensen die vinden dat de stad de afgelopen jaren achteruit is gegaan dan vooruit. De ontwikkelingsindex voor de stad Hengelo ligt in 2007 op -9%, in 2005 was dit -7%. Argumenten, waarom men vindt dat de stad is vooruit gegaan, hebben betrekking op de vernieuwing van de binnenstad, de renovatie van bepaalde wijken, verbetering van de infrastructuur en het stijgende aanbod aan evenementen. De argumenten over de achteruitgang van de stad Hengelo hebben met name betrekking op de onvrede over: de sfeer/gezelligheid van de binnenstad, de nieuwbouw/hoogbouw in de binnenstad en het winkelaanbod/ de leegstand van winkelpanden. Ook het vertrouwen in de toekomst van de stad neemt af. Het vertrouwen in de toekomst van de stad (de vertrouwensindex) vertoont al sinds 1997 een dalende lijn. In vergelijking met 2005 is het vertrouwen afgenomen van 31% naar 21%. Het verschil is overigens niet significant. Neemt niet weg dat per saldo nog steeds meer inwoners denken dat de stad de komende jaren zal vooruit gaan. Inwoners van de Berflo Es hebben het meeste vertrouwen in de toekomst van de stad en inwonrs uit de Wilderinkshoek en de Binnenstad hebben het minste vertrouwen. Rangorde Leefbaarheid en Veiligheid Aan de respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de leefbaarheid en voor de veiligheid in de wijk. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde rapportcijfers van leefbaarheid en veiligheid per wijk weer. Het gemiddelde cijfer voor leefbaarheid en veiligheid in Hengelo is een 7,3. Slangenbeek Buitengebied Groot Driene Hasseler Es Woolde Wilderinkshoek HENGELO Noord Hengelose Es Binnenstad Berflo Es 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,3 7,1 6,9 6,9 6, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie V

12 Samenvattende conclusies Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Slangenbeek heeft de hoogste score gehaald dit jaar en de Berflo es met een punt lager de laagste. De rapportcijfers verschillen niet veel met de cijfers van De Hasseler Es is de enige wijk waar de bewoners de eigen wijk een hoger rapportcijfer geven dan in In de wijken Noord, Hengelose Es en de Binnenstad hebben de bewoners dit jaar juist een lager rapportcijfer gegeven dan in Maar voor alle verschillen geldt dat deze niet significant zijn. Hengelo in vergelijking met Almelo en Enschede Om te kijken in hoeverre de scores van Hengelo goed, matig of slecht zijn is, naast een vergelijking van de scores op wijk- en buurtniveau, een vergelijking met de andere twee Twentse steden (Almelo en Enschede) gemaakt. Alleen de onderwerpen die via de GSB-monitor beschikbaar zijn komen aan bod. Hengeloërs geven voor de evaluatie van de woning een hogere score (7,6) dan in Almelo (7,5), maar lager dan in Enschede (8,0). Kijken we naar de evaluatie van de buurt dan scoort Hengelo met een 7,8 hoger dan zowel Almelo als Enschede. Almelo scoort daarentegen wel weer het beste op de score van verloedering (2,9). Bewoners in Almelo zeggen dus het minste last te hebben van bekladding van muren en gebouwen, vernieling van telefooncellen, rommel op straat en hondenpoep op straat. In Enschede is de mate van verloedering het hoogst (4,1). Kijken we naar de onveiligheidsgevoelens, dan zien we dat in alle drie de Twentse steden de onveiligheidsgevoelens zijn gedaald ten opzichte van In Enschede voelt men zich het meest onveilig in de eigen buurt (16%), gevold door Hengelo (15%) en Almelo (11%). VI Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

13 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek Leefbaarheid en veiligheid beïnvloeden de tevredenheid van inwoners over hun buurt en omgeving. Met behulp van de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête kan deze tevredenheid in kaart worden gebracht. Vijf keer eerder heeft deze monitor plaatsgevonden, namelijk in 1997, 1999, 2001, 2003 en Met behulp van deze vijf jaargangen en de cijfers van 2007 kan worden bekeken welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de beleving van leefbaarheid en veiligheid onder de Hengelose bevolking. De gemeente Hengelo heeft in het voorjaar dit jaar 5000 enquêtes Leefbaarheid en Veiligheid uitgezet onder de Hengelose bevolking. Hiervan hebben ruim Hengeloërs aan de enquête meegewerkt, een respons van 45 procent. De resultaten van die enquête worden in dit rapport besproken. 1.2 Onderzoeksvragen en uitwerking De onderzoeksvragen van dit onderzoek luiden als volgt: Hoe wordt de leefbaarheid en veiligheid door de Hengelose bevolking ervaren? Welke verschillen zijn er tussen de verschillende wijken en aandachtsbuurten? Welke ontwikkelingen zijn er ten opzichte van de vorige meting in 2005? Om antwoord te krijgen op deze vragen is naar elf verschillende onderwerpen gekeken. Het gaat om de volgende onderwerpen: evaluatie woning; evaluatie buurt; cohesie in de buurt; verloedering in de buurt; ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar; vertrouwen in de toekomst van de buurt; onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt; vermogensdelicten; de mate waarin men actief is in de buurt; ontwikkeling van de stad in het afgelopen jaar; Vertrouwen in de toekomst van de stad. De scores van deze onderwerpen worden beschreven en vergeleken met het resultaat van Niet alle onderwerpen uit de enquête worden in de rapportage behandeld. Voor een overzicht van alle indicatoren kan bijlage 5 (tabellenboek) geraadpleegd worden. Daarnaast kunnen deze gegevens (vanaf 1997) ook opgezocht worden in de databank, genaamd Stat, van de gemeente Hengelo, waar de meest recente gegevens op wijk- en buurtniveau gepresenteerd worden. Stat Hengelo kan geraadpleegd worden via het internetadres hengelo.buurtmonitor.nl. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 1

14 Inleiding Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Leeswijzer In het rapport worden verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op leefbaarheid en veiligheid. Deze onderwerpen worden op verschillende niveaus besproken, namelijk op wijk-, aandachtsbuurt- en stadsniveau. Na dit inleidende hoofdstuk wordt gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid in de tien Hengelose wijken. Eerst zal de leefbaarheid en veiligheid per onderwerp (hoofdstuk 2) en dan per wijk (hoofdstuk 3) beschreven worden. In hoofdstuk 2 worden de definities van de onderwerpen toegelicht, die ook in de opvolgende hoofdstukken worden gebruikt. In de hoofdstukken 4 en 5 komen de vier aandachtsbuurten aan de orde. Deze hoofdstukken hebben dezelfde opzet als de hoofdstukken 2 en 3. In bijlage 2 is een overzicht van de verschillende kerngetallen per wijk en aandachtsbuurt weergegeven. In dit onderzoek wordt Hengelo ook vergeleken met de steden Almelo en Enschede. Deze vergelijking wordt in hoofdstuk 6 beschreven. 1.4 Significantie In dit rapport is een uitsplitsing gemaakt van de uitkomsten naar wijkniveau en buurtniveau, maar ook de verschillen tussen de uitkomsten van 2005 en 2007 zijn in beeld gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van zogenaamde significantietoetsen. Met deze toetsen wordt gekeken of de gevonden verschillen tussen 2005 en 2007 op toeval berusten of dat er echt sprake is van een verandering. In de grafieken die in deze rapportage zijn opgenomen, is af te lezen hoe groot de verschillen tussen beide jaren zijn en of deze verschillen significant zijn. In bijlage 1 is meer informatie opgenomen over de methode waarop deze significantietoetsen zijn uitgevoerd en welke factoren deze significantie beïnvloeden. Een voorbeeld. Verschil met 2005 Buurt Noord Hengelo Klein Driene Veldwijk Noord en Zuid Hengelose Es Noord -20% -10% 0% 10% 20% 30% Hierboven is een fragment weergegeven van de grafiek die de verandering weergeeft van de score van de vertrouwensindex in de verschillende aandachtsbuurten. Alleen in de aandachtsbuurt Hengelose Es Noord is de vertrouwensindex positief ten opzichte van De positieve ontwikkeling is significant (omkaderd). Dat wil zeggen dat we met 95% zekerheid weten dat de score is toegenomen. Het staafje in de grafiek die bij de buurt Hengelose es Noord behoort, is om die reden omkaderd. 2 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

15 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Inleiding 1.5 Wijk- buurtindeling Hengelo Zoals al eerder is benoemd, wordt in deze rapportage de leefbaarheid en veiligheid zowel voor Hengelo als geheel, op wijkniveau en voor de vier aandachtsbuurten beschreven. Onderstaande figuur geeft de wijkindeling van Hengelo weer. Daarnaast zijn de vier aandachtsbuurten er in kleur uitgelicht. Wijken Hengelo 0 = Binnenstad 1 = Hengelose Es 2 = Noord 3 = Hasseler Es 4 = Groot Driene 5 = Berflo Es 6 = Wilderinkshoek 7 = Woolde 8 = Slangenbeek 9 = Buitengebied Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 3

16 Inleiding Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

17 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per onderwerp 2. Leefbaarheid en Veiligheid per onderwerp 2.1 Inleiding De leefbaarheid en veiligheid wordt in dit onderzoek op twee manieren in kaart gebracht. Aan de ene kant wordt er per onderwerp gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid in de tien wijken (inclusief aandachtsbuurten) en aan de andere kant per wijk. In dit hoofdstuk wordt de leefbaarheid en veiligheid per onderwerp beschreven. De scores van de tien wijken worden onderling vergeleken. Deze vergelijking tussen de wijken wordt met behulp van een grafiek in kaart gebracht. Ook wordt in deze grafiek een vergelijking gemaakt met het stedelijke gemiddelde van Hengelo. Ten slotte wordt in de grafiek aangegeven of de resultaten afwijken in vergelijking met de resultaten van Bij deze afwijkingen is er nagegaan of dit op toeval berust of dat er sprake is van een significante verandering. Mocht er sprake zijn van een significante verandering dan is het weergegeven in de grafiek (zie paragraaf 1.4 en bijlage 1). Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 5

18 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Evaluatie woning Berflo Es Noord Hengelose Es Wilderinkshoek HENGELO Woolde Hasseler Es Binnenstad Groot Driene Buitengebied Slangenbeek 6,9 7,2 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 7,9 7,9 8,1 8, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Score 0 = algemene evaluatie van de woning is laag. Score 10 = algemene evaluatie van de woning is hoog. Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score evaluatie woning is samengesteld uit de scores op vier uitspraken, waarmee men het helemaal mee eens - helemaal mee oneens kan zijn. De uitspraken waren: de indeling van de woning waarin u woont is geschikt; de woning waarin u woont is te klein; de woning waarin u woont is slecht onderhouden; de woning waarin u woont ademt een goede sfeer. In de grafiek is de totaalscore van deze variabelen weergegeven. De evaluatie van de woning ligt in Hengelo als geheel op een 7,6. In de wijk Berflo Es is, net als in 2005, de laagste score te vinden (6,9). De wijk Slangenbeek heeft de hoogste score, namelijk 8,2. Hiermee is Slangenbeek het Buitengebied gepasseerd, die in 2005 nog de hoogste score voor de evaluatie van de eigen woning had. De mening van de inwoners over de woning is de afgelopen twee jaar in de meeste wijken iets achteruitgegaan. Alleen in de wijken Hasseler Es, Binnenstad en Groot Driene is de score voor de evaluatie van de eigen woning iets hoger dan de vorige keer. De binnenstad heeft met de score 7,9 de hoogste score behaald sinds In het Buitengebied is de mening van de inwoners over de woning voor de eerste keer sinds 1999 gedaald. Alleen in de wijken Woolde en Groot Driene is sprake van een significante verandering. 6 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

19 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per onderwerp 2.3 Evaluatie buurt Berflo Es Noord Hengelose Es Binnenstad HENGELO Wilderinkshoek Hasseler Es Woolde Groot Driene Slangenbeek Buitengebied 6,9 7,3 7,4 7,6 7,8 8,0 8,0 8,3 8,3 8,4 8, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Score 0 = algemene evaluatie van de buurt is laag. Score 10 = algemene evaluatie van de buurt is hoog. Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score evaluatie van de buurt is samengesteld uit de score op vijf uitspraken, waarmee men het helemaal mee eens - helemaal mee oneens kan zijn. De uitspraken waren: in deze buurt blijft men graag wonen; het is vervelend om in deze buurt te wonen; indien mogelijk ga ik uit deze buurt verhuizen; als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen; de buurt is prettig om in te wonen. In de grafiek is de totaalscore van deze variabelen weergegeven. De tevredenheid over de buurt is ten opzichte van 2005 in Hengelo als geheel stabiel gebleven met een score van een 7,8. In meer wijken is er sprake van een toename van de score voor de evaluatie van de buurt dan van een afname. In de voorgaande meting was er juist vaker sprake van een afname dan van een toename. In de wijken Noord, Hengelose Es en Binnenstad is er sprake van een afname van de tevredenheid over de buurt. Net als bij de evaluatie van de eigen woning, geldt ook voor de buurt, dat de mensen in de Berflo Es het minst tevreden zijn (6,9). Wel moet worden opgemerkt dat hier sprake is van een stijging (echter niet significant) en deze score de hoogste is sinds In de wijken Noord en Hasseler Es is er sprake van een significante verandering. De Hasseler Es heeft met een score van een 8,0 de hoogste score sinds 1997 behaald. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 7

20 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Sociale kwaliteit woonomgeving Berflo Es Noord Binnenstad Hengelose Es HENGELO Wilderinkshoek Groot Driene Hasseler Es Woolde Slangenbeek 5,8 6,1 6,1 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 6,8 6,9 Buitengebied 7, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Score 0 = sociale kwaliteit woonomgeving is zeer laag. Score 10 = sociale kwaliteit woonomgeving is zeer hoog. Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score sociale kwaliteit woonomgeving is samengesteld uit de volgende vier uitspraken waarmee men het helemaal mee eens - helemaal mee oneens kan zijn. De uitspraken waren: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; in deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid; ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt. In de grafiek is de totaalscore van deze variabelen weergegeven. Net als in de voorgaande metingen laten de scores voor sociale kwaliteit woonomgeving ook in 2007 een groot onderscheid tussen de verschillende wijken zien. Het onderscheid is wel iets kleiner geworden dan in 2005, het verschil tussen de hoogste en de laagste score is nu 2,1 punt. Het stedelijke gemiddelde ligt op 6,5. Dit is iets lager dan twee jaar geleden, toen lag het gemiddelde op 6,6. De laagste score wordt behaald in de Berflo Es (5,8) en de hoogste score in het Buitengebied (7,9). Alleen in de wijken Berflo Es en Woolde is ten opzichte van 2005 sprake van een toename in de score voor sociale kwaliteit woonomgeving. Groot Driene heeft dezelfde score als twee jaar terug en in de overige wijken is er sprake van een afname in de score voor cohesie in de buurt. Geen enkele verandering ten opzichte van 2005 is significant. 8 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

21 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per onderwerp 2.5 Verloedering in de buurt Buitengebied Slangenbeek Wilderinkshoek Woolde Groot Driene HENGELO Noord Hasseler Es Hengelose Es Berflo Es Binnenstad 2,2 2,3 2,7 2,9 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6 4,0 4, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Score 0 = verloedering in de buurt komt niet veel voor. Score 10 = verloedering in de buurt komt veel voor. Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score verloedering is samengesteld uit de volgende vier situaties waarvoor men kon aangeven of deze vaak, bijna nooit of nooit voorkomen: bekladding van muren en/of gebouwen; vernieling van telefooncellen; rommel op straat; hondenpoep op straat. In de grafiek is de totaalscore van deze variabelen weergegeven. De mate van verloedering wordt bepaald door vandalisme en vervuiling. De gemiddelde score voor verloedering in Hengelo ligt op 3,1. In vergelijking met 2005 is de mate van verloedering gestegen, Hengelo scoorde twee jaar geleden een 2,9. Voor alle wijken binnen de gemeente Hengelo geldt, met uitzondering van het Buitengebied, dat de verloedering is toegenomen of gelijk gebleven. Alleen in het Buitengebied is er sprake van een afname in de score voor verloedering. Het Buitengebied heeft dit jaar dan ook weer, net als in de periode , de minste mate van verloedering. In 2005 was er precies het omgekeerde beeld te zien, toen was er in alle wijken sprake van een afname, en in het Buitengebied was juist een stijging geconstateerd. Dit jaar hebben de mensen in de Binnenstad het meeste last van bekladding op muren en/of gebouwen, vernieling van telefooncellen, rommel op straat en hondenpoep op straat. In vorige meting had de Berflo Es de hoogste score voor verloedering. Echter alleen in de wijken Groot Driene en de Hengelose Es is de toename van verloedering significant. De score van Groot Driene is de hoogste score sinds Dit geldt ook voor de scores van de Berflo Es en Woolde. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 9

22 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar Berflo Es Binnenstad Noord Groot Driene Woolde HENGELO Wilderinkshoek Hasseler Es Buitengebied Hengelose Es Slangenbeek -15% -4% 0% 1% 3% 3% 4% 6% 9% 10% 15% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% Saldo positief - negatief Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De perceptie van de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar wordt berekend met behulp van twee cijfers, namelijk het percentage mensen dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan en het percentage mensen dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. Dit is gemeten met de vraag: Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? De getallen in bovenstaande figuur -de ontwikkelingsindex - geven het saldo weer van degenen die vinden dat de buurt zich positief of juist negatief heeft ontwikkeld in het afgelopen jaar. De perceptie van de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar ligt in Hengelo op 3%. In 2005 was dit nog 12%. Voor zowel Hengelo als geheel als voor de afzonderlijke wijken, met uitzondering van de Hasseler Es, geldt een daling van de ontwikkelingsindex. In de wijken Noord, Wilderinkshoek, de Hengelose Es en Hengelo als geheel is deze daling ook daadwerkelijk significant. De wijk Slangenbeek heeft de hoogste ontwikkelingsindex, namelijk 15%. In de vorige meting was dit nog de Hengelose Es met 26%. De Berflo Es heeft net als in 2005 de laagste ontwikkelingsindex. In de vorige meting was er nog maar één wijk met een negatieve ontwikkelingsindex (Berflo Es), maar in 2007 heeft ook de Binnenstad een negatieve ontwikkelingsindex (-4%). In deze wijken zijn dus meer mensen die vinden dat de wijk achteruit is gegaan in het afgelopen jaar dan mensen die vinden dat de wijk vooruit is gegaan. De ontwikkeling sinds 2005 verschilt erg tussen de wijken, maar in de meeste wijken zijn de bewoners in 2007 wel negatiever over de ontwikkeling dan in De wijken Wilderinkshoek en Woolde hebben dit jaar zelfs de laagste score sinds Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

23 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per onderwerp 2.7 Vertrouwen in de toekomst van de buurt Groot Driene Woolde Hengelose Es Wilderinkshoek Noord Hasseler Es Binnenstad HENGELO Buitengebied -4% 2% 2% 5% 5% 7% 7% 8% 8% Slangenbeek 20% Berflo Es 33% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Saldo positief - negatief Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. Het vertrouwen in de toekomst van de buurt wordt berekend met behulp van twee cijfers, namelijk het percentage mensen dat verwacht dat de buurt vooruit zal gaan en het percentage mensen dat verwacht dat de buurt achteruit zal gaan. Dit is gemeten met de vraag: Denkt u dat de buurt waarin u woont de komende jaren vooruit of achteruit zal gaan? De getallen in bovenstaande figuur - de vertrouwensindex - geven het saldo weer van degenen die verwachten dat de buurt vooruit of juist achteruit zal gaan. In Hengelo als geheel is de vertrouwensindex gedaald van 14% in 2005 naar 8% nu. Dit is de laagste score sinds In acht van de tien wijken is het vertrouwen in de toekomst van de buurt gedaald in vergelijking met Alleen voor de wijken Hengelose Es en Wilderinkshoek is deze daling ook significant. Net als Hengelo als geheel, hebben ook de wijken Groot Driene, Woolde, Hengelose Es, Wilderinkshoek, Noord en de Binnenstad de laagste score op de vertrouwensindex behaald sinds Het laagste saldo is, net als in 2005, te vinden in Groot Driene, namelijk -4%. Groot Driene is de enige wijk in Hengelo met een negatieve ontwikkelingsindex. Er zijn in Groot Driene dus meer mensen die verwachten dat de buurt in de toekomst achteruit zal gaan dan dat de buurt vooruit zal gaan. Het hoogste saldo is dit jaar te vinden in de Berflo Es (33%). De bewoners in de Berflo Es hebben in vergelijking met 2005 veel meer vertrouwen in de toekomst van de wijk. De vertrouwensindex is in deze wijk significant gestegen van 6% naar maar liefst 33%. Alleen de wijk Slangenbeek behaalde sinds 1997 ooit een hogere score (43%) dan de Berflo Es dit jaar. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 11

24 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt Slangenbeek Buitengebied Hasseler Es Woolde Wilderinkshoek Groot Driene HENGELO Noord Hengelose Es Berflo Es Binnenstad 6% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 19% 22% 29% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt is het percentage respondenten dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. Van de totale Hengelose bevolking voelt 15% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit percentage is gelijk aan de meting in In de wijk Slangenbeek zijn de onveiligheidsgevoelens het laagst (6%). Alleen in 2005 waren de onveiligheidsgevoelens in het Buitengebied lager, in de andere jaren is Slangenbeek sinds 1997 qua gevoel de meest veilige wijk. In de periode zijn de onveiligheidsgevoelens in het Buitengebied het meest gestegen (2,5%). Deze stijging is echter niet significant. Net als in 2005, en in bijna alle andere voorgaande metingen, zijn de onveiligheidsgevoelens in 2007 in de Binnenstad het hoogst. Alleen in 2001 voelden de bewoners van de Berflo Es zich onveiliger in de buurt dan de bewoners van de Binnenstad. Naast de Binnenstad liggen ook de wijken Berflo Es, Hengelose Es en Noord onder het Hengelose gemiddelde. In deze wijken is wel een daling te constateren in de onveiligheidsgevoelens ten opzichte van Echter is in geen van de wijken de verandering significant. 12 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

25 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per onderwerp 2.9 Vermogensdelicten Buitengebied 1,0 Slangenbeek Wilderinkshoek Woolde Groot Driene Hasseler Es HENGELO Noord Berflo Es Hengelose Es Binnenstad 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,4 3,7 4, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Score 0 = vermogensdelicten komen niet voor. Score 10 = vermogensdelicten komen vaak voor. Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score vermogensdelicten is samengesteld uit de scores op vier variabelen (3 puntschaal: komt vaak voor - komt (bijna) nooit voor): fietsendiefstal; diefstal uit auto s; beschadiging of vernieling aan auto s; inbraak in woningen. In de grafiek is de totaalscore over deze variabelen weergegeven. Bij de score vermogensdelicten gaat het er niet om of men wel eens slachtoffer is geweest van één van deze vermogensdelicten, maar of men het idee heeft dat de bovenstaande voorvallen en misdrijven vaak voorkomen in de buurt. De gemiddelde score voor Hengelo als geheel is 2,7, en is hiermee iets gedaald ten opzichte van De daling is echter niet significant. Net als in 2005 hebben de mensen in het Buitengebied minder vaak het idee dat vermogensdelicten veel voorkomen in hun buurt dan de bewoners van de andere wijken in Hengelo. Deze score is ook nog eens significant gedaald tot 1,0. De score vermogensdelicten is in de Binnenstad sinds 1997 al het hoogst. Ook dit jaar heeft men het idee dat vermogensdelicten in de Binnenstad vaak voorkomen. De score is in de periode gestegen van 4,1 naar 4,5. Ook in de wijken Noord en Hengelose Es is de score vermogensdelicten gestegen. Deze stijging is echter in geen van de drie wijken significant. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 13

26 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Mate waarin men actief is in de buurt Wilderinkshoek Groot Driene Hasseler Es Berflo Es HENGELO Hengelose Es Woolde Noord Slangenbeek Binnenstad Buitengebied 13% 16% 17% 18% 19% 19% 21% 21% 24% 25% 29% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. De score van de mate waarin men actief is in de buurt is het percentage respondenten dat zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de buurt. Bijna één op de vijf inwoners van de gemeente Hengelo (19%) is het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren. De inwoners van Hengelo zijn in vergelijking met 2005 minder actief geworden, toen was nog bijna een kwart actief in de buurt geweest. Er is hier sprake van een significante daling. In de wijk Wilderinkshoek is het percentage bewoners dat actief is geweest in de buurt sterk gedaald ten opzichte van 2005 (van 29% naar 13%, een significante afname) en in deze wijk is het afgelopen jaar dan ook het laagste percentage mensen actief geweest. Ook in de Hasseler Es en het Buitengebied is de mate van actief in de buurt significant gedaald ten opzichte van Waren de bewoners uit Slangenbeek in 2005 nog de minst actieve Hengeloërs, in 2007 staat Slangenbeek op plek drie van meest actieve bewoners. In vergelijking met 2005 steeg deze score significant tot bijna een kwart van de bewoners (24%). Ook in Noord is een lichte stijging te zien, deze is alleen niet significant. 14 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

27 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk 3. Leefbaarheid en Veiligheid per wijk 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de leefbaarheid en veiligheid per wijk bekeken. Iedere wijk wordt aan de hand van de verschillende aspecten die betrekking hebben op de leefbaarheid en veiligheid beschreven. Alle scores van de wijk worden met behulp van een grafiek in kaart gebracht. In dit hoofdstuk worden aan de hand van negen verschillende onderwerpen de tien wijken vergeleken. Tevens wordt per wijk een vergelijking gemaakt met het stedelijke gemiddelde van Hengelo. Ten slotte wordt in een grafiek aangegeven of en hoe de resultaten afwijken in vergelijking met de resultaten van Bij deze afwijkingen is nagegaan of het op toeval berust en of dat er echt sprake is van veranderingen (vergelijk paragraaf 1.4 en bijlage 1). Mocht er sprake zijn van een significante verandering dan is dit door middel van een omkadering van de desbetreffende staaf in de grafiek weergegeven. Bij het aflezen van de grafiek moet rekening worden gehouden met het verschil tussen de onderwerpen waarbij een hoge score een positieve betekenis heeft en de onderwerpen waarbij een hoge score negatief geïnterpreteerd moet worden. Dit verschil kan namelijk tot verwarring leiden. Vermogensdelicten, verloedering en onveiligheid in eigen buurt zijn de drie onderwerpen waarbij een hoge score een negatieve betekenis heeft. De toelichting over de samenstelling van de scores ontbreekt in dit hoofdstuk. De toelichting kan worden gevonden in het voorgaande hoofdstuk. In elke grafiek is een vergelijking gemaakt met Hengelo. Oranje gestreept staat voor Hengelo en blauw gekleurd voor de desbetreffende wijk. Een omkaderd staafje geeft aan dat het verschil ten opzichte van 2005 significant is. Sociale kwaliteit woonomgeving 6,1 6, Hengelo Binnenstad Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 15

28 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Binnenstad Evaluatie woning Evaluatie buurt 7,6 7,9 7,8 7,6 Sociale kwaliteit woonomgeving 6,5 6,1 Verloedering Vermogensdelicten 3,1 2,7 4,5 4, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Het bovenste balkje is de score voor Hengelo, het onderste balkje voor de wijk. Ontwikkeling 3% -4% Vertrouwen 8% 7% Onveilig 15% 29% Actief 19% 25% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% De bewoners van de Binnenstad zijn in 2007 meer tevreden over hun woning dan in het jaar De evaluatie van de woning in de Binnenstad (7,9) scoort zelfs hoger dan het stedelijke gemiddelde (7,6). De stijging is echter niet significant. Ook de evaluatie van de buurt in de Binnenstad had in 2005 nog dezelfde score als het stedelijke gemiddelde, maar in 2007 zijn bewoners van de Binnenstad de eigen buurt iets minder gaan waarderen. Er is nog steeds sprake van een hogere mate van verloedering in de Binnenstad (4,5) en de bewoners hebben ook meer het idee dat vermogensdelicten in de buurt vaak voorkomen dan gemiddeld in Hengelo (score 4,5 in de Binnenstad tegen 2,7 gemiddeld in Hengelo). Zowel de score van verloedering als die van vermogensdelicten, is gestegen. Deze stijgingen zijn niet significant. In 2007 geldt, dat bewoners in de Binnenstad actiever in de eigen buurt zijn dan gemiddeld in Hengelo. Een kwart van de bewoners in de Binnenstad is het afgelopen jaar actief geweest ter verbetering van de eigen buurt. Verder zijn er in 2007 meer mensen in de Binnenstad die vinden dat de buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan, dan vooruit (negatieve ontwikkelingsindex). Het vertrouwen in de toekomst van de buurt is ook afgenomen en er zijn meer mensen die zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt. 16 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

29 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk 3.3 Hengelose Es Evaluatie woning Evaluatie buurt 7,6 7,5 7,8 7,4 Sociale kwaliteit woonomgeving 6,5 6,3 Verloedering Vermogensdelicten 3,1 3,6 2,7 3, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Het bovenste balkje is de score voor Hengelo, het onderste balkje voor de wijk. Ontwikkeling Vertrouwen Onveilig Actief 3% 10% 8% 2% 15% 19% 19% 19% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% De score van de evaluatie van de eigen woning is in de Hengelose Es iets lager dan het Hengelose gemiddelde. Verloedering (3,6) en vermogensdelicten (3,7) komen volgens de bewoners in de Hengelose Es nog steeds vaker voor in de eigen buurt dan in Hengelo als geheel. De verloedering is in de Hengelose Es significant gestegen ten opzichte van Zowel de ontwikkelingsindex als de vertrouwensindex is in de Hengelose Es gedaald. Veel mensen vinden dat de buurt in het afgelopen jaar achteruit is gegaan en ook heeft men minder vertrouwen in de toekomst van de buurt. Beide dalingen zijn significant ten opzichte van Dit negatieve beeld geldt ook voor Hengelo als geheel. Een positieve ontwikkeling in de Hengelose Es is dat in 2007 minder mensen zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt. Deze verandering is echter niet significant. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 17

30 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Noord Evaluatie woning Evaluatie buurt Sociale kwaliteit woonomgeving 7,6 7,2 7,8 7,3 6,5 6,1 Verloedering Vermogensdelicten 3,1 3,1 2,7 2, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Het bovenste balkje is de score voor Hengelo, het onderste balkje voor de wijk. Ontwikkeling 3% Vertrouwen Onveilig Actief 8% 5% 15% 15% 19% 21% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% Zowel de score van de evaluatie van de woning als van de buurt is in de wijk Noord gedaald ten opzichte van 2005 en zijn minder hoog dan in Hengelo als geheel. De verschillen tussen Noord en Hengelo als geheel zijn groter geworden in vergelijking met De daling van de evaluatie van de buurt is in Noord ook daadwerkelijk significant. Verloedering komt volgens de bewoners in Noord ongeveer even veel voor als gemiddeld in Hengelo. Mensen in Noord hebben het idee dat vermogensdelicten vaker voorkomen dan in 2005, toen lag deze score ook nog onder het stedelijke gemiddelde. Verder laat zowel de ontwikkelingsindex als de vertrouwensindex in Noord een daling zien ten opzichte van 2005, dit geldt ook voor Hengelo in het geheel. Wel scoort de wijk Noord voor het eerst sinds 1999 lager op deze variabelen dan het Hengelose gemiddelde. De daling van de ontwikkelingsindex is voor zowel de wijk Noord als voor Hengelo als geheel significant. De mensen in Noord zijn in vergelijking met het stedelijke gemiddelde actiever in de buurt. In de eerdere metingen (vanaf 2001) waren mensen in Noord juist minder actief dan gemiddeld in Hengelo. Het Hengelose gemiddelde is in vergelijking met 2005 bijna 5% (significant) gedaald. 18 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

31 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk 3.5 Hasseler Es Evaluatie woning Evaluatie buurt 7,6 7,9 7,8 8,0 Sociale kwaliteit woonomgeving 6,5 6,6 Verloedering Vermogensdelicten 3,1 3,2 2,7 2, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Het bovenste balkje is de score voor Hengelo, het onderste balkje voor de wijk. Ontwikkeling Vertrouwen Onveilig Actief 3% 6% 8% 7% 15% 12% 19% 17% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% Net als in de voorgaande metingen, scoort de evaluatie van de woning in de Hasseler Es hoger dan gemiddeld in Hengelo. De score voor de evaluatie van de buurt is dit jaar in de Hasseler Es ook hoger dan het stedelijke gemiddelde. Mensen uit de Hasseler Es zijn meer tevreden over de eigen buurt in vergelijking met 2005, deze stijging is significant. Verloedering komt iets vaker voor in de wijk dan gemiddeld in Hengelo. Er is sprake van een afname van het aantal mensen in de Hasseler Es dat het idee heeft dat vermogensdelicten vaak voorkomen in de buurt, en deze score ligt dit jaar onder het Hengelose gemiddelde. De afname is echter niet significant. De wijk Hasseler Es is de enige wijk in 2007 met een hogere ontwikkelingsindex ten opzichte van Het aandeel mensen dat vindt dat de buurt zich het afgelopen jaar positief ontwikkelt heeft ligt in de Hasseler Es hoger (6%) dan in Hengelo als geheel (3%). Verder voelen de bewoners zich relatief veilig in vergelijking met de rest van Hengelo, 12% geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt tegen 15% gemiddeld in Hengelo. Daarentegen zijn de mensen in de Hasseler Es minder actief in de buurt in vergelijking met Het aantal mensen actief in de wijk is bijna gehalveerd. De daling is significant en ligt hiermee onder het stedelijke gemiddelde. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 19

32 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo Groot Driene Evaluatie woning Evaluatie buurt 7,6 7,9 7,8 8,3 Sociale kwaliteit woonomgeving 6,5 6,6 Verloedering Vermogensdelicten 3,1 3,1 2,7 2, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Het bovenste balkje is de score voor Hengelo, het onderste balkje voor de wijk. Ontwikkeling Vertrouwen Onveilig Actief 3% 1% 8% -4% 15% 14% 19% 16% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% Hengeloërs uit Groot Driene beoordelen de evaluatie van de woning hoger dan gemiddeld in Hengelo. In vergelijking met 2005 is deze score significant gestegen. Ook de scores van de evaluatie van de buurt en de cohesie in de buurt liggen hoger dan het Hengelose gemiddelde. De verloedering in Groot Driene is in vergelijking met 2005 significant toegenomen, en is nu gelijk aan het Hengelose gemiddelde. De score van vermogensdelicten ligt wel nog steeds onder het stedelijke gemiddelde. Ook het percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt ligt lager dan het stedelijke gemiddelde. Daarentegen is zowel de ontwikkelingsindex als de vertrouwensindex slechter in Groot Driene dan gemiddeld. Er is zelfs sprake van een negatieve vertrouwensindex, dat wil zeggen dat er meer mensen zijn die verwachten dat de buurt in de toekomst achteruit zal gaan dan mensen die denken dat de buurt vooruit zal gaan. Net zoals in Hengelo als geheel het geval is, zijn bewoners in Groot Driene het afgelopen jaar minder actief geweest om de buurt te verbeteren dan twee jaar geleden. De daling in Groot Driene is echter niet significant. 20 Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie

33 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Leefbaarheid en Veiligheid per wijk 3.7 Berflo Es Evaluatie woning Evaluatie buurt Sociale kwaliteit woonomgeving 7,6 6,9 7,8 6,9 6,5 5,8 Verloedering Vermogensdelicten 3,1 4,0 2,7 3, ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Het bovenste balkje is de score voor Hengelo, het onderste balkje voor de wijk. Ontwikkeling Vertrouwen 3% -15% 8% 33% Onveilig Actief 15% 22% 19% 18% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% 30% In de wijk Berflo Es is de waardering voor zowel de woning als de buurt lager in de wijk dan gemiddeld in Hengelo. Bewoners zijn wel meer tevreden over de buurt dan in 2005, deze stijging is echter niet significant. Ook de sociale cohesie is kleiner, er is sprake van meer verloedering, en vermogensdelicten komen vaker voor volgens de bewoners. In verhouding voelen veel mensen zich wel eens onveilig in de Berflo Es, ruim één op de vijf bewoners (22%). Ook zijn de bewoners iets minder actief in de Berflo Es dan gemiddeld in Hengelo. De wijk Berflo Es heeft in 2007 een negatieve ontwikkelingsindex, net als in de drie voorgaande metingen. In deze wijk zijn dus meer mensen die vinden dat de wijk achteruit is gegaan in het afgelopen jaar dan mensen die vinden dat de wijk vooruit is gegaan. Opvallend in de Berflo Es, is het grote vertrouwen in de toekomst van de wijk. Een derde van de bewoners denkt dat de wijk de komende jaren vooruit zal gaan. Dit vertrouwen is in vergelijking met 2005 significant gestegen van 6% naar 33%. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Deze stijging hangt waarschijnlijk samen met de aankomende herstructurering van de Berflo Es. Gemeente Hengelo, Beleidsonderzoek en Geo Informatie 21

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkanalyse Groot Driene, Beleidsonderzoek en Geo Informatie, Gemeente Hengelo 43

Wijkanalyse Groot Driene, Beleidsonderzoek en Geo Informatie, Gemeente Hengelo 43 Wijkanalyse, 2007 Bijlage 4: SOCIAAL Beleidsonderzoek en Geo Informatie, Gemeente 43 Wijkanalyse, 2007 Figuur 26: Gemiddeld besteedbaar jaarinkomen in euro s (x1000) van huishoudens per woonbuurt, wijk

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

2012, peiling 3b september 2012

2012, peiling 3b september 2012 resultaten 2012, peiling 3b september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Demografie Bevolking Huishoudens Etniciteit Inkomen 7

INHOUDSOPGAVE. 2. Demografie Bevolking Huishoudens Etniciteit Inkomen 7 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 2 1.2 Vraagstelling van het onderzoek 2 1.3 De onderzoeksaanpak 3 1.4 De opzet van de rapportage 4 2. Demografie 5 2.1 Bevolking 5 2.2 Huishoudens

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 een analyse van de Leidse wijken in het kader van het Grotestedenbeleid Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Corrine Oudijk Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de vierde Leefbaarheidmonitor die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is gehouden. In de Leefbaarheidsmonitor is de mening van de burger van groot belang:

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie