Infodossier. Sociaal lenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infodossier. Sociaal lenen"

Transcriptie

1 Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015

2 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant 4. Vlaamse energielening 5. Meer weten? 6. Onze gegevens Versie 25/02/2015 2/14

3 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij Een sciale kredietmaatschappij is dr de Vlaamse Regering erkend m sciale leningen te te kennen vr het kpen, buwen f behuden van een bescheiden wning. Dankzij een gedeeltelijke waarbrg van het Vlaams Gewest kunnen k gezinnen met weinig f geen startkapitaal bij een erkende kredietmaatschappij terecht, znder een verhging van de rentevet. a) Vrwaarden - het met gaan m een bescheiden wning f appartement (zie hiernder bij maximale waarde); - je mag geen andere wning bezitten; - de lener(s) met(en) de vlle eigendm bezitten van de wning waarvr wrdt geleend; - er is geen maximuminkmen bepaald m een lening te verkrijgen; - je met de wning gedurende minstens 10 jaar zelf bewnen; - de lening met afgelst zijn p het genblik dat de jngste kredietnemer 75 jaar wrdt. b) Maximale waarde van de wning De kredietmaatschappij schat de verkpwaarde van de wning (inclusief buwgrnd) na uitvering van eventuele verbuwingswerken. Je kan tt 100% van deze geschatte waarde van de wning lenen. (Bedragen van januari 2014) Aantal persnen ten laste Wning buiten Vlabinvest Wning in Vlabinvest gebied* eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur *Het Vlabinvest-gebied mvat alle gemeenten van het arrndissement Halle- Vilvrde, alsk Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren gelegen in het arrndissement Leuven. c) Rentevet - een vaste rentevet gedurende de vlledige duur van de lening; - de rentevet hangt af van de leningsduur; - de huidige rentetarieven kan je verkrijgen bij de erkende kredietmaatschappijen. Versie 25/02/2015 3/14

4 d) Vrdelen geen bvengrens p het inkmen f inzake het kadastraal inkmen van de wning! vrdelige vaste renteveten F waarm een vaste rentevet verkiezen? geen dssierksten - beperkte schattingsksten tt 100% lenen znder verhging rentevet, dankzij de gewestwaarbrg premie van de schuldsaldverzekering kan mee ntleend wrden slechts de helft van het ereln van de ntaris vr de leningsakte mgelijkheid tt vermindering van het ereln van de ntaris vr de aankpakte met 250 OPGELET: sinds 15 mei 2001 geldt een nieuwe reglementering vr de tekenning van het klein beschrijf. Sinds 1 januari 2000 krijgt men ng een vermindering van 250,00 p het klein beschrijf indien men een sciale lening afsluit waarvan het leningsbedrag minstens de helft van de waarde van de wning bedraagt. Het ntarieel fnds kmt hiervr tussen en deze krting wrdt nmiddellijk verrekend. fiscale vrdelen verbnden aan de betaalde interesten, kapitaalsaflssingen en verzekeringspremie buw- en renvatiepremies zijn cumuleerbaar met een sciaal wnkrediet geen wachttijden - vltte, prfessinele afhandeling van uw dssier gratis verzekering gewaarbrgd wnen e) Aanvragen De kredietmaatschappijen zijn niet gebnden aan een regi. Je kan dus lenen bij een kredietmaatschappij naar keuze. f) Cntactgegevens erkende kredietmaatschappijen. Er zijn verschillende kredietmaatschappijen in Vlaanderen. Hiernder geven we de cntactgegevens van de erkende kredietmaatschappijen in de buurt. NV Demer en Dijle Naamsesteenweg Heverlee Tel Fraternitas Grte markt Tienen Tel Fax NV Krediet vr Sciale Wningen Versie 25/02/2015 4/14

5 Vuurkruisenstraat Halle Tel De Vlaamse Maatschappij Sciaal Wnen (VMSW)1 en het Vlaams Wningfnds (VWF) De Vlaamse Wnlening is het wnkrediet van de VMSW. De Vlaamse Regering subsidieert deze hypthecaire wnlening. Bij de VMSW kan je vanaf 1 februari 2015 lenen aan 2%. dit is het laagst mgelijke tarief. Het tarief kan maandelijks wijzigen. Wil je vr je persnlijke situatie bekijken f je al dan niet recht hebt p een Vlaamse wnlening? De hier de test. Wanneer je langsgaat bij de SHM is het nuttig vlgende dcumenten mee te brengen: - je identiteitskaart f verblijfsvergunning - Het laatst beschikbare aanslagbiljet van jezelf en alle persnen die in de wning zullen wnen - Alle bewijsstukken in verband met je huidige inkmen en dat van de persnen die mee het krediet aangaan (minstens zes laatste inkmensfiches). Het gaat k m dcumenten mtrent een niet-belastbaar inkmen bij de mutualiteit, het OCMW enz. Dat is ndig m na te gaan f je slvabel bent, m.a.w.: kan je het krediet terugbetalen met je inkmsten. - Gegevens van de aan te kpen wning en/f een kstprijsraming van de werken die je zu willen uitveren. Ok handig: - een attest betreffende je gezinssamenstelling. Dat kan je verkrijgen bij de gemeente, dienst burgerzaken; - een bewijs van betaling van kinderbijslag; - indien dit vr je situatie van tepassing is: een bewijsstuk betreffende de handicap van jezelf f van een gezinslid. Waarvr kan je lenen? Vr zver er vldende budget vrhanden is p het dr de Vlaamse minister van Wnen gedgekeurde prgramma, kan er een hypthecaire lening verkregen wrden m: 1 Brn: Versie 25/02/2015 5/14

6 een sciale kpwning te kpen een wning te kpen een wning te kpen en te renveren 2, te verbeteren f aan te passen de eigen wning te renveren, te verbeteren f aan te passen een wning te behuden (bijvrbeeld na een echtscheiding) Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mgelijk m vr de buw van een wning, de aankp van een buwgrnd f een herfinanciering ng een lening te krijgen bij de VMSW f het VWF. De geschatte verkpwaarde mag niet hger zijn dan nderstaande bedragen (in eur, geldig in 2015): Vanaf derde Eenmalig als er bij aanvraag persn ten laste een kind < 6jaar is Aankp, renvatie, verbetering f aanpassing van een wning Idem in kernstad f Vlaamse Rand De verkpwaarde wrdt bepaald dr een schatter van de VMSW. Een kernstad is een van vlgende steden: Aalst, Antwerpen, Bm, Brugge, Dendermnde, Genk, Gent, Hasselt, Krtrijk, Leuven, Mechelen, Ostende, Reselare, Sint-Niklaas, Turnhut en Vilvrde. De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrndissement Halle-Vilvrde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Krtenberg en Tervuren. Als u een sciale kpwning kpt, dan is het maximale leningsbedrag gelijk aan de verkpprijs van de wning en de grnd, inclusief btw, en de eventuele kstprijs van de afwerking ervan. Afwerking slaat p het plaatsen van vleren in leefruimten, tegels in de badkamer en keukenuitrusting. De maximale verkpwaarde van de wning geldt niet vr een sciale kpwning. Je kan lenen m uw ex-partner uit te kpen. Hiervr met je een getekende vereenkmst vrleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke pleg je aan uw ex-partner met betalen. Ten laatste bij het tekenen van de 2 Je kan niet lenen vr afbraakwerken, nrmale nderhudswerken f herstellingen en verfraaiingswerken (schilderen, behangen, ). Versie 25/02/2015 6/14

7 leningsakte met de echtscheiding f de stpzetting van de samenwnst zijn vergeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Je kan maximaal het bedrag van de pleg lenen. de wning met vlden aan de maximale verkpswaarde. Deze maximale verkpwaarden gelden niet als je vr de wning al een lening van de VMSW f het Vlaams Wningfnds heeft. - Inkmen Je inkmen mag p de referentiedatum niet lager zijn dan eur per jaar en niet hger zijn dan: Persnlijke situatie In kernstad f in Vlaamse rand Elders in Vlaanderen Alleenstaande znder persn ten laste Alleenstaande gehandicapte znder persn ten laste Alle anderen Verhging per persn ten laste bij alle anderen He wrdt dit inkmen berekend? Er wrdt gekeken naar het laatst gekende aanslagbiljet vr de persnenbelasting, p de pst gezamenlijk belastbaar inkmen p uw aanslagbiljet. Als je k een afznderlijk belastbaar inkmen heeft, telt dit k mee. In principe wrden de inkmens meegeteld van al wie met ju de wning samen zal betrekken. Vr het minimale inkmen van eur per jaar is er een aparte regeling: dit geldt alleen vr de persnen die het leningscntract ndertekenen. De vlgende inkmsten tellen k mee: - de niet-belastbare vervangingsinkmsten - het leefln De vlgende inkmsten tellen niet mee: - de inkmsten van kinderen als ze jnger dan 25 jaar zijn (p de referentiedatumen) en niet gehuwd f wettelijk samenwnend zijn en vanaf hun 18 jaar steeds deel uitmaakten van het gezin - de inkmsten van familieleden in de eerste en de tweede graad van de aanvrager die 65 jaar f uder zijn f als ernstig gehandicapt erkend zijn. Familieleden in de eerste en tweede graad zijn uw kinderen en kleinkinderen, uw uders en grtuders en uw brers f zussen. Vlgende inkmsten tellen vr de helft mee: Versie 25/02/2015 7/14

8 - de inkmsten van de inwnende uders en (ver)grtuders van de aanvrager die jnger dan 65 jaar zijn Bij je aanvraag brengt u een aantal dcumenten ver je inkmen mee. - Eigendm De ntlener mag uiterlijk bij het ndertekenen van de leningsakte geen andere buwgrnd, kavel f wning vlledig in vlle eigendm f vlledig in vruchtgebruik hebben dan het ged waarvr de lening is aangevraagd. - Leeftijd De aanvrager dient meerderjarig te zijn, en in staat m zich cntractueel te verbinden. De lening met vlledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de udste ntlener de leeftijd van 70 jaar bereikt. - Slvabiliteit De VMSW f het VWF gaat na f je slvabel bent, d.i. f je de maandelijkse afbetalingen van de lening aankan én je dan ng geneg geld verhudt m te vlden aan de nrmale gezinsbeheften. Dit wrdt dr de VMSW bepaald p basis van een nderzek dat uitgaat van je huidige fficiële inkmsten. Heveel kan je lenen? Er is p zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wrdt wel beperkt dr vlgende factren: - vlden aan de maximale verkpwaarden; - maximum 100% van de dr de VMSW geschatte vrije penbare verkpwaarde van het ged; - maximum de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankpprijs van de wning en de kstprijs van de werken). De rentevet De rentevet p je Vlaamse Wnlening is afhankelijk van een aantal factren: - De marktrente (= de referentierentevet) - Je inkmen en gezinstestand - De ligging van de grnd en/f wning Versie 25/02/2015 8/14

9 Bij de VMSW kan je vanaf 1 februari 2015 lenen aan 2%. Het tarief kan nit lager dan 2% en kan maandelijks wijzigen. Vr een precieze berekening cntacteer je best een sciale huisvestingsmaatschappij in uw buurt die aan kredietverlening det. Vr de berekening met je het recentste aanslagbiljet meebrengen en weten in welke buurt je een wning wil laten belenen. Een eenvudige regel is alvast: he lager je inkmen en he grter je gezin, he vrdeliger de lening. Lenen bij de Vlaamse maatschappij vr Sciaal Wnen Dit zijn de sciale huisvestingsmaatschappijen in de regi: SWaL (Sciaal Wnen arrndissement Leuven) Wijgmaalsesteenweg Herent Tel: Dijledal Vaartkm 1B Leuven Tel: Vlkswningbuw Wilselsesteenweg Herent Tel: Fax: Elk zijn Huis cvba Lindebmstraat Tervuren Tel: Fax: Samenwerkende Maatschappij vr Gedkpe Wningen Begijnhf 12 bus Aarscht Tel : Versie 25/02/2015 9/14

10 Zals eerder vermeld, kan een dssier gepend wrden bij elke sciale huisvestingsmaatschappij. Cntactgegevens alle Sciale Huisvestingsmaatschappijen Lenen bij het Vlaams Wningfnds Ieperlaan Brussel f Aarscht - Stadhuis, Ten Drssaarde 1 Elke wensdagnamiddag van 13.30u tt 16u, uitsluitend na afspraak (tel. 02/ f 43) Diest - OCMW, Hasseltstraat 30 Elke wensdagvrmiddag van 9u tt 12u, uitsluitend na afspraak (tel. 02/ f 43) Leuven - VAC, Diestseprt 6 Elke dinsdag en dnderdag van 9u tt 12u en van 13.30u tt 16.30u, uitsluitend na afspraak (tel. 02/ f 43) Tienen - Sciaal Huis, Kabbeekvest 110 Elke maandagvrmiddag van 9u tt 12u, uitsluitend na afspraak (tel. 02/ f 43) Vilvrde - Administratief Centrum Mattenkt, Lange Mlensstraat 44 Elke vrijdagvrmiddag van 9u tt 12u, uitsluitend na afspraak (tel. 02/ f 43) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant 3 Bij de prvincie Vlaams-Brabant kan je een bijkmende nderhandse lening (aanvullend p je lening bij een kredietverlener) aanvragen vr de aanpassing, renvatie en verbetering van een eigen f gehuurde wning. Hiernder smmen we de belangrijkste vrwaarden p. Meer uitgebreide infrmatie vind je in het reglement van de prvincie. - Vrwaarden vr de aanvragers: 3 Brn: Versie 25/02/ /14

11 Geen andere nrerende gederen (met K.I. > 125 eur) in vlledige eigendm f vlledig vruchtgebruik hebben; Bij een ander kredietverlener het maximaal te ntlenen bedrag verkregen hebben. Deze lening met minstens 60% bedragen van de geschatte waarde in gedwngen verkp van het ged (grnd inbegrepen) waarvr je leent; Het gezamenlijk belastbaar inkmen 4 van inkmensjaar 2012 aanslagjaar 2013 ligt niet hger dan: eur vr een alleenstaande; eur vr een gezin van minstens twee persnen. Deze maximumbedragen wrden verhgd met eur per persn ten laste. Een gehandicapt kind wrdt geteld als twee kinderen ten laste. Een gehandicapte vlwassene, die deel uitmaakt van het gezin, wrdt als één kind ten laste geteld. Na aftrek van de te betalen maandelijkse aflssingen vr de verschillende leningen met je minstens beschikken ver vlgend inkmen: 680 eur vr 1 persn 840 eur vr 2 persnen 990 eur vr 3 persnen eur vr 4 persnen eur vr 5 persnen eur per bijkmend kind ten laste. - Vrwaarden waaraan de wning met vlden: De ttale geschatte waarde in gedwngen verkp van wningen mag niet meer bedragen dan de gemiddelde verkpprijs van wnhuizen van de vrbijgaande drie jaar. De gemeenten van Vlaams-Brabant wrden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen, aan de hand van de gemiddelde verkpprijzen van wnhuizen van de vrgaande jaren. Klasse 0: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Aarscht, Butersem, Diest, Haacht, Rtselaar, Scherpenheuvel-Zichem Klasse 1: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Bertem, Bierbeek, Herent, Krtenberg 4 Bedragen geldig in 2015 Versie 25/02/ /14

12 Klasse 2: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Zaventem, Huldenberg, en Oud-Heverlee Klasse 3: geschatte waarde in gedwngen verkp mag niet meer bedragen dan eur Tervuren Deze bedragen wrden verhgd met eur vr gezinnen met drie kinderen f met een gezinslid met een handicap. Onbewnbare wningen, gebuwen van de hrecasectr en gebuwen waarvan meer dan 30 m² bestemd is vr de uitefening van een berep f vr handel drijven kmen niet in aanmerking; De wning met gelegen zijn p het grndgebied van de prvincie Vlaams-Brabant; Het met gaan m werken die het leefcmfrt van de wning verhgen, znder daarm luxewerken te zijn. Energiebesparende maatregelen kmen k in aanmerking. De lening - De leningen wrden tegekend tegen een intrestvet van 2% en deze blijft ngewijzigd gedurende de hele leningsduur. - Je kan tussen de eur en de eur lenen. - De lener kan de lptijd van de lening zelf bepalen, met een maximum van 20 jaar. Vr een huurder is de maximumtermijn 9 jaar. De lening met vlledig afbetaald zijn p het genblik dat de lener 60 jaar wrdt. - Om de terugbetaling van de lening te waarbrgen met je een levensverzekering aangaan. Hiervr regelt de prvincie alles wanneer je de lening aanvraagt. De ksten van de verzekering wrden afgetrkken van je lening. Daarnaast wrdt k 1% van de lening afgehuden, deze wrdt in het waarbrgfnds gestrt. - He aanvragen? Om de lening aan te vragen vul je het aanvraagfrmulier in en stuur je dit samen met de vereiste dcumenten per aangetekende brief naar de prvincie. Het aanvraagfrmulier vind je p de website van de prvincie. Meer infrmatie Prvincie Vlaams-Brabant, dienst Wnen Prvincieplein Leuven tel Wnen en Milieu Wnen en ruimtelijke rdening Leningen, premies en subsidies Wning renveren Versie 25/02/ /14

13 4. Vlaamse energielening Inwners van de meeste gemeentes in Vlaams-Brabant kunnen een zeer vrdelige lening krijgen vr het uitveren van energiebesparende maatregelen in hun wning (zals bijvrbeeld dakislatie, hgrendementsglas, een cndensatieketel, ). Deze lening is een verheidsinitiatief en wrdt in samenwerking met de gemeente uitgereikt. Je kan maximum eur lenen aan een vaste rentevet van 2%. De lening is terug te betalen binnen de vijf jaar. Ok lagere bedragen en een krtere lptijd zijn mgelijk. Wie aan bepaalde vrwaarden 5 vldet kan zelfs lenen aan 0% (behalve vr znnepanelen). Vr deze mensen wrdt extra begeleiding vrzien waar ndig. De werken meten wrden uitgeverd dr een geregistreerd aannemer en aan een aantal technische vereisten vlden. Meer infrmatie ver de Vlaamse energielening vind je p het Wnlket en p de website van juw gemeente. 5. Meer weten? De website biedt een handige zekmachine m de geschikte sciale lening te vinden. 6. Cntactgegevens Je bent steeds welkm p het Wninfpunt f wnlket vr meer infrmatie ver premies, de Vlaamse energielening, f andere vragen ver wnen in de ruimste zin van het wrd. Wnen tussen Dijle en Velp: (spreekuren, infdssiers en aanvraagfrmulieren), f Bertem 5 Persnen die in aanmerking kmen vr een lening aan 0% zijn: Persnen die een verhgde tegemetkming in het kader van de verplichte verzekering vr geneeskundige verzrging en uitkering werden tegekend. Persnen met een jaarlijks brut gezinsinkmen niet hger dan ,47 eur, verhgd met 3.140,77 eur per persn ten laste. Persnen die een berep den p schuldbemiddeling f cllectieve schuldenregeling en niet in staat zijn de verwarmingsfactuur te betalen. Persnen die dr het OCMW begeleid wrden mwille van betalingsmeilijkheden, meer bepaald vr de rekeningen van gas- en elektriciteit. Versie 25/02/ /14

14 Bierbeek Butersem Haacht Oud-Heverlee Rtselaar Wnwijzer Midden-Brabant: f (Tervuren en Zaventem) f (Herent, Huldenberg en Krtenberg) Herent Huldenberg Krtenberg Tervuren Zaventem Wnen aan de Demer: f f Aarscht Scherpenheuvel-Zichem Diest N.B.: de infrmatie zals hierbven weergegeven werd het laatst aangepast p de datum die je in de vettekst kan terugvinden. Neem cntact p met de wncnsulent van juw gemeente vr de meest recente infrmatie. Versie 25/02/ /14

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

How To: Auto invoeren vanuit Nederland (Buitenland)

How To: Auto invoeren vanuit Nederland (Buitenland) 1. Inleiding Pag. 2 2. Del Pag. 2 3. Therie Pag. 3 4. Praktijk Pag. 4 4.1. Aut kpen Pag. 4 4.2. Ververen naar België Pag. 6 4.3. De inver in België Pag. 7 4.3.1. Duane Pag. 7 4.3.2. Hmlgatie Pag. 8 4.3.3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie