CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015"

Transcriptie

1 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris), S. v. Dooren (2e secretaris); ROVER: C.Vonk, M. Waalewijn, F. Sam, M. van Engelshoven-Huls; Vereniging Stadsvervoerbelang: V. v. Lamoen, R. Visser, R. de Vrieze, H. Miedema; Cliëntenbelang Amsterdam: B. Chevallerau, L. Hendriksen; Fietsersbond: J. Rikveld, R. Ambags; ANBO: E. van Eijk, A. Wiertz; G. Balke; ASVA: J. van Mil. Voor agendapunten 2 t/m 6: H. Jut en R. de Vries (CXX) Voor agendapunt 7 t/m 9: R. de Groot en A. zur Lage (GVB) Voor agendapunt 10 en 11: J. Vermeer en J. Rienderhoff (EBS) Voor agendapunt 15: E. Rosbergen (SRA) M. v.d. Dool; A. Markus, M. Markus, A. Everaarts 1. Opening/mededelingen De voorzitter, dhr Schoonveld, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentielijst gaat rond. Uit te delen stukken De secretaris heeft onder meer het volgende uitgedeeld: concept RAR advies reizigersinformatie GVB (8A), een uitnodiging van het CROW (17). De overige stukken zijn ter kennisname. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de agenda voor de regioraadsessie Verkeer en Vervoer (A10). Mededelingen De operatie van dhr van den Dool is goed verlopen. Hij is nog herstellende. Resultaat overleg Regioraadsleden en delegatie van de RAR op 22 september Dhr M. Markus gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie van het advies op de lijnennetvisie. De voorzitter heeft uitleg gegeven over de RAR. De 15 aanwezige raadsleden waren geïnteresseerd en waren goed op de hoogte van het advies op de lijnennetvisie. Graag zouden ze van de RAR nog een nadere reactie ontvangen op de second opinion (zie ook agendapunt 16). Verder vonden de regioraadsleden het van belang om regelmatig (eens per jaar) overleg te hebben met de RAR. Voor het doorgeven van adviezen stelt de voorzitter voor om via te verwijzen naar de website. Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt punt 8A, reizigersinformatie GVB. Voor het overige wordt de agenda vastgesteld. Actie Afspraken SRA Toesturen klanteisen stads-streekvervoer Zuidas te laat Balke/Chev Onderzoek regelsen vormen van aanvullend OV in de concessies Stadsregio uitgevoerd leden Verzoek om deel te nemen aan proces second opinion lijnennetvisie 2018 ingediend werkgroep Concept advies Reisinformatieplan GVB opstellen verzonden voorzitter Afspraak voorbespreking overleg regioraadsleden uitgevoerd secretaris Vragen naar voorwaarden verlenging concessie Waterland aan EBS verzonden secretaris Onderzoek naar discussie over weginrichting en buslijn 103 door de Purmer verzonden Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion) 2. Consumentenplatform Tijdens het CP kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de stijging van reizigersaantallen op R- netlijnen met 20%, de monitorgegevens van het 1e en 2e kwartaal 2015, een onderzoeksvoorstel HOV Hoofddorp en betrokkenheid daarbij van de SRA en de vervoerder, een onderzoek naar twee samengevoegde haltes, de presentatie van het RAR onderzoek naar de website van CXX, de dienstregeling 2016 Concept verslag RAR vergadering 1 oktober 2015 Pagina 1

2 en het streven van alle vervoerders naar eenduidigheid, het streven naar een integraal tarief vóór de opening van de NZ-lijn, het 65+ abonnement en de cijfers van lijn 340 bij een eventuele splitsing. 3. Tarieven en kaartsoorten, toelichting tariefvoorstel 2016 AML Dhr De Vries geeft een toelichting en verwijst daarbij naar de tabel met voorgestelde kaartsoorten bij de aangeleverde stukken. De prijs van het Randstad-Noord zoneabonnement moet gecorrigeerd worden, dat is niet 157,50 maar 157,20. De abonnementen van Connexxion liggen onder de vastgestelde LTI van 1,2%. Het km-tarief wordt verhoogd naar 14.2 cent maar veel kaartsoorten worden niet in prijs verhoogd. Omdat vanwege het succes van het Amstelland Vrij Maandabonnement de prijzen niet meer conform het feitelijk gebruik waren, is de prijs ervan verhoogd. Op het jaarabonnement is slechts een kleine correctie aangebracht. Het Kidsticket wordt binnen Connexxion interoperabel gemaakt en het wordt verruimd van een rit- naar een dagkaart. Voor toeristen wordt gewerkt aan een 2- en 3-daagse kaart. Dat zal te zijner tijd aan de RAR worden voorgelegd. In 2016 gaat Connexxion met NS en GVB deelnemen aan het Amsterdam Travel Ticket waarmee toeristen met één kaartje gebruiken kunnen maken van trein, tram, bus en metro tussen Schiphol en Amsterdam v.v.. Op de vraag van Cliëntenbelang over de verschillende tarieven voor het Vrij Maandabonnement in AML en de Zaanstreek, antwoordt dhr De Vries dat het abonnement in de Zaanstreek weinig wordt verkocht. Reizigers reizen veelal naar CS en gaan dan verder met GVB. Op de vraag van de Fietsersbond waarom het dalurenconcept van EBS wel in de Zaanstreek maar niet in AML is overgenomen, antwoordt dhr De Vries dat er veel meer reizigers in de daluren zijn dan in de andere concessies waardoor het niet wenselijk is om een goedkoper tarief aan te bieden. Bovendien is het niet wenselijk om grote structurele wijzigingen aan te brengen in het jaar dat een nieuwe aanbesteding plaatsvindt. Rover maakt opmerkingen over de grote tariefverschillen binnen de regio voor losse kaartjes, de afwijking binnen AML met het tarief van GVB, EBS en CXX Zaanstreek en het hogere instaptarief op langere trajecten wat in tegenspraak is met landelijke afspraken. Verder wordt voorgesteld dat de Stadsregio het daluren voordeelproduct als voorwaarde stelt bij de nieuwe concessie en dat het interoperabel wordtper 1 januari Dhr De Vries zegt dat vervoerders nu nog vrij zijn in hoe tarieven worden samengesteld. In verhouding is de kaart van Connexxion niet duurder dan van andere maatschappijen. De verschillen worden opgelost als straks de tariefintegratie wordt doorgevoerd. Het instaptarief van 4 is ingesteld omdat het tarief per buslijn bepalen te ingewikkeld is. Wel wordt nog gekeken naar aanpassing van het nachttarief. Op de vraag van de ASVA over het gebruik van het Travel Ticket, antwoordt dhr De Vries dat de kaart alleen op lijn 197 wordt geaccepteerd en de N197. Om misverstanden te voorkomen wordt het niet gepromote als kaart van Connexxion maar van Amsterdam Airport. 4. Dienstregeling 2016, resultaat beoordeling RAR De dienstregeling is nog niet binnen. Wel heeft Connexxion een reactie gegeven op het RAR advies over het Vervoerplan. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion) 5. Tarieven en kaartsoorten, toelichting tariefvoorstel 2016 Zaanstreek Bijzonderheden zijn de invoering van het dalabonnement, het streven naar eenduidigheid van Connexxion, GVB en EBS en het succes van de nieuwe ritkaart met PSU (apparaat) met daarbij een uitnodiging voor RAR en Stadsregio om een rit mee te maken. Op de vraag van de ASVA over het tariefverschil van 0,50 op het nachtnet tussen AML en de Zaanstreek, zegt dhr De Vries de reden niet te kennen. Hij zoekt het uit en koppelt dit terug via het secretariaat. 6. Dienstregeling 2016, resultaat beoordeling RAR De dienstregeling is nog niet binnen. Wel heeft Connexxion een reactie gegeven op het RAR advies over het Vervoerplan. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Concessiegebied Amsterdam (GVB) 7. Tarieven en kaartsoorten, toelichting tariefvoorstel 2016 Amsterdam Dhr De Groot geeft een toelichting. Tarieven komen met 1,7% gemiddeld iets boven LTI. De meerdaagse Concept verslag RAR vergadering 1 oktober 2015 Pagina 2

3 kaarten worden afgerond naar 1. Verder gaat de prijs van het Randstad-Noord abonnement met 20 cent omlaag. Op de vraag van de ASVA waarom het nachtkaartje 8,50 kost en EBS voor het zelfde traject 7 berekent, zegt dhr De Groot de reden niet te kennen. Hij zoekt het uit en koppelt dit terug via het secretariaat. Rover is van mening dat binnen de stadsregio de tarieven van alle vervoerders gelijk moeten zijn, een gemiddelde van het hoogste en laagste tarief, en losse kaarten interoperabel per 1 januari 2016 of anders zo snel mogelijk. Om de halteringstijd te verlagen, wordt weer voorgesteld voor losse kaartjes in de wagenverkoop een afgerond bedrag van 3 te rekenen, zodat geen wisselgeld meer hoeft worden gegeven. Dhr De Groot weet dat de druk vanuit de Stadsregio op het interoperabel maken van kaarten groter wordt en dat het GVB ermee aan de slag gaat. Een afgerond bedrag voor losse kaartjes vindt ook het GVB wenselijk maar met een verhoging zou het gemiddelde tarief boven de door het LTI gestelde grens komen. 8. Dienstregeling 2016, resultaat beoordeling RAR Een volledige dienstregeling is nog niet ontvangen. Het advies volgt. 8.a Reizigersinformatieplan GVB, vaststellen concept advies De werkgroep krijgt het mandaat om het advies af te ronden. 9. Kleinschalig vervoer, ontwikkelingen rond verdwenen deel buslijn 62 Mw Zur Lage meldt dat het GVB bezig is met een private partij om een bus naar het winkelcentrum Gelderlandplein te laten rijden door bestuurders van het GVB. Op de vragen van Stadsvervoerbelang over onder meer de financiering, zegt mw Zur Lage dat onderhandelingen nog lopen. Mogelijk kan een dergelijke samenwerking vaker worden toegepast wanneer een gat valt in het lijnennet. De verantwoordelijkheid blijft bij het GVB. Of er extra kosten aan verbonden zijn is niet bekend. Op de vraag van Cliëntenbelang of het geld dat nu aan een private partij wordt geboden ook aangewend kan worden voor een oplossing met een van de reguliere buslijnen, bijvoorbeeld door een routewijziging van 199 van Connexxion, zegt mw Zur Lage de mogelijkheid te zullen bekijken. Concessiegebied Waterland (EBS) 10. Tarieven en kaartsoorten, toelichting tariefvoorstel 2016 Waterland Dhr Vermeer geeft een toelichting. De prijs voor rit- en dagkaarten zijn niet verhoogd. De tarieven voor de kaarten stijgen volgens de index. Samen met Connexxion wordt het dalurenproduct aangepast naar een Zaanstreek-Waterland product. Op de vraag van de Fietsersbond hoe gecompenseerd wordt dat door de gelijktrekking met het GVB van het km-tarief reizigers uit Waterland duurder uit zijn, zegt dhr Vermeer dat hij graag wil dat de RAR hierin meedenkt over een oplossing. Als het tarief (15,4 cent) van stadsritten doorgaat, dan heeft EBS voorstellen om het daarmee opgehaalde geld terug te laten komen bij reizigers. De werkgroep wordt uitgenodigd mee te denken over alternatieven. Rover benadrukt dat één tarief voor alle vervoerders wenselijk is en ziet graag dat het interoperabele kaartje ingevoerd wordt per 1 januari 2016 of anders zo snel mogelijk daarna. Dhr Vermeer ziet wel mogelijkheid in het gelijk maken van het tarief door het gemiddelde te nemen, maar het vergt onderzoek naar hoe dit te compenseren. Eerdere invoering van het interoperabele kaartje hangt volgens hem af hoe snel het traject start. Hij zal het aan de orde stellen. 11. Dienstregeling 2016, resultaat beoordeling RAR De werkgroep was teleurgesteld over het niet doorgaan van lijn 103 door de Purmer en hoopt dat de Stadsregio de partijen weer bij elkaar kan krijgen om het probleem met de drempels op te lossen. Verder rijdt de gesplitste lijn 309 in de spits niet volgens R-net normen en de werkgroep stelt daarom voor de lijn het nummer 209 te geven. Voor het overige is de dienstregeling positief ontvangen. Dhr Rienderhoff vraagt of het voorstel over de lijnnummering kan worden opgenomen in het advies. Op het verzoek van Stadsregio om een nummer te zoeken in de R-net klasse heeft EBS gekozen voor 302. Op de vraag van Rover of de buurtbus 419 de route van lijn 103 kan overnemen, antwoordt dhr Rienderhoff ten eerste dat een technisch adviesbureau de haalbaarheid onderzoekt van de route door de Purmer. De route van de nieuwe Concept verslag RAR vergadering 1 oktober 2015 Pagina 3

4 buurtbus is te omslachtig en te lang. De voorzitter constateert dat met in achtneming van de opmerking over de lijnnummering het advies wordt vastgesteld. Presentaties 12. Geen onderwerpen. Algemene onderwerpen 13. Tarieven en kaartsoorten 2016, beoordeling voorstellen en eerste advies Het advies wordt aangevuld met de vandaag gemaakte opmerkingen. De werkgroep krijgt het mandaat voor de afronding. 14. Aanvullend Openbaar Vervoer, bespreken voortgang en ontwikkelingen Bijgevoegd is een rapport van Rover over doelgroepenvervoer. De RAR werkgroep heeft al eerder een inventarisatie gemaakt over de geboden aanvullende openbaar vervoervoorzieningen in een aantal gemeenten. Er is veel overlap, bijvoorbeeld leerlingen- ouderen- en gehandicaptenvervoer op dezelfde route. Er lijkt veel te verbeteren, ook op het gebied van kostenbesparing. De ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zie ook de lijnennetvisie 2018, richten zich steeds meer op de grote stromen en daarmee ontstaan mogelijk witte vlekken in het vervoersaanbod. Dat is nadelig voor de reizigers die moeite hebben grote afstanden zelfstandig te overbruggen, leidt tot mobiliteitsarmoede terwijl het algemene beleid anders doet voorkomen. Als er meer witte vlekken gaan ontstaan dan is de vraag hoe de Stadsregio daarmee omgaat in het kader van de PvE s die nog steeds wel uitgaan van loopafstanden van ca 400m. Het aanvullend OV, doelgroepen vervoer, etc wordt georganiseerd en gefinancierd vanuit andere disciplines dan het reguliere OV dat door de Stadsregio wordt georganiseerd. Aan de Stadsregio wordt gevraagd te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om het aanvullend OV, doelgroepen vervoer meer te combineren in delen of de gehele regio en welke samenwerking daarin mogelijk is., Volgens de voorzitter behoren ook fietsen tot de mogelijkheden om de witte vlekken op te lossen. Het gaat erom te kijken naar wat de verschillende reizigers nodig hebben. Hij stelt voor een verzoek te richten aan de Stadsregio waarin het probleem wordt geschetst en verzocht wordt hierop actief beleid te voeren en daarnaast een deskundige uit te nodigen om inzicht te verzorgen in eventuele oplossingsrichtingen. 15. Aanbestedingstraject, start procedure aanbesteding concessie AML Dhr Rosbergen geeft een toelichting. De concessie is verlengd met twee jaar en heeft daarmee eind 2017 de maximale duur van 10 jaar bereikt. AML is een interessante concessie vanwege de sterke R-net lijnen en de hoge omzet uit kaartverkoop. De kaders voor de concessieverlening zijn bepaald uit de wisselwerking tussen de OV-visie, investeringsagenda OV en de lijnennetvisie Er dient rekening gehouden te worden met; reizigersgroei, de groeiende vervoersvraag, ambities op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling rond de NZ-lijn, Amstelveen- en Uithoornlijn. Concessiehouder dient hierop in te kunnen spelen. Na het plan van aanpak volgt in januari 2016 het ontwerp PvE. In maart 2016 wordt advies van onder meer de RAR gevraagd en na vaststelling vindt de gunning plaats in december De voorlopige bezwaartermijn is tot eind januari Er is dan nog tijd voor aanpassingen bij de aanschaf van materieel. De RAR wordt verzocht een werkgroep te formeren ten behoeve van input voor de vast te stellen documenten. Mogelijk kan de RAR ook bij de beoordeling worden betrokken mits een geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend. Dhr Rosbergen vraagt voor nu wensen en tips en wil weten wanneer voor RAR leden de aanbesteding geslaagd is. Voor Cliëntenbelang is de concessie geslaagd als geen sprake meer is van randgebieden, maar vervoersgebieden in elkaar overlopen en dat minimaal de huidige gebieden in stand gehouden worden. Ook toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking hoort in het PvE. Stadsvervoerbelang wil weten of vervoersmaatschappijen kunnen inschrijven op een vastgestelde prijs of dat vervoerders worden uitgedaagd te leveren voor het beschikbare budget. Verder is de aanbesteding geslaagd als reizigers waar krijgen voor hun geld en dat er een voldoende dekkend net tot stand gebracht wordt. Dhr Rosbergen zegt dat de precieze gunningscriteria nog niet bekend zijn. Het moet gaan om de economisch meest voordelige inschrijving op basis van zowel kwaliteit als prijs. Uitgangspunt is het beschikbare budget. Rover dringt erop aan dat Stadsregio voldoende randvoorwaarde stelt om te voorkomen dat de vervoerder uitsluitend tussen dikke knooppunten gaat rijden, dat looproutes te lang worden en bepaalde gebieden daardoor niet meer ontsloten worden. De voorzitter stelt voor een werkgroep samen te stellen. Deelnemers zijn de heren Chevallerau (voorzitter), Van Lamoen en mw Wiertz. Aan dhr M. Marcus wordt gevraagd of ook hij wil deelnemen. Indien dit niet het geval is zal dhr Ambags zitting nemen. Concept verslag RAR vergadering 1 oktober 2015 Pagina 4

5 16. Lijnennetvisie, bespreken second opinion en concept reactie RAR De regioraadsleden hebben de RAR verzocht een reactie te geven op de second opinion. Aan de aanbevelingen van de RAR wordt in de second opinion redelijk tegemoetgekomen. De voorzitter stelt voor om van daaruit te kijken of de lijnennetvisie nog meer kan worden bijgesteld in de voor de RAR wenselijke richting. Discussie ontstaat over toon en invalshoek van de reactie. Stadsvervoer en ANBO menen dat in de reactie van de RAR de kritiek op het GenMod model benadrukt moet worden en moet worden aangedrongen op een nieuw onderzoek op basis van het VMA model. Nu kloppen de cijfers niet met de realiteit en worden grote groepen reizigers gemist, onder wie de ouderen. Cliëntenbelang, ASVA, Rover en de Fietsersbond wijzen erop dat de vraag naar een nieuw onderzoek waarschijnlijk niet wordt gehonoreerd door het DB en het bovendien geen fundamentele andere uitkomst zal hebben. Wel kan de RAR vragen vanaf nu alle doorberekeningen bij de uitwerking van de lijnvoering met het nieuwe model te laten plaatsvinden. De RAR moet daar nauw bij betrokken worden. Cliëntenbelang wil in de reactie benadrukt hebben dat maatwerkoplossingen worden gevonden voor de kwaliteit van de overstappen, met name voor mensen met een beperking. Vanuit Rover wordt opgemerkt dat locatiespecifieke kenmerken bij overstappen, zoals het aantal roltrappen, niet is overgenomen in de second opinion. Deze belangrijke aanbeveling moet worden meegenomen in de reactie. Na stemming blijkt dat 3 leden voorstander zijn van aandringen op nieuw onderzoek en 11 leden stemmen vóór een advies op basis van de aanbevelingen in de second opinion. De voorzitter concludeert dat het advies daarmee niet gebaseerd is op nieuw onderzoek maar op de geformuleerde aanbevelingen en stelt voor dat de werkgroep zo snel mogelijk bijeenkomt om tot een advies te komen. Deelnemers zijn de heren Van Lamoen, Vonk, M. Markus en Ambags en mw Van Eijk. Overige onderwerpen 17. Uitnodigingen Er zijn geen opmerkingen. 18. Werkgroepen, melden voortgang en vernieuwen samenstelling 09-13, Renovatie metro oostlijn: de RAR is niet betrokken bij de ontwikkeling van DRIS-panelen bij de metro. De secretaris neemt hierover contact op met M&T , Schouw busstation Schiphol Noord: wordt deze maand georganiseerd door dhr Chevallerau , Stationsvoorplein: omdat het voorplein inmiddels zo goed als gereed is, stelt dhr Ambags voor de werkgroep op te heffen. De voorzitter stelt voor het bij de volgende vergadering aan de orde te stellen. 19. Jaarplanner, aanpassen aan ontwikkelingen, toevoegen nieuwe onderwerpen Bij de bijzondere onderwerpen wordt toegevoegd het uitnodigen van een deskundige met betrekking tot het aanvullend openbaar vervoer (zie agendapunt 14). 20. Verslag vergadering 3 september 2015 Tekstueel: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: Pagina 5, actielijst: dhr Hendriks zegt toe nog een mail te sturen over geleidelijnen op de Appeltjesmarkt. 21. Rondvraag Dhr Ambags wil graag de beschikking hebben over de vraagstellig bij het referendum over de doortrekking van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Dhr Van Mil meldt dat hij is aangereden door een GVB bus. Het adres van de klantenservice GVB op de website van de Stadsregio dat hij wilde gebruiken om een klacht in te dienen, bestaat niet. Mw Van Dooren zal het uitzoeken en zo nodig doorgeven, daarnaast is de Stadsregio bezig met het vernieuwen van de website. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om uur. Actie Afspraken Concept verslag RAR vergadering 1 oktober 2015 Pagina 5

6 1 secretaris T.z.t. lid college Rechten van de Mens uitnodigen over toegankelijkheid 2 Vonk Melden resultaat overleg GVB activeren OV-Chipkaart bij reizen met nachtnet 3 NS Wat is effect van het in-uitchecken bij bezoek aan winkels op een kortingsproduct 4 werkgroep Brief over een nieuwe veerverbinding Amsterdam Velzen???? 5 werkgroep Uitwerking wayfinding busstation Noord 6 leden Aanmeldingen en te bespreken onderwerpen melden bij secretariaat (zie ook nr 6) 7 Vd Dool Gebreken bij toegankelijke bushaltes inventariseren en toelichten met foto s 8 RAR leden Reactie op herinrichting Oudezijds Voorburgwal sturen naar secretaris 9 Connexxion Onderzoek pauze van 14 minuten bij aansluiting lijn 171 op lijn 356 in Amstelveen 10 Connexxion Gebruik en capaciteit halte Zuidas op de Stravinskylaan 11 werkgroep Schouw busstation Tramplein Purmerend 12 werkgroep Schouw busstation Appeltjesmarkt Amsterdam 13 secretaris Resultaat bevindingen websites vervoerders bespreken in de CP s 14 leden Opmerkingen uitvoering busstation Appeltjesmarkt naar secretariaat 15 werkgroep Opstellen 4 x concept advies tarieven vervoerders 16 werkgroep Beoordeling dienstregeling AML werkgroep Beoordeling dienstregeling Zaanstreek werkgroep Beoordeling dienstregeling Amsterdam werkgroep Beoordeling dienstregeling Waterland secretaris Verzoek aan Stadsregio visie over kleinschalig aanvullend OV 21 werkgroep Concept advies over second opinion lijnennetvisie secretaris Doorsturen vraagstelling referendum doortrekken Amstelveenlijn in Uithoorn Concept verslag RAR vergadering 1 oktober 2015 Pagina 6

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015. J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 3 september 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 maart 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 2 juli 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 25 februari 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 9 april 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 4 juni 2015 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 4 september 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 4 september 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD Datum : 20 februari 2014 Opgesteld door : J. van den Heuvel Allround Office Management BV Aanwezig Afwezig : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december J. van den Heuvel Allround Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 10 december 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 december 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 11 december 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 19 juli 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 19 juli 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : G. Ras (vicevoorzitter), B. vd Meulen (secretaris)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 15 november 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 november 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 11 oktober 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 oktober 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR.

Mededelingen Mw Raaman memoreert dat 10 jaar geleden voor het eerst werd gesproken over de komst van een RAR. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 20 januari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter),, B. vd Meulen

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 5 april D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 april 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 9 oktober 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : A.Markus (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 september 2016 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office Management

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : 30 juni 2016 J. van den Heuvel Allround Office Management BV R. Schoonveld (voorzitter),

Nadere informatie

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen.

De presentielijst gaat rond. Behalve van dhr Pepic die later komt of helemaal niet, zijn er geen berichten van verhindering binnengekomen. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 11 april 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 23 mei 2013. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 23 mei 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. v.d. Meulen

Nadere informatie

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen agendapunt : B-2 vergaderdatum : 29 oktober 2015 onderwerp : OV tarieven 2016 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen Gevraagde

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart.

Vaststellen van de agenda Mw Ras wil onder 11 het Vervoerplan van EBS bespreken en dhr Markus onder 13 de OV-Chipkaart. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 28 april 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek.

Middels deze brief ontvangt u van Connexxion de advies aanvraag voor de tarieven voor het openbaar vervoer 2018 voor de concessie Zaanstreek. Reizigers Advies Raad Vervoerregio Amsterdam T.a.v. de secretaris, Dhr. B. van der Meulen Postbus 626 1000 AP AMSTERDAM Connexxion OV Stationsplein 13 1211 EX Hilversum Postbus 224 1200 AE Hilversum 035

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 14 juni 2012. D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 14 juni 2012 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 22 september D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 22 september 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 8 mei 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen (secretaris),

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: 16.17 Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 De vervoerders Arriva en Hermes hebben Reizigersoverleg Brabant gevraagd advies uit te brengen over de tariefproducten

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 13 november 2014 VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 13 november 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), S. v. Breukelen

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 15 oktober 2009 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV P. Lankhorst (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 31 januari D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 31 januari 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

U/??7""' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

U/??7' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad Eigendom van Stadsregio Amsterdam Reizigers A di/res verzonden24sepzu1s U/??7"" Regionale Reizigers Advies Raad aan voor de Stadsregio Amsterdam Connexxion OV drs V Hoekstra Jodenbreestraat 25 1011 NH

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 10 oktober 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r :

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD. 16 december D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 16 december 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

NS Tarieven. Per 1 januari Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Losse kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10

NS Tarieven. Per 1 januari Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Losse kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10 NS Tarieven Per 1 januari 2018 Inhoudsopgave Pagina Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Losse kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10 Abonnementen Prijzen per 1 januari

Nadere informatie

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer

Connexxion AML Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei Haarlemmermeer Connexxion AML 2018 Voorlichtingsbijeenkomst 23 mei 2017 Haarlemmermeer Inhoudsopgave 1. Aftrap door Vervoerregio Amsterdam 2. OV2.0 3. Vanzelfsprekend en flexibel 1. Zero Emissie en hoogwaardig 2. MaaS

Nadere informatie

NS Tarieven. Per 1 januari Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10

NS Tarieven. Per 1 januari Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10 NS Tarieven Per 1 januari 2017 Inhoudsopgave Pagina Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10 Abonnementen Prijzen per 1 januari 2017

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel

Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel Secretariaat: Van Gelderplantsoen 67 8266 HD Kampen rocoverijssel@telfort.nl College van Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. de

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

NS Tarieven Per 1 januari 2016. Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10

NS Tarieven Per 1 januari 2016. Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10 NS Tarieven Per 1 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 10 Abonnementen Prijzen per 1 januari 2016

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA)

Ook aanwezig: J. Lebbink (ASVA), R. Visser (Stadsvervoerbelang), L. Jansen (SRA) VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 5 september 2013 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp.

Vaststellen van de agenda Toegevoegd wordt agendapunt 12a, resultaten van de schouw van knooppunt busstation Hoofddorp. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 2 september 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Vervoerkundige presentatie Toelichting Programma van Eisen Plaats van het PvE in totale proces

Nadere informatie

NS Tarieven. Per 1 januari Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Losse kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 9

NS Tarieven. Per 1 januari Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Losse kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 9 NS Tarieven Per 1 januari 2018 Inhoudsopgave Pagina Abonnementen 2 Abonnementen - Zakelijk 3 Losse kaartjes & Toeslagen 4 Enkele Reizen & Dagretours 5 Traject Vrij 9 Abonnementen Prijzen per 1 januari

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV

J. van den Heuvel All-Round Office Management BV VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 25 maart 2010 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld.

Uit te delen stukken De secretaris, dhr Bouma, heeft stukken voor agendapunten 5 en 10 en ter kennisname uitgedeeld. VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : 24 februari 2011 O p g e s t e l d d o o r : J. van den Heuvel All-Round Office Management BV A a n w e z i g : P. Lankhorst (voorzitter), F. Bouma

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

ZWARTBOEK LOSSE KAARTVERKOOP OV

ZWARTBOEK LOSSE KAARTVERKOOP OV ZWARTBOEK LOSSE KAARTVERKOOP OV INLEIDING Met het introduceren van de OV chipkaart verdween de zo bekende strippenkaart in Nederland. Naast het betalen met de OV chipkaart, in het bezit van mensen die

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer STATENBRIEF Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2017 Portefeuillehouder: Conny Bieze Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: M. Bus T 070-441 71 04 m.bus@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum 19 september

Nadere informatie

buurtbus 190 Schouwen

buurtbus 190 Schouwen Vanaf 7 april 2013 Uitbreiding buurtbus 190 Schouwen Flyer Buurtbus Schouwen.indd 1 190313 13:22 Uitbreiding van buurtbus 190 Schouwen Met ingang van maandag 8 april 2013 wijzigt het een en ander voor

Nadere informatie

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Landelijk uniforme tarieven (LTK) conform voorstel ROVB Index: LTI = 3,83% a.) Basistarief OV-chipkaart ('vaste voet') Tarief 2012 0,83 (rekentarief 0,827)

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie