VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),f. Bouma (2 e secretaris) RO- VER: C.Vonk, A. Everaarts, G. Ras, O. Chalebyani, H. Jansma Vereniging Stadsvervoerbelang: J.Rol, A.W.Markus, E. Raaman-Vreugdenhil, J. Hageman; SBO Noord-Holland: T. Bruins; ANBO Amsterdam: J. Duppen, N. Bakker; Clientenbelang Amsterdam: D. Cohen Rapoport, M. v.d. Dool, B. Chevallerau; Fietsersbond: M. Verweij, J. Rikveld; ASVA: E. Pepic, M. Markus. Voor agendapunt 3: B. Sommeling, C. van Dam (Dienst Metro) Voor agendapunt 5 en 7: P. de Winter (Stadsregio Amsterdam) A f w e z i g : R. de Vrieze, A. Goudriaan, V. v. Lamoen, M. Waalewijn 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Lankhorst, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentielijst gaat rond. Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren Goudriaan, Van Lamoen, Waalewijn en De Vrieze. De heer Rikveld wordt gefeliciteerd met zijn officiële benoeming. Uit te delen stukken De secretaris, dhr Van der Meulen, heeft stukken uitgedeeld bij agendapunten 4, 8 en 9. De overige stukken zijn ter kennisname. Mededelingen De voorzitter meldt dat in de agendacommissie, in aanwezigheid van de heren Vonk en Rol, is vastgesteld dat de vorige keer aan de orde gekomen wisseling over de rol en vermeende invloed van secretaris een vervelende zaak betrof. Bij meningsverschillen dient eerst de voorzitter of secretaris te worden aangesproken en niet via een naar alle leden gecommuniceerd te worden. De secretaris heeft een adviserende functie richting de RAR en mag vanuit die functie adviseren bij RAR-adviezen en deze in een eenduidig RAR-format en stijl verwerken. Bovendien betrof het een nog vast te stellen stuk, waar de RAR dus nog invloed op kon uitoefenen tijdens de vergadering. De voorzitter heeft in het agendaoverleg voorgelegd dat hij de rol van met name het plaatsvervangend lid van Stadsvervoerbelang (dhr van Lamoen) hierin onacceptabel vond. De voorzitter meldt dat het agendaoverleg heeft vastgesteld dat wijziging van de functie van de secretaris in de Regeling, zoals voorgesteld door dhr van Lamoen, niet aan de orde is. Dhr Rol bevestigt dat bij Stadsvervoerbelang deze manier van reageren inmiddels is besproken. Daar is vastgesteld dat de reactie van dhr van Lamoen onterecht was en hij benadrukt dat het hier niet ging om een persoonlijke aanval op de secretaris. Stadsvervoerbelang wenst ook geen wijziging van de Regeling. Dhr M. Markus merkt op dat de toon van de werkgroep in een advies herkenbaar moet blijven. Dhr Cohen merkt op dat de plannen voor herinrichting van busstation Uithoorn niet langs de RAR zijn geweest. Ook station Duivendrecht is niet gepresenteerd. De secretaris vraagt dergelijke constateringen op tijd te melden. De voorzitter voegt toe dat de Stadsregio bij verantwoordelijken voor projecten nogmaals kan wijzen op de adviesplicht. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Actie Afspraken secretaris Stationsmanager CS uitnodigen toelichting sluitingstijden CS doorgangen op agenda werkgroep Advies opstellen ervaringen website GVB verzonden werkgroep Advies opstellen ervaringen website EBS verzonden werkgroep Advies opstellen ervaringen website Connexxion verzonden secretaris Initiatieven voor verdergaande tariefvoorstellen bespreken met werkgroep uitgevoerd secretaris Overzicht vergoedingen 2011 completeren voor geheel 2011 uitgevoerd Verslag RAR vergadering 5 april 2012 Pagina 1 van 5

2 Secretaris GVB vragen naar buitendienststelling metro oost zomer 2012 op agenda secretaris Brief Stadsregio verschil werkwijzen vervoerders bij defecte OV-chipkaarten verzonden secretaris Afronden en verzenden RAR-advies OV-visie; een andere kijk op A dams OV verzonden secretaris Advies op voorstel wijziging Amsterdamse haltes verzonden werkgroep Advies voorontwerp PvE concessie Amsterdam verwerken Ras Brief Connexxion over ontsluiting station Zuid in de avond en weekenden afvoeren werkgroep Reactie op plannen vernieuwen busstation Lelylaan verzonden secretaris Advies voorstel aanpak wijzigingen infra binnen Amsterdam verzonden secretaris Opsturen quickscan HOV Edam - Purmerend uitgevoerd Presentaties 2. Stand van zaken Amsterdam CS Dit agendapunt vervalt wegens verhindering van de stationsmanager die een toelichting zou komen geven. 3. Infrastructuur, uitvoering renovatie metro oostlijn Dhr Sommeling geeft een toelichting op de Dienst Metro in oprichting en op de huidige stand van zaken van de renovatie. De dienst is nu nog verspreid gehuisvest, bij DIVV en aan het Weesperplein. Na screening bleek de stand van het project ernstig verslechterd en er is besloten niet overhaast weer een buitendienststelling in te gaan. Niet de techniek van het werken in tunnels blijkt ingewikkeld maar de samenhang van systemen, werken op stations en de omgeving. Dat overzicht was zoek bij betrokken organisaties. Om juridische reden en vanwege de kosten is besloten door te gaan met dezelfde aannemer. De relatie is inmiddels verbeterd en er is een betere werkwijze afgesproken. De grote buitendienststelling zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen moment in het eerste kwartaal van Tijd, geld, risico's en veiligheid zijn bepalende factoren. Op dit moment worden perrons weer gebruiksklaar gemaakt; dat duurt tot de zomer. Daarna vinden niet overlastgevende werkzaamheden plaats voorafgaand aan een mogelijk grote buitendienststelling op een nader te bepalen tijdstip. Voorgenomen wordt om uitgebreid te communiceren. Vragen en opmerkingen De voorzitter stelt voor de werkzaamheden vanwege het project tunnelveiligheid, nu die is uitgesteld, veel beter af te stemmen en te combineren met het project renovatie metrostations. Dhr Sommeling zegt dat dit inderdaad overwogen wordt. Wellicht niet het geheel maar wel op onderdelen. Zowel stationsrenovaties als vluchtwegmaatregelen zijn onderdeel van de taken van de Dienst Metro. Dhr Cohen vraagt of rekening gehouden wordt met het nieuwe langere metromateriaal dat in 2014 gebruikt gaat worden. Dhr Sommeling zegt dat niet meer gewerkt gaat worden met half afgesloten perrons. Dhr Everaarts vraagt wat het verband is met de renovatie van het stuk tussen Holendrecht en Gein dat van juni tot september zou duren. Dhr Sommeling antwoordt dat die renovatie onderdeel is van het programma MPV4 (spoorvervanging). Dat valt niet onder zijn verantwoordelijkheid en hij is zodoende onvoldoende op de hoogte van het project. Dhr Vonk merkt op dat voor de buitendienststelling in 2013 alleen de zomerperiode in aanmerking komt. Enerzijds omdat het aantal passagiers minder is, anderzijds omdat minder personeel beschikbaar is voor de werkzaamheden. Dhr Sommeling kent de argumenten. De beslissing ligt echter bij het College. Mw Ras zegt te rekenen op uitlopen van de planning tot 10 á 12 weken. Dhr Sommeling benadrukt dat men nog bezig is met het ontwerp en dat de exacte planning nog niet gemaakt is. Wel zal de planning zo betrouwbaar mogelijk zijn; er zijn risico's ingebouwd en er zal gefaseerd gewerkt gaan worden. Uitgangspunt is dat de hele klus in de buitendienstperiode gedaan wordt. Wel volgt daarna nog een testfase waarvoor weer een aantal buitendienststellingen plaatsvinden. Op een vraag van dhr Chalebyani bevestigt dhr Sommeling dat een adviesaanvraag gedaan zal worden met betrekking tot de buitendienststelling. Dhr Pepic vraagt hoe groot de kans is dat vanwege de extra kosten meer bezuinigd gaat worden. Dhr Sommeling zegt dat hij over de kosten nog niets kan zeggen. Er moet extra geld bij maar hij weet nog niet hoeveel en waar dat vandaan moet komen. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) Er zijn geen onderwerpen. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 4. OV-Chipkaart, voorstel afhaalmachines (AVM s) Mw Ras begrijpt de argumenten voor verwijdering van de AVM s op de bussen maar dat kan alleen als op de wal voldoende machines worden geplaatst. Dhr A. Markus vermoedt dat CXX het gebruik van automaten in de bus ontmoedigt. Defecte apparaten worden nu ook niet gerepareerd; logisch dat ze ook nauwe- Verslag RAR vergadering 5 april 2012 Pagina 2 van 5

3 lijks gebruikt worden. Dhr Chalebyani wijst erop dat de afgesproken CXX verkooppunten in Amstelveen, Hoofddorp en Schiphol er nooit zijn gekomen. Alleen op de knooppunten staan automaten. Dhr de Winter legt uit dat twee jaar geleden was afgesproken dat CXX op initiatief van de Stadsregio gele AVM s op de bussen zou plaatsen als aanvulling op het distributienetwerk. Na twee jaar zou de Stadsregio daarvoor gaan betalen. Het blijkt echter niet te werken. Inmiddels is er wel een goede waldistributie. Vandaar dat de Stadsregio ervoor kiest het contract niet te verlengen en daarmee kosten uit te sparen. Mw Ras wijst erop dat na winkelsluitingstijd niemand meer zijn OV-Chipkaart kan opladen. Met name in kleinere plaatsen waar geen AH is, is dat een probleem. Verder vertelt ze dat de ondernemer bij haar in de buurt de stekker uit het apparaat heeft getrokken omdat hij geen geld ontving. Dhr M. Markus vindt dat er fouten zijn gemaakt. De eerste betreft het alleen kunnen opladen op internet terwijl het saldo daarna alsnog op de kaart moet worden gezet. De tweede fout is dat de automaten niet bij AH maar bij de bushalte hadden moeten staan. Gebruikers van het OV gaan reizen en niet naar de winkel. Dhr de Winter reageert door te stellen dat reizigers juist niet voor het opladen op de halte en/of de bus kiezen, maar voor opladen bij één van de distributiepunten op de wal. Bovendien gaat het alleen om saldoreizen zonder automatisch opladen. Reizigers kunnen daar dus vrij eenvoudig in voorzien en hoeven niet naar een winkel na sluitingstijd. Bovendien blijkt dat de openingstijden van veel zelfbedieningswinkels (zoals AH-to-go) zo ruim zijn dat dat nauwelijks een beperking genoemd kan worden, wat het gebruik van deze distributiepunten ook uitwijst. De voorzitter stelt voor vooralsnog geen positief advies af te geven. Eerst dienen er voldoende mogelijkheden te worden geboden in de openbare ruimte, ook buiten winkeltijden, en defecte apparaten dienen gerepareerd te worden. Later beziet de RAR of het kan worden omgezet in een positief advies. Algemene onderwerpen 5. Tarieven Dhr De Winter vertelt dat het DB de aangepaste tarievenverordening heeft vastgesteld. Het biedt meer mogelijkheden tot differentiatie van de tarieven. De RAR, gemeenten en vervoerders moeten hun mening nog geven. Tot de zomer zullen hierover gesprekken plaatsvinden en in september kunnen vervoerders met voorstellen komen. De werkgroep Tarieven spreekt nog deze maand af bij elkaar te komen. 6. CXX Kruidvat-actie 2012 Mw Ras zegt dat de RAR vorig jaar positief geadviseerd had maar dat de actie niet was doorgegaan. Het betreft hier nu een vergelijkbare actie. Nu worden 6 weekenden aangeboden terwijl er in Nederland vanwege de vakantiespreiding 9 vakantieweken zijn. De gekozen periode is nadelig voor het westelijk deel van het land. Verzocht wordt in overleg met Kruidvat te komen tot een verlenging van de geldigheidsperiode. Dhr Chalebyani zou het toejuichen als de kaartjes niet alleen bij de regionale vervoerders maar ook geldig zouden zijn op bussen van GVB en RET. De voorzitter stelt voor dat de RAR positief adviseert maar met het voorstel dat de kaarten voor de hele vakantieperiode geldig zijn. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 7. Aanbestedingstraject, concept advies voorontwerp PvE De voorzitter stelt voor dat reacties op het concept uiterlijk vóór dinsdag gestuurd worden naar dhr Vonk en dat de werkgroep gemandateerd wordt voor het uitbrengen van het advies. De secretaris merkt op dat het hier gaat over een voorontwerp, waar de RAR eerst in een overleg en nu schriftelijk op reageert. De in het overleg gemaakte opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp PvE dat onlangs door het DB is vastgesteld. Dit gaat binnenkort de inspraakprocedure in en dan krijgt ook de RAR nog een kans een reactie te geven. Er wordt nog een afspraak met de werkgroep gemaakt om door te nemen welk van de opmerkingen al in het voorontwerp PvE zijn meegenomen. Bij een volgende vergadering kan dan het advies op het ontwerp PvE worden geagendeerd. Dhr Vonk verwacht niet dat een aantal van de voorwaarden zoals die in het voorontwerp PvE is genoemd, uiteindelijk geboden zal worden. Als voorbeelden noemt hij de DRIS-panelen die er nog niet zijn en het ontbreken van fietsenstallingen. Dat betekent dat een toekomstige vervoerder zich daar dan ook niet aan kan houden. Hij komt hier in een aparte brief op terug. Dhr Chalebyani zegt dat in de werkgroep Nachtnet is opgemerkt dat het lijnennet veel strakker zou moeten worden vastgelegd dan nu in het PvE gebeurt. Wanneer het concept bestek wordt uitgebracht wil hij daar nadrukkelijk op adviseren. De voorzitter raadt aan alle opmerkingen door te geven aan de werkgroep PvE Amsterdam zodat die met dhr Aulman besproken kunnen worden. Volgens dhr De Winter wordt nooit ad Verslag RAR vergadering 5 april 2012 Pagina 3 van 5

4 vies op het bestek gegeven. Het PvE is het moment om zaken geregeld te krijgen. De voorzitter wijst op het commentaar van portefeuillehouder Wiebes op het RAR advies op de visie Een nieuwe Kijk op het Amsterdamse OV (C10). Hij gaat niet in op de inhoud van het advies. Volgens de voorzitter heeft de RAR recht op een inhoudelijke reactie en hij stelt voor daarnaar te vragen. Dhr A. Markus voegt toe dat dhr Wiebes moet weten dat de RAR voor belangen van consumenten opkomt. De voorzitter stelt voor dat de RAR een nieuwe brief te schrijven. 8. Infrastructuur, advies inrichting busstation Lelylaan Het advies is reeds verzonden. Dhr Vonk weet inmiddels dat de overige werkzaamheden vooralsnog niet doorgaan vanwege problemen met de aannemer. Het verplaatsen van het busstation lijkt onnodig te zijn geweest. Het geld had aan meer noodzakelijke maatregelen besteed kunnen worden. De betreffende mail hierover zal hij naar de secretaris sturen. Wellicht kan de RAR erop reageren. 9. Dienstregelingen, advies zomerdienstregeling 2012 Het advies is reeds verzonden. Dhr Everaarts merkt op dat inmiddels ook de metrodienstregeling bekend is. De avonddiensten zijn ongunstig en er worden lijnen ingekort. Vanwege werktijden van de aannemer worden op vrijdag op andere tijden gereden dan op maandag tot en met donderdag. GVB wuift bezwaren weg en houdt vast aan het belang van aansluitingen, met name van lijn 50 op lijn 53. Hij voorziet dat pendelbussen niet zullen aansluiten op het metrovervoer. Dhr Vonk schrijft een aanvullend advies. Ook zal hij in het vervolg tegen de vervoerder zeggen dat adviesaanvragen naar het secretariaat gestuurd dienen te worden. Concessiegebied Waterland (EBS) 10. Vervoerplan 2013 Mw Ras zegt dat ze het definitieve vervoerplan nog niet ontvangen heeft. Het advies is gebaseerd op het eerste gesprek met EBS over het vervoerplan. Het advies is verder akkoord. Dhr Verweij maakt zich zorgen over dat nog niet is besloten over het rondje Monnickendam. De secretaris meldt dat binnenkort het vervoersplan verschijnt en er dan geen ruimte meer is voor een wijziging in Verwacht wordt dat de gemeente een besluit zal nemen. Dhr A. Markus vreest dat in het kader van de te voorziene kortingen op de BDU de adviesprocedures straks zeer haastig zullen verlopen. Hij wil daarom goede adviestermijnen. Dhr De Winter denkt dat het erop neer zal komen dat achteraf wijzigingen aangebracht moeten worden. Overige onderwerpen 11. Uitnodigingen Zie uitnodigingen. Bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. 12. Werkgroepen Dhr Chalebyani wil graag tijdig commentaar leveren op punten die aan de orde komen in de werkgroep Nieuwe kijk op Amsterdamse OV. Dhr Vonk zal hem voortaan de stukken sturen. 13. Jaarplanner 2012 Mw Ras merkt op dat het definitieve vervoerplan Waterland nog moet worden ingepland. 14. Verslag vergadering 1 maart 2012 Tekstueel: Pagina 2, punt 4, de zin De Amstelveenboog tot en met rijden moet zijn: De Amstelveenboog verdwijnt, waardoor sneltram 51 vanaf station Zuid niet meer naar Amstelveen kan rijden. Er wordt nu gewerkt aan een tram van Amstelveen via Zuid naar Leidseplein en Amstelstation. Pagina 3, onder Vragen en opmerkingen, 12e regel: lijnen 16 en 24 moet zijn lijnen 4, 5, 16 en 24 via de Zuidas naar Amstelveen. Pagina 4, punt 11: de zin Mw Ras tot en met Connexxion wordt geschrapt. Pagina 4, punt 12: Asendelft moet zijn Assendelft. Het verslag ging niet over station Krommenie alleen, maar over het rondje Zaanstreek waarbij ook het station geschouwd is. Naar aanleiding van: Verslag RAR vergadering 5 april 2012 Pagina 4 van 5

5 Pagina 5, rondvraag, 3e bullet: Mw Ras zal de foto's van de haltes Waterland toesturen zodra haar computer weer goed werkt. Pagina 5, actielijst: dhr Everaarts wil graag de brief over het fietsbeleid in de metro op de lijst. De brief staat op de actielijst van het CP. Om de actiepunten voor het CP te borgen wordt tzt met GVB, net als met andere vervoerders, afgesproken dat een actielijst wordt toegevoegd met tijdslimiet?. Pagina 5, actielijst: dhr Duppen wil de schouwen van aangepaste haltes aan de actielijst toevoegen. Besloten wordt onderling afspraken te maken. Dhr Chalebyani stuurt een mail rond. Pagina 6, actielijst: naar aanleiding van punt 28 vraagt dhr Verweij aan hem te mailen of de bewegwijzering op CS voldoet aan de verwachtingen. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 15. Rondvraag Dhr M. Markus stelt voor een brief aan de Stadsregio te sturen over het niet aansluiten van de zomerdienstregeling op de vakantieperiode van de hogescholen. De voorzitter stelt voor dit punt in alle adviezen terug te laten komen. Dhr A. Markus wijst op het KpVV-bericht over de sociale functie van het OV (A4). Hij zal een voorzet maken voor een reactie en vraagt anderen daarop via mail commentaar te leveren. Mw Ras wil volgende keer het distributienetwerk van de oplaadpunten OV-Chipkaart op de agenda. De secretaris schrijft een memo. Mw Jansma vraagt om een update van de ledenlijst. De voorzitter bedankt aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 RAR leden Schouw nieuwe halte Kraaiennest 2 secretaris Lijst verantwoordelijkheidsverdeling uit rapport Ombudsman voorleggen Stadsregio 3 secretaris Status brief aan divv inzake liften en mogelijk toevoegen boeteclausule 4 werkgroep Organiseren schouw nieuwe bushaltes Zuidtangent 5 secretaris Stand van zaken Regionale lijnennetkaart versie werkgroep Brede reactie reisinformatie in de voertuigen opstellen 7 Vonk Gesprek met SRA over niet opvullen verschil tussen dienstregelingen GVB en CXX 8 werkgroep Verslag ervaringen met nieuwe vervoerder in Waterland 9 secretaris Brief stadsdeel Nieuw West ter ondersteuning halte L Davidsstraat 10 secretaris Vragen naar inhoudelijke reactie op opmerkingen RAR deltaplan bereikbaarheid H meer 11 Jansma Voorstel delen voor verbeteren intercity verbinding Hoofddorp 12 secretaris Vertegenwoordiger divv uitnodigen over storingen liften 13 secretaris Agendering evaluatie Pilot OV-borgkaart 14 werkgroep Advies lijnennet en ombouw naar hoogwaardige tram voor lijn Ras ea Opstellen verslag schouw knooppunt Krommenie Assendelft 16 werkgroep Schouw resultaat nieuwe wayfinding Stationsplein eo Amsterdam CS 17 secretaris RAR advies verwijderen AVM s in bussen CXX redigeren 18 secretaris RAR advies redigeren over de Kruidvat actie 19 secretaris Nieuwe brief op de visie een andere kijk op het A damse OV redigeren 20 Vonk Doorsturen informatie over voortgang werkzaamheden Lelylaan 21 Vonk Concept aanvullend advies op de zomerdienstregeling GVB secretaris Overzicht distributienetwerk rondsturen en op agenda 23 secretaris Ledenlijst rondsturen Verslag RAR vergadering 5 april 2012 Pagina 5 van 5

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 januari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 december 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 september 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 mei 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),), B.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV

J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 18 juni 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALLROUND Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vice-voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 februari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 januari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter,

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 26 februari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst, B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 november 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 april 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 29 april 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), G. Ras (vice-voorzitter,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, aan gemeente Amsterdam Dienst Metro postbus 95089 1090 HB Amsterdam datum : 12 juli 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/5163/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting en gebruik ov knooppunt

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Presentaties 2. OV Knooppunten (SP Amstelstation e.o.)

Presentaties 2. OV Knooppunten (SP Amstelstation e.o.) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 maart 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B.

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant

Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant Inhoudsopgave 1. Dienstregeling... 4 Wanneer gaat de nieuwe dienstregeling in?... 4 Wanneer wordt de nieuwe dienstregeling bekend

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage maart 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 april 2016 Levering datastromen brondata vervoerders Dit overzicht geeft

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - mei 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 juni 2016 Levering datastromen brondata

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie