VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Breukelen (2e secretaris); ROVER: C.Vonk, O.Chalebyani, A. Everaarts, F. Sam, M. Waalewijn, R. Teeuwsen; Vereniging Stadsvervoerbelang: A.W.Markus, V. v. Lamoen, R. Visser, R. de Vrieze, H. Miedema; SBO Noord-Holland: A. Goudriaan, G. Balke, T. Bruins; Cliëntenbelang Amsterdam: M. v.d. Dool, B. Chevallerau, L. Hendriksen; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: E. van Eijk; ASVA: N. Knoester, J. van Mil. Voor agendapunten 3 t/m 5: M. Thoma Voor agendapunt 6 t/m 10: R. de Groot en L. Steur (GVB), mw S. Hendriks (NS) Voor agendapunten 11 en 12: J. Vermeer en J. Rienderhoff (EBS) Voor agendapunt 13: O. Pruis (SRA) Ook aanwezig: P. de Winter (SRA) A f w e z i g : Mw A. Wiertz en F. Sam 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden dhr J. van Mil (plaatsvervangend) en dhr Hendriksen. Zij stellen zich voor. Mw Van Eijk is kandidaatlid voor de ANBO en moet nog benoemd worden. Uit te delen stukken De secretaris heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: 4, 5, 6 en 12 zijn adviesaanvragen voor tariefvoorstellen voor de vier concessies.15 is het programma voor de training in oktober. Vanaf A13 zijn ter kennisnamestukken, waaronder een verslag van het overleg met GVB over DRIS dat als basis dient voor een concept advies. A14 is een aangepaste adressenlijst. Mededelingen Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heer Sam en mevrouw Wiertz. Dhr Markus meldt dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de Landelijke Spoortafels. De voorzitter verzoekt dhr Markus de RAR tijdig en schriftelijk over deze ontwikkelingen te rapporteren. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Actie Afspraken secretaris Toezenden pakket knooppuntmanagement en indicatorenwijzer wayfinding verzonden secretaris Informatie voor bespreken ontwikkelingen Zuidas bij stukken secretaris Brief gemeente Amsterdam over gebruik OV infrastructuur en verkeerslichten verzonden GVB Reactie GVB op lagere frequentie metrolijnen in CP okt ontvangen secretaris Stand van zaken onderzoek enquête IJtram door de Stadsregio bij stukken secretaris RAR advies vervoerplan Zaanstreek 2015 afronden en verzenden verzonden secretaris RAR advies vervoerplan AML 2015 afronden en verzenden verzonden Ambags Voorstel brief over gezamenlijke OV info balie in station Amsterdam CS verzonden Algemene onderwerpen 2. Tarieven algemeen, verdeling SOV gelden, indicatie, ontwikkelingen ROVB, mandatering LTK SOV: Dhr Vonk zegt dat het ernaar uit ziet dat de Studenten OV kaart blijft en wordt uitgebreid tot scholieren van middelbare scholen. Dat betekent dat meer studenten met het OV gaan reizen. Hoe de financiële verdeling is tussen het ministerie van OCW en de vervoerders is onduidelijk. ROVB: Over de landelijke tariefafspraken zegt dhr Vonk dat de ROVB, de tariefgroep waarin alle landelijke ROCOV's vertegenwoordigd zijn, een brief heeft verstuurd naar het tarievenbureau OV met daarin het standpunt over het landelijke tarieven kader (LTK) Ingestemd wordt met de verhoging van 1,14%, Verslag RAR vergadering 4 september 2014 Pagina 1 van 6

2 alle genoemde (instap)tarieven en landelijke abonnementen. De secretaris voegt toe dat gevraagd is in te stemmen met mandatering aan het ROVB om die voortaan, ook namens de RAR, advies uit te laten brengen over het LTK. De RAR kan dan alleen invloed uitoefenen via dhr Vonk als lid van het ROVB.. Regionale zoneabonnementen Binnen de Randstad Noord (Stadsregio, Almere en Noord-Holland-Noord) hanteren alle vervoerders dezelfde tariefverhoging voor abonnementen van 0,75%, in plaats van de toegestane 1,14%. De voorstellen van de vervoerders zijn pas vorige week ontvangen. Dhr Vonk heeft wel al een eerste concept advies geschreven. De werkgroep brengt één advies uit over alle concessies. Uiteindelijk zal dat leiden tot vier afzonderlijke adviezen naar de verschillende vervoerders. Tariefvoorstellen verschillende vervoerders Dhr Vonk zegt dat het concept advies in de werkgroep Tarieven besproken wordt en vervolgens ter vaststelling aan de RAR wordt voorgelegd. Vandaag geven vervoerders een toelichting op de wijzigingen. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 3. Consumentenplatform Tijdens het CP voor de concessie Zaanstreek kwamen aan de orde: tariefvoorstellen, kwaliteitsaspecten en nieuwe verkoopmachines (powerfull sales units). Voor dat laatste volgt nog een uitnodiging voor uitleg over de werking. Er zijn geen opmerkingen. 4. Tarieven en kaartsoorten, tariefvoorstel 2015 Zaanstreek Dhr Thoma zegt dat een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. CXX introduceert het Kidsticket voor 1 euro. Het huidige gezinsticket voldoet niet meer aan de behoefte, men wil met kinderen op saldo kunnen reizen. Aan 65+ers wordt een jaarabonnement aangeboden tussen 110 en 125 euro. Gewerkt wordt nog aan vormgeving, distributie en samenwerking met partijen. Voor Zaanstreek wordt een CXX-only abonnement toegevoegd waarmee wordt ingespeeld op de behoefte om bijvoorbeeld alleen in de zomermaanden te reizen. Tot slot worden ook alle andere abonnementen en tarieven aangepast aan de vastgestelde indexering maar wel afgerond.. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 5. Tarieven en kaartsoorten, tariefvoorstel 2015 Amstel & Meerlanden Ook hier worden het Kidsticket en het 65+ abonnement ingevoerd. Om tegemoet te komen aan thuiswerkers, deeltijdwerkers en werknemers die deels met een andere modaliteit reizen, daalt de prijs voor het Amsterdam Vrij jaarabonnement. Ook voor AML worden de overige tarieven op dezelfde wijze aangepast. HOV Lissen-Schiphol Dhr Chevallerau merkt op dat de Stadsregio vermeld wordt als deelnemer van een werkgroep voor de uitwerking van de HOV-lijn van Lisse naar Schiphol. Het verbaast hem dat de RAR niet is geïnformeerd. Volgens de secretaris is de Stadsregio alleen betrokken vanwege een eventuele subsidiering in de aanleg van infrastructuur (een brug). Dhr De Winter vult aan dat de lijn waarschijnlijk pas in 2030 wordt geïmplementeerd. De voorzitter stelt voor om bij ROCOV Zuid-Holland Midden te informeren of de belangen van de Haarlemmermeer op dit punt voldoende behartigd kunnen worden. Primair ligt de verantwoordelijkheid bij de organisatie in het gebied waar de concessie verleend wordt. Dhr Chevallerau neemt het initiatief. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 6. Tarieven en kaartsoorten, tariefvoorstel 2015 Amsterdam Dhr De Groot licht toe dat het GVB de landelijke tarievenindex volgt van 1,14%. Het km-tarief wordt afgerond op 0,1ct en de dagkaart op 50ct. Er worden geen nieuwe kaarten geïntroduceerd. In samenspraak met Connexxion en EBS wordt het tarief voor het Randstad-Noord abonnement met 75ct verhoogd. Reactie van de RAR op de voorstellen van CXX en GVB Dhr Vonk zegt dat de RAR liever ziet dat in de toekomst één km-tarief wordt gehanteerd door alle vervoerders. Dit ook ter bevordering van de integratie van het lijnennet. Hij is blij met de handhaving van de dagkaart voor de hele regio voor 13,50 euro. Verheugend is ook dat abonnementreizigers tegen een gereduceerde prijs met andere vervoerders binnen een zelfde zone kunnen reizen. Over de prijswijziging van de uurkaart van het GVB, zegt dhr Vonk voorkeur te hebben voor een stijging naar 3 in plaats van 2,80 euro. Dit in verband met oponthoud door het teruggeven van wisselgeld. Verder vindt hij dat het reguliere nachtbustarief op 8 euro moet blijven en dat het nachtkaartje standaard op de OV chipkaart moet staan in plaats Verslag RAR vergadering 4 september 2014 Pagina 2 van 6

3 van dat het steeds moet worden opgeladen. Dhr Vonk reageert verheugd op de kortingskaarten (Kidsticket en 65+) van Connexxion maar betreurt het dat de tijden waarop de kaarten gebruikt kunnen worden verschillen met die van EBS. Hij doet een appel op de Stadsregio om dit gelijk te trekken. In het algemeen vindt hij ook dat vervoerders elkaars kaarten moeten accepteren. Als voorbeeld noemt hij de P+R kaarten die geweigerd worden bij overstap op een lijn van een andere vervoerder dan GVB. Dhr Markus meldt dat het toeristische product van de vervoerders door de zuidvleugel wordt overgenomen. Op de vraag van dhr Chevallerau legt dhr Thoma uit dat de gemiddelde tariefsverhoging 1,14% is. De wagenverkoop blijft op 0% en ook abonnementen blijven op hetzelfde niveau. Het km-tarief ligt hoger om de landelijke indexering te compenseren. Dhr De Winter voegt toe dat een technische toets op de tariefvoorstellen nog moet plaatsvinden. De stijging mag gemiddeld maximaal 1,14% zijn. Mogelijk worden sommige tarieven nog bijgesteld. Dhr Ambags vraagt de werkgroep, in het kader van de verhoging van het kilometertarief, te kijken naar wat belangrijker wordt geacht, de incidentele reiziger of klanten die op saldo reizen. De voorzitter zegt dat het conceptadvies plenair wordt vastgesteld op 9 oktober. 7. Tarieven en kaartsoorten, adviesverzoek Amsterdam Travel Ticket Dhr De Groot zegt dat het hier gaat om het combineren van 2 vervoerbewijzen, de GVB dagkaart met een kaartje van NS, tot 1 wegwerp OV-Chipkaart waarmee van Schiphol naar één van de Amsterdamse stations gereisd kan worden en terug en ook binnen Amsterdam op het GVB net. De kaart wordt geïntegreerd met een plattegrond geleverd. Uitchecken is niet nodig. Dhr Van Lamoen wil weten of door NS extra kosten worden berekend voor de eenmalige OV chipkaart. Mw Hendriks zegt dat de prijs all-in is. Dhr De Groot zegt dat over het tarief nog overleg plaatsvindt met NS. Omdat het in overeenstemming moet zijn met de dagkaarten van het GVB, wordt het mogelijk iets hoger. Dhr Markus stelt voor niet alleen voor buitenlandse toeristen de kaart te introduceren maar ook voor inwoners van bij voorbeeld Eindhoven die een dagje naar Amsterdam willen. Dhr De Groot zegt dat het nu om een pilot gaat. Hij sluit niet uit dat met de kaart in de toekomst ook vanuit elders in Nederland gereisd kan worden. Dhr Hendriksen voorziet een probleem wanneer toeristen in Amsterdam gebruik willen maken van andere vervoerders dan het GVB bij wie de kaart niet geldig is. Dhr Vonk refereert aan zijn opmerkingen op de algemene tariefvoorstellen waarin hij gesteld heeft dat dit soort kaartjes bij alle vervoerders binnen Amsterdam geldig zouden moeten zijn. Hij vindt het jammer dat de dagenkaart van GVB/NS niet voor de andere vervoerders geldt. In het concept advies zal hij bij de Stadsregio op aandringen dat het op den duur ( 1 jaar) één kaartsoort. Dhr De Groot sluit niet uit dat dit in de toekomst mogelijk is. Dhr Ritveld weet dat in Kopenhagen de OV kaart gecombineerd wordt met een gratis bezoek aan musea. Dhr De Groot zegt dat er nu al de combinatie GVB en I Amsterdam bestaat met toegang tot musea e.d. Uitbreiding is mogelijk, wel kunnen tarieven daarmee hoger worden. Dhr Everaarts vraagt in hoeverre de kaart conflicteert met de Kids dagkaart waarmee toeristen met kinderen goedkoper uit zullen zijn. Dhr De Groot kan zich voorstellen dat na de proef deze kaart op termijn gecombineerd kan worden tot een railrunner-achtig kaartje. Dhr Chalebyani weet dat de chip in dagkaartjes vaak kapot is. Dhr De Groot zegt dat het aantal melding van defecte kaartjes meevalt, maar dat een stevige chipkaart wordt toegepast.. Dhr Knoester vraagt of na het bereiken van de bestemming ook verder gereisd kan worden naar bijvoorbeeld Muiderpoort. Mw Hendriks antwoordt dat bij het maken van het product is uitgegaan van 2 enkele reizen. Bij de pilot wordt gekeken of er behoefte aan is. Dhr Van de Dool vraagt of scholen gebruik kunnen maken van de kaart. Mw Hendriks zegt dat ook scholen de kaart kunnen kopen, ze zijn alleen niet de doelgroep. De voorzitter vat samen dat de RAR instemt met het voorstel, betreurt dat Connexxion en EBS geen onderdeel uitmaken van de pilot en aanraadt de combinatie met het Kidskaartje en het gebruik door toeristen elders uit het land te onderzoeken. 8. Dienstregeling 2015, voortgang overleg of vaststellen concept advies Dhr Vonk zegt dat de dienstregeling in concept is ontvangen. Met het GVB heeft overleg plaatsgehad. Hij licht het concept advies toe. Dhr Ambags wijst op het te verwachte positieve effect van de wijzigingen op de lijnen 22 en 48. In een interne afweging heeft GVB besloten de de wijzigingen niet uit te voeren. Dat besluit is verassend en hij stelt voor een brief aan GVB te schrijven voor een nadere toelichting. Volgens dhr Vonk stond de omwisseling van de lijnen in het concept vervoerplan. Daarop is door de RAR positief geadviseerd. Volgens mw Steur zijn afwegingen gemaakt vanwege te verwachte wijzigingen op kwaliteitsniveau in West. De voorzitter stelt voor een aanvulling op het advies te schrijven. Verslag RAR vergadering 4 september 2014 Pagina 3 van 6

4 9. Materieel, plan van aanpak bestelling trammaterieel en materieel Amstelveenlijn Mw Steur vertelt dat nieuwe trams worden besteld voor de Amstelveenlijn en de mogelijke uitbreiding van de IJtram. GVB wil daarbij ook de inbreng van de RAR en verzoekt of er een werkgroep kan worden ingesteld. Dat verzoek wordt gehonoreerd en deelnemers zijn de heren Waalewijn (voorzitter), Rikveld, Van Lamoen en Hendriksen. Dhr Vonk heeft een adviserende rol op de achtergrond. 10. Marketing, adviesverzoek actieplan marketing 2015 Dhr De Groot geeft een toelichting. Aan de orde komen doelstelling (1 miljoen reizigers per dag, hogere waardering door klanten en tevreden werknemers), strategie, doelgroep, behoefte, reismotief (woon/werk, sociaal, recreatief), waardering, nieuwe reisproducten en campagnes (nieuwe woonwijken benaderen, promoten minder druk bezette lijnen) in 2015 en lopende activiteiten. De presentatie wordt nagezonden. toegevoegd. Vragen en antwoorden Dhr Chalebyani begrijpt dat de 32-rittenkaart via de werkgever wordt ingekocht. Dhr De Groot antwoordt dat dit tot de mogelijkheden behoort. Het is aantrekkelijk voor flexwerkers maar ook voor scholieren. Het is een anonieme kaart, dus door iedereen te gebruiken. Dhr Knoester merkt op dat werknemers hun 10- en 32-rittenkaarten kunnen declareren bij hun werkgever, scholieren niet. Hij stelt voor een gereduceerd tarief voor studenten in te stellen. Dhr De Groot zegt dat het tarief nog niet is vastgesteld en hij zal dit intern voorleggen. Dhr Van Lamoen wil weten hoe de behoeften van de reizigers worden geïnventariseerd. Ook vraagt hij waarom de samenwerking met het Concertgebouw is gestopt. Dhr De Groot antwoordt dat enquêtes zijn gehouden onder 2000 klantenpanelleden, niet reizigers worden op een andere manier benaderd (online). Er wordt zowel vooraf als tijdens de rit getoetst. Het Concertgebouw kaartje wordt zoveel gebruikt van het aangeboden gratis reizen dat het bedrag wat het GVB daarvoor ontving niet meer in verhouding stond tot de kosten. Abonnementhouders van het Concertgebouw kunnen nog wel vrij reizen. Het valt mw Van Eijk op dat, ondanks het succes, abonnementen voor 65+ers niet apart vermeld worden. Dhr De Groot refereert aan het bestaande 65+abonnement van GVB. De voorzitter stelt vast dat de RAR met instemming kennisneemt van het marketingplan. Het advies zal dat bevestigen. Overleg met DIVV Deze middag is overleg geweest met divv. De voorzitter en dhr Vonk waren daarbij aanwezig. Aan de orde kwamen de infrastructurele maatregelen die door divv getroffen moeten worden wanneer haltes niet meer door GVB worden aangedaan: haltes verwijderen, afstellen verkeerslichten en vrije trambanen. Als voorbeeld van hoe het mis kan gaan werd de halte Elisabeth Wolfstraat genoemd. Uit het gesprek bleek dat de afstemming tussen GVB en divv slecht is. De maatregelen worden door het GVB wel aangevraagd maar niet uitgevoerd. Dhr Vonk stelt voor de halte niet op te heffen voordat de maatregelen zijn uitgevoerd. Mw Steur zegt dat, in verband met aanpassing van reizigersinformatie, haltes niet in het midden van een periode opgeheven kunnen worden. De voorzitter zegt dat is afgesproken dat specialisten van de RAR, onder wie dhr Vonk, GVB en divv om tafel gaan om op halteniveau knelpunten en verbeterpunten te bespreken. Daarnaast komt divv in een RAR vergadering uitleg geven over het beleid ten aanzien van maatregelen ter bevordering van een snellere doorstroming van het OV. Concessiegebied Waterland (EBS) 11. Dienstregeling 2014, ervaringen met gewijzigde dienstregeling 2014 Dhr Rienderhoff meldt dat het aangepaste Vervoerplan is ingevoerd. Er zijn relatief weinig klachten. Uitzondering vormt de nieuwe lijn 309 naar Amsterdam West. Die loopt niet goed, met name op ritten naar Riekerpolder is veel vertraging en uitval. Daarbij is nog sprake van een omleiding tussen de Basisweg en Sloterdijk. EBS zoekt naar noodoplossingen. Verheugend is wel dat op lijn 309 een gelijk aantal instappers te zien zijn als op de voormalige Bizzliner. Het aantal opstappers bij halte Sloterdijk groeit en is nu 80 per dag. In Ilpendam stappen 75 reizigers per dag op 309, op het Schouw ca 30. Dhr Rikveld wil de stand van zaken weten rond de gele lijn naar Buikslotermeer. Dhr Rienderhoff weet van chauffeurs dat de lijn naar Amsterdam Noord erg rustig is. De scheiding met passagiers die voorheen naar Amsterdam CS reisden is heel duidelijk geworden. Logistiek verlopen de ritten naar wens. Dhr Vermeer zegt dat de communicatie over de wijzigingen bij reizigers goed is aangekomen. Reizigers weten alleen qua reistijd nog niet goed wat voor hen het beste alternatief is. EBS werkt daar nog aan. Met betrekking tot de problemen met lijn 309 naar Riekerpolder vraagt dhr Chalebyani of er nu te weinig reizigers op die lijn reizen. Dhr Rienderhoff zegt dit nog niet precies te weten. Wel wijzen recente metingen uit dat de ritten niet druk zijn, op de drukste ritten zitten ca 45 reizigers. Vertragingen zorgen voor te drukke bussen waar Verslag RAR vergadering 4 september 2014 Pagina 4 van 6

5 door staanplaatsen voorkomen. Er is geen reden voor meer ritten naar Riekerpolder. Dhr Teeuwsen stelt voor ten tijde van de omleiding de ritten rechtstreeks naar Riekerpolder te laten rijden en de bussen tegengesteld de haltes te laten aandoen. Dhr Rienderhoff zegt toe hiernaar te zullen kijken. Dhr Chalebyani zegt dat de bevindingen verder positief zijn, ook in Landsmeer. Mw Bruins hoort positieve geluiden over het nieuwe gratis busboekje. 12. Tarieven en kaartsoorten, tariefvoorstel 2015 Waterland Dhr Vermeer legt uit dat EBS voornemens was het tarievenvoorstel in te dienen voor de volgende RAR vergadering. Maar aangezien er gezamenlijke tarieven ingediend moesten worden met Connexxion en GVB, ligt er nu alvast een deel van het tariefvoorstel. Over de Waterland specifieke voorstellen vinden nog gesprekken plaats. Het gaat dan om bestaande kaartsoorten en een nieuw dalkortingsabonnement in combinatie met een verhoogd km-tarief. Het doel van de producten is dat het voordeel oplevert voor een grote groep reizigers en dat het mensen beweegt in de daluren te reizen. Dhr Vonk benadrukt dat gestreefd moet worden naar één km-tarief voor alle vervoerders in de hele stadsregio. Ook de Stadsregio heeft hierin een afstemmende rol. Door de gezamenlijke ROCOV's is gereageerd op het landelijke tariefindexatie en daarin wordt onder meer gevraagd de verschillen tussen de spitstarieven van vervoersbedrijven gelijk te trekken en de losse kaarten van elkaar te accepteren. Dat laatste is vooral belangrijk om het voor buitenlandse toeristen minder ingewikkeld te maken. Dhr Everaarts voegt toe dat het voor nietsvermoedende toeristen niet te zien is of de rood-grijze R-net bussen van Connexxion, GVB of EBS zijn. Dhr Vermeer zegt dat EBS er destijds voor gekozen heeft het losse kaartje als terugvalmogelijkheid aan te bieden aan de binnenlandse reiziger. Voor buitenlandse reizigers is het Amsterdam & Region Dayticket (ARDt)in het leven geroepen. Dhr De Winter merkt op dat de Stadsregio aanstuurt op inter-operabele kaarten. Dhr Vermeer zegt nog dat EBS het belangrijk vindt om in de bus duidelijk te maken met welke maatschappij de passagier reist. Dit in verband met het eventueel indienen van klachten door reizigers. De voorzitter stelt vast dat het concept advies volgt. Presentaties 13. Infrastructuur, stand van zaken Zuidas en het openbaar vervoer Dhr Pruis is namens de Stadsregio betrokken bij het project Zuidas en geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond de OV terminal. De presentatie is met de stukken meegezonden (13). Aan de orde komen onder meer de organisatie, de fasering, het ontwerp van de OV terminal (tram- en busstation, fietsenstallingen), tijdelijke maatregelen ten tijde van de aansluiting van de N/Zlijn en afkoppeling van de A'veenlijn. Dhr Markus vraagt of het aantal fietsplaatsen correct is en merkt hij op dat de extra tunnel mogelijk drukker wordt dan de Minervatunnel. Dhr Pruis zegt dat er fietsplekken worden gerealiseerd en er wordt in het ontwerp rekening gehouden met een uitbreiding naar De Brittentunnel wordt 12m breed. Met behulp van loopstroommodellen is gekeken is naar de verhouding tussen het aantal reizigers in de verschillende passages. Dhr Waalewijn zegt dat de RAR vanwege de grote stroom voetgangers naar de VU meerdere malen heeft voorgesteld een afgang te maken vanaf de perrons aan de westkant van de Parnassusweg. Dat is nooit in de plannen terechtgekomen. Dhr Pruis antwoordt dat er onvoldoende ruimte is voor een hoogwaardige inpassing van de stijgpunten. Wel is met loopstroommodellen gekeken naar de voetgangersstroom tussen station en VU. Daarin meegenomen zijn de veranderingen van de gebouwen van de VU. Voetgangers lopen redelijk gespreid en het resultaat lijkt acceptabel. Dhr Van Lamoen vraagt om een indicatie van de loopafstand tussen bus- en tramstation. Dhr Pruis denkt dat het ca 250m is. Dhr Visser vraagt naar de stand van zaken rond de vertramming van lijn 15 en realisatie van de boog. Dhr Pruis zegt dat naar tramlijn 15 een planstudie plaatsvindt. Het besluit is nog niet genomen maar het ziet er positief uit. In het ontwerp wordt rekening gehouden met aanlanding van de tram bij het station. Over de boog zegt hij dat daarmee in het palenplan voor de A10 tunnels rekening wordt gehouden. Dhr Hendriksen merkt als probleem op dat de tramsporen aan de zuidkant en de metrosporen aan de noordkant liggen en vraagt of in het plan maximaal gerealiseerd wordt dat de tram zo dicht mogelijk op de metroperrons aansluiten. Ook wil hij weten waarom de tram niet aan de noordkant wordt aangelegd. Dhr Pruis zegt dat het grootste bezwaar van de tram aan de noordkant was dat een omweg zou ontstaan als de tram door zou rijden naar de RAI. Bovendien wordt in de toekomst de overstap tussen A'veenlijn en trein belangrijker dan die tussen A'veenlijn en metro. Een laatste reden is dat de zuidelijke tunnel eerder gereed is waardoor het tramstation eerder gerealiseerd kan worden. Dhr Ambags meldt dat de Fietsersbond Amsterdam op 30 oktober een symposium houdt over de fietsambitie voor de Zuidas. Dhr Chevallerau vraagt of bij de fietsenstallingen rekening wordt gehouden met moderne fietsen. Dhr Pruis antwoordt dat van de plaat- Verslag RAR vergadering 4 september 2014 Pagina 5 van 6

6 sen 850 zijn bestemd voor buitenmodelfietsen (kratjes e.d.). Tot slot zegt dhr Pruis na te zullen denken over hoe de RAR te betrekken bij de tijdelijke maatregelen. Overige onderwerpen 14. Vertegenwoordiging RAR, mededeling ontwikkelingen binnen SBO-NH en ANBO De voorzitter meldt dat SBO per 1 oktober is opgeheven en de vraag is wat dat betekent voor de vertegenwoordiging van SBO en ANBO in de RAR. Het is van belang dat er voor het einde van het jaar een voordracht komt van een officiële organisatie. Hij vraagt mw Van Eijk en dhr Balke hier achteraan te gaan. 15. Opleidingen, aanmeldingen voor 3 oktober + heidag RAR Behalve op 3 oktober wordt de basistraining ook op 30 oktober gegeven. De leden kunnen per mail aan de secretaris opgeven voor welke datum men zich beschikbaar stelt. Op de vraag naar de voorkeurdatum voor de heidag, stemt het merendeel in met vrijdag 24 oktober. 16. Uitnodigingen, werkbezoek metro Het werkbezoek aan de metro heeft reeds plaatsgevonden. Verder zijn er geen uitnodigingen. 17. Werkgroepen, doorlopen en vernieuwen samenstelling Voorbereiding LTSA Markus moet zijn A. Markus. 18. Jaarplanner, aanpassen aan ontwikkelingen, toevoegen nieuwe onderwerpen Er zijn geen opmerkingen. 19. Verslag vergadering 3 juli 2014 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 1: bij aanwezigen moet dhr H. Miedema worden toegevoegd. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 20. Rondvraag Dhr Chevallerau wil graag dat de Stadsregio een sturende rol krijgt in de ontwikkelingen rond de FFF. De secretaris zegt dat de RAR eerder een bezwaar heeft geschreven en dat is afgewezen. Voordat een vervolgstap wordt gezet, wil hij eerst de meest recente informatie tot zijn beschikking hebben. Dhr Chevallerau verzorgt de informatie. De voorzitter is wegens vakantie afwezig bij de volgende vergadering. Dhr A. Markus vervangt hem. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 leden Schouw station Duivendrecht 2 secretaris T.z.t. lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 3 secretaris Uitvoering nieuwe Amsterdamse abri s op agenda RAR 4 Vonk Melden resultaat overleg GVB activeren OV-Chipkaart bij reizen met nachtnet 5 A Markus Rol consumentenorganisaties in een efficiënte, deskundige en slagvaardige RAR 6 NS Wat is het effect van het in-uitchecken bij bezoek aan winkels op een kortingsproduct 7 A.Markus Voorstel onderwerpen voor overleg 4 Rocov s tbv landsdelenoverleg LTSA 8 Everaarts (uit CP) verzamelen opmerkingen gebreken aan metromaterieel M5 tbv RAR advies. 9 leden GVB verwacht een RAR advies over de pilot Nachtvervoer. 10 GVB In-/uitstap informatie en reizigers gegevens zo mogelijk verstrekken in CP okt. 11 secretaris RAR reactie op gewijzigde opzet monitoring opstellen 12 voorzitter Uitwerking opleidings- en heidag 13 werkgroep Opstellen concept advies tarieven 2015 alle vervoerders 14 secretaris Brief ROVB met instemming mandatering advisering LTK 15 Chevallerau Contact buurt ROCOV ontwikkelingen HOV Schiphol Lisse en info naar RAR 16 werkgroep Aanvullend advies op besluit GVB over Vervoerplan werkgroep Opstellen concept advies dienstregeling GVB werkgroep Concept advies actieplan Marketingplan GVB SBO-/ANBO leden Ontwikkelingen rond vertegenwoordiging ouderenbonden in de RAR 20 allen Voorkeur bezoeken basistraining 3 of 30 okt melden aan secretaris 21 Chevallerau Info herstart FFF IJmuiden Amsterdam Verslag RAR vergadering 4 september 2014 Pagina 6 van 6

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: 16.17 Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 De vervoerders Arriva en Hermes hebben Reizigersoverleg Brabant gevraagd advies uit te brengen over de tariefproducten

Nadere informatie

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek.

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek. Reizigers Advies Raad Vervoerregio Amsterdam T.a.v. de secretaris, Dhr. B. van der Meulen Postbus 626 1000 AP AMSTERDAM Connexxion OV Stationsplein 13 1211 EX Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum 035

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen agendapunt : B-2 vergaderdatum : 29 oktober 2015 onderwerp : OV tarieven 2016 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen Gevraagde

Nadere informatie

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Qbuzz Connexxion Betreft: advies tarieven concessies BRU en PU 2015 Utrecht, 9 september 2014 Geachte Dames, Heren, Dank voor uw adviesaanvragen over de tarieven 2015 en de toelichting daarop. Het ROCOV

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema,

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema, Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem Laapersveld 75 1213 VB Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum Telefoon 035 625 16 00 Datum: 29 oktober 2014

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: -

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: - HERMES Openbaar Vervoer BV t.a.v. dhr. H.D. de Gooijer Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: - Uw datum: 30 september 2014 Ons Kenmerk: RGS402 Onderwerp: Tarieven Breng bus 2015 Afschrift aan: Provincie

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: Gevraagd besluit. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt gevraagd:

Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: Gevraagd besluit. De Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt gevraagd: Vergadering: 16 november 2016 Agendapunt: 3 Onderwerp: Tariefvoorstellen 2017 Van: J.M. Witte Datum: 4 november 2016 Contactpersoon: J.M. Witte Telefoonnummer: 088-5445207 1. Gevraagd besluit De Bestuurscommissie

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag T.a.v. De heer I. van der Linden Postbus CB DEN HAAG. Datum: 25 juli 2017

Metropoolregio Rotterdam Den Haag T.a.v. De heer I. van der Linden Postbus CB DEN HAAG. Datum: 25 juli 2017 K AARDIG ONDERWEG RET N V Openbaar vervoerbedrijf Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam Postbus 112 3000 AC Rotterdam Nederland T +31(0)10 447 69 11 F +31(0)10 285 10 00 E info@ret.nl www.ret.nl Gescand

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Fractie Christen Unie t.a.v. mevrouw A. Haga www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl -w,twitrer.com/provfrys1

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

U/??7""' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

U/??7' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad Eigendom van Stadsregio Amsterdam Reizigers A di/res verzonden24sepzu1s U/??7"" Regionale Reizigers Advies Raad aan voor de Stadsregio Amsterdam Connexxion OV drs V Hoekstra Jodenbreestraat 25 1011 NH

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v de heer J. Smit Postbus 297 7400 AG DEVENTER S Uw kenmerk: - Uw datum: 14 augustus 2013 Ons Kenmerk: RGS350 Onderwerp: Advies vervoerplan 2014 Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen:-

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Secretariaat: Van Gelderplantsoen 67 8266 HD Kampen rocoverijssel@telfort.nl College van Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. de

Nadere informatie

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie,

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie, M E M O Aan : Leden van de raadscommissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 4 juni 2015 Onderwerp : Advies van de adviescommissie van de concessie Waterland over het vervoerplan 2016 van

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 1 4 JAN 2314. Onderwerp: Afschrift PS Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 inzake Openbaar Vervoer.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 1 4 JAN 2314. Onderwerp: Afschrift PS Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 inzake Openbaar Vervoer. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. 1 4 JAN 2314 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o.nl Provinciale

Nadere informatie

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Landelijk uniforme tarieven (LTK) conform voorstel ROVB Index: LTI = 3,83% a.) Basistarief OV-chipkaart ('vaste voet') Tarief 2012 0,83 (rekentarief 0,827)

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 28 maart 2010 hwgo2010-lf8 Gratis Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk Middelharnis en Rotterdam Zuidplein rijdt Qliner

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 januari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 Regio Abonnement Het Regio Abonnement is een abonnement dat is gebaseerd op zones zoals die ook voor 2013 van toepassing waren.

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1704 10 februari 2010 Regeling tot wijziging van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer in verband met

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013 Dienstregeling 2013 Haarlem-IJmond Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Adviesaanvraag aanpassing tarieven buurtbuskaartjes

Adviesaanvraag aanpassing tarieven buurtbuskaartjes Trambaan 3 8441 BH Heerenveen Postbus 626 8440 AP Heerenveen Tel: +31 (0)88 277 58 55 Fax: +31 (0)513 655 808 ROCOV Gelderland SAN t.a.v. het Secretariaat p/a Mobycon Postbus 2873 2601 CW Delft Internet:

Nadere informatie