VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter), B.vd Meulen (secretaris); ROVER: C.Vonk, A. Everaarts, M. van Engelshoven-Huls, F. Sam, M. Waalewijn; Vereniging Stadsvervoerbelang: A. Markus, V. v. Lamoen, R. Visser, R. de Vrieze, H. Miedema; SBO Noord-Holland: G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: L. Hendriksen, C. Zandstra; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: A. Wiertz; ASVA: J. van Mil. Voor agendapunt 2, 3 en 4: R. de Vries, R. Ouwehand (CXX) en L. Jansen (SRA) Voor agendapunt 5: D. van Loenen (SRA) Voor agendapunt 6: R. Vermeulen (GVB) Voor agendapunt 7 en 8: A. zur Lage en H. Dragtsma (GVB) Voor agendapunt 9: P. Tiggelaar (GVB) Voor agendapunt 10: J. Rienderhoff en A. Boogaarts (EBS) Toehoorders: S. Boerlage en J. vd Vis (Patform Ouderen Amsterdam) M. Vloeijberghs, T. Kuhlman, R. de Boer, E. van Eijk, B. Chevallerau 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld opent de eerste vergadering na de vakantie en heet iedereen welkom. De presentielijst gaat rond. Afmeldingen zijn binnengekomen van de dames Vloeijberghs en Van Eijk en de heren De Boer en Chevallerau. Uit te delen stukken De secretaris heeft uitgedeeld: brief van EBS over tarieven 2017 (10) en overige ter kennisnamestukken. Mededelingen Mw Van Eijk verblijft op dit moment in een revalidatiecentrum vanwege een gebroken heup en pols. Namens de RAR zal een kaart worden gestuurd om haar beterschap te wensen. Vaststellen van de agenda Agendapunt 9, tarieven en kaartsoorten EBS, zal worden behandeld na de presentatie. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Actie Afspraken werkgroep Brief voorkomen herverdeling verkeersstromen in de Buitenvelderttunnel verzonden Ambags Opstellen conceptbrief toepassen gratis fietsenstallen bij Amsterdam CS verzonden Werkgroep Concept RAR advies vervoerplan Zaanstreek 2017 verzonden Werkgroep Concept RAR advies vervoerplan AML 2017 verzonden Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 2. Consumentenplatform Aan de orde kwam onder meer: monitorgegevens 1 e en 2 e kwartaal, discussie over saldering van dienstregelinguren bij omleidingen en verstoringen en de bereikbaarheid van 2 locaties in de Zaanstreek. 3. Tarieven en kaartsoorten, voorstel CXX tarieven 2017 Dhr De Vries geeft een toelichting. In 2017 verandert weinig vanwege de vaststelling van het LTI op 0,38% waardoor de aanpassingsruimte gering is. Vanwege een kleine onbalans zijn, in overleg met GVB en EBS en afgestemd met de stadsregio, aanpassingen gedaan in de lagere zoneaantallen 1,2 en 3. Verder wordt het groepsticket, dat jarenlang hetzelfde bedrag was gebleven, verhoogd naar 22 en het ARTT (Amsterdam Region Travel Ticket) voor het eerst in 3 jaar van 13,50 naar 14. Begin 2017 wordt gestart met het ARTT ticket inclusief NS voor 1, 2 en 3 dagen. Over een 4-daagse kaart vindt nog overleg plaats. Dhr Jansen vult aan dat sinds 2012 het op saldo reizen meer in prijs omhoog is gegaan dan de abonnementen en dat dit een valide argument is om nu de prijs van de abonnementen te laten stijgen. Derhalve worden zo de tarieven meer met elkaar in evenwicht gebracht. Concept verslag RAR vergadering 1 september 2016 Pagina 1

2 Dhr Vonk zegt dat het landelijk Rocov heeft ingestemd met LTI op 0,38%. Het voorstel van de RAR werkgroep zal zijn om negatief te adviseren op de voorgestelde verhoging van het 1,2,3 zone abonnement. Betreurd wordt dat het interoperabele kaartje niet per 1 februari kan worden ingevoerd. ASVA sluit zich aan bij de opmerkingen vanuit de werkgroep. Cliëntenbelang wil weten of de toeristenkaart bedoeld is voor lijn 197 naar de stad om vervolgens met GVB bussen te rijden en waarom er een tweede kaart is waarmee met alle bussen gereden kan worden en een derde voor bus en trein. In Duitsland bestaat een toeristenvriendelijke kaart met 5 zones voor alle modaliteiten. Verder is er nog steeds een tariefverschil binnen de stad, 5 bij CXX en 2,35 bij andere vervoerders. Dhr De Vries licht het toe. ATT is vanaf Schiphol met de trein of bus 197 naar Amsterdam en verder met GVB. ARTT is 24 uur onbeperkt reizen met bus, tram en metro van GVB, CXX en EBS. Die laatste kaart wordt ontwikkeld naar een plus NS product voor reizen in heel Nederland. Het kaartje van 5, legt hij uit, heeft twee strippen en kan zodoende zowel voor de heenals terugreis worden gebruikt. De feitelijke rit binnen de stad kost daarmee ook maar 2,50. De voorzitter stelt vast dat de werkgroep gemandateerd wordt om het concept advies op te stellen. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 4. Tarieven en kaartsoorten, voorstel CXX tarieven 2017 Zie agendapunt 3. Presentaties 5. Infrastructuur, stand van zaken Uithoornlijn Mw Van Loenen geeft een toelichting op de stand van zaken voorafgaand aan de besluitvorming. Eerder is een presentatie geweest in april Aanleiding is de opgave voor de Stadsregio om meer OV te leveren voor het groeiend aantal reizigers met minder geld van het Rijk. Het huidige buslijnennet voor Uithoorn voldoet maar is duur en wordt langzamer. Uit verkenning blijkt het doortrekken van de Amstelveenlijn kansrijk te zijn en het netwerk verbetert. In de planstudie scoort de tram beter dan de bus. De omgeving maakt zich zorgen over onder meer geluidsoverlast, veiligheid en het verdwijnen van buslijnen. Als tracé is gekozen voor de spoordijk waar vroeger een trein reed. De drie haltes langs de lijn binnen Uithoorn komen in De Zoom, busstation Uithoorn en Uithoorn Centrum. Haltes moeten bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers en er moet plek zijn voor het parkeren van auto s en fietsen. Om kruisingen veilig te maken worden maatregelen genomen als slagbomen en waarschuwingslichten. Met sociale veiligheid wordt rekening gehouden door middel van verlichting en inrichting. De toegankelijkheid verbetert sterk met de nieuwe tram met lage instap. Het is een hoogwaardige tramlijn met minimaal 6, maximaal 10 ritten in de spits. In Meerwijk en Zijdelwaard wonen mensen meer dan 800m van de halte. Voor hen blijft een bus rijden. Een zorgpunt is de bereikbaarheid van de huidige bestemmingen vanuit Uithoorn. Een enquête en chipkaartgegevens wezen uit dat vooral wordt gereden naar Amsterdam-Bijlmer, CS, Amstelveen Centrum, Amsterdam Oost (UvA en HvA) en Amsterdam Centrum. Er zal een verschuiving plaatsvinden van bus naar tram. Nu gaat 20% naar Poortwachter om op de sneltram te stappen. Die reizigers stappen eerder op in Uithoorn. Reizigers naar Amstelveen Centrum moeten voortaan overstappen. Ook in dit plan zit de knopenbenadering: meer overstappen maar sneller op de bestemming. Alle bussen uit de Kwakel en Meidrecht blijven gewoon rijden. De tram vervangt de busverbindingen die nu vanuit Uithoorn naar Amsterdam rijden. De 363 reacties uit de consultatierondes worden opgenomen in de reactienota die wordt meegestuurd in de besluitvorming. Pas wanneer Uithoorn (13 oktober) positief besluit, zal besluitvorming plaatsvinden in Amstelveen, regioraad en provincie Noord-Holland. Alle informatie staat op de website en voor vragen is mw Van Loenen bereikbaar per mail. Stadsvervoerbelang vraagt naar scores in het MKBA voor de diverse varianten, vervoerwaarde gegevens voor de exploitatie en welke strafmaten gehanteerd worden voor extra loopafstand en overstaptijden. Verder wordt gevraagd rekening te houden met het economisch belang bij meerdere overstappen en het aangrenzende lijnennet in Utrecht in de gaten te houden. Mw Van Loenen de MKBA voor de voorkeursvariant in relatie tot de vervoerswaarde, kwaliteit voor de reiziger en financiële aspecten is positief, met name vanwege reistijdwinst. In de MKBA zit standaard een straftijd voor overstappen want dat wordt slechter gewaardeerd. De factor zal ze nog laten weten. Ook stuurt ze een publieksversie van de MKBA en een document over de vervoerswaarde (aan dhr Van Lamoen). Bewoners van Meidrecht en Nieuwkoop maken nu veel gebruik van sneltram 51 en reageren positief. Ze moeten sowieso overstappen, dat kan nu eerder. Er zijn geen aanwijzingen dat er veranderingen komen in de concessies binnen Utrecht. Cliëntenbelang wil weten of een RAR advies zin heeft als signaal naar de gemeenteraad van Uithoorn en hoeveel rolstoelplekken worden aangeboden in de tram. Mw Van Loenen kan niet zeggen hoe de gemeenteraad gaat stemmen. Er zijn twijfels over hoe reizigers naar Amstelveen Centrum komen. Als oplossing is bedacht Concept verslag RAR vergadering 1 september 2016 Pagina 2

3 een buslijn toe te voegen vanaf Zijdelwaard maar daartoe is nog niet besloten. Het gaat niet om veel reizigers. Advies van de RAR kan helpen bij de besluitvorming. Dan moet er eind september een advies liggen. De commissie in Uithoorn komt 7 oktober bijeen. Rolstoelplekken zijn niet geregeld in dit project, die horen bij de materieelbestelling. ASVA vraagt of aanpassingen gedaan zijn in het plan van de Amstelveenlijn in verband met verlenging naar Uithoorn. Mw Van Loenen weet dat bij de Amstelveenlijn rekening is gehouden met maximaal 12 ritten per uur. Voor de frequentieverhoging van de Uithoornlijn zijn geen aanpassingen nodig. Mocht dat toch nodig zijn, wordt dat betaald uit het project Uithoornlijn. Fietsersbond vraagt naar de minimum frequentie in de daluren. Volgens mw Van Loenen is dat nog niet bekend. Er is vooralsnog gekeken naar de spits. Het is HOV dus een bepaalde frequentie is nodig. Rover wil weten of er sprake kan zijn van medegebruik van de trambaan door de bus en hoe reizigers vanuit Uithoorn naar Amstelveen Centrum en Noord. komen. Voorgesteld wordt verder om iets te regelen voor reizigers die nu met bus 170 reizen. Ook wordt aangeraden de besluitvorming niet te laten vertragen door de weerstand van partijen met allerlei belangen. Mw Van Loenen weet dat inderdaad sprake zal zijn van meerijden door de bus op de trambaan, dit kan veilig. Bus 170 verdwijnt, reizigers stappen aan de andere kant van de wijk uit de tram. Over de weerstand zegt ze dat die vooral komt van mensen die aan het tracé wonen en die dachten dat er een busbaan zou komen. Naar aanleiding van de consultatie en het participatietraject wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorg van mensen. In de consultatie was 30% van de reacties positief. De voorzitter stelt voor een werkgroep in te richten om tot een concept advies te komen. Deelnemers zijn: de heren Waalewijn, Hendriksen en Sam en mw Wiertz. Daarnaast kunnen dhr Van Lamoen en dhr. Markus hun bijdrage leveren aan de werkgroep over de vervoerswaarde en kennis over AML. Het advies moet af zijn vóór de commissievergadering van 7 oktober. De werkgroep krijgt het mandaat en laat het concept per mail rondgaan voor instemming. Er gaat een afschrift naar raadscommissie Amstelveen en de Regioraad. Ook wordt eventueel een persbericht opgesteld op basis van het advies. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 6. Sociale veiligheid, advies aanvraag veilig betalen in het OV Dhr Vermeulen geeft een toelichting. In oktober worden Amsterdammers met een campagne voorbereid goed op reis te gaan met een vervoerbewijs voordat ze op bus of tram stappen. Op Schiphol en in hotels worden internationale toeristen hier bewust van gemaakt. Op hotelkamers bv ligt een blad waarin staat hoe het beste in Amsterdam is te reizen. Verkoopautomaten (7) worden verplaatst naar plekken waar meer behoefte is. Halte-informatie wordt aangepast met verwijzing naar verkooppunten in de buurt. In overleg met de gemeente Amsterdam worden stadspashouders geholpen door middel van een OV chipkaart met korting ( 5 saldo en 1 voor kinderen). Deze actie start in oktober en zal herhaald worden op het moment dat het cash echt van de wagen gaat. Op bus en tram komt een pinautomaat en de chauffeurs/bestuurders worden voorzien van ongewaardeerde kaarten. In augustus is dit systeem getest zonder reizigers, die in september wordt gevolgd door een test met reizigers, cash blijft mogelijk. Als de test slaagt start de uitrol in oktober. De RAR wordt gevraagd advies uit te brengen vóór 16 september. Besluitvorming vindt plaats op 6 oktober. Criteria worden gemonitord en dan wordt de Stadsregio om toestemming gevraagd om de cash van de wagen te halen. Rover is het eens met terugbrengen van de wagenverkoop maar tot nul is een stap te ver. Gevraagd wordt wat er gebeurt als iemand alleen met cash een kaartje kan kopen. In de vervoersvoorwaarden staat dat een reiziger niet geweigerd mag worden, er zou een gedoogbeleid moeten komen. Het aantal verkoopautomaten vindt Rover te weinig. Gevraagd wordt of is nagedacht over het risico van overvallers op passagiers als de chauffeur geen cash meer bij zich heeft. Daarnaast kunnen ook onwetende toeristen die opstappen, en niet contant een kaartje kunnen kopen, agressief worden. Dhr Vermeulen zegt dat als alle cash van de wagen is en iemand kan alleen met cash betalen die dan niet wordt meegenomen. Als GVB dat zou toelaten zouden alle Amsterdammers daarvan gebruik gaan maken. Nu al kan een chauffeur een inschatting maken of een passagier wel of niet wordt meegenomen. In de overgangsperiode krijgen chauffeur de mogelijkheid om passagiers toch te laten reizen. Er wordt naar alle risico s gekeken, tot nu toe zijn alleen chauffeurs overvallen. Fietsersbond vraagt of de RAR op de hoogte gebracht kan worden van de uitkomst van de pilot met lijn 33, staat in het kader van veiligheid positief tegenover dat cash van het voertuig afgaat maar is kritisch ten opzichte van het tempo. Dhr Vermeulen zegt toe dan weer langs te komen. ASVA merkt op over de stadspas dat het waarschijnlijk lastig zal zijn die op te laden vanwege te weinig automaten, is verder positief over het voorstel en wijst op de realiteit dat cash overal aan het verdwijnen is. Dhr Vermeulen antwoordt dat aan stadspashouders bij het DWI wordt verteld op welke plekken de kaart met cash kan worden opgeladen. Cliëntenbelang is tegen cashless, vindt het de verantwoordelijkheid van mensen zelf om gepast te betalen, en merkt op dat iemand in een rolstoel achter in de bus instapt en dus moeilijk kan pinnen. Dhr Vermeulen zegt daarvoor naar een oplossing te zullen zoeken. Stadsvervoerbe- Concept verslag RAR vergadering 1 september 2016 Pagina 3

4 lang zegt dat in Zuid-Holland less cash wordt ingevoerd op de bus. Verder wordt gevraagd hoe wordt omgegaan met storing op apparatuur en als iemand te weinig saldo op de chipkaart heeft. Ook wordt gevraagd of de korting alleen is voor mensen onder een bepaald minimum en of door pinhandelingen vertraging worden verwacht. De maatregel lijkt Stadsvervoerbelang in strijd met wet- en regelgeving omdat het mensen dwingt in het bezit te zijn van een betaalpas. Dhr Vermeulen zegt dat geen andere betaalmogelijkheden zijn bij cashless. De korting is voor alle stadspashouders. Metingen wezen uit dat pinbetalingen ongeveer even veel tijd kosten maar constanter zijn. Gepast geld is altijd sneller. Met de pilot wordt dit verder uitgetest. Alle gangbare creditcards worden geaccepteerd. ANBO geeft een voorbeeld van Edinburough waar de chauffeur geen bemoeienis heeft met geld omdat passagiers contant geld in een kluis gooien. Als dat niet gepast is, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Dhr Vermeulen zegt dat het GVB niet voor die mogelijkheid heeft gekozen. Over de vervoersvoorwaarden zegt dhr Vermeulen dat de maatregel daarbinnen past als het GVB maar heel duidelijk maakt dat het niet mogelijk is contant te betalen maar wel om te pinnen. De datum 1 januari is geen harde datum. Voor de chauffeurs zou dat de voorkeur hebben maar eerst moet aangetoond worden dat aan criteria voldaan kan worden. In Utrecht wordt al volledig cashloos gereden op nachtritten. De voorzitter stelt voor dat de werkgroep een advies voorbereidt waarin het voorstel positief wordt beoordeeld maar dat kritische kanttekeningen worden gezet bij het volledig cashloos. 7. Tarieven en kaartsoorten, voorstel GVB tarieven 2017 Tariefvoorstellen zijn reeds besproken met Connexxion en EBS. Dhr Dragtsma geeft een toelichting op de punten die daarvan afwijken. De LTI van 0,38% gaf weinig ruimte voor de GVB specifieke tarieven. Die zijn niet aangepast, het km-tarief, het urennetkaartje en de 24-uurskaart zijn gelijk gebleven. Het tarief van enkele meerdaagse kaarten worden wel verhoogd en abonnementen aangepast. In de planning zit verder een kortingsproduct, 20% op saldoreizen in spits en dal voor kinderen en 65+ers en 40% voor scholieren. Ook noemt hij de ART met NS en dat in het kader van geen geld meer op het voertuig gedacht wordt aan een euro toeslag op de wagenverkoop. Namens de werkgroep vraagt dhr Vonk, voor de zoveelste keer, het bedrag voor losse ritten van 2,90 af te ronden op hele euro's omdat de handeling voor het teruggeven van wisselgeld veel vertraging geeft. Dhr Mil voegt toe dat de 1 toeslag op de wagenverkoop blijkbaar wel buiten de landelijke tariefsstijgingen om kan, dus waarom 10 cent dan niet. Dhr Dragtsma zegt het punt mee te nemen. Verder is de RAR er tevreden mee dat op de nachtbus nu ook met OV chipkaart gereisd kan worden, maar vraagt om een oplossing voor het feit dat reizigers voor 2 haltes verder dan het eindpunt 3,61 extra moeten betalen. Ook wordt gevraagd of GVB net als Connexxion en EBS 40% korting wil geven voor doelgroepen in de daluren op dezelfde routes. Stadsvervoerbelang pleit ervoor niet alleen bij het ART met NS samen te werken, maar te zorgen dat inwoners van Amsterdam en de regio met abonnementen met de trein kunnen reizen op trajecten tussen stations binnen Amsterdam 8. Infrastructuur, situatie halte Albert Cuyp Dhr Tiggelaar geeft een toelichting hoewel er al veel informatie is uitgewisseld met de werkgroep. In het kader van het project Rode Loper heeft stadsdeel Zuid aangegeven geen halte meer te willen op het Picoplein, in verband met het strengelspoor in de Ferdinand Bol. Dit voorstel is overgenomen en vastgesteld in een bestuurlijk overleg waarbij het stadsdeel, gemeente en stadsregio aanwezig waren. Dhr Tiggelaar toont de huidige en toekomstige situatie op een kaart, inclusief de buitendienststelling en haltewijzigingen tijdens werkzaamheden. Er is een belangenafweging gemaakt waarbij ruimte voor omwonenden zwaar heeft mee gewogen. Het grootste bezwaar van GVB is dat het aan reiziger niet is uit te leggen dat, zowel in de tijdelijke als de definitieve situatie, alleen op de Ceintuurbaan en Maria Heinekenplein nog kan worden op- en uitgestapt. Rover merkt op dat, net als bij het verdwijnen van halte Muntplein, op ambtelijk niveau voorstellen worden over genomen zonder dat de RAR om advies wordt gevraagd. De gemeenteraad stemt daar vervolgens dan mee in. Cliëntenbelang wijst erop dat het stedelijk OV fijnmazig behoort te zijn en dat juist daar haltes worden weggehaald en de loopafstand groter wordt. Gepleit wordt voor een brief aan het bestuur van de gemeente waarin kenbaar wordt gemaakt dat de RAR overvallen is door dit besluit en dat om uitleg wordt gevraagd. De voorzitter stelt vast dat namens de RAR een brief wordt verstuurd naar de wethouder van de gemeente Amsterdam met een kopie aan de raadscommissie IMD. Verder stelt hij voor dat Rover en Stadsvervoerbelang actie ondernemen om raadsleden te activeren. Dhr Vonk stelt de conceptbrief op en de voorzitter en secretaris krijgen het mandaat om de brief te versturen. Concept verslag RAR vergadering 1 september 2016 Pagina 4

5 Concessiegebied Waterland (EBS) 9. Tarieven en kaartsoorten, voorstel EBS tarieven 2017 Een overzicht van de tarieven zijn ter vergadering uitgereikt. Het is een gezamenlijk product van EBS, GVB en Connexxion. (zie agendapunt 3). Mw Bogaarts geeft een toelichting op het deel van EBS. Randstad Noord abonnementen worden verhoogd en het nachttarief op saldo gaat van 7 naar 7,50. Namens de werkgroep tarieven geeft dhr Vonk aan dat de RAR het niet eens is met de verhoging van abonnementen. Het gaat om klanten die veel reizen en die moeten gekoesterd worden. Met de overige tariefvoorstellen wordt ingestemd. Algemene onderwerpen 10. Infrastructuur, ervaringen met omleiding vanwege afsluiten IJtunnel Dhr Rienderhoff zegt dat de afsluiting van de IJtunnel voor 6 weken EBS niet goed is bevallen. Bussen moesten omrijden via de Piet Hein- en Zeeburgertunnel. In theorie duurden ritten 8 minuten langer. Meestal werden die tijden gehaald maar met name tussen en 19.00uur liepen de vertragingen soms op tot 30 á 40 minuten voor ritten die normaal een half uur vergen. Helaas is geconstateerd dat veel reizigers daardoor niet meer met EBS reisden maar de trein of de fiets pakten. De groei van het aantal reizigers is daardoor gedaald van 4% vorig jaar naar 3% in Hopelijk herstelt dit zich. Dhr Tiggelaar vertelt dat het GVB met meer werkzaamheden te maken had deze zomer. De exploitatie is spannend geweest, op zeker moment was geen route beschikbaar voor bussen 32 en 33. De reiziger heeft hier niets van gemerkt. Op het IJplein hebben bewoners overlast ervaren van keerbewegingen van bussen 34 en 35. De evaluatie van de effecten voor o.a. het aantal reizigers volgt nog. Op een weekend na met een samenloop van verschillende evenementen, is de drukte op de veren meegevallen. Ook het GVB wil dit nooit meer meemaken. Rover merkt in het algemeen op over de omleidingen, ook bij Ceintuurbaan en Concertgebouwplein, dat het systeem niet goed werkt. Op haltes van lijn 3 en 12 stond nergens vermeld dat trams omrijden. Cliëntenbelang geeft aan dat er onvoldoende communicatie was over de omleidingen. Dringend wordt verzocht hier in het vervolg wel aandacht aan te besteden. GVB en EBS zeggen dit toe. Overige onderwerpen 11. Uitnodigingen Het congres Samen slimmer reizen in de MRA is op de dezelfde dag als de RAR vergadering op 6 oktober, dat is jammer. Bij de volgende RAR vergadering wordt de uitnodiging van ROVER over de cursussen omgaan met de media en basistraining voor nieuwe leden. 12. Werkgroepen, voortgang en vernieuwen samenstelling PvE materieel: dhr Everaarts is voorzitter Metro oostlijn: een deel van DMT heeft besloten dat geen geleidelijnen meer komen naar de lift met als uitgangspunt dat mensen met een gezichtsbeperking de trap kunnen nemen. (In de lift komt een braillevoorziening.) Dit is tegen de afspraak in het PvE. Verder worden station opgeheven tijdens de verbouwing. GVB wil passagiers op de hoogte brengen maar chauffeurs weigeren dit om te roepen. De werkgroep heeft inmiddels een bericht hierover aan het GVB gestuurd : de schouw op Schiphol is afgerond. Mw Wiertz neemt contact op met mw Van Eijk om te bespreken waar ze haar kan vervangen in de werkgroepen, eventueel met hulp van het Platform Ouderen Amsterdam. In het algemeen zegt de voorzitter dat voorzitters van de werkgroepen in de gaten moeten houden dat gemeentelijke diensten een actuele lijst krijgen van de samenstelling van de werkgroepen. Dit in verband met de uit te nodigen juiste RAR leden. 13. Jaarplanner, aanpassen aan ontwikkelingen, toevoegen nieuwe onderwerpen Ter kennisgeving. Gevraagd wordt punten door te geven aan de secretaris. 14. Verslag vergadering 30 juni 2016 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 6, punt 18: dhr Hendriksen vraagt nogmaals aandacht voor de lift in de tijdelijke situatie op het Amstelstation. Er zit geen schot in de zaak. Pagina 4, punt 11: dhr Everaarts meldt dat ondanks het besluit geen werkgroep in te richten een aantal leden, onder wie hijzelf, was uitgenodigd voor een presentatie over welke stoelen verwijderd gaan worden. In het personeelsblad van het GVB stond later dat overleg is Concept verslag RAR vergadering 1 september 2016 Pagina 5

6 geweest met de RAR. De voorzitter geeft aan dat het dan ook niet handig was om in te gaan op deze uitnodiging. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 15. Rondvraag Dhr Van Lamoen pleit ervoor dat vanwege het opschorten van de opening van de NZ-lijn, ook uitstel te vragen voor de vaststelling van het Vervoerplan 2018 van GVB. De voorzitter zegt dat erop teruggekomen wordt als de conceptvervoerplannen bekend zijn, 6 oktober of de vergadering daaropvolgend. Dhr Hendriksen meldt dat binnenkort de nieuwe DRIS panelen in de hele stad worden uitgerold. Hij vraagt naar ervaringen, met name met de audio. De panelen op Amstelstation zijn al 2 maanden buiten werking. Dhr Vonk weet dat het GVB deze week overleg heeft over de werking van de panelen, er zijn meer defecten. De voorzitter stelt voor iemand uit te nodigen om de stand van zaken toe te lichten. Dhr Zandstra zegt dat in de vakantieperiode is gebleken dat mensen met een beperking die op Schiphol aankomen en assistentie nodig hebben, dit een uur van te voren moeten aanvragen. Hij vraagt wat de RAR kan doen voor mensen die hier niet mee bekend zijn. Het gaat om Amsterdam als bestemming. Dit is niet een punt voor de RAR maar dhr Markus zegt dat dit ook elders voorkomt. Hij weet dat NS plannen heeft om de assistentie te verbeteren. Dat loopt via de LOCOVS. Dhr Ambags vraagt aan het secretariaat een overzicht van wat gedaan is met adviezen van de afgelopen 2 jaar, zodat naar de effectiviteit gekeken kan worden. Volgens de voorzitter wordt altijd een reactie gegeven op adviezen, ook gebeurt veel in het vooroverleg. Pijnpunten blijven meestal liggen. De secretaris zegt dat een overzicht maken niet te doen is en raadt de leden aan zelf te kijken of ze wel of niet tevreden zijn met het antwoord op een advies. Dhr Everaarts wijst op het stuk A1, Nieuws uit het DB 30 juni, waarin op pagina 2 wordt gesproken over het afsprakenkader voor haltes en op pagina 3 over het tijdelijk buiten gebruik zijn van de tram. Hij wil weten wat dat voor afspraken zijn en of het inhoudt dat haltes worden opgeheven zonder dat de RAR op de hoogte is. De voorzitter zegt toe dat het afsprakenkader bij de stukken van de volgende vergadering wordt meegezonden. Mogelijk staan die ook op website van de stadsregio. Hij stelt voor het te bestuderen, ook in het kader van het verdwijnen van de haltes op de Albert Cuypstraat. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 Vd Dool Gebreken bij toegankelijke bushaltes inventariseren en toelichten met foto s 2 Connexxion Onderzoek 14 min pauze bij aansluiting lijn 171 op lijn 356 in Amstelveen (CP) 3 Connexxion Gebruik en capaciteit halte Zuidas op de Stravinskylaan (CP) 4 werkgroep Schouw busstation Tramplein Purmerend 5 werkgroep Schouw opmerkingen uitvoering busstation Appeltjesmarkt Amsterdam 6 ANBO Brengt stille haltes in kaart. 7 leden Onderwerpen Jaarplanner 2016 doorgeven en planner invullen 8 werkgroep Opstellen concept advies PvE toegankelijke tramhaltes 9 Huls Beoordeling website IAmsterdam op OV informatie 10 ASVA Concept RAR advies voor het opzetten van één OV-website 11 secretaris Uitnodigen secretaris Stadsregio tbv toelichting Vervoerregio 12 RAR leden Brief richting Amsterdam aangaan convenant beschikbaarheid wegen 13 secretaris Wayfinding metro agenderen 14 Werkgroep Brief aan GVB en Stadsregio over tekort capaciteit trammaterieel 15 secretaris Uitnodigen projectleider inrichting Combino trams 16 secretaris Agenderen rapport Rekenkamer Amsterdam aanbod OV 17 werkgroep Opstellen concept advies tariefvoorstellen van de drie vervoerders 18 secretaris Toesturen informatie vanwege MKBA Uithoornlijn 19 werkgroep Opstellen concept advies cashless betalen in OV 20 Vonk Opstellen concept brief gemeentebestuur Amsterdam over informatie aan RAR 21 secretaris Cursus aanbod Rover meenemen bij stukken volgende vergadering 22 secretaris Evaluatie DRIS panelen GVB in Amsterdam agenderen 23 secretaris Afsprakenkader haltes meesturen bij stukken volgende vergadering Concept verslag RAR vergadering 1 september 2016 Pagina 6

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Bijeenkomsten. Er is een aantal themabijeenkomsten gehouden waarover we u graag berichten:

Bijeenkomsten. Er is een aantal themabijeenkomsten gehouden waarover we u graag berichten: 3 e jaargang nr 2 - juli 2017 Voor het tracé van de Uithoornlijn is de voorkeursvariant eind 2016 vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Er is inmiddels een aantal bijeenkomsten

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek.

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek. Reizigers Advies Raad Vervoerregio Amsterdam T.a.v. de secretaris, Dhr. B. van der Meulen Postbus 626 1000 AP AMSTERDAM Connexxion OV Stationsplein 13 1211 EX Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum 035

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen agendapunt : B-2 vergaderdatum : 29 oktober 2015 onderwerp : OV tarieven 2016 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen Gevraagde

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: 16.17 Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 De vervoerders Arriva en Hermes hebben Reizigersoverleg Brabant gevraagd advies uit te brengen over de tariefproducten

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema,

Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem. Geachte mevrouw Molendijk, heer Geertsema, Provincie Noord-Holland T.a.v. dhr. E. Geertsema, mw. F. molendijk Postbus 123 2000 MD Haarlem Laapersveld 75 1213 VB Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum Telefoon 035 625 16 00 Datum: 29 oktober 2014

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag

De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag De gespreksleider Hans Huijssoon opent de informatiebijeenkomst en heet iedereen hartelijk

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 19 mei Buitenveldert Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Wat vindt u van de Uithoornlijn? Vertel het ons vóór 30 juni!

Wat vindt u van de Uithoornlijn? Vertel het ons vóór 30 juni! Wat vindt u van de Uithoornlijn? Vertel het ons vóór 30 juni! Op 2 juni 2016 start de consultatieronde over de mogelijke aanleg van de Uithoornlijn. De uiterste inleverdatum voor een reactie is 29 juni

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 januari 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 In de regioraad van 10 december wordt de Investeringsagenda OV ter

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie