VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter), M. Vloeijberghs (2e secretaris); ROVER: C. Vonk, A. Everaarts, M. van Engelshoven-Huls, F. Sam; Vereniging Stadsvervoerbelang: A. Markus, V. v. Lamoen, R. Visser, R. de Vrieze, H. Miedema; SBO Noord- Holland: G. Balke; Cliëntenbelang Amsterdam: B. Chevallerau, L.Hendriksen, C. Zandstra; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: E. van Eijk, A. Wiertz; ASVA: J. van Mil, R. de Boer. Voor agendapunt 2: J. Rienderhoff en A. Boogaards (EBS) Voor agendapunt 3: R. Willems (GVB) Voor agendapunt 4: Y. D. Aulman (SRA) Voor agendapunt 5: M. Kempenaar (FLOW) Voor agendapunt 6: G. Hellburg (SRA) Voor agendapunt 9 en 10: H. Jut en R. Ouwehand (CXX) Voor agendapunt 10: N. Knoester (GVB) Voor agendapunt 13: R. Vermeulen (GVB) Voor agendapunt 14: G. Wiggers (GVB) Toehoorder: H. Jansma (Rover) B. vd Meulen, T. Kuhlman, M. Waalewijn 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld opent de laatste vergadering van dit seizoen en heet iedereen welkom. De heren van der Meulen, Kuhlman en Waalewijn hebben zich afgemeld. De presentielijst gaat rond. Uit te delen stukken De secretaris heeft onder meer de volgende stukken uitgedeeld: een aanvulling op het vervoerplan 2017 Zaanstreek en een uitnodiging voor de fietsparkeergarage in de Zuidas. Bij de evaluatie Nieuw West ontbreekt een pagina. Die zal worden nagestuurd. Mededelingen Dhr Zandstra is benoemd tot plaatsvervangend lid en dhr Hendriksen tot lid van de RAR. Vaststellen van de agenda Onder punt 7.a wordt de 24-uurs gratis fietsenstalling op Amsterdam CS aan de agenda toegevoegd. Voor het overige wordt de agenda vastgesteld. Actie Afspraken werkgroep Brief voorkomen herverdeling verkeersstromen in de Buitenvelderttunnel verzonden Concessiegebied Waterland (EBS) 2. Consumentenplatform Aan de orde kwam onder meer de kwaliteitsmonitor van het 4 e kwartaal. Er komt een ander methode om de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering te meten. Bij de (lage) punctualiteitcijfers heeft de RAR gevraagd variatie aan te brengen bij de hoogfrequente lijnen. Voorafgaand aan het uitbrengen van het Vervoerplan 2018 wordt een reizigersenquête gehouden over de gevolgen van de dan voorliggende varianten. 3. Zomerdienstregeling, tijdelijke routes vanwege zomerafsluiting IJtunnel Dhr Willems geeft een toelichting. De IJtunnel is vanaf vrijdag 15 juli uur tot maandag 29 augustus 5.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van de nood- en hulpdiensten. Voor het GVB rijden de lijnen 34 en 35 naar het Buisloterwegveer en 32 en 33 naar het IJpleinveer. Er worden tijdelijke haltevoorzieningen aangebracht. Het stadsdeel en vooral bewoners zijn erop tegen. De gemeente heeft in een te laat stadium informatie verstrekt. De nachtlijnen 761 en 763 rijden via Coentunnel, Piet Heintunnel en Schellingwoudebrug naar CS. Het verzoek omwille van de exploitatie om 1.30 uur met de werkzaamheden Verslag RAR vergadering 30 juni 2016 Pagina 1

2 te beginnen is vanwege de strakke planning niet gehonoreerd. Voor Connexxion rijden R-net bussen 391, 394 en 891 (zomerlijn) via de Coentunnel naar CS. Lijn 392 is ingekort op Buikslotermeerplein met een overstap op GVB lijn 33 naar IJplein. Een extra R-net 393 vangt het gedeelte op dat 392/394 laten liggen. Nachtlijnen gaan via de Coentunnel en doen Landsmeer niet aan. R-net lijnen van EBS gaan via Zeeburgertunnel/Piet Heintunnel. Er wordt niet gestopt op de Piet Heinkade. Hetzelfde geldt voor de nachtlijnen. Cliëntenbelang wil weten hoe voorzien wordt in begeleiding bij het overstappen bij de pont voor mensen met een beperking. Dhr Willems zal het project direct op de hoogte stellen. Op het busstation en op de waterpleinen staan verwijzers die actief kunnen ondersteunen. De voorzitter stelt voor dat de RAR dit in de advisering meeneemt. Rover wil weten hoeveel DRU s worden bespaard met de omleidingen en wat de bestemming daarvan is. Verder wordt gevraagd of de pont langer doorvaart op de laatste dag van de winterdienst. Rover betreurt het dat geen overleg is geweest met NS en ProRail over de doorgang onder CS. Van het IJplein naar De Ruyterkade zijn mensen lang onderweg. Dhr Willems zegt dat een klein aantal DRU s worden bespaard maar dat het GVB per saldo veel geld kwijt is door de sluiting. Dhr Knoester voegt toe dat het contract op kilometers is afgesloten. Volgens dhr Aulman moet de wegbeheerder de kosten dragen voor de omleiding. Bij vervoerders is tevens sprake van inkomstenderving omdat door overlast minder reizigers gebruik maken van de lijnen. Er wordt verschil gemaakt tussen korte en lange verstoringen. Met betrekking tot de pont zegt dhr Willems dat er voldoende veren beschikbaar zijn om door te varen. Ten aanzien van de doorgang, lijkt het hem onwaarschijnlijk dat die vóór 15 juli open is. De middentunnel waaiert uit naar de veren. De voorzitter stelt vast dat de RAR de informatie voor kennisgeving aanneemt met dien verstande dat er ergernis is over het ontbreken van overleg met de gehandicaptenorganisaties. Er is toegezegd dat gezorgd wordt voor begeleiding. Tevens is er ontstemming over het ontbreken van overleg met NS en ProRail over de doorgang door het centraal station in de avonduren. Doordat het CS op bepaalde tijdstippen gesloten is, moet de reiziger om het station heen lopen om vanuit de stad bij de veren te komen. 4. Lijnennetvisie 2018, voortgang en planning implementatie Dhr Aulman geeft een toelichting over de stand van zaken van het lijnennet na de ingebruikname van de NZ-lijn. De kans dat die in oktober 2017 gaat rijden is 50% en daarom wordt binnenkort in een persconferentie een nieuwe realistische datum bekend gemaakt. De RAR en andere stakeholders worden per brief geïnformeerd. Op 13 juli vindt een hoorzitting plaats waarin raadsleden de wethouder en betrokken directeuren bevragen over de haalbaarheid van de nieuwe datum. In recent aangenomen moties wordt gepleit voor een onderbouwing van de migratiestrategie en een second opinion. Deze zal worden uitgevoerd door Ecorys en gevraagd wordt om onder meer een kwalitatief oordeel over de argumenten en om naar beheersmaatregelen te kijken. Het advies wordt gebruikt bij de besluitvorming over de datum. Vervoerplannen De planning is op orde. Uitgangsdatum is nog oktober Consultatierondes van het GVB zijn geweest, in september komt het concept vervoerplan uit. Voor streekvervoerders is informatie opgehaald bij alle stakeholders en er zijn presentaties gehouden bij wethouders, raadsleden en burgers. Geprobeerd wordt burgers zo actief mogelijk te laten participeren. EBS heeft een reizigersenquête uitgezet. In september komt het concept ter advisering in de RAR. In december 2016 is de besluitvorming over alle vervoersplannen. Rover wil weten of overleg is geweest met de instanties die verantwoordelijk zijn voor infrastructuur en haltevoorzieningen. Dhr Aulman zegt dat wegbeheerders pas na totstandkoming van het conceptvervoerplan in beeld komen. In Amsterdam is wel een infratoets uitgevoerd door VOR wat niet leidde tot grote infrastructurele knelpunten. Aandachtspunten zijn wel de intensiteit van trams in de binnenring in relatie tot doorstroming en verkeerslichten. De Stadsregio zal strak monitoren op de uitvoering. Cliëntenbelang merkt op dat grote veranderingen in infrastructuur en OV in het bijzonder mensen met een beperking raakt. Organisaties willen graag op korte termijn betrokken worden om problemen met overstappen en obstakels voor te zijn. Dhr Aulman zegt dat de doelgroep zeker betrokken wordt maar ook pas nadat de vervoersplannen zijn uitgebracht, zodat bekend is waar overstappen en wijzigingen in de infrastructuur plaatsvinden. De Stadsregio wil dat organisaties in de reizigersinformatiefase actief meedenken over hoe de doelgroep het beste geïnformeerd kan worden. In Pakhuis De Zwijger zijn een aantal sessies gehouden voor alle Amsterdammers. Meningen en wensen zijn opgehaald via de stadsdelen en het GVB zelf heeft direct met klanten gecommuniceerd via een online enquête, mails en displays. Stadsvervoerbelang wil weten waarom geen formele inspraakronde wordt georganiseerd over het concept vervoerplan en in hoeverre de definitieve vaststelling kan worden uitgesteld zodat er 3 maanden meer tijd is voor inspraak. Dhr Aulman zegt dat een formele inspraak niet gebruikelijk is bij vervoersplannen en bovendien is er een adviesraad (RAR) op grond van de Wet Personenvervoer die de belangen van de reizigers behartigd. Wel worden Verslag RAR vergadering 30 juni 2016 Pagina 2

3 burgers in deze specifieke situatie actief benaderd en wil de Stadsregio nog een beperkte consultatie doen via een online platform. 5. Kaartsoorten, stand van zaken toeristenkaart Mw Kempenaar geeft een toelichting. Er zijn geluiden dat het OV in Nederland door toeristen niet als gastvrij wordt ervaren. Het UNWTO (toeristenorganisatie) voorspelt de komende 10 jaar een toename van 30% toeristen in de regio. Hotelovernachtingen in Amsterdam zijn met 16% toegenomen. Er zijn jaarlijks 14 miljoen internationale bezoekers waarvan 80% in hotels verblijft waarvan weer 61% in de MRA, 23% bezoekt de regio. Het OV Marketingbureau wil dat laatste stimuleren. Verbeterpunten zijn: de OV Chipkaart, betaalmogelijkheden en informatievoorziening. Daartoe zijn het Amsterdam en Region Travel Ticket (ARTT) en het Amsterdam Travel Ticket (ATT) in het leven geroepen. Voor ARTT is van 2014 tot 2015 een verdubbeling van verkoopcijfers te zien. ATT gaat nog harder, een verdubbeling van de verkoop in het 1 e kwartaal 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in Om de verkoop nog meer te bevorderen is op Schiphol een pop-up servicepunt ingericht. Ook zijn schermen en grote borden bij de pieren geplaatst. Pijnpunten zijn dat de NS nog niet meedoet aan het ARTT, dat prijzen ingewikkeld zijn en dat het ARTT 24 uur geldig is en het ATT nog niet. Het streven is de kaarten als één gemaksassortiment aan te bieden, het ARTT en ATT voor 1, 2, 3 of 4 dagen en het ARTT met de trein erbij. Lancering is begin Tevens vindt overleg plaats over het Holland Travel Ticket. Stadsvervoerbelang raadt aan om samenwerking te zoeken met Rotterdam en Den Haag, waar een vergelijkbaar ticket wordt ontwikkeld, om ook toeristen te kunnen bedienen die naar de Ridderzaal willen. Verder wordt gevraagd of bij het ARTT, net als in Parijs, korting geboden wordt op culturele attracties. Mw Kempenaar zegt dat een partnership wordt aangegaan met de Citycard waarbij OV kaarten worden aangeboden en noemt daarbij dat de servicepunten van belang zijn. Rover wil weten of het ATT ook geldig is op bussen van Connexxion en EBS en vraagt of het gemiddeld aantal verblijfsdagen van toeristen is toegenomen. Over het reizen met Connexxion is mw Kempenaar niets bekend. De kaart is niet geldig op de bussen van EBS. Bij toeristen is veel vraag naar een 4-daagse kaart. Daar blijkt uit dat ze langer willen blijven. 6. Sociale veiligheid, actualisatie beleidskader en instellen werkgroep Er wordt een werkgroep ingesteld. Deelnemers zijn mw Wiertz en de heren Miedema, Engelshoven-Huls en Zandstra. 7. Lijnennetten, adviesverzoek eerste resultaat metronetstudie Er wordt een werkgroep ingesteld. Deelnemers zijn de heren De Vrieze, Van Mil, Balke, Vonk en Zandstra. 7.a 24-uurs gratis fietsenstalling op Amsterdam CS De Fietsersbond juicht het toe dat 24-uurs fietsenstallingen worden ingezet bij alle Amsterdamse Stations. Omdat de stalling aan de oostzijde van CS in verbouwing is en er klachten zijn van fietsers over de lange looptijd naar de andere kant, wordt voorgesteld om ter compensatie de gratis stalling op korte termijn al in te laten gaan. De voorzitter raadt aan eerst uit te zoeken wanneer gratis stallen wordt ingevoerd. Dhr Ambags maakt een opzet voor een brief. Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 8. Lijnvoering, evaluatie parallelliteit Buitenveldert Dhr Hellburg geeft een toelichting. Aanleiding van het gezamenlijke parallelliteitsplan van Connexxion en GVB was de lage bezetting van lijnen voor het grensgebied Nieuw-West en Schiphol. Een eerste netwerkevaluatie van de nieuwe lijnvoering heeft inmiddels plaatsgevonden. Cijfers zijn gebaseerd op een vergelijking tussen Q en Q Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet representatief is voor de potentie van het netwerk en er kunnen nog geen conclusies worden getrokken. Gezien wordt wel dat lijn 69 door de frequentie wat meer reizigers heeft, dat Badhoevedorp wat minder vervoer heeft door uitval van een lijn en dat er een stijging is van overstappen op het tramnetwerk. De voorlopige resultaten staan op 5 juli voor de regioraad geagendeerd en op grond van de evaluatie zullen geen wijzigingen plaatsvinden. Dhr Chevallerau merkt op dat in de werkgroep was afgesproken in september te evalueren. Hij wil dan ook graag dan alsnog een evaluatie met gegevens van het voorgaande winter- en zomerseizoen. Dhr Hellburg zegt dat het inderdaad de bedoeling was na de zomer te evalueren. Maar vanwege politieke druk om de gevolgen van een evaluatie mee te nemen in het komende vervoerplan is besloten tot deze evaluatie, met Verslag RAR vergadering 30 juni 2016 Pagina 3

4 als kanttekening dat nog niet genoeg data beschikbaar zijn. De voorzitter stelt vast dat de RAR de evaluatie ter kennisgeving aanneemt en aandringt op een evaluatie over een langere periode. 9. Vervoerplan, advies verzoek concept Vervoerplan 2017 Dhr Jut geeft een toelichting. Vanwege de lopende aanbestedingsprocedure die eind 2017 tot een nieuwe concessie moet leiden, zijn weinig aanpassingen gedaan op de dienstregeling. Verder zal er door het omleggen van de A10 in 2017 veel overlast zijn bij de Zuidas en rond Schiphol. De vele omleidingen leiden tot veel rijtijd. Juist in 2017 kan dit niet met DRU s gecompenseerd worden en het gaat derhalve geld kosten. Vragen en werkzaamheden Cliëntenbelang vraagt wat er gebeurt als niemand voor de kosten op wil draaien en wat gedaan wordt aan de slechte aansluiting van lijn 171 op lijn 356. Dhr Chevallerau licht het concept advies toe. De voorzitter vat samen dat de RAR positief adviseert op het vervoerplan, aandringt op evaluatie (zie punt 8) en op dat extra kosten vanwege omleidingen niet voor rekening komen van de reiziger. Dhr Chevallerau wijst erop dat de brief aan het DB over de Buitenvelderttunnel niet bij de stukken was gevoegd. Het persbericht is uitgestuurd maar er is van journalisten geen reactie op gekomen. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 10. Vervoerplan, advies verzoek concept Vervoerplan 2017 Dhr Ouwehand geeft een toelichting. Ook hier betreft het een dun vervoerplan. In het afgelopen vervoerplan was veel gewijzigd en het is niet wenselijk reizigers op te zadelen met weer nieuwe lokale routes. Hetzelfde geldt voor R-net lijnen in verband met de start van de NZ-lijn. Wel heeft Connexxion ingespeeld op de gewijzigde treintijden en de werkzaamheden onder andere aan de Klaprozenweg in Amsterdam Noord. Extra rijtijd vraagt een uitbreiding van uren waarover Connexxion nog met de Stadsregio en de wegbeheerder in gesprek is. Mocht er geen geld beschikbaar zijn, wordt mogelijk in het voorzieningenniveau gesneden. Dhr Balke merkt op dat eindhaltes wijzigen van bussen 64 en 69. Verder wijst hij op een mail over het verdwijnen van de halte aan de Van Goghweg waar veel oudere mensen wonen. Dhr Ouwehand legt uit dat wijzigingen van de eindhaltes een optie is om de betrouwbaarheid te verbeteren. Omdraaien van de route van Zaanstad MC naar Kogerveld geeft een korter eindtraject waardoor meer speling ontstaat bij de eindhalte. Voor het MC en voorbij Kogerveld zitten nog weinig reizigers in de bus. Voor reizigers heeft het derhalve weinig gevolgen. Het voorstel is vooralsnog niet in te passen in de dienstregeling. Wellicht volgt een aanvullend voorstel. Het besluit over de Van Goghweg is gebaseerd op het aantal reizigers richting station. Connexxion staat open voor alternatieven waarmee de halte dichterbij kan worden geplaatst. De voorzitter stelt vast dat een concept advies nog volgt. Het advies is positief en de werkgroep ondersteunt het standpunt dat de dienstregeling niet verminderd mag worden vanwege werkzaamheden. Voor de Van Goghweg wordt een oplossing aangedragen. De werkgroep krijgt het mandaat. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 11. Materieel, adviesverzoek verwijderen stoelen in Combino trams Dhr Koester licht toe dat vanwege de reizigersgroei het GVB voorstelt (rode) stoelen te verwijderen in de Combino trams zodat meer staanplaatsen ontstaan en meer reizigers meekunnen. Aan de RAR wordt verzocht te adviseren over het verplaatsen van de stoelen. Rover stelt voor hier als RAR niet aan mee te werken maar te adviseren dat het huidige aantal zitplaatsen gehandhaafd moet blijven (eerder zijn al eens stoelen weggehaald) en dat er meer materieel moet komen. Het probleem is niet te veel reizigers maar een materieeltekort. De Stadsregio zou daar krachtiger op moeten toezien. De ASVA merkt op dat ook bij de metro s een tekort dreigt omdat te weinig voertuigen worden besteld. De voorzitter constateert dat de RAR niet wil meewerken aan het verzoek een werkgroep in te stellen maar vindt dat andere maatregelen moeten worden getroffen om aan het toenemende aantal reizigers tegemoet te komen. Op basis van het verslag wordt een korte brief naar GVB en Stadsregio gezonden. Verder stelt de voorzitter voor in september de projectleider uit te nodigen. 12. Reizigersinformatie, stand van zaken metro oostlijn Er is niemand aanwezig van MET en derhalve wordt dit agendapunt doorgeschoven naar september. Presentaties 13. Veilig betalen, voortgang invoering cashless OV bij GVB Dhr Vermeulen geeft een toelichting. Aanleiding van het programma veilig betalen is het aantal overvallen Verslag RAR vergadering 30 juni 2016 Pagina 4

5 op bussen. Dit geeft veel onrust bij bestuurders en reizigers. Met het programma wil het GVB de veiligheid borgen. Om het minder interessant te maken voor overvallers wordt er geleidelijk naar toegewerkt om contant geld en gewaardeerde kaarten van de wagen te halen. Op korte termijn is er in samenwerking met politie aan extra veiligheid gewerkt, verlichting is verbeterd en het assortiment beperkt. Geplande maatregelen zijn onder meer: naar reizigers communiceren dat die goed voorbereid (met kaartje) op reis moet gaan, wederverkoop stimuleren, automaten verplaatsen naar waar de behoefte is en samen met de gemeente een oplossing zoeken voor de minima (OV chipkaart met korting). Een kaartje kopen aan boord blijft mogelijk. In september begint een pilot met pinapparatuur op 15 bussen. Er vindt veel overleg plaats met Connexxion en EBS over het programma. Een adviesaanvraag aan de RAR volgt. Rover denkt dat de verkoop nooit helemaal van de wagen kan verdwijnen, met name voor toeristen, tenzij alle haltes en voertuigen van automaten worden voorzien. Bovendien kan het ook weer agressie oproepen als iemand geen kaartje kan kopen. De Fietsersbond vraagt waarom een voorstel aan de Stadsregio nodig is. Dhr Vermeulen zegt dat die formeel toestemming moet geven. De ASVA vraagt of ook contactloos betalen mogelijk wordt. Dhr Vermeulen bevestigt dit. Cliëntenbelang brengt in dat het voor mensen met een visuele beperking lastig is om te pinnen. De SBO geeft aan dat de wet bepaalt dat overal met geld betaald moet kunnen worden. Dhr Vermeulen zegt dat de Stadsregio naar dat aspect gaat kijken. De ANBO raadt aan ook hotels goed te informeren over waar verkooppunten zijn. Stadsvervoerbelang vraagt of op drukke plekken bemande verkooppunten worden gerealiseerd. Dhr Vermeulen weet dat deze optie is genoemd maar is afgevallen. Het programma is in eerste instantie gericht op gedragsverandering en daarnaast worden nieuwe servicepunten ingericht, zoals op Schiphol. De voorzitter stelt vast dat de RAR de informatie ter kennisgeving aanneemt en de adviesaanvraag afwacht. 14. Reizigers comfort, uitkomsten pilot Reis voor de Reiziger Mw Wiggers geeft aan de hand van een filmpje een toelichting op de pilot. Leden van de RAR hebben meegereden. Er zijn 500 mensen getraind en medewerkers kregen beschikking over een mobiel apparaat voor informatieverstrekking en vrijkaartjes om uit te reiken in lastige situaties. Van 22 februari tot 24 augustus zijn de deuren van lijn 2 opengezet en is op lijn 5 tussen CS en Museumplein een mobiele gastheer toegevoegd. De effecten op tevredenheid, veiligheid, halteertijd en zwartrijden zijn gemeten. Reizigers en medewerkers ervaren het gastheerschap als zeer positief en het gevoel voor veiligheid is gestegen. Het mobiele gastheerschap wordt als fysiek zwaar ervaren. Een combinatiefunctie heeft de voorkeur. Bij het experiment met open deuren steeg het tevredenheidsgevoel maar bij medewerkers daalde het gevoel voor veiligheid. Effect op halteertijd was er niet. In fase 3 krijgt elke conducteur een mobiel apparaat, worden vrijkaartjes op alle bussen en trams ingevoerd en wordt gastvrij werken organisatiebreed uitgerold. Het GVB kiest niet voor een open instapregime. Wel wordt onderzocht hoe halteertijd verkort kan worden en hoe het instapregime op CS versneld kan worden. Ambitie voor 2020 is een concreet serviceconcept. Stadsvervoerbelang wil weten hoe het effect van open deuren op de halteertijden is gemeten en of het meer reizigers heeft opgeleverd. Alle servicemedewerkers, ook in metrohallen, zouden moeten beschikken over de weg te geven vrijkaartjes. Mw Wiggers antwoordt dat gekeken is naar verschillende haltes, dagdelen, rijtijden, binnen of buiten de ring, heen of terugreis. Op het aantal reizigers heeft het geen invloed gehad. Volgens de ANBO zou de bestuurder moeten kunnen verwijzen naar de gastheer. Mw Wiggers zegt dat van bestuurders wordt gevraagd zich te concentreren op comfortabel en veilig rijden. Cliëntenbelang vraagt bij het verkorten van de halteertijd rekening te houden met mensen met een beperking die zich niet snel bewegen. Mw Wiggers zegt dat verkorting van de halteertijd nooit mag leiden tot last voor mensen. Rover merkt de tegenstrijdigheid op tussen deze pilot over gastvrijheid en de voorgenomen maatregel van het GVB om stoelen te verwijderen. De Fietsersbond stelt vast dat deze manier van werken niet meer reizigers oplevert en dus een kostenpost is. Mw Wiggers zegt dat het de bedoeling is meer reizigers binnen te krijgen maar ook het verhogen van de reizigerstevredenheid, wat een belangrijke contractafspraak is. Overige onderwerpen 15. Uitnodigingen Zie uitnodigingen. 16. Werkgroepen, voortgang en vernieuwen samenstelling. De werkgroepen 1408 en 1602 worden samengevoegd. Wel zijn er 2 voorzitters. Dhr Waalewijn voor de tram en dhr Everaarts voor de metro. Dhr Zandstra wordt toegevoegd aan de werkgroep Renovatie metro oostlijn (09-13). Dhr Balke vervangt dhr Van Mil. Verslag RAR vergadering 30 juni 2016 Pagina 5

6 Dhr Everaarts merkt op dat veel ex-leden nog zijn toegevoegd aan de werkgroepen, met name van Cliëntenbelang. Dit bemoeilijkt de terugkoppeling. De voorzitter komt hierop terug. In het kader van het monitoren door de LTSA (14-05) van de deur-tot-deur reis wordt de RAR gevraagd voorbeelden in te brengen van verschillende vervoerders en modaliteiten, met name woonwerkrelaties. De voorzitter stelt voor dat de werkgroep dit voorbereidt. Aan de werkgroep Stationsvoorplein CS (06-05) wordt dhr Hendriksen toegevoegd. Deze zomer vindt de schouw van het Tramplein in Purmerend (15-06) plaats. Aan de werkgroep Uitvoering NZ-lijn (12-08) wordt dhr Zandstra toegevoegd. 17. Jaarplanner, aanpassen aan ontwikkelingen, toevoegen nieuwe onderwerpen Gevraagd wordt punten door te geven aan de secretaris. 18. Verslag vergadering 19 mei 2016 Tekstueel en naar aanleiding van: Pagina 2, punt 4a, regel 3: volgens dhr Hendriksen is er wel degelijk een bestuurlijk besluit genomen over de route van lijn 5 naar CS en is het GVB op de hoogte. Pagina 3, punt 5: het is nog niet duidelijk of de lift op het Amstelstation er komt. Aan de secretaris wordt gevraagd na te gaan of de wethouder heeft geantwoord op de brief van de RAR van december Omdat wel zeker is dat geen lift komt in de tijdelijke situatie, gaat Cliëntenbelang het verzoek indienen om vervroegd de definitieve lift te plaatsen. Ook zullen regioraadsleden benaderd worden. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 19. Rondvraag Dhr Markus wil graag het stuk geagendeerd zien van de Rekenkamer Amsterdam over het opheffen van de haltes. Dhr Hendriksen heeft vernomen dat in de nieuwe Amstelveenlijn geen scootmobiels meer worden toegelaten. Hij vraagt wie hier meer van weet. Dhr Van Lamoen geeft uitleg buiten de vergadering om. Dhr Van Lamoen stelt voor een verkeersdeskundige uit te nodigen om het nieuwe verkeersmodel VMA uit te komen leggen. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken 1 Vd Dool Gebreken bij toegankelijke bushaltes inventariseren en toelichten met foto s 2 Connexxion Onderzoek 14 min pauze bij aansluiting lijn 171 op lijn 356 in Amstelveen (CP) 3 Connexxion Gebruik en capaciteit halte Zuidas op de Stravinskylaan (CP) 4 werkgroep Schouw busstation Tramplein Purmerend 5 werkgroep Schouw opmerkingen uitvoering busstation Appeltjesmarkt Amsterdam 6 ANBO Brengt stille haltes in kaart. 7 leden Onderwerpen Jaarplanner 2016 doorgeven en planner invullen 8 werkgroep Opstellen concept advies PvE toegankelijke tramhaltes 9 Huls Beoordeling website IAmsterdam op OV informatie 10 ASVA Concept RAR advies voor het opzetten van één OV-website 11 secretaris Uitnodigen secretaris Stadsregio tbv toelichting Vervoerregio 12 RAR leden Brief richting Amsterdam aangaan convenant beschikbaarheid wegen 13 secretaris Wayfinding metro agenderen 14 werkgroep Brief voorkomen herverdeling verkeersstromen in de Buitenvelderttunnel 15 ambags Opstellen conceptbrief toepassen gratis fietsenstallen bij Amsterdam CS 16 Werkgroep Concept RAR advies vervoerplan Zaanstreek Werkgroep Concept RAR advies vervoerplan AML Werkgroep Brief aan GVb en Stadsregio over tekort capaciteit trammaterieel 19 secretaris Uitnodigen projectleider inrichting Combino trams 20 secretaris Agenderen rapport Rekenkamer Amsterdam aanbod OV Verslag RAR vergadering 30 juni 2016 Pagina 6

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 21 juli D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 21 juli 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Lange termijn spooragenda

Lange termijn spooragenda BEDRIJFSVERTROUWELIJK CONCEPT Lange termijn spooragenda VHS bijeenkomst 25 februari 2014 1 Aanleiding Masterplan NS en ProRail 03-02-2012 : nieuwe, zware winterdag op het spoor 16-02-2012 : Commissie Kuiken

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling 16 maart 215 Stiptheid beginpunt

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Sprong over het IJ. 16 april 2015

Sprong over het IJ. 16 april 2015 Sprong over het IJ 16 april 2015 Korte introductie GVB GVB verzorgt ruim 100 jaar het OV in Amsterdam GVB vervoert gemiddeld bijna driekwart miljoen reizigers per werkdag Met bijna 4000 medewerkers behoort

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording:

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording: Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 College van B&W 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

U/??7""' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

U/??7' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad Eigendom van Stadsregio Amsterdam Reizigers A di/res verzonden24sepzu1s U/??7"" Regionale Reizigers Advies Raad aan voor de Stadsregio Amsterdam Connexxion OV drs V Hoekstra Jodenbreestraat 25 1011 NH

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016 Concessiemonitor MRDH - Mei 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 17 december 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 Concept-vervoerplan Waterland 2014 Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 1 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Auteur Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Uithuizen, 26 oktober 2010 Geacht college, Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Enige tijd geleden werden wij middels een artikel in het

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand PURMEREND te Gemeente 2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand Stadsregio Amsterdam BEEMSTER GEMEENTE EDAM-VOLENDAM BESTUURLIJKE AFSPRAKEN PARTIJEN, te weten:. de gemeente Beemster, vertegenwoordigd

Nadere informatie

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend

J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 januari 2009 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel ALL-ROUND secretariaatsbureau, Purmerend A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-070

RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-070 RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-070 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4998406 Aan : Gemeenteraad Datum : 30 juni 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 8. Mobiliteit TITEL Ingebruikname

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - mei 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 juni 2016 Levering datastromen brondata

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie