DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden"

Transcriptie

1 agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Herman Brüheim/Dominic de Vreeze Gevraagde beslissing: Kennis nemen van de vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016, de adviezen van de Reizigers Advies Raad (RAR) en de adviezen van de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland. Instemmen met de constatering dat de vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland in overeenstemming zijn met de Concessiebesluiten van respectievelijk de concessies Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland door ondertekenen van bijgevoegde brief. In te stemmen met afwijkingen in de dienstregeling ten opzichte van het Programma van Eisen voor de concessie Zaanstreek tot het einde van de concessieperiode. In te stemmen met de compensatie van (in 2016) en (in 2017) aan Connexxion, zijnde de derving aan reizigersinkomsten waarbij het uitgangspunt is dat dit verrekend wordt met de extra reizigersopbrengsten in de concessie Amsterdam. Korte toelichting Connexxion en EBS hebben bij de Stadsregio Amsterdam haar definitieve vervoerplannen van de concessies Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland ingediend. Conform de in het Concessiebesluit vastgelegde procedure hebben Connexxion en EBS haar vervoerplannen besproken met de Adviescommissies (bestaande uit de betrokken gemeenten van de concessie) en de RAR. Na advisering, waarbij de adviezen vrijwel allemaal zijn overgenomen, zijn de vervoerplannen bij de Stadsregio ingediend. In een enkel geval neemt de vervoerder de adviezen van de gemeenten en/of RAR niet over en maakt de Stadsregio een afweging. Deze staan hieronder per concessie toegelicht. Concessie Amstelland-Meerlanden De grootste wijzigingen in het vervoerplan 2016 betreffen de verbindingen tussen Schiphol, Badhoevedorp en Amsterdam-West. Deze maken onderdeel uit van het zogeheten Parallelliteitsplan.

2 Parallelliteitsplan Dit plan is in samenwerking tussen Connexxion, GVB en SRA opgesteld. Het uitgangspunt is een efficiënter en slimmer lijnennet met snellere verbindingen en hogere frequenties binnen de bestaande financiële kaders, in lijn met de concept lijnennetvisie De wijzigingen die op GVB-lijnen betrekking hebben, zijn opgenomen in het Vervoerplan 2016 van GVB. Dit vervoerplan is op 25 juni 2015 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Voor de concessie Amstelland-Meerlanden bevat het vervoerplan 2016 de volgende wijzigingen, die als onderdeel van het concessie-overkoepelende Parallelliteitsplan beschouwd dienen te worden: Lijn 145 rijdt voortaan naar Station Lelylaan in plaats van het Centrum van Amsterdam. Hierdoor is het mogelijk om de frequentie tussen Badhoevedorp en Amsterdam Lelylaan te verhogen van twee naar vier keer per uur. In combinatie met een overstap op de hoogfrequente tramlijnen 1, 2 en 17 ontstaan er zo meer reismogelijkheden naar Amsterdam Centrum. Binnen Badhoevedorp wordt gekozen voor de centrale route via de Burgemeester Amersfoordtlaan. In Amsterdam-West gaat lijn 145 via Nieuw-Sloten rijden. Door deze wijzigingen wordt een aantal relatief weinig gebruikte haltes in Badhoevedorp (omgeving Rijstvogelstraat) en Amsterdam-West (omgeving Sloterweg) niet meer bediend. Voor deze haltes is op loopafstand een alternatief aanwezig. De bediening van Riekerpolder wordt door een shuttlebus in stand gehouden. In het voortraject is gesproken over een vervangende halte voor Oud-Sloten bij de rotonde Sloterweg/Anderlechtlaan. Deze is niet haalbaar gebleken en is daardoor niet in de uiteindelijke plannen opgenomen. Sternetlijn 194 wordt uitgebreid van een spitslijn tot een daglijn; de bus rijdt op werkdagen voortaan van s ochtends tot en met de vroege avond elk half uur. Hierdoor verbetert de verbinding tussen Amsterdam De Aker en Schiphol. Ook biedt lijn 194 voor een groot deel van Badhoevedorp een rechtstreekse verbinding naar Schiphol. De Sternetlijnen 192 en 195 vervallen op de trajecten tussen Amsterdam-West en Schiphol P40. Alternatief vanuit Nieuw-Sloten is de in frequentie verhoogde GVB-lijn 69. Een groot deel van Badhoevedorp wordt op werkdagen overdag voortaan ontsloten door lijn 194, die nu alleen in de spitsuren rijdt. In de avonduren en het weekend wordt de verbinding tussen Badhoevedorp en Schiphol geboden door R-netlijn 356, die aan de rand van Badhoevedorp stopt en op Schiphol-Noord aansluit op de hoogfrequente busbundel richting Schiphol Plaza. Lijn 356 krijgt op zaterdag en zondag extra ritten om ook op die momenten een verbinding met Schiphol te bieden. De Stadsregio heeft ruim 220 reacties ontvangen van inwoners van Badhoevedorp en

3 Sloten. De zorgen zijn in te delen in drie categorieën: langere loopafstanden naar de haltes in Badhoevedorp en Amsterdam Sloten door een alternatieve route van lijn 145; minder openbaar vervoer in Badhoevedorp, met name in de avonduren en het weekend; verdwijnen rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centrum. Wij herkennen de nadelen en de zorgen die zijn ingebracht. Bij het ontwerp van de plannen zijn de voor- en nadelen van de plannen tegen het licht gehouden. Uiteindelijk hebben onderstaande voordelen de doorslag gegeven: Voor veel reizigers is het nieuwe lijnennet een verbetering, door hogere frequenties en snellere routes. Op sommige verbindingen is wel een extra overstap voorzien, bijvoorbeeld bij Schiphol Noord. De wachttijd zal door de hogere frequenties minimaal zijn. In sommige gevallen nemen de afstanden naar de haltes toe. Een aantal relatief weinig gebruikte haltes wordt opgeheven. Voor deze haltes is met een langere loopafstand een alternatief voorhanden, waar dan een hogere frequentie geboden wordt. De hogere frequentie leidt tot een kortere wachttijd. De rechtstreekse verbinding met Amsterdam verdwijnt inderdaad, maar wordt vervangen door een verbinding met een overstap, die, zoals aangegeven, meer reismogelijkheden heeft naar Amsterdam (hoogfrequente tramlijnen 1, 2, 17). Derhalve is er geen aanleiding voor de Stadsregio en Connexxion om de plannen te heroverwegen. Wel is Connexxion gevraagd in hoeverre zij binnen hun stramien voor het vervoersplan nog aan de geuite zorgen tegemoet kunnen komen. Zij hebben daarop extra vroege ritten ingelegd op lijn 356, zodat ook in het weekend in de vroege uren een verbinding vanaf de halte Badhoevedorp-Oost naar Schiphol-Noord geboden wordt. Daar kan worden overgestapt op de vele bussen richting Schiphol Centrum. Voor verdere uitbreiding in het voorzieningenniveau in de avonduren en het weekend is onvoldoende vervoervraag. Op 8 september is er een sessie van de Gemeenteraad van Haarlemmermeer die gewijd is aan de plannen voor de bussen van lijn 145 en 192. Hoewel de bevoegdheden voor vaststellen van het vervoerplan bij het dagelijks bestuur ligt, zou het verloop van de gemeenteraadssessie aanleiding kunnen geven om het vervoerplan op onderdelen te heroverwegen. U wordt daar tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 september nader over geïnformeerd. Overige wijzigingen Naast het Parallelliteitsplan zijn de volgende aanpassingen voorgesteld, om vraag en aanbod van het openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen: Lijn 197 gaat op alle dagen van de week van half 9 s morgens tot 8 uur s avonds (op werkdagen vanaf 6 uur) vaker rijden: zes keer per uur in plaats van vier keer per uur. In de nacht gaat lijn 196 als opvolger van lijn 190 een uitgebreidere route rijden

4 tussen P30, Schiphol Plaza en Schiphol Noord. Omdat dit binnen de bestaande financiële middelen gebeurt, neemt de frequentie iets af van acht naar zes keer per uur, wat niet tot capaciteitsproblemen leidt. De verlengde route zorgt voor een uitbreiding van de nachtelijke bediening van personeelsparkeerplaatsen P5 en P44. De route van lijn 181 wordt licht aangepast, om zo op kostenneutrale wijze de toegenomen vraag te faciliteren. Amstelveen-Zuid wordt voortaan op zaterdag ontsloten door lijn N79, als opvolger van de ingekorte GVB-nachtlijn 354. Hiertoe worden de bestaande tussenritten Amsterdam Centraal - Amstelveen Busstation verlengd naar Amstelveen Waardhuizen. Lijn 185 gaat in de avonden en weekenden minder vaak rijden: twee in plaats van vier keer per uur. De bezetting van de buslijnen is onvoldoende om op deze momenten een kwartiersdienst in stand te houden. De halte Icaruslaan in Amstelveen vervalt. Er is een alternatief beschikbaar binnen 200 meter: de haltes Keizer Karelplein en Lindenlaan. Op lijn 187 vervallen de haltes Fokker en Hangar 9/10. Voor de halte Fokker is het alternatief de halte Fokker Logistics Park. De halte Hangar 9/10 heeft geen functie meer, nu de toegangspoort naar het Schipholterrein ter plaatse gesloten is. Enkele ritten die 1 of geen reizigers vervoeren, worden opgeheven. In het vervoerplan wordt tevens aandacht gevraagd voor de langdurige omleiding rondom het Leidseplein. Connexxion bepleit dat de omleidingsroute niet tot meer rijtijd mag leiden; dit past niet binnen de financiële kaders van het vervoerplan De Stadsregio ondersteunt dit standpunt. Advisering Het vervoerplan 2016 is door Connexxion ter advisering voorgelegd aan de Reizigers Advies Raad en de Adviescommissie voor de Concessie Amstelland-Meerlanden (RAR). De RAR heeft op basis van een afweging van alle voorgestelde wijzigingen een positief advies (15 juni 2015) gegeven op het vervoerplan Wel adviseert zij negatief op het laten vervallen van de bushalte Icaruslaan in Amstelveen, zonder dat hier compensatie in de vorm van een hogere frequentie tegenover staat. Omdat de haltes Keizer Karelplein en Lindenlaan beide op 200 meter afstand liggen, neemt de SRA dit advies niet over. De RAR heeft verder de volgende verbeter- en aandachtspunten: Aandacht voor het verbeteren van Lelylaan als overstappunt door (het gevoel van) de sociale veiligheid te verbeteren, de uitstaphalte van lijn 145 bij de andere vertrekkende bussen te positioneren en de verbouwing van het station met spoed af te maken. Connexxion heeft aangegeven zich in te spannen voor een optimale halteverdeling op Lelylaan. Ook neemt Connexxion contact op met de wegbeheerder om te bespreken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen

5 worden. Verbeteren van de aansluitingen op Amstelveen Busstation en in Lisse en Nieuw- Vennep. Connexxion verbetert in de uitwerking van de dienstregeling de aansluiting tussen lijn 171 en 356 in Amstelveen en de aansluiting tussen lijn 162 en lijn 164 in Nieuw-Vennep. Connexxion geeft aan dat het verbeteren van de aansluitingen in Lisse dienstregelingtechnisch niet mogelijk is. Verleggen van de route van lijn 216 ten behoeve van Almeerse reizigers met bestemming Amstelveen Langerhuize, in combinatie met verbeterde aansluitingen binnen Almere, om het reizigersverlies na het vervallen van lijn 215 vorig jaar te compenseren. Connexxion ziet geen meerwaarde in deze verbinding en neemt dit advies derhalve niet over. Prioriteit geven aan de aanleg van de halte Badhoevedorp-West. De Stadsregio onderschrijft de meerwaarde van de halte Badhoevedorp-West. De gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor de verlegde Amsterdamse Baan, met daarop de halte Badhoevedorp-West, dit najaar van start gaan. Connexxion zal zich inspannen om bij gereedkomen van de infrastructuur zo spoedig mogelijk een passende bediening te bieden. Zo lang mogelijk handhaven van de huidige routes binnen de huidige rijtijd rondom het Leidseplein. Bij verleggen van de routes aandacht besteden aan de vindbaarheid van bushaltes. De Stadsregio onderschrijft dit aandachtspunt en benadrukt het belang van een optimale doorstroming van het openbaar vervoer ten tijde van de omleiding. Aandacht voor het verdere communicatietraject, waarin aanleiding en positieve en negatieve aspecten van de wijzigingen transparant worden gecommuniceerd. De Stadsregio zal na vaststelling van het vervoerplan samen met Connexxion en GVB een communicatietraject starten. De Adviescommissie heeft eveneens een positief advies gegeven (7 juli 2015). Wel wijst de commissie de Stadsregio op een aantal punten: De verbinding tussen Badhoevedorp en Schiphol Centrum zou verbeterd kunnen worden door lijn 194 ook in de avonduren en het weekend te laten rijden. Connexxion geeft aan dat dit niet past binnen de beschikbare (financiële) randvoorwaarden. Wel worden in het weekend extra vroege ritten op lijn 356 ingelegd om ook op deze momenten een verbinding met Schiphol te bieden. De Stadsregio neemt derhalve het advies met betrekking tot lijn 194 niet over. De halte Badhoevedorp West dient zo spoedig mogelijk te worden gerealiseerd. Deze nieuwe halte moet worden bezien in het kader van de veranderende wegenstructuur en de gebiedsontwikkeling van Quatrebras. Geadviseerd wordt om het proces hiervoor zo snel mogelijk op te starten. De Stadsregio onderschrijft de meerwaarde van de halte Badhoevedorp-West. De gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor de verlegde Amsterdamse Baan, met daarop de halte Badhoevedorp-West, dit najaar van start gaan. Connexxion zal zich inspannen om bij gereedkomen van de infrastructuur zo spoedig mogelijk een passende bediening te bieden. De Adviescommissie vraagt aandacht voor de communicatie van het vervoerplan en vraagt de Stadsregio, als opdrachtgever van het Openbaar Vervoer, om een

6 actievere rol op zich te nemen. De Stadsregio neemt dit advies ter harte. Na goedkeuring van het vervoerplan zal de Stadsregio met Connexxion en GVB in overleg treden om een gezamenlijk communicatieplan op te stellen. Concessie Zaanstreek In het vervoerplan voor 2016 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De route van lijn 63 wordt opgeknipt in twee delen waarbij één deel wordt toegevoegd aan lijn 69. Het andere deel wordt gekoppeld aan lijn 65 en 67. Lijn 65 en 67 wordt doorgetrokken naar Koog a/d Zaan, Westzaan en Assendelft (oude route lijn 63). Daarnaast bedienen lijnen 65 en 67 de werkgebieden Hembrug en Zuiderhout. Lijn 67 wordt tussen Wormerveer Station en Zaandam Station verlegd naar de westelijke Zaanoever. Lijn 68 en 69 worden tussen Wormerveer Station en Zaandam Station verlegd naar de Provinciale weg. Daarnaast wordt vanaf station Zaandam de route van beide lijnen verlengd naar t Kalf via de oude route van lijn 63. De groei van het aantal toeristen op lijn 391 neemt ieder jaar stevig toe. Daarom heeft Connexxion afgelopen zomer een pilot uitgevoerd waarbij globaal tussen 09:00 en 14:00 snelle, directe ritten worden aangeboden tussen Amsterdam Centraal en de Zaanse Schans om de grote stroom toeristen naar de Zaanse Schans te faciliteren. Voor deze verbinding is een apart lijnnummer uit de 800-serie gekozen welke wordt gebruikt voor toeristische lijnen. Ten allen tijde wordt minimaal een 15 minuteninterval aangeboden tussen Amsterdam CS en Zaandam, De Vlinder. De pilot wordt na de zomervakantie geëvalueerd en bij succes uitgerold naar de jaardienstregeling Een voorstel voor het dagelijks bestuur volgt zodra de proef is geëvalueerd. De vrijgekomen dienstregelingsuren worden door Connexxion ingezet in extra ritten op het R-net. Lijn 392 heeft in de bestaande vakantiedienstregeling tijdens werkdagen in de spits een frequentie van 2 ritten per uur. Door de toename van het gebruik van deze lijn knelt dit nu. Tijdens de vakantieperiodes (6 weken zomer, 2 weken kerst) wordt tijdens de spitsperioden de frequentie dan ook verhoogd van 2 naar 4 ritten per uur. Wijzigingen ten opzichte Programma van Eisen Door de Stadsregio Amsterdam is geconstateerd dat de dienstregeling uitgevoerd door Connexxion in 2015 op een paar punten afwijkt van de eisen zoals deze gesteld zijn in het Programma van Eisen van de concessie Zaanstreek. De afwijkingen zijn op te delen in twee groepen: Afwijkingen als gevolg van de interpretatie van het Programma van Eisen Afwijkingen waarbij het doel van de eis reeds is behaald Buslijn 63, 68 en 69: Het programma van eisen geeft bedieningstijden aan voor ontsluitende lijnen van een

7 OV-knooppunt. Deze eis kan worden opgevat dat tijdens deze bedieningstijden zowel knooppunt Zaandam NS en knooppunt Krommenie-Assendelft NS bediend moet worden. Door Connexxion is de eis geïnterpreteerd dat minimaal één OV-knooppunt bediend wordt. Vanuit de behoefte van de reizigers, kan de Stadsregio kan zich hier in verenigen. Buslijn 391 en 394: Aankomst eerste rit op station Amsterdam Centraal is later dan in het Programma van Eisen is geëist. Op corridorniveau gezien vanaf overstapknoop De Vlinder, voldoet de dienstregeling wel aan het Programma van Eisen. Buslijn 391: In de zomermaanden komt de eerste verbinding van buslijn 391 later aan op Amsterdam Centraal dan het Programma van Eisen voorschrijft. Om eerder aan te komen op Amsterdam Centraal, kunnen reizigers echter gebruik maken van buslijn 394. De eerste rit van buslijn 394 komt op tijd aan op Amsterdam Centraal. Buslijn 392: In de zomermaanden vertrekt buslijn 392, 10 minuten later vanaf Amsterdam Centraal dan het Programma van Eisen voorschrijft. Met de vervoerder is afgesproken dat deze afwijking ten opzichte van het PvE niet verder toeneemt ten opzichte van dienstregeling Advies Reizigers Advies Raad In haar advies (15 juni 2015) spreekt de RAR waardering uit over het vroegtijdig betrekken van de reizigers bij het opstellen van het vervoerplan. De RAR heeft weinig op- en aanmerkingen op het door Connexxion voorgelegde Vervoerplan De RAR stemt in en adviseert op enkele punten aanvullend: De RAR verzoekt aan Connexxion om in de loop van 2016 te horen of het aantal reizigers dat gebruik maakt van het gewijzigd lijnennet binnen Zaanstad is gestegen ten opzichte van huidig dienstregelingsjaar. De RAR vraagt aandacht voor de haltes op het Zuiderhout die ruim voor de invoering van de dienstregeling gerealiseerd dienen te worden door de gemeente Zaanstad. De RAR stemt in met de toeristische lijn 891 naar merkt wel op dat daarmee de aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van de bestaande R-net lijn 391 iets afneemt. De RAR adviseert de lijn een afwijkend lijnnummer te geven en de afwijkende route ook duidelijk in de lijnfilm aan te geven. Daarnaast verzoekt de RAR om de vervoersresultaten te zien te krijgen om te kunnen adviseren over een voortzetting in Adviescommissie Zaanstreek De adviescommissie Zaanstreek heeft eveneens ingestemd (15 juni 2015) met het vervoerplan. Wel worden de volgende opmerkingen bij het vervoerplan gemaakt:

8 De adviescommissie verzoekt dat op de nieuwe lijn 67, die via de westelijke Zaanroute rijdt, de 10 meter voertuigen worden ingezet conform het PvE. De adviescommissie gaat er vanuit dat het aantal ritten op lijn 65 tussen de Vlinder en Zaandam NS gelijk blijft De Adviescommissie verzoekt Connexxion dat doorgaande reizigers met de nieuwe lijnen 65 en 67 niet betalen voor de omweg via het Hembrugterrein. Concessie Waterland In het vervoerplan voor 2016 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Lijn 125 krijgt een snellere route tussen Weidevenne en Tramplein via de Jan Blankenbrug. Dankzij deze snellere route wordt de aansluiting op lijnen naar het Waterlandziekenhuis verbeterd. Lijn 308 wordt verlengd naar de nieuwe eindhalte Neckerstraat. Hierdoor vervalt de tijdelijke halte Melkwegbrug. Om de drukte in de ochtendspits op te vangen wordt vanaf 6:30 iedere 10 minuten gereden naar Amsterdam Centraal. Het traject Edam Busstation Purmerend Korenstraat vervalt voor lijn 309. Voor reizigers richting Amsterdam is lijn 314 als alternatief beschikbaar. De vrijgekomen dienstregelingsuren worden ingezet in een frequentieverhoging voor lijn 309 tussen Purmerend en Amsterdam. 4x per uur wordt een verbinding geboden naar station Amsterdam Sloterdijk. 2x per uur wordt een verbinding naar IBM aangeboden in Amsterdam West. Op de verbinding Edam Busstation Volendam Centrum is momenteel een over bediening doordat lijn 110 en 316 gelijktijdig dezelfde route rijden. Daardoor zijn beide lijnen slecht bezet. EBS stelt voor om de dienstregeling gelijk te trekken aan een zondag waarbij lijn 316 ieder kwartier rijdt tussen Amsterdam CS en Volendam. De helft van de ritten eindigt in Volendam, en de andere helft rijdt door naar Edam. Tussen Volendam en Edam rijden lijn 110 en 316 samen ieder kwartier. De vrijgekomen DRU s worden ingezet op lijn 378. Lijn 378 krijgt zowel in de ochtendspits als middagspits een uitbreiding van 3 naar 4 ritten, door middel van een extra vroege slag in de spitsen. EBS wil de robuustheid van de dienstregeling verbeteren door de rijtijden en ingezette capaciteit te onderzoeken. Waar nodig wordt de dienstregeling aangepast. Advies Reizigers Advies Raad In haar advies (8 juni 2015) onderkent de RAR dat het in 2014 opgezette Vervoerplan een weldoordachte en goede ingreep is geweest. Met slechts een paar kleine wijzigingen voor 2015 werkt het tot op heden nog steeds naar behoren en kan dit vrijwel onverkort worden doorgezet in De RAR stemt in en adviseert op een enkel punt aanvullend: De RAR betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken om lijn 103 via de Purmer te laten rijden in plaats van t Schouw.

9 Adviescommissie Waterland De adviescommissie Waterland feliciteert EBS met het goede resultaat in de OV klantenbarometer in Er ligt een goed netwerk dat tot de opening van de Noord- Zuidlijn eind 2017 als leidraad zal dienen. De adviescommissie heeft de volgende verbeter en aandachtspunten: De adviescommissie is blij dat adequaat gereageerd wordt op de drukte in lijn 308 tijdens de ochtendspits. De commissie stemt in met de voorgestelde oplossing en wijziging van de eindhalte. De adviescommissie kan de versobering van lijn 316 op zaterdag begrijpen maar wijst de vervoerder wel op de mogelijke gevolgen voor de reiziger. De gemeente Edam zal een vinger aan de pols houden en in overleg treden indien de wijziging leidt tot ongewenste gevolgen voor de reiziger. De gemeente Waterland vraagt aandacht voor de soms te krappe overstaptijden van reizigers uit Marken die in Monnickendam overstappen op de bus naar Edam busstation of Volendam. Meegezonden stukken / ter inzage gelegde stukken De vervoerplannen 2016 kunnen op verzoek worden toegestuurd. Brief aan Connexxion bekendmaking besluit DB Brief aan EBS bekendmaking besluit DB Behandeling in portefeuillehoudersoverleg: De stafwerkgroep Verkeer en Vervoer is op 7 september geïnformeerd. Behandeling in Commissie Algemene Zaken/Werkwijze: Niet van toepassing Behandeling in Regioraad Niet van toepassing Wijze van voorbereiding Intern overleg De vervoerplannen zijn tussen de streekconcessiebeheerders besproken. Extern overleg: De vervoerplannen zijn in meerdere sessies met de gemeenten en de betreffende werkgroepen van RAR besproken. Wat betreft het vervoerplan Amstelland- Meerlanden is er ook overleg geweest met Schiphol. In het traject van het Parallelliteitsplan is intensief samengewerkt met GVB. Vervolgacties Na behandeling in het dagelijks bestuur zal Connexxion en EBS geïnformeerd worden en kunnen zij verder gaan met het uitwerken van de dienstregeling. De RAR en de Adviescommissies Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland zullen eveneens worden geïnformeerd over het besluit van het DB.

10 Financiële paragraaf Het parallelliteitsplan van de concessie Amstelland-Meerlanden zorgt over de gehele linie voor meer reizigersopbrengsten, maar er is wel sprake van een verschuiving tussen GVB en Connexxion. GVB genereert door de maatregelen extra reizigersopbrengsten. Connexxion heeft in 2016 een derving van en in De derving in 2017 is lager door ingroeieffecten van de verhoogde frequenties op de lijnen 145 en 197. Voorgesteld wordt deze derving van Connexxion te compenseren voor de jaren 2016 en Eind 2017 gaat de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden in. De financiële verplichtingen van de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden worden in het kader van de aanbestedingsstrategie aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Met GVB zullen afspraken gemaakt worden over de verrekening van de meeropbrengsten als gevolg van het parallelliteitsplan gedurende de looptijd van het huidige contract. Naar verwachting leveren deze afspraken voldoende middelen op om de derving bij Connexxion op te vangen. Communicatie De vervoerder communiceert met de reiziger over de wijzigingen die voortvloeien uit het vervoerplan, conform de eisen van het Concessiebesluit. Conform de adviezen van RAR en Adviescommissie Amstelland-Meerlanden zal de Stadsregio in dit traject participeren. Na vaststelling door het dagelijks bestuur wordt dit besluit aan de vervoerder bekend gemaakt, wordt een mededeling gedaan in het Nieuws uit DB en wordt onder Publicaties/Bekendmakingen op de website van de Stadsregio een mededeling geplaatst (zie ook hierna onder kopje Juridische Zaken). Juridische Zaken Tegen het besluit van het dagelijks bestuur inzake de vervoerplannen Amstelland- Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de zittende vervoerder, bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur. Van het besluit zal mededeling worden gedaan in het Nieuws uit het DB en op de website van de Stadsregio met vermelding van de bezwaarmogelijkheid. Bij deze mededeling op de website zal worden toegelicht dat Connexxion en EBS direct belanghebbende is bij het besluit inzake de vervoerplannen en dat derden, op grond van vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, niet snel als belanghebbende zullen worden aangemerkt. Zij dienen er rekening mee te houden dat het DB hun bezwaarschrift waarschijnlijk niet inhoudelijk kan beoordelen.

11 Besluit Dagelijks Bestuur:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie,

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie, M E M O Aan : Leden van de raadscommissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 4 juni 2015 Onderwerp : Advies van de adviescommissie van de concessie Waterland over het vervoerplan 2016 van

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Vervoerplan Waterland 2014/2015. Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014

Vervoerplan Waterland 2014/2015. Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014 Vervoerplan Waterland 2014/2015 Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Contactpersonen: Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 In opdracht van: Gemeente Zaanstad Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 CONCEPT 10 oktober 2014 Henk Nanninga, Ron Muller ZS-03 - OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

R-net. Lijnnummers vanaf 2018

R-net. Lijnnummers vanaf 2018 R-net Lijnnummers vanaf 2018 In 2017 242 = Mijdrecht Amsterdam Zuid (tot 22/7) (lijn 242) 2 300 = Haarlem Station Amsterdam Bijlmer ArenA (lijn 300) 3 340 = Haarlem Station Mijdrecht Rondweg (lijn 340,

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie

Vervoerplan Zaanstreek 2018 Vanaf ingebruikname Noord/Zuidlijn

Vervoerplan Zaanstreek 2018 Vanaf ingebruikname Noord/Zuidlijn Vervoerplan Zaanstreek 2018 Vanaf ingebruikname Noord/Zuidlijn Versie: 2.0 Datum: 2 december 2016 Opstellers: René M. Ouwehand MSc. Joost Duivis Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Lijnennetvisie... 2 3.

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Aan de Gemeenteraad Behandeld door R. Boot Doorkiesnummer 030-28 63755 E-mail r.boot@utrecht.nl Onderwerp Consultatie op het U-OV

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juni 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juni 2014 gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Beleid/Verkeer. De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 Concept-vervoerplan Waterland 2014 Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 1 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Auteur Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO Home Contact Mijn Connexxion Reizen Vervoerbewijzen Service en contact Webshop Home! Reizen Mijn Connexxion Dienstregeling zoeken Halte zoeken 8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO 18 april 2016 Reis plannen

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Vervoersplan Connexxion 2016 en andere vervoersinformatie Zaanstreek.

Vervoersplan Connexxion 2016 en andere vervoersinformatie Zaanstreek. Vervoersplan Connexxion 2016 en andere vervoersinformatie Zaanstreek. De concessiebeheerder van de concessie Zaanstreek heeft bekend gegeven dat het Vervoerplan Zaanstreek 2016 ter goedkeuring is aangeboden

Nadere informatie

Vervoerplan Waterland 2018

Vervoerplan Waterland 2018 Vervoerplan Waterland 2018 Voorstellen voor de lijnvoering in Waterland bij ingebruikname van de Noord/Zuid metrolijn EBS Vervoerplan Waterland 2018 12 oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Omwille van de beknoptheid geven wij in het advies alleen aan op welke punten de RAR tot een wijziging adviseert.

Omwille van de beknoptheid geven wij in het advies alleen aan op welke punten de RAR tot een wijziging adviseert. Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 11 juni 2009 uw kenmerk : 2009/DA/229 ons kenmerk : 2009/0422/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 Versie 19 maart 2009 1 van 58 Versie 19 maart 2009 2 van 58 INHOUD 1 INLEIDING... 7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement).

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement). Belangrijkste wijzigingen per 14 december 2014 Lijn 1 Wesselerbrink - Universiteit Maandag vrijdag (niet in de vakanties) Vanaf De Posten rijdt lijn 1 s middags al vanaf 14.30 uur om de 10 minuten naar

Nadere informatie

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer Connexxion AML 2018 Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei 2017 Haarlemmermeer Inhoudsopgave 1. Aftrap door Vervoerregio Amsterdam 2. OV2.0 3. Vanzelfsprekend en flexibel 1. Zero Emissie en hoogwaardig 2. MaaS

Nadere informatie

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Inleiding Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling 2016 van de concessie Zuid-Holland

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017:

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: Onderwerp: Vervoerplannen 2018 Toelichting Datum: 10 mei 2017 Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: 1. Vaststellen van de Nota van Reactie en de Toelichting. 2. Instemmen met de invoering van de

Nadere informatie

- ^ SEP FSC Mixed Sources Preductgroep uit goed bchetrde bossen *n indut gttonlrolicnta. Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

- ^ SEP FSC Mixed Sources Preductgroep uit goed bchetrde bossen *n indut gttonlrolicnta. Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College:

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College: Schriftelijke vragen Adviesaanvraag NS Dienstregeling 2018 Castricum, 15 februari 2017 Vandaag heeft de fractie van de PvdA een OPEN BRIEF aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Castricum,

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen HERMES Openbaar Vervoer BV T.a.v. dhr. W. Lieven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: 1333 - WL Uw datum: 23 8-2013 Ons Kenmerk: RGS351 Onderwerp: Vervoerplan 2014 Afschrift aan: Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Geachte heer van Paridon,

Geachte heer van Paridon, Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 26 mei 2010 uw kenmerk : 2010/1803/DA ons kenmerk : 2010/1979./bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Kenmerken per buslijn

Kenmerken per buslijn Kenmerken per buslijn Lijn 104 Renesse Hellevoetsluis (-Spijkenisse) Lijn 104 biedt de verbinding tussen Renesse - Ouddorp Hellevoetsluis en ontsluit de westkant van Goeree-Overflakkee. Lijn 104 stopt

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1 Overzicht wijzigingen 2013 Concessie: SRE September 2012 Eindhoven 30782-30783\TDI\HSW\-1 1. Inleiding In dit document worden de voorgestelde wijzigingen voor het dienstregelingjaar 2013 beschreven. De

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

J Provincie Ti Noord-Holland

J Provincie Ti Noord-Holland J Provincie Ti Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Gewest Gooi en Vechtstreek Dr. M. Schoenmaker Postbus 251 1400 AG BUSSUM F Gewest Gooi en'vecntstrëëk* Dienst: {Reg.nr.: " Ingekomen: - 4 f 2012

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1271 van WOUTER VANBESIEN datum: 15 mei 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ondertunneling tram 10 vanaf

Nadere informatie

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Voorstellen voor jaarlijkse wijzigingen in het OV in de regio Utrecht in 2014 Reageren? U kunt tot 4 maart 2013 reageren op de uitgangspunten voor de dienstregeling

Nadere informatie

Geldig vanaf 14 december 2014

Geldig vanaf 14 december 2014 Zaanstreek Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 11 Prijs 2,00 Connexxion Dienstregeling 2015 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: 15.05 Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 Algemeen Arriva heeft voor concessie oost meerdere Businesscases en de lijst

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GEMEENTE ~ lansingerland Aan de leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Postbus 1 Ontwikkeling 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Concessie Zaanstreek 2010

PROGRAMMA VAN EISEN. Concessie Zaanstreek 2010 PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 Definitieve versie d.d. 2 juli 2009 INHOUD 1 INLEIDING...8 1.1 OV in de hoofdrol... 8 1.1.1 Ambities van de Stadsregio... 8 1.1.2 Ambities van de gemeente

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen Novio NV t.a.v. de heer M. van Lokven Postbus 117 6500 AC Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Huffelen,

Geachte mevrouw van Huffelen, aan GVB Algemeen Directeur Postbus 2131 1000 CC AMSTERDAM datum : 14 november 2016 uw kenmerk : Brief 18 oktober 2016 ons kenmerk : 2016/10202/bm-rar Verpl.nr. : - bijlage(n) : - onderwerp : Advies concept

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt :

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt : Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Concessie Waterland 2011

Concessie Waterland 2011 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Waterland 2011 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2010 1 van 85 INHOUD 1 INLEIDING...7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

TOELICHTING REACTIENOTA

TOELICHTING REACTIENOTA TOELICHTING REACTIENOTA datum opgesteld : 21 april 2016 onderwerp : Aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018: Toelichting bij de Reactienota Inleiding Op 28 januari jl. heeft het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Het advies begint met een aantal algemene opmerkingen, waarna een advies per lijn wordt gegeven.

Het advies begint met een aantal algemene opmerkingen, waarna een advies per lijn wordt gegeven. aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster postbus 224 1200 AE Hilversum datum : 10 juni 2008 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2008/0622/bm-rar bijlage(n) : - onderwerp : RAR advies vervoerplan Amstel- & Meerlanden

Nadere informatie

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden,

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden, *U14.06226* *U14.06226* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie